Karma a zákon přitažlivost

Bílá magie & Poznání sebe sama

Karma

Co je to karma a jak vzniká?

Zákon karmy je ten samý, jako zákon akce a reakce v tomto světě. To znamená: Když bouchnu rukou do stolu, stůl bouchne do mé ruky. Vychází tedy z příčin, které jsme někdy v minulosti sami uvedli do pohybu a znamená nesplacený účet v pozitivním nebo negativním smyslu. Mluvíme tedy o dobré karmě nebo špatné karmě. Pokud má někdo šťastný život a provází ho úspěch i bez toho, aby k tomu vynaložil převeliké úsilí, má jistojistě dobrou karmu. Slovo karma znamená v sanskrtu čin, skutek nebo působení. Karma začíná vznikat v momentě, kdy se člověk poprvé narodí jako člověk a když získá ego. Ego je možné definovat jako pojem oddělené bytosti. Karma začíná vznikat v okamžiku, kdy má v rámci vývoje člověk možnost první svobodné volby. Pes, kočka nebo zvířata ve všeobecnosti jsou dopředu naprogramované. To znamená, že kočka bude stále reagovat jako kočka. Pes bude stále reagovat jako pes. Had bude stále reagovat jako had. A není možné, aby kočka reagovala jako pes nebo naopak.

Karma

Foto © Yury Zap http://www.fotolia.com I pmalenky

Člověk jako další vývojový stupeň má možnost uvědomit si, že v určitých situacích reaguje automaticky, a že tím pádem přebírá rozhodování jeho podvědomí. A on má možnost na to podvědomí začít reagovat. To znamená, že on se sice narodí s určitými vlastnostmi, ale může na těchto vlastnostech i pracovat a může je měnit. Například: Pokud má někdo strach z vody, navzdory tomu může tento strach překonat a může se naučit plavat. Nebo někdo nedokáže dobře komunikovat a nedokáže se vyjádřit, ale když to bude trénovat, naučí se to :-). Je to jen otázka chtění, duchovního vývoje a disciplíny! Patří sem i uvědomění si toho, jaké vlastnosti mám a proč reaguji, jak reaguji.

Biela mágia Pentagram

Karma

Bílá magie

Karma tedy začíná v momentě, kdy se člověk poprvé zrodí jako člověk. Když poprvé někomu něco ukradne, bude i jemu něco ukradeno. V tomto nebo některém budoucím životě. Někdo někoho zabije, bude v tomto nebo v budoucím životě zabit nebo bude mít možnost tuto negativní karmu vrátit v pozitivním smyslu tak, že on někomu zachrání život. Nejlépe té samé duši. A tímto způsobem vzniká karma. Jako zákon akce a reakce. Z toho vyplývá, že cokoliv člověk udělá, vždy se mu to nějakým způsobem vrátí nazpět. To je karma. Například pokud někdo v tomto životě zažívá mnoho nešťastných náhod, znamená to, že má špatnou karmu. Ale on tuto karmu může v každém momentě vždy měnit. Pokud někdo ví, že má špatnou karmu, může ji převážit karmou pozitivní. Karma tedy říká, že cokoliv uděláme, se nám jednou vrátí v rámci uzavřeného kruhu nazpět.

Například: Někdo byl v minulých životech zlodějem a okradl mnoho lidí. V tomto životě může založit nějaký dobročinný spolek a pomáhat lidem. Tímto způsobem potom svoji negativní karmu splatí v pozitivním smyslu a sled negativních událostí se následně přeruší. Karmické dluhy tedy můžeme splácet i dobrými skutky.

Zákon karmy

Foto © Sergey Nivens http://www.fotolia.com I pmalenky

To, jak dlouho bude muset něco takového dělat, závisí už na tom, kolik negativní karmy daný člověk má. Když byl někdo v minulém životě vojákem a zabil např. 500 lidé, v dalším životě může být léčitelem nebo lékařem a může 500 lidem zachránit život. Takto vyrovná svou karmu a jeho karma bude znovu na bodu nula.

Další příklady: Pokud někdo někomu pomohl a dal něco nějakému žebrákovi, také se mu to vrátí nazpět a někdo zase pomůže jemu. Nebo se někdo zrodil v obci, která byla postižená přírodní katastrofou a přišla záplava. V rámci této záplavy zachránil 20 lidí. To znamená, že 20 lidí je mu nějakým způsobem karmicky zavázaných a zažije od nich v tomto nebo dalším životě pozitivní skutky. V něčem ho zase oni podpoří, pomohou mu dosáhnout úspěchu bez ohledu na to, jestli budou nebo nebudou chtít.
Nebo se člověk zrodí jako kupec a začne jiným pomáhat učit se číst, psát nebo jim dává práci. To znamená, že se mu to opět všechno vrátí. V čase nouze bude o něj postaráno a někdo jiný zabezpečí, že mu bude dáno vzdělání a práce. Např. se narodí také v rodině bohatého kupce, který zabezpečí, že jeho syn bude mít to nejlepší vzdělání a dostatek jídla.

Poznámka: Narození v bohatých poměrech nemusí být jen zásluhou za něco nebo na základě dobré karmy, ale může to být i příležitost. Možná se někdo narodil v bohaté rodině ne kvůli jeho dobré karmě, ale naopak kvůli tomu, že má hodně negativní karmy a má mu být dána možnost narodit se v bohaté rodině proto, aby tuto negativní karmu mohl splatit svojí dobrosrdečností.

Možná se někdo narodil v bohaté rodině ne kvůli jeho dobré karmě, ale naopak kvůli tomu, že má hodně negativní karmy a má mu být dána možnost narodit se v bohaté rodině proto, aby tuto svou negativní karmu mohl splatit svou dobrosrdečností.

Negativní věci může člověk tedy vždy splatit buď pozitivním nebo negativním způsobem. Pozitivním způsobem - pokud zabil tisíc lidí, tak se může zrodit jako lékař a zachránit 1000 lidí. Nebo se může zrodit jako bohatý člověk, má možnost dělat něco pro chudé a zachránit 1000 lidí. Negativním způsobem - 1000krát bude zabit. To znamená, že se narodí do nějakých válečných zemí, kde bude ještě jako dítě zabit. Když je číslo těchto negativních věcí příliš velké, tak jeho duše se dokonce může rozdělit i na tisíc částeček a inkarnuje se do tisíc afrických dětí, z nichž každé žije pět dní a pak je usmrceno nebo znásilněno. Tímto způsobem se karma vyrovná.

U černého mága je to horší. Černý mág musí nejdříve sloužit démonické bytosti, dokud i sama démonická bytost nepřestane být démonickou a buď sama nezemře nebo jej nepropustí. Teprve potom je možné u černého mága mluvit o jeho další inkarnací a jiných věcech. To může trvat tisíce, ale i miliony let.

Existuje mravní zásada, podle které by se měl řídit celý život člověka? Určitě, je to zásada lásky a vlídnoti: Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě
Konfucius

Karma

Zákon přitažlivosti

Kromě toho na to, co se nám děje, má vliv nejen karma, ale i náš způsob smýšlení a cítění, který se projevuje v zákonu přitažlivosti. Tento zákon může každou situaci vzít z pozitivního nebo negativního konce. Doporučujeme přečíst si o tom něco víc - v knihze Šťastnější než Bůh od autora Neale Donald Walsch. Tuto knihu doporučujeme dokonce víc než knihu "Secret (Tajemství)", protože poukazuje na daleko hlubší souvislosti.

Duše před svým narozením z jedné strany rozhoduje sama o tom, jak splatí svou negativní karmu, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, ale pokud daný člověk není na dostatečně vysoké úrovni, musí určité věci zažít. Jeho pozitivní nebo negativní karma se musí nějakým způsobem projevit, bez ohledu na to, jestli to duše nebo ego chce, nebo nechce. Je to z toho důvodu, že nějaká duše si může jednoduše říct: "Ale já nechci tu zlou karmu zažít!"

Zákon přitažlivosti

Foto © styleuneed http://www.fotolia.com I pmalenky

Ale ať už chce nebo nechce, ona ji zažít MUSÍ, protože si ji sama vytvořila a tomuto zákonu se nevyhne. Pokud to nebude chtít sama, tak jí to bude uloženo. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Skutečně čistý výběr - kdo, jak, kdy a kde se narodí nebo nenarodí, má jen člověk, který dosáhl osvícení. Až lidé, kteří jdou na 6. a 7. stupni podle knihy Zasvěcení od autorky Elisabeth Haich (tzn. stupeň proroka a stupeň boho-člověk) mají úplnou svobodnou volbu toho - jak, kdo, kdy a jako co se zrodí. Protože už nejsou zatíženi negativní karmou. Není nic, co by museli zažít. Samozřejmě k tomu, aby se tam člověk vůbec dostal, musí mít sám hodně pozitivní karmy. To je podmínka.

Už jen to, že daný člověk má v životě vůbec čas, inteligenci a možnost věnovat se duchovním naukám se považuje za nejvyšší dobro. Protože to není samozřejmost!!! Nebo se to považuje za výsledek velmi pozitivní karmy.

A jak je to například s takovými dušemi, jako byl Adolf Hitler? Takové duše budou snášet následky své karmy tak dlouho, dokud se celá nesplatí. To znamená, že Adolf Hitler bude muset tolika lidem, kolika vzal život, život i zachránit. Pokud to neudělá nebo si řekne, že on to dělat nebude, tak se možná bude najednou vtělovat v duších mnoha lidí, kteří budou mít velmi těžký život. Jeho duše se například rozdělí na tisíc kousků a v 1000 životech najednou bude zažívat velké útrapy tak, aby se to všechno v nějakém "reálném" čase splatilo a aby to zažil i z té druhé strany.

Karma

Přebrání nebo zmírnění karmy

Na to, aby mág mohl zmírnit, nebo přebrat na sebe karmu jiného člověka musí být splněny následující podmínky:

  • Mág musí být na šesté nebo sedmé úrovni s tím, že při šesté ne na začátku, ale spíše při konci,

  • nesmí být zrozen z karmických důvodů, ale zrodil se na tento svět kvůli tomu, že soucítí s jinými a na to, aby je vedl..

Když jsou splněny tyto podmínky, tak může na sebe přebírat karmu jiných lidí. Ze strany člověka, u kterého se má karma zmírnit nemusí být splněny žádné zvláštní podmínky. Je to vždy na uvážení daného mága, ale s tím člověkem samým o sobě to nemá nic společného. Mág to vždy udělá pouze pokud to má svůj hlubší smysl.
Například, když uvidí, že daný člověk se už sedmkrát za sebou zabil, a proto se nikdy nedostal dál, nyní má ochrnuté ruce a nohy právě kvůli tomu, aby se znovu nezabil, tak ho tohoto ochrnutí nezbaví. Právě kvůli tomu, aby se znovu nezabil. Tyto věci dokáže člověk, který je na takové úrovni, že může přebírat karmu jiných lidí na sebe, i posouditť.

Ví posoudit, kdy to tomu člověku prospěje a urychlí to jeho vývoj, a kdy ne. To je také základem vztahu žák a guru. Guru se snaží ozitivní karmu žáka dát více dopředu a negativní zase více dozadu na to, aby žák měl možnost se rychleji dostat více dopředu.

Například: Karma nějakého člověka je, že když bude mít 30 let, tak ho přejde parní válec a bude ochrnutý. Mág má možnost tuto událost pak posunout například do 60-tého roku jeho života a naopak pozitivní věci, které by přišly až v 60 roce života posunout dopředu tak, aby do toho 60 roku udělal člověk takový duchovní pokrok, aby k tomu negativnímu vůbec nemuselo dojít . Důvodem, proč by ho měl přojít parní válec by bylo dejme tomu to, že v předchozím životě sám týral nebo zabíjel. Pokud ale v rámci svého duchovního vývoje udělá dostatečné množství pozitivních skutků, tak tato negativní událost se buď nestane nebo se stane pouze v minimální míře. To znamená, že ho sice přejde parní válec nebo ho srazí auto a bude v nemocnici, ale bude tam pouze 3 měsíce a nakonec se z toho dostane. Nebude na vozíku. Toto je také základem práce žáka a mistra. Platí to ale i naopak. Pokud žák nedělá to, co mistr říká, tak i mistr má pak právo nějakou negativní událost, která by se stala možná až v 60 roce života toho žáka posunout dopředu na to, aby ten člověk dostal facku, zastavil se a vzpamatoval se.

Logo Meditační výzkum

Karma

Bílá magie - úspěšně, osobně a individuálně.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.