Tipy & Triky

Cikánské karty


Cikánské karty jsou po tarotových kartách pravděpodobně nejrozšířenější a nejpoužívanější vykládací karty v Evropě, které se dnes používají na věštění. Jejich pojmenování má s cikánskými tradicemi jenom velmi málo společného. Můžeme zde spíš mluvit o určitém vývoji z jiných druhů vykládacích karet. Od ostatních druhů věštění z karet se cikánské karty odlišují zejména tím, že podávají celkem konkrétní věštbu. Poskytují nám přesné odpovědi i na celkem konkrétní otázky. Avšak jestli něco nemáte vědět, tak nám to karty neřeknou. Cikánské karty mají různý počet: 32, 36, nebo 52 karet. Nejčastěji se však používají sady s 36 kartami, které pochází z roku 1901.

Na těchto kartách jsou vyobrazené různé životní situace a pocity, které prožíváme v každodenním životě. Každá karta zobrazuje symbol, který vyjadřuje určitý druh energie. Odpověď na naši otázku nepřichází jen od náhodně vybraného kusu papíru, ale je výpovědí našeho nitra. Karty mají schopnost upozornit vás současně na situaci, nahlédnout do příčin v minulosti a ukázat možný vývoj v budoucnosti. Dále si jen popíšeme hlavní význam jednotlivých karet. Vždy je však důležité to, jak je vnímá ten, kdo karty vykládá. Při vykládání karet se proto vždy řiďte svojí vlastní intuicí a pocity. Čtěte je svým instinktem a nerozdělujte je na dobré, zlé nebo neutrální.

Stacks Image 68566

Foto © Imcsike http://www.fotolia.com I pmalenky

Boží oko / Persistence

Obecně: Tato karta se nazývá také korunní kartou, slibuje štěstí, stabilitu, vyšší ochranu, úspěch, pozitivní vývoj událostí či vyřešení problému. Obecně je to výzva, abyste byli vytrvalí a důslední. Vaše úsilí bude završeno úspěchem. Je to nejpozitivnější karta a mluví o tom, že šťastné záležitosti budou stálého a dlouhodobého charakteru. Posiluje pozitivně karty a naopak snižuje intenzitu blízko nacházejících se negativních karet.

Analogie s Tarotem: Svět, Hvězda, Mírnost

V lásce: Slibuje stabilní a osudovou lásku, v případě sporů vyřešení. Požehnané partnerství plné lásky a jistoty. Pokud jste bez partnera, karta říká, že ten pravý určitě přijde.

V zaměstnání: Máte stabilní a pro vás velmi vhodné pracovní místo nebo máte možnost ho získat.

Cesta

Obecně: Tato karta vždy znamená pohyb, směr, pokrok, změnu, životní cestu, cesty a cestování. Může to být i změna místa nebo bydliště. Sledujte odkud a kam vůz míří. Podle ostatních karet něco přichází nebo něco odchází. Všímejte si i karty za Cestou, někdy se můžeme dozvědět, kam naše životní cesta směřuje. Události jsou v pohybu.

Analogie s Tarotem: Vůz, Mečová 6, Kalichová 8

V lásce: Cesta k milovanému člověku, společná cesta životem, společné cestování, změny ve vztahu.

V zaměstnání: Zaměstnání spojené s cestováním nebo se změnou bydliště. Někdy vás tato karta může nabádat i k tomu, abyste si hledali práci v jiném městě, dokonce v jiné zemi.

Dar

Obecně: Tato karta znamená, že něco dostaneme. Něco přijde samo od sebe bez našeho přičinění. Co dostaneme darem, určují ostatní karty nebo to odvodíme z otázky. Někdy to pro nás může být překvapení. Nemusíme dostat vždy věc, která se nám líbí (mohou přijít i problémy a podobně). Vždy se však jedná o věc menšího charakteru, z pozitivního "daru" se ale potěšíme, negativní "dary" by neměly mít dlouhé trvání. Také může znamenat pozitivní vyřešení nějaké situace a zlepšení stavu.

Analogie s Tarotem: Mincová 6, Kalichová 6, Esa a Chlapci

V lásce: Láska je darem, dát nebo dostat lásku, získat něco z lásky. Představuje dobrý vztah.

V zaměstnání: Dostávat vše nejnutnější i bez práce, práce poskytuje člověku drobné radosti. Představuje také vhodný čas pro investování, kdy vám investované peníze budou přinášet zisk.

