Tipy & Triky

Bílá magie a zdraví

Harmonizace a aktivizace těla a duše výživou.

Důležitým prvkem v našem bytí je péče o fyzické tělo. Neměli bychom být k sobě macešsky a zapomínat na nosiče své duše. Ne zbytečně se neustále vypráví o zdraví a vhodném životním stylu. Dobrými radami a zaručeně správnými návody se to v médiích jen hemží. Co si však z toho množství informací vybrat pro sebe je skutečně "oříšek". Rádi bychom vám vylíčili postupně určité doporučení vhodné pro zlepšení stavu těla. Nechceme zde nahradit působnost lékařů, ani se to na dálku nedá.

Stacks Image 68655

Foto © miljko http://www.istockphoto.com I pmalenky

Bílá magie Pentagram

Jak na to?

Bílá magie

Eště, a znovu a znovu Vám budeme opakovat: Nejlepší je být si sám sobě dostatečným lékařem. Nikdo jiný vás nezná lépe než vy sami. Poznatků na světě je velmi mnoho, důležité je rozpoznat, co je vlastní právě mně, co vylepší právě mě. Jde zde tedy o neustále sebepoznávání a sebezdokonalování. A s jistotou se dá říci, že co platí pro jednoho, nemusí platit až tak moc na mě. A kromě toho jsou i jiné síly z přírody, či z mého vlastního poznání, které se neustále vyvíjí, jak všechno kolem nás.

Pojďme proto krok za krokem a dejme prostor pro informace i možné zkušenosti jiných lidí. Takových, kteří chtějí Vám nabídnout určité poznání. Ne však vytvářet mýty a dogmata. Pojďme se postupně vzdělávat a přijímat přitom informace od Zdroje - Boha všemohoucího. Pojďme se postupně vyladit a naladit i neznámé informace. Vždyť všechno je nyní takové jiné ...

V bílé magii je třeba naučit se postavit k sobě samému jako celistvé bytosti. Nelze dost dobře rozložit se na srdce, oči, uši, trávicí orgány, svaly či kosti, a k tomu přilepit duši. Vše, opravdu všechno, je v nás dokonale vymodelované a propojené, a následně uvedeny do života. Prostě Božské dílo. Pokud si v skutku něco vážíme, něco co je nesmírně důležité pro naši Bytost, stavíme se k tomu s úctou a vnitřním respektem. Tak tedy takto bychom se měli postavit i ke svému fyzickému tělu. A k tomu přidat ještě jeden základní "stavební prvek" a tím je Láska. Ano čtete správně: láska k sobě samému! Tehdy lze dospět k lepšímu vnímání sebe sama, vlastních potřeb a tužeb. Výsledkem pro nás velmi povzbudivým, s prémiovým balíčkem, je štěstí vycházející přímo z nás. A i Duše pak rada bývá v dobře vyladěném pohodlném chrámu - v našem těle.

Fyzické tělo a duše

Bílá magie

Pravděpodobně ještě netušíte o skrytých souvislostech fyzického těla a duše. Nemusí Vám být známé vnitřní toky vlastní energie, a dost těžko si zpočátku můžete pomáhat proudem Boží energie, která je všude kolem nás. Tato energie je připravena na to, že se na ni napojíme a podle potřeby si budeme "dolévat". Chce to však najisto:

poznání takových možností
touha naučit se "TO" používat
víra v účinek síly Energie
určitou praxi a denní nalaďení se.

