Karta dňa

Tarot Online

Toto je odpoveď na vašu otázku:

Stacks Image 753

Blázen

0 Blázen: Písmeno Alef א, Planeta Uran ⛢

Blázen představuje dítě v nás. Stojí za spontánním novým začátkem a nezištnou otevřeností. Je vyjádřením hravé bezstarostnosti a radosti ze života a ukazuje nám, že vstupujeme do nového životního období bez nějakých stanovených očekávání a často bez znalostí. Taktéž může představovat dětinskou mysl a z toho vyplývající lehkomyslnost, pochablou naivitu, anebo hloupost, ale rovněž může poukazovat na jednoduchost, moudřejší a pokornější náhled, ke kterému můžeme dospět po dlouhém, často namáhavém hledání. Blázen může ztělesňovat chuligána jako například Till Eulenspiegels, ale rovněž velice čestného nepodplatitelného rádce ve dvoře Krále-Ega. V každé situaci žije plně v přítomnosti, je vyjádřením otevřenosti a spontánní čestnosti, stojí připravený získávat nové zkušenosti. Či tento postoj pramení z našeho odmítání být dospělým, anebo tento moudrý pohled pramení z duševní zralosti, musí být posouzeno mimo karty, z kontextu situace a jiných, sousedících tarotových karet. Blázen vždy poukazuje na oživení a nové zkušenosti, které jsou někdy dost chaotické, ale i když „padneme na nos", nepředstavují skutečné riziko. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: začátek, nové možnosti, skok do nového, kreativita, karta nabádá nebát se a jít do rizika. V negativním směru: bláznovství, naivita, nezodpovědnost, podceňování situace, brát věci na lehkou váhu. Volba partnera ze ziskuchtivosti, neschopnost řešit problémy. Všechno o tarote.

Mág

1 Mág: Písmeno Reš ר, Planeta Merkur ☿

Mág představuje moudrost, šikovnost, sebevědomí a aktivní formování života. Také přísluší období, kdy můžeme úspěšně zápasit s těžkými problémy a snadno zvládáme výzvy díky zostření vědomí a bdělosti. Ačkoli tato karta představuje sílu vědomí, neznamená to, že zapomíná na cit a jiné nevědomé síly. Naproti tomu: mimořádná síla a účinnost, které se prostřednictvím mága objevují, spočívají v tajemství hlubší harmonie mezi vědomým a nevědomým. Pouze takto získaná jistota dokáže přenášet hory. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat. V pozitivním směru: aktivní jednání, tvůrčí myšlení, využívání schopností, mistrovství. V negativním směru: zneužití moci a schopností, snaha manipulovat a mít moc. Všechno o tarote.

Velekněžka

2 Velekněžka: Písmeno Tav ת, Planeta Měsíc ☾

Velekněžka představuje naše nevědomé síly, náš šestý smysl, naši jasnozřivost a také nevysvětlitelné, ale hluboce zakořeněné přesvědčení. Ona je klíčem k tajným pravdám, které se vymykají přístupu logicky uvažujícího rozumu. Ona ví, že pravda, kterou můžeme vyslovit, není nikdy pravdou věčnou. V její světlé stránce je vyjádřením trpělivosti, porozumění, ohleduplnosti, dobra a připravenosti odpustit a projevuje se také jako pomocnice, léčitelka nebo jasnovidka, která používá síly pro blaho jiných. Její temná stránka se naopak projevuje jako archetyp "temné sestry", čarodějnice, která využívá své síly, aby jiných svedla, ochromila nebo škodila. Ve významu tarotu má však vliv pouze její přátelská, nápomocná stránka. Tradičně slouží jako jedna ze tří ochranných karet, což odpovídá v chápání křesťanské mytologie, v níž je hrdina, který je pod ochranou panny, nedotknutelný. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: označení nějakého muže (manžel, šéf, jiná autorita), aktivita, schopnost prosadit se, úspěch, ambice. V negativním směru: despota, zneužití moci, prosazování vlastních zájmů na úkor ostatních. Všechno o tarote.