Dítě

Obecně: Tuto kartu si nejlépe vysvětlíte tak, když si představíte svět z pohledu malého dítěte. Pro dítě je vše nové, zábavné, hravé, dítě je lehkovážně, unáhlené v činnostech. Karta tedy znamená nový začátek, lehkovážnost hravost, bezstarostnost, nezralost či nesmělost. Čeká vás pozitivní období. Také znamená i menší starosti a problémy.

Analogie s Tarotem: Blázen, Esa, Chlapci

V lásce: Možný příchod dítěte do rodiny (pokud tomu situace nasvědčuje).

V zaměstnání: Nový začátek, nové pracovní místo. Pokud se chystáte změnit zaměstnání, klidně se do toho pusťte.

Dům

Obecně: Dům, domů, nemovitost, rodina, jistota, stabilita, zázemí, bezpečí, soužití, soukromí, majetek (ne pouze peníze), pevné základy to jsou výstižné charakteristiky této karty. Máte před sebou stabilitu a bezpečí. Váš život je postaven na silných základech.

Analogie s Tarotem: Svět, Kalichová 10, Mincová 10

V lásce: Rodinné svazky, rodina, bezpečný vztah, spolehlivost v lásce. Pevné rodinné zázemí. Váš vztah je velmi silný.

V zaměstnání: Zaměstnání spojené s nemovitostmi nebo půdou. Rodinná firma. Jisté stabilní zaměstnání.

Dopis

Obecně: Tato karta mluví nejčastěji o komunikaci vzdálené, tedy ne v osobním kontaktu. Může jít o zprávu, dopis, e-mail, chat, telefonát, prostě jakýkoliv druh kontaktu na dálku. Představuje také nové poznatky. Pozitivní vyřešení problému. Blíží se k vám nějaká dobrá zpráva či informace. Podle ostatních karet to může být úřední, pracovní, milostná zpráva...

Analogie s Tarotem: Mág

V lásce: Nepřímá komunikace s partnerem: e-mail... Nový vztah na obzoru.

V zaměstnání: Práce s písemnostmi, nová úloha, zkouška, úspěch. Všechny záležitosti týkající se úředních listin zvládnete s lehkostí. Také zkoušky nebo písemné testy uděláte bez problémů.

Důstojník

Obecně: Důstojník symbolizuje osobu, muže, který neznázorňuje tazatele ani partnera. Má vlivné postavení, moc, autoritu, dokáže nám poradit, zajistit nás, ochránit nás. Na druhé straně může být přísný, dominantní, musí mít vždy pravdu. Význam karty je tedy vliv, autorita, přísnost, jistota, stabilita, respekt, úcta, poroučení, moc a ochrana. Poukazuje na potlačování citů a upřednostňování rozumu. Také poukazuje na práci a pracovní záležitosti. Něco se bude řešit úřední cestou...

Analogie s Tarotem: Mág, Vládce, Rytíři a Králové, Palicovité 6

V lásce: Pro ženu setkání s nějakým mužem, možná v uniformě, pro muže možný sok v lásce. Také vztah, kde chce mít jeden nad druhým moc. Soužití.

V zaměstnání: Zaměstnání spojené s uniformou nebo speciálním oblečením. Zaměstnání, které poskytuje dlouhodobé zajištění.

Faleš

Obecně: Význam této karty mluví sám za sebe. Jde o zradu, přetvářku, faleš, iluze, nedůvěru, znázorňuje také všechno to, co není pravda, tedy to, co je lež. Také my sami můžeme žít v iluzi, namlouvat si něco co není pravda, tajit něco nebo se mýlit.

Analogie s Tarotem: Luna, Mečová 7, Kalichová 7

V lásce: Ve vztahu tato karta znamená, že náš partner nám něco zatajuje, není k nám upřímný, přetvařuje se, lže nebo je nevěrný.

V zaměstnání: Může jít o podvody. Nesprávné zaměstnání. Buď se nenacházíte na správném pracovišti nebo nejste ve správném kolektivu.

Hněv / Vztek

Obecně: Karta poukazuje na nepříjemnou atmosféru, jde zde o trest a odplatu, zlost, hněv, hádky, nepříjemnosti, problémy, konflikty, rozčílení, negativní postoje jiných lidí vůči nám, někdy i negativní postoj nás samých vůči sobě, a také ukazuje naši snahu se obhájit, bránit se. Máte na svých bedrech příliš mnoho věcí a prostě nestíháte.

Analogie s Tarotem: Mečová 5, Ďábel, Mečů rytíř.

V lásce: Nedorozumění, hádky, nesrovnalosti. Rodinné problémy.

V zaměstnání: V zaměstnání vás čeká nepříjemná kritika, neúspěch, hádky, problémy...

Nemoc

Obecně: Tato karta mluví obecně o problémech a komplikacích, které nám vstoupí do života. Hovoří spíše o našem špatném psychickém stavu, kdy se budeme cítit vyčerpaní a bez energie, jako o nemoci těla, i když také na ni může poukazovat. Dlouhodobé starosti a problémy. Pesimismus, negativní myšlenky, malá sebedůvěra. Problém, obtíže, které člověka vyčerpávají.

Analogie s Tarotem: Mincová 5, Mečová 4, Mečová 9, Luna

V lásce: Něco není takové, jaké by mělo být. Složitý vztah.

V zaměstnání: Nevhodná práce. Situace na pracovišti není v pořádku. Vyčerpávající práce. Práce zdraví škodlivá. Může znamenat i práci ve zdravotnictví.

Kněz

Obecně: Kněz se považuje za takové "slabší Boží oko". Kněz znamená pro věřící někoho, komu důvěřují, kdo je žehná, kdo je vede, kdo je připraven je vyslechnout a poradit. Karta tedy znamená požehnání, čistotu (činů, úmyslů...), klid, nadhled, vyrovnanost, moudrost, pochopení, také ale i plachost, neprůbojnost a skromnost. Duchovní cesta. Snižuje intenzitu negativních karet a zvyšuje intenzitu pozitivních karet.

Analogie s Tarotem: Velekněz, Poustevník, Soud

V lásce: Nesobecky, idealistický vztah, duševní spřízněnost, dobrá komunikace.

V zaměstnání: Zaměstnání v oblasti péče o druhé - zejména péče o duševní stránku. Nalezení naplnění v zaměstnání - v jakémkoliv.

Láska

Obecně: Pozitivní hezký vztah, láska, cit, přátelství, obecně tato karta poukazuje na něco, co máme rádi, co rádi děláme a z čeho máme radost. Máte před sebou krásné, šťastné, pozitivní období.

Analogie s Tarotem: Milenci, Kalichové eso, Kalichová 2, Kalichová 10

V lásce: Zamilovanost. Šťastný, naplněný vztah.

V zaměstnání: Práce, která je radostí a potěšením. Povolání, po kterém jste toužili celý život máte na dosah ruky.

Milenec

Obecně: Milenec je osobní kartou muže - tazatele nebo představuje partnera, milence, muže srdce ženy - pokládat otázky. Poukazuje na stálou lásku, citovou stabilitu, stabilní, jistý, dlouhodobý vztah. Tato osobní karta vystihuje podstatu osoby, která se ptá. Třeba věnovat pozornost na okolní karty, informace jsou právě tam.

Analogie s Tarotem: Vládce, Králové

V lásce: Karta představuje tázajícího muže nebo partnera tázájící ženy .

V zaměstnání: Karta představuje tázajícího muže nebo partnera tázající ženy. Potřebné informace poskytují okolní karty.

Milenka

Obecně: Tato karta zobrazuje buď ženu - tazatele nebo v případě muže - tazatele jeho partnerku, milenku, ženu jeho srdce. Dále hovoří o lásce, o citu, o vztahu, o zamilovanosti, a také o tom, co děláme s láskou a rádi. Může naznačovat i nový vztah.

Analogie s Tarotem: Vládkyně, Královny

V lásce: Karta představuje tázající ženu nebo partnerku tázajícího muže.

V zaměstnání: Karta představuje tázající ženu nebo partnerku tázajícího muže. Potřebné informace poskytují okolní karty.

Myšlenky

Obecně: Na kartě je znázorněn vážně se tvářící muž, který přemýšlí. Přemýšlí vážně, dává si na tom záležet a dává si na čas, aby neudělal chybu. Karta poukazuje na přemýšlení, zvažování, rozhodování, plánování nebo řešení budoucnosti, řešení nějakého problému, něčeho, co nás trápí. Může přemýšlet nad určitými otázkami nebo také sám nad sebou. Zamyšlení se nad budoucností. Patří také mezi osobní karty a představuje mladšího muže.

Analogie s Tarotem: Poustevník, Mečová 4

V lásce: Vážně se zamýšlet nad společnou budoucností nebo nad řešením společných problémů.
Uzavřenost. Rozhodování o zásadních věcech. Brát vztah vážně. Může to být i nová známost.

V zaměstnání: Vzdělávání. Je vhodné další studium. Práce v oblasti vzdělávání. Duševní práce. Při hledání práce se nespoléhat na náhodu, ale zodpovědně si naplánovat postup a jednat.

Naděje

Obecně: Tato karta znamená naději na splnění přání, slibuje příznivý vývoj záležitosti, na kterou se ptáme nebo naděje podle ostatních karet. Kotva je symbol naděje. Představuje optimismus, blíží se zlepšení, úspěch a štěstí. Znamená i možnost cesty do zahraničí.

Analogie s Tarotem: Hvězda, Mečová 3

V lásce: Pozitivní změna, pozitivní možnosti, pro které je ale třeba i něco udělat. Možnost těhotenství. Budoucnost v lásce.

V zaměstnání: Pozitivní změna, možnost splnění vašich plánů, ale pro jejich dosažení bude třeba i něco udělat. Hodně cestování.

Nečekaná radost

Obecně: Tato karta poukazuje na něco nečekaného, ​​co se nám přihodí nebo co nám vstoupí do života, např. na nějaké překvapení. Náhodné a nečekané štěstí vás čeká již v blízké budoucnosti. Většinou jde o radostnou událost, ale nemusí to být vždy pravidlem! Jde o něco, co jsme nečekali a nic jsme pro to sami neudělali, prostě to přišlo bez našeho přičinění. Může znamenat i možnost výhry.

Analogie s Tarotem: Esa (zejména mincovní), Kolo štěstí, Palicovité 8

V lásce: Překvapující projev lásky. Nerozhodnost ve vztahu.

V zaměstnání: Nečekaná radost, např. pochvala, povýšení, finanční ohodnocení. Nerozhodnost.

Nepřítel

Obecně: Tato karta poukazuje na nebezpečí, které nevidíte, na skrytého nepřítele, podraz, zradu, podvod, nepřátelský postoj ostatních, nečestné prostředky. Někdo nebo něco vám chce ublížit, uškodit. Podle otázky, je třeba zvážit i to, zda si neškodíte vy sami. Karta vystihuje i zápornou osobu muže nebo ženu. Upozorňuje na to, že ve vašem okolí se nachází osoba, která vám nedopřeje.

Analogie s Tarotem: Ďábel, Mečová 5, Mečů rytíř

V lásce: Někdo, kdo škodí vztahu nebo se o to snaží, může to být i postoj jednoho z partnerů.

V zaměstnání: Konkurence, někdo se vám snaží škodit. Dávejte si pozor na svoji pracovní pozici.

Neštěstí

Obecně: Tato karta znamená nepříjemnosti, nešťastnou událost, překážky, velké, závažné obtíže nebo problémy, poukazuje na něco, co nás určítě nepotěší, na problémy, které se jakoby sypou, na nepříznivý vývoj nějaké záležitosti. Také může poukazovat na tendenci zavírat oči před problémy a vyhýbat se odpovědnosti. Může upozorňovat i na přírodní katastrofy a agresivitu lidí.

Analogie s Tarotem: Věž, Mečová 10

V lásce: Nepříznivá situace ovlivňující vztah, někdo ve vztahu utíká od problémů, dlouhotrvající potíže, které mohou mít i fatální následky. Nebezpečí rozchodu, rozvodu, ztráta partnera.

V zaměstnání: Obtíže, velké problémy. Fyzicky namáhavá práce.

Peníze

Obecně: Už podle názvu vidíme, že jedním z významů této karty jsou zejména peníze, bohatství a majetek, které získáme, avšak všechny karty mají i svůj přenesený, tedy metaforický význam. Jde zde o přísun něčeho, čeho se nám dostane, a čeho máme nebo budeme mít nadbytek. Podle otázky může jít i o nadbytek citů a podobně. Poukazuje také na zlepšení situace, že se něco dá do pořádku, nebo že v něčem máme "poklad". Materiální úspěch. Vaše finanční situace se bude zlepšovat.

Analogie s Tarotem: Vládkyně, Slunce, Mincovní eso, Mincová 9 a 10, Kalichová 9

V lásce: Majetný partner, vztah pro peníze, bohatství citů. Vztah z vypočítavosti.

V zaměstnání: Lukrativní zaměstnání. Obchody a podnikání.

Smrt

Obecně: Tato karta neznamená přímo fyzickou smrt, ale spíše ukazuje na změnu, přeměnu a transformaci, něco starého, co dosloužilo, je na konci, aby uvolnilo místo novému, co přichází nebo teprve přijde. Tato změna bývá většinou bolestivá, ale nutná. Není třeba se ale bát, to nové, co přijde, je pro nás vždy lepší.

Analogie s Tarotem: Smrt

V lásce: Něco zaniká, rozchod, konec vztahu.

V zaměstnání: Změna zaměstnání nebo v zaměstnání. Přicházejí nové příležitosti. Odchod do důchodu.

Smutek / Žal

Obecně: Tato karta představuje smutek, žal, trápení, touhu po něčem, co nemůžeme mít, něco nedosažitelného, ​​chybění. V této kartě je však velká dávka pasivity, člověk jen trpí a je smutný, ale zároveň nic nedělá pro uskutečnění svého snu nebo svého přání. Dlouhodobá stagnace.

Analogie s Tarotem: Velekněžka, Poustevník, Oběšenec, Luna, Mečová 2, Mečová 4

V lásce: Smutek v lásce, touha po někom nedosažitelném. Nenaplnění a zklamání.

V zaměstnání: Činnost, která se vám nelíbí, žádná naděje na změnu. Práce, která vás nebaví či nenaplňuje.

Sňatek

Obecně: Tato karta poukazuje na vztah, trvalý vztah, partnerství, na spojení, může jít o milostné nebo pracovní spojení, uzavření výhodného obchodu. Ve vztahu se jedná o soužití, ale pozor, nemusí jít o manželství. Na skutečnou svatbu by poukazovalo spojení karet Sňatek + Soudce. V tomto spojení nemusíte být ale vždy šťastní, záleží to na ostatních kartách.

Analogie s Tarotem: Milenci, Kalichová 2

V lásce: Citový vztah a společné soužití - manželství (Sňatek + Soudce) nebo život v jedné domácnosti. Když vztah nemáte, v tomto období máte možnost potkat životního partnera.

V zaměstnání: Smlouva, sloučení, spolupráce, skupinová práce, navázání obchodního partnerství, dobrý pracovní kolektiv. Pokud jste si dali žádost o přijetí na nové místo, můžete počítat s jejím úspěchem.

Zpráva

Obecně: Tato karta znamená zejména komunikaci. Jde o komunikaci v jakékoliv formě, ústní, písemnou, elektronickou. Představuje zprávy, nové poznatky, novinky, informace, které k nám přijdou, také o nových poměrech a aspektech vzhledem k otázce, na kterou se ptáme. Obecně jde o překvapivou příjemnou zprávu.

Analogie s Tarotem: Mág, Soud, Všichni chlapci

V lásce: Komunikace s partnerem, informace od partnera nebo související s partnerem.

V zaměstnání: Získávejte informace a znalosti, rozšiřujte je. Nové možnosti v zaměstnání.

Ztráta

Obecně: Tato karta mluví o ztrátě, která je způsobena naší vinou, naší lehkomyslností, nerozvážností, neopatrností, nedůsledností a podceňováním situace. O něco přijdeme, něco ztratíme, o něco budeme ochuzeni. Co to je, posuzujeme z okolních karet nebo podle druhu otázky. Znamená i špatnou investici, hazard, riziko a neúspěch.

Analogie s Tarotem: Blázen, Kolo štěstí, Mincová 5

V lásce: Hrozí ztráta partnera. Rozchod, konec vztahu.

V zaměstnání: Vaše pozice je ohrožena, neriskujte. Složité pracovní podmínky, konfliktní pracovní prostředí.

Setkání / Návštěva

Obecně: Zde se jedná o rodinné, společenské, přátelské nebo pracovní setkání, o osobní kontakt s někým, seznámení s nějakou osobou. Většinou nejde o milostné záležitosti, ale spíše o rodinné a přátelské. Čeká vás velmi rušné období, plné setkání a různých společenských událostí.

Analogie s Tarotem: Kalichová 2, Kalichová 6, Kalichová 3

V lásce: Neváže se, nezávazné setkávání s větším okruhem lidí, seznámení se s novým člověkem.

V zaměstnání: Rozhovory, množství různých kontaktů, nové kontakty, práce, kde dochází k častému jednorázovému nebo krátkodobému kontaktu s různými lidmi.