Lidské tělo a duchovní vývoj

Bílá magie

Když hovoříme o duchovním vývoji, musíme vzít v potaz nejen naši mysl, myšlenky nebo emoce, ale i naše tělo. Všichni víme, že tělo je jakousi vstupní branou a chrámem pro ducha. Vše, co se nám v životě odehrává, se odráží i uvnitř našeho těla. Co to tedy znamená?
Řekněme, že lidské tělo je místem, kde se vše odehrává. Znamená to, ze naše myšlenky a emoce se odrážejí a projevují v našem těle. V momentě, kdy přichází do našeho těla, vytváří v nás určitý pocit, reakci, chování nebo i pohyb. Timto způsobem naše myšlenky a emoce přímo ovlivňují tělesné zdraví i to, jak stojíme, mluvíme nebo jak se pohybujeme.
Příklad: šéf mi řekl něco špatného a nepravdivého. První, co nastalo, bylo to, že moje mysl zanalyzovala tuto informaci a vyprodukovala myšlenku, že je to nečestné a nespravedlivé. Myšlenka způsobila reakci v podobě emoce, v tomto případě zlosti. A co byl hněv? Reakcí v mém těle. V těle se vytvořilo teplo, tvář zčervenala a já jsem se začal nahlas bránit. A nebo pokud jsem nesmělý typ člověka, tak jsem to jen překousl a byl zticha. Moje dobra nálada v ten den byla pryč. V hlavě mi běžely jen myšlenky plné hněvu. Tato situace v mém těle vytvořila stres. A stres v těle oslabuje imunitní systém. Takováto dlouhodobě se opakující reakce zadělá na zdravotní problém.
Tělo má však i schopnost se učit. Má dokonce i vlastní paměť. Pokud nějaké úkony nebo způsoby chování opakujeme často, vytvoříme si tím návyk. Pokud se tělo naučí tomuto chování a reakcím, začíná je používat přednostně ve všech nastávajících situacích. Častokrát nás původně zažité chování omezuje, protože s automatickou reakcí nereagujeme na určitou situaci správně, ale bezmyšlenkovitě, automaticky. Perfektně to vystihuje fráze “být mimo svou mysl”.
To, co cítíme v našem těle, je práce našeho nervového systému, přičemž podnět přichází z mysli. Pocity, jako je štěstí nebo smutek, jsou také produkty našeho nervového systému. Takže pokud víme, jak to funguje, máme možnost se svobodně rozhodnout, co chceme cítit. Jde o to, že to musíme natrénovat. To, čeho je v naší mysli nejvíc, to přetrvá. Pokud tedy myslíme více pozitivně, než negativně, vytváříme tím více stavů štěstí a spokojenosti. A tímto způsobem si vytváříme zvyk, jak prožívat věci jinak a z jiné perspektivy vnímat svět okolo sebe. Z toho vyplývá, že štěstí je spíše naučená zručnost a zdravá volba, než reakce na vnější okolnosti.
Jak můžeme využít toto poznání v našem duchovním rozvoji? Můžeme díky němu převzít kontrolu nad našimi nevhodnými reakcemi, nezdravými návyky a škodlivým chováním. Můžeme je vědomě nahradit příjemnějšími a zdravějšími pocity, jako rovnováha, pokoj nebo štěstí. Toto se nazývá somatické vědomí.
Jak to udělat? Skrze pozorování našeho těla. Buďte si vědomí toho, co se ve vašem těle děje, když jste např. rozčílení, nervózní nebo znechucení. Kde to cítíte? Co přesně cítíte? Pokud jste schopní si to uvědomit, jste schopní zastavit svoje emoce, pokud se rozvinou na škodlivou a nezdravou úroveň. Prvním krokem je rozpoznat to po prožité situaci. Jednoho dne pak budete schopní rozlišit to i před tím, než by se reakce měla rozvinout. V tomto bodě máte pak možnost si vybrat, zda budete pokračovat nebo to zastavíte, uklidníte se a zareagujete zdravým způsobem.
Opravdovým výstupem meditace a duchovní práce by nemělo být pouze prohlubování poznání a meditačních zručností, ale především zlepšení našeho vlastního života, života ostatních a naplnění svojí existence na této Zemi. Proto potřebujeme uvést vše, co se učíme, do praxe, do života a do našeho těla.

