Klasické metody orákula.

Orákulum a bílá magie & voodoo

Orákulum - Prostředek věštění

Orákulum existovalo od nepaměti. Co s sebou přineslo, co udělalo dokonce nevyhnutelným? Proč znova zmizelo a co si můžeme myslet o jeho návratu ve 20. století? Na tyto otázky se vám pokusíme nyní odpovědět. Od kdy člověk jedl ze stromu poznání, od kdy se probudilo jeho vědomí, nachází se v mimořádné situaci. Je postaven mezi život a smrt, přičemž celá jeho pozornost je nakloněná na stranu smrti. Neboť jako jediná živá bytost:

má svobodu rozhodování, z níž vyplývá odpovědnost
obává se o budoucnost
pokouší se pátrat po svém osudu
rozpoznává svou závislost na všemocné přírodě
pokouší se stále konat dobro, aby chránil sebe a svou rodinu
Stacks Image 68521

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Ale co je správné? Starověká čínská Kniha proměn - I-ťing, má na to velmi jednoduchou odpověď: "Když to pravé se udělá ve správný čas, na správném místě, tím správným způsobem, pak to je v pořádku." Je to tak jednoduché.

Neboť, pokud je člověk v souladu s vyšší mocí, pak se cítí v bezpečí a chráněn. A aby zjistil, co je to správné, ptá se orákula. Zachovaly se nám čtyři klasické metody věštění, z nichž se všechny zakládají na náhodě. Co se může zdát dnešnímu člověku zvláštní, bylo pro lidi v dřívějších dobách zcela přirozené. Náhoda nebyla pro ně bezvýznamná nebo absurdní. Právě v nepředvídatelném je očividná Božská vůle, zatímco řízení lidí je předvídatelné.

Proto se zpytování orákula nazývá také divinácie (vnuknutí), protože latinské slovo "divinácie“ znamená prohlížení Boží vůle. Při používání orákula existuje ještě i jiné pokušení, kterému by měl dnešní člověk odolávat. Přání, aby byla za každou cenu nalezena jednoznačná odpověď. Častokrát jsou výpovědi vícevýznamové a je těžké jim porozumět, a tedy nejsou ani absolutně jisté.

Existují mnohé pokusy, které se snaží tuto mnohoznačnost zredukovat na jednoznačnost. Všechny se vztahují na metody, které vznikly před 20. stoletím a pocházejí z úplně deterministického pohledu na svět.

Čtyři klasické metody Orákula

Los – Orákulum

Hodit los, abychom si přivodili rozhodnutí nebo odpověď je zvykem, který je nepochybně známý ve všech kulturách. Nejjednodušší formou je hod mincí. Zdaleka složitějším se to stává, když člověk, jako v I-ťing, hodí šestkrát tři mince, a tím se získá hexagram, jehož význam si můžeme zjistit ve starodávné knize.

Výklad forem: Význam Omenu

Latinské slovo Omen znamená znamení osudu. S tím se pojí přesvědčení, že všechno na světě je spolu propojeno tak, aby se dalo přecházet z jedné události na nějakou jinou, další. Protože Omen často vzbuzoval obavy, má toto slovo dodnes osudný až pochmurný charakter.

Zde patří hlavně Auspicium, věštění z pohybu ptáků, které především ve starém Římě bylo v rukou ptačích věštců (lat. Auguren). To, že ptáci umí předpovědět budoucnost, je už staré přesvědčení. Proto byli bohové, kteří mohli vidět budoucnost, nepřetržitě doprovázeni jedním nebo více ptáky. Tak například egyptský bůh moudrosti Thot byl doprovázen Ibisem, řecký Apollón (kterému byl připisována delfská věštba) jeřáby a germánského boha moudrosti Odina (který si dar moudrosti musel koupit až přes oběť jednoho oka) provázely dva havrani Raben Hugin a Munin, kteří sedí na jeho ramenou a vyprávějí mu vše co se ve světě děje. Pro získání poselství z nějaké formy existovaly i jednodušší metody orákula.

Například z pohybu kouře, který vystupuje z kadidla, z formy vosku, který necháme nakapat do studené vody nebo ze struktury popela, který zanechá nějaký oheň.

Stacks Image 68529

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

V neposlední řadě byly velmi oblíbené olejové věštby, při kterých se kápne kapička oleje na hladinu a jejíž forma se pak vykládala.

Orákulum: Spontánní vnuknutí

Zde se jedná o věštění, které každý člověk dělal už jako dítě. Zakládají se na spontánně dohodnutých systémech, jako například: Pokud je počet schodů na tomto schodišti lichý, znamená to "Ano". Nebo, když se otočí hlavou se zavřenýma očima směrem k oknu a po otevření očí má první věc co člověk uvidí nějaký určitý význam. Stejně lze otevřít knihu a prstem si vybrat určitou stránku. V nalezeném slově se skrývá odpověď.

Orákulum: Vize, trans a výklad snů

V dobách před Kristem patřila proroctví k hlavním úkolům kněží a chrám byl místem předpovědí, ve kterém se praktikoval především trans a vykládání snů. Slovo Vatikán se vztahuje na vaticinum, což v latině znamená věštbu. Ve skutečnosti se Dóm sv. Petra nachází nad starou Etruskou svatyní, která byla zcela určitě místem věštění. Původně se podstata orákula nacházela, jakož i všechny ostatní kultovní dění, v rukou kněžek. Až s postupným nástupem patriarchátu od 3. tisíciletí před Kristem si začali kněží přisvojovat kromě oběti, kalendáře a písemných zvěstí i Orákulum. Poté, co se Apollo stal pánem delfské věštírny, která nejdříve patřila bohyni Země Gai, později bohyni spravedlnosti a druhé ženě Zeuse-Themis, která také patřila k prorokům, tam sloužila i nadále jako zprostředkovatelka boží vůle nějaká kněžka. (Věštby prý vyslovovala kněžka Pýthie).

Stacks Image 68537

Foto © targovcom http://www.istockphoto.com I pmalenky

Pro proroky bylo nejdůležitější odolat pokušení upravit výklad intelektuálním zásahem, aby se slyšené ukvapeně přeneslo do jasné odpovědi. Aby odkryli význam výkladu, věnovali více pozornosti a dostatek času tomu, co viděli a slyšeli. Slova věštby přirovnávali k semínkům, ktera již jsou naplněna a obsahují významové dimenze, ale jejich význam se odkryje až postupem času.

S rozšiřováním křesťanství stará věštba utichala stále více, až byla nakonec v roce 391 po Kristu císařem Theodorus I. zakázána. Přibližně 30 let předtím si byl jeden z jeho předchůdců, císař Julián, v Delfách pro radu. Tehdy věštba mluvila o svém více než tisíciletém příběhu naposled. Ústy jeho kněžky dal Apollo císaři vědět, že už nikdy nebude předpovídat budoucnost. A toto poslední proroctví se i splnilo.

To, zda je věštba aktuální, závisí především na tom, jak to s věštbou jednotlivec myslí. Ptá se člověk orákula jako slabý nebo jako silný?

Ten, kdo si nechá vyložit pouze z určité slabosti, se podřídí Orákulu a svůj dům opouští jen tehdy, pokud mu to "dovolí" karty nebo hvězdy. Takový člověk by si měl co nejrychleji uvědomit, že Tarot (nebo každý jiný prostředek věštby) je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Člověk se může radou, kterou mu Orákulum poskytne, obohatit, ale pokud se věštbě slepě podřídí, může sejít ze správné cesty. Někteří lidé hledají ve věštbě často něco podobného jako esoterické zajištění štěstí, tedy nějaký systém, který má v každé době zajišťovat tu skutečnost, že se věci vyvíjejí dobrým směrem. Je ale velmi sporné, zda jsme se na tento svět narodili jen proto, abychom se tu měli dobře. Mnohem větší je pravděpodobnost, že jsme tu proto, abychom překonávali vnitřní a vnější napětí a protiklady, a to dokážeme sotva v tom případě, když se vyhneme všem výzvám z cesty. Pohled do horoskopu nám ukazuje, že každý člověk se narodil s mnoha napětími a vnitřními protiklady a vypadá to tak, že po celý život máme čas na to, abychom tuto disharmonii přetvořili na velkou symfonii.

Logo Orákulum Věštění

Orákulum: Věštění

Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše řízení? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.

Jak lze vysvětlit Orákulum?

Slovo synchronicita, které C. G. Jung ovlivnil, je sice velmi pěkné, ale nic nevysvětluje. Určuje jen, že dvě věci, které se odehrávají ve stejné době mohou být společně smysluplně propojeny. Proto se pokusíme i o další dva názory:

Na jedné straně tu je kvalita času, což znamená, že každý okamžik má svůj vlastní význam. Na druhé straně v celkovém pohledu na svět existují najednou otázka a odpověď a tvoří tak jeden celek. Pokud se obě tyto myšlenky spojí, tak je jasné, že v okamžiku, kdy je položena otázka existuje na ni i odpověď. Pokud se podaří rozlišit správný čas pro položení otázky, je možné z toho odvodit odpověď. A právě toto uskutečňují svým způsobem všechny systémy orákula. Astrolog se proto podívá na hvězdy - nebo dnes spíše do počítače - ve staré Číně to byl pohled do I-ťing, druid se ptal run, karbaník v partičce karet vyložil karty. Všechny tyto systémy orákula odrážejí v jejich vlastní řeči obrazů a symbolů kvalitu okamžiku, a tím nám poskytují odpověď na položenou otázku. Žádný z těchto systémů však není lepší než ostatní. Rozhodující je, jemuž orákulu věštec rozumí nejlépe.

Existuje také jedna zajímavá myšlenka, která předpokládá zdroj poznání v hloubce našeho podvědomí. Často mluvíme o našem podvědomí tak, jako kdyby patřilo k našemu soukromému vlastnictví, které si nosíme v sobě. Přitom, ale nikdo nemůže říct, kde se nachází a jak daleko sahá. Možná je neohraničené a možná nás dokonce spojuje s věčností.

Uveďme si pro srovnání vlnu, která je stále spojena s hloubkou moře. Samotná vlna je symbolem naší individuální přírodní podstaty. Bílá pěna na jejím vrcholu zastupuje naše vědomí, zatímco tmavý vrchol vlny odpovídá našemu osobnímu nevědomí. Samotné moře zastupuje kolektivní vědomí, se kterým jsou spojeny všechny vlny a všichni jednotlivci. Stejným způsobem může být naše vědomí ustavičně propojené s nějakým větším celkem.

Dnešní člověk by měl chápat, že při mnohoznačnosti a protikladech vzniká velké kreativní pole pro odstranění napětí, které by však naprostou jednoznačností mohlo zaniknout. C. G. Jung se k tomuto jednou vyjádřil: "Paradoxnost patří kupodivu k nejvyššímu duchovnímu dobru; jednoznačnost je ale oproti tomu znakem slabosti. Pouze paradoxní věci nám pomáhají lépe pochopit plnost života.

Kontaktujte nás co nejdříve!

Přeloženo ze slovenského originálu: Orákulum

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.