Test pre elementy

Ktorý element si ty?

Test pro elementy

Který element jsi ty?

Pro spiritualitu máme individuální otázky, na které, když odpovíte „ano“ tak to znamená jeden bod pro spiritualitu nebo pro ducha. Ostatní otázky jsou již napsány takovým způsobem, že jsou k nim přiřazeny různé odpovědi a každý by si měl vybrat tu odpověď, která mu nejlépe vyhovuje, a tedy takříkajíc odpovídá i příslušnému elementu. Pokud jsou vhodné dvě odpovědi, tak si můžete vybrat dvě.

Pokud žádná z nabízených odpovědí není správná, měli byste si vybrat tu, která je vám nejblíže, neboť to nemůžete vyjádřit naprosto přesně. Můžete získat maximálně 21 bodů pro každý element a také pro element ducha, nebo 0 bodů jako nic.

Zde najdete test pro přiřazení elementů. Je to zjednodušený způsob, jak k sobě přiřadit jednotlivé elementy, ale není takový přesný, jako seznam s vlastnostmi.

Otázky a odpovědi

Duch - jaký je člověk duchovní? Kolik duchovnosti v sobě má?

1.) Je pro tebe důležité, že to, co děláš má i nějaký vyšší smysl nebo se snažíš dát vyšší smysl tomu, co děláš nebo musíš dělat?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

2.) Medituješ nebo modlíš se pravidelně?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

3.) Čteš pravidelně duchovní knížky nebo duchovních průvodčích? (Bez ohledu na to, o jaké náboženství nebo autora jde ...)

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

4.) Je pro tebe důležité naslouchat a brát v úvahu hlas svého Racia nebo jsou přednější tvé city?

Pokud nerozumíš otázce, odpověď je ne. Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

5.) Děláš něco pro ostatní, aniž si za to očekával něco na oplátku?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

6.) Děláš něco jen tak, pro dobrý skutek? Opravdu tě potěší, pokud pomůžeš člověku, který to potřebuje?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

7.) Záleží ti na zdraví? Stravuješ se podle zásad zdravé výživy? Víš, co je vlastně zdravá výživa? Máš přiměřené pohybové aktivity a zohlednit při nich svou konstituci a věk?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

8.) e pro tebe Matka Země někým, kdo má také vědomí, vnímáš ji jako Bytost?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

9.) Vnímáš, že zvířata, rostliny a vůbec příroda má duši?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

10.) Vidíš, slyšíš nebo cítíš energie, které jiní lidé nevnímají?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

11.)Dokážeš mít rád lidi bez očekávání? Snažíš se vidět v ostatních to dobré?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

12.) Chápeš, že tvé vnitřní reakce (strach, láska, stres ...) nezávisí na samotných událostí, ale od tvého hodnocení situace?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

13.) Vzpomeň si na nějakou svou těžkou životní situaci. Byla to pro tebe A.) rána osudu, nebo si v ní B.) dokázal / a vidět i příležitost? Dokázal / a si ji přijmout?

Falls B) - 1 bod pro duchovnost.

14.) Zamyšliš na nad smyslem svého života?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

Test pro elementy

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

15.) Máš ujasněno, respektive částečně rozumíš tomu, proč se ti opakovaně dějí jisté věci v tvém životě, zažíváš podobné životní situace?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

16.) Pracuješ na tom, aby si poznal / a lépe sám / sama sebe, věděl / a si, co máš rád / ráda, čemu se vyhýbáš, a proč je tomu tak?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

17.) Když ti něco nevyjde, přemýšlíš nad tím, proč se to stalo a jak to můžeš využít pro svůj další růst a rozvoj?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

18.) Jsi si vědom / á toho, že ostatní lidé mají duši stejně jako ty? Že i v těch, jejichž nemáš rád, je to Božské a my všichni jsme jedno?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

19.) Kdo je tvým největším vzorem a proč?

Duchovní člověk (např. Buddha, tvůj duchovní učitel ...) nebo duchovní příčina, proč někoho uznávám - 1 bod pro duchovnost.

20.) Daří se ti během tvého života růst, stáváš se lepším a chápavějším člověkem?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.

21.) Přestávají tě zajímat všední věci (např. Televizor ...), neuspokojují tě materiální věci a raději se zabýváš svým nitrem?

Pokud ano - 1 bod pro duchovnost.


Takže to je nyní maximálně 21 bodov ro ducha. Může se také stát, že někdo má 0 duchovnosti a to je také v pořádku.

Biela mágia Pentagram

Čtyři elementy

1.) Co je tvou prioritou při nejdůležitějších rozhodnutích?

