Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Na internetu a v knížkách jsem si už toho mnoho přečetl/a a vyhledal/a - jak mám ale vědět, která metoda je správná?

Na internete a v knižkách som si už toho veľa prečítal/a a pohľadal/a - ako mám ale vedieť, ktorá metóda je správna?
Existuje tolik variant a možností a já nevím, co z toho je správné.

V bílé magii neexistuje žádná jedna „správná“ metoda. V závislosti na konkrétní problémové situaci nebo individuální situaci existují různé způsoby přístupu.

Bez ohledu na to a ve všeobecnosti ale platí jedno: Pozitivní myšlenky. Pozitivní emoce. Jen čistě pozitivní myšlení může přitáhnout pozitivní výsledky, což je pro většinu z nás výzvou.

Jako jednoduchý příklad bychom rádi uvedli někoho, kdo vykonává magii peněz a přitom myslí na to, že nemá žádné peníze. Toto je příklad negativního myšlení. O mnoho lepší je myslet na pozitivní výsledek: Budu mít mnoho peněz!

Podobné je to i v milostné magii: Namísto přemýšlení o tom, že osoba, po které toužíme, je daleko, byste měli mít pozitivní představu toho, jak jste spolu v budoucnu šťastní.

Úmyslem bílé magie je posílit tyto pozitivní myšlenky a emoce. Bílá magie ví, že všechno je vzájemné propojené v síti vědomí a energie. Úlohou je spojit svoje vlastní vědomí a svou vlastní energii tak, abychom mohli „skočit“ do této síte. Metoda, kterou se snažíte k sobě přitáhnout závisí na dané situaci. Barvy svíček nebo božstva nejsou vybrané náhodně, protože je potřeba posílit svoje pozitivní myšlenky. To, co pomůže jednomu, nemusí být správné i pro někoho druhého. Impulsem, který zesiluje emoce, mohou být například červené růže a božstvo Erzuli, ale možná se k určité situaci bude lépe hodit nějaké jiné božstvo. Důraz se klade zejména na dvě věci: Individuální problém a samotnou osobu. Pokud chcete najít individuální postup a metodu, platí na začátku jedno: Skočte a zkuste plavat! Tak jako i pro mnoho věcí v životě platí i v bílé magii: Někdy toho musíte jednoduše hodně vyzkoušet, abyste zjistili, co se k vám nejlépe hodí a co vám nejlépe vyhovuje.

Foto © Fotolia.De samiramay / pmalenky

Přeloženo z německého originálu: Weiße Magie: Fragen & Antworten

Už jsem se obrátil/a i na jiného bílého mága, ale zaplatil/a jsem mnoho peněz a ješte stále nevidím žádnou změnu mojí situace.

Už som sa obrátil/a aj na iného bieleho mága, ale zaplatil/a som veľa peňazí a ešte stále nevidím žiadnu zmenu mojej situácie.
Jak mám vědět, že tentokrát to bude jiné?

Samozřejmě se tu napřed nabízí otázka u jakého mága jste byli. V dnešní době existuje na internetu neskutečně mnoho webových stránek, které neudávají žádnou adresu, neposkytují žádné další kontaktní informace ani nenabízejí možnost navštívit daného mága osobně.

Právě v bílé magii je důležité si s mágom i osobně popovídat, navštívit ho nebo s ním přinejmenším navázat telefonický kontakt. V případě, že tyto podmínky nebudou splněný, což je případem mnohých internetových stránek, je možné předpokládat, že nám nebude poskytnuta ani žádná pomoc nebo podpora ze strany bílé magie. Magie pouze prostřednictvím e-mailové komunikace je nesmysl.

Naopak, bílá magie může velmi dobře pomoct, pokud klient nebo zájemce o některou z magických služeb navštíví daného mága osobně. V konečném důsledku to znamená, že osobní kontakt není pro bílou magii nevyhnutelný, avšak je velmi cenný a užitečný, což se nám doposud prokázalo v praxi. Pokud osobní kontakt není možný, v takovém případě je dobrý i telefonický rozhovor, avšak možnost vidět se osobně tváří v tvář (např. přes Skype&hellipWinking je ještě lepší. Toto jsou takové hrubé podmínky toho, abychom mohli společně pracovat na dosažení cíle.

Pokud došlo k osobnímu kontaktu nebo dokonce mág navštívil klienta osobně, další otázkou je to, co přesně dělal, nebo jaké pomůcky přitom použil. Zásadně je vždy velmi dobré navštívit mága osobně a pocítit v atmosféře něco zvláštního, něco neobvyklého. Prostory, ve kterých mág převážně vykonáva magii jsou nabité energíí, a když do nich člověk vstoupí, může cítit něco neobyčejného. Pokud tomu tak není, v takovém případě byste měli svoje rozhodnutí začít s takovým mágem spolupracovat ještě přehodnotit. Může to znamenat i to, že to přání, které nás k takovému „mágovi“ přivedlo, by se mělo na určitou dobu odložit. Bílá magie však neznamená, že jen proto, že jste vykonali nějaký rituál, můžete hned očekávat i výsledky.

