Jak se naučit bílou magii

Rituály & Tipy & Triky

Bílá magie: Jak se naučit bílou magii

Rituály bílé magie & Tipy & Triky

Filozofií Bílé magie je, že všechno ve vesmíru pochází z transcendentální síly. Jinak řečeno z jediné nejvyšší síly, která přesahuje smyslové a rozumové chápání a je proto vnímaná jako nadpřirozená síla. Bílá magie dává lidem schopnost ovlivňovat tuto sílu. Z pohledu magie je svět na všech úrovních reality propojený do jediné nesmírně velké a mnohoúrovňové energetické sítě. To vysvětluje, proč se něco může dít na jednom místě, zdánlivě nesouvisejíc s jiným místem, kde byla cíleně nashromážděná energie a magickým zásahem odeslaná na ono žádané místo.

Rituál bílé magie je osvědčeným a nejúčinnějším prostředkem pro praktické využití magických sil. Význam slova rituál označuje sled úkonů, při kterých se dá dostat do kontaktu s napřirozeným světem. Každý rituál má svoje zažité části, speciálně obětní dary a očistné obřady.

Bílá magie: Magie je práce s energií. Při zaměření se na léčení, nalezení lepší životní cesty, lepší práce, dosažení harmonického vztahu či pomoci druhým používá mág energii k dobrým účelům a mluvíme o bílé magii. Je dobré vědět, že v bílé magii se často používá práce s analogiemi. Ovlivňování toho samého tím samým je hlavní zákon analogie - hermetický zákon. Není pochyb o tom, že všechny bytosti, věci a události spolu souvisí, vzájemně se podmiňují a doplňují. Cílem bílé magie je ochrana a léčení. Počátky bílé magie sahají až do dávných hebrejských a starověkých egyptských časů.

Bílá magie Oltář

Bílá magie je vlastně usměrňování energie v pozitivním slova smyslu. Jinak řečeno vytváření harmonie a jejím působením odstraňování negativních lidských vlivů, působící skrze démonické zásahy. Bílá magie znamená v božském pojetí chránit jeden druhého, ale i sebe samého, před vlivy černé magie a před démony.

V bílé magii se pracuje nejen s analogiemi a koncentrací pozornosti, ale i s duchy, božstvy a živými energiemi, které je možno vyvolat a ovládat. Bílá magie je proto označovaná jako "bílá", jelikož jejím posláním je vždy dosáhnout zlepšení situace a přinášet "dobro". Samozřejmě co je dobré a co je špatné je velice relativní. To, co bylo před 500 lety považováno za dobré, může být dnes špatné a absurdní. I zvyky v jednotlivých kulturách mohou být protichůdné. To, co je například v Číně vnímáno jako dobré, je v Česku nepředstavitelné a nepřijatelné. Nebo naopak. Z tohoto úhlu pohledu je a bude bílá magie polemickou a diskutabilní.

Zkuste pochopit a přijmout, že forma je jen iluze. Někdy tady začíná bílá magie. Uvědomte si a přijměte, že neexistuje ani minulost ani budoucnost. Jen forma a představa, o které meditujete, se stává skutečností.
Biela mágia Pentagram

Bílá magie: Orákulum

Jak udělat správný rituál s náležitým postupem se bílý mág ptá orákula. Správná volba nevychází z logického myšlení, protože mnohokrát z něj přicházející informace jsou zkreslené a neúplné. Bílý mág se proto ptá bohů, duchů a svého vnitřního cítění. Slovem orákulem je v tomto případě pojmenování pro Tarot, I-ťing, Runy, nebo Voodoo Obi Orákulum.

Bílá magie: Výběr správného času

Princip analogii říká:

„Jak nahoře, tak i dole; Jak uvnitř, tak i vně; Jak duše, tak i tělo."


Proto hlavně při přibývajícím Měsíci vykonávají mágové rituály, které slouží k tomu, aby něco rostlo a zvětšovalo se (láska, peníze, štěstí…).

Naopak při ubývajícím Měsíci vykonávají rituály, které slouží na zmenšení či eliminaci něčeho (choroba, neštěstí, smůla…). Více si přečtěte v našem lunárním kalendáři.