A.) Že daná situace je pro mě prospěšná, že něco dosáhnu. (1 bod pro oheň)
B.) Že se při tom zabavím nebo zažiji něco nového. (1 bod pro vzduch)
C.) Že vše je dobře připraveno, logické a dobře naplánované. (1 bod pro zem)
D.) Že já a ostatní jsme v pohodě a šťastní. (1 bod pro vodu)

2.) Jak by ses nejlépe popsal / a?

A.) Více plachý / á, ale přátelský / á. (1 bod pro vodu)
B.) Sebevědomý / á. (1 bod pro oheň)
C.) Veselý / á a hravý / á. (1 bod pro vzduch)
D.) Analytický / á. (1 bod pro zem)

3.) Pracuješ raději samostatně na vlastních projektech nebo ve skupině?

A.) Jestliže na vlastních projektech, (1 bod pro oheň).
B.) Pokud ve skupině, proč:
-protože je tam více zábavy a akce. (1 bod pro vzduch)
- kvůli mezilidským vztahům. (1 bod pro vodu)
- protože více lidí ví toho víc. (1 bod pro zem)

4.) Měl / a bys udělat přednášku.

A.) Žádný problém. (1 bod pro oheň)
B.) Je to pro mě v pořádku. Ale udělám to relativně spontánně. (1 bod pro vzduch)
C.) Je to pro mě v pořádku. Ale budu se na ni dlouho a dobře připravovat. (1 bod pro zem)
D.) Prosím, jen ne já !!! (1 bod pro vodu)

5.) Rád / a vedeš jiné lidi?

A.) Ano, jasné. (1 bod pro oheň)
B.) Ano, ale spíše přátelsky, spontánně, bez velkých hierarchií. (1 bod pro vzduch)
C.) Většinou lidé nejsou takoví pedantní jako já, a proto dochází často k problémům. Takže ano, ale závisí to na situaci, s kým, proč, jak. (1 bod pro zem)
D.) Ne. (1 bod pro vodu)

6.) Jaké auto by sis koupil / a, kdybys měl / a na účtu 200 000 EUR?

A.) Super auto. Nejžhavější novinku. (1 bod pro oheň)
B.) Nejbezpečnější auto, ale ne za tolik peněz, a je zde mnoho dalších faktorů, které je třeba vzít v úvahu. Nejen cena. (1 bod pro zem)
C.) Auto, ve kterém mohu s ostatními pohodlně cestovat nebo mohu něco podnikat s rodinou. (1 bod pro vodu)
D.) Kabriolet, nebo něco inovativní, co nemá nikdo v mém okolí. (1 bod pro vzduch)

7.) Jak řídíš jiných lidí?

A.) Řeknu a udělá se to! (1 bod pro oheň)
B.) Diskutuji, čtu, zvažuji. (1 bod pro zem)
C.) Pokud chci udělat dobré rozhodnutí, měl bych s celým týmem někde odcestovat a tam nám přicházejí při vzájemných rozhovorech nejlepší-spontánni nápady. (1 bod pro vzduch)
D.) Raději se starám o dobrou atmosféru, pak přicházejí dobré rozhodnutí i beze mě. (1 bod pro vodu)

8.) Vzdělávaš se stále dál?

A.) Ano, ale musí to být rychle a k věci. Nemám čas na nesmysly. (1 bod pro oheň)
B.) Ano.(1 bod pro zem)
C.) Ano, když mám na to chuť a také se při tom zabavím. (1 bod pro vzduch)
D.) Ano, ale když jsem rozrušený / á, tak se nedokážu soustředit a nejdříve se musím vypořádat s emocemi a konflitky. Nebo ne. (1 bod pro vodu)

9.) Co si o mně myslí jiní lidé je:

A.) pro mě důležité. (1 bod pro vodu)
B.) mi jedno. (1 bod pro oheň)
C.) pokud jsou to kamarádi, tak je to pro mě důležité. (1 bod pro vzduch)
D.) pokud mají logické a dobré argumenty, tak o tom přemýšlím. (1 bod pro zem)

10.) Co je pro tebe nejdůležitější?

A.) Úspěch.(1 bod pro oheň)
B.) Jistota. (1 bod pro zem)
C.) Radost.(1 bod pro vzduch)
D.) Sloužit druhým. (1 bod pro vodu)

11.) Co má při podnikání / ve firmě větší hodnotu?

