Historie a principy

Voodoo (Vúdú)

historie a principy

Když se zeptáte stovky knězů voodoo na to, co vlastně voodoo je, vyslechnete si sto různých odpovědí. Kmen slova „vodun“, z kterého pochází hatiské slovo „voodoo," náleží africkému jazyku Fon. Mluví se jím i v současnosti ve státu Benin. Vodun v překladu znamená „božstvo" nebo také „modla.“

Historie voodoo začíná mnohem dříve, než se původně myslelo a tvrdilo, tedy že to bylo kolem roku 1500 n.l. na Haiti. Dnešní odhad je přibližně 15.000 před Kristem, v Africe. V současnosti už víme, že voodoo reálně vzniklo v době egyptských pyramid. Tehdejší lid se později začal nazývat „Yoruba." Byli to otroci faraonů a králů. Postupně si tito lidé uvědomili, že se nedá zapomenout na neuvěřitelné věci, které tam zažili. K Bohu uchovávali nesmírně hluboký obdiv a úctu, což je vedlo k touze po poznání.

V tom období se lid Yoruba vydal na cestu z Egypta do vnitrozemí Afriky. Šli napříč Afrikou od Nilu až po Niger. V oblasti dnešní Nigérie existovala v té době kultura nazývaná „Nok". V letech 500 až 200 př.n.l se kultura lidu Yoruba sblížila s kulturou lidu Nok a splynuly do jedné. Pod vedením yorubského krále Oduduwu se lid Yoruba usadil ve městě zvaném Ile-Ife, které domorodí lidé považovali za svaté. Potomci tohoto národa dobyli rozsáhlá území a položili základy království Yoruba, přičemž voodoo (vúdú) šířili ve všech dobytých zemích.

Roku 1492 Kryštof Kolumbus objevil ostrov, dnes známý jako Haiti. Tehdy ho pojmenovali „Hispaniola". Kolonisté brzy zjistili, že bavlna je úžasná plodina a objevili cukrovou třtinu a tabák. Zajímavé bylo i další polnohospodářské bohatství ostrova Hispaniola. Postupně se ukázalo, že původní obyvatelé ostrova nebyli dostatečně silní na otrocké práce a navíc byli náchylní k chorobám. Tak španělský král Karel V. nařídil deportaci 15.000 černochů z Afriky a vyhověl požadavkům španělských kolonistů usídlených na ostrově Hispaniola. Mnozí z těchto černých otroků patřili k etnické skupině Yoruba. Kultury a náboženství se brzy začaly mísit a daly základy dnešnímu voodoo.

Biela mágia Pentagram
Stacks Image 68170

Dnes odhadujeme, že v období od 16. do 19. století bylo z Afriky deportováno téměř 12 millionů původních obyvatel. Ti, kteří přežili útrapy cesty, skončili svou pouť zejména v Karibiku - na Haiti, Kubě a Jamajce. Říká se, že jich bylo víc než 40%. Ostatní pohltila Brazílie, cca 5% Severní Amerika a zbytek se rozplynul ve španělských, francouzských a holandských provinciích v Jižní Americe. Tak vzniklo haitské voodoo, kubánská varianta voodoo nazývaná santéria a také brazilské obměny voodoo - candomble a umbanda.

V historickém povědomí haiťanů má voodoo výjimečné postavení. Sehrálo důležitou roli na místě zvaném Bois Caiman a tamější revoluci. Tyto události udělaly z voodoo jistý druh haitského celonárodního náboženství. Proto má dnešní voodoo i jistou vojenskou symboliku, která se nevyskytuje v jiných afro-amerických náboženstvích.

Roku 1996 se voodoo stalo oficiálním státním náboženstvím v africkém Beninu. 4.dubnu 2003 se začala psát jiná nová kapitola náboženství voodoo. Na Haiti bylo prohlášeno za oficinální náboženství. Knězi a kněžky na Haiti mají nyní stejná práva jako jejich katolické protějšky. Mohou vykonávat oficiální svatební obřady, křty a pohřby. I papež před několika lety uznal voodoo za samostatné náboženství. Učinil tak, protože kněží a kněžky voodoo vyléčili velké množství lidí. Jejich léčivá síla se dostala do povědomí široké veřejnosti.