Příroda versus výdobytky vědy a techniky:

Bílá magie

Vraťme se nyní na začátek. Obecně platí, lékaři a farmaceuty šířeno:
jsme lidmi značně vzdálenými od přírody se ztrácejícími se schopnostmi vytvářet si sami v sobě potřebné zdroje vitaminů a stavebních látek, potřebných pro plnohodnotný život.
Proto je nevyhntutné věnovat se svému tělu a dávat mu to, co není schopno si samo vytvářet. Třeba je dodávat mu to nejlepší vymyšlenými a vyspělou vědou 21.století zhotovenými přípravky, které nám tato věda nabízí.
Pro zdůraznění ještě přidají informace o potřebných miligramech denní dávky pro zdravého člověka. Při hlubším zkoumání zájemce o podrobnostech a možnosti alternativy živé stravy je vyčíslen neuvěřitelně nízký obsah potřebných vitamínů a stavebních látek v ovoci, zelenině, obilovinách a ostatních zdrojích výživy.

Zde si můžeme vzpomenout na jedno pořekadlo: Tisíckrát řečená lež se stává pravdou. Takže nic netušící člověk snadno podlehne síle reklamy a už je lapen do neviditelné pavučiny. A krmí se drahými přípravky, a možná i cítí přechodně úlevu (vždyť mnoho věcí si dokážeme vsugerovat). Takto může člověk fungovat dlouho, možná i nastálo.

Bílá magie

Šedá je každá teorie - zelená je ratolest praxe...

Někdy se však stanou různé situace, a není možné se dostat k těm zázračným "života budičem". Zbývá nám na přežití pouze to, co máme právě u sebe. A tady začíná vlastně "Příběh". Zjistíme po čase, že nám je bez těch zázračných vitamínů nějak lépe, že když jíme čerstvé ovoce, zeleninu, obilniny, i produkty živočišného původu, nemusíme se cítit vyčerpaní, znechucení - a že vlastně vůbec nejsme zdegenerovaní. Že vůbec neplatí to, co se nám snaží neustále někdo podsouvat.

Oprašme si trošku knihu našich vědomostí:
Potraviny jsou živým zdrojem energie, kterým si nutně doplňujeme, co jsme během dne minuli, a přitom nesou v sobě skryté, nevyčíslitelné a neměřitelné látky, které naše tělo dokáže z nich při trávení vytěžit spotřebovat a ještě odložit na horší časy. Jasné, že mluvím o přírodních potravinách bez "krášlících" úprav výdobytků vědy a techniky dnešní doby.

Ale nechme vstoupit i málo poznané a propagované:
akže najednou máme například jablko, které má podle vědců zanedbatelné množství vitamínu C a v dužině ještě nějaké minerály. Prostě jako zdroj něčeho, co nestojí ani za povšimnutí pro plný život potřebných 1000 mg C vitamínu denně. Když však to jablko přesto, že je takové "nevýživné" sníme, vzbudí se při trávicím procesu v našem břiše skrytý potenciál, a my hravě dostaneme už jen tím jediným jablkem látky, které se rovnají oním doporučeným množstvím farmaceuty. Navíc jsou to látky nám blízké a stravitelné, umíme je vytěžit na 100%. O výtěžnosti syntetických vitamínů se mluví pouze málo. Snad jen tolik, že vitaminem C se nemůžete předávkovat, neboť jeho nadbytek vyčurat. A můžeme se takto zabývat všemi živými potravinami a objevíme v nich zázrak, který máme u sebe. Jenže ho pro vlastní nevšímavost nevidíme a nevyužíváme. O tom, že bychom měli být za všechny Boží dary vděční, se už nemluví vůbec. Neříká se ani o vibrovaní jezeného jídla. Nemluví se o lásce, s kterou je třeba jídlo připravovat. Nemluví se o lásce, kterou je třeba věnovat rostlinám při jejich pěstování.

Stacks Image 68671

Foto © switas http://www.istockphoto.com I pmalenky

Nemluví se o lásce, s kterou je třeba se starat o nám svěřený statek. Prostě vůbec se lidé neučí žít v radosti z každé chvíle, která nás potkává.