A.) Odborná způsobilost. (1 bod pro zem)
B.) Sociální kompetence a dobré vztahy. (1 bod pro vodu)
C.) Mít z toho radost. (1 bod pro vzduch)
D.) Dosažení cílů a dobré rozdělení práce. (1 bod pro oheň)

12.) Při řízení jsem:

A.) rýchly/a.(1 bod pro oheň)
B.) jezdím bezpečně. (1 bod pro zem)
C.) radostný/á. (1 bod pro vzduch)
D.) tolerantní/á. (1 bod pro vodu)

13.) Když v společnosti / ve firmě chybí srdce:

A.) necítím se tam dobře. (1 bod pro vodu)
B.) je mi to jedno, dokud se to netýká peněz. (1 bod pro oheň)
C.) pokusím se to změnit nebo odejdu. (1 bod pro vzduch)
D.) pokud mohu vykonávat dobře svou práci, tak to neposuzuji. (1 bod pro zem)

14.) Si spíše pasivní nebo aktivní?

Pasívní: voda, zem (1 bod pro vodu a 1 bod pro zem)
Aktívní: vzduch, oheň (1 bod pro vzduch a 1 bod pro oheň)
(Pravá a levá strana pěticípé hvězdy)!

15.) Si orientovaný / á spíše na lidi a pomoc pro lidi, nebo na výkon či výsledky?

Výkon: zem, oheň (1 bod pro zem a 1 bod pro oheň)
Lidé: vzduch, voda (1 bod pro vzduch a 1 bod pro vodu)
(Horní a spodní část pěticípé hvězdy)!

16.) Rád riskuješ?

A.) Ano, jasné. Mám z toho přece prospěch, užitek. (1 bod pro oheň)
B.) Ano, vnáší mi to nové věci do života. (1 bod pro vzduch)
C.) Ne. Bydlím zklamaný / á z výsledku. (1 bod pro vodu)
D.) Ne. Narušuje to mou stabilitu a vůbec, já nemám rád / a změnu. (1 bod pre zem)

17.) SJsem kreativní\a a spontánní/a?

A.) Ano. Nové věci mě přivádějí k dobrým tvůrčím nápadům. A jde to jako po másle. (1 bod pro vzduch)
B.) Ano. Neustále mě něco vyzývá dělat věci po novém. Vychutnávám si to, je přece dost času na dolaďování - vylepšování výtvorů. (1 bod pro vodu)
C.) Ne. Závisí to však od okolností. Pokud jsem při něčem takovém trošku mě to zaujme, ale je tak mnoho jiného, ​​co se dá dělat. (1 bod pro oheň)
D.) Ne, ne. To není nic pro mě. Já si rád / a podívám výsledek. (1 bod pro zem)

18.) Kdyby sis mohl / mohla vybrat, které věci by si chtěl / a mít v životě vždy v pořádku?

A.) Stabilitu, rodinu. (1 bod pro zem)
B.) Učení, změnu. (1 bod pro vzduch)
C.) Dobré vztahy, přátelství. (1 bod pre vodu)
D.) Osobní růst, dosahování mých cílů. (1 bod pre oheň)

19.) Co obdivuješ na druhých?

A.) Inteligenci. (1 bod pro vzduch)
B.) Schopnost prosadit se. (1 bod pro oheň)
C.) Věrnost a rozvahu. (1 bod pro zem)
D.) Citlivost a empatii.. (1 bod pro vodu)

20.) Jaké sporty se ti líbí?

A.) Bojová umění, gymnastika. (1 bod pro oheň)
B.) Běh, cyklistika. (1 bod pro vzduch)
C.) Kolektivní sporty, turistika.. (1 bod pro zem)
D.) Tai chi, jóga. (1 bod pro vodu)

21.) Jaké aktivity preferuješ?

A.) Hru na hudebním nástroji, malování. (1 bod pro vodu)
B.) Ruční práce, vyřezávání ze dřeva, zahrádku. (1 bod pro zem)
C.) Počítače, nové technologie a aplikace. (1 bod pro vzduch)
D.) Rychlou jízdu na motorce, šerm, lezení. (1 bod pro oheň)

Logo Test pre elementy

Vystresovaný? Manager? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vytvořené stress management a meditační semináře!

ZDE: Meditace, Meditační semináře

Vše o meditaci

Jsme tu, abychom Vám pomohli a jsme rádi, že Vás při tom můžeme provázet

Přeloženo ze slovenského originálu: Astrál & Astrálne cestovanie

TU si můžete koupit naše meditační .MP3
na iTunes...

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají bez toho, abychom si to všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní. Můžete dosáhnout vše, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Bílá magie - úspěšně, osobně a individuálně.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.