aneb Slovníček pro Vaši lepší orientaci

Glosář bílé magie a voodooAlaashe

Pravidla tradičního chování v oblasti Yoruba. Respektuje je i mnozí voodoo věřících.

Amplifikace

Obohacení nebo doplnění obrázku z psyché - duše (např. snů) symboly z pohádek, mýtů, náboženství a umění k jejich lepšímu porozumění a rozšířené interpretaci.

Amulet

Je to předmět, kterého úlohou je chránit svého nositele před škodlivými nebo nepříznivými vlivy. Amulet je tedy předmět, do kterého je magickým postupem vložená určitá energie nebo který určitou energii a sílu vyzařuje tím, z jakého materiálu a jak byl vyroben. Může být vyrobený z různých materiálů. Má schopnost neutralizovat destruktivní energetické síly, které dokážou nadělat velice hodně zla.

Analogické kouzlo

Je to kouzlo, které se v magii používá dost často. Je založené na myšlence, že to, co je stejné, má stejný účinek. Například, když Měsíce ubývá, tak má onemocnění nebo to, co nám způsobuje problémy zmizet spolu s Měsícem. Při rituálech je proto velmi důležitý i výběr správného času. Viď Analogie

Animismus

Přírodní náboženství, které má své přívržence hlavně mezi domorodými kmeny v Africe. Tito lidé věří v nesmrtelnost duše, reinkarnaci a jsou toho názoru, že i věci mají svou duši, stejně jako lidé. Při magických rituálech se proto můžou používat i předměty, které buď přímo zastupují konkrétní osobu nebo jí i patří.

Archandělé

Klikni na odkaz!


Arkána

Toto slovo je odvozeno z latinského slova ''Arcanum'' a znamená ''Tajemství''. Nejčastěji se pojí s tarotem: představuje 22 hlavních tarotových karet, které se označují jako ,,Velká arkána''. Velká arkána je vyjádřením pátého elementu, a to Ducha – Éteru.

Ashram (ášram)

Místo, kde přebývá nějaký světec (guru), mystik, duchovní učitel, náboženský myslitel. Bývá zde se svými žáky a stoupenci. Představuje určité duchovní společenství. V dnešní době je hodně áshramů zpřístupněných i široké veřejnosti. Nejvíce jich najdeme právě v Indii.

Asson

Posvátné magické chrastítko, tzv. řehtačka knězů. Může se používat až po ustanovení za kněze. Znak plného kněžství.

Assoto

Posvátný buben pocházející z voodoo, který je vysoký víc jak dva metry. Přibližně kolem roku 1940, v času americké ,,Kampaně proti voodoo'', byly bohužel skoro všechny posvátné bubny Assoto úplně zničeny.

Astrální cestování

Klikni na odkaz!


Athame

Magická dýka nebo čarodějnický nůž. Je to nejčastěji používaný magický nástroj. Patří mezi základní magické pomůcky. Má zpravidla oboustranné ostří a tmavou rukojeť. V rituálech se používá na usměrnění osobní síly. Nejlepší je, když si ho mág nebo čarodějnice vyrobí sami, protože tím do něho vloží i něco sami ze sebe. Můžete si ho ale i koupit už hotový a potom ho nabít potřebnou energií.

Aura

Klikni na odkaz!


Awe

Půst, zdržení se jídla z náboženských důvodů.

Beltane

Jeden z osmi pohanských svátků, který se tradičně oslavuje v noci po západu slunce 30.dubna až po západ slunce 1.května, resp. v jeden z těchto dní nebo když kvete hloh.

Bokor

Čaroděj černé magie voodoo. Je to odborník na škodlivé a nebezpečné kouzla. Černý mág, který ovládá nejen spirituální síly, ale vyzná se i v naukách o jedech a ví, jak škodit ostatním. Říká, že ostatním je možné škodit i velmi nebezpečnými jedy.

Bílá Magie

Klikni na odkaz!


Beltane

Beltane je to jeden z osmi pohanských svátků, který se každoročně oslavuje 30.dubna nebo 1.května. Znamená ''šťastný nebo jasný oheň'' a je to tradiční keltský svátek ohně. Označuje se jako ''Walpurginina noc'', přičemž Walpurga je bohyní čarodějnic. V tento svátek se oslavuje spojení, symbolická jednota a svátek (sňatek) boha a bohyně. Je to veselý svátek, kdy se zapalují ohně.

Bódhisattva

Bódhisattva je člověk, který dosáhl osvícení, nirvány. To znamená, že jeho činy nevycházejí ze strachu nebo jiných negativních pocitů, ale pouze z čisté a pravé lásky. Je to člověk, který má pod kontrolou své myšlenky, pocity a energetické proudy. Takový lidé nepřicházejí na tuto zem proto, že by se museli inkarnovat nebo proto, že by měly nenaplněné touhy.
Přicházejí ze soucitu pomáhat jiným živým bytostem, lidem, zvířatům a Matce Zemi. Bódhisattva má s Bohem mnohem silnější spojení než my, normální lidé. Bódhisattva se může narodit ve velmi bohaté, jakož i ve velmi chudé rodině. Je to člověk, který duchovně vede jiných a dělá jiné pozitivní věci. Bódhisattva je zastřešující pojem, protože Bódhisattvou se může stát každý člověk bez ohledu na to, ke kterému náboženství patří.

Bossale

Doslovně znamená “divoký”. Voodoo začátečníci se běžně označují tímto slovem (Hunsi Bossale) Ale i Loa, kteří si ještě nezvykli na svoji lidskou podobu se takto označují.

Božstvo

Souhrnný název, který označuje boha a bohyni.

Bruler-Zin

Rituální zkouška ohněm klasického voodoo, při které se holýma rukama odebírá těsto z vroucího oleje a tento kotlík se potom sundává dolů z ohně též bosýma nohama. Je součástí zasvěcení.

Candomble

Jihoamerické náboženství, příbuzné haitskému voodoo

Canzo

Zkouška ohněm, která je též součástí zasvěcení.

Čakry

Klikni na odkaz!


Dahome

Staroafrické království. Používá se i na označení voodooistického tzv. druhého břehu voodoo věřících.

Démon

Pojem démon se ve všeobecnosti dodnes považuje stále za negativní a spojuje se se zlem. Označuje se jím ďábel nebo duch. Navzdory tomu, a to zejména v magii, existuje i hodně dobrých démonů. V křesťanství se ním označují ďáblové, zlí duchové a svůdci. Obvykle se zobrazuje jako nějaká nadpřirozená bytost, která ztělesňuje zlo. Jsou to duchovní bytosti, které mají různé postavení.

Dessounen

Rituál, který se používá na vyprovázení Gros-bon-ange (duše) z těla mrtvého.

Duševní spřízněnost

Je to pojem, který označuje určitý druh vztahu. Jestli už jde o vztah mezi lidmi, zvířaty, věcmi nebo vyššími sférami. Často vzniká velmi citelná a duševní spřízněnost mezi člověkem a rostlinami, mezi člověkem a nějakým zvířátkem, nebo mezi dvěma lidmi navzájem. Takové spřízněné duše přicházejí do našeho života, i když někdy nedokážeme celkem porozumět poselství, které nám chtějí odevzdat.

Ďábel

Duch, démon

Elementární svíčky

Svíčky, které reprezentují pět elementů a mají podle nich i odpovídající barvu.

Esbat

Pohanský svátek, který připadá na každý úplněk. Obvykle se oslavuje 12 nebo 13-krát do roka.

Evokace

V magii je to rituální proces, při kterém se evokují (vyvolávají) astrální bytosti. Akt přivolávání přítomnosti božstev, přátelských duchů, nebo živlů. Jedna ze základních magických technik.

Govi

Posvátný kalich nebo nádoba, která slouží na uložení Gros-bon-ange věřícího.

Grimoár

Název pro čarodějnickou, resp. magickou knihu, která obsahuje popisy základních magických praktik.

Gris-gris-bag

Kouzelná nebo léčivá kapsa. Má podobnou funkci jako amulet.

Gros-bon-ange

Jedinečná a nesmrtelná duše, kterou možno přirovnat k egu. Po fyzické smrti se tato část duše vrací do podsvětí duší.

Guinea

Původní domov a mystický svět voodoo věřících.

Hexagram

Nebo Šalamounovo znamení nebo Davidova hvězda, vyjádřena šesticípou hvězdou, která je vytvořená ze dvou protínajících se rovnoramenných trojúhelníků. V hermetismu představuje základní symbol života.

Hypnóza

Klikni na odkaz!


,,Chaos magie'' (magie chaosu)

Je to určitý druh magie a představuje nejmodernější magický směr. Nejčastěji se pěstuje ve formě nějakých večerních ,,parties''. Jde zde o ,,rozvíjení magických schopností''. Od tradiční magie se odlišuje hlavně tím, že mágové praktikující chaos magii jsou otevření společenskému životu a nebojí se do něho zapadnout. Magická praxe je proto velmi individuální.

Imbolc

Imbolc je pohanský svátek, který se tradičně oslavuje 1. nebo 2.února, a je známý i jako Hromnice, Oimelc nebo Brigitin den. V tento den se oslavují první záchvěvy letní části roku, zima ztrácí na síle.

Invisibles

Společná vlastnost duchů a neviditelných bytostí.

Invokace

Jedna ze základních magických technik. Jde zde o vzývání aspektů určitého božství do vašeho fyzického Já. Mág dané entity zdvořile zve nebo vzývá a snaží se s nimi určitým způsobem ztotožnit.

I-ťing

Klikni na odkaz!


Karma

Klikni na odkaz!


Kletba

Jde zde o koncentraci negativní nebo destruktivní energie, která je záměrně vytvořená a zaměřená na nějakou konkrétní osobu, věc nebo místo.

Kniha stínů

Označují se tak čarodějnické knihy, které dávají různé organizované skupiny mágů svým novým členům. Používají se už po celé staletí a zapisují se do nich rituály, magické postupy a různé jiné informace. Většina mágů nebo čarodějnic má svou vlastní knihu stínů, do které si zapisují své zkušenosti nebo vlastní rituály a kouzla. Je to vlastně jakýsi ''magický receptář'' Po smrti svého majitele má být tato kniha zničená.

Křižovatka

Tímto pojmem máme v magii na mysli jenom křižovatku cest. Je to místo, kde se cesty spojují přesně v pravém úhlu. Nejúčinnější jsou křižovatky cest na hřbitovech, na osamělých místech nebo na nějakých volných prostranstvích. Pobývají zde duchové. Na takovémto místě se vykonávají rituály nebo se zde zakopávají nějaké předměty.

Litha

Jeden z osmi pohanských svátků, který se oslavuje v den letního slunovratu, tedy v ,,nejdelší den” a který připadá přibližně na 21.června.

Loan Petro

Vzývání zlých, agresivních a magii nakloněných Loa karibského původu. Jeden z hlavních směrů ve voodoo.

Loan Rada

Vzývání mírumilovných, opatrných a ochraňujících Loa. Jeden z hlavních směrů ve voodoo. Patří sem například bůh lesa Loco, vládce moře Agwe nebo bohyně lásky a krásy Erzulie.

Locumba

Náboženství příbuzné voodoo, z Kuby.

Mabon

Jeden z osmi pohanských svátků, který se oslavuje v čase jarní rovnodennosti, tedy kolem 21.března a je zasvěcený bohyni plodnosti a mateřství, která nese to stejné jméno.

Macumba

Náboženství afrického původu, které je rozšířené zejména v Brazílii. Má prvky africké přírodní magie (yoruba) a v současnosti je smíšené i s prvky katolicismu.

Magický kruh

Při každém rituálu bílé magie nebo voodoo vytvoří čarodějnice nebo bílý mág kolem sebe ochranný magický kruh. Je to základní a nenahraditelný obranný prostředek v magii. Tento kruh nás chrání před negativními energetickými vlivy. V průběhu magického obřadu nesmí z magického kruhu nikdo vyjít a ani do něho vejít. Kruh se vždy vytváří ve směru hodinových ručiček a při jeho zrušení se postupuje opačným směrem.

Magie a čarodějnictví

Klikni na odkaz!


Magický meč

Klikni na odkaz!


Magie lásky

Klikni na odkaz!


Makandal

Ochranný amulet a jméno jednoho hrdinského vůdce 18. století, který je považován za mučedníka.

Mama

Lidové označení a oslovení velekněžky a kněžny.

Mambo

Velekněžka voodoo

Mana

Je to nadpřirozená síla nebo energie, která oživuje všechny věci.

Manjé-loas

Obecná ceremonie k pohoštění Loa.

Mantra

Toto slovo má svůj původ v sanskrtu. Je složené z několika písmen nebo celých vět, které se opakují vícekrát za sebou. Je to určitá magická formulka s pozitivními vibracemi. Jejím opakováním se rozvíjí určité duchovní síly. V magii se používají zejména na začátku a na konci rituálu. Mantru uděluje většinou Mistr svým žákům. Nejznámější mantrou je mantra ''Aum' nebo ''Óm'', která pochází z hinduismu.

Migan ritueller

Nápoj, který v tradičním voodoo pozůstává výlučně z krve oběti. V moderním evropském voodoo je tento nápoj složený hlavně z rumu a červeného vína.

Mudra

I toto slovo pochází ze sanskrtu. Jsou to symbolické pozice rukou a gesta. Jednotlivé prsty zastupují pět elementů – oheň, vodu, zem, vzduch a ducha. Používají se i při léčení. Mudra znamená znamení nebo pečeť.

Nabíjení

Akt posílení, něco nabít magickou energií nebo pověřit magickou úlohou.

Nov

Temná fáze Měsíce, černá obloha, a také temné čarování. Je to čtvrtá fáze Měsíce, která je neviditelná, protože Měsíc je úplně skrytý ve stínu Země. V kalendářích se zobrazuje černý kotouček. Čas vhodný na nové začátky v každé oblasti.

Obi Abata

Orákulum, které se používá k věštění

Ochranné kouzlo

Jsou to magické rituály, s pomocí kterých se člověk chrání před negativními energetickými vlivy. Patří sem i používání ochranných amuletů a talismanů.

Ostara

Svátek jara. Tento svátek se oslavuje v čase jarní rovnodennosti, většinou 21. nebo 22.března. Toto označení je odvozené od germánské bohyně plodnosti nazývané Oestra nebo Ostara. Je to jeden z osmi pohanských svátků. Oslavuje tedy rovnováhu a obnovu života. Příroda se probouzí ze zimního spánku.

Pentagram

Je to pěticípá hvězda, která symbolizuje západní pohanství, významné magické znamení. Posvátný symbol magie a s ní spojených elementů. Má hodně významů. Vždy bývá postavený s vrcholem nahoru. Představuje i čtyři elementy s pátým éterem. Používá se nejenom při magických rituálech jako důležitý symbol, ale i jako ochranné znamení, které přináší sílu a poznání. Pentagram je pro mágy a čarodějnice to stejné, co pro křesťany kříž. Někdy je to hvězda v kruhu a potom se označuje jako pentakl. Satanisté často používají pentagram, ale otáčejí ho tak, aby symbolizoval hmotu nad duchem. Takový obrácený pentagram je proto znakem černé magie. Používá se při rituálech bílé magie a voodoo za účelem ochrany a pro spojení s jinými světy. Svoje uplatnění nachází i v meditaci.

Pedro, Petro

Jeden z hlavních směrů voodoo. Vzývání zlých, agresivních a magii nakloněných Loa karibského původu.

Poltergeist (hlučný duch)

Je to určitá nadpřirozená bytost, nižší duch nebo stínová energie, která se zviditelňuje hlukem nebo tím, že pohybuje předměty. Velice často jde zejména o klepání, bouchání, které se ozývá z různých míst v domě nebo bytě.

Přibývající měsíc

Je to fáze Měsíce od novu do úplňku. Zahrnuje první čtvrt nebo přibývající půlměsíc. Měsíc se zvětšuje (dorůstá). Toto je čas, kdy síla Měsíce roste a stále víc nás podporuje. V tomto období je nejvhodnější čas přitáhnout do našeho života lásku, peníze, zdraví nebo úspěch a proto se věnujeme rituálům bílé magie a voodoo, které jsou zaměřené právě na přitáhnutí těchto věcí.

Přírodní magie

Druh magie, který si vyžaduje poznatky o okultním působení přírodnin (například rostlin, kamenů, zejména určitých bylin, ale i kovů, drahokamů a dalších podobných věcí). Nejznámější je zejména magie bylinek. Jde o nejběžnější a nejpoužívanější druh bílé magie.

Pot-tét

Posvátná nádoba, která obsahuje část Gros-bon-ange zasvěcence.

Runa

Používá se při magii, čarování , jasnovidectví nebo při meditaci. Je to symbol starověké abecedy. Dá se z nich vyčíst síla nebo význam, který pochází ještě z jejich začátků. V některých případech je runou reprezentována i osoba nebo situace v rámci magického rituálu. Runová abeceda se nazývá ''Futhark'' a má zpravidla 24 písmen, které se považují za ''tajemné magické prasymboly''. Runa 25 symbolizuje prázdnou runu Odin. Všechno o runách!

Runy

Klikni na odkaz!


Sada

Kompletní tarotová sada s 78 kartami.

Samhain

Jeden z osmi pohanských svátků, který se oslavuje kolem 31. října, když nastoupí první mrazy. Poznáme ho i pod názvem ''Halloween'' nebo ''Svátek všech svatých''. V této noci se otevírají brány mezi podsvětím a našim světem.

Santéria

Náboženství příbuzné voodoo, které pochází ze severo-jižní Ameriky a praktikuje se i v Brazílii.

Skřítek (domácí)

Skřítek je známý zejména jako skřítek domácí. Známe ale i přírodní skřítky, kteří žijí ve volné přírodě. Například stromový nebo lesní skřítek. Je to tvor, který slouží člověku chrání jeho obydlí nebo majetek. Patří mezi bytosti země. Skřítkové mají rádi zábavu a různé šibalství. Na druhé straně je však skřítek i velmi zlomyslný a náladový. V magii nemá žádnou úlohu, někdy se používá jenom jako pomocný duch.

Sluneční slunovrat

Jiný název pro zimní slunovrat nebo ,,nejkratší den” v roku, který se koná kolem 21.prosince.

Synchronicita

Tento pojem zavedl C.G.Jung, označuje smysluplné načasování vzájemného setkání dvou událostí, které nejsou v žádném příčinném vztahu.

Talisman

Je to magický předmět, který nosí nebo má vystavený nějaká osoba pro odvrácení určitých energií - například zlých úmyslů, závisti, uhranutí nebo smůly. Tento pojem se často používá i jako synonymum k pojmu amulet. Někdy se označuje i celkem jednoduše jako ,,přívěšek”.

Tmavý měsíc

Fáze novu, kdy Měsíc úplně zmizne ve stínu země a je neviditelný.

Ubývající měsíc

Je to fáze Měsíce od úplňku do novu. Zahrnuje poslední čtvrt nebo ubývající půlměsíc. Měsíc se zmenšuje (ubývá). Při čarování se tato fáze využívá při oddělování, odstranění, zničení toho, co už v našem životě nechceme. Tento čas, i když to tak nevypadá, však nemusí vždy být jenom o nepříjemnostech a zlu. V této fázi Měsíce se tedy věci z našich životů odstraňují, odhánějí nebo spalují.

Uzlík

Metoda magie, při které se energie ukládá do jedné šňůrky nebo provázku, která se uvolní, když se uzel povolí.

Věštění

Předpovídání budoucnosti. Označuje se tak schopnost věštce nahlédnout do budoucnosti, přítomnosti tak i do možných příčin v minulosti. Ukazuje nám jednu z možných cest do budoucnosti. Na věštění se používají různé magické pomůcky. Tyto pomůcky (karty, runy a podobně) nám ukazují, co se s největší pravděpodobností stane, jestli by tázající se pokračoval tak jako doteď. Známe je i věštění z kávy nebo čaje.

Vèvè

'Voodoo-symbol', sigil nebo rituální diagram Loa, který je součástí konkrétního ducha a při magickém obřadu se maluje nebo vysypává na zem.

Voodoo magie

Označují se tak čarodějnické praktiky a zároveň i černošský kult, který má africký původ. Je rozšířená zejména na Haiti a v Brazílii. Je to spojení s božstvy a duchy. Ve voodoo magii se uctívají duchové, bohové a předkové, oslovují se a prosí se o pomoc. Voodoo magie má své vlastní božstva, které se označují jako loanové Rada a loanové Petro. Ve všeobecnosti můžeme říct, že Rada jsou ''dobří duchové'' a Petro tzv. ''démoničtí, zlí bohové''.

Voodoonsi

Voodoo kněz

Wanga

Individuální kouzlo, které se používá jenom pro určitou, konkrétní osobu, resp. magický předmět vyrobený za konkrétním účelem.

Yoruba

Národnostní skupina a kultura v Africe. Náboženský původ voodoo v Africe. Možné ji přirovnat k židovství nebo ke křesťanství.

Zasvěcení (iniciace)

Je to proces, kterým se čekatel zasvěcení uvede do tajemství nějakého ezoterického systému. Tímto způsobem se ''předává'' určitá duchovní síla, energie nebo schopnosti z mistra na žáka. Například zasvěcení ve voodoo funguje tak, že se člověk spojí s určitým božstvem.

Zombie

Druh oživené mrtvoly v haitské voodoo magii.

Zombie astrálně

Po fyzické smrti osobě uvízlá Gros-bon-ange, která je zotročována a slouží jako Baka.

Zombie Cadavre

Stále se navracející ze světa mrtvých. Jedná se o zdánlivě mrtvého člověka, který byl zaživa pochovaný s těžkým, nenapravitelným poškozením mozku a/nebo se závažnými psychickými poruchami, které mu byly způsobené úmyslně. V jeho případě není možné mluvit o egu, svobodné vůli nebo samostatném myšlení. Tělo reaguje už jen čistě mechanicky na příkazy jeho pána.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93