Bílá magie & Poznání sebe sama

Karma

Co je to karma a jak vzniká?

Zákon karmy je ten samý, jako zákon akce a reakce v tomto světě. To znamená: Když bouchnu rukou do stolu, stůl bouchne do mé ruky. Vychází tedy z příčin, které jsme někdy v minulosti sami uvedli do pohybu a znamená nesplacený účet v pozitivním nebo negativním smyslu. Mluvíme tedy o dobré karmě nebo špatné karmě. Pokud má někdo šťastný život a provází ho úspěch i bez toho, aby k tomu vynaložil převeliké úsilí, má jistojistě dobrou karmu. Slovo karma znamená v sanskrtu čin, skutek nebo působení. Karma začíná vznikat v momentě, kdy se člověk poprvé narodí jako člověk a když získá ego. Ego je možné definovat jako pojem oddělené bytosti. Karma začíná vznikat v okamžiku, kdy má v rámci vývoje člověk možnost první svobodné volby. Pes, kočka nebo zvířata ve všeobecnosti jsou dopředu naprogramované. To znamená, že kočka bude stále reagovat jako kočka. Pes bude stále reagovat jako pes. Had bude stále reagovat jako had. A není možné, aby kočka reagovala jako pes nebo naopak.

Stacks Image 1369643

Foto © Yury Zap http://www.fotolia.com I pmalenky

Člověk jako další vývojový stupeň má možnost uvědomit si, že v určitých situacích reaguje automaticky, a že tím pádem přebírá rozhodování jeho podvědomí. A on má možnost na to podvědomí začít reagovat. To znamená, že on se sice narodí s určitými vlastnostmi, ale může na těchto vlastnostech i pracovat a může je měnit. Například: Pokud má někdo strach z vody, navzdory tomu může tento strach překonat a může se naučit plavat. Nebo někdo nedokáže dobře komunikovat a nedokáže se vyjádřit, ale když to bude trénovat, naučí se to :-). Je to jen otázka chtění, duchovního vývoje a disciplíny! Patří sem i uvědomění si toho, jaké vlastnosti mám a proč reaguji, jak reaguji.

Stacks Image 1369677

Karma

Bílá magie

Karma tedy začíná v momentě, kdy se člověk poprvé zrodí jako člověk. Když poprvé někomu něco ukradne, bude i jemu něco ukradeno. V tomto nebo některém budoucím životě. Někdo někoho zabije, bude v tomto nebo v budoucím životě zabit nebo bude mít možnost tuto negativní karmu vrátit v pozitivním smyslu tak, že on někomu zachrání život. Nejlépe té samé duši. A tímto způsobem vzniká karma. Jako zákon akce a reakce. Z toho vyplývá, že cokoliv člověk udělá, vždy se mu to nějakým způsobem vrátí nazpět. To je karma. Například pokud někdo v tomto životě zažívá mnoho nešťastných náhod, znamená to, že má špatnou karmu. Ale on tuto karmu může v každém momentě vždy měnit. Pokud někdo ví, že má špatnou karmu, může ji převážit karmou pozitivní. Karma tedy říká, že cokoliv uděláme, se nám jednou vrátí v rámci uzavřeného kruhu nazpět.

Například: Někdo byl v minulých životech zlodějem a okradl mnoho lidí. V tomto životě může založit nějaký dobročinný spolek a pomáhat lidem. Tímto způsobem potom svoji negativní karmu splatí v pozitivním smyslu a sled negativních událostí se následně přeruší. Karmické dluhy tedy můžeme splácet i dobrými skutky.

Stacks Image 1369656

Foto © Sergey Nivens http://www.fotolia.com I pmalenky

To, jak dlouho bude muset něco takového dělat, závisí už na tom, kolik negativní karmy daný člověk má. Když byl někdo v minulém životě vojákem a zabil např. 500 lidé, v dalším životě může být léčitelem nebo lékařem a může 500 lidem zachránit život. Takto vyrovná svou karmu a jeho karma bude znovu na bodu nula.

