Magička Damona ✬

Marion Daghan-Malenky

Magička Damona

Marion Daghan-Malenky spatřila světlo světa v roce 1955. Již brzy zaznamenala Marion Daghan-Malenky své schopnosti, vidět a cítit něco, co je pro ostatní lidi skryté. Talent na magii a mystické schopnosti zdědila Marion Daghan-Malenky po své prababičce, která se také od dětství zabývala magií. Již od nejútlejšího dětství si prostřednictvím svých negativních životních zkušeností a zážitků uvědomovala své poslání.

Více než 30 let se zabývá bílou magií. Během svých cest po Egyptě si začala vzpomínat na své minulé životy. Marion Daghan-Malenky se učila voodoo magii mimo jiné prostřednictvím mnoha cest do Brazílie a Afriky, kde také strávila několik let. Magička Damona procestovala mnoho zemí (Indii, Arábii, Brazílii, stejně jako africké země a Egypt) a v Brazílii vystudovala na velmistryni voodoo, díky čemuž je dnes oslovována jako velekněžka. Díky všemu, co zažila a co se naučila na svých cestách se často snaží poukázat na to, že všechna světová náboženství vytvářejí jeden celek, v popředí kterého stojí láska, etika, poznání a rovnováha. Někteří lidé zneužívají náboženství, aby jimi reprezentovali jen svůj vlastní kult osobnosti. Není pochyb o tom, že pověst Marion Daghan-Malenky sahá široko daleko a mluví se o ní po celém světě.

Marion Daghan-Malenky vykonávala magii nejprve při jiných zaměstnáních, ale jelikož neustále narůstal počet klientů, přešla Marionina firma z podniku jednotlivce na obchodní společnost a později na společnost s ručením omezeným - Daghan-Malenky GmbH. K Marion Daghan přicházejí stále noví a noví zájemci a adepti magie, kteří se u Marion Daghan-Malenky a Pavla Malenky chtějí naučit spirituální magii. Hlavní myšlenky při magickém výcviku jsou: 1. uvědomění si sebe sama jako věčné duše, 2. uvědomění si jednoty všech náboženství a magických systémů. Nejdůležitějším nástrojem magie je duchovní a osobní rozvoj samotného mága.

Stacks Image 1370323

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky

Bílá magie je životní styl. Jak člověk myslí v kritických situacích, jak má pod kontrolou své pocity a myšlenky. Magie začíná tam, kde člověk vidí všechno jako vědomít, energii a světlo.
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky vyvinula unikátní metodu magie, která spojuje dohromady nejenom různé magické techniky z celého světa, ale využívá i nové poznatky z oblasti psychologie a kognitivní neurovědy. Úspěchy těchto metod jsou opravdu pozoruhodné, a to i pro lidi, kteří žijí v dnešním moderním světě. Při této technice se totiž mísí staré tradice s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie. Ale vyžaduje to i spolupráci a komunikaci. Marion Daghan-Malenky učí, že v každém z nás se skrývá mág a v rámci osobní péče učí klienty a žáky i to, aby objevili svoji vlastní sílu a aby se ji naučili používat pro sebe i pro ostatní. Má žáky z celého světa (z České republiky, Německa, Ameriky, ze Slovenska atd.) Kromě toho je Marion ještě matkou 3 dětí a několikanásobnou babičkou.

Dále se Marion Daghan-Malenky zasazuje za to, aby se v magii přestaly vykonávat zvířecí oběti. Obětovat v první řadě znamená najít si čas na svůj vlastní rozvoj, zbavit se svých zlých návyků a osvojit si dobré návyky.

Když se někdo zeptá Marion Daghan-Malenky jaká oběť je nejlepší, dostane odpověď, že byl měl udělat něco pro druhé! Proto, když byste měli udělat nějakou oběť, můžete například něco darovat dětskému domovu v Brazílii, který podporujeme, nebo si najděte nějaké organizace, lidi, kterým důvěřujete!

Jsme věčné vědomí a toto vědomí je ve všem a v každé živé bytosti. Když uděláte něco pro druhé, uděláte to i sami pro sebe. A když někdo udělá něco dobrého pro sebe, udělá zároveň něco dobrého i pro ostatní.

Jsme jedno! Všechno je vědomí, které se neustále a nekonečně rozvíjí.
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky

Kamarádka si vzpomíná...

Marion Daghan-Malenky se narodila 18.06.1955 v Kasselu. Její matka, tehdy jenom 17-letá, žila ještě sama se svými rodiči a přinesla na svět zdravé děvčátko jménem Marion. Otec byl utečenec z České republiky, který utekl z České republiky se svojí manželkou a dítětem během tehdejších vojenských let.

Její babička se už tehdy zaobírala různými bylinkami, léčením a také vykládáním karet. I magie byla oblast, kterou se ráda zaobírala. A Marion ji pozorovala a byla ohromená věcmi, které její babička dělala. Čas u starých rodičů si malé děvčátko velmi užívalo. Čas se starými rodiči však něco poznamenalo – její matka poznala nového muže a vdala se za něj. Marion se musela se svojí matkou odstěhovat k novému manželovi, potom se jeden po druhém narodili její sourozenci Alfred, Walter, Hans Jurgen, Karin a Carola.

