Bílá magie & Voodoo

Zdraví

Jak žít zdravě a spokojeně?

Všichni chceme být zdravými lidmi. Co to ale to "zdraví" je a jak k němu přijdeme? V dnešní době existuje mnoho názorů na to, jak může člověk být a zůstat zdravým. Mnoho z těchto názorů však pochází ze všeobecných zdrojů a nezachází s člověkem jako s individuální bytostí.

Dodatoční navigace stránky

Nejprve budeme hovořit o tom, co má vliv na lidské zdraví a na co bychom se měli zaměřit. Na začátku si ale musí každý uvědomit, že je jedinečná bytost a originál a že všeobecné rady pro něj nemusí vždy platit a častou vůbec nejsou použitelné. Co pomůže jednomu, nemusí pomoci druhému a může mu to dokonce i uškodit. Správná diagnóza problému je vždy potřebná, ať už jde o problém fyzického nebo psychického zdraví. To právě proto, že každý z nás je unikát a má svoje záležitosti, na kterých musí pracovat.

Další pravidlo říká, že by se vždy měly odstranit příčiny choroby, nikoliv pouze její následky. Následky zmizí, když se vyléčí příčina. Například pleť bude čistá, když se uzdraví plíce a játra. To je jen zjednodušený příklad, jelikož lidské tělo je mnohem komplikovanější. Pro získání přesné diagnózy je potřeba navštívit odborníka na celoustní medicínu. Tímto způsobem můžete zjistit, co přesně pro vás je a co není zdravé. To znamená i:

Tvoje tělo ti poví, co mu chybí a co je pro něj to nejzdravější.

Správně. Ale tělo se nejprve musí naučit hovořit a my sami se musíme naučit mu naslouchat. Je to jako s řečí. Čím více slov člověk zná, tím lépe dokáže vysvětlit, co potřebuje, a tím dříve to i dostane. Samozřejmě je tu potřeba i určitá rétorická dovednost. S tělem je to stejné.

Stacks Image 1322434

Foto © Geribody http://www.istockphoto.com I pmalenky

Čím více složek zná, tím lépe si dokáže vybrat, které jsou pro něj vhodné. Tělo potřebuje kromě toho jistý čas na pozorování svých reakcí. V opačném případě člověk, který se stravuje obvyklým způsobem, jen těžko zjistí, že by měl pít čaj smilax oficinalis (smilax lékařský) jen do 17 hod. a že pomáhá čistit jeho ledviny. Ještě nikdy o takovém druhu čaje nic neslyšel a už vůbec neví o tom, že by se měl pít v nějakém vymezeném čase. Důvodem je to, že jednotlivé orgány jsou v určitých časech méně nebo více zatížené. Člověk sice může cítit, že smažený řízek pro něj není dobrý, že luštěniny mohou nadýmat, ale jen těžko si sám vybere tu nejlepší alternativu pro sebe, když nezná souvislosti a s nimi spojené složky stravy.

„Světec potkall na své cestě ducha moru Zeptal se moru: "Kam jdeš?" Mor odpověděl: "Jdu do dalšího města. Musím tam zabít 10 000 lidí." Po několika týdnech se světec znovu setkal s morem a zeptal se: "Teď mě poslouchej, more, ve městě zemřelo 110 000 lidí. Měl si dovoleno zabít jen 10 000!" A tu mor odpověděl: "Podle dohody jsem zabil jen vybraných 10 000 lidí. Všichni ostatní zemřeli ze strachu!"
stará buddhistická moudrost

Faktory ovlivňující lidské zdraví:

Prvním faktorem ovlivňujícím naše zdraví je jídlo a pití. Všechno, co dáme našemu tělu, naše tělo buduje a staví. Čím vyšší kvalita výživy, tím lepší je stavba těla. Molekuly našeho těla jsou stavěny molekulami z naší výživy. Právě proto bychom měli jíst nejzdravější jídlo, jaké si můžeme dovolit.

Druhým faktorem je vzduch, který dácháme a způsob, kterým dýcháme. Vzduch ovlivňuje naše tělo stejně jako jídlo. Tím, jak a co dýcháme, můžeme pomoci našemu tělu buď regulovat stresové situace nebo je ještě prohloubit.

Společnost, ve které žijeme, je třetím faktorem. Je totiž stejně důležité i to, jací lidé nás obklopují. Také více stresu v práci, neočekávané problémy a řešení nesmyslných problémů jiných lidí, kteří na sebe jen chtějí upoutat pozornost, ovlivňují naše zdraví a jeho rovnováhu.

Čtvrtým faktorem je způsob myšlení. Prostřednictvím tohoto faktoru můžeme ovlivnit nejvíce věcí. Myšlení by mělo být kreativní, abychom si vytvořili správné podmínky pro zdravou výživu, pro život ve zdravém životním prostřetí a mezi lidmi, kterou jsou na naší frekvenci.

Svým myšlením dokonce dokážeme najít rovnováhu v našem stravování, i když naše podmínky nejsou právě nejlepší. Stejně tak když lidé v našem okolí nejsou příliš pozitivní, dokážeme svou myslí zázraky. Se správným myšlením často dokážeme našemu tělu pomoci nejlépe.

Pátým faktorem je naše práce s tělem. Ať už běh, jóga, tai-či, fitness, tenis nebo plavání, je to v podstatě jedno - každému vyhovuje něco jiného. Pokud budeme tělo udržovat v dobré kondici a přiměřeně ho namáhat, dokážeme díky tomu později lépe zvládat náročné situace. Fyzická práce a tělesná cvičení nám dodají i více sebevědomí a ovlivní naše myšlení.

Šestým faktorem je karma, kterou neseme. To znamená, že jsme se narodili v těle, které jsme si vybrali a zasloužili a které potřebujeme pro náš další duchovní rozvoj, abychom získali zkušenosti, které potřebujeme získat. S tím se rodíme a tento nulový východiskový bod nemůžeme ovlivnit. Dnes se to nazývá genetika nebo vrozené či zděděné vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou vlastně fyzickými důsledky duchovní příčiny, kde duchovní příčina představuje náš duchovní rozvoj.

Všechny faktory se navzájem ovlivňují, a když se cítíme fyzicky špatně, může nám vyčarovat úsměv na tváři třeba procházka v přírodě a zdravé chutné jídlo. Když nemáme ve svém okolí žádnou takovou možnost, stačí, když se pozitivně naladíme a vytvoříme si takovou atmosféru okolo sebe sami. To všechno si ale člověk musí samozřejmě uvědomit v reálném čase. Vědomá práce s těmito šesti faktory si ale vyžaduje vzdělání. Hovořím o šesti faktorech, a i když jsme se už narodili s určitými predispozicemi, ovlivňujeme svým současným životem i ten budoucí a můžeme si v závislosti na našich cílech vytvořit lepší predispozice do budoucího života. Toto vzdělání nám nabízejí různé kurzy a knihy. Z komplexních systémů zjišťujeme, jak můžeme prostřednictvím naší výživy ovlivnit naše zdraví. Tyto systémy vyhodnotí člověka individuálně a ukáží, jak by se měl každý podle svých dispozic stravovat. K takovým systémům patří makrobiotika, tradiční čínská medicína a ayurvéda. Jsou velmi komplexní. Co se týká způsobu myšlení, doporučujeme meditace, knihy a pozorování sebe samého - introspekci.

Cvičení s vlastním tělem jsou vynikajícím prostředkem k udržení našeho zdraví. Nejlepší je začít se zkušeným trenérem, který vám pomůže dosáhnout těch správných výsledků. Ještě lepší jsou cvičení, která se zaměřují na práci s vnitřní energií a dechová cvičení, jako je například jóga a tai-či. Zde ale opravdu musíte vyhledat správného odborníka!

Díky všem těmto aktivitám se postupně okolo nás vytvoří úplně jiné okolí. Budou nás obklopovat jiní lidé, čímž se uvolné tento faktor jako následek řešení přecházejícího faktoru. Nejdůležitější je udržet se v rovnováze. Když se člověk naučí udržovat rovnováhu a vyrovnávat výkyvy, pomůže mu to žít klidný a naplněný život. Pomáhá to ale i v těžkých časech. Pokud to člověk zanedbá, dostaví se následky, a tak může člověk svůj život prožít buďto na cestách a objevováním, nebo trávit čas v čekárně u lékaře. Vidíte, jak se kruh uzavírá? Můžete získat i nové poznatky o sobě samém, aktivně vytvářet svůj život, nebo lenivě posedávat doma, dívat se na televizi a nadávat, že v ní není nic normálního a že jste už všechno viděli. Kvůli čemu se vyplatí žít?

Bílá magie a cesta ku zdraví:

Přenos energie, uvolnění blokád.

Naučíme vás správně meditovat a zbavíme vás vašich stávajících blokád – k tomu vám pošleme energie, abychom urychlili léčebný a ozdravný proces. Kontaktujte nás!

Každá nemoc má svůj důvod, buď na fyzické, duševní, emocionální nebo karmické úrovni. Aby bylo dosaženo uzdravení, je nutné pracovat na všech těchto úrovních. Kromě metod bílé magie spolupracujeme při těžkých psychických a fyzických problémech úzce s vybranými psychology a lékaři z Kasselu, Mnichova a ze Slovenska.

Na tomto místě vás chceme upozornit, že léčení prostřednictvím bílé magie může fungovat jako doplněk ke stávajícím způsobům léčby. My sami kontaktujeme lékaře, abychom s nimi konzultovali a doplnili s nimi naši diagnózu. Jde o to, že konkrétní lék častokrát nemůže dobře a spolehlivě zaúčinkovat, jelikož tomu brání vnitřní blokády a různé fyzické důvody. Prostřednictvím bílé magie můžeme například velice dobře pomoci léčit opakující se a psychosomatické nemoci a doplňovat a podporovat tak klasickou medicínu. Díky přenosům energií a uvolněním blokád můžeme nakonec tyto nemoci skutečně vyléčit. Na toto téma je možné doporučit mimo jiné i tyto knihy:

Anthony William - Medicínske médium
Dr. Deepak Chopra - Perfektní zdraví, jednota mysli a těla.
Dr. Nobuo Shioya - Der Jungbrunnen des Dr. Shioya (Fontána mladosti Dr. Shioya - dostupné pouze v němčině)
Elisabeth Haich, Selvarajan Yesudian - Sport a jóga

Stacks Image 54672

Foto © miljko http://www.istockphoto.com I pmalenky

Bílá magie je pomocný prostředek, který urychluje práci léčivých sil v našem nitru. Pomocí bílé magie, rituálů a meditace v nás později budou pracovat hlubší vrstvy - ve kterých se nacházejí příčiny nemocí - samy. Proto se dá prostřednictvím bílé magie úspěšně pracovat na příčinách nemocí. A proto je posílání energie a odstraňování blokád dobrý doplněk ke každému způsobu léčení.

Bůh je vždy tady – Bůh je život! Bůh je zdraví v každé nemoci!

Upozornění: Ak máte zdravotní problémy, konzultujte je se svém lékařem! Všechny naše odporoučení mají jenom informativní charakter a slouží jako pomocní prostředek.
Biela mágia Pentagram

Více informací o našem výzkumu o účincích meditace a o tom, jak meditace může pozitivně ovlivnit sportovní výkony, se dozvíte v části Meditace a výzkum.

V člověku se nacházejí ukryté síly, které je možné probudit a začít používat vhodnou kombinací meditace, přenosu energií a cvičení.

Bílá magie, stejně jako i další duchovní nauky, je vědou o těle, duchu, vědomí a duši. Poradíme vám, jak si prostřednictvím meditace zlepšit svůj stav. Pomůžeme vám posilnit a obnovit vaše zdraví posíláním energie a odstraňováním blokád. Jelikož vidíme, které nemoci mají příčinu energetickou a které kosmickou, dokážeme vám říct, co je potřeba dělat, abyste žili svůj život v rovnováze, spokojenosti a ve zdraví.

Pokuste se nahlížet na nemoci a nehody ve svém životě ne jako na nespravedlivé rány osudu, ale nahlížejte na ně z pohledu osobního rozvoje. Ale jistý směr alternativní medicíny se mezitím již stal téměř nebezpečným. Příliš fanatičtí zastánci směru „můžeš si za vše sám“ můžou pacientovi více ublížit a uškodit než pomoct.

Více o léčení: Bílá magie a voodoo!

Zjistíme, jaké jsou příčiny vaší nemoci a pomůžeme vám najít cestu k tělesnému a duševnímu zdraví.

V případě zájmu o nezávazný telefonický rozhovor nebo o kontaktování e-mailem klikněte sem!

Upozornění: Ak máte zdravotní problémy, konzultujte je se svém lékařem! Všechny naše odporoučení mají jenom informativní charakter a slouží jako pomocní prostředek.
Logo Léčení

Bílá magie a Voodoo

Cítíte se být nemocní, slabí nebo úplně bez energie? V takových chvílích lidé nejčastěji začnou užívat nějaké léky. Nicméně léky častokrát problém jenom zhorší. Pomůžeme vám překonat vaše zdravotní problémy – a to bez dodatečných pomocných prostředků, kterými jsou různé „zázračné“ pilulky.

Rituál ku zlepšení zdraví

Tento rituál pochází z maďarské magické tradice a vykonává se při úplňku měsíce. Používá se tehdy, když všechny ostatní prostředky již selhaly. Budete k němu potřebovat 13 čerstvých vajec. Nemocný by měl ležet na zemi, pokud je to možné, na přímém měsíčním světle, aby se posilnila magická síla. Potom mág koulí vajíčkem po celém těle nemocného, kousek po kousku.

Přitom nesmí být vynechána žádná část povrchu kůže. Proto je lepší, když je dotyčný úplně nebo téměř úplně nahý. Když je tímto způsobem poválená přední i zadní strana těla nemocného, vloží se vejce do zvláštní nádoby. Tento postup zopakujte se všemi zbylými vajíčky. Přitom se neustále opakují modlitby a mantry. Nemocný leží v průběhu celého rituálu v magickém kruhu ze soli. Když tímto způsobem použijete všech 13 vajec, je rituál dokončený. Jelikož vajíčka do sebe nasála nemoc, musí se odnést a vysypat do tekoucí vody, nebo se můžou roztlouct a zahrabat do země.

Tento rituál bude silnější, když požádáme o pomoc příslušné božstvo: může se přivolat Diana, Aradia, nebo haitský bůh Loco, přitom se může použít jejich symbol (veve).

Upozornění: Ak máte zdravotní problémy, konzultujte je se svém lékařem! Všechny naše odporoučení mají jenom informativní charakter a slouží jako pomocní prostředek.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.