Bílá magie a Voodoo

Veliké ďakujem

Velmi rád jsem spolupracoval s Pavlem a Jankou. Moc mi pomohli ujasnit si kde se nacházím a kam se chci dostat v rámci svého duševního rozvoje. Celou cestu mě pravidelně provázeli a poskytovali mi cenné rady. Musím říci, že jsem dříve o této oblasti svého života ani neuvažoval, ale s jejich pomocí jsem se dostal na úplně novou úroveň svého myšlení, nahlížení na sebe i na všechny kolem sebe. Děkuji moc a jsem moc rád, že jsem vás poznal.