Vládkyně

3 Vládkyně: Písmeno Vav ו, Znamení zvěrokruhu Býk ♉︎

Vládkyně zosobňuje nevyčerpatelnou sílu přírody, díky které neustále dokáže rodit nový život. Proto představuje živost, plodnost, růst a narození nového života. Ona je nevysychavým zdrojem veškerého života, který obnovuje náš tvůrčí potenciál a naše schopnosti přijmout impulsy a tím nechat vznikat nové. Na fyzické úrovni představuje růst a plodnost, na duchovní úrovni moudré nápady a hojnost objevů a v oblasti vědomí poznání. Neustálý zrod nového znamená také neustálou změnu v našich životech a také nezbytnost vydržet bolesti tohoto zrození.Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: bohatství a plodnost, milovaná žena: matka / manželka / milenka, šťastné období, svatba nebo mateřství. V negativním směru: marnivost, povrchnost, nevěra, volba partnera ze ziskuchtivosti, neschopnost řešit problémy. Všechno o tarote.

Vládce

4 Vládce: Písmeno Gimel ג, Planeta Jupiter ♃

Vládce představuje element vytvářející strukturu, představuje naši touhu po stabilitě, bezpečí a trvanlivosti. Ukazuje naše úsilí po nezávislosti od omezenosti přírody, od její nevypočítatelnosti. Proto odpovídá našemu civilizačními rozvoji, díky kterému stavíme domy, topení a klimatizační zařízení, aby nás chránily před vedry, chladem a vlhkostí, auta a letadla, abychom překonávali vzdálenosti pohodlněji a rychleji než když jdeme pěšky, a školy, abychom pro sebe zajistili vzdělání. Jelikož se zde může často provést mnoho dobrého, měli bychom si patřičně vážit pozitivní stránky této mnohdy podezíravě vnímané karty. Vládce ukazuje také náš smysl pro pořádek, střídmost, disciplínu, zodpovědnost a pragmatický způsob jednání ale také přehnané projevy ve formě strnulosti, neschopnosti žít, perfekcionismu, panovačnosti a tvrdého boje o moc. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: označení nějakého muže (manžel, šéf, jiná autorita), aktivita, schopnost prosadit se, úspěch, ambice. V negativním směru: despota, zneužití moci, prosazování vlastních zájmů na úkor ostatních. Všechno o tarote.

Velekněz

5 Velekněz: Písmeno Samek ס, Znamení zvěrokruhu Střelec ♐︎

Velekněz představuje svět víry a hluboké důvěry vyplývající z upřímného vyznání. Ve starších dobách sloužil jako jedna ze tří ochranných karet tarotu; ta, která v principu příznivě sladí průběh věcí. Toto porozumění znamená hodně, protože skrze něho vyjádřena síla víry se vztahuje také na naše sebevědomí tak na důvěru v hlubší smysl našich osobních životů a tím i na důvěru v naši budoucnost. Kromě toho ukazuje tato karta cestu etiky a mravních zásad a představuje naše osobní úmysly, které vyplývají z našich základních morálních hodnot.Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat:V pozitivním směru: učitel / rádce / muž s autoritou, spřízněná duše, dobrá rada, dobrá smlouva, duchovní radce, vnitřní vedení. V negativním směru: fanatismus, falešný vůdce, špatná rada. Všechno o tarote.