Voodoo magie

Bílá magie

Voodoo magie je spojení s božstvy a duchy. Ve voodoo magii se uctívají duchové, bohové a předkové, oslovují se a jsou prošeni o pomoc. Voodoo kněz se prováděním velkých rituálů a modliteb pokouší vytvořit nejen spojení s bohy a duchy. Praktikováním rituálů i pozitivně ladí duchy a bohy, aby se postarali o žádané věci. Kontakt s bohy a duchy se provádí v transu, přičemž se určují i potřebné oběti pro zrealizování objednávky.

Většina lidí považuje voodoo magii za temnou, negativní nebo dokonce za ďábelskou. Takové uvažování však není správné. Je třeba si uvědomit, že voodoo magie svými léčebnými rituály už zachránila velké množství životů. Správně použitá voodoo magie může lidem přinést štěstí, úspěch, zdraví a ještě mnohem více. V naší praxi provádíme voodoo magii modlitbami k Bohu a k nositelům světla, čímž zamezujeme vlivu všeho negativního.

Tranz ve voodoo

Rytmus a posedlost

Rytmické bubnování je důležitou součástí voodoo rituálů a obřadů. Není to jen o tom, abyste naladili na určité loa (božství), ale i o přivolaní žádoucích událostí a skutků. Každé loa (božství) má svůj vlastní rytmus, při kterém se nehraje pouze na bubnech, ale může být vytvořen i tleskáním, zpíváním a recitováním. Rytmy a recitace se vybírají na základě toho, jaké vlastnosti má loa. Tanec přitom pomáhá dostat se do extáze a dosáhnout tak změněný stav vědomí, kde je možná komunikace s jinými světy.

Člověk se může samozřejmě ptát, kde je hranice mezi psychickou nemocí, když člověk slyší hlasy, a rituální posedlostí. Rozdíl je v ovládání. Pokud to dokážete ovládat a dát tomu jasný začátek a konec, je to v pořádku. Když ale nemůžete spát kvůli tomu, že slyšíte hlasy, tehdy to už není v pořádku. Tato hranice je samozřejmě velmi tenká a nebezpečná.
Tanec a zpěv pomohou posílit voodoo komunitu a upevnit příslušnost. V změněném stavu transu komunikujete s božstvem a získáváte doporučení pro každodenní život. Kam máte investovat čas a energii, proč je někdo nemocný, jak je to s láskou. To vše se můžete zeptat, abyste si formovaly svůj vlastní život.

Voodoo praktiky

Wanga, gris-gris, magické panenky

Wanga nebo také Ounga je hlavní pojem a má dva významy, jedním je magie jako taková a druhým je věc, která je spojená s magií. Wanga a Ounga může být něco, co je čistě astrální, což znamená tolik jako virtuální, nejde to tedy vidět. To znamená, že mág vykoná rituál a tento rituál má nějaký účinek, např. člověk se najednou začne zajímat o nějakou ženu nebo bude úspěšnější nebo dokonce i to, že bude člověk prokletý a bude mít smůlu. Může to být ale i taková věc, kde se magie na něco váže, což znamená, že se mág zaměří na ty vlastnosti, věci, které se mají stát, a spojí tyto věci např. s nějakým přívěskem. Dá se to představit tak, že člověk dostane dárek, který byl magicky upravený, což znamená, že se s tímto dárkem vykonaly rituály.

Vedlejším pojmem je gris-gris. Gris-gris je téměř vždy věc, která slouží jako ochranný amulet. Gris-gris může být libovolná věc, která je v pořádkupro mága nebo klienta. Při výrobě gris-gris pytlíčku existují určitá pravidla, která by se měla ve voodoo vždy dodržovat. První pravidlo je, že tyto pytlíčky mají uvnitř 3 až 12 složek. Jednou složkou je rostlina, jedna složka je ze zvířete a jednou složkou je kámen. Které části rostlin, zvířat nebo kamenů jsou potřeba závisí na zákonech analogie, která se používají při magii nebo ve voodoo.

Každé gris-gris má nějaký magický účel, to znamená, že má nějakou věc přičarovat, což taky znamená, že to musí být zasvěceno i určitému božstvu. Při výrobě se vždy musí uskutečnit obřad, při kterém toto božstvo řekne, co se má v tomto konkrétním případě dát do tohoto pytlíčku. Pokud člověk nemá tyto schopnosti z astrálních cest nebo mimosmyslové komunikace, potom musí sáhnout po literatuře a zákonech analogie.

Každý gris-gris pytlíček se musí vykouřit kadidlem a toto vykuřování musí odpovídat božstvu, kterému přísluší. Při rituálu to musí mág posoudit, dýchnout na tento pytlíček a tak říkajíc ho oživit. V gris-gris existuje i tekutina, která je velmi často olejem. Tu můžete použít k oběti nebo uctění pro božstvo. Musí to být tekutina odpovídající božstvu, resp. vašemu cíli. V podstatě je to tak, že gris-gris by mělo obsahovat nejméně 3 a maximálně 13 věcí. Musí mít i speciální barvu, která závisí znovu na tom, kterému božstvu bude zasvěceno.

Ve voodoo se často používají i magické panenky. Panenky měly tu výhodu, že někteří lidé si dokázali lehce představit, že tato panenka představuje jistý druh božstva. Tato panenka může ale stejně tak představovat i vašeho přítele nebo nepřítele. V dnešní době se používají nejen data narození, jména nebo fotky, ale se použít i věci obětí nebo těch, kterým chceme pomoci. Ať už jde o pozitivní nebo negativní magii, čím víc se člověk touto panenkoou zabývá a hovoří k ní nebo jí např. dává k dispozici oběti, tím lépe magie zapůsobí. Nejdůležitějším bodem je, že zde působí koncentrace naší energie. Nezáleží na tom, jestli chcete proklít svého nepřítele nebo chcete pomoct svému příteli nebo prosíte o pomoc nějaké božstvo, při zasvěcování a výrobě panenky jí musíte věnovat mnoho pozornosti. Pokud má tato panenka představovat božstvo, které chci uctívat, musím si najít alespoň jednou týdně čas na zapálení svíčky. Pokud jde o škodlivé kouzlo, potom musíte kletbu opakovat při úplňku Měsíce do té doby, dokud nemáte pocit, že se té osobě nedaří. Pokud jde o pozitivní energii, je výhodou, když panenka leží u toho, koho má vyléčit.


Náboženství Voodoo

Základní principy:

Tak jako jiná náboženství, i voodoo má svou základní ideu - podstatu. Od ní se všechno odvíjí. Ve voodoo se vychází z uctívání předků a reinkarnace. Dále se vzývá Loa (Bůh, Božská bytost, dobrý Duch) a dělá se orákulum, což je výklad budoucnosti - věštění. Ve Voodoo se věří v reinkarnaci a to, že aktuální konání osoby ovlivňuje stejně její současný jako následující život.

Jinými slovy: pokud někdo během svého života nebyl dobrý člověk, je velký předpoklad pro to, že v budoucím životě ho Loa potrestá. Trest může být na úrovni duchovních překážek, ale stejně tak i ve formě tělesného postižení. Zpočátku se ve voodoo trestá za poklesky jen mírně. Avšak těžké hříchy bývají potrestány neštěstím nebo chorobou, dokonce znovuzrozením ve zvířecí podobě. Pokud byl někdo během svého života mimořádně zlým člověkem, může se znovu narodit jako Diab, což je označení pro ďábelské stvoření, které jen ztrpčuje život jiným lidem se snahou je ovládat. Vyznavači voodoo věří, že Loa i Diab jsou všudypřítomní. Máme je ve svém každodenním životě a vědí o všech našich činech, dobrých i zlých.