Další příklady: Pokud někdo někomu pomohl a dal něco nějakému žebrákovi, také se mu to vrátí nazpět a někdo zase pomůže jemu. Nebo se někdo zrodil v obci, která byla postižená přírodní katastrofou a přišla záplava. V rámci této záplavy zachránil 20 lidí. To znamená, že 20 lidí je mu nějakým způsobem karmicky zavázaných a zažije od nich v tomto nebo dalším životě pozitivní skutky. V něčem ho zase oni podpoří, pomohou mu dosáhnout úspěchu bez ohledu na to, jestli budou nebo nebudou chtít.
Nebo se člověk zrodí jako kupec a začne jiným pomáhat učit se číst, psát nebo jim dává práci. To znamená, že se mu to opět všechno vrátí. V čase nouze bude o něj postaráno a někdo jiný zabezpečí, že mu bude dáno vzdělání a práce. Např. se narodí také v rodině bohatého kupce, který zabezpečí, že jeho syn bude mít to nejlepší vzdělání a dostatek jídla.

Poznámka: Narození v bohatých poměrech nemusí být jen zásluhou za něco nebo na základě dobré karmy, ale může to být i příležitost. Možná se někdo narodil v bohaté rodině ne kvůli jeho dobré karmě, ale naopak kvůli tomu, že má hodně negativní karmy a má mu být dána možnost narodit se v bohaté rodině proto, aby tuto negativní karmu mohl splatit svojí dobrosrdečností.

Možná se někdo narodil v bohaté rodině ne kvůli jeho dobré karmě, ale naopak kvůli tomu, že má hodně negativní karmy a má mu být dána možnost narodit se v bohaté rodině proto, aby tuto svou negativní karmu mohl splatit svou dobrosrdečností.

Negativní věci může člověk tedy vždy splatit buď pozitivním nebo negativním způsobem. Pozitivním způsobem - pokud zabil tisíc lidí, tak se může zrodit jako lékař a zachránit 1000 lidí. Nebo se může zrodit jako bohatý člověk, má možnost dělat něco pro chudé a zachránit 1000 lidí. Negativním způsobem - 1000krát bude zabit. To znamená, že se narodí do nějakých válečných zemí, kde bude ještě jako dítě zabit. Když je číslo těchto negativních věcí příliš velké, tak jeho duše se dokonce může rozdělit i na tisíc částeček a inkarnuje se do tisíc afrických dětí, z nichž každé žije pět dní a pak je usmrceno nebo znásilněno. Tímto způsobem se karma vyrovná.

U černého mága je to horší. Černý mág musí nejdříve sloužit démonické bytosti, dokud i sama démonická bytost nepřestane být démonickou a buď sama nezemře nebo jej nepropustí. Teprve potom je možné u černého mága mluvit o jeho další inkarnací a jiných věcech. To může trvat tisíce, ale i miliony let.

Existuje mravní zásada, podle které by se měl řídit celý život člověka? Určitě, je to zásada lásky a vlídnoti: Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě
Konfucius

Karma

Zákon přitažlivosti

Kromě toho na to, co se nám děje, má vliv nejen karma, ale i náš způsob smýšlení a cítění, který se projevuje v zákonu přitažlivosti. Tento zákon může každou situaci vzít z pozitivního nebo negativního konce. Doporučujeme přečíst si o tom něco víc - v knihze Šťastnější než Bůh od autora Neale Donald Walsch. Tuto knihu doporučujeme dokonce víc než knihu "Secret (Tajemství)", protože poukazuje na daleko hlubší souvislosti.

Duše před svým narozením z jedné strany rozhoduje sama o tom, jak splatí svou negativní karmu, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, ale pokud daný člověk není na dostatečně vysoké úrovni, musí určité věci zažít. Jeho pozitivní nebo negativní karma se musí nějakým způsobem projevit, bez ohledu na to, jestli to duše nebo ego chce, nebo nechce. Je to z toho důvodu, že nějaká duše si může jednoduše říct: "Ale já nechci tu zlou karmu zažít!"

Stacks Image 1369669

Foto © styleuneed http://www.fotolia.com I pmalenky

Ale ať už chce nebo nechce, ona ji zažít MUSÍ, protože si ji sama vytvořila a tomuto zákonu se nevyhne. Pokud to nebude chtít sama, tak jí to bude uloženo. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Skutečně čistý výběr - kdo, jak, kdy a kde se narodí nebo nenarodí, má jen člověk, který dosáhl osvícení. Až lidé, kteří jdou na 6. a 7. stupni podle knihy Zasvěcení od autorky Elisabeth Haich (tzn. stupeň proroka a stupeň boho-člověk) mají úplnou svobodnou volbu toho - jak, kdo, kdy a jako co se zrodí. Protože už nejsou zatíženi negativní karmou. Není nic, co by museli zažít. Samozřejmě k tomu, aby se tam člověk vůbec dostal, musí mít sám hodně pozitivní karmy. To je podmínka.

Už jen to, že daný člověk má v životě vůbec čas, inteligenci a možnost věnovat se duchovním naukám se považuje za nejvyšší dobro. Protože to není samozřejmost!!! Nebo se to považuje za výsledek velmi pozitivní karmy.

A jak je to například s takovými dušemi, jako byl Adolf Hitler? Takové duše budou snášet následky své karmy tak dlouho, dokud se celá nesplatí. To znamená, že Adolf Hitler bude muset tolika lidem, kolika vzal život, život i zachránit. Pokud to neudělá nebo si řekne, že on to dělat nebude, tak se možná bude najednou vtělovat v duších mnoha lidí, kteří budou mít velmi těžký život. Jeho duše se například rozdělí na tisíc kousků a v 1000 životech najednou bude zažívat velké útrapy tak, aby se to všechno v nějakém "reálném" čase splatilo a aby to zažil i z té druhé strany.

Slovo karma se však většinou považuje za něco negativní. Podle mnoha náboženství nebo škol by se měl člověk toho vyvarovat, ale to není možné. Je to jako zemská přitažlivost. Můžete této síle určitý čas pomocí energie vzdorovat a nechat, "letadlo" letět, ale vždy musíte počítat s energií, ta tam vždy bude. Stejné je to i s karmou. Vše, co uděláme nebo neuděláme, bude mít své následky a důsledky! Když se staráme o své zdraví a dbáme na zdravý životní styl, ovlivňuje nás to stejně, jako když se cpeme stále dokola tučnými jídly a alkoholem. Akce a reakce. Díky této energii a zákonem se učíme. Učíme se, že sami nemůžeme postupovat a že musíme spolupracovat s ostatními. Že ostatní nejsou ostatní, ale my sami!.

Ak děláme něco pro sebe, děláme to i pro ostatní. Pokud děláme něco pro ostatní, děláme to i pro sebe!
Konfucius

Nebojte se tedy karmy. Stačí se chovat k ostatním tak, jak byste se chovali sami k sobě, a karma vám bude vždy sloužit. Měli byste to však dělat ze srdce, nikoli z vypočítavosti. Přinese vám více radosti obdarovat někoho, jako když se obdarujete sami (to byste měli také udělat!). Nejsme žádné omezené bytosti, jsme závislí jeden na druhém. Nejen my lidé, ale i příroda a matka zem. Dělejte to, co vám říká vaše srdce, že máte dělat! Karma vám bude také sloužit!

Karma

Přebrání nebo zmírnění karmy

Na to, aby mág mohl zmírnit, nebo přebrat na sebe karmu jiného člověka musí být splněny následující podmínky:

  • Mág musí být na šesté nebo sedmé úrovni s tím, že při šesté ne na začátku, ale spíše při konci,

  • nesmí být zrozen z karmických důvodů, ale zrodil se na tento svět kvůli tomu, že soucítí s jinými a na to, aby je vedl..

Když jsou splněny tyto podmínky, tak může na sebe přebírat karmu jiných lidí. Ze strany člověka, u kterého se má karma zmírnit nemusí být splněny žádné zvláštní podmínky. Je to vždy na uvážení daného mága, ale s tím člověkem samým o sobě to nemá nic společného. Mág to vždy udělá pouze pokud to má svůj hlubší smysl.
Například, když uvidí, že daný člověk se už sedmkrát za sebou zabil, a proto se nikdy nedostal dál, nyní má ochrnuté ruce a nohy právě kvůli tomu, aby se znovu nezabil, tak ho tohoto ochrnutí nezbaví. Právě kvůli tomu, aby se znovu nezabil. Tyto věci dokáže člověk, který je na takové úrovni, že může přebírat karmu jiných lidí na sebe, i posouditť.

Ví posoudit, kdy to tomu člověku prospěje a urychlí to jeho vývoj, a kdy ne. To je také základem vztahu žák a guru. Guru se snaží ozitivní karmu žáka dát více dopředu a negativní zase více dozadu na to, aby žák měl možnost se rychleji dostat více dopředu.

Například: Karma nějakého člověka je, že když bude mít 30 let, tak ho přejde parní válec a bude ochrnutý. Mág má možnost tuto událost pak posunout například do 60-tého roku jeho života a naopak pozitivní věci, které by přišly až v 60 roce života posunout dopředu tak, aby do toho 60 roku udělal člověk takový duchovní pokrok, aby k tomu negativnímu vůbec nemuselo dojít . Důvodem, proč by ho měl přojít parní válec by bylo dejme tomu to, že v předchozím životě sám týral nebo zabíjel. Pokud ale v rámci svého duchovního vývoje udělá dostatečné množství pozitivních skutků, tak tato negativní událost se buď nestane nebo se stane pouze v minimální míře. To znamená, že ho sice přejde parní válec nebo ho srazí auto a bude v nemocnici, ale bude tam pouze 3 měsíce a nakonec se z toho dostane. Nebude na vozíku. Toto je také základem práce žáka a mistra. Platí to ale i naopak. Pokud žák nedělá to, co mistr říká, tak i mistr má pak právo nějakou negativní událost, která by se stala možná až v 60 roce života toho žáka posunout dopředu na to, aby ten člověk dostal facku, zastavil se a vzpamatoval se.

Dva přátelé

Tento příběh hovoří o dvou přátelích z Indie. Tito dva přátelé byli ale co se týče charakteru a způsobu života úplně rozdílní. První pocházel z velmi bohaté a vážené rodiny, neznal žádnou bídu ani problémy. Nikdy se ani nezajímal o spirituální věci nebo modlitby. Ten druhý se už narodil relativně nemocný, ale velmi se zajímal o spirituální život, modlitby, čtení knih s duchovní tématikou nebo o vegetariánské stravování, což naplňovalo jeho život. Navzdory své nemoci byl stále velmi milý ke svým blízkým, přátelům a byl vždy nápomocný své rodině. Bohatší přítel chtěl něco zažít, tak se rozhodl jít na diskotéku. Když se večer skončil a chtěl jít domů, našel na cestě zlatou minci. S touto zlatou mincí šel pak ke svému nemocnému příteli, který ležel doma s vysokou horečkou. Začal vyprávět svému nemocnému příteli, jaké je to nesmyslné, že on si jen bezstarostně užívá, a když se jde bavit, najde ještě i zlatou minci. Ale on, co dělá stále dobro, modlí se, pomáhá ostatním, je stále nemocný.

Oba přátelé slyšeli o jednom svatém muži, který ale býval velmi daleko v lese. Přesto se rozhodli, že daného muže navštíví a požádají ho o vysvětlení. Mělo jim to konečně zodpovědět otázky, které si přátelé kladli.

Proč já najdu zlatou minci, když mám všechno, a jen mrháme časem? Proč jsi takový nemocný, i když každému přeješ jen to nejlepší? Není to fér, a kde je logika?

Oba se nakonec vydali na dlouhou cestu i přes nemoci přítele. Když se konečně dostali ke svatému muži, ten okamžitě poznal, že přítel je nemocný a začal se o něj starat. Muž jim dal jídlo a řekl, že ví, proč k němu přišli. Svatý muž jim řekl, že odpovědi na své otázky dostanou až následující den, takže tam musely zůstat celou noc. Následující ráno řekl svatý muž chlapci, který našel zlatou minci: "Žil si ve velmi dobré rodině, protože máš velmi dobrou karmu, ale nevyužil ji správně. V ten den si neměl najít minci, ale poklad, tento den měl z tebe udělat bohatého muže. Rozhazováním peněz se tvá dobrá karma vyčerpala. Mince je sice pěkná, ale tvůj plán byl jiný. "

Druhému příteli svatý muž řekl: “Tys měl být už týden mrtvý, ale tvá karma byla vždy dobrá, takže špatná karma se projevila jen jako tato choroba. Tvá nemoc už také odezněla a o pár dní ti bude opět lepší."

Když se přátelé vrátili domů, měli oba dost času přemýšlet o životě.

2 doporučené knihy na téma „KARMA”

Mahábhárata má původně více než 30 000 stran, pokud byste si ji chtěli přečíst v originále potřebovali byste na to pravděpodobně roky. Na toto téma byly zfilmovány stále nové a nové krátké dokumenty, jeden z nich natočil např. i Peter Brook. Tento příběh je velmi komplikovaný, jde zde většinou o karmu a dharmu. Karma znamená: "Co zaseješ, to sklidíš." A dharma znamená správně (eticky) mluvit, myslet a chovat se. V tomto eposu se objevují různí lidé, nejznámější je Krišna.

Krišna a Ardžuna byli na bitevním poli a rozmlouvali o smyslu života, proč by měl bojovat a nevzdávat se. Tento rozhovor je celosvětově známý jako Bhagavadgíta. Epos jasně poukazuje na to, jaký vliv může mít myšlenka a proč někdo nedospěje k jiným výsledkům, když koná tak či onak. Mahábhárata se přirozeně snaží zdůraznit to správně (etické) a poukazuje na to, že pokud někdo myslí určitým způsobem, stanou se z toho skutky, které se stanou našim osudem.

Další kniha se jmenuje „Zasvěcení„ od Elisabeth Haich. Je to autobiografický román. Je o dívce, které se narodilo v Maďarsku a během druhé světové války emigrovala do Švýcarska. Vypráví o svém dětství a věcech které se jí přihodily. Během čtení knihy si čtenář řekne, proč to všechno říká, pro mnohé lidi by to mohlo být v dnešní době nudné. Když si však vzpomene na svůj minulý život, je zřejmé, že v tomto životě se má stát mnoho věcí. Ukazuje se zde jasná souvislost mezi různými životy a různými problémy, kterým musí člověk čelit v důsledku své vlastní karmy (skutků, myšlenek a pocitů). To vysvětluje, proč se vše stalo takto, proč tento život, tato rodina a tyto problémy a ne jiné. Dozvíte se, proč musela čekat na zasvěcení. Po přečtení této knihy vám bude jasné, co znamená karma. Druhá část knihy, pravda o pyramidách a učení Ptahhotepa jsou velmi vzrušující a velmi logicky a matematicky vysvětleny.

Logo Meditační výzkum

Karma

Vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vyrobené stres management a meditačné semináre!

Hudba a slova jsou sice zvuky, ale prostřednictvím nich je možné vytvořit i ticho, klid a pohodu.
ZDE si můžete koupit naše meditační .MP3!

ZDE: Meditaci, Meditační semináře.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Všechno o meditaci.

ZDE si můžete koupit naše meditační .MP3
na iTunes...

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají, aniž jsme si toho všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní. Můžete dosáhnout všechno, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Zavolajte nám alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na vás!

Karma je zdarma a jsou věci, které jsou pro nás nepochopitelné.

Proč se zamýšlíš nad tím, že i Hitler může jít do nebe,
proč posuzuješ všech ostatních, ale nedíváš i na sebe.

Proč se snadněji pomlouvá, jak se říká pravda,
Proč má člověk vždy dále od dobra a táhne ho zločinecká banda.

Proč má henten lepší život než jiný,
proč má dobrák výčitky svědomí a ti zlí chtějí na jiných házet viny.

Proč se alkoholikovi při úrazu nikdy nic nestane,
a proč se k dobrák při každé příležitosti něco špatného dostane.

Proč, když se o něco snažím, nikdy se mi nedaří,
proč, hlupákovi se při prvním podání, milion vyhrát podaří.

Proč, někdo musí tak těžce trpět na tomto světě,
Proč, někdo se má tak dobře, že si může vybrat život na jiné planetě.

Proč se dobrákem tolik špatných věcí stává,
Proč tím špatným osud jen dobré karty nahrává.

Proč se jen chudým narodí postižené dítě a bohatým ne,
proč, proč, proč je to tak a ne JINAK, moje otázka zní.

... Neznáš osudy, rozhodnutí, následky, příčiny ...
Kdo si, aby si mohl posuzovat jiných,
ať vystoupí ten, co je bez viny ....

Tento svět je dokonalý, protože ho stvořil BOH.
Neznepokojuj se nad cestami jiných a soustřeď se na tu svou cestičku polní,
oni možná vyhráli bitvu, ale TY celou válku.

Autorka: Lenka G.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

© 2011 - 2022 I I Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Janka Čermáková Kontakt E-Mail