Soudce

Obecně: Tato karta může poukazovat na nějakou důležitou osobu, úředníka nebo někoho kompetentního. Dále poukazuje na úřední a soudní záležitosti. V přeneseném významu znamená spravedlnost, objektivní úsudek, rozhodnutí, vyřešení, spravedlivé rozřešení určité záležitosti. Také představuje rozum a rozumové záležitosti, potlačování citů rozumem.

Analogie s Tarotem: Spravedlnost, Poustevník, Velekněz

V lásce: Rozhodnutí v oblasti lásky, férový vztah, ale založen spíše na rozumu než citu. Může znamenat i rozchod či rozvod.

V zaměstnání: Zaměstnání spojené s právem, s úřady, v zaměstnání přijde ke slovu nějaká nezávislá, kompetentní osoba.

Štěstí

Obecně: Fortuna podle legendy rozdávala ze svého rohu hojnosti štěstí, úspěch a slávu. Jednoznačně je to karta štěstí. Karta ukazuje, že se nám dostane nadbytek všeho, materiální i citové štěstí, naplnění našich tužeb, příležitost, splnění našich přání, představuje nadbytek, hojnost, velké množství čehokoliv. Pokud jsou ale kolem pouze negativní karty, tak ukazuje nadbytek právě těchto negativních věcí, příliš problémů, smůly, neštěstí a podobně.

Analogie s Tarotem: Kolo štěstí

V lásce: Příslib toho, že vztah je příležitostí ke štěstí. Šťastný vztah. Pokud partnera nemáte, v blízké budoucnosti se objeví.

V zaměstnání: Vysněné zaměstnání, nějaká pozitivní náhoda, která vás ovlivní. Dokonce je možná i výhra.

Trochu peněz

Obecně: Tato karta znamená, že něco dostaneme, něčeho se nám dostane, ale jen v malé nebo minimální míře. Může jít o malou finanční částku, drobnost, maličkost nebo o mírné zlepšení, něčeho můžeme mít "tak akorát". Nepodceňujte však význam malých peněz, jen díky nim se dostanete i k větším výdělkům.

Analogie s Tarotem: Mincová 6, Mincová 2, Mincová 8

V lásce: Někdo se k vám chce vrátit z minulosti. Od vašich
blízkých k vám přijde malé množství peněz.

V zaměstnání: Příjmy navíc - úroky, prémie... Zaměstnání placené dostatečně, ale ne skvěle. Zaměstnání spojené s něčím drobným nebo s detailem. Práce v oblasti ekonomiky, financí.

Touha

Obecně: Tato karta zobrazuje naši touhu po něčem nebo po někom, něco si přejeme, na něco čekáme, můžeme mít v hlavě myšlenky na něco nového. Je třeba si uvědomit, po čem opravdu toužíte.

Analogie s Tarotem: Mírnost, Hvězda, Palicovité 2 a 3, Mincová 7, Mincovní chlapec

V lásce: Touha po citech, lásce nebo partnerovi.

V zaměstnání: Hledání nového místa, uplatnění, realizace. Nedosažitelné či těžko dosažitelné místo.

Vdova

Obecně: Tato karta může představovat osobní kartu ženy, nějaké jiné ženy, jak je dotazující se nebo partnerka tazatele muže. Většinou se jedná o starší ženu v rodině, např. matku... Pokud však při ní leží karty Myšlenky nebo Touha, poukazuje na mladší příbuznou. V ostatních případech symbolizuje osamělost, opuštěnost, smutek, negativní psychiku.

Analogie s Tarotem: Velekněžka, Luna, Oběšenec, Mečová 3, 8 a 9, Kalichová 8 a 5, Mincová 5, Palicovité 10, Všechny královny.

V lásce: Poddán depresím. Setkání se starší ženou, osamělou, ovdovělou nebo rozvedenou. Hrozí osamělost.

V zaměstnání: Tato karta nemá význam v této oblasti.

Vdovec

Obecně: Může představovat osobní kartu muže, nějakého jiného muže, jako je tazatel nebo partner tázající ženy. Většinou se jedná o staršího muže v rodině nebo otce. Pokud však při ní leží karty Myšlenky nebo Touha, poukazuje na mladšího muže v rodině. V ostatních případech symbolizuje osamělost, opuštěnost, smutek, negativní psychiku. Znamená i stabilitu, sílu osobnosti a schopnost umět se nevzdávat.

Analogie s Tarotem: Poustevník, Oběšenec, Mečová 9, 3 a 8, Kalichová 8 a 5, Mincová 5, Palicovitá 9

V lásce: Snažit se zvládnout smutek. Setkání se starším mužem, osamělým, ovdovělým nebo rozvedeným. Hrozí osamělost.

V zaměstnání: Tato karta nemá význam v této oblasti. Někdy může znamenat samostatnost a nezávislost.

Věrnost

Obecně: Tato karta vypadá podle názvu sice pěkně, ale nenechme se mýlit. Může znamenat jistotu, stálost, trvalost, pevnost, věrnost, dlouhodobost, ale stejně tak pěkných a příjemných věcí jako i těch nepříjemných. Podle ostatních karet posoudíme, čeho se tato stálost, věrnost, neměnnost, stabilita, jistota týká a co se nás vlastně drží.

Analogie s Tarotem: Hvězda, Palicovité 3, Mečová 4, Mincová 4, 7 a 10

V lásce: Dlouhodobý vztah, spolehlivý, věrný partner.

V zaměstnání: Máte stálé místo a jistý příjem. Loajalita, dlouhodobá perspektiva.

Zábava

Obecně: Tato karta znamená radost, veselost, zábavu, užívání si, radost ze života, radost z něčeho, čas odpočinku, dobré období, optimismus. Máte před sebou velmi příjemné období.

Analogie s Tarotem: Slunce, Palicovité 4, Kalichová 3 a 9

V lásce: Vzájemné potěšení. Dobrý vztah. Pokud si hledáte nového partnera, doporučuje se jít do společnosti.

V zaměstnání: Svou práci děláte s radostí a také jste přiměřeně finančně ohodnoceni. Oblíbená práce.

Zloděj

Obecně: Tato karta znamená, že utrpíme škodu, újmu. O něco přijdeme, s něčím se budeme muset rozloučit, něčeho budeme mít méně. Většinou to není z naší viny, o to něco nás připraví konkrétní osoba nebo nějaký vliv okolí. Podle ostatních karet posuzujeme, o co přijdeme a co je toho příčinou. Jde o nepříjemné, problematické a konfliktní období. Třeba si dávat pozor i na přehnanou důvěřivost.

Analogie s Tarotem: Oběšenec, Palicovitá 7, Mečová 5 a 7, Mincová 5

V lásce: Sok v lásce. Vztah, který vám škodí. Vy sami škodíte svému vztahu a tím i sobě. Zásah třetí osoby do vztahu.

V zaměstnání: Práce vás nebaví. Pozor na zdánlivě lukrativní nabídky, hrozí nečestné jednání, pozor na nekalou konkurenci.

Žárlivost

Obecně: Tato karta všeobecně zobrazuje závist a žárlivost na to, co sami nemáme a co má ten druhý. Ukazuje, že něco někomu nepřejeme a závidíme mu. Žárlivost, jakákoliv, vždy otravuje vzduch. Otravuje nás samotné i všechny/o kolem nás. Pozor na hádky, konflikty a nepříjemnosti.

Analogie s Tarotem: Ďábel, Palicovitá 7, Kalichová 5, Mečová 5, Mečů rytíř

V lásce: Žárlivost ve vztahu. Vztah, který není pro tazatele dobrý.

V zaměstnání: Intriky, pomluvy, závist, nepříjemná atmosféra. Ohrožen úspěch, překážky a problémy.

Logo Cikánské karty

Cikánské karty

Máte problémy udělat nějaké rozhodnutí? Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.

Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet.

Rozumné využívání cikánských karet

Komunikace s podvědomím.

Při rozhodování jste vzali v úvahu všechno i přes to, že máte špatný pocit.

Analýza problému tam, kde vás vaše pocity můžou klamat.

Běžnou analýzou nenacházíte žádné jednoznačné řešení.

Duchovní rozvoj a komunikace s astrálními bytostmi.

Méně rozumné využívání cikánských karet

Chtít za každou cenu ospravedlnit své chování.

Myslet si to, že naše budoucnost je předem přesně daná a my ji nemůžeme ovlivnit.

Jako náhrada návštěvy doktora.

Jako klientovo rozhodnutí.

Potřebujete pomoc nebo máte problém? Kontaktujte nás ZDE!

Cikánské karty vám dají odpovědi na jakékoliv dotazy, ať už z oblasti lásky, práce i zdraví...

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.