Vitamíny v živé stravě:
Stres je spouštěčem různých dějů v našem těle. Pokud není dlouhodobý a příliš velký, může určitým způsobem "nabudit" tělo i duši. Pomoci zdolat i neobvykle vysoké překážky. Následně je třeba ztišení se a zklidnění bytosti v meditaci. Pokud je však dlouhodobý nebo zátěž organismu nepřiměřená dochází k vyrovnávání vnitřního prostředí. Vše je namodelováno v lidském těle tak, aby mohlo fungovat v optimálním stavu. Takže do určité míry začne sahat do vnitřních rezerv a doplňuje ztráty při zvýšené spotřebě. Celý děj je dokonalým dílem a my se můžeme podílet na svém žití neuvěřitelným způsobem. Záleží však na nás samých. Natom, nakolik se dokážeme otevřít Boží energii, protože ji dokážeme procítit a nechat její "volnou ruku", aby pracovala. Boží energie je dokonalá inteligence a Láska v jednom. Takže chybějící můžeme doplňovat nám nepředstavitelnými způsoby. Ale potenciál je tady a je neomezený a je pro nás. Jediné, co snad v sobě nemá je, že se neprezentuje plakáty s palcovými titulky: JAK NA TO?! Návod na kvalitní prožívání: ...

Učte se, a naučte se rozlišovat:
Takže je třeba poslouchat svůj vnitřní hlas i to, co k nám přichází jako informace shora. Pro zkušené hledače má jediný atribut. Při přichodu se v člověku rozhostí klid, radost a štěstí. Žádné zdrcující pocity, ba dokonce ani nejmenší vnímání čehosi, což není moje vlastní - oblažující. Jakmile nastává i nejmenší rozladěnost - nejedná se o informaci od Zdroje. Teorií o tom, jaké stopové prvky a zásoby vitaminů se odbourávají při stresových zátěžích, kdy vzniká nadprodukce těch a těch hormonů, je napsáno velmi mnoho. Tabulky s doporučenými výživovými dávkami najdete všude. Zda jsou správné, těžko odhadnout, protože jeden jsme malý a hubený, druhý zas velký a urostlý ... A individuální spotřeba? Ví jen Bůh. My toužíme po optime. A to dostáváme přímo od Boha-přírody. Jak? Nejjednodušším možným způsobem. Potravinami. Jsou naší pohonnou látkou, ale jsou také zdrojem požitku. Takže nejpřirozenějším způsobem, stravováním, dokážeme dodávat sami sobě vše potřebné. Samozřejmě záleží na kvalitě stravy a naší chuti k jídlu. Excesy jsou přípustné jen výjimečně!

Pestrost v jídelníčku:

Bílá magie

Je nutná a žádoucí. Neměli bychom zapomínat na takový jednoduchý fakt, že jídlo jíme i očima. Pokud nosíte brýle se silnějšími dioptriemi, zkuste si je při pojídání sundat a zjistíte, že když na to jídlo dobře nevidíte, tak to není ono. Nebo, napadlo by vás jíst potmě? Takže všechna jídla je třeba náležitě připravit a také naaranžovat, hlavně barevně. O kolik je takové jídlo chutnější! Důležité je také vědět něco o tepelné úpravě. O tom jaká je nejvhodnější pro to které jídlo. Vědět, že není třeba všechno konzumovat tepelně upravené. Zamysleli jste se někdy nad tím, jaký podíl ve vašem jídelníčku by měla mít čerstvá zelenina a ovoce. A co ořechy, jadérka? Ano, je toho dost, co důkladně neznáme. Můžeme poznávat spolu, pokud máte zájem.