Jako příklad můžeme uvést nějakou situaci z oblasti milostné magie. Muže, po kterém toužíte, ale momentálně má přítelkyni, nebudete moct pomocí rituálu od jeho přítelkyně oddělist a způsobit to, že se rozejdou. Rituály a bílá magie potřebují častokrát i celé měsíc než uvidíme první výsledky a často vyžadují i práci na sobě samých. Je to přirozený proces, které někdy potřebuje delší čas a vyžaduje i trpělivost a houževnatost.

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH

Přeloženo z německého originálu: Weiße Magie: Fragen & Antworten

Ovlivňujeme při milostné magii svobodnou vůli toho druhého?

Ovplyvňujeme pri ľúbostnej mágii slobodnú vôľu toho druhého partnera?
Magie lásky © skynesher - Istockphoto.com/pmalenky

Magií nikdy neovlivňujeme svobodnou vůli toho druhého partnera. Jen odstraňujeme už existující blokády, které brání tomu, aby se láska rozvinula.

Co děláme my - lidé často nejsou spolu, protože jim k společnému štěstí brání nějaké blokáda, hádají se kvůli zbytečnostem, nedokáží správně komunikovat, mají nesprávné představy o sobě samém a o životě. Tyto věci se dají magií velmi dobře napravit a lásky a harmonie je tím pádem ve vztahu dvou lidí už navždy.

Naopak při černé magii se svobodná vůle člověka porušuje a jeden partner je přitáhnutý k tomu druhému pomocí démonických bytostí. Taková partnerská spojení však ještě nikdy nikoho neudělala šťastným a přitáhnutý partner se působením démona stává tak negativním, že každý, kdo takovou magii lásky použil jí 1000krát lituje. Máme mnoho klientů, kteří se na nás po nešťastném soužití s takovým partnerem s pláčem obrací o pomoc takové kouzlo lásky zrušit. Soužití s člověkem, kterého z části ovládá démon je plné hádek, chorob, nešťastných náhod, násilného sexu a náhlých úmrtí blízkých lidí.

Milostná magie, Spojování partnerů. Partnerzusammenführung.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Je magie vhodná pro každého klienta nebo kdy magii nedoporučujete a musíte klienta odmítnout?

Je mágia vhodná pre každého klienta alebo kedy mágiu neodporúčate a musíte klienta odmietnuť?
Magie © Necip Yanmaz - Istockphoto.com/pmalenky

Magie není vhodná pro každého klienta a někdy musíme klienta i odmítnout. Ve všeobecnosti magii nedoporučujeme do 24 let. Je to dané nevyzralostí Bytosti jako takové a nedá se urychlit něco neurychlitelného. Magii nedoporučujeme ani tehdy, pokud jsou u klienty nějaké psychické poruchy. Samozřejmě jsou i další situace, když magie jednoduše není vhodná a je vhodné použít něco jiného. Je to však vždy velmi individuální, a proto to i individuálně posuzujeme. Posuzujeme také to, do jaké míry je člověk, který má zájem stát se naším klientem, stabilní. To je také velmi důležitá věc. Stabilní znamená, že v kritických situacích dokáže zachovat aspoň do jisté míry chladnout hlavu.

V případě, kdy magii nedoporučujeme, určitě doporučujeme pro klienta alespoň vhodnout duchovní literaturu, meditace, věštění nebo jednorázové sezení s Jarem nebo Darinkou.

Bílá magie. Weiße Magie.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jaký význam má zasvěcení do voodoo a co to obnáší?

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?
Voodoo je náboženství. Existuje neskutečné množství různých mistrů a každý z nich má svou vlastní techniku. Zasvěcení ve voodoo funguje tak, že člověk se spojí s určitým božstvem. Ve voodoo jsou vzývány různá božstva, například Erzulie pro lásku nebo Loco pro léčení, ale každý člověk má určitou predispozici komunikovat více než s jedním božstvem a zasvěcení ve voodoo znamená spojení právě s tímto božstvem.

Zasvěcení ve voodoo může fungovat i tak, že zasvěcenec předává část těla tomu božstvu a to božství se pak snaží přes tu část těla s ním komunikovat. Ve voodoo se to takto často dělá. Například Například malíček patří Locovi a pak do jisté míry (nebo celkem) člověk ztrácí kontrolu nad tímto malíčkem a malíček dělá určité pohyby, kterými se dané božstvo snaží člověku něco naznačit. Není to však něco, co bychom vám doporučovali. Je to klasická voodoo technika, kterou my nedoporučujeme a ani ji neděláme. Při zasvěcení je lepší, když s tím božstvím budete mít telepatický kontakt a bude se vám snažit říct, co máte a co nemáte dělat. To je hlavním smyslem zasvěcení - komunikace mezi božstvem a člověkem. A k tomu patří i astrální cesty. Není to tedy jen otázka techniky, ale otázka duchovního rozvoje a otázka toho, jaký ten člověk je. Skutečný mág musí pracovat na svých slabostech a skutečný zasvěcenec se nesmí nikoho a ničeho bát! To ještě neznamená, že zasvěcenec nebo mág necítí strach, ale dokáže jakékoliv negativní pocity využít i ve svůj prospěch. Využije je pro akci a není těmito věcmi paralyzován.

Dále do voodoo zasvěcení patří i ovládnutí astrálních cest. Daný člověk musí dokázat realizovat minimálně astrální cesty 2. stupně. Pak se to testuje tím způsobem, že často se tomu adeptu zlomí ruka nebo nějakým jiným způsobem ho zbijí, tak aby zjistili, zda vskutku nereaguje. To znamená, zda je opravdu v astrálu, mimo svého těla dostatečně silným způsobem. Techniky, které se však používají v Africe nebo na Haiti se nám Evropanům mohou zdát velmi brutální, jako například to, že adepta zavřou do rakve s živým hadem, zlomí mu ruku, zbijí ho nebo mu vypálí ohněm na ruku nějaké znamení, vycházejí však z dané kultury a mají svou tradici. V Evropě se většinou takové techniky nepoužívají. O to subtilnější a často i jinak stavěné pak dané zkoušky jsou.

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky

Ľúbostná mágia, spájanie partnerov. Číst víc....

Jaký význam má dnes všeobecně při magii zasvěcení nebo samozasvěcení?

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?
Samozasvěcení neexistuje. Zasvětit vás vždy musí někdo jiný. Význam zasvěcení spočívá v tom, že magie vyžaduje i určité mimosmyslové vnímání.

Existují různé druhy a stupně zasvěcení. Při těchto zasvěcením se v podstatě tyto schopnosti aktivují a dává se tomu žákovi jistým způsobem návod na to, jak má s těmito silami správně zacházet.

K zasvěcení však patří i zkoušky. Každý žák jimi musí projít a až tehdy, když jimi projde, tak může dostat zasvěcení.

Člověk může získat určitý status nebo schopnosti i bez vedení mistra, ale pouze v tom případě, že i v minulých životech tento status dosáhl. V takovém případě se s ním spojí nějaká energie nebo božstvo samostatně. Přesto ale musí projít neformálními zkouškami. Tehdy tato neformální zkoušky nejsou iniciované mistrem, ale nějakou vyšší inteligencí nebo božstvem, se kterým se ten člověk spojuje nebo je to iniciované mistrem z jiné energetické roviny. To znamená, že daný člověk je veden, aniž měl fyzický kontakt s mistrem. Je veden jen nějakými mistry z astrálu, ať už z roviny zesnulých nebo nynějších mistrů, kteří jsou na Zemi. Pokud projde těmito neformálními zkouškami, tak dosáhne určitý status a dojde k určitému zasvěcení. Přesto, ale musí mít to energetické vedení neviditelných mistrů. Ale vedení těchto mistrů má každý. "

Je to podobné, jako v knížce Rozhovory s Bohem od Neala Donalda Walsch: "Bůh mluví s každým." Vedení má každý. Jde o to, kdo poslouchá. A jde o to, kdo se nechá vést

Bíla Magie(Meditace, cesta k sobě samému)

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Co je skutečně bílá magie?

Čo je skutočne biela mágia?
Skutečná bílá magie vychází z poznání sebe samého. Z toho, že člověk našel sám sebe, že našel Boha. Potom i Bůh dává člověu nějaké zvláštní síly. Musí tam ale vždy být dobro. Magie je neutrální nástroj a jen sám člověk - mág jí dává barvu. V bílé magii člověk pracuje na sobě, aby pomohl jiným. V černé magii člověk pracuje na jiných, aby pomohl sobě. Černá barva znamená tedy něco negativního, zatím co bílá barva má pozitivní úmysly. Co je však pozitivní nebo negativní je poměrně relativní a mění se to i s časem.

Bílá magie je neutrální nástroj. Jen v rukách člověka je možné ho použít dobrým nebo zlým způsobem. Rozhodující je, jaký je cíl a motivace mága a klienta. Bílá magie je nástroj podobná atomové energii. Může nám vyrábět světlo, které nám pomíhá, nebo může ničit, pokud není použitá správně.

Bílá nebo černá magie je ale volená a praktikovaná vědomě. Při černé magii přislíbí mág svou duši ďáblu. Po svojí smrti potom musí mág ďáblovi sloužit. Jako protislužbu má v průběhu svého života síly, které může využívat ke svým egoistickým cílům.

