Archanjeli ☛ Michael, Gabriel, Rafael, Uriel ✬

Archandělé

Posvátné duchovní bytosti

Většina z nás už měla nějaké zkušenosti s anděly, i když o tom někdy ani sami nevíme. Pojem anděl pochází z řeckého slova angelos a znamená posel. Andělé jsou nesmrtelní, bezpohlavní a netělesní. Jsou to přirozené svaté duchovní bytosti. Dotvářejí a sledují vesmír, přičemž jsou jeho součástí. V absolutní rovině bytí existují různé hierarchické hodnosti archandělů a svatých monádických bytostí. Každá hierarchická hodnost zahrnuje bezpočet bytostí stejného typu, charakteru. Zpravidla se zobrazují jako antropomorfní okřídlené bytosti velebného vzhledu. V jejich plné kráse je můžeme vidět zejména během meditace. Tehdy je vidíme ve formě, která je pro nás přijatelná. Můžeme je vidět tak, jak jsou znázorněni v kostelích nebo podle naší individuální představy. Už od předkřesťanských časů se andělé zobrazují s křídly. Jsou to ale čistě duchovní bytosti. Ve skutečnosti nemají fyzické tělo, ani křídla. Když se chtějí ale projevit člověku, tak to udělají prostřednictvím jeho obrazotvornosti. Vnukne mu obrazy, které odpovídají významu toho, o co jde, nebo co chtějí člověku zprostředkovat. Andělé žijí v tom elementu, jehož působením evolučně vznikly u ptáků křídla - proto je symbol křídel v podstatě také správný. Žijí v éterické sféře Země. Člověk žije zase v její fyzické sféře. Komunikace s anděly probíhá na duchovní úrovni. Můžeme je přivolat, aby nad námi bděli a pomáhali nám, nemohou však ovlivnit naši svobodnou vůli, ani nám pomáhat proti naší vůli.

Dodatočná navigácia stránky

I v andělském světě existuje určitá hierarchie. Víme o existenci 12 chórů archandělů. Nazývají se trůny, knížata, panstva, mocnosti, síly, serafíni, cherubíni a ještě další, které nejsou známy. Jejich jména jsou známé i neznámé. Nikdo ještě nikdy nemluvil podrobně o kvalitě vibrací archandělů, kteří patří k vyšším hodnostem. Jen málokomu z lidských bytostí se podaří naladit tak vysoko. Lidský jazyk nedokáže popsat zážitek z těchto sfér. Slovní výrazy prostě nejsou dost výstižné na popsání. Katolická církev uctívá zejména archanděla Michaela, Gabriela, Rafaela a andělé strážný, kteří pomáhají lidem. Kromě andělů a archandělů existují ještě např. i přírodní andělé, jejichž posláním je pomáhat zase zvířátkům a životnímu prostředí.

Ale anděl jim řekl: Nebojte se, neboť já, zvěstuji vám radost, která bude všemu lidu.
Lukáš 2,10

Známá je i andělská magie, ale magické spojení s anděly není tak jednoduché. Aby vzývání božstev a duchů bylo bezpečné, adept by měl nejen hodně číst, ale také věnovat dostatek času meditaci. Adept musí být schopen setrvat v bezmyšlenkovitě stavu a také musí umět rozpoznat zdroj, odkud přicházejí jeho myšlenky a pocity. Existuje celkem pět různých zdrojů, které se ještě podrobněji rozdělují do dalších. Mág musí na sobě pracovat a projít magickým výcvikem, aby dokázal rozpoznat, zda bytost, která se mu vydává za anděla nebo archanděla je opravdu touto bytostí nebo se za tyto bytosti vydává někdo jiný. Běžný člověk může přivolat anděla, ale místo anděla, jehož volal, může přijít často úplně jiná bytost, například elementál a tento člověk to nedokáže rozpoznat. Bude i nadále pracovat s touto bytostí v domnění, že je to anděl, jehož volal. Pokud tedy někdo přivolává například archanděla Michaela, měl by být nejen schopen komunikovat s anděly, ale také zjistit, zda jím volané bytosti skutečně přišly. Je to opravdu například archanděl Michael nebo jen nějaká bytost, která předstírá, že je archandělem Michaelem. Při přivolání je nezbytný nejen magický kruh, ale i sigil příslušných andělů (najdete je v knížkách o magii od autora Josefa Veselého). Dále se při přivolání používají analogie, které odpovídají příslušným andělem a jejich sférám působnosti.

V době, kdy člověk vstoupí do oddělených světů, ocitne se v doprovodu svého strážného anděla, který patří k Trůnem. Ačkoli vědomě nevnímáme jeho přítomnost, náš anděl strážný, se kterým jsme vytvořili jedno JA, nás stále ochraňuje.

Archandělé se objevují ve všech východních i západních náboženstvích. I v ostatních Teosofických a esoterických učeních figurují jako mesiášové, boží poslové, polobozi, dévovia a podobně. Archanděle znají i buddhisté a hinduisté. Znali je dokonce i starověcí Aztékové a Egypťané.

I když se jejich působnost a jména mění, zůstávají jim univerzální povinnosti, odpovědnost a pravomoc.

Archandělé Živlů lidi zajímají v souvislosti s touhou po poznání a meditací. A také proto, že velmi ovlivňují lidský blahobyt a vývoj duše. Jejich jména nemají lidský původ, ale vznikly spíše vibrační rezonancí každého chóru.

Pokud hledáte anděla nebo světelnou bytost, která odpovídá vaší vibrační úrovni a může vám v danou chvíli nejlépe pomoci, tak můžete k tomu použít tuto prosbu:

Děkuji za vedení a ochranu od bytosti Světla, anděla a archanděla, který je na frekvenci se mnou a mým Vyšším Já a mojí duchovní cestou.

