Ochranné amulety

Bílá magie & Voodoo

Ochranné amulety

Bílá magie

Ochranný magický amulet je možno vyrobit z každého přírodního materiálu, ať už je to křišťál, stříbro, zlato, měď, dřevo, hlína… Všechny tyto jsou vhodné k akumulování ochranné energie. Takovým způsobem je ten, pro koho byl ochranný amulet zhotovený, ochraňovaný a amulet doslova plní úlohu, která mu byla svěřena.

Ideálně se amulet připravuje v období od novu Měsíce o následujícího novu. Tak jsou do něj vložený postupně všechny kvatlity a síly jednoho lunárního měsíce v délce trvání dvaceti osmi dní. Ochranný amulet se připravuje pro konkrétní osobu, kterou má chránit a má do její aury přinést žádoucí kvality. Tyto se vkládají do amuletu během jeho přípravy pozitivními afirmacemi a vytvořením astrální elementální bytosti, která zachovává energii a vykonává svěřené úlohy.

Ochranné amulety
Biela mágia Pentagram

Na začátku celého postupu se udělá rituál. Jím se do ochranného amuletu vloží ochranná energie, která se v následujících 28 dnech kumuluje a zesiluje. Při rituálu a následující energetické práci se používají čtyři fialové svíčky, které tvoří okolo vyráběného amuletu kruh.


Průběh standardního rituálu:

Ochranné amulety

  • Ze sedmi bílých svíček vytvoříme kruh, který bude svým světlem na mentální úrovni vytvářet ochranu. Začínáme ve směru hodinových ručiček.
  • Požádáme energie archandělů čtyř světových stran o ochranu a podporu při rituálu.
  • Požádáme duchovní mistry a samotného Boha o pomoc při rituálu a o zachování sil v ochranném amuletu.
  • Stejně tak žádáme archanděly světových stran, duchovní mistry a Boha o ochrannou energii při rituálu.
  • Do ochranného amuletu vkládáme pozitivní afirmace ve smyslu: „Já jsem…pozitivní kvalita…, Ty jsi…pozitivní kvalita…a My jsme jedno“
  • Rituál zakončíme poděkováním Bohu, duchovním mistrům a nakonec i archandělům světových stran.
  • Uvolníme ochranný kruh proti směru hodinových ručiček a zfoukneme svíčky.

Po ukončení rituálu necháme fialové svíčky hořet alespoň 4 hodiny. Pokud se rituál dělá ve večerních hodinách, je vhodné nechat fialové svíčky hořet celou noc. Následně svíčky zapalujeme vždy při ranní a večerní meditaci a směřujeme do amuletu duchovní energii a opakujeme pozitivní afirmace použité při úvodním rituálu. Postupně v ochranném amuletu vzníká ochranný astrální elementál, který je nositelem energie vložených afirmací a ochranné energie.

Po dvaceti osmi dnech dáme na amulet kapku vlastní krve a amulet je připravný k odevzdání. Nejvhodnější způsob, jak ho nový majitel může přijmout, je stav meditace. Při tom jednoduše řekne: „Ochranný amulete, děkuji, že jsi ke mně přišel. Přijímám tě a spojuji tvou energii s mou energií!“ Amulet je potřeba nosit alespoň sedm dní na těle, nejlépe přímo na pokožce, po celý den. Pokud to není možné a tvar amuletu nebo příležitost to nedovoluje, dá se amulet nosit během dne při sobě, např. v kapse nebo v kabelce zabalený do látky.

Popsaný proces nabíjení pozitivní energií nemusí být použitý jen na amulety, které se nosí jako šperky. Dělá se i pro jiné předměty, které jsou v blízkosti člověka. Nyní mluvíme o větších krystalech, soškách a jiných dekoracích.

Ochranná magie

Věc se má tak, že senzibilní lidé mohou i v dnešní době najít velmi mnoho energií nabitých předmětů. Dobrým příkladem jsou sochy či budovy z dávnověku, kdy byly nabité a až do dnešní doby vyzařují ochrannou energii. Plní svou úlohu, ke které byly vytvořeny. Máme na mysli: egyptské pyramidy, anglický Stonehenge, katedrálu sv. Víta na Pražském hradě, jihoamerický Machu Picchu, francouzské poutní místo Lurdy…

Postup, jak se takové velké ochranné předměty vytvářejí, je stejný, jako jsme už popsali. Rozdíl je v tom, že energizování probíhá víc na mentální než na fyzické úrovni. Těžko je možné se sedmi svíčkami obkoužit velké stavby nebo megality. Mág či skupina mágů, kteří takový rituál dělají, přizpůsobí postup velikosti a charakteru energie, vkládané do daného předmětu. Velmi účinné je vložit do takových předmětů pergamenové lístečky s napsanými afirmacemi pro úůohy, které má stvořený astrální elementál vykonávat. Vydrží velmi dlouhou dobu, což je dost praktické. Taková afirmace můžu znít i takto: „Ty jsi strážce, jsi světlem a ochraňuješ tento prostor před negativními energiemi a bytostmi.“

Máte pocit, že nad vaším životem visí kletba? Zdá se vám, že vás přemáhají zlé síly nebo negativní energie? Dokážeme vás zbavit vlivu těchto negativních sil a černé magie.

Zavolejte nám nebo nás kontaktuje e-mailem. Dokážeme vám pomoci!

Ochranná magie. Voodoo.

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Ochranné amulety

Ochranné amulety

Cítíte, jako by nad vaším životem visela kletba? Cítíte, jako by vás přemohly zlé síly nebo negativní energie? Dokážeme vás těchto negativních sil a černé magie zbavit.

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte e-mailem. Umíme vám pomoci!

Chraňte se před negativními energetickými vlivy!

Při vytváření ochranných amuletů a astrálních elementárních bytostí se nekladou žádná omezení, jde čistě o otázku schopnosti směrovat pozitivní ochrannou energii a zaměřit úkoly astrálních elementárních bytostí pozitivním směrem. Je důležité poznamenat, že ten, kdo takovou bytost vytvoří a průběžně jí doplňuje ochrannou energii, vkládá do této bytosti část své energie a vědomí. Je proto pro zachování energie v magickém předmětu a jeho úkoly mimořádně důležité, aby ten kdo jej vytvořil postupoval na duchovní cestě k bohu.

Stejně jako u jiných magických praktik, i při vytváření astrálních elementárních bytostí v ochranných amuletech se uplatňuje pravidlo zrcadlení k osobě mága, jeho vědomí a jeho odpovědnosti za vykonanou magickou činnost.

Pro doplnění informací doporučujeme následující knihy:
František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení
Kyriacos C. Markides - Strovoloský mág

Ochranný amulet může být nabitý nejen silou vůle nebo léčivou silou, ale může být s ním na určitý čas spojena nějaká dobrá bytost nebo anděl, kteří vám dají potřebnou sílu a ochranu. A tak budete mít díky ochrannému amuletu více síly, důvěry a úspěchu. Každý mág používá nějaký ochranný amulet a samozřejmě používá speciální amulety při rituálech a vyvolávání duchů a Božstev. Důležité jsou také amulety pro zdravý spánek, protože se neumíme vědomě ve spánku chránit.

Kontakt.

Přeloženo ze slovenského originálu: Ochranné amulety

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.