Stacks Image 68679

Foto © woraput http://www.istockphoto.com I pmalenky

Bílá magie je jsem však zastáncem klasiky - vhodné stravy. Zde se nedá předávkovat, ani vynechat ten správný poměr vápníku s hořčíkem. Dobrým zdrojem jsou ořechy, sojové boby a zelená listová zelenina (pokud ji vaříme, voda z ní se nesmí vylít, je třeba ji zkonzumovat). Vhodné je zařadit do jídelníčku takovou malou mňamku: jeden 125 mg bílý smetanový jogurt s vlastním müsli. To müsli si připravuji sam z obměny ovesných, obilných či pohankových vloček, do kterých vmíchat sušené švestky, meruňky, rozinky, brusinky, banány, jablka a posekané ořechy. Ty také obměňuji: vlašské, lískové oříšky, kešu, jadérka z dýně, slunečnice, občas i pistácie. Do jogurtu vmícháváme asi 2 polévkové lžíce směsi a trošku přislazujete pravým včelím medem.

Potraviny bohaté na hořčík**:

Ječmen vařený ½ šálku - 61 mg
Rýže natural ½ šálku - 43 mg
Celozrnný chléb 1 krajíc - 37 mg
Špenát vařený - 70 mg
Sója vařená - 74 mg
Tofu bílé ½ šálku - 127 mg
Fazole červená vařená - 40 mg
Banán 1 střední plod - 33 mg
Jogurt 1 šálek - 43 mg
Mandle 2 pol. lžíce - 79 mg
Dýňová semena 2 pol.l. - 92 mg

Zjistíme, jaké jsou příčiny vaší nemoci a pomůžeme vám najít cestu k tělesnému a duševnímu zdraví. V případě zájmu o absolvování nezávazného telefonického rozhovoru nebo o kontaktování e-mailem klikněte ZDE.

Logo Zdraví

Bílá magie: Zdraví

Cítíte, že jste nemocný, slabý nebo úplně bez energie? V takových chvílích lidé nejčastěji začnou brát nějaké léky. No léky často problém pouze zhoršují. Pomůžeme vám překonat vaše zdravotní problémy - a to bez dodatečných pomocných prostředků jako jsou různé zázračné pilulky

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte e-mailem. Těšíme se na vás!


Doplňování vitamínů a stopových prvků:

V životě nás setkávají různé situace a někdy jsme přes veškerou snahu úplně mimo. Mimo všech dobrých pocitů radosti a štěstí, které se nám při našem neustálém úsilí podaří víceméně dosahovat. Nastupuje pocit únavy, záchvaty křečí, trávicí potíže od lehkých dysfunkcí až po skutečně těžké bolestivé stavy. Při určitém stupni obtíží se pod tlakem okolí, nebo i dobrovolně, vydáváme všanc lékařské vědě. Tajně doufáme, že i když nejsme žádní zastánci takových radikálních řešení, přece jen se snad může udát zázrak a lékař nás vyléčí. Hm. Blahopřeji, pokud máte tu zkušenost! Obvykle se pouze odsouvá děj do dalšího dějství. A možná i do třetího a čtvrtého ... Usmíváte se? Ani ne, že? A možná právě vy jste byli úspěšně vyléčen, takže je třeba se pěkně vrátit do správného jídelníčku.

Pokud nepatříte k výše uvedeným "šťastnějším jedincům", může se vám stát toto: Po obvyklých vyšetřeních (některé jsou vážné dehonestující a nenáležejí do 21.století) vám ošetřující lékař s ulehčením oznámí, že jste vlastně úplně v pořádku a nerozumí, proč ještě přetrvávají vaše potíže ... Nuž tehdy, tehdy začíná být každá rada drahá, neboť lékaři nebudou zabývat se zdravými lidmi.

Nastupuje snaha o normalizaci. Brr. Jaké slovo, něčím zavání. Ale jen asi tím starším jedincům z bývalé ČSSR. Čili začínáme skutečně řešit svou neradostnou situaci. Už si asi nevystačíme jen s kvalitní výživou. Tuto je třeba změnit na léčivou dietu v souladu s aktuálním stavem s ohledem na projevující se potíže. Pokud máte kuráž a trpělivost, tak se dejte do té normalizace. Léčení výživou a přírodními silami vás postupně přeladí na jinou vlnovou délku. Jednoduše: vítejte v Klubu! Je tu jedno velmi, velmi důležité upozornění. Každý jedinec si je strůjcem svého vlastního štěstí, a vůbec se nehraje nějaká dětská hra, kde při prvním neúspěchu se utíká k nejbližší autoritě a tam žaluje způsobem: vždyť ten a ten mi to řekl, zaručil se a ono to tak nefunguje !!! Ne, a ještě jednou ne!