Milenci

6 Milenci: Písmeno Pe פ, Planeta Venuše ♀

Tato karta ztělesňuje dvě oblasti. Poukazuje na zkušenost velké lásky a vede nás také k poznání, že s tímto krokem je spojeno nějaké důležité rozhodnutí: zřeknutí se dosavadních životních postojů (rodičovský dům, sdružení mládeže, hodně milostných pletek) a jasné potvrzení této lásky. Pouze tento krok vede k uchvacujícím zážitkům, které ukazují "milenci". Tato karta se proto předtím nazývala "rozhodnutí". Může poukazovat i na důležitá rozhodnutí, která mají s láskou společného málo nebo vůbec nic. V takových případech znamená, že se máme rozhodovat celým srdcem, bez zloby a bez otevřených zadních dvířek. Kterémukoliv z těchto témat karta přízvukuje, ve své podstatě podporuje položenou otázku. V každém případě znamená velké bezvýhradné "ano". Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: dobré rozhodnutí, zkouška, láska, manželství, spojení, setkání, životní křižovatka. V negativním směru: zklamání v lásce, neúspěšná zkouška, nevěra, špatné rozhodnutí, konflikt, nerozhodnost. Všechno o tarote.

Vůz

7 Vůz: Písmeno He ה, Znamení zvěrokruhu Beran ♈︎

Vůz představuje velký skok dopředu. Ukazuje, že opouštíme známé prostředí a jdeme vlastní cestou. Přitom jsou naší hnací silou touha po svobodě, ctižádostivost, hledání ztraceného ráje nebo jednoduše touha mít hodnotu. Vůz je jediná tarotová karta, která významově ukazuje vydat se na cestu s úplnou důvěrou a radostí. U ostatních karet označuje loučení s pocity těžkosti a strachu. Tady však jde o rozhodnutí, smělou touhu podnikat cestu vpřed a připravenost snášet riziko. Karta poukazuje na velkou šikovnost (vliv vozu), zároveň taky nezkušenost (vstup do neznámého světa). Proto by se měla chápat i jako varování, nepřeceňovat vlastní síly a nevystupovat sebejistě a euforicky. Namísto toho bychom měli všas dospět k poznání, že se máme ještě hodně co učit. Příklad charakterisik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: cesta, vítězství, překonání překážek, úspěch, změna – skok dopředu. V negativním směru: porážka, vzdor, problém, pomsta. Všechno o tarote.

Síla

11 Síla: Písmeno Tet ט, Znamení zvěrokruhu Lev ♌︎

Karta síla má určitou souvislost s kartou mág (I). Podobně se i zde zakládá neobvyklá síla na tajemství hluboké vnitřní harmonie. Jak je velká síla vůle u mága založená na harmonickém souznění vědomého a nevědomého, tak jsou životní síla, odvaha a vášeň této karty projevem smíření civilizovaného člověka s jeho animální povahou. V mytologii se to výrazně ukázalo v přátelství mezi Gilgamešem a jeho nejdříve zarytým nepřítelem Enkidu. Tato karta zdůrazňuje, že by naším cílem nemělo být schovávat naši instinktivní přirozenost za vyblednuté mravní zásady, ale spíše bychom se měli otevřít v nás přibývajícím ohromným archaickým silám, abychom je mohli postupně ovládnout prostřednictvím láskyplného převzetí a jemného působení. Při tomto procesu nezískáme přístup pouze k těmto prapůvodním silám, ale také k rezervním silám, které jsme až dosud používali na potírání těchto instinktů. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: síla, síla vůle, poznání a úsudek, energie, odvaha, fyzická aktivita. V negativním směru: zneužití moci, ztráta energie, fyzické problémy, nerovnováha (fyzická, psychická). Všechno o tarote.

Poustevník

9 Poustevník: Písmeno Ajin ע, Znamení zvěrokruhu Kozoroh ♑︎

Poustevník je karta osamělosti a vnitřního pozastavení. Představuje introvertní životní fázi, ve které se bráníme cizím vlivům, abychom se mimo dění a daleko od lidí dopracovali ke klidu a především k nám samým. Proto poustevník symbolizuje významné zkušenosti, při kterých můžeme zjistit, kdo jsme, co chceme a kam směřujeme. Sjednocuje v sobě dva vzácné extrémy: hloubku prožívání a výšku poznání. Této karty se mnoho lidí neprávem obává. Pouze tam, kde nebudou vaše kvality přijímány, dochází ke strachu ze samoty, opuštěnosti. Kdo volání poustevníka ochotně následuje, bude obohacen čistotou, silou a blaženou zkušeností moci být sám se sebou. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: přehodnocování představy o sobě a o světě, ponoření se do sebe, hledání správné cesty, úspěch při vzdělávání, zájem o duchovní nauky. V negativním směru: samota, opuštěnost, smutek, útěk před světem, podivínství. Všechno o tarote.

