Archandělé

Co jste o nich dosud nevěděli!

Archandělé

Posvátné duchovní bytosti

Archandělé jsou přirozené svaté duchovní bytosti. Dotvářejí a sledují vesmír, přičemž jsou jeho součástí. V absolutní rovině bytí existují různé hierarchické hodnosti archandělé a svatých monádických bytostí. Každá hierarchická hodnost zahrnuje nespočetné množství bytostí stejného typu a charakteru.

Víme o existenci 12 chórů archandělů: trůny, knížata, panstva, mocnosti, síly, serafíni, cherubíni atd. Jejich jména jsou známá i neznámá. Nikdo ještě nikdy nemluvil podrobně o kvalitě vibrací archandělů, kteří patří k vyšším hodnostem. Jen málokomu z lidských bytostí se podaří naladit tak vysoko. Lidský jazyk nedokáže popsat zážitek z těchto sfér. Slovní výrazy jednoduše nejsou dost výstižné k popisu.

Archanděl

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Ale anděl jim zvěstoval: Nebojte se, protože hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude všemu lidu. Lukáš 2,10


V čase, kdy člověk vstoupí do oddělených světů, ocitne se v doprovodu svého strážného anděla, který patří k Trůnům. I když vědomě nevnímáme jeho přítomnost, náš anděl strážný, se kterým jsme vytvořili jedno JÁ, nás stále ochraňuje. Archandělé se objevují ve všech východních i západních náboženstvích. I v ostatních teosofických a ezoterických učeních figurují jako mesiáši, boží poslové, polobohové, dévové a podobně. Archanděle znají i buddhisté a hinduisté. Znali je dokonce i starověcí Aztékové a Egypťané. I když se jejich působnost a jména mění, zůstávají jim univerzální povinnosti, zodpovědnost a pravomoce.

Archandělé Živlů zajímají lidi v souvislosti s touhou po poznání a meditacemi. A také proto, že velmi ovlivňují lidský blahobyt a vývoj duše. Jejich jména nemají lidský původ, ale vznikldy spíše vibrační rezonancí každého chóru.

Michael je název jedné z hodností. Rezonance slabik Ma-Ha-EL znamená “Mocný Bůh”. V sanskrtu Maha znamená mocný a EL vyjadřuje výraz Bůh. To samé platilo i ve Starověkém Egyptě a u Židů. Podobně nacházíme přiřazenou příponu El ve všech archandělských jménech. Přitom Michael je archanděl světla a ohně. Barva jeho světla je červená ve všech jejích odstínech.

Dále nasleduje Gabriel, v jazyku starověkého Egypta bylo vyslovované jeho jméno Kha-Vir-El. Kha znamená touhu, cit a vyjadřuje lásku. Bir nebo Vir udává živel vody. Gabrielovo světlo je nebesky modré v mnohých rozličných odstínech. Je vládcem vody a všech kapalin, které tvoří 3 čtvrtiny naší planety. Archanděl Gabriel je služebníkem pro celé psychické království.

Anděl

Foto © udra11 http://www.fotolia.com I pmalenky

Dalším uváděným je archanděl Rafael. Ve starověkém Egyptě Ra znamená Slunce a Fa zastupuje pojem vibrace. Takže význam pro Ra-Fa-El je Slunce - vibrace - Bůh. Archanděl Rafael jako samotná energie je charakterizovaný odstíny fialové. Tato barva je směsí červené - Michaelovy a modré - Gabrielovy. Přirozené je, že úlohou Rafaela je spolupracovat s Michaelem a Gabrielem. Celá planeta Země je výslovně doménou Rafaela, protože ovládá elektromagnetické síly, které nazýváme éterickou vitalitou.

Archanděl Uriel, je ten, kdo koordinuje práci všech archandělů v nitru fyzického těla. Naši egyptští předkové ho nazývali Ur-Ra-El. Ur znamená vesmír, Ra je výrazem pro Slunce. Vcelku vzato Vesmír - Slunce - Bůh. Tato kvalita výborně harmonizuje všechny látky - substance. Archanděl Uriel udržuje univerzální zákony pořádku a harmonie v nitru každé lidské bytosti a mezi třemi složkami těla. Stará se o harmonii a rovnováhu substancí. Reprezentuje ho světlo ve všech odstínech stříbrno-bílé barvy.

Přibližme si, jak archandělé slouží našemu hmotnému tělu. Prací archandělů Živlů je působení ve všech oblastech lidského života. Když je lidská bytost ztělesněná v nižších světech, je ochraňovaná pomocí archandělů Živlů všech kvalit. Tak působí v těle každého člověka Michael, Gabriel, Uriel a Samael.

Samael není archandělem. Je andělem Země a představuje Lucifera, archanděla světla a strážce duality. Samael, anděl Země a minerálů, nám poskytuje v neustálé spolupráci s ostatními archanděly všechnu hmotnou podstatu pro naše kosti, svaly a orgány v těle. Michael nám poskytuje fyzické teplo a výživu červené krve. Gabriel se stará o ostatní kapaliny našeho těla. Rafael nám poskytuje éterickou vitalitu a sehrává nenahraditelnou úlohu při udržování dobrého zdraví u každého člověka. Zatím co v noci spíme a odpočíváme po prožitém dni, pracují archandělé na udržování našeho zdraví a obnově harmonie v našem těle.

Archanděl nositel světla

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Nestihne tě žádné neštěstí a k tvému stanu se nepřiblíží pohroma, protože svým andělům dá příkaz o tobě, aby tě strážili a na rukou tě budou nosit, aby sis neudeřil nohu o kámen. Lukáš 4, 10-12


Archandělé vykonávají dokonalou práci nejen v našich hmotných tělech. Dělají to i při budování a udržování našich jemnohmotných a noetických těl, které jsou éterickými ekvivalenty těch hmotných. Podobným způsobem pracují archandělé ve všech vesmírech. Je dobré naučit se spolupracovat s archanděly Živlů pro udržení zdraví a pohody, vědomě čerpat z jejich moudrosti a lásky. Cvičení a meditace nám pomohou rozvíjet cit pro archanděle.

Logo Archandělé

Archandělé

Přeloženo ze slovenského originálu: Archanjeli

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.