Teď vám chceme představit jednotlivá Božstvá i to, jak jsou ve víře voodoo vykreslovaná. V části Candomblé prezentujeme náš jedinečný pohled na voodoo Božstva.

Stacks Image 68178

Božstvo Voodoo (Vúdú)

Loan Rada a Loan Petro

Vyznavači voodoo dělí uctívané bytosti na loa Rada a loa Petro. Vlastně tu neexistuje žádné striktní rozdělení ve smyslu křesťanských andělů a démonů. Loa Rada měli na starosti stvoření světa, jeho pravidel a udržitelnost života. Součástí této skupiny je Bůh lesa Loco, Bůh moře Agwé a Bohyně krásy Erzulie. Někteří, jako Bůh křižovatek Legba, náleží do obou skupin. Pokud je Legba přivolaný jako loan Rada, přináší blahobyt. Pokud je však přivolaný jako loan Petro, vykonává skázu.
Samotní loanové Petro tvoří skupinu démonů a přivolávají se k působení zla. Spojením afrických tradic s kulty indiánských kmenů z Haiti vznikl z haitského voodoo nebezpečný nástroj v oblasti poškozujících rituálů. Přivolání loa Petro je pokaždé spojené s rizikem poškození těla i duše. Důrazně proto varujeme osoby, které na to nejsou dostatečně připravené, aby takové přivolávání nedělali!

Loan Rada


Legba nebo Elegba, ESA, Ellegua

Vlastnosti: bůh křižovatek, zpěvák, bojovník, blázen, strážce dveří do duchovní sféry - objevuje se jako dítě nebo shrbený stařec.

V haitském kultu Voodoo (Vúdú) se Legba uctívá ve dvou protichůdných formách: jako dítě, nebo jako shrbený, vetchý stařec. Obě podoby vyjadřují navzdory rozdílům jeho rychlost i nevypočitatelnost. Je považován za podvodníka ale i osobního zmocněnce osudu, je rebelantské dítě a zároveň moudrý stařec. V některých mýtech je Legba i zlodějem, protože ukradl božské tajemství a dal je člověku.

Každý rituál začíná jeho přivoláním a končí rozloučením s ním. Je to proto, že kontakt s Legbou, jako strážcem dveří, umožňuje porozumění s ostatními bohy. Během rituálu vystupuje jako boží posel, protože překládá slova duchů do lidského jazyka. Se souhlasem Legby je dokonce možné, aby se mrtví vrátili do říše živých.

Stacks Image 1457603

Shango nebo Xango, Chango

Vlastnosti: bůh ohně, bojovník, soudce, pan blesku a hromu - odvážný, zdravě vypadající muž.

Původně byl Shango uctíván kmenem Yoruba v dnešní Nigérii. Ačkoliv patří mezi sedm nejmocnějších Loan, není na Haiti vyvolávaný tak často jako jiní bohové. Narodil se jako jeden z bohů země a nejprve žil jako král říše Oyo na zemi spolu s lidmi.

Dnes se uctívá jako bůh spravedlnosti. Na domácím oltáři Shang symbolizuje dvojitá sekera nebo roh berana. Vyvolání Shanga může pomoci při nastávajícím soudním řízení nebo může dodat sílu a odvahu.


Oshun nebo Oxum, Ezili, Erzulie

Vlastnosti: Bohyně lásky a síly stvoření, paní hojnosti a vášně.

Odpovídá Marii Magdaleně v křesťanství. Je to krásná, svůdná, mladá žena jako Ezili-Freda. Pro rodinné záležitosti je přivolávána jako Ezili-Danto.

Oshun je africká Venuše nebo Afrodita. Odpovídá jí krása, láska a vášeň. Dobré zkušenosti máme s růžemi jako dary, ale i medem, dobrým drahým parfémem, oblečení s třpytkami se také skvěle hodí.

Erzulie je vládkyní umění, zejména malířství a sochařství. Symbolizují ji šperky. Jejím úkolem je šířit chuť do života a vášeň. Musíte ji přivolat při každém rituálu milostné magie. Ale pozor! Erzulie je také matkou čarodějnic a maluje se krví svých nepřátel. Je vládkyní supa. V tomto aspektu ji můžete porovnat s hinduistickým bohem Šivou, který je uctíván jako bůh lásky, jógy a bůh smrti. Šiva se zdobí náhrdelníkem z lebek, stejně jako se Erzulie ráda krášlí krví nepřátel.

Když má Erzulie dobrou náladu, uzdravuje nemocné. Vládne nad studenou vodou a léčí jí nemocné. Je velkorysá a vyživuje hladové. Rozdává kosmickou hojnost, aby se všichni mohli těšit z krásy stvoření. Šíří vášeň, lásku, radost a bohatství. Má ráda drahé dárky, ale daruje je dál těm, které miluje.

Stacks Image 1458073

Oya nebo Yansa, Aida-Lens, Olla

Vlastnosti: bohyně větru, ohně, vody, duhy; vládkyně přírody, bojovnice - odvážná, krásná, vášnivá a nevypočitatelná.

Oya je bohyní náhlých změn. Její energie se projevuje také v její ničivé síle, v podobě vichřice, průtrže mračen a zemětřesení.

Moc Oye pramení z její rychlosti a schopnosti okamžitě věci měnit.


Yemaya nebo Imanje, La Balian

Vlastnosti: bohyně moře - mateřská, dává výživu, láskyplná a žádoucí.

Yemaya je vládkyní moře a ztělesněním ženské síly. Hlídá všechny síly, které dávají výživu a potravu a spravuje všechny ženské záležitosti. Yemaya chrání plod v děloze a je také ochránkyní domácnosti. Má vyživující ale i ničivé síly. Jejím úkolem je neustálá obnova. V mnoha zemích jí lidé pořádají při úplňku různé slavnosti.


Obatala nebo Oxala, Batala, Blanc Danii

Vlastnosti: bohyně nebes, ztělesňuje energii tvoření - stará a bělovlasá, laskavá a nekonečně mocná.

Obatala je bůh/bohyně stvoření Yoruba. Její/jeho jméno je výrazem pro božstvo jako takové. Obatala je zároveň muž i žena. Je přímým potomkem nejvyššího, všudypřítomného boha Oludumara. Ztělesňuje nejvyšší etické principy jako spravedlnost, moudrost, šikovnost a velkomyslnost.

Přináší lidem hojnost a blahobyt, má moc vyléčit i smrtelné nemoci. Obatala se snaží neustále tvořit, a proto i neustále bojuje za ochranu životního prostředí.


Ogun nebo Ogum, Ogu

Vlastnosti: divoký muž z lesů, bůh železa a kovářského umění, ochránce bohatství a práce - klidný, ale i nebezpečný muž.

Nigerijský bůh Ogun přeměňuje divoké lesy na novou zem pro bohy, k vytvoření cesty používá mačety a sekery. Proto je také zvykem jej nazývat bohem pionýrů a „Ten, který připravuje cesty“. Ogun učí lidi, jak používat v buši nůž na obranu. Učí kovářské umění, pomáhá lidem stavět domy, které je mají chránit. Je otcem celé civilizace a technologie. Podle pověsti jej nejprve lidé korunovali za krále, ale poté, co se od něj všechno naučili, korunu jim vrátil a odešel zpět do lesů.

Stacks Image 1457615

Agwé nebo Agwé-Taroyo

Vlastnosti: bůh vod, pán moře - pěkný, hrdý, má rád pořádek, stará se o svůj zevnějšek.

Agwé má pevný charakter a úkoly, ochraňuje všechny živočichy a rostliny a udržuje přirozenou rovnováhu. Často se přirovnává k evropskému bohu moře Neptunovi, od kterého pravděpodobně převzal symbol trojzubce.

Agwé se vyvolává, aby uklidnil rozbouřené vody nebo aby dopřál šťastnou plavbu, ale především ho uctívají ti, kteří žijí z rybolovu a jejichž život závisí na zachování vod. Ten, kdo je pod jeho ochranou, se nikdy neutopí nebo mu voda nezpůsobí nikdy škodu.

