Jednota náboženství

Candomblé (voodoo)

a jednota náboženství

Název candomblé (voodoo)

Je názvem pro náboženský systém - něco jako je u nás katolická víra. Zejména v Brazílii, ve velkých přímořských oblastech, jako je Recife, Salvador a Rio de Janeiro, ale také Sao Paulo, Salvador da Bahia, známější pod názvem Bahia, je kolébkou afro-brazilských náboženských směrů. Po tři století, od počátků obchodu s otroky v první polovině 16. století, až do jeho postupného úpadku v průběhu 19. století bylo toto město nejvýznamnějším jihoamerickým přístavem, přes který se na kontinent dostávali otroci dovezeni z Afriky. První otroci přišli do Brazílie v roce 1538, 38 let poté, co Pedro Alvares Cabral přistál na severovýchodním pobřeží Brazílie a zabral toto území pro Portugalsko.

Kolébka Candomblé (voodoo)

V 18. století bylo Bahia hlavním městem oblasti. Díky vzkvétajícímu obchodu s otroky a cukrem zaznamenalo rychlý růst. Severovýchod se stal hospodářským střediskem kolonie. Na konci 18. století však cukrovarnický průmysl procházel krizí. Právě tehdy došlo k objevu ložisek zlata v regionech Minas Gerais a Goias. Tak propukla zlatá horečka a významnějšími se staly jižní oblasti kolonie.

Vývoj zasáhl i politickou správu kolonie a hlavné město bolo presunuto z Bahia do Rio de Janeiro. Vlivem složení lidské společnosti začala převládat právě africká náboženství a výrazně zapustila své kořeny v Brazílii. Stalo se to pravděpodobně hned v počátcích obchodu s otroky.

První náboženská střediska se však uvádějí až na začátku 19. století. V té době založili, podle dochovaných informací, tři osvobození otroci národnosti nago-ketu nejznámější bahijský chrám candomblé (voodoo). Jeho pojmenování Casa Branca do Engenho Velho v překladu znamená Bílý dům. Stavba byla původně cukrovarem. Casa Branca je tedy nejstarším brazilským chrámem candomblé (voodoo). Jeho dlouholetá tradice mu dodává největší vážnost.

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte e-mailem.

Stacks Image 68193

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia Pentagram

Panteon náboženství candomblé (voodoo)

V candomblé (voodoo) mají bohové a duchové, všeobecně nazývaní Orixá, původ v afrických náboženstvích. Jejich jména vznikla přizpůsobením yorubských jmen, přepisem do portugalské fonetické výslovnosti. Mnozí Orixá, uctívaní v Brazílii, jsou stejní jako Orixá v oblasti Yoruba, která se nachází v Nigérii a Beninu. Není to však zásadním pravidlem a neplatí to úplně, jelikož mezi nimi najdeme i podstatné odlišnosti.

Tři příbuzná náboženství (voodoo, santeri, candomblé) mají, kromě jiného, společný pojem „nejvyššího" božstva, které stojí nad ostatním Orixá. V candomblé se za nejvyššího boha považuje Olorun.

Hned pod ním patří osobité místo Orixovi Oxalovi, a to díky jeho úloze při stvoření člověka. Oxala se znázorňuje buď jako stařec symbolizující pokoj a mír, ale také jako bojechtivý mladý muž. Afro-katoličtí věřící mnohokrát častokrát přirovnávají Oxalu k Ježíšovi. Přísluší mu bílá barva a den pátek. V tomto dni ho uctívají nejen jeho následovníci, ale také nezasvěcení sympatizanti, oblečení v bílém. Mytologie ho vykresluje jako otce ostatních Orixá, které zplodil s pradávnou bohyní Nana. Také je otcem Jemanjá.

Ache/Axé je jméno pro duchovní energii, žijící v přírodě. Ona je podstatou božstev a má schopnost být viditelnou jako zjevení nebo vstoupit do lidských bytostí. Axé je mystická síla bytí. Axé můžeme najít v částečce hmoty, ale i v symbolickém ději. Stejně tak ve zvířatech a rostlinách, dokonce i v anorganických látkách. Rituály se dá vliv Axé a Orixá zesílit tak, že mohou přejít do lidských bytostí. Axé se ve velmi koncentrované síle nachází ve vnitřnostech zvířat, hlavně v jejich krvi. To objasňuje význam zvířecích obětí a vysvětluje, proč se rituální předměty namáčejí do zvířecí krve. Během náboženských svátků candomblé (voodoo) si věřící potírají zvířecí krví určité části těla. Na konci oslav každý účastník dostane jídlo, které se připravuje z masa obětovaných zvířat. Toto jídlo je stejně důležité jako zvuk bubnů, tance a písně o Orixá. Všechno je součástí rituálu a uvedené předměty jsou plné Axé, symbolu vitality.

Logo Candomblé Voodoo

Candomblé (voodoo)

Nyní se podáváme na božstva Voodoo, jak je chápeme my. Pokud toužíte vědět více o tradičním pochopení božstev Voodoo, přečtěte si o nich v sekci Voodoo - historie a principy.

Oxala (Obatala); Buschido

Oxala (Obatala) se na Zemi narodil jako Kršna, Buddha, Ráma, Zeus, Konfucius, Ježíš, Guru Nanak, Sai Baba ze Shirdi a ještě mnohé další významné osobnosti. Je možné ho uctívat pod všemi těmito jmény. Oxala by měl být pozvaný a uctívaný ke všem rituálům, protože je bránou k osvícení a je průvodcem předhocu do jiných dimenzí. V současném vtělení se jmenuje Buschido.

Yemanja (Jemanjá); Panna Marie

Yemanja (Jemanjá) je symbolem mateřské lásky. To objasňuje její analogii s Marií, Ježíšovou matkou. Zároveň je i svůdná a marnivá. Jako bohyně moře je velmi často znázorňovaná v podobě mořské panny. Na její svátek přicházejí na mořské pláže statisíce lidí. Při slavnostech pouštějí na moře množství lodiček naplněných různými drobnostmi (květy, kosmetikou, šperky, sladkostmi, prosebnými dopisy…). Ty slouží jako obětní dary pro tuto Orixá. Oběti pro Jemanju se dají přinášet i v jiné dny. Tak bývá vidět lidi během celého roku, jak nosí na pláž různé dárečky. V Brazílii bývají dary přinášeny i na jiná místa: při cestách, na křižovatkách, pod stromy, na mořském pobřeží či na březích řek.

Loco: Jeremias

Loco zprostředkovává komunikaci mezi stromy a rostlinami, i mezi různými světy. Je přivolávaný zejména tehdy, když je potřeba, aby byla úspěšná léčba pomocí rostlin. Loco byl prvním knězem voodoo, který byl povýšený na Loa (Orixá). V lidské podobě ho můžete poznat podle dlouhé sukovité palice a služebníkem kouřícím fajfku. Pokud mu chcete přinést oběť, zasaďte mu strom. Jeho žákem je Xango. On byl v pozdějších životním období Locův služebník. Jako společník provází Xango Loca v různých inkarnacích. Loco se např. narodil jako svatý Pavel a Xango jako svatý Petr. Také v Indii jako Raja Janaka a Parabrahm Bhagwhan Šrí Díp Narayan Mahaprabhudží nebo jako Brahma, v řecké mytologii jako Prométeus a mnohé jiné velké osobnosti.

Erzulie

Erzulie je často přirovnávána k Afroditě a jako Loa (Orixás) je ztělesněním lásky a tvůrčí síly. Zobrazuje se jako svůdná mladá žena. Je patronkou umění, a symbolizuje sílu Venuše. Vzývá se pro její schopnost léčit nemoci a přinášet bohatství. Jak obětní dary se jí přinášejí červené růže. V Indii se narodila jako šedá a byla uctívána jako božstvo lásky. Většinou však přicházela na Zemi jako manželka oxalátu. Tato velká bohyně se narodila také jako manželka Buddhy, Krišny, Rámu, či jako Marie Magdaléna. Velmi často přicházela na svět jako muž, který byl pomocníkem Xango..

Abrahám: Legba nebo Elegba, Eshu, Ellegua

Legba se narodil jako Sokrates a mnoho jiných velkých osobností. Jeho předposlední inkarnace je popsána v knize Sokrates od Dana Millman..

Merlin: Ogun nebo Ogum, Ogu

Merlin se narodil jako Bódhidharma (když první patriarcha Zenu, Bódhidharma, přišel z Indie do Číny, aby tam učil a rozšiřoval buddhismus.), Jako Jan Křtitel, Upasni Maharaj, Mahavatár Babaji, Agastya, Vyas a jiné významné osobnosti..

Xango

Xango je velmi silná, spravedlnost milující osobnost. Je si vědom si své moci, znázorňován se symbolem dvojité sekery. Na Zemi se narodil jako Herkules, Lakšmana (bratr Rámu), Ardžuna (Kršna žák), Ánanda a Ramana Maharši..

Máte problém nebo potřebujete pomoc? ZDE nás můžete kontaktovat

Přeloženo ze slovenského originálu: Candomble (Voodoo)

Logo Candomblé Voodoo

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.