Seznam charakterových vlastností

Pozitivní a negativní vlastnosti

Na této stránce najdete pro inspiraci seznam těch nejdůležitějších pozitivních a negativních vlastností, který budeme postupně doplňovat.

Na obrázku níže je znázorněn příklad pěti pozitivních a pěti negativních vlastností a jejich možného procentního vyjádření pro nějakého člověka. Každý člověk by si měl do této pozitivní a negativní hvězdy napsat minimálně mezi 20 - 30 pozitivními a negativními vlastnostmi, které on sám má či nemá, přiřadit je k danému elementu a přiřadit k tomu i procentuální hodnotu, na kolik % danou vlastnost má či nemá. Každý musí sám popřemýšlet nad tím, ke kterému elementu daná vlastnost přísluší, některá z těch vlastností může být i mezi těmi elementy.

To znamená, že přísluší trochu k vodě, trochu ke vzduchu nebo k nějakému jinému elementu. Některé vlastnosti tedy nemají jednoznačné přiřazení, ale jsou mezi dvěma nebo více elementy.

Stacks Image 1370188
Stacks Image 1370191

“Zrcadlo duše“ - pětícípá hvězda s vyznačením elementů a také plusové a mínusové vlastnosti

Pozitivní vlastnosti

 • Laskavost

 • Přátelskost

 • Skromnost

 • Ohleduplnost

 • Upřímnost

 • Svědomitost

 • Přívětivost

 • Ambicióznost

 • Cílevědomost

 • Čestnost

 • Spolehlivost

 • Spravedlnost

 • Statečnost

 • Dobrosrdečnost

 • Inteligence

 • Sympatie

 • Trpělivost

 • Důslednost

 • Pořádkumilovnost

 • Přesnost

 • Ochota vždy pomoct

 • Komunikativnost

 • Sebevědomí

 • Odvaha

 • Rozumnost

 • Flexibilita

 • Ctižádostivost

 • Zodpovědnost

 • Pokora

 • Mírumilovnost

 • Citlivost

 • Aktivita

 • Vyrovnanost

 • Zábavnost

 • Příjemnost

 • Atraktivita

 • Přizpůsobivost

 • Pracovitost

 • Vnímavost

 • Rozvážnost

Stacks Image 1370237

Negativní vlastnosti

 • Tvrdohlavost

 • Zlomyslnost

 • Chamtivost

 • Lakota

 • Nepříjemnost

 • Bezcitnost

 • Bázlivost

 • Drzost

 • Neoblomnost

 • Záludnost

 • Nedůtklivost

 • Krutost

 • Marnivost

 • Namyšlenost

 • Hašteřivost

 • Nedůvěra

 • Cynismus

 • Nevypočitatelnost

 • Plačtivost

 • Plachost

 • Fanatismus

 • Nepozornost

 • Závislost

 • Agresivita

 • Nervozita

 • Úzkostlivost

 • Domýšlivost

 • Útočnost

 • Nepřizpůsobivost

 • Arogance

 • Prchlivost

 • Škodolibost

 • Chaotičnost

 • Bezcharakternost

 • Nedisciplína

 • Egoismus

 • Výbušnost

 • Nestabilita

 • Bezohlednost

 • Manipulativnost

Poznámka: Na této stránce se stále pracuje a bude průběžně aktualizovaná.

Autoři Pavol Malenký & Monika Slivová I Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Slávka Strešňáková I Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají bez toho, abychom si to všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní. Můžete dosáhnout vše, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Potřebujte pomoc nebo máte nějaký problém? Tady nás můžete kontaktovat!

Úplně vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme Vám semináře stres-managementu a meditací šité Vám přímo na míru! Kontakt.

Informace o meditaci

Cokoli hledáš, nakonec stejně hledáš jen sebe samého.

Jen ten kdo nalezl sám sebe, už nebude nikdy sám.

Tak jako rolník přivádí vodu na svá pole, tak jako truhlář dává tvar svému dřevu, tak moudrý člověk formuje svého ducha.

Nejsi jenom tímto tělem, myšlenkami a pocity. Jsi duše. Jen pokud najdeš Ducha, sebe samého a Boha, najdeš i vyrovnanost, nekonečno a nekonečnou radost.

Ticho a pokoj vždy zkrotí veškerý neklid. Proto nespouští světec, jenž cestuje celé dny, své zavazadlo z očí. I když jsou na cestě pěkné věci k vidění, on zůstává klidný.

Tao Te Ching 26

Přeloženo ze: Meditation Yoga Forschung

Logo Meditace

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.