Kolo štěstí

10 Kolo štěstí: Písmeno Bet ב, Planeta Saturn ♄

Podle toho, jak se svému osudu postavíme, prožíváme naše kolo osudu buď jako projev moci - a bezmoc, nebo jako upozornění na životní zkušenost, díky níž můžeme růst a zrát. Z pohledu výsledku kolo ukazuje často situace, na které nemáme žádný vliv. Když se kolo kutálí pryč, znamená to, že naše záměry se prostě nemohou podařit. Počasí, dopravní situace, stávky, falešnost předmětu našeho zájmu nebo "vyšší moc" naše plány zmaří. Kolo štěstí nám pak ukazuje, že ještě nedozrál čas, abychom uskutečnili naše plány. Karty na zbývajících místech nám mohou v tomto případě dát užitečné pokyny, jak se můžeme dostat na opačnou, vzestupnou stranu kola. Představuje i šťastné, příjemné a také překvapivé zvraty. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: aktivní venkovní změna, zásah osudu dobrým směrem, nová příležitost, šťastná šance. V negativním směru: neštěstí, nestabilita, nepřízeň osudu, náhlý obrat špatným směrem. Všechno o tarote.

Spravedlnost

8 Spravedlnost: Písmeno Jod י, Znamení zvěrokruhu Panna ♍︎

Karta spravedlnost zahrnuje několik tematických oblastí. Představuje jasné, objektivní poznání, vědomím a rozhodnutím potvrzuje úsudek, nepodplatitelnost, vyváženost a čestnost a říká nám, že se dočkáme spravedlnosti. Na běžné úrovni nám říká, že okolní svět prožíváme jako odraz od našeho okolí a budeme konfrontováni jak s dobrými tak i se zlými následky našich činů: naše jednání bude nepochybně a náležitě odměněno; kde se však budeme snažit dosáhnout výhody nečestnými prostředky, tam selžeme. Proto tato karta zdůrazňuje vysokou míru zodpovědnosti za své jednání. Ukazuje, že nic nedostaneme jen tak darem, a naopak nebudeme bez příčiny potrestáni; a proto neseme za všechno, co dostaneme a prožijeme, plnou a osobní odpovědnost. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: spravedlnost, rovnováha, poctivost, následek našeho jednání, soudní procesy, smlouvy. V negativním směru: nespravedlnost, zaujatost, faleš, problémy se soudy. Všechno o tarote.

Viselec

12 Viselec: Písmeno M מ, Planeta Neptun ♆

Viselec znamená především to, že jsme uvízli v problémech a nedokážeme se pohnout z místa. Při hlubším pozorování však můžeme ve vnější strnulosti, takovém nuceném klidu, vidět příležitost dospět přes hluboké pochopení k nutnému změněnému pohledu na svět k životní změně. Pasivita, ke které jsme v takové fázi odsouzeni, se nejvíce projevuje formou nějaké nemoci, která se často ohlašuje prostřednictvím této karty. K žití projeveném prostřednictvím viselce říká CG Jung: "Jako pozitivní lze (...) dokonce považovat uvíznutí" (hanging on), což znamená na jedné straně zdánlivě nepřekonatelné potíže, ale na druhé straně představuje jedinečnou situaci, na jejíž zvládnutí je potřeba velké úsilí, a proto povolává ke splnění plánu celého člověka. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: změna směru, nový pohled na svět, zkouška, duchovní růst, oběť, obrácení hodnot. V negativním směru: stagnace, závislost a neschopnost se jí vzdát, ztráty, tresty, neštěstí, nemoc. Všechno o tarote.