Nejdůležitějším atributem členství v klubu zdravé výživy je odpovědnost za sebe sama. Pokud nemáte odvahu na takové podmínky, raději pěkně jděte zpět ke svému panu doktorovi. B-vitamin = pivovarské kvasnice. Jsou zdrojem celého komplexu vitaminu B. Prostě jsou živým produktem a to, co mají v sobě - ​​to my potřebujeme. Stráví se celé, nedá se mluvit o tom kolik by člověk snědl B1, B2, B3, B6, B12 atd. Vždyť o to ani nejde. Ale když je zvýšená potřeba vitamínů řady B tak jsou velmi vhodné. Pozor! Je třeba je užívat přiměřeně. To znamená: na začátku pouze 1 tbl. denně. Organismus si je musí začít pomalu všímat a absorbovat. Nejprve musí správně zareagovat střevní stěna. Pravděpodobně nastává zpočátku její čištění. Teprve později dokáže vstřebávat vyšší dávky. Při prudkém nasazení užívání vzniká nežádoucí plynatost. Takže podle stavu po náběhu (v trvání asi 10-15 dní) s 1 tbl. je dobré zkusmo zvyšovat dávky. Dá se skončit i na 4 tbl. 3krát denně. Užívat po hlavním jídle (v jeho závěrečné fázi).

Chci ještě upozornit na možnost konzumace vhodné potravinové složky, která má přirozený obsah skupiny B-vitaminů. Je to obilí. Myslím tím hlavně pšenici, následně žito, oves, jáhly a rýži natural. Je velmi dobré nahradit část bílé mouky při spotřebě v domácnosti, čerstvě umletou pšenicí. Dnes jsou dostat koupit vhodné mlýnky na obilí - produkce z Německa. Já už desetiletí vařím zásadně pouze z vlastně pomletého obilí. Melu ho pouze pro přímou spotřebu - žádné mletí na zítra, či napotom. Všechny omáčky zahustit pouze takto vyrobenou vlastní moukou, stejně polévky. Chuť je úplně jiná - dokonalá. A zdraví? Střeva jsou dennodenně řádně uklizené, žádné obavy z nadváhy. Kromě toho jíme hodně pohanky. Tato se také dá mlít stejně jako pšenice, žito nebo rýže natural. No a opravdovou bombou jsou obilné klíčky. To je zázrak přírody, dar od Boha! Probuzené zrnko plné vitamínů, minerálů a enzymů. Mňam. Vhodné do salátů, na chléb s máslem. Když sníš polévkovou lžíci tak opravdu děláš něco pro své tělo. Hlavně v zimě a v předjaří. Velmi, velmi dobré pro lidi zatěžované stresem, a také pracujících s energiami.

Magnézium - hořčík (ochraňuje naše nervy). Je velmi vhodný na ochranu nervů. Platí zde jedno důležité pravidlo. Magnézium se nedoporučuje užívat jako samostatný prvek *. Je důležité konzumovat ho spolu s vápníkem v poměru 1: 2 (hořčík: vápník). Takže pokud ho chceš užívat jako sólo přípravek dej pozor na tuto informaci !!! (Doporučená denní dávka magnézia: hořčíku je pro ženy 500: 1000 mg / den; pro muže 800: 1600 mg / den.)

Přeloženo ze slovenského originálu: Zdravie

Upozornění: Ak máte zdravotní problémy, konzultujte je se svém lékařem! Všechny naše odporoučení mají jenom informativní charakter a slouží jako pomocní prostředek.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93