Magie pro začátečníky

Magie a čarodějnictví

je umění, které má materiální základy

Tyto magické techniky se používají k docílení událostí a magických přeměn vlivem materiálního základu. K zesílení magického vlivu sil používáme magické pomůcky. Rozlišujeme čtyři odlišné typy takových pomůcek, do kterých akumulujeme potřebné síly. Jsou to:

- amulety
- talismany
- pasti na duchy
- fetiše.

Amulety, talismany a fetiše jsou předměty velmi osobní, a proto se připravují individuálně pro svého majitele. Existují talismany pro vitalitu, sílu, odvahu a zdraví. Při používání se talisman nosí s sebou. Soustředěním se na svůj talisman, čerpá z něj nositel svou sílu pro sebe. Získánou sílu použije uvážlivě a zodpovědně.

Stacks Image 68345

Foto © crimson http://www.fotolia.com I pmalenky

Amulety mají svou existencí naplnit jedno poslání, tyto předměty jsou naplněny životní silou a éterem v určitém množství. Amulet může mít podobu nějakého zvířátka nebo menšího člověka. V průběhu evokace se umístí vedle dvojníka, který je ve fyzické formě.

Tvar a materiál talismanu by měly mít ve svém vzhledu něco společného s efektem, který má tento talisman přinést. Za normálním okolností působí talisman ještě i tehdy, když soustředěnost nositele na něj již ochabne. Energie vložená do něj musí být schopná působit právě i v tom čase.

Nejvhodnější pastí na duchy jsou především křišťály. Tyto nerosty absorbují éterické vjemy lépe než kterékoliv jiné. Někdy může nastat situace, že elementál nebo duch byl rozpoznaný a uvězněný. Pokud by byla pro něj možnost získat nový domov, určitě by si vybral křišťál.

Fetiše jsou amulety, které působí a pracují ve větším měřítku. Mají za úkol chránit lidi nebo místa. Obvykle je můžeme najít v jiných kulturách. Jejich příprava vyžadje delší dobu a fetiš zhotovuje kmen nebo určitá skupina místních lidí.

Magie a čarodějnictví

Různé druhy materiálního základu

Základní magické mateirály by měly být z látky, která má něco společného s požadovaným výsledkem. V magii a čarodějnictví se kouzlo vykonává pomocí různých elixírů, voskových obrázků, magických nápojů - tzv. lektvarů, šňůrek svázaných uzlíky nebo magických prášků. Využívají se ke zvýšení požadovaného efektu ve smyslu dosáhnutí skutečného vlastního vytyčeného cíle.

Nápomocné a velmi účinné jsou i různé sekrety, které vylučuje lidské tělo. Slouží k vytvoření magického spojení s cílovou osobou. Někdy to může být i něco, co pochází z majetku oběti nebo z jejího těla. Máme na mysli například sliny, nehty nebo vlasy. Pokud potřebujeme vytvořit mimořádně silný magický předmět, použijeme energii životní síly přímo při jejím zdroji. Nejvhodnějším a nejsilnějším materiálem je semeno nebo krev.

Mág při své práci zapojuje celou svou koncentraci a svoje vyšší, tajné, náboženské vědomosti. Soustředí se hlavně na to, aby do materiálního základu během jeho výroby vložil svou vůli.

Následně se nabitý objekt musí umístit na místo, kde určitě přijde do kontaktu s obětí.

Příležitostně se velmi mocným amuletem a zbraním dávají vlastní jména, pomocí nichž se dají ovládnout. Stalo se už i něco takového, že když se takové předměty dostaly do rukou nepovolaného a neinformovaného člověka, reagovaly samy od sebe a úplně nezávisle.

Duchovní a náboženské poznatky pomáhají praktikujícímu mágovi, aby byl schopen lépe přijímat vjemy magického původu. Tyto se následně stávají jeho vlastními jasnovidnými nástroji.

Při věštění a při magickém poznání se používají čarodějnické nástroje. Jsou i takové, které vysílají různé éterické formy potřebné pro vykonání rituálu či vytvoření jistého záchytného bodu. Takový předmět nebo přípravek se potom nosí skrytý těsně při těle, takže ho mág může neustále nabíjet. Zde přichází ke slovu magická zbraň. Bývají různé. Člověk praktikující magii si může dokonce vyrobit i éterický duplikát přípravku, jako je například dýka, meč, hůlka nebo šíp.

Stacks Image 68361

Foto © Sonja Birkelbach http://www.fotolia.com I pmalenky

Později se v magickém transu používá jako bod k přitáhnutí koncentrace.

K zesílení vjemů mají nabité nástroje určité zbytky bezforemné éterické energie.

Logo Magie a čarodějnictví

Magie a čarodějnictví

Magický meč nebo magickou hůlku můžete nabíjet i použitím vlastní krve. Velmi silným a intenzivním soustředěním se na tyto nástroje je mág nabíjí. Takové zdraně nebo amulety dostávají svoje vlastní jméno. Mají tak velkou moc, že je není možné jen tak zkrotit. Dokonce se stalo i to, že se předměty osamostatnily, když se dostaly do nepovolaných rukou a konaly podle vlastní vůle.

Magická zrcadla sjsou samostatnou magickou skupinou. Většinou jde o předměty s vysoce leštěným povrchem nebo o křišťálové koule. Nástroj vyrobený z obsidiánu nebo černého skla je zrcadlem temnoty. Pouze zkušení mágové mají schopnost pomocí tmavého zrcadla získat zbraně oběti či jiným způsobem dosáhnout cíle a vyhodit ji ze zrcadla.

Za normálních podmínek je při používání zrcadla potřeba být v jeho blízkosti. Magii praktikující člověk přitom kouká dovnitř tak dlouho, dokud se před ním neotevře tunel nebo jistý druh propasti. Když se to stane, tmavé zrcadlo je na akci připravené. V materiálním základu se éterická forma uchovává, ven se promítá pouze velkou silou vůle. Vůle je zaměřená do jiných oblastí prostoru a času, zatím co vnímání prochází tunelem.

A nakonec opravdu něco zajímavého! Toto je už dost pikantní záležitosti, protože magický "tvrďák" pracuje obdobně i s tmavými tekutinami nebo kalužemi krve.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.