Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Jaké jsou vaše ceny za magické služby?

Aké sú vaše ceny za magické služby?
Ceny za magii

Na naší stránce nenajdete žádný ceník za magické služby nebo rituály. Cena je vždy individuální a závisí na konkrétním klientovi. Každého klienta a jeho situaci posuzujeme individuálně. To znamená, první analýzu situace klienta, který se zajímá o některou z našich služeb, poskytujeme bezplatně a všechno ostatní je podle individuálních věcí. Až potom Vám můžeme říci, zdali je vůbec možné magii použít a kolik to bude stát.

Protože i magie lásky závisí na různých věcech. Například na tom, jak dlouho jsou partneři od sebe, kolik jiných lidí je do toho zainteresovaných, pokud ten druhý partner už má někoho jiného, pokud jsou do toho zainteresované děti nebo rodiče. Je tam vždyc tisíc různých aspektů, které na to mají vliv. V některých případech použití magie dokonce nedoporučujeme. Asi 50% klientů, kteří nám píší, radíme magii z různýdch důvodů nepoužívat. I kvůli tomu je tato první vstupní analýza problémů vždy bezplatná. V takovýchto případech doporučujeme klientům jednorázové sezení u Jara nebo u Darinky. Tato sezení zahrnují: meditace, energetickou práci, doporučení vhodné duchovní literatury, poradenství ohledně zdravé výživy nebo vypracování I-ťingu.Taková konzultace stojí 100 EUR a trvá asi hodinu a půl. Mnozí odcházejí spokojení už po této konzultace a rozhodnou se svůj problém řešit sami na základe dobře míněných doporučení a literatury. Složitější a dlouhodobější problémy vyžadují individuální péči a také další sezení.

Foto © urbancow - Istockphoto.com/pmalenky

Co je skutečně bílá magie?

Čo je skutočne biela mágia?
Skutečná bílá magie vychází z poznání sebe samého. Z toho, že člověk našel sám sebe, že našel Boha. Potom i Bůh dává člověu nějaké zvláštní síly. Musí tam ale vždy být dobro. Magie je neutrální nástroj a jen sám člověk - mág jí dává barvu. V bílé magii člověk pracuje na sobě, aby pomohl jiným. V černé magii člověk pracuje na jiných, aby pomohl sobě. Černá barva znamená tedy něco negativního, zatím co bílá barva má pozitivní úmysly. Co je však pozitivní nebo negativní je poměrně relativní a mění se to i s časem.

Bílá magie je neutrální nástroj. Jen v rukách člověka je možné ho použít dobrým nebo zlým způsobem. Rozhodující je, jaký je cíl a motivace mága a klienta. Bílá magie je nástroj podobná atomové energii. Může nám vyrábět světlo, které nám pomíhá, nebo může ničit, pokud není použitá správně.

Bílá nebo černá magie je ale volená a praktikovaná vědomě. Při černé magii přislíbí mág svou duši ďáblu. Po svojí smrti potom musí mág ďáblovi sloužit. Jako protislužbu má v průběhu svého života síly, které může využívat ke svým egoistickým cílům.

Bílá magie,

Foto © GraconDesign - Istockphoto.com / pmalenky

Co je to voodoo? Je voodoo černá magie?

Čo je to voodoo? Je voodoo čierna mágia?
Voodoo má neprávem špatnou pověst. Tuto magii považuje většina lidí za temnou, negativní nebo ji dokonce popisuje jako ďábelskou. Takové uvažování však není správné. Většina mágů černou magii nedělá. Je to spíše kulturní nepochoponení, kdy Američané opovrhovali „barbarskými zvyky černochů“ a zároveň se jich báli. Černá magie vyšla vlastně z potřeby bránit se. Voodoo není bílé ani černé. Voodoo je specifická magická technika. Základem voodoo je práce s duchy a přírodními silami. Je to spojení s božstvy a duchy. Voodoo jako takové je náboženství jako každé jiné, např. křesťanství, hinduismus či buddhismus. Voodoo magie už zachránila prostřednictvím léčebných rituálů velké množství životů. Pomocí voodoo už bylo uzdraveno neskutečně mnoho lidí. Je pouze v rukou lidí zdali budou dělat bílou nebo černou magii. Není to tedy otázka techniky, ale otázka toho, co člověk dělá a za jakým účelem.

Foto: Voodoo magie © Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Co všechno je možné zahrnout do pojmu "vnitřní blokády"? Jaké techniky se používají na odstránění vnitřních blokád? Jak takové odstraňování blokád probíhá?