Bílá magie, Weiße Magie.

Foto © GraconDesign - Istockphoto.com / pmalenky

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Musí člověk - klient v magii věřit, aby fungovala?

Musí človek - klient v mágiu veriť, aby fungovala?
Spolupráce © gehringj - Istockphoto.com/pmalenky

Nemusí věřit, ale musí spolupracovat. Víra je významná, ale podstatná je spolupráce. Člověk nemusí vůbec věřit v magii ani nám samotným, ale podstatné je, aby poslouchal naše rady a aby respektoval naše pokyny. Když například klientovi řekneme, aby si přečetl určitou knihu, je podstatné, aby si ji skutečně přečetl. Když mu povíme, aby si udělal koupel ve slané vodě, aby ji udělal. Toto jsou podstatné věci.

Čarodějové a šamani v minulosti plnili úlohu lékařů, psychologů, rádců a mudrců. Stačí, když jste odhodlaní svou situaci řešit a chcete lepší život. Nejde proto ani tak o víru v magii nebo důvěru v nás, jako o samotné Vaše rozhodnutí, že se Vám dostane pomoci. Pokud v to věřít, cesty se vždy najdou!

Pokud klient projevuje velké pochybnosti, pokusíme se zodpovědě všechny jeho otázky, ale nebudeme ho nijak přesvědčovat. Pochybující, nejistí lidé v zoufalé životní situaci jsou často ideální kořistí různých šarlatánů, u kterých často také skončí. My prosazujeme zodpovědný a proaktivní přístup, ke kterému musí člověk i sám dojít.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Co všechno je možné zahrnout do pojmu "vnitřní blokády"? Jaké techniky se používají na odstránění vnitřních blokád? Jak takové odstraňování blokád probíhá?

Čo všetko možno zahrnúť pod pojem
Blokády © Pleasureofart - Istockphoto.com/pmalenky

Pod pojmem “blokáda“ si můžeme představit něco, co brání přirozenému toku energie. Pokud je tento přirozený tok energie narušovaný, začíná se časem projevovat i ve fyzické rovině. Například jako určitá bolest, jako choroba anebo strach něco udělat nebo něco říct. Technik na odstraňování vnitřních blokád je neskutečně mnoho. To znamená: Odstraňování blokád může být i na základe jiného jídla nebo jiného způsobu dýchání. Blokády se mohou dále odstraňovat i posíláním energie nebo magickými technikami. Možností je velmi mnoho.

Například: Jednou z takových známých technik na odstraňování blokád je odstraňování blokád formou uzlíků. Vezme se jedna dlouhá šňůrka, uděláe se něco jako malá astrální cesta a člověk se snaží tu určitou blokádu vytáhnout z těla poškozeného. Je to však úspěšné jen tehdy, pokud to není děláno jen představivostí a silou vůle, ale pokud je člověk schopný vejít do jiných dimenzí. Protože i ta šňůrka musí napřed začít existovat i na jiné úrovni. Mág v podstatě má tu šňůrku a musí se na ni soustředit, aby začala existovat na jiné úrovni. Do této šňůrky mág musí dát určitou sílu. Tím pádem se dá používat na uzlení blokád. Potom mág jde ke klientovi a snaží se blokádu zauzlit, jakoby se na ni soustředí a zauzlí ji. To znamená, že ta blokád jakoby zůstala v té šňůrce. Potom se šňůrka spaluje. Namočí se do oleje a spálí se.

Samozřejmě mezi známé techniky na odstraňování blokád dále patří i meditace s anděly, rozhovory s klienty, určitý trénink a podobné věci. Takže metod je skutečně mnoho. Co se týká výběrů nejvhodnější metody, jde vždy o osobní věc. To znamená: U každého klienta je nutno použít něco jiného nebo je vhodná jiná technika či metoda.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jak pracují energie? Co je možné si představit pod pojmem energie a práce s energiemi? Mohou být energie i nebezpečné?

Ako pracujú energie?
Energie © -M-I-S-H-A- - Istockphoto.com/pmalenky

Energie je v podstatě něco jako světlo a něco jako informace. Práce s energiemi se dá představit tak, že v podstatě určité světlo, určitá síla, určité vědomí a určitá informace jsou poslány. A tyto aspekty v podstatě vcházejí do těla člověka anebo se slučují s jeho tělem. Energie mohou být i nebezpečné, pokud jde o černou magii. To znamená, pokud jde o opak života.

Každý člověk má kolem sebe auru, t.j. magnetické pole. V této auře se mohou vytvořit díry - ty mohou být způsobené chorobami, stresem, užitím drog anebo působením negativních emocí. Těmito dírami potom do těla mohou lehce proniknout negativní entity. Každý člověk může svou auru do jisté míry obnovit. Toho je možno dosáhnout správným stravováním, přiměřeným pohybem a duchovními cvičeními. K tomu patří například čtení duchovních knih, kterými jsou: Bible, Rámájana, Bhagavadgíta, Buddhistická písma (například Po stopách Buddhy), Tao Te Ting a jiné. Všechna náboženství vycházejí z jednoho zdroje, a tak je možné najít mnoho pravdy v různých náboženstvích a duchovních naukách. Měli bychom ale poznamenat, že každé náboženství deklaruje i mnoho polopravd, a proto by měl každý použít svých vlastních pocitů, aby odlišil pravdu od nepravdy. Na posilnění aury jsou samozřejmě velmi vhodné pravidelné meditace a modlitby.

Přleoženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jak mám správně meditovat?

Ako mám správne meditovať?
Meditace © MichaelSvoboda - Istockphoto.com/pmalenky
Meditace jako taková je práce v pozorností. To znamená, že při meditaci jdeme s pozorností do svého nitra. Snažíme se zjistit, odkud přicházejí naše myšlenky a pocity, snažíme se tomu porozumět a snažíme se je dostat do určitého bodu. Snažíme se tedy pozorovat svje myšlenky a pocity. Základní meditační praxe spočívá v tom vlastní myšlenky “pozorovat a nechat je proudit bez hodnocení a posuzování“. Důležitá je krátká ranní a delší večerní meditace.

Na začátku meditace je důležité najít si nějaké tiché místo, vypnout počítač, mobil a eliminovat další rušivé elementy. Velmi dobré je meditovat při tiché meditační hudbě. Doporučujeme Vám toho autora na meditaci: “Hariprasad Chaurasia“. Je to indický autor, který patří mezi indickou klasickou hudbu. Dále doporučujeme i slovenského autora “Maoka“. Jako meditzační hudba nám ale může posloužit cokoliv. Na naší německé stránce si můžete poslechnout i naše meditační CD s pozitivními afirmacemi v němčině.

Meditovat se dá uvnitř, meditovat se dá venku. Venku je to lepší kvůli energetice. Na druhé straně je ale důležité meditovat tak, aby člověk neprochladl.Číst víc....

Kdo je to Bůh?

Kto je to Boh?
Kdo je to Bůh? © Creativa Images - Fotolia.com/pmalenky
Bůh je určitý bod, z kterého všechno vzniká a z kterého všechno vychází. Dá se popsat stejně jako duše. to znamená jako vědomí, světlo, láska, radost a jako inteligence. Všechno, co existuje, existuje na základě nějakých protikladů. To znamená: Světlo nemůže existovat bez tmy. A zvuk nemůže existovat bez ticha. Na to, aby tyto protiklady existovaly, musí existovat i nějaký bod, ze kterého tyto protiklady vznikají a do kterého se znovu mohou vrátit.

Je to něco jako bod nula v matematice. Na to, aby jednička mohla existovat, musí existovat i protiklad jednotky, tedy minus jednička a musí existovat nula. To znemaná bod, ze kterého začínáme. Ale nula nemá žádné protiklady. Je to výchozí bod. A tak se dá popsat i Bůh. Je to něco, co je mimo protiklady. Stejně jako bod nula. Tedy, jednička má vždy protiklad minu jedničku a stovka má vždy protiklad minus stovku, ale nula nemá žádné protiklady. Je to tedy počáteční bod. A přesně tak můžeme popsat i Boha.

Člověk je bytost, která má možnost určité věco pochopit, co se týká Boha a vyššího smyslu. To znamená, že je schopná dostat se na vyšší úroveň a spojit se s tímto vyšším vědomím. My lidé hrajeme jakoby takovou hru. Bůh je jako papír a ten papír, když se roztrhá na menší kousky, tak lidé jsou ty menší kousky tohoto papíru. Ten menší kousek papíru je ale stejný, jako celý papír. A hledání Boha v podstatě znamená, že kousky papíru se znovu spojí s původním papírem, stejně jako se kapka vody spojí s mořem. Existuje o tom jeden pěkný příběh - “Příběh osvícení: Jak se kapka vody spojí s mořem“Číst víc....

Jaká jsou rizika magie, ponesu v budoucnosti následky za dopad magické činnosti?

Aké sú riziká mágie, budem niesť v budúcnosti následky za dopad magickej činnosti?
Rizika magie © agsandrew - Istockphoto.com/pmalenky

Magie vždy podléhá zákonu akce a reakce. To znamená, že všechno zlé se nám vrátí nazpět. A přesně kvůli tomu se my věnujeme jen bílé magii. Tedy naší magií není nikdo k ničemu nucen, ale jsou odstraňovány jen různé blokády, problémy a strachy, které brání tomu, aby se realita rozvinula v pozitivním smyslu tak, jak má.

Prostřednictvím ochranné magie se dá vybudovat ještě o něco silnější ochrana pro auru, než jaká se vyskytuje u běžné, zdravé populace. tato ochrana vydrží i několik roků a tak jsou naši klienti chránění před negativitami i několik desetiletí. To znamená, že dotyčná osoba zažívá mnoho náhodně-šťastných situací, které směřují její život k větší rovnováze a blahobytu. Proto doporučujeme ochrannou magii každému.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Je nutná pro magii nebo věštbu i osobní návštěva?

Je nutná pre mágiu alebo veštbu aj osobná návšteva?
Návštěva © Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Osobní návštěva není nutná. V podstatě je magii i věštění možno vykonávat i bez osobní návštěvy. Samozřejmě potřebujeme k tomu od klientů potřebné informace, nejlépe celé jméno, datum narození a nejlépe když klient připojí i svou fotografii. Fotografii takovou, na které je dobře vidět tvář s očima. I přes to, že to není nutné, naše zkušenosti ukazují, že osobní kontakt je vždy lepší. To se týká jak magie, tak i věštění. Co se týká věštění, člověk může mít nějaké dodatečné otázky přímo při věštbě. To znamená tázání se a odpovídání. Taktéž když mág vidí klienta osobně, může získat mnohem více informací. Vždy je však možné se dohodnout i na konzultaci přes telefon, Skype nebo jinou formou. Většinu výkladů při věštění vypracováváme na dálku a zasíláme v příloze e-mailem. Pokud však klient přijde za námi osobně, v tom případě nepotřebujeme od něj žádné informace. Co se týká magie, soustředění klienta je vždy lepší, když se poznáme i osobně. Protože při magii je velmi důležitá i důvěra.

Co se týká exorcismu nebo čištění od negativních sil, od určitého stupně potřebujeme mít daného klienta při sobě. To znamená, že osobní návštěva je v takovém případě nevyhnutelná. Není to možné jen přes fotku a přes soustředění se. Například když je to v nějaké budově nebo na nějakém zámku, potřebujeme fotografii daného místa. Ale pokud je to těžší (nacházejí se tam mrtvé duše, džinové a podobně), mág musí přijít osobně na konkrétní místo, aby bylo očištěno.

Samozřejmě vždy preferujeme osoní kontakt přímo v našem Centru pro bílou magii, meditaci a duchovní rozvoj u nás v Německu.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Je nutná spolupráce i z mojí strany a v čem spočívá?

Je nutná spolupráca aj z mojej strany a v čom spočíva?
Spolupráce © Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Při věštění není nutná žádná spolupráce. Co se týká bílé magie, je to vždy individuální. To znamená, všeobecně doporučujeme klientům číst duchovní literaturu. Tato literatura je zvolená vzhledem k věku, pohlaví a problému, který člověk má.

Dále doporučujeme modlitby s tím, že každý podle své víry. Nikomu nevnucujeme žádnou víru nebo náboženství. Samozřejmě důležit je i koncentrace na nás. Od klienta potřebujeme, aby si jednou za den nebo za dva dny našel chvilku a v tomto čase meditoval při zapálených svíčkách, četl, modlil se nebo se koncentroval na nás. Různým klientům doporučujeme různé barvy svíček při meditaci, protože každá barva má pozitivní vliv na jiný problém. Také je potřeba uděla si jednou za týden koupel ve slané vodě. Když bude klient dodržovat všechny naše rady a pokyny, požadovaného cíle dosáhne mnohem rychleji.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jaký je rozdíl mezi bílou a černou magií?

Aký je rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou?
Bílá magie © Vladimirs - Istockphoto.com/pmalenky

Magie sama o sobě není ani černá ani bílá. Bílá magie je neutrální nástroj. Existují různé techniky magie. Co se týče techniky, tak není mezi nimi v podstatě žádný rozdíl. Skutečná černá magie však funguje tak, že člověk - černý mág, zaprodá svoji duši ďáblu, za to získá určité síly a po smrti musí sloužit ďáblu dlouhou dobu a nikdo dopředu neví, jak dlouho to bude. Bílá magie se snaží pomoci a černá magie se naopak snaží zničit.

Dalším rozdílem je, že bílá magie funguje na základě osobního rozvoje a černá magie funguje tak, že po smrti se člověk znovu nezrodí, ale bude v podstatě sloužit negativním bytostem. Bílá magie vychází z vysokého duchovního rozvoje a v podstatě jde o pozitivum ve smyslu duchovního růstu. Existuje i tzv. „Šedá magie.“ Při této magii někdo něco dělá nebo si myslí, že dělá, ale v podstatě neví, co dělá a může to dopadnout různým způsobem.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Co v případě, když se požadovaného cíle nedosáhne?

Čo v prípade, že sa požadovaný cieľ nedosiahne?
Naše záruky © DNY59 - Istockphoto.com/pmalenky

Touženého cíle se nedosáhne pouze v případě smrti. Vždy pracujeme na daném problému do té doby, než je problém nějakým způsobem v pozitivním smyslu vyřešený. A vždy existuje nějaká možnost, jak ty věci zesílit nebo udělat jinak, a vždy je nějaká cesta zpět.

Například: I když si ten nějaký partner najde někoho jiného, ještě to neznamená, že s tím někým jiným bude i šťastný a že od něho nikdy neodejde. Čím rychleji a čím víc se klient dokáže odpoutat od času, tím lépe. Nedávat si žádné časové horizonty jako např. musí to klapnout do 3 měsíců a když to do té doby neklapne, nebylo dosaženo cíle. My se soustředíme jen na cíl a ne na čas. To, na co se soustředíme, je kvalita. Aby smyslem celé naše práce bylo štěstí, láska a spokojenost klienta. A na tom pracujeme do té doby, než toho není dosaženo, proto to může trvat někdy i několik roků.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jak dlouho bude trvat, než se dosáhne mého cíle?

Ako dlho bude trvať, kým sa dosiahne môj želaný cieľ?
Doba trvání © Djordje Zoric - Istockphoto.com/pmalenky

Dosáhnutí požadovaného cíle je vždy individuální a závisí do na různých věcech. Předpokládaná doba dosáhnutí výsledku jsou 3-4 měsíce od započetí magické činnosti. Časový rámec je však od 7 dní od započetí rituálu až po několik roků. Znovu v závislosti na tom, jak náročné to je a kolik lidí je do toho zainteresovaných.

Například: Nějaká situace, kde partner odešel od partnerky a zatím spolu stále komunikují, jejich odloučení je ještě čerstvé, ani jeden z nich nemá jiného partnera, nejsou tu žádní milenci nebo milenky; v takovém případě se dá cíle dosáhnout určitě velmi rychle. Ale pokud již mají jiné partnery, rodiče jsou proti jejich vztahu nebo se jeden z partnerů odstěhoval do zahraničí, pak trvá dosáhnutí požadovaného výsledku delší dobu.

A další věcí na které to závisí je i spolupráce klienta. Do jaké míry je klient schopný a ochotný všechny naše rady a energie, které mu posíláme přijmout.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jaké garance poskytujete? Kde mám záruku, že se bílou magií dosáhne mého kýženého cíle?

Aké garancie poskytujete?
Naše záruky © DNY59 - Istockphoto.com/pmalenky

To, co Vám můžeme my jako mágové zaručit je, že daný vztah nebo nějaká situace dostane novou šanci. Pokud chcete získat nazpět svého partnera, dokážeme Vám zaručit, že spolu znovu začnete komunikovat. Pokud někdo hledá práci, tak bude mít příležitost tu práci dostat. To, jestli v té práci i zůstane nebo ne, už závisí na něm. Do jaké míry tedy využijete tuto druhou šanci závisí jen na Vás.

Například: Partnerka odešla od partnera, protože ji partner podváděl. Bílou magií se dá udělat, aby se ta partnerka k němu vrátila a dala mu novou šanci. Ale pokud ji bude zase podvádět, partnerka od něj znovu odejde. A to už není chyba magie, ale chyba toho člověka. Další přiklad, které můžeme uvést: Někdo přijde o práci kvůli svému lajdáckému přístupu. To, co my můžeme magií udělat je, aby dostal novou práci. Ale pokud nezmění svůj přístup a bude znovu lajdák, práci znovu ztratí.

Magií se dá vždy udělat to, aby člověk dostal v daném směru novou šanci. Zároveň je ale potřebné, aby když tu šanci dostane, ji i správně využil. I z tohoto důvodu potřebujeme s klienty jednou do týdne hovořit a také je potřeba, aby četli doporučenou literaturu a řídili se našimi pokyny.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Je možné platit za magické služby i na splátky?

Je možné zaplatiť cenu za magické služby aj na splátky?
Voodoo magie © Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Platba prostřednictvím splátek ani případné slevy nejsou možné. Důležité je zaplatit celou sumu naráz dopředu. Důvod je jednoduchy. Na rituály je potřeba nakoupit mnoho věcí a tyto věci nemůžeme zplatit později. Musíme je nejdříve nakoupit a potom je při rituálech i používat. Při určování ceny proto odhadujeme potřebný materiál, energii a množství času. Platíte tedy za náš čas, odbornost a pomůcky. Všechny věci, které jsou potřeba při rituálech musí mít určitou kvalitu. Tyto věci proto stojí svoji cenu anebo jsou časově náročné. Ve výjimečných případech je u nás možná jen platba na 2 splátky - a to polovina na začátku naší spolupráce a druhá polovina maximálně do 2 měsíců. U každého klienta to však posuzujeme individuálně.

Například: Výroba a oživení voodoo panenky. Nejde tu jen o potřebný materiál a ušití této panenky, ale i magické oživení stojí mága jednu a půl hodiny koncentrace denně po dobu 28 dní. Což je samozřejmě náročné časově i energeticky.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Kolik stojí věštení a jaké jsou podmínky věštení?

Koľko stojí veštenie a aké sú podmienky veštenia?
Cena za věštění © OlgaLIS - Istockphoto.com/pmalenky

Bezplatnou analýzu poskytujeme i v rámci věštení, ale maximálně na 10 let a ne víc. Bezplatně poskytujeme tedy jen krátkou odpověď zpravidla jen na jednu konkrétní otázku. Pokud máte zájem o podrobnější konzultaci v oblasti vykládání karet, analýzu vztahu a celkový výklad vaší budoucnosti, rádi Vám vypracujeme věštecký rozbor Vašich otázek a situace, konkrétné ray a prognózy do budoucnosti. Cena za takovou analýzu - věštění je 75 EUR. Platby přijímáme na účet v ČSOB, který Vám obratem zašleme anebo můžete použít PayPal konto z naší webové stránky. Všichni klienti této služby dostávají automaticky 5-6 stran písemné analýzy. Můžete také dostat podněty pro meditaci a magickou práci. Písemný výklad zasíláme v příloze e-mailu zpravidla do 4-5 pracovních dní od potvrzení Vaší objednávky a připsání platby na náš účet. Konzultace v oblasti vykládání karet se dá dojednat i jako telefonická nebo přes Skype, kde můžete mít neomezené množství otázek přímo v průběhu rozhovoru (60 min). Osobní setkání je možné.

Při předpovídání budoucnosti používáme různé metody věštení - patří sem například výklad z tarotových nebo cikánských karet, numerologie, intuitivní věštění nebo runy. Na všechny výklady si necháváme dostatek času a připravujeme se na ně meditací. Pokud Vás zajímají minulé životy a chtěli byste vědět proč se Vám něco děje z karmického hlediska, tak Vám můžeme vypracovat i písemnou analýzu Vašich minulých životů.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jaké jsou vaše ceny za magické služby?

Aké sú vaše ceny za magické služby?
Ceny za magii © urbancow - Istockphoto.com/pmalenky

Na naší stránce nenajdete žádný ceník za magické služby nebo rituály. Cena je vždy individuální a závisí na konkrétním klientovi. Každého klienta a jeho situaci posuzujeme individuálně. To znamená, první analýzu situace klienta, který se zajímá o některou z našich služeb, poskytujeme bezplatně a všechno ostatní je podle individuálních věcí. Až potom Vám můžeme říci, zdali je vůbec možné magii použít a kolik to bude stát.

Protože i magie lásky závisí na různých věcech. Například na tom, jak dlouho jsou partneři od sebe, kolik jiných lidí je do toho zainteresovaných, pokud ten druhý partner už má někoho jiného, pokud jsou do toho zainteresované děti nebo rodiče. Je tam vždyc tisíc různých aspektů, které na to mají vliv. V některých případech použití magie dokonce nedoporučujeme. Asi 50% klientů, kteří nám píší, radíme magii z různýdch důvodů nepoužívat. I kvůli tomu je tato první vstupní analýza problémů vždy bezplatná. V takovýchto případech doporučujeme klientům jednorázové sezení u Jara nebo u Darinky. Tato sezení zahrnují: meditace, energetickou práci, doporučení vhodné duchovní literatury, poradenství ohledně zdravé výživy nebo vypracování I-ťingu.Taková konzultace stojí 75 EUR a trvá asi hodinu a půl. Mnozí odcházejí spokojení už po této konzultace a rozhodnou se svůj problém řešit sami na základe dobře míněných doporučení a literatury. Složitější a dlouhodobější problémy vyžadují individuální péči a také další sezení.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Co je to voodoo? Je voodoo černá magie?

Čo je to voodoo? Je voodoo čierna mágia?
Voodoo magie © Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH


Voodoo má neprávem špatnou pověst. Tuto magii považuje většina lidí za temnou, negativní nebo ji dokonce popisuje jako ďábelskou. Takové uvažování však není správné. Většina mágů černou magii nedělá. Je to spíše kulturní nepochoponení, kdy Američané opovrhovali „barbarskými zvyky černochů“ a zároveň se jich báli. Černá magie vyšla vlastně z potřeby bránit se. Voodoo není bílé ani černé. Voodoo je také magická technika. Základem voodoo je práce s duchy a přírodními silami. Je to spojení s božstvy a duchy. Voodoo jako takové je náboženství jako každé jiné, např. křesťanství, hinduismus či buddhismus. Voodoo magie už zachránila prostřednictvím léčebných rituálů velké množství životů. Pomocí voodoo už bylo uzdraveno neskutečně mnoho lidí. Je pouze v rukou lidí zdali budou dělat bílou nebo černou magii. Není to tedy otázka techniky, ale otázka toho, co člověk dělá a za jakým účelem.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede