Ktorý element si ty?

Test pro elementy

Který element jsi ty?

Zde najdete test pro přiřazení elementů. Je to zjednodušený způsob, jak k sobě přiřadit jednotlivé elementy, ale není takový přesný, jako seznam s vlastnostmi.

TEST 1

Duch - jaký je člověk duchovní? Kolik duchovnosti v sobě má?

Na následující otázky odpovídejte buď ano nebo ne. Na závěr při vyhodnocení testu, si spočítáte ano a ne. Odpovídejte na otázky jen pro sebe, buďte v odpovědích upřímní a otevření. Pouze tak bude mít dotazník pro vás nějaký přínos.

1.) Je pro tebe důležité, že to, co děláš má i nějaký vyšší smysl nebo se snažíš dát vyšší smysl tomu, co děláš nebo musíš dělat?

A.) Ano.
B.) Ne.

2.) Medituješ nebo modlíš se pravidelně?

A.) Ano.
B.) Ne.

3.) Čteš pravidelně duchovní knížky nebo duchovních průvodčích? (Bez ohledu na to, o jaké náboženství nebo autora jde …)

A.) Ano.
B.) Ne.

4.) Je pro tebe důležité naslouchat a brát v úvahu hlas svého Racia nebo jsou přednější tvé city?

A.) Ano.
B.) Ne, řídím se mým rozumem, inteligencí a logikou.

5.) Děláš něco pro ostatní, aniž si za to očekával něco na oplátku?

A.) Ano.
B.) Ne.

6.) Děláš něco jen tak, pro dobrý skutek? Opravdu tě potěší, pokud pomůžeš člověku, který to potřebuje?

A.) Ano.
B.) Ne.

7.) Záleží ti na zdraví? Stravuješ se podle zásad zdravé výživy? Víš, co je vlastně zdravá výživa? Máš přiměřené pohybové aktivity a zohlednit při nich svou konstituci a věk?

A.) Ano.
B.) Ne.

8.) e pro tebe Matka Země někým, kdo má také vědomí, vnímáš ji jako Bytost?

A.) Ano.
B.) Ne.

9.) Vnímáš, že zvířata, rostliny a vůbec příroda má duši?

A.) Ano.
B.) Ne.

10.) Vidíš, slyšíš nebo cítíš energie, které jiní lidé nevnímají?

A.) Ano.
B.) Ne.

11.)Dokážeš mít rád lidi bez očekávání? Snažíš se vidět v ostatních to dobré?

A.) Ano.
B.) Ne.

12.) Chápeš, že tvé vnitřní reakce (strach, láska, stres ...) nezávisí na samotných událostí, ale od tvého hodnocení situace?

A.) Ano.
B.) Ne.

13.) Vzpomeň si na nějakou svou těžkou životní situaci. Byla to pro tebe A.) rána osudu, nebo si v ní B.) dokázal / a vidět i příležitost? Dokázal / a si ji přijmout?

A.) Dokázal / a si ji přijmout? Byla to pro tebe příležitost na změnu či poučení nebo si v ní
B.) viděl / a ránu osudu?

Stacks Image 33

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

14.) Zamyšliš na nad smyslem svého života?

A.) Ano.
B.) Ne.

15.) Máš ujasněno, respektive částečně rozumíš tomu, proč se ti opakovaně dějí jisté věci v tvém životě, zažíváš podobné životní situace?

A.) Ano.
B.) Ne.

16.) Pracuješ na tom, aby si poznal / a lépe sám / sama sebe, věděl / a si, co máš rád / ráda, čemu se vyhýbáš, a proč je tomu tak?

A.) Ano.
B.) Ne.

17.) Když ti něco nevyjde, přemýšlíš nad tím, proč se to stalo a jak to můžeš využít pro svůj další růst a rozvoj?

A.) Ano.
B.) Ne.

18.) Jsi si vědom / á toho, že ostatní lidé mají duši stejně jako ty? Že i v těch, jejichž nemáš rád, je to Božské a my všichni jsme jedno?

A.) Ano.
B.) Ne.

19.) Kdo je tvým největším vzorem a proč?

A.) Duchovní mistr (např. Buddha, tvůj duchovní učitel ...) nebo duchovní příčina, proč někoho uznávám. Připočtěte si 1x ano.
B.) Úspěšný podnikatel, sportovec, herec nebo příčina je, že chci být úspěšná / šikovná / slavná / bohatá ... jako ona / on. Připočtěte si 1x ne.

20.) Daří se ti během tvého života růst, stáváš se lepším a chápavějším člověkem?

A.) Ano.
B.) Ne.

21.) Přestávají tě zajímat všední věci (např. Televizor ...), neuspokojují tě materiální věci a raději se zabýváš svým nitrem?

A.) Ano.
B.) Ne.

Biela mágia Pentagram

TEST 2

Čtyři elementy

Ke každé otázce si vyberte odpověď, která vás nejvíce vystihuje. Pokud se neumíte rozhodnout, tak si můžete vybrat i několik odpovědí z A, B, C, D, ale ne všechny. Pokud vás nevystihuje žádná odpověď, najděte mezi nimi tu, která vám dává největší smysl a je vám nejblíže. Takže můžete zakroužkovat minimálně jednu a maximálně tři správné odpovědi.

1.) Co je tvou prioritou při nejdůležitějších rozhodnutích?

A.) Že daná situace je pro mě prospěšná, že něco dosáhnu. (1 bod pro oheň)
B.) Že se při tom zabavím nebo zažiji něco nového. (1 bod pro vzduch)
C.) Že vše je dobře připraveno, logické a dobře naplánované. (1 bod pro zem)
D.) Že já a ostatní jsme v pohodě a šťastní. (1 bod pro vodu)

2.) Jak by ses nejlépe popsal / a?

A.) Více plachý / á, ale přátelský / á. (1 bod pro vodu)
B.) Sebevědomý / á. (1 bod pro oheň)
C.) Veselý / á a hravý / á. (1 bod pro vzduch)
D.) Analytický / á. (1 bod pro zem)

3.) Pracuješ raději samostatně na vlastních projektech nebo ve skupině?

A.) Jestliže na vlastních projektech, (1 bod pro oheň).
B.) Pokud ve skupině, proč:
-protože je tam více zábavy a akce. (1 bod pro vzduch)
- kvůli mezilidským vztahům. (1 bod pro vodu)
- protože více lidí ví toho víc. (1 bod pro zem)

4.) Měl / a bys udělat přednášku.

A.) Žádný problém. (1 bod pro oheň)
B.) Je to pro mě v pořádku. Ale udělám to relativně spontánně. (1 bod pro vzduch)
C.) Je to pro mě v pořádku. Ale budu se na ni dlouho a dobře připravovat. (1 bod pro zem)
D.) Prosím, jen ne já !!! (1 bod pro vodu)

5.) Rád / a vedeš jiné lidi?

A.) Ano, jasné. (1 bod pro oheň)
B.) Ano, ale spíše přátelsky, spontánně, bez velkých hierarchií. (1 bod pro vzduch)
C.) Většinou lidé nejsou takoví pedantní jako já, a proto dochází často k problémům. Takže ano, ale závisí to na situaci, s kým, proč, jak. (1 bod pro zem)
D.) Ne. (1 bod pro vodu)

6.) Jaké auto by sis koupil / a, kdybys měl / a na účtu 200 000 EUR?

A.) Super auto. Nejžhavější novinku. (1 bod pro oheň)
B.) Nejbezpečnější auto, ale ne za tolik peněz, a je zde mnoho dalších faktorů, které je třeba vzít v úvahu. Nejen cena. (1 bod pro zem)
C.) Auto, ve kterém mohu s ostatními pohodlně cestovat nebo mohu něco podnikat s rodinou. (1 bod pro vodu)
D.) Kabriolet, nebo něco inovativní, co nemá nikdo v mém okolí. (1 bod pro vzduch)

7.) Jak řídíš jiných lidí?

A.) Řeknu a udělá se to! (1 bod pro oheň)
B.) Diskutuji, čtu, zvažuji. (1 bod pro zem)
C.) Pokud chci udělat dobré rozhodnutí, měl bych s celým týmem někde odcestovat a tam nám přicházejí při vzájemných rozhovorech nejlepší-spontánni nápady. (1 bod pro vzduch)
D.) Raději se starám o dobrou atmosféru, pak přicházejí dobré rozhodnutí i beze mě. (1 bod pro vodu)

8.) Vzdělávaš se stále dál?

A.) Ano, ale musí to být rychle a k věci. Nemám čas na nesmysly. (1 bod pro oheň)
B.) Ano.(1 bod pro zem)
C.) Ano, když mám na to chuť a také se při tom zabavím. (1 bod pro vzduch)
D.) Ano, ale když jsem rozrušený / á, tak se nedokážu soustředit a nejdříve se musím vypořádat s emocemi a konflitky. Nebo ne. (1 bod pro vodu)

9.) Co si o mně myslí jiní lidé je:

A.) pro mě důležité. (1 bod pro vodu)
B.) mi jedno. (1 bod pro oheň)
C.) pokud jsou to kamarádi, tak je to pro mě důležité. (1 bod pro vzduch)
D.) pokud mají logické a dobré argumenty, tak o tom přemýšlím. (1 bod pro zem)

10.) Co je pro tebe nejdůležitější?

A.) Úspěch.(1 bod pro oheň)
B.) Jistota. (1 bod pro zem)
C.) Radost.(1 bod pro vzduch)
D.) Sloužit druhým. (1 bod pro vodu)

11.) Co má při podnikání / ve firmě větší hodnotu?

A.) Odborná způsobilost. (1 bod pro zem)
B.) Sociální kompetence a dobré vztahy. (1 bod pro vodu)
C.) Mít z toho radost. (1 bod pro vzduch)
D.) Dosažení cílů a dobré rozdělení práce. (1 bod pro oheň)

12.) Při řízení jsem:

A.) rýchly/a.(1 bod pro oheň)
B.) jezdím bezpečně. (1 bod pro zem)
C.) radostný/á. (1 bod pro vzduch)
D.) tolerantní/á. (1 bod pro vodu)

13.) Když v společnosti / ve firmě chybí srdce:

A.) necítím se tam dobře. (1 bod pro vodu)
B.) je mi to jedno, dokud se to netýká peněz. (1 bod pro oheň)
C.) pokusím se to změnit nebo odejdu. (1 bod pro vzduch)
D.) pokud mohu vykonávat dobře svou práci, tak to neposuzuji. (1 bod pro zem)

14.) Si spíše pasivní nebo aktivní?

Pasívní: voda, zem (1 bod pro vodu a 1 bod pro zem)
Aktívní: vzduch, oheň (1 bod pro vzduch a 1 bod pro oheň)
(Pravá a levá strana pěticípé hvězdy)!

15.) Si orientovaný / á spíše na lidi a pomoc pro lidi, nebo na výkon či výsledky?

Výkon: zem, oheň (1 bod pro zem a 1 bod pro oheň)
Lidé: vzduch, voda (1 bod pro vzduch a 1 bod pro vodu)
(Horní a spodní část pěticípé hvězdy)!

16.) Rád riskuješ?

A.) Ano, jasné. Mám z toho přece prospěch, užitek. (1 bod pro oheň)
B.) Ano, vnáší mi to nové věci do života. (1 bod pro vzduch)
C.) Ne. Bydlím zklamaný / á z výsledku. (1 bod pro vodu)
D.) Ne. Narušuje to mou stabilitu a vůbec, já nemám rád / a změnu. (1 bod pre zem)

17.) SJsem kreativní\a a spontánní/a?