Pod pojmem “blokáda“ si můžeme představit něco, co brání přirozenému toku energie. Pokud je tento přirozený tok energie narušovaný, začíná se časem projevovat i ve fyzické rovině. Například jako určitá bolest, jako choroba anebo strach něco udělat nebo něco říct. Technik na odstraňování vnitřních blokád je neskutečně mnoho. To znamená: Odstraňování blokád může být i na základe jiného jídla nebo jiného způsobu dýchání. Blokády se mohou dále odstraňovat i posíláním energie nebo magickými technikami. Možností je velmi mnoho.

Například: Jednou z takových známých technik na odstraňování blokád je odstraňování blokád formou uzlíků. Vezme se jedna dlouhá šňůrka, uděláe se něco jako malá astrální cesta a člověk se snaží tu určitou blokádu vytáhnout z těla poškozeného. Je to však úspěšné jen tehdy, pokud to není děláno jen představivostí a silou vůle, ale pokud je člověk schopný vejít do jiných dimenzí. Protože i ta šňůrka musí napřed začít existovat i na jiné úrovni. Mág v podstatě má tu šňůrku a musí se na ni soustředit, aby začala existovat na jiné úrovni. Do této šňůrky mág musí dát určitou sílu. Tím pádem se dá používat na uzlení blokád. Potom mág jde ke klientovi a snaží se blokádu zauzlit, jakoby se na ni soustředí a zauzlí ji. To znamená, že ta blokád jakoby zůstala v té šňůrce. Potom se šňůrka spaluje. Namočí se do oleje a spálí se.

Samozřejmě mezi známé techniky na odstraňování blokád dále patří i meditace s anděly, rozhovory s klienty, určitý trénink a podobné věci. Takže metod je skutečně mnoho. Co se týká výběrů nejvhodnější metody, jde vždy o osobní věc. To znamená: U každého klienta je nutno použít něco jiného nebo je vhodná jiná technika či metoda.

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky
Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jaká jsou rizika magie, ponesu v budoucnosti následky za dopad magické činnosti?

Aké sú riziká mágie, budem niesť v budúcnosti následky za dopad magickej činnosti?

Magie vždy podléhá zákonu akce a reakce. To znamená, že všechno zlé se nám vrátí nazpět. A přesně kvůli tomu se my věnujeme jen bílé magii. Tedy naší magií není nikdo k ničemu nucen, ale jsou odstraňovány jen různé blokády, problémy a strachy, které brání tomu, aby se realita rozvinula v pozitivním smyslu tak, jak má.

Prostřednictvím ochranné magie se dá vybudovat ještě o něco silnější ochrana pro auru, než jaká se vyskytuje u běžné, zdravé populace. tato ochrana vydrží i několik roků a tak jsou naši klienti chránění před negativitami i několik desetiletí. To znamená, že dotyčná osoba zažívá mnoho náhodně-šťastných situací, které směřují její život k větší rovnováze a blahobytu. Proto doporučujeme ochrannou magii každému.


Rizika magie © agsandrew - Istockphoto.com/pmalenky

Jak pracují energie? Co je možné si představit pod pojmem energie a práce s energiemi? Mohou být energie i nebezpečné?

Ako pracujú energie?

Energie je v podstatě něco jako světlo a něco jako informace. Práce s energiemi se dá představit tak, že v podstatě určité světlo, určitá síla, určité vědomí a určitá informace jsou poslány. A tyto aspekty v podstatě vcházejí do těla člověka anebo se slučují s jeho tělem. Energie mohou být i nebezpečné, pokud jde o černou magii. To znamená, pokud jde o opak života.

Každý člověk má kolem sebe auru, t.j. magnetické pole. V této auře se mohou vytvořit díry - ty mohou být způsobené chorobami, stresem, užitím drog anebo působením negativních emocí. Těmito dírami potom do těla mohou lehce proniknout negativní entity. Každý člověk může svou auru do jisté míry obnovit. Toho je možno dosáhnout správným stravováním, přiměřeným pohybem a duchovními cvičeními. K tomu patří například čtení duchovních knih, kterými jsou: Bible, Rámájana, Bhagavadgíta, Buddhistická písma (například Po stopách Buddhy), Tao Te Ting a jiné. Všechna náboženství vycházejí z jednoho zdroje, a tak je možné najít mnoho pravdy v různých náboženstvích a duchovních naukách. Měli bychom ale poznamenat, že každé náboženství deklaruje i mnoho polopravd, a proto by měl každý použít svých vlastních pocitů, aby odlišil pravdu od nepravdy. Na posilnění aury jsou samozřejmě velmi vhodné pravidelné meditace a modlitby.

Obrázek Energie © -M-I-S-H-A- - Istockphoto.com/pmalenky

Ovlivňujeme při milostné magii svobodnou vůli toho druhého?

Ovplyvňujeme pri ľúbostnej mágii slobodnú vôľu toho druhého partnera?
Magie lásky © skynesher - Istockphoto.com/pmalenky

Magií nikdy neovlivňujeme svobodnou vůli toho druhého partnera. Jen odstraňujeme už existující blokády, které brání tomu, aby se láska rozvinula.

Co děláme my - lidé často nejsou spolu, protože jim k společnému štěstí brání nějaké blokáda, hádají se kvůli zbytečnostem, nedokáží správně komunikovat, mají nesprávné představy o sobě samém a o životě. Tyto věci se dají magií velmi dobře napravit a lásky a harmonie je tím pádem ve vztahu dvou lidí už navždy.

Naopak při černé magii se svobodná vůle člověka porušuje a jeden partner je přitáhnutý k tomu druhému pomocí démonických bytostí. Taková partnerská spojení však ještě nikdy nikoho neudělala šťastným a přitáhnutý partner se působením démona stává tak negativním, že každý, kdo takovou magii lásky použil jí 1000krát lituje. Máme mnoho klientů, kteří se na nás po nešťastném soužití s takovým partnerem s pláčem obrací o pomoc takové kouzlo lásky zrušit. Soužití s člověkem, kterého z části ovládá démon je plné hádek, chorob, nešťastných náhod, násilného sexu a náhlých úmrtí blízkých lidí.

Milostná magie, Spojování partnerů.

Na internetu a v knížkách jsem si už toho mnoho přečetl/a a vyhledal/a - jak mám ale vědět, která metoda je správná?

Na internete a v knižkách som si už toho veľa prečítal/a a pohľadal/a - ako mám ale vedieť, ktorá metóda je správna?
Existuje tolik variant a možností a já nevím, co z toho je správné.

V bílé magii neexistuje žádná jedna „správná“ metoda. V závislosti na konkrétní problémové situaci nebo individuální situaci existují různé způsoby přístupu.

Bez ohledu na to a ve všeobecnosti ale platí jedno: Pozitivní myšlenky. Pozitivní emoce. Jen čistě pozitivní myšlení může přitáhnout pozitivní výsledky, což je pro většinu z nás výzvou.

Jako jednoduchý příklad bychom rádi uvedli někoho, kdo vykonává magii peněz a přitom myslí na to, že nemá žádné peníze. Toto je příklad negativního myšlení. O mnoho lepší je myslet na pozitivní výsledek: Budu mít mnoho peněz!

Podobné je to i v milostné magii: Namísto přemýšlení o tom, že osoba, po které toužíme, je daleko, byste měli mít pozitivní představu toho, jak jste spolu v budoucnu šťastní.

Úmyslem bílé magie je posílit tyto pozitivní myšlenky a emoce. Bílá magie ví, že všechno je vzájemné propojené v síti vědomí a energie. Úlohou je spojit svoje vlastní vědomí a svou vlastní energii tak, abychom mohli „skočit“ do této síte. Metoda, kterou se snažíte k sobě přitáhnout závisí na dané situaci. Barvy svíček nebo božstva nejsou vybrané náhodně, protože je potřeba posílit svoje pozitivní myšlenky. To, co pomůže jednomu, nemusí být správné i pro někoho druhého. Impulsem, který zesiluje emoce, mohou být například červené růže a božstvo Erzuli, ale možná se k určité situaci bude lépe hodit nějaké jiné božstvo. Důraz se klade zejména na dvě věci: Individuální problém a samotnou osobu. Pokud chcete najít individuální postup a metodu, platí na začátku jedno: Skočte a zkuste plavat! Tak jako i pro mnoho věcí v životě platí i v bílé magii: Někdy toho musíte jednoduše hodně vyzkoušet, abyste zjistili, co se k vám nejlépe hodí a co vám nejlépe vyhovuje.

Foto © Fotolia.De samiramay / pmalenky

Už jsem se obrátil/a i na jiného bílého mága, ale zaplatil/a jsem mnoho peněz a ješte stále nevidím žádnou změnu mojí situace.

Už som sa obrátil/a aj na iného bieleho mága, ale zaplatil/a som veľa peňazí a ešte stále nevidím žiadnu zmenu mojej situácie.
Jak mám vědět, že tentokrát to bude jiné?

Samozřejmě se tu napřed nabízí otázka u jakého mága jste byli. V dnešní době existuje na internetu neskutečně mnoho webových stránek, které neudávají žádnou adresu, neposkytují žádné další kontaktní informace ani nenabízejí možnost navštívit daného mága osobně.

Právě v bílé magii je důležité si s mágom i osobně popovídat, navštívit ho nebo s ním přinejmenším navázat telefonický kontakt. V případě, že tyto podmínky nebudou splněný, což je případem mnohých internetových stránek, je možné předpokládat, že nám nebude poskytnuta ani žádná pomoc nebo podpora ze strany bílé magie. Magie pouze prostřednictvím e-mailové komunikace je nesmysl.

Naopak, bílá magie může velmi dobře pomoct, pokud klient nebo zájemce o některou z magických služeb navštíví daného mága osobně. V konečném důsledku to znamená, že osobní kontakt není pro bílou magii nevyhnutelný, avšak je velmi cenný a užitečný, což se nám doposud prokázalo v praxi. Pokud osobní kontakt není možný, v takovém případě je dobrý i telefonický rozhovor, avšak možnost vidět se osobně tváří v tvář (např. přes Skype&hellipWinking je ještě lepší. Toto jsou takové hrubé podmínky toho, abychom mohli společně pracovat na dosažení cíle.

Pokud došlo k osobnímu kontaktu nebo dokonce mág navštívil klienta osobně, další otázkou je to, co přesně dělal, nebo jaké pomůcky přitom použil. Zásadně je vždy velmi dobré navštívit mága osobně a pocítit v atmosféře něco zvláštního, něco neobvyklého. Prostory, ve kterých mág převážně vykonáva magii jsou nabité energíí, a když do nich člověk vstoupí, může cítit něco neobyčejného. Pokud tomu tak není, v takovém případě byste měli svoje rozhodnutí začít s takovým mágem spolupracovat ještě přehodnotit. Může to znamenat i to, že to přání, které nás k takovému „mágovi“ přivedlo, by se mělo na určitou dobu odložit. Bílá magie však neznamená, že jen proto, že jste vykonali nějaký rituál, můžete hned očekávat i výsledky.

Jako příklad můžeme uvést nějakou situaci z oblasti milostné magie. Muže, po kterém toužíte, ale momentálně má přítelkyni, nebudete moct pomocí rituálu od jeho přítelkyně oddělist a způsobit to, že se rozejdou. Rituály a bílá magie potřebují častokrát i celé měsíc než uvidíme první výsledky a často vyžadují i práci na sobě samých. Je to přirozený proces, které někdy potřebuje delší čas a vyžaduje i trpělivost a houževnatost.

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH

Je magie vhodná pro každého klienta nebo kdy magii nedoporučujete a musíte klienta odmítnout?

Je mágia vhodná pre každého klienta alebo kedy mágiu neodporúčate a musíte klienta odmietnuť?
Magie © Necip Yanmaz - Istockphoto.com/pmalenky

Magie není vhodná pro každého klienta a někdy musíme klienta i odmítnout. Ve všeobecnosti magii nedoporučujeme do 24 let. Je to dané nevyzralostí Bytosti jako takové a nedá se urychlit něco neurychlitelného. Magii nedoporučujeme ani tehdy, pokud jsou u klienty nějaké psychické poruchy. Samozřejmě jsou i další situace, když magie jednoduše není vhodná a je vhodné použít něco jiného. Je to však vždy velmi individuální, a proto to i individuálně posuzujeme. Posuzujeme také to, do jaké míry je člověk, který má zájem stát se naším klientem, stabilní. To je také velmi důležitá věc. Stabilní znamená, že v kritických situacích dokáže zachovat aspoň do jisté míry chladnout hlavu.

V případě, kdy magii nedoporučujeme, určitě doporučujeme pro klienta alespoň vhodnout duchovní literaturu, meditace, věštění nebo jednorázové sezení s Jarem nebo Darinkou.

Bílá magie.

Jaký význam má zasvěcení do voodoo a co to obnáší?

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?
Voodoo je náboženství. Existuje neskutečné množství různých mistrů a každý z nich má svou vlastní techniku. Zasvěcení ve voodoo funguje tak, že člověk se spojí s určitým božstvem. Ve voodoo jsou vzývány různá božstva, například Erzulie pro lásku nebo Loco pro léčení, ale každý člověk má určitou predispozici komunikovat více než s jedním božstvem a zasvěcení ve voodoo znamená spojení právě s tímto božstvem.

Zasvěcení ve voodoo může fungovat i tak, že zasvěcenec předává část těla tomu božstvu a to božství se pak snaží přes tu část těla s ním komunikovat. Ve voodoo se to takto často dělá. Například Například malíček patří Locovi a pak do jisté míry (nebo celkem) člověk ztrácí kontrolu nad tímto malíčkem a malíček dělá určité pohyby, kterými se dané božstvo snaží člověku něco naznačit. Není to však něco, co bychom vám doporučovali. Je to klasická voodoo technika, kterou my nedoporučujeme a ani ji neděláme. Při zasvěcení je lepší, když s tím božstvím budete mít telepatický kontakt a bude se vám snažit říct, co máte a co nemáte dělat. To je hlavním smyslem zasvěcení - komunikace mezi božstvem a člověkem. A k tomu patří i astrální cesty. Není to tedy jen otázka techniky, ale otázka duchovního rozvoje a otázka toho, jaký ten člověk je. Skutečný mág musí pracovat na svých slabostech a skutečný zasvěcenec se nesmí nikoho a ničeho bát! To ještě neznamená, že zasvěcenec nebo mág necítí strach, ale dokáže jakékoliv negativní pocity využít i ve svůj prospěch. Využije je pro akci a není těmito věcmi paralyzován.

Dále do voodoo zasvěcení patří i ovládnutí astrálních cest. Daný člověk musí dokázat realizovat minimálně astrální cesty 2. stupně. Pak se to testuje tím způsobem, že často se tomu adeptu zlomí ruka nebo nějakým jiným způsobem ho zbijí, tak aby zjistili, zda vskutku nereaguje. To znamená, zda je opravdu v astrálu, mimo svého těla dostatečně silným způsobem. Techniky, které se však používají v Africe nebo na Haiti se nám Evropanům mohou zdát velmi brutální, jako například to, že adepta zavřou do rakve s živým hadem, zlomí mu ruku, zbijí ho nebo mu vypálí ohněm na ruku nějaké znamení, vycházejí však z dané kultury a mají svou tradici. V Evropě se většinou takové techniky nepoužívají. O to subtilnější a často i jinak stavěné pak dané zkoušky jsou.

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky

Ľúbostná mágia, spájanie partnerov. Číst víc....

Jaký význam má dnes všeobecně při magii zasvěcení nebo samozasvěcení?

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?
Samozasvěcení neexistuje. Zasvětit vás vždy musí někdo jiný. Význam zasvěcení spočívá v tom, že magie vyžaduje i určité mimosmyslové vnímání.

Existují různé druhy a stupně zasvěcení. Při těchto zasvěcením se v podstatě tyto schopnosti aktivují a dává se tomu žákovi jistým způsobem návod na to, jak má s těmito silami správně zacházet.

K zasvěcení však patří i zkoušky. Každý žák jimi musí projít a až tehdy, když jimi projde, tak může dostat zasvěcení.

Člověk může získat určitý status nebo schopnosti i bez vedení mistra, ale pouze v tom případě, že i v minulých životech tento status dosáhl. V takovém případě se s ním spojí nějaká energie nebo božstvo samostatně. Přesto ale musí projít neformálními zkouškami. Tehdy tato neformální zkoušky nejsou iniciované mistrem, ale nějakou vyšší inteligencí nebo božstvem, se kterým se ten člověk spojuje nebo je to iniciované mistrem z jiné energetické roviny. To znamená, že daný člověk je veden, aniž měl fyzický kontakt s mistrem. Je veden jen nějakými mistry z astrálu, ať už z roviny zesnulých nebo nynějších mistrů, kteří jsou na Zemi. Pokud projde těmito neformálními zkouškami, tak dosáhne určitý status a dojde k určitému zasvěcení. Přesto, ale musí mít to energetické vedení neviditelných mistrů. Ale vedení těchto mistrů má každý. "

Je to podobné, jako v knížce Rozhovory s Bohem od Neala Donalda Walsch: "Bůh mluví s každým." Vedení má každý. Jde o to, kdo poslouchá. A jde o to, kdo se nechá vést

Bíla Magie(Meditace, cesta k sobě samému)

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH