Meditace s hypnózou

Meditace a léčení

Meditace s hypnózou

Začátek


Budeš poslouchat můj hlas a během celé meditace budeme v kontaktu. Zabere to asi 15 minut. Povedu tě.

Zapal bílou svíčku a sedni si tak, aby ses cítil/cítila pohodlně a bezpečně

Koncentruj se na svůj dech. Udělej tři hluboké nádechy a výdechy. Nadechuj se pomalu nosem a vydechuj pomalu ústy. Ještě jednou. Zhluboka se nadechni nosem a vydechni ústy. Nadechni se zhluboka nosem, vydechni ústy a pomalu zavři oči…

Vnímej a pozoruj svoje niterné myšlenky a pocity bez toho, abys je posuzoval/a a reagoval/a na ně. Všechno, co je pod tvou kontrolou, co bys měl/a a co můžeš udělat, uděláš v pravý čas. Věř sám/sama v sebe!

Všechno, co není pod tvou kontrolou, co jemimo rámec tvých možností, nechej volně plynout a odevzdej to vyšší moci, všemohoucí lásce a všechno přesahující vědomí a inteligenci.

Stacks Image 1369600

Foto © ImagineGolf http://www.istockphoto.com I pmalenky

Ve svém nitru vidíš bílé světlo. Přistup k němu. Nachází se tam vstupní brána do zahrady a 3 schody, které tě zavedou k těmto vstupním dveřím do překrásné zahrady.

Meditace


Budu počítat do 3 a s každým číslem uděláš pomalu jeden krok směrem k této zahradě.

Nyní udělej první krok. Cítíš a vnímáš teplé světlo vycházející z dveří do zahrady, uvolni se. Udělej druhý krok. Slyšíš štěbetání a zpět krásných ptáčků a cítíš čerstvý vzduch. Udělej třetí krok a vkroč do zahrady. Užívej si překrásný pohled na přírodu…

Před sebou vidíš krásné a pohodlné křeslo. Pohodlně se na něj posaď a užívej si ten nádherný pohled (nyní pustíme hudbu se zvuky přírody, např. Cestička se otevírá od Maoka…).

Slyšíš krásnou hudbu a zvuky přírody, cítíš se najednou těžší a těžší, jako by ses nořil/a stále hlouběji a hlouběji do křesla a relaxačně medituješ.

Dýchej pomalu a klidně, vnímej svoje tělo noříc se stále hlouběji a hlouběji do křesla a uvolni se.

Slyšíš zvuky přírody a můj hlas. Jsi úplně uvolněný/á a v bezpečí.

Dýchej pomalu a vnímej, jaká síla k tobě přichází jako světlo. Ty jsi síla a světlo. Já jsem síla a světlo a my jsme jedno.

Jsi v absolutní rovnováze a radosti a tuto rovnováhu a štěstí budeš vnímat a cítit každý den ve svém životě. Ty jsi rovnováha a štěstí, Já jsem rovnováha a štěstí a my jsme jedno.

Cítíš moudrost a ochranu přírody. Jsou moudrý/á, životaschopný/á, v kondici a kdykoliv budeš meditovat, budeš cítit tuto moudrost a ochranu. Ty jsi v bezpečí, Já jsem v bezpečí a my jsme jedno.

"Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá na nebi jakož i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás v pokušení, zbav nás zlého. Amen"

Ata Gibor Leolam Adonai.
Stacks Image 1369602

Foto © lavoview http://www.istockphoto.com I pmalenky

Posloucháš hudbu, jsi uvolněný/á a víš, že jsi věčná duše, radost a síla. Já jsem věčná duše, radost a síla a my jsme jedno.

Vnímáš svoje tělo, posloucháš můj hlas a cítíš důvěru a sílu. Ty jsi důvěra a síla, Já jsem důvěra a síla a my jsme jedno.

S každým nádechem cítíš stále víc a víc energie.

Pomalu se postav z křesla a porozhlédni se okolo sebe. Zhluboka se nadýchej tohoto čerstvého vzduchu a pomalu se vrať zpět ke dveřím do našeho světa. Neobávej se, můžeš toto místo znovu navštívit kdykoliv, když budeš potřebovat získat sílu, moudrost a inspiraci.

Vidíš dveře do našeho světa a pár schodů. Prosím, běž k nim pomalu. Tvoje síla, moudrost a víra s tebou zůstanou i nadále!

Pomalu vstup do dveří do našeho světa. Radost a moudrost jsou spolu s tebou. Pomalu udělej druhý krok a vnímej, jak síla a rovnováha jsou stále s tebou. Udělej poslední krok a jsi zpět ve svém pokoji, ve svém křesle, plný/á světla a víry.

Koncentruj sa na svůj dech.

Udělej tři hluboké nádechy a výdechy. Nadechni se zhluboka nosem, vydechni ústy. Ještě jednou. Hluboký nádech nosem a výdech ústy. Zhluboka se nadechni nosem, vydechni ústy, a pomalu otevři oči…

Logo Meditační výzkum

Meditace a léčení

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddáváme aniž bychom si toho všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy dokážeme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život víc pozitivně než negativně. Můžete dosáhnout všeho, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93