A.) Ano. Nové věci mě přivádějí k dobrým tvůrčím nápadům. A jde to jako po másle. (1 bod pro vzduch)
B.) Ano. Neustále mě něco vyzývá dělat věci po novém. Vychutnávám si to, je přece dost času na dolaďování - vylepšování výtvorů. (1 bod pro vodu)
C.) Ne. Závisí to však od okolností. Pokud jsem při něčem takovém trošku mě to zaujme, ale je tak mnoho jiného, ​​co se dá dělat. (1 bod pro oheň)
D.) Ne, ne. To není nic pro mě. Já si rád / a podívám výsledek. (1 bod pro zem)

18.) Kdyby sis mohl / mohla vybrat, které věci by si chtěl / a mít v životě vždy v pořádku?

A.) Stabilitu, rodinu. (1 bod pro zem)
B.) Učení, změnu. (1 bod pro vzduch)
C.) Dobré vztahy, přátelství. (1 bod pre vodu)
D.) Osobní růst, dosahování mých cílů. (1 bod pre oheň)

19.) Co obdivuješ na druhých?

A.) Inteligenci. (1 bod pro vzduch)
B.) Schopnost prosadit se. (1 bod pro oheň)
C.) Věrnost a rozvahu. (1 bod pro zem)
D.) Citlivost a empatii.. (1 bod pro vodu)

20.) Jaké sporty se ti líbí?

A.) Bojová umění, gymnastika. (1 bod pro oheň)
B.) Běh, cyklistika. (1 bod pro vzduch)
C.) Kolektivní sporty, turistika.. (1 bod pro zem)
D.) Tai chi, jóga. (1 bod pro vodu)

21.) Jaké aktivity preferuješ?

A.) Hru na hudebním nástroji, malování. (1 bod pro vodu)
B.) Ruční práce, vyřezávání ze dřeva, zahrádku. (1 bod pro zem)
C.) Počítače, nové technologie a aplikace. (1 bod pro vzduch)
D.) Rychlou jízdu na motorce, šerm, lezení. (1 bod pro oheň)

Vyhodnocení dotazníků


Vyhodnocení testu na duchovnost:

Za každé písmeno A si přidejte 1 bod. Písmeno B je nula bodů.

Na začátek bychom chtěli upozornit, že "duchovní" lidé nejsou "lepší" lidé. Spíše lze říci, že vedlejší produkt práce na sobě samém spočívá v tom, že duchovní lidé jsou šťastnější, vyrovnanější a chápavější. Všichni máme v sobě duši a v tomto jsme si všichni rovni. Náš test má být pro vás zhodnocením, jak velmi prakticky duchovně žijete. Zájem o duchovno je jedna věc, ale jeho žití, to je věc podstatná a proměňující. Čím více bodů jste získali, tím je pravděpodobně i váš život harmoničtější a šťastnější. Otázky, za které jste bod nezískali mohou být pro vás inspirací, kam své duchovní snažení v budoucnu nasměrovat.

Vyhodnocení testu na elementy:

Za každé A si přidejte 1 bod pro oheň
Za každé B si přidejte 1 bod pro vzduch
Za každé C si přidejte 1 bod pro vodu
Za každé D si přidejte 1 bod pro zem

Zjistěte, který element u vás získal nejvíce bodů. Tento element u vás převládá, což má své pozitivní, ale i negativní stránky. Všimněte si také, který element je nejslabší, respektive zcela chybí. Ten u vás třeba naopak posílit. Nejlepší výsledky a rovnováhu dosáhneme tehdy, pokud používáme elementy v kombinacích, například vznětlivý oheň ztlumíme empatickou vodou nebo nestabilní vzduch uzemnit zemí. Ideální stav nastává tehdy, pokud jsou všechny 4 elementy stejně silné. Pokud je toto váš případ, gratulujeme, jste v harmonické rovnováze.