Její nevlastní otec, který hodně inklinoval k alkoholu, malou Marion bil a sexuálně zneužíval. Potěšení nacházela už jenom u starých rodičů, každá návštěva u nich byla pro tuto malou dětskou dušičku objetím. Babička ji hodně naučila o magii a bylinkách. V roce 1969 zemřel její nenáviděný nevlastní otec, začala teď novou etapu života? Ne, nový manžel její matky byl přede dveřmi už v příštím roce a všechno bylo ještě horší.

Škaredě se chovali ne jenom k Marion, ale i k sourozencům, kteří ve své velké sestře vždy viděli druhou matku. Neustále hledala Marion pomoc a náklonnost u svých starých rodičů, babička ji vždy naučila pár věcí, jak například vykládat karty nebo sbírat bylinky. Avšak doma našla jenom ponížení. Bitky a alkohol, to byla pro děti každodenní rutina. Prostřednictvím magie se snažila dát smysl svému životu. Marion řekla, že v tomto období si vzpomenula na svoje minulé životy. Tak Marion-Daghan Malenky začala svoji cestu magičky a kartářky. Díky ranám osudu a utrpení Marion rozvíjela svého ducha a svoji duši a tak se stala silnější. Chtěli byste se dozvědět a přečíst si o osobním životě Marion něco víc? Potom se podívejte sem.

Vždy existuje cesta k Světlu! Na každý problém existuje řešení!
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky

Pokračování životního příběhu…

Marion Daghan-Malenky: Dokonce ještě i dnes, mnoho let potom, co nás můj tchán předešel do věčnosti, si stále pamatuji právě na tuto jednu růži. Pro mně to bylo znamením, že dobře dorazil. Tak nám to slíbil. A já jsem nekonečně vděčná za takové láskyplné lidi jako byl on a za to, že jsem je mohla provázet alespoň kouskem jejich života. A přece jsem se neustále ptala sebe samé proč. Proč milý Bože, prosím pověz mi, proč tu nesměli zůstat? Proč to musím všechno snášet, když to pokaždé ztratím? Avšak už brzy jsem dostala odpověď.

Moje sny byly čím dál tím víc intenzivnější a moje touha cestovat byla stále silnější. Bylo to jako by mě někdo volal. Ale komu jsem to měla říci? I tak by mi nikdo nevěřil. Tak jsem trávila mnoho času se svými prarodiči. Jelikož jsem byla ještě velmi mladá, moje děti často trávily čas u svých prarodičů. S mojí přítelkyní jsme se mnohokrát bavili o tom, kdy tedy konečně podnikneme naši cestu, kterou jsme plánovaly už předtím v domově. Ale než jsme ji mohly opravdu uskutečnit, mělo uběhnout ještě několik měsíců.

Mezitím jsem se musela vypořádat s další ztrátou. Jednoho dne přišel telefonát od mé tety, že mou babičku vzali do nemocnice a ona krátce na to zemřela. Zhroutil se mi celý svět. Moje babička, moje poradkyně a utěšitelka tady už není. Proč jen? Proč mě jen museli opustit všichni lidé, které jsem milovala? Jediný den všechno změnil a už zase nic nebylo jako předtím. Nedokázala jsem to pochopit. Křičela jsem a plakala, hádala se s Bohem a obviňovala ho. Jak to je mohl dopustit? Často jsem si myslela, že víc slz už nemám, ale tento den mi ukázal, že jsem jich měla ještě dost.

Jak můžete vidět a číst, vím velice dobře, co znamená bolest. A velmi dobře znám i vnitřní zmatek a pocit osamělosti. Musela jsem pochybovat i o víře a naději, ale proč?

Marion Daghan-Malenky: Po smrti mé babičky jsem začala pracovat v zařízení ošetřovatelské služby. Touha pomáhat druhým a přinést jim trochu světla ve mně rostla víc a víc. Kontakt s dušemi, které byly už dlouho roky v kómatu a pozorování toho, co ony cítily a viděly při odchozu z tohoto světa, mě opakovaně utvrzovalo v tom, že jsem si zvolila správně svou cestu. Vzpomínám si na jednu pacientku, která už tam čtyři roky ležela ve stavu, ve kterém už nebyla schopná žádné komunikace v době, kdy jsem se o ni mohla starat. Vždy, když jsem vstoupila do jejího pokoje, reagovala tím způsobem, že se náhle začala modlit "Otčenáš". Já jsem ji objala a snažila jsem se ji pár laskavými slovy utěšit, aby nabyla pocitu, že není sama.

Jedna další pacientka měla velmi silné bolesti, když se jí někdo jen dotkl. Mela veliký strach, ale jakmile uslyšela můj hlas, rozzářila se jí celá tvář, ostatní sestřičky poslala pryč a vyžádala si, aby při sobě měla "svého bílého anděla". Taková neuvěřitelná vděčnost se vrátila od těchto lidí, když jim člověk projevil jen trošičku náklonnosti. Mnozí z nich neměli ještě ani jednu návštěvu od svých příbuzných. Byly jednoduše odvhnutí a byli pro ně jen přítěží.

Vzpomínám si ji na mnoho situací u umírajících. Představte si, že stojíte v místnosti a najednou máte pocit, že se tu něco odehrává, že to už nedokážete ovládat. Umírající člověk se náhle začíná bavit s pro vás neviditelnými lidmi, ukazuje rukama na nějaký bod v prostoru, aby vám vysvětlil, kde tato pro vás neviditelná postava stojí. Lapají potom rukama, na rtech se jim zjeví úsměv a vy cítíte, že tu působí síla, ze které vám naskakuje husí kůže. Velmi zvláštní situace se odehrála potom, co zemřela jedna další pacientka. Už před chvíli ji odvezl pohřební zřízenec, když se najednou z ničeho nic začaly samy od sebe otevírat a zavírat dveře.

Toto všechno jsou zážitky, které mě znovu a znovu utvrdily v tom, abych šla dál a dál po své duchovní cestě.

To vám napíšu později….


Marion Daghan-Malenky tedy zažila na své životní cestě mnoho osudových ran, které ji posilnily na duchu a díky tomu se dnes stala tou, kterou je.

Bojujte sami za sebe a za svou nesmrtelnou duši!
Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky

Moje utrpení

Už nějakou dobu jsem se cítila velice špatně. Byla jsem slabá a hodně mě bolela levá ruka. Šla jsem tedy ke svému lékaři, který mě okamžitě poslal ke gynekologovi, protože po straně mého levého prsu nahmatal nějakou bulku. Kupodivu jsem navzdory tomu zůstala stále velice klidná a velice rychle jsem si u tohoto lékaře dohodla termín.

Když jsem vstoupila do ordinace, ovládl mě velice nikoliv skličující, ale skoro až lehký pocit, tak bych to popsala. Lékař mě prohlédl a udělal mi ultrazvuk. Po celou dobu říkal jen to nejnutnější ze všeho. Ano, a potom, co jsem se znovu oblékla, mě požádal o rozhovor. Ale ani tehdy jsem ještě nebyla ani ustrašená ani rozrušená. Pro mně je to velice neobvyklý jev. Neměl by být člověk ve skutečnosti plný strachu? Lékař se posadil naproti mně, krátce si odkašlal a potom vyslovil to, co jsem už vlastně sama věděla. "Marion, máte nádor, musíme udělat další vyšetření na klinice." Nařídil mi okamžitou hospitalizaci a tak jsem se tam dostavila a dva dny nato jsem dostala termín na operaci.

Moje nejlepší kamarádka, říkejme jí Marianne, stála po celou tu dobu vždy při mně, povídala si se mnou a dodávala mi vždy odvahu.

Někdy řekla: "Marion, někdy nerozumím tomu, jak můžeš být tak klidná a ještě k tomu dodávat i ostatním sílu, kterou bys přece potřebovala pro sebe." To jediné, co jsem jí na to mohla odpovědět, bylo: "Já vím, že pro to všechno existuje jeden velmi výjimečný důvod." O dva dny později mě přesunuli do přípravné místnosti operačního sálu a ve svých myšlenkách jsem byla se svými dětmi a svou kamarádkou.
A v tomto okamžiku jsem si přála klid. Stalo se toho už tolik, co mě vykolejilo. Avšak tohle všechno ještě ani zdaleka neskončilo, o čemž jsem se přesvědčila již brzy nato.

Teď si můžete říct: Ano, ale to všechno jsou zkušenosti, které mají i tisíce jiných lidí. Z vašeho pohledu tomu tak opravdu může být. Tyto zkušenosti mě ale přivedly na jednu cestu, na kterou se nemůže dostat každý. Ve vzdálených zemích jsem poznala lidi, kteří žijí daleko od normální reality. A kteří mě s pokorou přijali. Seznámili mě s různými obřady a dovolili mi naučit se to, co pro normální lidi zůstává skryté. A na vlastní kůži jsem zažila to, co vždy bylo a vždy bude, a to bezpodmínečnou lásku. Za to budu v tomto a každém dalším životě vždy vděčná.

O tom všem vám ještě napíšu.

Logo Marion Daghan Malenky

Marion Daghan-Malenky

Potřebujete pomoc nebo máte problém? Kontaktujte nás ZDE!

Máte problémy udělat nějaké rozhodnutí? Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování.

Marion Daghan-Malenky již za dlouhá léta své magické praxe pomohla velkému množství klientů nejen z Německa, ale i z Rakouska, Švýcarska, Česka, Slovenska, Velké Británie, Japonska, USA a mnoha dalších zemí. Kdo se stane klientem magičky Damony, brzy zjistí, že Marion pro své bližní, a tedy pro všechny lidi na světě, opravdu žije.

Mnoho klientů se po vyřešení daného problému posunulo ve svém životě natolik, že se stali magickými žáky Marion Daghan-Malenky a šíří společně s ní dále lásku do svého okolí. O zkušenostech klientů se můžete dočíst v mnoha děkovných dopisech ZDE.

Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.

Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.