Smrt

13 Smrt: Písmeno Nun נ, Znamení zvěrokruhu Štír ♏︎

Smrt znamená rozloučení, velké uvolnění, konec. Proto je dobré také připravit prostor na cestu za novým, přicházejícím; karta sama o sobě nám ukazuje především konec pro oči. Přitom to může být něco dobrého, protože přichází vytoužený, pro nás osvobozující konec, ale samozřejmě spojujeme s touto kartou i naše nejbolestivější zážitky. V protikladu s kartou 10 mečů, která ukazuje záměrný a také předčasný konec, znamená tato karta vždy přirozený konec a říká, že je na čase něco nechat odejít. Karta Smrt patří neprávem k nejobávanějším kartám. Věčný přikrašlovatel, který vám nerozumí, nám ji ukazuje pouze jako zvěstování něčeho nového a tím nás ochudí o hluboký zážitek rozloučení a s tím spojené pozitivní životní zkušenosti. "Oddělili jsme život od smrti a interval mezi nimi naplnil strach.", Říká Krishnamurti, a: "Nemůžete žít bez toho, abyste neumřeli." Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: ukončení (práce, etapy života), změna (může ale nemusí být vítaná), přirozený konec. V negativním směru: bolestná zkušenost, rozloučení, smutek, neúspěch, neštěstí, nemoc, ztráta (vztahu, práce a pod.). Všechno o tarote.

Mírnost

14 Mírnost: Písmeno Lamed ל, Znamení zvěrokruhu Váhy ♎︎

Význam karty mírnost bude srozumitelnější, když ji nazveme "správná míra". Ztělesňuje zdravý protiklad ke své v tarotu následující kartě Ďábla (XV), která představuje nestřídmost. Harmonie, vyváženost, mírnost a klid duše jsou proti tomu symboly, které charakterizují míru. Proto tato karta představuje život požehnaný, zdravý a v rovnováze se sebou samým, dobré zacházení se sebou samým a láska k sobě samému a z tohoto chování také vyplývá harmonická shoda se svým okolím. V kontextu se stanovenou otázkou znamená tato karta vyléčení a naději na uzdravení. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: harmonická, postupná změna, uzdravení, kompromis, rovnováha. V negativním směru: disharmonie, ztracená šance, překročit míru, konflikty. Všechno o tarote.

Ďábel

15 Ďábel: Písmeno Šin ש, Planeta Pluto ♇

Karta ďábel je ze všech tarotových karet nejtěžší na výklad, protože má pro každého z nás jinou tvář. Samotná karta znamená prožívání závislosti, ztrátu vůle, nezdařené dobré předsevzetí jakož i způsoby řízení, které jsou v rozporu s naším přesvědčením. Ďábel představuje temnou stránku mnoha tarotových karet: protiklad k mágovi (I) představuje černého mága, je záhadnou stránkou Velekněžky (II), pokrytecký a materialistický protiprincip velekněze (V), zápas o moc nebo bezduchou smyslnost živící stránky milenců (VI), podplatitelný nebo svéhlavý stín spravedlnosti (XI). Ztělesňuje neovladatelnou náruživost u síly (VIII), bezednost jako protiklad se správnou mírou (XIV), je vládcem nad odvrácenou stranou měsíční krajiny (XVIII). Ďábel nás nejčastěji pokouší nějakým lákavým způsobem. Karta ukazuje, že když si hrajeme s ohněm, musíme si dávat ďábelský pozor, abychom si nepopálili prsty. Na hlubší úrovni karta znamená, že jsme v prostředí, kde narážíme na naše temné stránky. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: být si vědom své temné stranky, co mě ovládá, z čeho mám strach. Ďábel pracuje přes nejistotu, strach a hloupost. Pokud si člověk uvědomí z čeho má strach, kde se musí ještě učit a ovládat sám sebe, ďábel zmizí. V negativním směru: moc, být ovládán, pokušení, závislost, slabá vůle, zdánlivě přitažlivé řešení, zlo. Všechno o tarote.

Věž

16 Věž: Písmeno Dalet ד, Planeta Mars ♂

Věž nám ukazuje, že jsme se v zájmu zajištění jistoty zazdili v prostoru, který se najednou začal pod námi otřásat. Proto se vždy jedná o struktury a dimenze, které se pro nás staly příliš úzké a malé. Z toho důvodu se karta může týkat našich přesvědčení a životních zásad jako naše myšlenky k zajištění ve smyslu kariéry a financí, ale také osobní přátelství a partnerské vztahy. Ve všech případech znamená věž koncept, který pro nás předtím znamenal příjemnou míru bezpečí či jistoty, ale který jsme už přerostli. Obecně jsou to překvapující zkušenosti, někdy skutečně bleskové nápady, které zboří starý koncept. Jelikož jde o podstatu naší jistoty, budeme tyto náhlé změny prožívat nejprve jako katastrofy. Teprve když opadne první šok, cítíme úlevu, osvobození od staré zátěže. Tento průlom může být vyvolán buď vlastním poznáním nebo vnější událostí. I-Ťing k tomu říká: "Bouře překonává hřměním a blesky rušivé napětí v přírodě." Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: zhroucení starých idejí a plánů, náhlé změny, nečekané události, osvobození od tíživé situace. V negativním směru: neštěstí, neúspěch, nemoc, nehoda, události nepůjdou podle našich představ. Všechno o tarote.

Hvězda

17 Hvězda: Písmeno Cade צ, Znamení zvěrokruhu Vodnář ♒︎

Hvězda je kartou naděje, moudrosti a nahlédnutí do vyšších souvislostí. Ukazuje, že začínáme nebo plánujeme věci, kterých v budoucnu dosáhneme a do kterých můžeme vkládat naše oprávněné naděje. Přitom si často v tomto počátečním stádiu realizace našich záměrů tohoto ještě nejsme vědomi. Až pohled zpět nám napoví, přes jaké výhybky, identifikované prostřednictvím hvězdy, jsme v těch dobách procházeli. Podobně jako je po zasetí potřebný určitý čas, aby bylo znát úrodné působení našich činů. V tradičním významu se na hvězdu dívá jako na jednu ze tří ochranných karet, které zvěstují potěšitelný úspěch. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: naději, zrušení zlých vlivů, příznivý vývoj, uzdravení, splnění přání, nový začátek. V negativním směru: zklamání, ztracená příležitost, odtržení od reality. Všechno o tarote.

Měsíc

18 Měsíc: Písmeno Chet ח, Znamení zvěrokruhu Rak ♋︎

Karta měsíc nás vede do tajuplné oblasti temna a do noci a do obrazového světa duše, k našim předtuchám, touhám, snům, živým fantaziím a silným schopnostem vnímání. Světlá tvář představuje romantické snění, bujnou fantazii, schopnost vcítit se do ostatních. Spíše však karta ukazuje temnou stránku, propasti naší duše. Znamená strachy, nejistotu, noční můry, temné předtuchy a poukazuje na hrůzu z neviditelného, nepochopitelného. Tento strach cítíme, když jdeme v noci osamoceni lesem, a to nás učí bát se ve tmě. Nebo to představuje strach před démony našich předků, které v našich osvícených časech nazýváme novými jmény: bakterie, viry, znečištěný vzduch, kyselý déšť. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: varování před nástrahami, inspirace, snění, vliv skrytých sil. V negativním směru: nejistota, sebeklam, důvěra v něco, co neexistuje, neznámé nebezpečí, smutek, duševní krize, pomluvy, omyly. Všechno o tarote.

Slunce

19 Slunce: Písmeno Zajin ז, Znamení zvěrokruhu Blíženci ♊︎

Karta slunce je vyjádřením větší radosti ze života, vitality, tepla a důvěry. Představuje také osvícené síly vědomí, s kterými dosáhneme čistotu a které překonávají starosti, podráždění a nepříjemný strach. Proto je symbolem mladistvé svěžesti a pocitů znovuzrození. Charakterizuje sluneční stránku života. Na hlubší úrovni nás vyzývá, abychom v sobě přemohli temnou stránku, rozvíjeli naši stránku slunečnou, abychom osvobodili našeho temného bratra nebo temnou sestru a přivedli je do světla. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: úspěch, zisk, růst, štěstí, radost, zdraví, povýšení, manželství. V negativním směru: zklamání, přílišná aktivita. Všechno o tarote.