Při planetární magii (bílé magii) je každému dni a každé hodině přiřazená jedna planeta:

Stacks Image 48424
Sobota, Saturn:
Pomáhá lidem zbavit se různých návyků a dalších záležitostí.
Neděle, Slunce:
Bohatství, sebevědomí, vitalita, peníze, zdraví.
Pondělí, Měsíc:
Intuice, rodina, vztahy, změny, duchovno.
Úterý, Mars
Dává sílu překonat překážky, též operace a nehody.
Stacks Image 48438
Středa, Merkur:
Komunikace a přesvědčivost, je opravdu výborným pomocníkem při zkouškách.
Čtvrtek, Jupiter:
Pro prosperitu a blahobyt pomocí tzv. šťastné náhody, při akutním nedostatku finančních prostředků a pro spravedlnost.
Pátek, Venuše:
Milostná magie, harmonie, radost, romantika, vášeň, potěšení, umění a krása.

Čas aktivního působení planet (ke které hodině je přiřazená ovlivňující planeta) si můžete přečíst tady.

Bílá magie

Jak dosáhnout svého cíle

Řekněme si na rovinu: „Každá lidská bytost je mágem!" Můžeme tomu opravdu uvěřit, protože každý z nás si přitahuje vlastní realitu, jinými slovy skutečnosti, jakou má ve své pozornosti. To se nazývá vědomí a to není nic jiného než energie. Toto téma je velmi dobře vysvětleno v knihách:

Esther a Jerry Hicks - Peníze a zákon přitažlivosti: …a hojnost, zdraví a štěstí
Neale Donald Walsch - Hovory s Bohem I. a Šťastnější než Bůh
Rhonda Byrne - Síla

Velmi stručně vystižené poznání z nich je:

“Na co dnes myslíš, tím se zítra staneš.”

Arnold Schwarzenegger je velmi dobrým příkladem toho, o čem hovoříme. Když měl 16 let, už věděl, že jednoho dnes vyhraje soutěž Mr. Olympia. Měl úplně jasno v tom, že bude hrát ve filmech. Ale i to, že později bude pomáhat lidem jako politik. Jeho představa byla zřetelná a neustále pracoval na dosažení svých cílů. Jednou řekl: „Měl jsem velmi vysoké cíle. A neměl jsem ani jedinou myšlenku, že se mi nepodaří je splnit." Možná i vy máte podobný talent a jste stejně tak bystří. Nahlédněte do svého nitra, abyste zjistili, proč tu jste! Co chcete a jak byste toho mohli dosáhnout? A potom můžete každý den, každou minutu vašeho života zasvětit tomu, abyste naplnili svůj osud!

Neustálé učení je důležitou a výraznou vlastností pro všechny velké osobnosti. Arnold Schwarzenegger nebo Bruce Lee se ustavičně učili. Hlavně od lidí, kteří byli v jejich povolání lepší než oni sami. Později si uvědomili, že je prospěšné se učit i od lidé s méně rozvinutými schopnostmi.

Bílá magie

Navzdory tomu, že Bruce Lee byl jedním z nejlepších sportovců v oblasti bojových umění, nestyděl se přiučit nové technice, kterou neznal, od jednoho čínského chlapečka.

„Světec se dokáže učit dokonce i od hlupáka, hloupý člověk se však nedokáže naučit nic ani od světce."


Toto téma je velmi dobře zpracované v knize:
Shunryu Suzuki: Zenová mysl: Mysl začátečníka.

Bílá magie však zachází mnohem hlouběji. Zabývá se pojmy jako je karma, čakry a božstva.

Karma je princip akce a reakce na duchovní úrovni. Zákon akce a reakce říká, že každá akce (síla) okamžie způsobuje rovnocennou reakci (protichůdnou sílu), která se vrací zpět k iniciátorovi akce. Tento zákon platí nejen ve fyzice, ale i v úplné všeobecné rovině bytí. To, co dáváme, se nám vrátí zpět v jiném čase. Mág musí být schopný zjisti, proč se v životě některé věci ději „z hlediska karmy." Malý příklad: někdo se narodí s jistým tělesným postižením. Je to proto, že v předešlém životě tento člvoěk způsobil někomu jinému tělesnou újmu.

Čakry jsou „silová centra" nebo energetické víry v jemnohmotném těle. Ve fyzickém těle ovlivňují činnosti žláz s vnitřní sekrecí a lymfatický systém.

Božstva - více o božstvech se dočtete ZDE.

Bílá magie

Oltář a rituály

Oltář je místo určené na pravidelné meditace a modlitby. Je to váš osobní svatostánek. Nejlepší je, když si na vykonávání magických úkonů vyhradíte samostatnou místnost. Pokud často vykonáváte rituály venku, oltář může být i přenosný. Udělejte si ho podle vlastního cítění. Doporučujeme, abyste na oltář umístili bílou svíčku, pentagra, zobrazený v kruhu nebo kříž. Vhodná je i soška Buddhy nebo Šivy.

Oltář, na kterém budete vykonávat své magické rituály, se časem stane silným magicky nabitým místem. Čím víc magických rituálů budete na oltáři vykonávat, tím silnější a mocnější místo to bude. Proto dávejte pozor na to, jaké aromatické látky používáte. Vždy používejte jen čisté přírodní esence, nikdy syntetické! Jako mág byste vždy měli mít kadidlo, santalové dřevo a kadidelnici s uhlíkem. Dále je vhodné mít na oltáři rituální nůž a magickou paličku (voodoo paličku). Používají se k přivolávání a odvolávání božstev a duchů, k vytvoření magického kruhu a za účelem vlastní ochrany před astrálními darebnostmi.

Bílá magie je uměním, jak ovlivnit skutečnosti silou vůle. Svět okolo nás se potom stává odrazem našeho vědomí.

Bílá magie je komunikace s dřímajícími silami v nás. Jsou „tajné" a na první pohled nezpozorovatelné. Při praktikování magie byste se vždy měli ponořit do svého nitra! A tam se střetnout s těmito silami. Při vcházení do svého nitra přestáváme být bdělí v pravém slova smyslu. Pozor, nejde tu o spánek! Takže úspěšný bílý mág pracuje se svými dřímajícími silami, avšak nespí. Právě tady je důležité vyjasnit si, proč vlastně potřebujeme spánek a jak to souvisí s magií.

Mág potřebuje být svěží a silný. S tím úzce souvisí i délka doby využívaná pro spánek a fyzickou regeneraci. Dobrému mágovi stačí na plnohodnotnou regeneraci jen několik málo hodin spánku. I Albert Einstein, i když nebyl mág, ale vědec, byl jedním z těch, kterým stačilo jen pár hodin spánku. Na druhé straně někdo může spát i deset hodin denně a stále se cítí unavený. Pozor, může to být i skrytý signál, že něco není v pořádku. Tehdy radši magické rituály vynechejte.

Bílý mág pracující s analogiemi vychází z toho, že podobné se přitahuje s podobným. Naše realita je vytvářená ze zmaterializovaných tužeb. Velmi mnoho se tedy dá dosáhnout pomocí cílených přání. A paradoxně někdy na jejich zhmotnění stačí velmi krátká doba. Přání je hnacím motorem pro myšlenky a skrz ně konáme. Konání je cestou ke skutečnosti. Zjednodušeně řečeno: Když bílý mág změní svoje vědomí, změní se i skutečnost.

Rituály bílé magie jsou symbolické činy, pomocí kterých přivoláváme síly potřebné k dosažení určitého záměru. Víte, že magické rituály vykonáváme i v běžném životě? Jen si to vlastně neuvědomujeme. Nevíte jaké? Úplně jednoduché - ranní hygiena, příprava jakéhokoliv nápoje či jídla atd. Pokud je děláme s láskou a radostí, stávají se pozitivními rituály našeho dne. Uvědomme si, že každý z nás si přitahuje takovou formu skutečnosti, na jaké má pozornost! Takže pokud nadáváme na politiky nebo si stěžujeme na práci, vykonáváme naživo svůj negativní rituál. Stejně tak pokud jsme naštvaní při zprávách v televizi, i při řízení jen nadáváme na červenou na semaforu. Jedním z pozitivních rituálů je večerní modlitba nebo meditace před spaním, či vyjádření vděčnosti.

Bílá magie Rituál

Prozatím se čtenáři může zdát, že s rituály to je vlastně úplně jednoduché. Právě teď a tady je důležitá informace: NEDOPORUČUJEME, aby adept magie sám vzýval božstva, démony nebo duchy! Všechny rituály může dělat jen pod dohledem mistra. Neuposlechnutím se vystavuje nebezpečí. Je dobré vědět, že když je žák připravený, mistr k němu přijde sám. Když se tak stane a mistr se zjeví, doporučujeme adeptovi, aby se sám zaměřil na modlitby a afirmace. Význam slova afirmace je smysluplné pozitivní tvrzení, utvrzení, ubezpečení. Také je důležité obracet se se svými přáními na anděly.

Co DOPORUČUJEME: Aby vzývání božstev a duchů bylo bezpečné, měl by adept hodně číst a věnovat dostatek času meditování. Musí dokázat setrvat v bezmyšlenkovém vědomí a dokázat rozpoznat zdroj, odkud přicházejí jeho myšlenky a přání. Převládá názor, že člověk si sám ve své hlavně vytváří všechny myšlenky. Pravda je jiná. Myšlenky k nám přicházejí z pěti různých zdrojů:

  1. Bůh a jeho poslové (andělé, duchovní učitelé) a naše duše. ento zdroj je absolutně pozitivní. Z něj přichází láska, velké inspirace a taky díla v podobně knih nebo uměleckých výkonů. Tady čerpají inspiraci mnozí umělci a vědci a také lidé, kteří dělají něco pozitivního pro ostatní, jako například: Matka Tereza, Albert Einstein nebo Leonardo da Vinci a mnozí další.
  2. Naše vlastní ego. Náš zkreslený obraz o tom, kdo jsme. Představa, že jsme jen toto tělo s pocity a myšlenkami. Přitom svůj původ mají v duši a ta je nesmrtelná! Tento zdroj nám často přináší pocity strachu a stres.
  3. Naše okolí. Sem patří všechno, co si přečteme, rozhlas, televize, přátelé, škola, práce, reklama. Tento zdroj může být dobrý, ale i zlý. Velmi závisí na tom, jaké přátele máme, co čteme, jaké televizní programy sledujeme, jakou hudbu posloucháme.
  4. Ďábel, Satan a jeho poslové. Tento zdroj může způsobovat bezdůvodnou depresi, paniku, hněv, nenasytnost, žádostivost a agresivitu. Je absolutně negativní.
  5. Jiní duchové, kteří mohou být pozitivní nebo negativní. Je nesčetné množství duchů a proto se nemůžeme zmínit o všech. Jen komunikace s nimi pomůže ujasnit, proč vás tyto bytosti kontaktovaly. Mohou mít dobré, ale i zlé úmysly, stejně jako lidé.

ZAČÁTEK je tehdy, když si adept uvědomí, odkud přicházejí podněty, které cítí ve svém nitru. Tehdy je připravený na skutečnou duchovní cestu magie. Magie není hra, kterou budeme jeden den hrát a na druhý den se rozhodneme, že přestaneme. Magie je nástroj, podobně jako jaderná energie. Při správném užívání nám může dávat světlo ke svícení. Pokud se použije nesprávně, může být ničivá. Příběhy o Atlantidě jsou o velké civilizaci, která byla zničená škodlivými experimenty černých mágů.

Bílá magie: Adept se musí opravdu hodně učit. Důležité je uvědomit si, že určité schopnosti a síly přicházejí od Boha v pravý čas. To znamená tehdy, když je na to člověk připravený. Má v sobě dostatečnou hloubku a dokáže naslouchat tomu, co je mu hovořeno. Svatý Petr získal svoje síly a schopnosti, když porozuměl těmto slovům: „A já ti říkám, ty si Petr, silný jako skála. A na této skále postavím svou Církev a pekelné brány ji nepřemohou. Tobě dám klíče od království nebeského: co svážeš na Zemi, bude svázané v Nebi. A co rozvážeš na Zemi, bude rozvázané v Nebi.“

Pokud člověk používá síly správným způsobem, stávají se silami magickými. V každém dalším životě jsou stále mocnější. Ale: pokud jsou tyto síly zneužívané, stávají se stále slabšími.


Rituály: k tomuto tématu doporučujeme následující knihy

Josef Veselý - Magie (všech 22 častí)
Patrick Dunn - Chaos magie
Peter J. Carroll - Liber Null & Psychonaut
Elisabeth Haich - Zasvěcení
Eckhart Tolle - Moc přítomného okamžiku
Papa Nemo - Der Weg des Voodoo - Von den Grundlagen zur Praxis
ANSHA - Weiße Magie - Das große Praxisbuch; Magie der Seele
Heike Owusu - Rituály Voodoo v praxi (Magická cvičení a rituály ochrany)
František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení
František Bardon - Praxe magické evokace
Veronika Šulcová - Vúdú: Magie a náboženství

Bílá magie

Změněný stav vědomí

Změněný stav vědomí je klíčem k magickým schopnostem Pravidelné meditace nám pomáhají dosáhnout absolutního vnitřního meditativního stavu, nazývaného také bod nula nebo božský bod. Tehdy je jedna část naší pozornosti zaměřená do našeho nitra a dokážeme okamžitě rozpoznat negativní myšlenkové vzorce, které nám brání být šťastnými. S plnou pozorností rozeznáváme strach a napětí. Ihned je můžeme transformovat a obnovit naši vnitřní rovnováhu. Čím hlouběji se v meditaci dostaneme, tím intenzivnější je náš bezmyšlenkový stav, který nám umožňuje zažít i astrální cestování.

Náš pokrok můžeme měřit na základě toho, jak dlouho trvá náš bezmyšlenkový stav a z něj vyplývající pocit štěstí. I velmi krátké okamžiky těchto zkušeností nám pomáhají zůstat v kritických situacích v rovnováze a vnitřním klidu. Smrt našich blízkých, nemoci, nedostatek peněz… jsou právě jistými zkouškami. Pokud je zvládáme, jsme připravení na vyšší stupeň meditace! Právě v této fázi je důležitá i pozice, ve které meditujeme. Čím víc se v meditaci dostáváme hlouběji, tím více ztrácíme kontrolu nad naším tělem. To je důvod, proč bychom měli meditovat v pololehu na křesle, lehu na zádech nebo v lotosové pozici. Jak se dá postupovat při meditaci stále hlouběji a dál si můžete ověřit tady:

1. První hlubší stupeň V meditaci se vědomě dostaneme do dimenze, kde býváme mimovolně během spánku při snění.

2. Druhý hlubší stupeň: V meditaci se vědomě dostaneme do dimenze, kde býváme mimovolně během hlubokého spánku.

3. Třetí hlubší stupeň: V meditaci se vědomě dostaneme do dimenze, ve které přebývají mrtví lidé. Bez toho, abychom zemřeli, a můžeme se svobodně vrátit nazpět do své reality.

Jak můžeme dosáhnout tohoto stavu? Akumulováním subtilní energie a silou své vůle! Na toto téma vám doporučujeme přečíst si knihu od Elisabeth Haich: Jóga a sex.

Magický stav je vyšším stupněm tzv. magického transu. Metody, kterými ho můžeme dosáhnout, se dají rozdělit do dvou kategorií:

1.) Utlumující metoda uklidní naši mysl natolik, že nakonec v ní zůstane jen cíl koncentrace a nic jiného.

2.) Excitační metoda působí opačně - skrz velmi velké vzrušení ducha během koncentrace na magický cíl.

Silné utlumení a jeho protiklad silné vzrušení má nakonec stejný účinek: vědomí zaměřené na jeden bod nebo magický stupeň vědomí.

Každý by měl dělat to, co podle svého nejhlubšího poznání o sobě samém považuje za správné. Všechno, co je součástí tohoto světa, má svoje vědomí, které je vzájemně propojené.

Bílá magie

Původ magie

Každé náboženství má nějaký magický původ. Dokonce i Ježíš byl později kromě jiného označován i za mága. Někteří hovoří o tom, že kdysi existovala vyšší civilizace, která je zodpovědná za původ magie a postarala se o to, abychom dnes magii poznali.

Jiná teorie mluví o tom, že každý člověk má třetí oko a další čakry ve svém energetickém těle. Říká se, že když se čakry probudí, člověk získá přístup k určité magické síle.

Další teorie zase tvrdí, že magie nepochází z tohoto světa, ale že ji k ním přinesli lidé z nebe - andělé. V každé tradici existuje nějaký druh ságy nebo proroctví, které říká, že přišli andělé a pářili se.

To potom vedlo k tomu, že lidé nosí tuto magii v sobě, jen je potřeba ji probudit. My zastáváme všechny tyto teorie, protože si myslíme, že lidé neexistují sami v tomto obrovském vesmíru a v každém člověku se skrývá mág. To znamená, že každý, kdo intenzivně pracuje na svých dechových a energetických technikách, medituje a praktikuje jógu, v sobě může probudit takové magické síly.

Otevřte se bílé magii a voodoo

Duchovní cesta

Otevřte své nitro a od zdroje - Boha - k vám budou proudit informace, podněty. Získáte jistotu ve správnosti konání. Přestanete být spoutaní obavami ze ztráty někoho či něčeho. Uvolníte sami sebe a následně dáte svobodu i svým blízkým. Začnete je vnímat úplně jiným způsobem. Budete respektovat jejich vůli a začne k vám proudit Energie Lásky. Její prociťování vás začne měnit tím nejdokonalejším způsobem. Nejprve zjistíte, že milujete celé své okolí. Postupně budete mimovolně vyzařovat laskavou energii navenek. Tehdy se vás ti citlivější z vašeho okolí budou ptát: „Co se ti stalo? Jsi takový jiný!“ To proto, že jednoduše cítí něco příjemného z vás a budou si přát být neustále s vámi. Nejem lidé, ale i zvířata. A tehdy to začítná pracovat úplně dokonale, automaticky. Ve vašem životě se začnou dít neuvěřitelné věci. Dá se říci zázraky.

Bílá magie a duchovnost jsou cestami osvícení sebe samého, sebepoznání a moudrosti. Bílou magií a duchovností získáváme duševní rovnováhu, zdraví a radost.

Vždy existuje cesta ke Světlu!

Proste a dostanete; hledejte a najdete; klepte a bude vám otevřeno! Protože každý, kdo prosí, dostane; a kdo hledá, najde; a kdo klepe, tomu bude otevřeno.

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Bílá magie Info

Jak se naučit bílou magii?

Potřebujete pomoc nebo máte problém? ZDE nás můžete kontaktovat

Bílá magie si žádá od člověka, který se chce opravdu a upřímně zabývat sám sebou, dělat tu nejtěžší práci: Neustále na sobě pracovat! Bílá magie je duchovní cesta k seberealizaci a osvícení.

Mnoho lidí se na nás obrací se žádostí, abychom je učili magii. Kladou otázky:

"Čo treba robiť? Ako treba konať, aby človek mohol viesť šťastný a úspešný život? Ako žiť bez strachu pred útokom zo strany magických síl?!"

„Co je třeba dělat? Jak je třeba konat, aby člověk mohl vést šťastný a úspěšný život? Jak žít bez strachu před útokem ze strany magických sil?“

Na všechny tyto otázky je jen jedna odpověď:

1. Neustále vyhledávejte a navštěvuje duchovně založené lidi, mistry. Skvělé jsou pobyty na posvátných, energii vyzařujících místech, jako např. Lurdy. Můžete se pokusit najít takové výjimečné místo plné síly i ve svém okolí. V přirodě u vás doma nebo i v místě, kde kdysi žil nějaký světec.

2. Čtěte duchovní literaturu nebo svaté knihy a dělejte tak bez přestání.

3. Vytrvale vykonávejte duchovní cvičení - medituje a modlete se. Pravidelně se očišťujte koupelí ve slané vodě. Působí tu dvě z očistných sil: sůl = Matka Země + Voda. Taktéž vykuřujte místnosti šalvějí, kadidlem nebo myrhou.

Rádi bychom vám tyto tři body přiblížili citátem.

Říkám vám:
Proste a dostanete; hledejte a najdete; klepejte a bude vám otevřeno. Protože každý, kdo prosí, dostane; a kdo hledá, najde; a kdo klepe, tomu bude otevřeno.

Kdo z vás je takový člověk, který, kdyby ho jeho syn prosil o chléb, dal by mu kámen? Nebo že by mu dal hada, když si prosí o rybu? Když tedy vy, i když jste zlí, dokážete dávat dobré dary svým dětem, o co spíš dá váš Otec, který je na nebesích, dobré dary těm, co ho prosí.

Bílá magie - Jak se naučit bílou magii

Jste tím, čím jsou vaše nejhlubší přání.
Vaše vůle vychází z vašich přání.
Vaše činy vycházejí z vaší vůle.
Váš osud vychází z vašich činů.

Skutečná bílá magie znamená pochopit a ovládat svoje přání.

Nežeň se za minulostí,
a neztrácej se v budoucnosti.
Minulost už není.
Budoucnost ješte nepřišla.
Život je teď a tady.

To je klíč ke skutečné bílé magii.

Ve světě magie a mysticizmu není žádné „já“, „ty“, „on“ nebo „ona“.
Existuje tam jen Bůh, jen „Já jsem”.
Všechno je světlo, vědomí a radost:
které se projevuje v různých formách a na různých úrovních uvědomění.

Pokud si něco přejete, a vaše přání se splní, toto naplnění vás změní. Proto dávejte pozor na to, co si přejete, protože vaše přání se může splnit!

Poznejte sebe sama!

Princip bílé magie velmi podrobně popsali již staří Řekové - prostřednictvím orákula v Delfách.

Ať říkáme a konáme jen to, co je dobré pro všechny.
Ať slyšíme a vidíme jen to, co je dobré pro všechny.
Dovol nám, bože lásky, abychom ti sloužili po celý život.
Ať se naším prostřednictvím šíří Tvá svoboda po celé Zemi,
v každém okamžiku našich životů, i tehdy, když používáme síly bílé magie.

Mistr bílé magie mluví s nejvyššími duchovními mistry, bohy a anděly, aby přivedl svět a lidstvo k harmonii, moudrosti a k sobě samým.

To, co je nemožné pro lidi, je možné pro Boha.

In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen

Om, Namaste Buschido. Nome Ten Buschido Tischami.

Magie je vědou králů
cennější svatého grálu
lze-li věřit klasikům
těm vousatým staříkům

Vyžaduje hodně cviku
intelektu gymnastiku
je to velká zábava
církev na ni nadává

Není bílá ani černá
tvojí podobě je věrná
záleží, jaký máš vkus
chová se jak Próteus

Tajemství ti poodhalí
co nevidí lidé malí
co neslyší chátra hluchá
je to dobrodružství ducha

Jenom člověk zasvěcený
provádí v matrixu změny
korektury reality
nauč se je dělat i ty!

Zda to vážně funguje?
Někdy ano, někdy ne

Autor: Josef Veselý

Potřebujete pomoc nebo máte problém? ZDE nás můžete kontaktovat!

Jak se mohu naučit bílou magii?

Podmínky učení se magie

Všeobecně: Na začátku existují dva předpoklady, které mají zásadní význam. Prvním je ochota a otevřenost prozkoumávat paradigmata a vzory chování naučené výchovou a/nebo autoritami, zpochybňovat je a pokud je to potřeba, modifikovat je nebo je dokonce úplně odhodit.

Druhým je pevná vůle (duchovní, psychická i tělesná), protože ani na této "magické cestě" nemusí jít všechno hladce. Opak je pravdou: Je potřebná odvaha a schopnost relativizovat realitu, abyste ji v případě potřeby dokázali transformovat.

Každodenní cvičení s meditacemi ducha pro více pozornosti, duše pro více klidu a rovnováhy a těla pro více uvolnění jsou také předpoklady, stejně jako čtení knih, které jsou pro cestu žáka bílé magie nezbytné a umožňují mu položit první teoretické základy magické myšlenkové pyramidy. Prostřednictvím pozornosti ducha se zostřují vaše smysly a učíte se lépe poznat sebe a své vlastní impulzy. Prostřednictvím klidu se naučíte odhadnout bez emocí a předpojatého hodnocení všechny fenomény, které vás potkají na magické cestičce a dokážete je konstruktivně využít.

Prostřednictvím tělesného uvolnění se naučíte lépe ovládat svoje tělo a odstranit blokády, které vám jinak jen překáží. Všechny tyto 3 faktory na sebe vzájemně působí a patří ke třem principům této cesty k bílé magii.

Finanční odměna vůči učiteli je druhořadá. Investice času a energie je vzájemná a měla by být vyrovnaná z obou stran. Po tomto čase "přípravy" s vámi učitel povede rozhovory a také prostřednictvím otázek vás bude zkoušet, jestli jste pro "Učení se bílé magie" vhodným adeptem.

Poznat sebe sama znamená prozkoumat i svoje podvědomí a svoje minulé životy a karmu. Toho je možné dosáhnout prostřednictvím hlubokých meditací a astrálních cest. Žáci jsou vybíráni tak, že se zaměřujeme na kvalitu, nikoliv na kvantitu. Magický výcvik trvá několik roků a u každého je vedený úplně individuálním způsobem.

ZDE najdete informace o tom, jak v magii chápeme boha.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Všeobecné informácie

Kdo hledá, najde!

Nenašli jste, co jste hledali? Zveme vás na naše webové stránky.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.