Převládající element ohně
Element ohně dává hodně energie na aktivitu. Člověk věří v sebe a své schopnosti, dokáže prosadit své ideje i přesvědčit jiných. Věci dělá s vášní, rozhoduje se rychle. Tyto schopnosti přinášejí úspěch hlavně v pracovní oblasti a při dosahování svých cílů a plánů a také je skvělý v osobním rozvoji. Element ohně je přirozený vůdce. Avšak jeho přílišná aktivita je rizikem, že člověk nesleduje své možnosti a vyhoří. Naopak, oheň rychle vzplane, nemá trpělivost k jiným a není dobrým společníkem v situacích, kdy je třeba čekat s rozvahou, nebo trpělivě něco budovat. Ve vztazích je dobrá jeho vášeň, ale jeho povaha vztahy spíše rozvrací než buduje, jednoduše mu chybí hlubší empatie. Na tu nemá čas ani trpělivost.
Když cítíte, že je ve vás příliš ohně, měli byste se snažit zpomalit. Například meditovat se zaměřením na měsíc, najít si více času na přátele, rodinu, spánek …

Převládající element vzduchu
Element vzduchu je rychlý a otevřený. Nepotřebuje přesvědčovat jiných, jeho inteligence a rozhled vzbuzují respekt. V pracovní oblasti je tento element vhodný, pokud jde o kreativní povolání, ve kterých se vyžaduje tvůrčí a otevřený přístup. V oblasti osobního rozvoje ho pohání vpřed touha získat něco nového. Pokud však není tento element podporován například stabilnější zemí, nebude mít dostatečnou výdrž dotáhnout věci do konce. Ve vztazích je element vzduchu šarmantní a zajímavý, ale sám o sobě není dostatečně stálý a hluboký, aby vztah dostatečně rozvíjel.
Když cítíte, že je ve vás příliš vzduchu, zaměřte se na stabilitu, začněte si například odkládat nějaké peníze bokem, odpočívat nicneděláním, nebo pracovat v zahrádce se zemí …

Převládající element vody
Element vody dává empatii a jeho pozornost je zaměřena dovnitř. V pracovní oblasti je výhodný tehdy, když jde o povolání vyžadující empatii a zaměřené na člověka. V osobním rozvoji je výhodná jeho orientace směrem dovnitř, ale protože mu chybí zaměření na cíl, snadno se ztratí a místo pohybu vpřed bloudí dokola. Voda se přirozeně zaměřuje na druhých, má empatii a tím vytváří hluboké a harmonické vztahy. Vztah však potřebuje i pohyb a vášeň, aby se rozvíjel, a tak příliš mnoho vody způsobuje stagnaci. Vodní živel také přirozeně vyvolává pasivitu, což je v situacích, kdy je třeba jednat, velká nevýhoda.
Když cítíte, že je ve vás příliš vody, zkuste prodloužit svůj pobyt na slunci, jít občas cvičit do fitness centra, nebo se přihlaste na kurz do improvizačních divadla …

Převládající element země
Element země představuje stabilitu a vytrvalý růst. Element země v pracovní oblasti představuje vytrvalost a náležitou pozornost vykonávané práci, což zaručuje kariérní postup. Také zaručuje finanční stabilitu a dostatek. Tento element ale způsobuje svojí přílišnou pozorností všemu jistou těžkopádnost a pomalost. Takže, v situacích, kdy je třeba se rychle rozhodnout, být kreativní, zda jít s novými trendy, člověka omezuje. V osobním rozvoji přináší růst a úspěch v dlouhodobém horizontu právě vytrvalost a disciplína. Ve vztazích element země představuje základ, který je pevný a spolehlivý, zem je vůči jiným pozorná a pečlivá. Naopak, tyto vlastnosti způsobují, že změny přicházejí pomalu a to může v situacích, kdy je změna nutná, vztahy ničit. Když cítíte, že je ve vás příliš země, snažte se častěji vybočit ze zajetých kolejí, udělat něco "nepředvídané", či šílené, jako skok z letadla padákem, zda vybrat se na autobusové nádraží a nasednout do prvního autobusu, nevěda, kam jde. ..

Logo Test pre elementy

Vystresovaný? Manager? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vytvořené stress management a meditační semináře!

ZDE: Meditace, Meditační semináře

Vše o meditaci

Jsme tu, abychom Vám pomohli a jsme rádi, že Vás při tom můžeme provázet

TU si můžete koupit naše meditační .MP3
na iTunes...

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají bez toho, abychom si to všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní. Můžete dosáhnout vše, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.