Archandělé dohlížejí na anděly strážných a plní důležité úkoly. Jsou mnohem větší a mocnější. Pomáhají každému z nás, bez rozdílu víry. Dokáží být s každým z nás jednotlivě, ale i skupinově. Jsou to Boží poslové, kteří přicházejí k lidem, aby jim zvěstovali poselství. Například archanděl Gabriel se zjevil Panně Marii a zvěstoval jí Boží vůli, že porodí Božího syna.

Tentýž archanděl nadiktoval Mohamedovi Korán, a také Johnu Dee základy henochiánské magie.

Archandělé přivoláme tichým vnitřním hlasem a není k tomu v podstatě zapotřebí ani žádná speciální modlitba. Archandělé Michael a Gabriel nám mohou pomoci například i v otázkách lásky.

Archanděl Michael, Gabriel, Rafael, Uriel

Archanděl Michael

Všechny archandělské jména končí příponou "el"! Archanděl Michael je archanděl světla a ohně. Barva jeho světla je červená ve všech jejích odstínech. Michael je název jedné z hodností. Rezonance slabik Ma-Ha-EL znamená “Mocný Bůh”. V sanskrtu „Maha“ znamená mocný a „EL“ vyjadřuje výraz Bůh. Stejně totéž platilo i v starověkém Egyptě a u Židů.

JJeho jméno doslova znamená "Ten, který je podobný Bohu" nebo otázku „Kdo je jako El (Boh)?“. Říká se, že je to bojový pokřik, který používali andělé, když bojovali proti Satanovi a padlým andělům. Je představitelem boje proti silám zla, který zde přetrvá až do konce světa. Archanděl Michael zabil draka a svrhl Lucifera. Zmínky o něm najdeme v Starém i Novém zákoně. Odpovídá za energii a odvahu. Zbavuje nás strachu a dodává nám energii a sebedůvěru. Většinou k nám přichází v snech a pomáhá nám vyléčit všechno zlé a negativní, myšlenky nebo skutky. Zobrazuje se v oranžovém nebo smaragdově zeleném rouchu, v pravé ruce drží dlouhé kopí. Považuje se za nejlepšího ochránce a dokáže ochránit mága před nebezpečím, může nás naučit kouzla a zná odpověď na každou otázku.
Je mu přiřazen živel ohně a je strážcem světové strany "jih“. V roli anděla planet je vládcem Slunce. Podle Heptameronu patří k andělům neděle. Můžeme si ho představit jako velké červené světlo nebo červeného anděla, protože mu odpovídá červená barva.

Archanděl Michael je symbolem odvahy při boji dobra nad zlem. Má v sobě sílu a dává ji každému, kdo se dal na cestu vítězství pozitivních kvalit nad negativními kvalitami. Rád inspiruje svou silou, která spojuje Nebe a Země ve smyslu nekonečného Univerza a živé Gaii - planety Země. Takovým svým nekompromisním, ale přitom laskavým, působením odstraňuje, smiřuje a uvolňuje negativní energie.

Ačkoliv byl vždy považován za tvrdého bojovníka s mečem v ruce, je Michael andělem vnitřního míru, klidu a lásky. Dává sílu víry a posiluje ve chvílích obav, nejistoty a vnitřních strachů. Podporuje odvahu a víru ve vlastní schopnosti, pomáhá ukotvit v každém vědomí, že Bůh je při něm.

Archanděl Michael motivuje a povzbuzuje k řízení, dává inspiraci ke konkrétním činem. A nejen to. Doslova pomáhá těm, kteří zabloudili. Všem těm, kteří nemají odvahu pohnout se dál.

Michael je andělem strážcem pro všechny ty, co umírají. Laskavým způsobem doprovází Duši opouští fyzické tělo.

 • Sigil Michael

  Sigil Michael

Stojí při Duši a žádá o soucit pro Ni. Je symbolem spravedlivého soudu. Bývá proto zobrazován nejen jako bojovník s mečem, ale také s váhami v rukou.

Jeho vzezření je krásný. Je vysoký, štíhlý, s pevnými rysy bojovníka v obličeji. Ale ta tvář je tváří laskavého bojovníka. Překonává tak všech ostatních andělů.

Sefira: Hod (sláva, majestát)
Korespondence: Merkur: Den: Středa; Čísla: 8, 54, 260; Barva: oranžová; Kameny: smaragd, achát, topas, hliník; Rostliny: líska obecná, podběl léčivý, jablečník obecný, anýz, čajovník, kávovník, třezalka, akácie (akát), proso, šípky.

O tomto archandělu se mluví například i v Knize Zjevení Janovo: "Na nebi se strhl boj: Michal a jeho andělé bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho andělé, ale neobstáli a už nebylo pro ně místo v nebi. "

Archanděl Michael patří mezi nejbojovnější archanděla. Právě z tohoto důvodu se zjevuje i při bitvách. Během 1. světové války se objevil například v bitvě u Monse. Mnohem zdatnější německá armáda se v této bitvě dala nečekaně na útěk. Příčinou byl obraz neviditelné armády, v jejímž čele stála zářivá postava na bílém koni.

Prosba pro přivolání archanděla Michaela:

"Archanděli Michaeli, děkuji Ti, že jsi ke mně přišel a odstranil si ze mě vlákna strachu, které mi odebírali energii a vitalitu!"

Archanděl Gabriel

Dále následuje Gabriel. Jeho světlo je nebesky-modré v mnoha rozličných odstínech. Je vládcem vody a všech tekutin, které tvoří 3 čtvrtiny naší planety. Archanděl Gabriel je služebníkem pro celé psychické království. V jazyce starověkého Egypta bylo vyslovováno jeho jméno: Kha, nebo i Kha-Vir-El. Kha znamená touhu, cit a vyjadřuje lásku. „Bir“ a „Vir“ udává živel vody.

