Rituály & Tipy & Triky

Bílá magie: Jak se naučit bílou magii

Rituály bílé magie & Tipy & Triky

Když mluvím o bílé magii , myslím tím vytvoření nové, jedinečné vnitřní architektury důvěry, lásky a vděčnosti. Kromě toho mám na mysli schopnost pozitivně "okouzlit" lidi a zároveň jim poskytnout neobyčejný, dlouhotrvající okamžik lásky a bezmyšlienkovosti .

Když mluvím o bílé magii, mám na mysli umění a vědu o výběru vnitřní reality ao záměrné pozitivní změně světa.
Je to umělecké řemeslo. Je to práce na sobě samém. Je to zkrocení myšlenek, pocitů a energetických proudů uvnitř. Je to vnitřní řemeslo, životní styl.

Filozofií Bílé magie je, že všechno ve vesmíru pochází z transcendentální síly. Jinak řečeno z jediné nejvyšší síly, která přesahuje smyslové a rozumové chápání a je proto vnímaná jako nadpřirozená síla. Bílá magie dává lidem schopnost ovlivňovat tuto sílu.
Z pohledu magie je svět na všech úrovních reality propojený do jediné nesmírně velké a mnohoúrovňové energetické sítě. To vysvětluje, proč se něco může dít na jednom místě, zdánlivě nesouvisejíc s jiným místem, kde byla cíleně nashromážděná energie a magickým zásahem odeslaná na ono žádané místo.

Zkuste pochopit a přijmout, že forma je jen iluze. Někdy tady začíná bílá magie. Uvědomte si a přijměte, že neexistuje ani minulost ani budoucnost. Jen forma a představa, o které meditujete, se stává skutečností.

Rituál bílé magie je osvědčeným a nejúčinnějším prostředkem pro praktické využití magických sil. Význam slova rituál označuje sled úkonů, při kterých se dá dostat do kontaktu s napřirozeným světem. Každý rituál má svoje zažité části, speciálně obětní dary a očistné obřady.

Bílá magie: Magie je práce s energií. Při zaměření se na léčení, nalezení lepší životní cesty, lepší práce, dosažení harmonického vztahu či pomoci druhým používá mág energii k dobrým účelům a mluvíme o bílé magii. Je dobré vědět, že v bílé magii se často používá práce s analogiemi. Ovlivňování toho samého tím samým je hlavní zákon analogie - hermetický zákon. Není pochyb o tom, že všechny bytosti, věci a události spolu souvisí, vzájemně se podmiňují a doplňují. Cílem bílé magie je ochrana a léčení. Počátky bílé magie sahají až do dávných hebrejských a starověkých egyptských časů.

Bílá magie Oltář

Bílá magie je vlastně usměrňování energie v pozitivním slova smyslu. Jinak řečeno vytváření harmonie a jejím působením odstraňování negativních lidských vlivů, působící skrze démonické zásahy. Bílá magie znamená v božském pojetí chránit jeden druhého, ale i sebe samého, před vlivy černé magie a před démony.

V bílé magii se pracuje nejen s analogiemi a koncentrací pozornosti, ale i s duchy, božstvy a živými energiemi, které je možno vyvolat a ovládat. Bílá magie je proto označovaná jako "bílá", jelikož jejím posláním je vždy dosáhnout zlepšení situace a přinášet "dobro". Samozřejmě co je dobré a co je špatné je velice relativní. To, co bylo před 500 lety považováno za dobré, může být dnes špatné a absurdní. I zvyky v jednotlivých kulturách mohou být protichůdné. To, co je například v Číně vnímáno jako dobré, je v Česku nepředstavitelné a nepřijatelné. Nebo naopak. Z tohoto úhlu pohledu je a bude bílá magie polemickou a diskutabilní.

Biela mágia Pentagram

Bílá magie: Orákulum

Jak udělat správný rituál s náležitým postupem se bílý mág ptá orákula. Správná volba nevychází z logického myšlení, protože mnohokrát z něj přicházející informace jsou zkreslené a neúplné. Bílý mág se proto ptá bohů, duchů a svého vnitřního cítění. Slovem orákulem je v tomto případě pojmenování pro Tarot, I-ťing, Runy, nebo Voodoo Obi Orákulum.

Bílá magie: Výběr správného času

Princip analogii říká:

„Jak nahoře, tak i dole; Jak uvnitř, tak i vně; Jak duše, tak i tělo."


Proto hlavně při přibývajícím Měsíci vykonávají mágové rituály, které slouží k tomu, aby něco rostlo a zvětšovalo se (láska, peníze, štěstí…).

Naopak při ubývajícím Měsíci vykonávají rituály, které slouží na zmenšení či eliminaci něčeho (choroba, neštěstí, smůla…). Více si přečtěte v našem lunárním kalendáři.

Při planetární magii (bílé magii) je každému dni a každé hodině přiřazená jedna planeta:

Stacks Image 48424
Sobota, Saturn:
Pomáhá lidem zbavit se různých návyků a dalších záležitostí.
Neděle, Slunce:
Bohatství, sebevědomí, vitalita, peníze, zdraví.
Pondělí, Měsíc:
Intuice, rodina, vztahy, změny, duchovno.
Úterý, Mars
Dává sílu překonat překážky, též operace a nehody.
Stacks Image 48438
Středa, Merkur:
Komunikace a přesvědčivost, je opravdu výborným pomocníkem při zkouškách.
Čtvrtek, Jupiter:
Pro prosperitu a blahobyt pomocí tzv. šťastné náhody, při akutním nedostatku finančních prostředků a pro spravedlnost.
Pátek, Venuše:
Milostná magie, harmonie, radost, romantika, vášeň, potěšení, umění a krása.

Čas aktivního působení planet (ke které hodině je přiřazená ovlivňující planeta) si můžete přečíst tady.

Bílá magie

Jak dosáhnout svého cíle

Řekněme si na rovinu: „Každá lidská bytost je mágem!" Můžeme tomu opravdu uvěřit, protože každý z nás si přitahuje vlastní realitu, jinými slovy skutečnosti, jakou má ve své pozornosti. To se nazývá vědomí a to není nic jiného než energie. Toto téma je velmi dobře vysvětleno v knihách:

Esther a Jerry Hicks - Peníze a zákon přitažlivosti: …a hojnost, zdraví a štěstí
Neale Donald Walsch - Hovory s Bohem I. a Šťastnější než Bůh
Rhonda Byrne - Síla

Velmi stručně vystižené poznání z nich je:

“Na co dnes myslíš, tím se zítra staneš.”

Arnold Schwarzenegger je velmi dobrým příkladem toho, o čem hovoříme. Když měl 16 let, už věděl, že jednoho dnes vyhraje soutěž Mr. Olympia. Měl úplně jasno v tom, že bude hrát ve filmech. Ale i to, že později bude pomáhat lidem jako politik. Jeho představa byla zřetelná a neustále pracoval na dosažení svých cílů. Jednou řekl: „Měl jsem velmi vysoké cíle. A neměl jsem ani jedinou myšlenku, že se mi nepodaří je splnit." Možná i vy máte podobný talent a jste stejně tak bystří. Nahlédněte do svého nitra, abyste zjistili, proč tu jste! Co chcete a jak byste toho mohli dosáhnout? A potom můžete každý den, každou minutu vašeho života zasvětit tomu, abyste naplnili svůj osud!

Neustálé učení je důležitou a výraznou vlastností pro všechny velké osobnosti. Arnold Schwarzenegger nebo Bruce Lee se ustavičně učili. Hlavně od lidí, kteří byli v jejich povolání lepší než oni sami. Později si uvědomili, že je prospěšné se učit i od lidé s méně rozvinutými schopnostmi.

Bílá magie

Navzdory tomu, že Bruce Lee byl jedním z nejlepších sportovců v oblasti bojových umění, nestyděl se přiučit nové technice, kterou neznal, od jednoho čínského chlapečka.

„Světec se dokáže učit dokonce i od hlupáka, hloupý člověk se však nedokáže naučit nic ani od světce."


Toto téma je velmi dobře zpracované v knize:
Shunryu Suzuki: Zenová mysl: Mysl začátečníka.

Bílá magie však zachází mnohem hlouběji. Zabývá se pojmy jako je karma, čakry a božstva.

Karma je princip akce a reakce na duchovní úrovni. Zákon akce a reakce říká, že každá akce (síla) okamžie způsobuje rovnocennou reakci (protichůdnou sílu), která se vrací zpět k iniciátorovi akce. Tento zákon platí nejen ve fyzice, ale i v úplné všeobecné rovině bytí. To, co dáváme, se nám vrátí zpět v jiném čase. Mág musí být schopný zjisti, proč se v životě některé věci ději „z hlediska karmy." Malý příklad: někdo se narodí s jistým tělesným postižením. Je to proto, že v předešlém životě tento člvoěk způsobil někomu jinému tělesnou újmu.

Čakry jsou „silová centra" nebo energetické víry v jemnohmotném těle. Ve fyzickém těle ovlivňují činnosti žláz s vnitřní sekrecí a lymfatický systém.

Božstva - více o božstvech se dočtete ZDE.

Bílá magie

Oltář a rituály

Oltář je místo určené na pravidelné meditace a modlitby. Je to váš osobní svatostánek. Nejlepší je, když si na vykonávání magických úkonů vyhradíte samostatnou místnost. Pokud často vykonáváte rituály venku, oltář může být i přenosný. Udělejte si ho podle vlastního cítění. Doporučujeme, abyste na oltář umístili bílou svíčku, pentagra, zobrazený v kruhu nebo kříž. Vhodná je i soška Buddhy nebo Šivy.

Oltář, na kterém budete vykonávat své magické rituály, se časem stane silným magicky nabitým místem. Čím víc magických rituálů budete na oltáři vykonávat, tím silnější a mocnější místo to bude. Proto dávejte pozor na to, jaké aromatické látky používáte. Vždy používejte jen čisté přírodní esence, nikdy syntetické! Jako mág byste vždy měli mít kadidlo, santalové dřevo a kadidelnici s uhlíkem. Dále je vhodné mít na oltáři rituální nůž a magickou paličku (voodoo paličku). Používají se k přivolávání a odvolávání božstev a duchů, k vytvoření magického kruhu a za účelem vlastní ochrany před astrálními darebnostmi.

Bílá magie je uměním, jak ovlivnit skutečnosti silou vůle. Svět okolo nás se potom stává odrazem našeho vědomí.

Bílá magie je komunikace s dřímajícími silami v nás. Jsou „tajné" a na první pohled nezpozorovatelné. Při praktikování magie byste se vždy měli ponořit do svého nitra! A tam se střetnout s těmito silami. Při vcházení do svého nitra přestáváme být bdělí v pravém slova smyslu. Pozor, nejde tu o spánek! Takže úspěšný bílý mág pracuje se svými dřímajícími silami, avšak nespí. Právě tady je důležité vyjasnit si, proč vlastně potřebujeme spánek a jak to souvisí s magií.

Mág potřebuje být svěží a silný. S tím úzce souvisí i délka doby využívaná pro spánek a fyzickou regeneraci. Dobrému mágovi stačí na plnohodnotnou regeneraci jen několik málo hodin spánku. I Albert Einstein, i když nebyl mág, ale vědec, byl jedním z těch, kterým stačilo jen pár hodin spánku. Na druhé straně někdo může spát i deset hodin denně a stále se cítí unavený. Pozor, může to být i skrytý signál, že něco není v pořádku. Tehdy radši magické rituály vynechejte.

Bílý mág pracující s analogiemi vychází z toho, že podobné se přitahuje s podobným. Naše realita je vytvářená ze zmaterializovaných tužeb. Velmi mnoho se tedy dá dosáhnout pomocí cílených přání. A paradoxně někdy na jejich zhmotnění stačí velmi krátká doba. Přání je hnacím motorem pro myšlenky a skrz ně konáme. Konání je cestou ke skutečnosti. Zjednodušeně řečeno: Když bílý mág změní svoje vědomí, změní se i skutečnost.

Rituály bílé magie jsou symbolické činy, pomocí kterých přivoláváme síly potřebné k dosažení určitého záměru. Víte, že magické rituály vykonáváme i v běžném životě? Jen si to vlastně neuvědomujeme. Nevíte jaké? Úplně jednoduché - ranní hygiena, příprava jakéhokoliv nápoje či jídla atd. Pokud je děláme s láskou a radostí, stávají se pozitivními rituály našeho dne. Uvědomme si, že každý z nás si přitahuje takovou formu skutečnosti, na jaké má pozornost! Takže pokud nadáváme na politiky nebo si stěžujeme na práci, vykonáváme naživo svůj negativní rituál. Stejně tak pokud jsme naštvaní při zprávách v televizi, i při řízení jen nadáváme na červenou na semaforu. Jedním z pozitivních rituálů je večerní modlitba nebo meditace před spaním, či vyjádření vděčnosti.

Bílá magie Rituál

Prozatím se čtenáři může zdát, že s rituály to je vlastně úplně jednoduché. Právě teď a tady je důležitá informace: NEDOPORUČUJEME, aby adept magie sám vzýval božstva, démony nebo duchy! Všechny rituály může dělat jen pod dohledem mistra. Neuposlechnutím se vystavuje nebezpečí. Je dobré vědět, že když je žák připravený, mistr k němu přijde sám. Když se tak stane a mistr se zjeví, doporučujeme adeptovi, aby se sám zaměřil na modlitby a afirmace. Význam slova afirmace je smysluplné pozitivní tvrzení, utvrzení, ubezpečení. Také je důležité obracet se se svými přáními na anděly.

Co DOPORUČUJEME: Aby vzývání božstev a duchů bylo bezpečné, měl by adept hodně číst a věnovat dostatek času meditování. Musí dokázat setrvat v bezmyšlenkovém vědomí a dokázat rozpoznat zdroj, odkud přicházejí jeho myšlenky a přání. Převládá názor, že člověk si sám ve své hlavně vytváří všechny myšlenky. Pravda je jiná. Myšlenky k nám přicházejí z pěti různých zdrojů:

 1. Bůh a jeho poslové (andělé, duchovní učitelé) a naše duše. ento zdroj je absolutně pozitivní. Z něj přichází láska, velké inspirace a taky díla v podobně knih nebo uměleckých výkonů. Tady čerpají inspiraci mnozí umělci a vědci a také lidé, kteří dělají něco pozitivního pro ostatní, jako například: Matka Tereza, Albert Einstein nebo Leonardo da Vinci a mnozí další.
 2. Naše vlastní ego. Náš zkreslený obraz o tom, kdo jsme. Představa, že jsme jen toto tělo s pocity a myšlenkami. Přitom svůj původ mají v duši a ta je nesmrtelná! Tento zdroj nám často přináší pocity strachu a stres.
 3. Naše okolí. Sem patří všechno, co si přečteme, rozhlas, televize, přátelé, škola, práce, reklama. Tento zdroj může být dobrý, ale i zlý. Velmi závisí na tom, jaké přátele máme, co čteme, jaké televizní programy sledujeme, jakou hudbu posloucháme.
 4. Ďábel, Satan a jeho poslové. Tento zdroj může způsobovat bezdůvodnou depresi, paniku, hněv, nenasytnost, žádostivost a agresivitu. Je absolutně negativní.
 5. Jiní duchové, kteří mohou být pozitivní nebo negativní. Je nesčetné množství duchů a proto se nemůžeme zmínit o všech. Jen komunikace s nimi pomůže ujasnit, proč vás tyto bytosti kontaktovaly. Mohou mít dobré, ale i zlé úmysly, stejně jako lidé.

ZAČÁTEK je tehdy, když si adept uvědomí, odkud přicházejí podněty, které cítí ve svém nitru. Tehdy je připravený na skutečnou duchovní cestu magie. Magie není hra, kterou budeme jeden den hrát a na druhý den se rozhodneme, že přestaneme. Magie je nástroj, podobně jako jaderná energie. Při správném užívání nám může dávat světlo ke svícení. Pokud se použije nesprávně, může být ničivá. Příběhy o Atlantidě jsou o velké civilizaci, která byla zničená škodlivými experimenty černých mágů.

Bílá magie: Adept se musí opravdu hodně učit. Důležité je uvědomit si, že určité schopnosti a síly přicházejí od Boha v pravý čas. To znamená tehdy, když je na to člověk připravený. Má v sobě dostatečnou hloubku a dokáže naslouchat tomu, co je mu hovořeno. Svatý Petr získal svoje síly a schopnosti, když porozuměl těmto slovům: „A já ti říkám, ty si Petr, silný jako skála. A na této skále postavím svou Církev a pekelné brány ji nepřemohou. Tobě dám klíče od království nebeského: co svážeš na Zemi, bude svázané v Nebi. A co rozvážeš na Zemi, bude rozvázané v Nebi.“

Pokud člověk používá síly správným způsobem, stávají se silami magickými. V každém dalším životě jsou stále mocnější. Ale: pokud jsou tyto síly zneužívané, stávají se stále slabšími.


Rituály: k tomuto tématu doporučujeme následující knihy

Josef Veselý - Magie (všech 22 častí)
Patrick Dunn - Chaos magie
Peter J. Carroll - Liber Null & Psychonaut
Elisabeth Haich - Zasvěcení
Eckhart Tolle - Moc přítomného okamžiku
ANSHA - Weiße Magie - Das große Praxisbuch; Magie der Seele
Veronika Šulcová - Vúdú: Magie a náboženství
Papa Nemo - Der Weg des Voodoo - Von den Grundlagen zur Praxis
Heike Owusu - Rituály Voodoo v praxi (Magická cvičení a rituály ochrany)
František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení
František Bardon - Praxe magické evokace

Bílá magie

Invokace a evokace

Invokace prožívá v těchto časech renesanci. Invokace znamená přivolávání různých energií a jejich vedení do těla. Podobně jako při voodoo cceremoniích, při kterých do těla člověka vstupují různí duchové. Invokací může být i jednoduchá modlitba, při které se člověk snaží spojit s určitými silami.

Evokace znamená přivolávání sil, jejich materializaci a mluvení. K tomu se používá většinou magický kruh a různé metody pro svou ochranu, například svíčky, kadidlo, mantry, modlitby.

Mimo tohoto kruhu se takříkajíc objeví démon nebo bytost. Při evokací to začne trošku praskat a člověk vnímá mlhu, která se spojuje a v ní se pak objevuje bytost. Invokace může být pro začátečníky trochu jednodušší. Pouze při evokací se přivolávají negativní bytosti nebo démoni, protože není vhodné jich invokovat, protože může dojít k posednutí a zvrátit zpět se to dá pouze exorcismem, který obvykle nemůže být vykonán tímto samým dotyčným člověkem..

V podstatě existují 3 metody invokace - cítění určitých sil v sobě samém:

- je vhodná pro každého prostřednictvím koncentrace určité síly, modlitby k určitým silám, zpívání o určitých silách nebo božstvech, výroby dárků,

- je trošku složitější a spojená s magickými technikami, při kterých se vědomí člověka a vědomí bytosti dostává do souladu, harmonie a rezonance a tak se člověk prostřednictvím silné koncentrace spojí s bytostí.

Člověk pak slyší ve svém nitru tento jiný hlas:

- jde o to, že člověk se snaží prostřednictvím různých ceremonií přivolat bytosti a spojit se s těmito silami. V Indii např. recitovali různá jména, jako například Šiva, Krišna, nebo v magii říkali různé modlitby k silám a prováděly určité rituály a využívali přitom různé zákony analogie, které při invokaci pomáhají.

Úspěch při invokaci osáhne člověk jen tehdy, když ztratí tento pocit sama sebe a ego, a spojí se s danou silou tím způsobem, že je to podobné posedlosti. Je rozumné, aby byl při invokaci přítomen ještě jeden mág, který pak povede další rozhovory s touto silou.

Mnoho moderních mágů se pokouší vést komunikaci prostřednictvím astrálního cestování. Při astrálním cestování jde o to, že naše vlastní energetické tělo cestuje do úrovni, ve které se nachází génius, démon, anděl nebo síla, a tak komunikuje. Problémem této metody je to, že pro začátečníky existuje v astrální rovině mnoho odklonů. Naše podvědomí tam vždy hraje nějakou roli. To znamená, že pokud člověk nezná dobře své podvědomí a neudělá podvědomí takříkajíc vědomým, tak při astrálním cestování se zobrazí všechny věci z podvědomí. Pokud je někdo při takové invokaci, měl by dbát na správné držení těla. Je možné pozorovat, že chování dané osoby, která se spojí s touto bytostí, se změní.

Pro lepší zvládnutí tohoto stavu je rozumné předem se seznámit s různými dechovými technikami, napr. rytmickým dýcháním, při kterém člověk nabere více kyslíku a zároveň i více energie než obvykle. Tak se člověk dostane snadněji do transu. Při evokaci jje obtížnější přivést bytost k tomu, aby se materializovala, protože na to musíte vynaložit mnohem více energie. Proto mágové upřednostňují spíše invokace. Evokace je ale velmi důležitá pro komunikaci a také mágovou bezpečnost, protože jen díky dobrému poznání této techniky se cítí i jako mág bezpečněji.

Při evokaci jsou určité kroky nezbytné. Na začátku si musíte vše připravit podle toho, jakou bytost chcete přivolat. Pak můžete začít s různými modlitbami, nebo při přivolání démonických bytostís recitováním určitých božských jmen. A především je nutná koncentrace, která vede k tomu, že se bytost snadněji materializuje. Když bytost přijde, musíte s ní komunikovat a přednést jí své přání nebo žádosti. Většinou bytost řekne, co za to požaduje. Na konci je důležité poděkovat a rozloučit se s bytostí, a pak ji vrátit zpět do té sféry, z níž přišla. Evokace se vždy provádí v magickém kruhu. Bez magického kruhu nebo jiných ochranných technik to nejde.

Bíla magie

Rituály a magické modely

Existují různé rituály a magické aspekty. Samozřejmě se můžete ptát sami sebe, když jsem už všechno změnil tak, jak to bylo popsáno v předchozích kapitolách, moje jídlo, myšlení, zvyklosti, proč mám vlastně dělat ještě jeden rituál? Odpověď je velmi jednoduchá: jako první musím změnit pravděpodobnost,, aby som si pritiahol veci, ktoré sa zdajú byť veľmi nepravdepodobné. abych si přitáhl věci, které se zdají být velmi nepravděpodobné. Pro tento účel musím vyslat velké množství energie. Zadruhé bych měl na problém zcela zapomenout.

Toto jsou dvě důležité součásti každého rituálu! Nejprve se ze všech sil soustředím. Vydám všechno, co potřebuji na materializaci toho, co chci. To znamená, že se modlím, medituji a dělám sigilovú magii (to je magie, při které kreslím určité znaky, které reprezentují daný problém nebo přání. Tyto znaky mohu pak spálit nebo zakopat, mohu použít i svou vlastní krev a mohu uctívat duchy a božstva , abych přitáhl to, co chci).

Druhý, stejně důležitý krok je zapomenout a soustředit se jen na cestu. Samozřejmě, musím podniknout i určité světské kroky. Například pokud si chci najít novou práci, tak se o ni musím i aktivně ucházet, pokud ji chci získat. Avšak moje přání dostat toto nebo tamto místo musí zůstat trošku v pozadí. To znamená, že se nedíváte každý den do schránky, zda jste už dostali odpověď. Toto zapomenutí je stejně důležité jako tatokumulaceenergie. Je to množství subtilní energie, která se uvolňuje při rituálech.

Při rituálech rozlišuji mezi velkými a malými rituály , přičemž tyto "malé rituály" nemusí být vůbec malé nebo časově nenáročné. Mohou být i velmi náročné na čas. Pod malým rituálem definujeme v magii rituál, při kterém se soustředím celou svou silou, vědomou i podvědomou. Udělám sigil, něco spálím, něco nakreslím, něco zakopeme a pomodlím se.

Pod "velkým rituálem" rozumím rituál, při kterém přivolává i duchů nebo božstva . Další důležitou otázkou je, které božstvo nebo jehož ducha bych měl přivolat. Lidé se často ptají, který rituál je nejlepší a nejsilnější. Které božství mám přivolat, aby to byl ultimativní silný rituál? Odpověď je velmi jednoduchá, ale i složitá. Je to velmi individuální. Toto božstvo nebo duch musí chtít pro mě pracovat. Pokud si myslím, že voodoo mágia je nejsilnější, bude to skutečně ta nejsilnější magie, ale jen tehdy, když se budu zabývat voodoo božstvami. Proto bych je měl uctívat, číst si o nich knížky a dělat skutečně něco, co vytvoří spojení mezi mnou a tímto božstvím nebo tímto magickým pracovním modelem. Zda u někoho lépe působí voodoo magie , tibetská magie nebo Runová magie , závisí na individuálních vlastnostech každého jednotlivce.

Jak zjistit, které božstvo a který magický pracovní model je pro mě ten nejlepší?

Potřebujete na to trošku času. Nejlepší je, pokud budete věnovat pozornost svým vlastním snem . Každému adeptu magie nebo i každému klientovi radím, aby si zapisoval své sny. Mnoho snů představují jen podvědomé věci, které každý člověk zpracovává. Jiné sny jsou zase velmi, velmi důležité pro osobní rozvoj. Musím však umět rozlišit jedno od druhého. Samozřejmě mohu říci, že to, co je pro mě důležité, má velmi silnou emocionální vazbu a pak se probudím a vím, že to bylo důležité. Hodně věcí se ale dá natrénovat i dopředu, nebo když mám nějaké problémy, tak si mohu tyto důležité sny i vyvolat. Nejjednodušší způsob je zabývat se různými pracovními modely. Například si můžete přečíst něco o runách , o archandělu Michaelovi a Gabrielovi , o tibetské magii nebo o čemkoliv jiném. Pokud se pak najednou objeví velmi živé sny, jako bychom se vznášely nahoru po určitém systému, znamená to, že pravděpodobně jsem se s tímto systémem setkal už v minulém životě nebo že je s ním spojené moje podvědomí . Možná si to vysvětlit dvěma způsoby. Moje podvědomí reaguje na tento systém nebo ve svém minulém životě jsem byl někde na severu, kde jsem se zabýval runové magií nebo jsem se tam s ní poprvé setkal, a právě proto s ní mám toto silné pouto. Nejdříve tedy musíte najít systém, se kterým máte skutečně určité spojení / vztah.

Zadruhé , měli byste se trošku zabývat tímto pracovním modelem , náboženstvím nebo systémem , který je za tím. Je to stejné jako u lidech. Pokud jste se nikdy nepozdravili svému sousedovi a ještě nikdy jste s ním nepromluvili ani slůvko, pak vám tento soused ani nepomůže, pokud budete mít nějaký problém. Ale pokud máte se sousedem dobrý vztah a občas si s ním vypijete pivo, zajímáte se o něj a sem tam se ho zeptáte, jak se má, jaké má problémy, zda mu nemůžete nějak pomoci, tak potom vám i on pomůže, když to budete potřebovat. Jak již bylo řečeno, stejné přitahuje stejné - to, co vyšlu a dám se vrátí ke mně zpět. Stejné je to iv duchovním světě s božstvy a duchy . Pokud se s určitými duchy stále vyprávím, jsem s nimi ve spojení, věnuji jim svůj čas nebo jim obětuji kadidlo a svíčky, pak mi tyto božstva i pomohou. Potom musím nejdříve tento systém poznat a také uctívat určité božstva, abych je pozitivně naladil.

Můžete to udělat například tak, že položíte na oltář své runy nebo sigil Šivy nebo voodoo sigil a pokusíte se o navázání tohoto mentálního kontaktu. Většinou se pak tyto božstva objeví i ve snech a tak s námi navážou kontakt. Pokud je tomu tak a toto "přátelství" se začalo, tak pak můžete při rituálu požádat tyto božstva nebo síly o pomoc. I zde opět platí, že potřebujete trošku tréninku, abyste věděli, jak máte s takovými božstvy komunikovat.

Na začátku to může být prostřednictvím snů , v pokročilém stadiu je možné s takovými duchy nebo božstvy komunikovat i přímo nebo v stavu transu , při kterém dané božstvo vstoupí přímo do člověka a říká přes něj. Velmi často je proto při voodoo ceremoniích osoba, kterou pak toto božstvo posedne. Toto božstvo vstoupí na krátký čas do těla člověka namísto jeho duše a následně bude přímo přes tohoto člověka i mluvit. Pokročilý mág může takové božstva pak cítit, vidět a také s nimi přímo komunikovat. Může také dohodnout, co toto božstvo chce za to, aby se mé přání stalo skutečností. Pokud ještě nejste dostatečně vytrénovaný, tak potom jděte po rituálu jednoduše spát a 7 dní velmi pozorně sledujte, co se vám zdálo. Krátce po probuzení byste si měli tyto sny ihned zapsat. Nejlepší je mít poznámkový blok u postele, abyste ho měli hned po ruce.

Při někom netrénovaný se může velmi snadno stát, že namísto božstev se budou snažit s touto osobou komunikovat určití démoni, aby jí něco namluvili. Zde je třeba dávat si opravdu pozor! Znal jsem mnoho lidí, kteří najednou řekli, že toto tibetské božstvo chce, abych obětoval jednu kozu a když jsem se na to podíval v astrální rovině, nemělo s tím toto božstvo vůbec nic společného a byl to jen démon, který využil tuto situaci a pokusil se získat od lidí nějakou oběť nebo na něco namluvit. Je důležité, abyste se nejdříve v meditaci dostali dostatečně hluboko, abyste pochopili, odkud přicházejí určité hlasy a také to, jak si můžete ověřit, zda jste se opravdu povídali s božstvím, nebo zda to byl jen démon nebo moje podvědomí . Proto doporučuji, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, nejdříve pracovat s elementy. Každá bytost elementu má omezené poznání a může se mnou komunikovat i prostřednictvím obrazů a vizí.

Mohu to skutečně připsat tomuto elementu, nebo je to něco úplně jiného a určitě to není duch tohoto elementu?

Je důležité dále se rozvíjet. Rozvíjet se ve smyslu energie, moudrosti a magické moudrosti . Neboť stejně jako v tomto životě, pokud je někdo na sociální podpoře, tak pravděpodobně k němu přijde jen málo lidí a řekne, že s ním chtějí obchodovat. Naopak, pokud je někdo milionářem , pak má určitě tisíce lidí, kteří ho obtěžují nebo mu neustále lichotí a říkají: "Prosím, prosím, udělej s námi obchod." Stejné je to iv duchovním světě. Čím má člověk více energie a moudrosti, tím je pravděpodobnější, že určité božstva a duchové přijdou k tomuto mágovi nebo člověku samy a nabídnou mu pomoc nebo se pokusí navázat přátelství nebo spojenectví. Řeknou: viz se, jsem to a to božství, prosím zkus pustit mou energii do tvých znalostí a když se spojíme, můžu ti pomoci při tvém magickém vývoji a ty mi můžeš pomoci, aby na mě lidé nezapomněli nebo abych se mohl jako božstvo dále rozvíjet .

Můžete si samozřejmě položit otázku, jak se může božství dále rozvíjet. V duchovním světě je to stejné jako v tomto. Každý duch , božství nebo démon se dále rozvíjí. Pokud takový duch uzavře spojenectví s mágem, tak se i tento duch dále rozvíjí. Nejsilnější magické modely nebo nejsilnější rituály jsou vždy ty, které se spojují s určitým náboženstvím nebo s daným magickým náboženstvím . Pokud jsou božstva stále uctívané nebo se jim na pravidelné bázi něco obětuje, tak se stávají obvykle silnějšími a jsou více nakloněny pomoci člověku. Mág musí být vždy připraven předělat svůj magický model a dále ho rozvíjet. Nejde o to, abyste vytvořili nějaký statický model a striktně jste při něm zůstali. Musím pochopit, že čím více se rozvíjím, čím více mám vlastních zkušeností a nových poznatků, tím více musím rozvíjet i své poznatky o tom, co je Bůh a co je energie .

Proto jsou modely , které říkají, že je to tak, tak to bylo a tak to vždy i bude, velmi nebezpečné. To je mimochodem i problém všech velkých náboženství. Ty vždy říkají, že ten nebo ten prorok byl poslední a už žádný další nepřijde. Možná přijde ještě jeden na konci světa, ale ve skutečnosti se musí každé náboženství , jakož i magický model dále rozvíjet. V opačném případě jednou zamrzne a už nebude použitelný. Stejně jako se lidé technicky rozvíjejí dál, musí se rozvíjet i jejich náboženství, moudrost a poznatky o tom, kdo jsou a co je smyslem života , co je důležité a kdo je to Bůh . Pokud se to neudělá, tak potom lidé psychicky onemocní.
Jeden příklad z Japonska. Japonsko je technicky velmi rozvinuté, ale spirituální se tam lidé stále snaží věřit ve věci, v které se věřilo před tisíci let. Toto jednoduše nefunguje, a proto je tam stále více lidí velmi zoufalých a páchají sebevraždy. Je důležité, aby se člověk vedle mentálním a technickém vývoji vyvíjel dále i spirituální, protože jinak dojde k nerovnováze!

Bílá Magie: k tomuto tématu doporučujeme následující knihy

Josef Veselý - Magie (všetkých 22 častí)
Patrick Dunn - Chaos magie
Peter J. Carroll - Liber Null & Psychonaut
Elisabeth Haich - Zasvätenie
Eckhart Tolle - Sila prítomného okamihu (Príručka duchovného osvietenia)
Papa Nemo - Der Weg des Voodoo - Von den Grundlagen zur Praxis
ANSHA - Weiße Magie - Das große Praxisbuch; Magie der Seele
Heike Owusu - Rituály Voodoo v praxi (Magické cvičenia a rituály ochrany)
František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení
František Bardon - Praxe magické evokace
Veronika Šulcová - Vúdú: Magie a náboženství
Johannes von Hohenstätten - Auf der Suche nach Meister Arion (Hľadá sa majster Arion)

Bílá magie

Změněný stav vědomí

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Změněný stav vědomí je klíčem k magickým schopnostemPravidelné meditace nám pomáhají dosáhnout absolutního vnitřního meditativního stavu, nazývaného také bod nula nebo božský bod. Tehdy je jedna část naší pozornosti zaměřená do našeho nitra a dokážeme okamžitě rozpoznat negativní myšlenkové vzorce, které nám brání být šťastnými. S plnou pozorností rozeznáváme strach a napětí. Ihned je můžeme transformovat a obnovit naši vnitřní rovnováhu. Čím hlouběji se v meditaci dostaneme, tím intenzivnější je náš bezmyšlenkový stav, který nám umožňuje zažít i astrální cestování.

Náš pokrok můžeme měřit na základě toho, jak dlouho trvá náš bezmyšlenkový stav a z něj vyplývající pocit štěstí. I velmi krátké okamžiky těchto zkušeností nám pomáhají zůstat v kritických situacích v rovnováze a vnitřním klidu. Smrt našich blízkých, nemoci, nedostatek peněz… jsou právě jistými zkouškami. Pokud je zvládáme, jsme připravení na vyšší stupeň meditace! Právě v této fázi je důležitá i pozice, ve které meditujeme. Čím víc se v meditaci dostáváme hlouběji, tím více ztrácíme kontrolu nad naším tělem. To je důvod, proč bychom měli meditovat v polohu na křesle, lehu na zádech nebo v lotosové pozici. Jak se dá postupovat při meditaci stále hlouběji a dál si můžete ověřit tady:

1. První hlubší stupeň V meditaci se vědomě dostaneme do dimenze, kde býváme mimovolně během spánku při snění.

2. Druhý hlubší stupeň: V meditaci se vědomě dostaneme do dimenze, kde býváme mimovolně během hlubokého spánku.

3. Třetí hlubší stupeň: V meditaci se vědomě dostaneme do dimenze, ve které přebývají mrtví lidé. Bez toho, abychom zemřeli, a můžeme se svobodně vrátit nazpět do své reality.

Jak můžeme dosáhnout tohoto stavu? Akumulováním subtilní energie a silou své vůle! Na toto téma vám doporučujeme přečíst si knihu od Elisabeth Haich: Jóga a sex.

Magický stav je vyšším stupněm tzv. magického transu. Metody, kterými ho můžeme dosáhnout, se dají rozdělit do dvou kategorií:

1.) Utlumující metoda uklidní naši mysl natolik, že nakonec v ní zůstane jen cíl koncentrace a nic jiného.

2.)Excitační metoda působí opačně - skrz velmi velké vzrušení ducha během koncentrace na magický cíl.

Silné utlumení a jeho protiklad silné vzrušení má nakonec stejný účinek: vědomí zaměřené na jeden bod nebo magický stupeň vědomí.

Každý by měl dělat to, co podle svého nejhlubšího poznání o sobě samém považuje za správné. Všechno, co je součástí tohoto světa, má svoje vědomí, které je vzájemně propojené.

Bílá magie

Původ magie

Každé náboženství má nějaký magický původ. Dokonce i Ježíšbyl později kromě jiného označován i za mága. Někteří hovoří o tom, že kdysi existovala vyšší civilizace, která je zodpovědná za původ magie a postarala se o to, abychom dnes magii poznali.

Jiná teorie mluví o tom, že každý člověk má třetí oko a další čakry ve svém energetickém těle. Říká se, že když se čakry probudí, člověk získá přístup k určité magické síle.

Další teorie zase tvrdí, že magie nepochází z tohoto světa, ale že ji k ním přinesli lidé z nebe - andělé. V každé tradici existuje nějaký druh ságy nebo proroctví, které říká, že přišli andělé a pářili se.

To potom vedlo k tomu, že lidé nosí tuto magii v sobě, jen je potřeba ji probudit. My zastáváme všechny tyto teorie, protože si myslíme, že lidé neexistují sami v tomto obrovském vesmíru a v každém člověku se skrývá mág. To znamená, že každý, kdo intenzivně pracuje na svých dechových a energetických technikách, medituje a praktikuje jógu, v sobě může probudit takové magické síly.

Bílá magie

Zasvěcení v magii

Zasvěcení je vždy určitou částí magického výcviku. V první řadě má neformální charakter, ale může být pak i formálního charakteru e smyslu toho, že se udělá nějaká ceremonie, při které se někomu oficiálně řekne, že nyní je vysvěcen za kněze/kněžku voodoo, mága, lámu a podobně. Tímto formálním věcem ale vždy předcházejí neformální věci - neformální zkoušky, jakož i neformální výcvik. To znamená, že každý žák dostává takové úkoly, aby se za A.) zvýšila jeho energie, B.) zvětšila jeho rovnováha, C.) zvýšilo jeho poznání, D.) aby podvědomé věci se stávaly stále více a více vědomými, a ty stupně zasvěcení pak jsou:

1.) Ovládnutí svých emocí a myšlenek.
2.) Schopnost setrvat v bezmyšlenkovitě stavu.
3.) Schopnost dosáhnout stavu transu.
4.) Dostat se tam, kde lidé jdou v snovém spánku, ale vědomě.
5.) Dostat se tam, kde lidé jdou v hlubokém spánku, ale vědomě, a vrátit se i s poznáním.
6.) Dostat se tam, kde jdou mrtví lidé, ale vědomě a vrátit se i s poznáním.

Tím se vždy zvyšuje i schopnost komunikace s různými bytostmi. A to jsou vlastně i stupně zasvěcení. Nejde o to, aby měl někdo nějaký diplom o tom, že je například veleknězem/velekněžka voodoo, ale o to, aby daný člověk dokázal tyto výše uvedené věci. Také aby byl schopen invokace a evokace Každý takový krok výraznějšího charakteru lze pak popsat jako další krok k nějakému zasvěcení, další krok ke kněžství a podobně. Ale pokud to daný člověk neví a nepracuje na sobě, tak mu zbytečně dá někdo diplom a řekne mu, že je nyní knězem voodoo. Nebude mu to nic platné. Umí astrální cestovat nebo ne? Je energeticky silný nebo ne? Složí ho nějaká životní situace, například, že nemá peníze, někdo o něm něco řekl, někdo mu dal facku, někdo mu zemřel, člen jeho rodiny má rakovinu nebo má nějaké jiné problémy? Zlomí ho to nebo je v klidu a v klidu dělá věci, které jsou potřebné k tomu, aby vyřešil situaci?

Zda je tento proces dlouhodobý nebo to daný člověk zvládne za pár měsíců, není otázkou toho, zda váš mistr zvolí kratší nebo delší cestu, ale je to otázkou toho, jak si dá člověk říct. Jen tyto věci nejsou tak jednoduché. Délka magického výcviku nezávisí na mága, ale od žáka! Samotný proces nezávisí tedy od času, ale od připravenosti a od toho, do jaké míry je žák ochoten cvičit dané věci. Jak rychle je žák schopen všechny věci, které mu jeho učitel dává, zpracovat. A to nejen ve smyslu rychlosti přečtení knížek, ale i ve smyslu toho, zda je energeticky silný, dá si říct, nebo není a nedá si říct? Je dostatečně citlivý na to, aby mohl komunikovat s jinými bytostmi? Nebo stále nic necítí? Co mu řekla runa, nad kterou meditoval? Nic? Co mu řekla tarotová karta, nnad kterou meditoval? Nic? V tom případě člověk není připraven. To, že jsou to často věci, které se daného žáka bytostně dotýkají, je samozřejmé. Mág může na něj přenést energie kolik chce, ale on musí zvýšit svou citlivost, nebo svou energetickou úroveň a stabilitu. Každý žák dostává ty úkoly a zkoušky, kde má nějaký problém. To znamená, že pokud má někdo problém s penězi, tak dostane zkoušku týkající se peněz. U každého je to něco jiného. U jednoho žáka je to citlivost, u druhého je to disciplína, u třetího je to energie a u čtvrtého je to rovnováha. Ale všechny tyto cesty vedou konec konců k těm věcem, které jsme popsali. Jen jeden nemá peníze, druhý je líná svině, třetí nemá dostatečnou citlivost a čtvrtý nemá dostatečnou energetickou rovnováhu a nechá se vyvést z rovnováhy hloupostmi, protože má strach. Každý má něco, na čem musí pracovat. A nejde tu o to, zda je něco horší nebo lepší, je to jiné. Každý žák musí pracovat na něčem jiném. Ale práce na těch jiných vlastnostech v konečném důsledku vede k tomu, že ten člověk je citlivější a zároveň je energeticky stabilnější. Je to podobné jako ve sportu. Když chce být člověk například gymnastou, tak jeho sval musí být i silný, ale zároveň i ohebný. A to jsou dvě věci, které si na první pohled jako kdyby odporují. V magii je to totéž. To znamená, že člověk musí z jedné strany zvyšovat svou citlivost, z druhé strany zvyšovat svou energii. Z jedné strany zvyšovat své poznání na intelektuální úrovni, z druhé strany zlepšovat praxi.

Příklad: Je to podobné, jako když se někdo zeptá: „Jak dlouho mi bude trvat, než poběžím maraton pod 3 hodiny?“ Rychlost v magii závisí na dvou aspektů, stejně jako ve sportu: Závisí to za A.) d genetiky daného člověka (v magii můžeme říci, že to závisí na jeho karmy - to znamená od pozitivních věcí, které udělal v minulých životech a od úsilí, které vynaložil v minulých životech) a za B.) závisí to na tom, jak tvrdě bude člověk trénovat, správně se stravovat, dá svalem správný odpočinek, jeho trénink bude adekvátní, bude mít vhodnou běžeckou obuv a bude adekvátně sportovat..

Pokud má někdo super genetiku a bude super trénovat, tak možná za 2 - 3 roky to zvládne. Ale možná to nezvládnete v tomto životě vůbec. A zůstane pouze při rekreačním běhání. To je také v pořádku. Přesně totéž je to i v magii!!!

To znamená, že není možné říci, za jak dlouho člověk zaběhne maratón pod 3 hodiny. Možná ho v tomto životě nezaběhne nikdy, protože na to nemá genetiku nebo nedostatečně či nesprávně trénuje. Nebo jeho trénink je možná super, ale nestravuje se správně nebo má nesprávnou běžeckou obuv. V magii je to stejné. Dbá člověk na svou energetiku? Dbá na poznání sebe sama? Čte duchovní literaturu? Má na to karmu? Má z minulých životů dostatek pozitivních skutků? Dostal už v minulém životě nějaký stupeň zasvěcení nebo poznání? Vzpomněl si už v minulých životech na své minulé životy? Nebo se hned vrhá na evokace, invokace a pak skončí jako posedlý s depresemi? Dále to závisí na tom, jak se ten člověk snaží. Někdo může mít super předpoklady na běhání, ale je mu to zbytečné, pokud řekne, že jeho běhání nezajímá a nechce se mu. Nic z něj nebude. Bude sice vždy běhat lépe než průměrný člověk, ale kvůli tomu, že netrénuje, tak to dále nerozvine a maratón pod 3 hodiny nezaběhne, protože netrénuje.

Také to platí i v magii. Pokud má někdo dobré předpoklady být mágem, ale řekne, že jeho to nezajímá a nechce nebo nemůže, protože se v minulých životech už mnoho natrápil a chce žít "obyčejný život", tak bude. A protože nebude trénovat, tak to nerozvine a nikdo ho nebude nutit.okud magický výcvik není spojen i s duchovním výcvikem, tak to vždy jde do mínusu.

Zrychlený magický výcvik je možný pouze v individuálních případech, jako například u Lobsanga Rampu. On dostal zrychlený výcvik, protože na to měl předpoklady a bylo to při něm možné. Záviselo to od něj a bylo jasné, že někdo jiný by to tímto tempem nezvládl. On ano. Nemělo by smysl dát zrychlený výcvik někomu jinému, protože neměl na to karmu, schopnosti a bylo by to zbytečné. Ale vždy byly a budou takový jednotlivci, u kterých to je možné. Když zemře mág, který dosáhl vysoký stupeň zasvěcení a znovu se narodí, tak už v 10 letech může být mágem se vším, co k tomu patří. Nebude potřebovat ani to, aby ho někdo uznal nebo zasvětil.

Proces zasvěcení ve smyslu slavnosti je už druhořadý krok. Podstatné je to, zda ví daný člověk astrálně cestovat, da dokáže setrvat v bezmyšlenkovitě stavu, zda má silnou energii, zda dokáže evokovat a invokovat bytosti. Pokud jsou odpovědi na všechny tyto otázky „áno“, ak pak se může udělat ceremonie, při které se prohlásí, že tento člověk je již knězem/kněžkou voodoo nebo mágem, lamou, kněžím buddhismu a podobně. Nezáleží na tom, o jakou kulturu nebo systém jde. Nicméně tato vnější ceremonie je již nepodstatná a je to jen formalita. Neboť to, co mága dělá mágem jsou právě jeho schopnosti, znalosti a energie. To ho dělá mágem a nikoli diplom nebo ceremonie. Žák získává schopnosti a spojí se s daným božstvím již dříve v rámci toho, jak prochází zkouškami a pracuje na sobě samém. Čím dál jde, tím hlouběji zasvěcení dostává, a tím větším knězem/kněžkou voodoo pak je. Prošel všemi zkouškami a pak se to pouze slavnostně prohlásí. Všechny podmínky musí být splněny dříve a slavnost je pouze formální věc. V magii to může být i tak, že v rámci této ceremonie se pak udělá ještě nějaký rituál, vyvolá se božstvo, se kterým se žák spojí, řekne ostatním zúčastněným nějaké poselství od tohoto božství, a tyto věci se spojí do něčeho, co bude užitečné i pro ty lidi, kteří tam budou, aby se i oni něco dozvěděli, přijali energii a poselství.

Ale všechno to podstatné se stalo už předtím neformálně, ať už ve formě zkoušky nebo ve formě toho, že daný člověk přijal určitou energii nebo získal určité schopnosti. Pokud tuto energii a schopnosti má a tyto věci jsou stabilní, to znamená, že to nezažil pouze jednou, tak je připraven. (Například, když se někdo poprvé dostane do astrálu, tak to ještě neznamená, že už je veleknězem voodoo, protože je možné, že mu pouze jeho mistr poslal určitou energii na to, aby ho motivoval, a aby viděl, že to je možné a pak ho to má motivovat k tomu, aby to zkoušel dál a dál z vlastní energie, a aby to pak z vlastní energie věděl pravidelně dělat). Takže to, že se mu to podaří jednou ještě neznamená, že to i ví, ale často je to dáno právě tím, že mistr tam svého žáka sebere a ukáže mu: „Podívej se, takhle to jde. Dá se to přece, cvič dál.“ Ale to ještě není důvodem k tomu, aby se udělala slavnost a prohlásilo, že tento člověk může být zasvěcený a je veleknězem voodoo, protože 1 - 2 x astrálně cestoval a spojil se s nějakou bytostí, která mu něco řekla. To je příliš málo.

Zkoušky jsou také neformálního charakteru a adept neví dopředu o tom, že to je zkouška. To znamená, že Vyšší síla nebo mág ví, jaký má daný člověk problém a takové zkoušce ho vystaví. Některé zkoušky mohou být ale také formálního charakteru, když chce například mistr nastavit žákovi zrcadlo nebo mu něco ukázat, tak to může udělat i formálně. Tyto formální zkoušky ale nemají ten účinek a nemají takové dalekosáhlé důsledky, jako neformální zkoušky, protože když víme dopředu, že jde o zkoušku, tak to zkouška není. Slouží to pouze na to, aby se žákovi ukázalo, s čím má problém.
Formální zkouškou je například i zavření do truhly s hadem. Může to být, ale nemusí a vždy to závisí na individuálním případu. To znamená, že zavření do truhly s hadem je vhodnou zkouškou pro člověka, který má problém být v temnotě a má strach z hadů. V tom případě by byla zvolena tato zkouška, aby mistr viděl, zda se žák dostal dál, zda dokáže ovládat své myšlenky a strach. Tehdy je tato zkouška namístě. Ale to, zda se zvolí formální nebo neformální zkouška, nebo jejich kombinace, je vždy individuálně.

Při magickém výcviku je vždy nutný i osobní kontakt mistra s žákem. Minimálně 1 x do roka nebo 1 x za 2 roky musí být žák fyzicky s mistrem, protože některé věci se nedají dělat na dálku. Určité věci je možné dělat i na dálku. Podstatné je to, aby žák zůstal s mistrem v kontaktu - telefonicky, přes Skype a podobně, a aby pracoval na úkolech, které dostává od svého mistra.

Mnoho mágů nebo kultur používá různé drogy na to, aby se dostali do astrálu (např. Kokain, marihuanu, hašiš, muchomůrky ...). Mistři někdy, pokud žáci nebyli energeticky připraveni, používali drogy, aby žákům pomohli vstoupit do astrálu, ale z druhé strany musely být dostatečně připraveni, aby navzdory drogám některé poznatky, energie přijali a pochopili. Tuto metodu vůbec nedoporučujeme, protože vede k poškození zdraví důležitých energetických center, které jsou pro mága a jeho práci důležité. Doporučujeme místo toho dechová cvičení a meditace. Kromě toho takové vstupy do astrálu zůstávají z větší části nepochopené a mág má málo síly na to, aby se v astrálu mohl pohybovat, kde chce, a aby se mohl dostat k potřebným informacím. Kromě toho má mág i málo sil na to, aby si podmanil různé bytosti, které když v astrálu přemůže, mu mohou prokazovat různé služby.

Logo Bílá Magie Info

Otevřte se bílé magii a voodoo

Duchovní cesta

Otevřte své nitro a od zdroje - Boha - k vám budou proudit informace, podněty. Získáte jistotu ve správnosti konání. Přestanete být spoutaní obavami ze ztráty někoho či něčeho. Uvolníte sami sebe a následně dáte svobodu i svým blízkým. Začnete je vnímat úplně jiným způsobem. Budete respektovat jejich vůli a začne k vám proudit Energie Lásky. Její prociťování vás začne měnit tím nejdokonalejším způsobem. Nejprve zjistíte, že milujete celé své okolí. Postupně budete mimovolně vyzařovat laskavou energii navenek. Tehdy se vás ti citlivější z vašeho okolí budou ptát: „Co se ti stalo? Jsi takový jiný!“ To proto, že jednoduše cítí něco příjemného z vás a budou si přát být neustále s vámi. Nejem lidé, ale i zvířata. A tehdy to začítná pracovat úplně dokonale, automaticky. Ve vašem životě se začnou dít neuvěřitelné věci. Dá se říci zázraky.

Bílá magie a duchovnost jsou cestami osvícení sebe samého, sebepoznání a moudrosti. Bílou magií a duchovností získáváme duševní rovnováhu, zdraví a radost.

Vždy existuje cesta ke Světlu!

Proste a dostanete; hledejte a najdete; klepte a bude vám otevřeno! Protože každý, kdo prosí, dostane; a kdo hledá, najde; a kdo klepe, tomu bude otevřeno.

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Jak se naučit bílou magii?

Bílá magie si žádá od člověka, který se chce opravdu a upřímně zabývat sám sebou, dělat tu nejtěžší práci: Neustále na sobě pracovat! Bílá magie je duchovní cesta k seberealizaci a osvícení.

Mnoho lidí se na nás obrací se žádostí, abychom je učili magii. Kladou otázky: „Co je třeba dělat? Jak je třeba konat, aby člověk mohl vést šťastný a úspěšný život? Jak žít bez strachu před útokem ze strany magických sil?“

Na všechny tyto otázky je jen jedna odpověď:

1. Neustále vyhledávejte a navštěvuje duchovně založené lidi, mistry. Skvělé jsou pobyty na posvátných, energii vyzařujících místech, jako např. Lurdy. Můžete se pokusit najít takové výjimečné místo plné síly i ve svém okolí. V přirodě u vás doma nebo i v místě, kde kdysi žil nějaký světec.

2. Čtěte duchovní literaturu nebo svaté knihy a dělejte tak bez přestání.

3. Vytrvale vykonávejte duchovní cvičení - medituje a modlete se. Pravidelně se očišťujte koupelí ve slané vodě. Působí tu dvě z očistných sil: sůl = Matka Země + Voda. Taktéž vykuřujte místnosti šalvějí, kadidlem nebo myrhou.

Rádi bychom vám tyto tři body přiblížili citátem.

Říkám vám:
Proste a dostanete; hledejte a najdete; klepejte a bude vám otevřeno. Protože každý, kdo prosí, dostane; a kdo hledá, najde; a kdo klepe, tomu bude otevřeno.

Kdo z vás je takový člověk, který, kdyby ho jeho syn prosil o chléb, dal by mu kámen? Nebo že by mu dal hada, když si prosí o rybu? Když tedy vy, i když jste zlí, dokážete dávat dobré dary svým dětem, o co spíš dá váš Otec, který je na nebesích, dobré dary těm, co ho prosí.

Bílá magie - Jak se naučit bílou magii

Jste tím, čím jsou vaše nejhlubší přání.
Vaše vůle vychází z vašich přání.
Vaše činy vycházejí z vaší vůle.
Váš osud vychází z vašich činů.

Skutečná bílá magie znamená pochopit a ovládat svoje přání.

Nežeň se za minulostí,
a neztrácej se v budoucnosti.
Minulost už není.
Budoucnost ješte nepřišla.
Život je teď a tady.

To je klíč ke skutečné bílé magii.

Ve světě magie a mysticizmu není žádné „já“, „ty“, „on“ nebo „ona“.
Existuje tam jen Bůh, jen „Já jsem”.
Všechno je světlo, vědomí a radost:
které se projevuje v různých formách a na různých úrovních uvědomění.

Poznejte sebe sama!

Princip bílé magie velmi podrobně popsali již staří Řekové - prostřednictvím orákula v Delfách.

Ať říkáme a konáme jen to, co je dobré pro všechny.
Ať slyšíme a vidíme jen to, co je dobré pro všechny.
Dovol nám, bože lásky, abychom ti sloužili po celý život.
Ať se naším prostřednictvím šíří Tvá svoboda po celé Zemi,
v každém okamžiku našich životů, i tehdy, když používáme síly bílé magie.

To, co je nemožné pro lidi, je možné pro Boha.
In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen
Om, Namaste Buschido. Nome Ten Buschido Tischami.

Magie je vědou králů
cennější svatého grálu
lze-li věřit klasikům
těm vousatým staříkům

Vyžaduje hodně cviku
intelektu gymnastiku
je to velká zábava
církev na ni nadává

Není bílá ani černá
tvojí podobě je věrná
záleží, jaký máš vkus
chová se jak Próteus

Tajemství ti poodhalí
co nevidí lidé malí
co neslyší chátra hluchá
je to dobrodružství ducha

Jenom člověk zasvěcený
provádí v matrixu změny
korektury reality
nauč se je dělat i ty!

Zda to vážně funguje?
Někdy ano, někdy ne

Autor: Josef Veselý

Potřebujete pomoc nebo máte problém? ZDE nás můžete kontaktovat!

Pokud si něco přejete, a vaše přání se splní, toto naplnění vás změní. Proto dávejte pozor na to, co si přejete, protože vaše přání se může splnit!

Šišinka (epifýza)

Třetí oko - šestá čakra (ádžňáčakra)

Šišinka, epifýza nebo ve východních kulturách známá také jako třetí oko, je ve skutečnosti zdrojem nadpřirozených a magických sil. Šišinka je orgánem jasnovidectví a kontroly vyšších energií. Má schopnost transformovat sexuální energii a slouží k akumulaci psychické energie.
V dávných dobách v Indii, po smrti a spálení těla, hledali žáci zbytky šišinky svých guru. Na základě její velikosti poznali, jak duchovně rozvinutý guru byl. Šišinka váží obvykle 0,15 gramu. Pokud je však někdo duchovně málo rozvinutý, může šišinka vážit jen 0,0025 gramu. U velmi duchovně vyspělých lidí může vážit až 0,45 gramu. Šišinka se vyvíjí a zesiluje až do probuzení sexuální energie. Pokud osoba již pak dále duchovně nerozvíjí a nepracuje na sobě, velikost šišinky zůstává zachována. Pokud se člověk duchovně dále rozvíjí a akumuluje svoji psychickou energii, může šišinka dále růst.

Existuje Epos o Gilgamešovi, který od svého duchovního učitele získal znalosti o tom, jak meditovat a jít hlouběji do sebe samého. Naučil se různé meditační techniky, mimo jiné meditaci s lotosovým květem a meditaci se 4 elementy a díky tomu získal mnoho různých informací a poznatků. Šišinka má ale i dva strážce prahu. Jeden se objevuje ve formě hada a druhý ve formě vševidoucí oka. Pouze ten, kdo opustil svou živočišnou podstatu, pouze ten, kdo dokáže kontrolovat své myšlenky a pocity, může projít přes strážce prahu. Gilgameš nedokázal zcela opustit a zkrotit svou živočišnou podstatu. Proto nedosáhl osvícení a status bódhisattvy. Z tohoto důvodu se Gilgameš nestal nesmrtelným.

Nesmrtelnost existuje jen v duchovním světě. Během svého života musíte spojit svou vlastní osobnost se svou božskou duší, abyste se stali Bódhisattvou. Takoví lidé nepřicházejí na tento svět, protože musí, ale proto, že to sami chtějí.

Dělají to ze soucitu, aby pomohli lidem a dalším bytostem se dále rozvíjet. Nejsou vázáni na čas. V šišince je zaznamenáno vše, co jste udělali a co jste si mysleli jak v tomto, tak v minulých životech. Existují také věčné, nesmrtelné záměry, takže nejde jen o to, co jste udělali a na co jste mysleli, ale i proč. Vše je v nás uloženo a nelze to oklamat. Pokud se pokusíte oklamat pomocí rituálů a nejste dostatečně duchovně rozvinutí, zešílíte. V nejlepším případě dostanete psychickou chorobu a skončíte na psychiatrické klinice. Proto je nesmírně důležité pochopit, že techniky jako meditace, modlitba nebo magické rituály by se neměly provádět bez upřímných duchovních záměrů. Pokud to však přesto uděláte, budete zklamáni, protože se nestane nic z toho, co si přejete. Pokud děláte tyto věci srdcem, s čistým úmyslem duchovně se dále rozvíjet, můžete získat různé síly, což přichází pouze jako vedlejší záležitost, abychom měli více příležitostí. A také abychom mohli více pomáhat lidem, zvířatům, přírodě a obecně naší Zemi. Pokud je použijete nesprávně, padnete velmi hluboko. Strážce prahu nemůžeme oklamat, protože mají přístup k našim záměrům.

V hypothalamu existují živočišné programy a šišinka se otevře pouze tehdy, když se otevřeme duchovnímu programu a staneme se duchovním člověkem. To neznamená, že si musíte nechat všechno líbit nebo být zticha, když se stane něco negativního. Epifýza zesiluje buď naše negativní nebo pozitivní programy. Pokud chcete aktivovat šišinku, musíte se vzdát svých živočišných (egoistických) programů.

Tyto programy se často označují jako drak. Pokud jste zkrotili svého vnitřního draka, můžete otevřít dveře do vyššího světa. Nejdůležitější je překonat svoje vnitřní strachy. Musíme pochopit a prohloubit tyto 3 věci:

 • LÁSKU, lásku k sobě samému a lásku k Bohu, a teda k celému životu.
 • VDĚČNOST,vděčnost za božskou silu, vděčnost za Matku Zem a vděčnost za vyšší bytosti.
 • DŮVĚRU, důvěřuji Bohu, který mě vede, důvěřuji guruovi, který mě vede. Důvěřuji Matce Zemi, která mě vyživuje.

Toto vnitřní nastavení musí být následované i vnějším nastavením nebo vnější cestou. Tou je:

 • 1. CESTA MOUDROSTI, měl bych se neustále rozvíjet - psychicky, fyzicky a intelektuálně. Pokud chci pochopit Boha a nechci být sužován negativními silami, je potřeba se rozvíjet. Proto se negativní síly ještě v dnešní době snaží zastavit tok informací. Chtějí nás přesvědčit, že nepotřebujeme žádnou školu, žádné znalosti kromě poznatků z určitých knih. Čím více toho víte, tím více jste chráněni před negativními silami.

 • 2. Cesta DISCIPLÍNY, navenek musíte mít stejně velkou disciplínu, jakou máte vnitřně. Musíte zastavit tyto negativních programů železnou disciplínou. Nebojujte s negativními myšlenkami, ale prostřednictvím své pozornosti najděte znovu cestu k těm pozitivním.
  Něco takového jako "moje myšlenky" neexistuje. Náš mozek je jako rádio a pokud se o něj nebudeme starat, skončí na smetišti. Musíme se proto starat o to, abychom náš mozek udržovali vždy na správných frekvencích. Potřebujete mít disciplínu v modlitbě, meditaci a při čtení svatých písem, knih a literatury.

 • 3. Cesta soucitu, pouze pokud něco dělám s pocitem, že to dělám pro druhé, budu moci zlepšit i svůj duchovní život. Co to znamená, je vždy individuální. Někdo píše knihy, někdo dělá hudbu, někdo maluje a kreslí, někdo podniká a pomáhá druhým něčeho dosáhnout, někdo vstoupí do politiky, někdo se stará o staré lidi a někdo je vědcem, který se snaží zjistit pravdu. Každý má svou vlastní cestu a každý je individuálním vyjádřením božské lásky. Každá sněhová vločka je jiná, také každá cesta je navenek jiná, každý z nás má jiný talent a tyto talenty byste měli dát do služby života.

Pokud budete neustále následovat tyto 3 vnitřní a vnější cesty, šišinka se otevře a budete moci projít dveřmi do jiného světa. To je cesta mága!

Jak se mohu naučit bílou magii?

Podmínky učení se magie

Všeobecně: Na začátku existují dva předpoklady, které mají zásadní význam. Prvním je ochota a otevřenost prozkoumávat paradigmata a vzory chování naučené výchovou a/nebo autoritami, zpochybňovat je a pokud je to potřeba, modifikovat je nebo je dokonce úplně odhodit.

Druhým je pevná vůle (duchovní, psychická i tělesná), protože ani na této "magické cestě" nemusí jít všechno hladce. Opak je pravdou: Je potřebná odvaha a schopnost relativizovat realitu, abyste ji v případě potřeby dokázali transformovat.

Každodenní cvičení s meditacemi ducha pro více pozornosti, duše pro více klidu a rovnováhy a těla pro více uvolnění jsou také předpoklady, stejně jako čtení knih, které jsou pro cestu žáka bílé magie nezbytné a umožňují mu položit první teoretické základy magické myšlenkové pyramidy. Prostřednictvím pozornosti ducha se zostřují vaše smysly a učíte se lépe poznat sebe a své vlastní impulzy. Prostřednictvím klidu se naučíte odhadnout bez emocí a předpojatého hodnocení všechny fenomény, které vás potkají na magické cestičce a dokážete je konstruktivně využít.

Prostřednictvím tělesného uvolnění se naučíte lépe ovládat svoje tělo a odstranit blokády, které vám jinak jen překáží. Všechny tyto 3 faktory na sebe vzájemně působí a patří ke třem principům této cesty k bílé magii.

Finanční odměna vůči učiteli je druhořadá. Investice času a energie je vzájemná a měla by být vyrovnaná z obou stran. Po tomto čase "přípravy" s vámi učitel povede rozhovory a také prostřednictvím otázek vás bude zkoušet, jestli jste pro "Učení se bílé magie" vhodným adeptem.

Poznat sebe sama znamená prozkoumat i svoje podvědomí a svoje minulé životy a karmu. Toho je možné dosáhnout prostřednictvím hlubokých meditací a astrálních cest. Žáci jsou vybíráni tak, že se zaměřujeme na kvalitu, nikoliv na kvantitu. Magický výcvik trvá několik roků a u každého je vedený úplně individuálním způsobem.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

© 2011 - 2022 I I Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Janka Čermáková Kontakt E-Mail