Soud

20 Soud: Písmeno Qof ק, Znamení zvěrokruhu Ryby ♓︎

Když se necháme ovlivnit názvem, karta soud může být lehce špatně pochopena. Soud, především tady myšlený poslední soud, je spojovaný především s trestem, odsouzením a tedy i se strachem a tísní. Význam každé karty se může chápat jen jako duchovní a mytologické obrazy něčeho, co zůstalo nevyřízeno. Toto na obrázku vyjádřené vzkříšení poukazuje na dojímavý zážitek vykoupení a osvobození a ukazuje, že co bylo předtím skryté anebo uvězněné, pravda a božské toto temné vězení otevřou a vejde světlo. Proto má tato karta pozitivní význam. Ukazuje rozhodující krok k získání sebehodnocení, vydařený proces alchymistické proměny, v rámci které se promění nižší na vyšší. Z pohledu běžného života znamená tato karta všechny formy osvobození: od starostí a problémů, z nepříjemných situací a závazků, od překážek a strachů. Kromě toho může upozorňovat, že v našem záměru leží náš „poklad". Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: možnost východiska, pokrok, nové začátky, vyřešení problému, splnění cílů, narození dítěte. V negativním směru: ztráta příležitosti, nepromyšlený čin s negativními důsledky, rozchod. Všechno o tarote.

Svět

21 Svět: Písmeno Kaf כ, Planeta Slunce ☉

Svět poukazuje na znovunalezenou jednotu, prožívání větší harmonie a pozitivní výsledek nějakého rozvoje. Vyjádřením krásy této karty ve slovech se vystavujeme nebezpečí, že použijeme kýčovité označení „happy end“. Na cestě hrdinů ukazuje šťastný konec, znovunalezený ráj, což přeneseno do našeho života znamená, že dosáhneme cíle. V některých případech to neznamená životní cíl, ale v principu spíše důležitou mezistanici. Z pohledu vnějšího prožívání to znamená, že jsme našli svoje místo, právě to místo, kam patříme. Z pohledu vnitřní zkušenosti karta ukazuje, že jsme udělali významný, anebo rozhodující krok k pochopení svojí hodnoty, ke skutečné autenticitě a celistvosti. Na úrovni vnějších událostí představuje svět šťastnější časy, ve kterých si častěji a plněji užíváme krásu našeho bytí. Může rovněž znamenat, že se máme starat o mezinárodní kontakty anebo že cestujeme. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: dosažení cíle, úspěch, dokončení věcí, jistota, správné místo, správný postoj. V negativním směru: neschopnost dokončit, co se začalo, není místo pro další rozvoj. Všechno o tarote.

Máte ještě nějakou jinou otázku? Zeptejte se znovu!

Tarot Online vám může pomoci s lehčími rozhodnutími. Avšak nikdy nenahradí termín pro vykládání karet, při kterém se zkušená kartářka nachází vždy ve stavu transu, kde přijímá informace z vyššího zdroje. Stejně tak Tarot online nenahradí návštěvu lékaře, právníka nebo mága! Nechte si také vždy poradit od lidí, kteří se vyznají v oblasti, ve které máte problémy. Na druhé straně může být Tarot online dobrou alternativou, pokud jde o jednoduché alternativní možnosti. Meditujte pak nad tarotovou kartou a jejím možném významu. V meditaci můžete odhalit další významy daněj tarotove karty.

Přeloženo z německého originálu: Tarot Online

Tarot Online

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co byste měli v současné situaci dělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme vám!

Našli jste partnera svých snů, ale nevíte se s ním dát dohromady? Domluvte si u nás nezávaznou konzultaci.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.