Jeho meno znamená doslova „Boží hrdina“. Učí nás citlivosti a duchovnosti. Jeho úkolem je být vaším duchovním poradcem, zbavit vás lži a polopravd a to zejména těch, které používáte vůči sobě samým. Archanděl Gabriel se zjevuje ve své okřídlené podobě, je oblečený ve fialovém nebo černém rouchu a má stříbrné vlnité vlasy. Archanděl Gabriel ví vše, co bylo, je a bude, a může to zprostředkovat mágovi. Učí nás jasnovidectví a věštění, a přináší nám klid a mír.
Je mu přiřazen živel vody a je strážcem světové strany „západ“. V roli anděla planet je vládcem Měsíce. Podle Heptameronu patří k andělům pondělí.

Archanděl Gabriel se zmiňuje i v jednom příběhu, ve kterém se hovoří o tom, že Měsíc byl kdysi stejně zářivý jako Slunce. Z tohoto důvodu lidé nevěděli rozpoznat den od noci. Alláh pak přikázal tomuto archanděli, aby zmírnil jeho svit. Gabriel se svými křídly dotkl Měsíce a proměnil ho ze zlata na stříbro.

Archanděl Gabriel se zjevil i Mohamedovi, po tom, jak Mohamed vyhnal ze sebe ďábla (Iblis, Šajtan). Mnoho lidí tomuto bodu nerozumí správně, proto je důležité uvést, že mnozí očekávají, že k nim přijde archanděl Gabriel, osvítí jejich a přivede je blíže k Bohu. Ale nejdříve si musíte zasloužit, aby k vám Gabriel přišel. Co to znamená? To znamená, že musíte vyhrát boj mezi dobrem a zlem ve svém nitru, tedy mezi lidskou přirozeností a vyšší, tedy andělskou podstatou. A až tehdy, když Mohamed, stejně jako Buddha, vyhrál tento vnitřní boj, až potom přišel archanděl Gabriel (v Islámu Djibril) k Mohamedovi a objasnil mu mnoho dalších věcí a dále ho vedl.

Ukázal mu i Ježíšova časy, což znamená, že spolu cestovali prostorem a časem. Existuje mnoho knih od Anastasie Nových; jako například Sensei ze Šambaly, AllatRa, Ezoosmóza a v těchto knihách je psáno, že archanděl Gabriel je vlastně projevem Rigdena Djapa. Rigden Djapo je ten, kdo vede Šambaly. Šambala je místem, kde žijí vysokorozvinuté duše, buddhisty. Ti, kteří žijí v jiné dimenzi, se snaží duchovně se dále rozvíjet v pozitivním smyslu. Archanděl Gabriel se snaží dělat vše pro to, aby zachránil lidstvo a chrání ho před hrozícími přírodními katastrofami a klimatickými změnami. Zde je znázorněn i další sigil archanděla Gabriela. Jeden sigil je podle magických knih a druhý sigil je podle AllatRy.

 • Sigil Gabriel

  Sigil Gabriel

Právě z tohoto důvodu představuje i světlo a uvědomělou inteligenci Měsíce. Můžeme si ho představit jako velké modré světlo nebo modrého anděla, protože mu odpovídá modrá barva.

Sefira: Jesod (základ, vše co je na nebi i na zemi je tvé)
Korespondence: Měsíc: Den: Pondělí; Čísla: 9, 81, 369; Barva: bílá; Kameny: stříbro, diamant, perly, křišťál, markazit, bílý korál, selenit (měsíční kámen); Rostliny: palmy, bílá lilie, vrba, rákos, vodní lilie (lekníny), vlčí mák, aloe.

 • Sigil podľa AllatRy

  Sigil podľa AllatRy

Archanděl Rafael

Dalším uváděným je archanděl Rafael. Ve starověkém Egyptě Ra znamená Slunce a Fa zastupuje pojem vibrace. Takže význam pro Ra-Fa-Elje Slunce - vibrace - Bůh. Je archandělem energie. Archanděl Rafael, jako samotná energie je charakterizován odstíny fialové. Jeho barva je směsí červené - Michaelově a modré - Gabrielová. Proto je přirozené, že úkolem Rafaela je spolupracovat s Michaelem a Gabrielem. Celá planeta Země je výslovně doménou Rafaela, protože ovládá elektromagnetické síly, které nazýváme éterickou vitalitou.

Rafael je přezdívaný také jako Božský lékař nebo Boží léčitel. Odpovídá za inteligenci a zdraví. Přináší nám léčení na fyzické a duševní úrovni. Archanděl Rafael se zjevuje ve zlatém světle. Jeho postava je jakoby vytvořená ze světla, ale přesto je to 3D. Je to božský lékař a může pomoci léčit nemocné, pokud tam není karmická souvislost. Je také duchovní učitel, a proto může mágovi velmi pomoci.
Je mu přiřazen živel vzduchu a je strážcem světové strany „východ“. V roli anděla planet je vládcem planety Merkur. Podle Heptameronu (je to grimoár andělské magie) patří k andělům středy. Můžeme si ho představit jako velké žluté světlo nebo žlutého anděla, protože mu odpovídá žlutá barva.

Sefira: Tifereth - Tiphereth (krása)
Korespondence: Slunce: Den: Neděle; Čísla: 6, 36, 111, 666; Barva: zlatá, žlutá; Kameny: zlato, chrysolit, heliotrop (krvavý kámen); Rostliny: vavřín pravý, pivoňky, žito, skořicovník, pomerančovník, krokusy, ječmen.

Archanděla Rafaela všichni známe jako anděla pomoci. Mluví se tak o něm i v Bibli v starozákonní knize Tobiáš. Právě archanděl Rafael pomohl i Tóbijášovi synu Tóbitovi. Když si hledal průvodce na cestu do Médie, setkal archanděla Rafaela. Tobiáš tehdy ale nevěděl, že je to anděl.

 • Sigil Rafael

  Sigil Rafael

S otcovým souhlasem se spolu vydali na cestu. Na této cestě se stal Tobiáš svědkem uzdravení, které provedl tento archanděl. Takto osvobodil od zlého ducha i dceru jednoho svého příbuzného. Tobiáš si ji později vzal za manželku. Doma uzdravil Tobiáš za pomoci archanděla Rafaela i svého otce, který byl slepý. Udělal všechno přesně tak, jak mu přikázal Rafael. Chytil rybu, vypitval ji, vzal z ní žluč, játra a srdce. Vše ostatní zahodil. Srdce a játra dal na Rafaelův příkaz do ohně. V tom momentě ďábel odešel a Rafael ho mohl spoutat. Tobiáš pak potřel žlučí otci oči a on začal opět vidět.

Další příběh z Bible je o “Šalomounova pečeti”. Šalomounova pečeť je nezbytná při obřadní magii. V příběhu o prstenu se říká, že Bůh poslal Rafaela s prstenem, aby pomohl při stavbě chrámu králi Šalomounovi. Prsten ve tvaru pentagramu má sílu spoutávat démony.

Archanděl Uriel

Archanděl Uriel, je ten kdo koordinuje práci všech archandělů uvnitř fyzického těla. Naši egyptští předkové ho nazývali Ur-Ra-El. Ur znamená vesmír, Ra je výrazem pro Slunce. Vcelku vzato Vesmír - Slunce - Bůh. Reprezentuje ho světlo ve všech odstínech stříbrno-bílé barvy. Tato kvalita výborně harmonizuje všechny látky - substance. Oplývá velkou silou. Archanděl Uriel udržuje univerzální zákony pořádku a harmonie uvnitř každé lidské bytosti, a mezi třemi složkami těla. Stará se o harmonii a rovnováhu substancí.

Tento archanděl hovoří o jednoduchosti a jasnosti. Zlepšuje náš rozhled. Odstraňuje mraky a bez nich se nám pak otevírá nový pohled na život a různé životní situace.
Je mi přiřazen živel země a je strážcem světové strany „sever“. V roli anděla planet je vládcem planety Saturn. Podle Heptameronu patří k andělům soboty. Můžeme si ho představit jako velké zelené světlo nebo zeleného anděla, protože mu odpovídá zelená barva.

8. Sefira: Hod
Korespondence: Saturn: Den: Sobota; Čísla: 3, 9, 15; Barva: černá; Kameny: safír, chalcedon, onyx; Rostliny: břečťan, kmín, mandragora.

Archanděl Uriel je jedním z pěti nejdůležitějších ochránců. Živel náleží k elementu ZEM. Při rituálech si ho uctíváme na Severu. Jeho barva je zelená, stejně jako barva listí či trávy, která náleží k základní barevné výbavě planety Země. Mnohdy se vyjadřujeme o naší živitelce, že je zeleno-modrá planeta. Úžasná ...

Energie Archanděla Uriela je z těch těžších, ale neznamená to vlastně nic neobvyklého. Energie Země je jednou z nejúčinnějších, nejčistších a nejvýživnějších současně. Lidé, kteří pracují se zemí - půdou - jsou jedni z nejúžasnějších.

Uriel na první pohled působí přísně a tvrdě, ale všechno je to jen zdání. Je úžasně citlivý, a pokud si k němu dokážeme najít správný přístup - kontakt s ním je skvělý. Je sice těžší, než ostatní archandělé, ale je přímý a neuvěřitelně laskavý. Pevně ​​jako zem stojí při svých věrných, a ti jsou při něm absolutně v bezpečí. Ne všechny kvality bývají jiskřivé a lákavé hned na první pohled. Některé jsou překryty a zjevují se až později, při bližším poznání se.

 • Sigil Uriel

  Sigil Uriel

Jeho věrnost je neuvěřitelná a laskavost opojná. Mnohdy lidé nerozumějí těmto skrytým kvalitám, a z nepochopení se snadno stává nedůvěřivost a nechuť ke komunikaci.

Pokud to bytost dokáže překonat a najde si k archanděli Urieli cestu, určitě ocení všechny jeho popsané kvality.

Kontaktem s archandělem Urielem narůstá v bytosti přirozená moudrost a inteligence. Přímost a věrnost bytosti přechází do vyšších úrovní a dokáže vnitřně procítit snad mnohem více, než ostatní. Hutnost elementu Zemi neznamená ještě necitlivost a lhostejnost. Právě naopak. Vnímavost je snad největší, a schopnost najít na pohled skryté je běžnou výbavou lidí, kteří se rádi stýkají s archandělem Uriel.

Foto © Slávka Strešňáková I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Přibližme si, jak archandělé slouží našemu hmotnému tělu. Prací archandělů živlů je působení ve všech oblastech lidského života. Když je lidská bytost ztělesněná v nižších světech, je chráněna pomocí archandělů živlu všech kvalit. Tak působí v těle každého člověka Michael, Gabriel, Uriel a Samael.

Samael není archandělem. Je andělem Země a představuje Lucifera, archanděla světla a hlídače duality. Samael, anděl Země a minerálů, nám poskytuje v neustálé spolupráci s ostatními archanděly veškerou hmotnou podstatu pro naše kosti, svaly a orgány v těle. Michael nám poskytuje fyzické teplo a výživu červené krve. Gabriel se stará o ostatní tekutiny našeho těla. Rafael nám poskytuje éterickou vitalitu a hraje nepostradatelnou roli při udržování dobrého zdraví u každého člověka. Zatímco v noci spíme a odpočíváme po prožitém dni, pracují archandělé na udržování našeho zdraví a obnově harmonie v našem těle.

Nepostihne tě žádné neštěstí a k tvému stanu se nepřiblíží pohroma, neboť svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě střežili, a na rukou tě budou nosit, abys nenarazil nohu o kámen.
Lukáš 4, 10-12

Archandělé vykonávají dokonalou práci nejen v našich hmotných tělech. Dělají to i při budování a udržování našich jemnohmotných a noetických těl, které jsou éterickými ekvivalenty těch hmotných. Podobným způsobem pracují archandělé ve všech vesmírech. Je dobré naučit se spolupracovat s archanděly živlů pro udržení zdraví a pohody, vědomě čerpat z jejich moudrosti a lásky. Cvičení a meditace nám pomohou rozvíjet cit pro archanděli.

Důležití andělé, které můžeme vždy přivolat

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo Bůh. Bůh není jen Slovem, ale je i láskou bez omezení a podmínek, Bůh je zdrojem energie a stvoření. Andělé jsou vysoce rozvinuté bytosti, s velkou silou a vlastní svobodnou vůlí. Slouží nejvyššímu dobru. My lidé můžeme anděly vždy zavolat a poprosit je o pomoc.

Existuje anděl soucitu, tento anděl nám ukazuje, proč jsme se narodili, jak žít a proč jsme takoví, jací jsme. Ukazuje nám, proč jsme museli projít určitými zkouškami a proč je to tak, a ne jinak. Vysvětluje, jak se můžeme sami vyléčit a méně trpět. Knížka Medicínské médium: Tajemství, které se ukrývají za chronickými a záhadnými nemocemi, a způsoby, jak je nakonec vyléčit byla vytvořena a spatřila světlo světa právě díky tomuto andělovi.

Druhým důležitým andělem je anděl milosrdenství. Pomáhá nám, když bojujeme s neřešitelnými problémy, které nemůžeme vyřešit sami a svou vlastní silou.

Každý element má svého vlastního anděla, který nám také pomáhá. Anděl ohně, ám pomáhá prosadit se v pozitivním smyslu slova a sbírat energii. Anděl země, stará se o všechno na zemi, aby se všemu na této zemi dařilo a rostlo.
Anděl vody. Více než 70% našeho těla sestává z vody, proto je to pro nás velmi důležitý anděl. Tento anděl nám pomáhá odplavit všechno, co je pro nás špatné, ať už jde o myšlenky, problémy atd. Dokonce i tehdy, když si připravíte koupel plný slané vody, můžete požádat tohoto anděla, aby harmonizoval energii ve vaně, abyste z něj měli co největší užitek.
Anděl vzduchu, nám může pomoci vyčistit vzduch. V Česku známe fráze: "Těžký vzduch" nebo "Něco visí ve vzduchu". To znamená, že vzduch může být velmi čistý a dávat nám energii, ale může být i znečištěný negativními myšlenkami. Tohoto anděla můžeme přivolat vždy, když se chceme osvobodit od negativních vibrací.

Anděla slunce můžeme poprosit o to, abychom dokázali lépe přijímat sluneční energii a mohli jsme ji využít k léčení nebo dobití našich vnitřních baterií.
Anděl světla je tak silný, že nás může dát do chladné místnosti plné temnoty, světla a tepla. Může nás naplnit světlem v pravém slova smyslu!
Existuje i anděl závislostí, který nás může zbavit špatných návyků. Nemusí jít pouze o silnou závislost, jako je například užívání drog, může nám také pomoci jíst méně masa nebo více sportovat!
Dále známe anděla zvyků, který nám může pomoci při vytváření nových návyků, jako je jóga, meditace, sport nebo zdravé stravování. Můžeme ho přivolat vždy, když chceme změnit své zvyklosti. Jsme výsledkem našich zvyklostí! Pokud si zvykneme na věci jako je pití piva každý den po práci, je to pro nás špatné, ale tento anděl nám může pomoci změnit to.

V stresujících situacích je prospěšné přivolat anděla míru. Tento anděl nám může pomoci lépe zvládnout stresující situace. V dnešní době si mohou lidé vybrat svou práci obvykle sami a je lepší mít práci, která přináší klid, jak mít práci jen proto, abychom "vydělali peníze".

Anděl smyslu života nám může ukázat tu správnou práci, která je dobrá pro naši duši. Na anděla víry se bohužel často zapomíná. Člověk už ve skutečnosti v Něho ani v Boha nevěří, protože lidé často věří jen v to, co mohou vidět. Je to proto, že mnohé náboženství šíří neužitečné nebo falešné skutečnosti o andělech nebo Bohu, ale anděl víry zde může pomoci. Může nám pomoci najít správnou víru, která je uložena v našem srdci.
Pokud nevíme, co bychom měli udělat, může nám pomoci anděl důvěry. Může nám pomoci udělat i správné rozhodnutí. Anděl harmonie, nám pomáha s tragickými nebo těžkými zážitky a zkušenostmi.. Každý člověk už pravděpodobně zažil něco, co ho v životě ovlivnilo. Jeden velmi jednoduchý příklad: Pro někoho, kdo právě prochází rozchodem, je těžké znovu si vybudovat důvěru k nějaké osobě. Anděl harmonie nám pomůže zpracovat tyto zkušenosti a naučí nás opět se dívat dopředu.
Anděl léčení nám pomáhá při tom, abychom se dostali k správným lékům nebo je vhodně přijali, abychom se vyléčili. Anděl obnovy nám může pomoci při obnově, posílit naše vnitřní síly. Anděl vykoupení nám pomáhá s těžkými zkouškami nebo břemeny, které musíme nést. Ať už přijdete o svou práci nebo přecházíte nějakou jinou nepříjemnou životní situací, anděl spásy vám pomůže to zvládnout.

Anděl poznání nám může pomoci získat vnitřní moudrost. V dnešní době jsme zaplaveni mnoha informacemi, ale pomalu přicházíme na to, že v novinách a televizi se sponzoruje mnoho věcí, jako je reklama a různé polopravdy, které se prodávají jako pravdy. Anděl poznání nám pomáhá rozlišit pravdu od lži. Anděl čistoty nám pomáhá zbavit se našich závislostí od určitých věcí nebo lidí. Pokud má někdo otázku, kterou by chtěl položit Bohu nebo andělům, anděl snů mu může být nápomocný. Napište svou otázku na kousek papíru a položte ho vedle sebe na noční stolek. Před spaním si nahlas přečtěte svůj dotaz a odpověď na ni dostanete v snu. Nemusíte dostat přímou odpověď, mohou to být i obrazy nebo události, které vám ukáží správnou cestu.

Anděl vztahů vám může pomoci obnovit rozpadlý nebo zastaralý vztah. Pokud se chce někdo rozvést, může přivolat tohoto anděla a poprosit ho o to, aby jeho vztah dostal novou šanci.
Pro mladé lidi a zejména pro ženy je velmi důležitý anděl plodnosti. Pomáhá, abychom přivedli na svět zdravé dítě a také anděl zrození pomáhá zajistit bezproblémový porod. Existuje i anděl krásy, který navrhuje vše podle matematických vzorců a zákonů a my to zažíváme jako krásu. Známe to pod pojmem "zlatý řez" a "Fibonacciho posloupnost". Pokud se podíváme na přírodu, uvidíme, že mnoho věcí se tam formuje do určitého vzoru rovnic atd.

Tento článek o andělech jsme napsali kvůli tomu, protože mnozí lidé se cítí osamělí a myslí si, že musí své problémy snášet a řešit sami. Jsme ale obklopeni duchy, bohy a anděly, a když budete z čistého srdce volat o pomoc, anděl vás vyslechne. Důležité je poděkovat se tímto bytostem a najít svou cestu v meditaci. Pokud přivoláte anděla před meditací, budete během meditace cítit jeho energii a dostanete odpověď.

Anděl strážný

Strážným andělem označujeme podle magické tradice vyššího ducha , jehož má každý člověk a který se nás snaží vždycky varovat před světskými nebezpečími nebo pomáhat člověku při jeho duchovním vývoji.

V magii jde na začátku výuky o navázání kontaktu s tímhle andělem strážným. Proto je velmi nepravděpodobné, že adepti magie uvidí tohoto strážného anděla jakmile samostatnou bytost nebo jako hořící keř nebo dokonce jako hovořícího ducha , spíše je to na začátku jemný vnitřní hlas , který zaznamenáte při meditaci, a který je úplně jiný než vnitřní hlas našeho podvědomí.

V západní tradici existuje Abramelinovy ​​magie, která se zabývá strážným andělem. Existuje několik knih o Abramelinovy ​​magii, které popisují buď šestiměsíční nebo 18-měsíců dlouhé rituály, jak lze přivolat tohoto strážného anděla, probudit ho k životu a jak s ním navázat kontakt.

V této knize se popisuje, že člověk by mněl upustit od každodenních rituálů a nejen volat strážného anděla, ale musí také odložit své ego, stejně jako své touhy a musí být ochoten být ve službách vyšší Moci i v službách Boha .

Pouze tehdy, když procházíme určitými vnitřními, tak vnějšími zkouškami a vyšší moc pozná, že mág myslí svou modlitbu vážně, bude mu kontakt s tímto strážným andělem umožněn. Dalším důležitým aspektem je, že mág prochází zkouškami, aby zjistil, zda tohoto vyššího ducha i slyší. Díky tomu je navázán kontakt s andělem strážným a mág získá i speciální magické síly. To znamená, že poté, co jste si povídali s andělem strážným a navázali jste s ním kontakt, vás budou kontaktovat i jiní andělé a archandělé, jako například Rafael, Michael, Gabriel nebo Uriel. Musíte poslouchat moudrosti těchto andělů a podle toho se ve svém životě chovat jinak nebo plnit určité úkoly. Když člověk splnil tyto úkoly, tak Lucifer, Satan a mnozí další budou sloužit i tomuto mágovi, protože tito duchové jsou povinni sloužit výše uvedeným andělem. Je mnoho diskusí o tom, že tito andělé strážní jsou jen vnitřními projekcemi našeho vyššího Já nebo samostatnými bytostmi. Tato otázka ale není tak důležitá. Mnohem důležitější je to, jak rozpoznat hlas tohoto anděla a jak tento hlas nezaměňovat s hlasem svého vlastního ega. Tohle je největší výzvou mága, a protože je i Abramelinov rituál takový dlouhý a takový precizní. Mág nachází jasnost ve svém nitru, rozpoznává v sobě různé hlasy a rozlišuje jejich (viz 5 vnitřních hlasů a Práce s elementy).

Anděl z dřeva

Pro každého z nás mají andělé svůj vlastní význam. Pro někoho jsou to bytosti sloužící jako poslové mezi lidmi a bohy, pro jiného hřejivá energie, kterou cítí, když potřebuje podporu. A tu občas potřebuje každý z nás.

Andělé nám pomáhají vidět souvislosti mezi tím, co prožíváme a tím, jaké postoje zajímáme. Postoje k situacím v našem životě, i postoje k sobě samému. Pomáhají nám projít zkouškami, které jsou nezbytné, abychom se posunuli dál. Pomáhají nás motivovat a ukazovat nám cestu k našim přáním, snem a cílem. Jsou tu stále s námi, připraveni nám pomoci kdykoliv je o to požádáme. Dávejme si proto pozor na to, co si přejeme.

Pro nás jsou Andělé ale i zdrojem inspirace. A proto byl právě Anděl prvním laskavým obrazem z naší dílny. Stejně jako všechny ostatní obrazy je vyroben z "redreva", tedy z nepotřebných zbytků smrkového dřeva, které by jinak skončilo v ohni, či na skládce.

Každý má svého Anděla strážného, ​​který ho provází pozemským životem od chvíle jeho narození, bez ohledu na to, zda v něho věří, nebo ne. Andělský obrázek na zdi ložnice, obývacího pokoje, nebo na konferenčním stolku nám jeho přítomnost v každodenním životě neustále připomíná.

Najděme si každý den alespoň pár minut času na sebe, na propojení se svým Andělem. Nechme ho promluvit skrze znamení, pocit, nebo sen, aby nás mohl navést ke správným příležitostem, které se před námi každý okamžik otevírají. Andělská znamení se totiž mohou skrývat za zdánlivě obyčejnými věcmi.

Andělé jsou součástí našich životů a ať si to uvědomujeme, nebo ne, každý se s nimi setkáváme. Věří v nás, proto v sebe věřme i my. Protože v životě neexistuje nic, čeho bychom nemohli dosáhnout, čím být. Andělé jsou darem od Boha ..

Chcete mít svého vlastního Anděla ze dřeva?Pak navštivte náš spriatelneny e-shop!
Stacks Image 96532

Foto © Zuzka R. I pmalenky

Biela mágia Pentagram

Meditace s anděly

Andělé jsou stále mezi námi

Ukážeme vám teď jedno meditační cvičení, jak můžete za pomoci andělů vést opět uvolněný, naplněný a šťastný život. Důležité je ale i to, abyste si uvědomili, že určité věci jsou prostě v nás samotných a nefunguje to pouze tak, že přijde anděl a očistí nás. Anděl nám přijde pouze připomenout to, že my všichni jsme čisté bytosti a v našem nitru je čistá duše, která je stále čistá. To jediné, co potřebujeme je probudit své vnitřní síly a vzpomenout si na tyto věci.

Začátek


Nyní si řekneme buď nahlas, nebo jen v mysli naše 3 mantry a každou z nich si řekneme 3krát. Tyto 3 mantry používáme proto, protože mistr Buschido nám posílá duchovní vyšší energii, která nám pomůže uklidnit naši mysl a lépe procítit anděly.

3 x Nome ten Buschido Tischami
3 x Namaste Abrahám
3 x Namaste Jeremias

Pohodlně se posaďte a uvolněte se. Nyní se soustřeďte na svůj dech. Udělejte tři hluboké nádechy a výdechy. Nadechujte se pomalu nosem a vydechujte pomalu ústy. Při nádechu si představujte jak pozitivní energie nebo bílé světlo do vás vchází a při výdechu jako negativní energie z vás vychází. S každým výdechem z vás odchází všechno zlé, vše nečisté, všechny negativní pocity a energie. S každým nádechem načerpávají novou energii - energii Lásky, Světla a Radosti.Ještě jednou. Zhluboka se nadechněte nosem a vydechněte ústy. Nadechněte se zhluboka nosem, vydechněte ústy a pomalu zavřete své oči ...

Dále se soustřeďte už pouze na svůj dech a nechte se unášet energiemi. Okolní zvuky vás nijak nevyruší, ale pomáhají vám dostat se stále hlouběji a hlouběji do tohoto uvolněného stavu.

Dýchejte pomalu a zaměřte pozornost na své tělo. Nyní se soustřeďte na obličej, oči, uši, nos a ústa. Uvědomte si napětí, které v nich cítíte.

 • Magička Damona Kassel

  Magička Damona Kassel

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

S každým výdechem toto napětí pomalu uvolňujete stále více a více. Uvědomte si toto uvolnění ve všech částech obličeje. Toto uvolnění začíná šířit celým vaším tělem. Uvolněte si krk, ruce, hrudník, břišní dutinu, pánev, stehna, kolena a celá chodidla. Vnímejte svůj uvolněný stav. V tomto uvolněném stavu chvilku setrvejte a zaposlouchejte se do tónů hudby ...

Meditace s anděly


Posloucháte moje slova, cítíte váhu vašeho těla, a prochází vámi hluboké uvolnění. Vnímejte, jak se cítíte stále lehčí a lehčí. Prociťujte své vlastní vibrace, svého ducha. Nechte svou energii volně proudit přes vaše tělo. Umožněte své energií dosáhnout nejvyšší úrovně. Vnímejte, jak se vaše tělo vznáší a je stále lehčí a lehčí.

Nyní se spojíme s duchovním světem, anděly a archanděly. Můj hlas k vám přichází z dálky a nijak vás nevyrušuje. Prociťte energie, které jsou kolem vás. Všude kolem je klid a harmonie. Soustřeďte se na přání, které byste rádi sdělili vašim andělům a duchovním průvodcům. Nyní se chvilku soustřeďte na tři mocné archanděly. Na archanděla Michaela, Gabriela a Rafaela. Zkuste se naladit na jejich vibrace. Tichým vnitřním hlasem je 3krát poproste, aby k vám přišli a pomohli vám (např. Archanděl Michael, jmenuji Tě, prosím přijď sem a pomoz mi při této meditaci ...). Otevřete se tímto andělským božským energiím. Čím více se na nich dokážete soustředit, tím intenzivnější je začínáte cítit. S každým nádechem naplňují vaše tělo andělské léčivé energie. Procházejí celým vaším tělem. Prostřednictvím andělů přijímáte léčivou andělskou energii, abyste dosáhli klid, zdraví a sílu. Jste úplně uvolnění a v bezpečí.

 • Magička Damona Archanjeli

  Magička Damona Archanjeli

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Vnímejte, jak vaše energie stoupá k obloze, skrz mraky, přes které se posouvá bez nějakého úsilí. Světlem, které spojuje se svou energií. Během toho, jak takto procházíte oblaky, objevíte před sebou dveře, které se před vámi otevírají a zvou vás, abyste se přiblížili, takže se můžete ponořit do tajemného světa za sebou.

Někde tam uvidíte bránu z bílého mramoru. Pomalu se otevírá, můžete přes ni projít. Vstupte a nechte všechny své negativní myšlenky, své pochybnosti a zábrany za sebou. Setkáte se zde s archandělem Michaelem. Nyní vidíte archadněla Michaela, toho, který je podobný Bohu, jak tam ve svém červeném rouchu na vás čeká. Sestupuje k vám a v levé ruce drží zlatou číši podobnou grálu, ze které vychází zářivá zlatá energie. Je to archanděl světla a ohně. Cítíte jeho přítomnost, jeho lásku a světlo. Zbavuje vás strachu a dodává vám energii a sebedůvěru. Zapomeňte na všechny své negativní věci, které jste zažili ještě jako dítě a potom jako dospělý. Zapomeňte na všechno, na co se nedokážete soustředit nebo momentálně nevíte zvládnout. Nechte tyto věci prostě za bránou. Když načerpáte dostatek síly a získáte zpět svůj vnitřní klid, pak se k těmto věcem vrátíte.

Zbavte se všech závislostí na vztazích, které vás zatěžují. Pusťte je a podívejte se sami na sebe z nadhledu. Vhoďte všechny tyto negativní věci do číše, kterou drží archanděl Michael.

Poděkujte se tomuto archandělu za jeho pomoc a ochranu. Otevřete se této vizi, zatímco pokračujete branou do další úrovně. Nyní se dostáváte k další bráně, která se také před vámi otevírá. Setkáte se zde s archandělem Gabrielem. Vládci síle Měsíce, proto má na starosti i příliv a odliv. Nyní vidíte archanděla Gabriela, jehož jméno znamená Boží hrdina. Sestupuje k vám ve svém modrém rouchu. Jeho světlo je nebesky-modré v mnoha rozličných odstínech. Je vládcem vody a všech tekutin, které tvoří tři-čtvrtiny naší planety. Archanděl Gabriel je služebníkem pro celé psychické království. Jděte k němu, abyste ho přivítali. Cítíte jeho přítomnost, jeho bezpodmínečnou a bezvýhradnou lásku. Tento anděl vás vykoupe v čisté lásce. Vzdejte se ještě své zbývající negativity a předejte ji tomuto andělovi. Nyní se můžete osvobodit od všech svých neharmonických vibrací. Zbavuje nás všech negativních pocitů a emocí. Celé vaše tělo naplňuje zářivé modré světlo a zaplavuje vás láska. Jste celý obklopen láskou, více, než jste kdy považovali za možné.

Miliony duchovních bytostí se potulují světem, zda spíme nebo bdíme.
John Milton

Rozlučte se s archandělem Gabrielem, poděkujte mu za jeho pomoc a ochranu. Opusťte tuto místnost. Vyčkejte, brána za vámi znovu zavře a přejděte na další úroveň. Nyní se dostáváte k další bráně, která se také před vámi otevírá. Čeká tam na vás archanděl Rafael. Nyní vidítearchanděla Rafaela, toho, který léčí.Ovládá elektromagnetické síly, které nazýváme éterickou vitalitou. Sestupuje k vám ve svém zlatém rouchu obklopený zlatým světlem. Pomůže vám harmonizovat celé vaše fyzické tělo a i duši. Poproste ho o to, aby vás přeléčil a otevřete se jeho léčivé energií, která zaplavuje celé vaše tělo. Ze své pravé ruky vysílá na vás silný zářivý paprsek zlaté barvy. Zaměřte svou pozornost na tu část těla, kde máte nějaký zdravotní problém a představujte si, jak tato energie proudí do tohoto místa. Celé vaše tělo je naplněno zlatým léčivým světlem.

Poděkujte se tomuto archanděli za jeho pomoc a ochranu a rozlučte se s ním. Nyní se vraťte zpět ke dveřím na začátku. Přesouváte se pak dál, ještě lehčí, ještě zářivější.

Brány zavřete za sebou. Nyní jste nabitý silou, energií a láskou. Jste neuvěřitelný člověk, který má vše, co potřebuje.

Přichází čas, vrátit se zpět na Zemi a do svého těla. Vše, co jste se naučili a zažili na této vaší cestě, si můžete vzít s sebou. Žijte svůj život bez strachu, bez zábran a bez pochyb. Vaši andělé budou vždy s vámi a zůstanete s nimi i nadále ve spojení. Budu počítat do 3 a s každým započtením si budete uvědomovat své tělo stále více a více. Jedna ... Jste naplněni Světlem a Láskou. Dva ... Začínáte prociťovat celé své tělo. Tři ... Jste zpět ve svém těle a v tomto prostoru.

Nyní se soustřeďte na svůj dech. Udělejte tři hluboké nádechy a výdechy. Nadechněte se zhluboka nosem, vydechněte ústy. Ještě jednou. Hluboký nádech nosem a výdech ústy. Zhluboka se nadechněte nosem, vydechněte ústy, a pomalu otevřete své oči ...

Autoři Pavol Malenký & Monika Slivová I Daghan-Malenky GmbH

Logo Archanjeli

Archandělé

Přeloženo z německého originálu: Erzengel

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93