Stacks Image 1458049

Damballah nebo Aida-Wedo

Vlastnosti: prabůh, bůh hadů, má podobu hada, kosmická prasíla, ochránce stromů a vod - temperamentní, přísný a odvážný.

Damballah je prapůvodní, věčně se obnovující bytost. Je ochráncem kosmického poznání, je to tvořivá Prapůvodní síla.

Stacks Image 1458051

Loco

Jiným prapůvodním božstvem je Bůh Loco. Je to neviditelný Duch vegetace, představuje do jisté míry mužskou formu rostlin.

Loca můžeme přirovnat ke svatému Pavlovi. Podle legendy byl Loco prvním knězem, který se proměnil z člověka na LOANA. Stále usiloval o sebekontrolu a snažil se shromažďovat moudrost, a díky mnohým dobrým skutkům a uzdravením se tedy přidal k loan. Proto mu přísluší pozice zprostředkovatele mezi lidmi a Bohy.

Pokud se Loco objeví na nějaké ceremonii, dá se rozpoznat podle sukovité hole, kterou má vždy u sebe. Jiným poznávacím znamením je jeho služebník, který kouří dýmku a neustále Loca doprovází. Je odborníkem a ochráncem rostlinné říše. Při ceremonii dokáže prozradit, jak je možné člověka vyléčit pomocí rostlin. Stejně dobře se vyzná v různých směsích na vykuřování a mastech.

Loco se přivolává při léčebných rituálech a nepřehledných situacích. Je dobrý rádce, když člověk neví, co má dělat. Jako obětní dar je vhodné sladké ovoce a vykuřovadlo ze šalvěje.

Stacks Image 1457633

Simbi

Je Loan bílé magie. Simbi se znázorňuje jako zelený had a je velmi moudrý. Člověk posedlý Simbim se kroutí jako had a je přitahován k vodě, protože je daleko více než Damballah závislý na elementu vody.

Simbi také zajišťuje určitý druh spojení mezi člověkem a duchy, protože u stoupenců Voodoo (Vúdú) se mystický druhý břeh nachází hluboko v moři.

Stacks Image 1457639

Loan Petro


Symbol Petro

Symbol Petro má čistě temnou povahu. Symbolizuje agresivní stránku Voodoo (Vúdú). Jako oběť se přináší například krev kozy.

Baron Samed, Baron La Croix a Cemetiere Boumba

Baroni jsou Bohy smrti a hřbitovů. Mezi nimi se za nejmocnějšího považuje baron Samedie. Objevuje se jako černý, hubený muž s cilindrem a v ruce má vycházkovou paličku.

Baron La Croix se objevuje jako kostra, na všechny otázky odpovídá uštěpačně a vzbuzuje strach kvůli svému hrozivému zjevu.

Baron Cemetiere Boumba má strašidelný zevnějšek a nahání strach kvůli svému hrozivému vystupování.

Barvy baronů jsou černá a fialová. Všechny rituály se musí konat v koci na hřbitově. Jako obětní dary se nejvce hodí uhlí, černé svíčky, fialové květy nebo kameny, ale také rum a černá kuřata.

Voodoo Vévé Baron Samedie, Baron La Croix und Cemetiere Boumba

Marassa

Zvláštností voodoo je uctívání dvojčat. Mají významné místé hned vedle loanů, což je převzaté a charakteristické pro africké zvyky. Zvláštní pozornost, která se věnuje živým a zemřelým dvojčatům, má původ v uctívání božského páru dvojčat: Mawu a Lisa. Symbolizují mužskou aktivní a ženskou pasivní energii. Ztělesňují Slunce a Měsíc. Společně tvoří dvoupohlavní božstvo, které symbolizuje nedělitelnou Božskou Jednotu. Dvojčata - chlapec Dossou a děvče Dossa - se považují za jejich pozemské nástupce.

Narození dvojčat je vždy spojené s mnohými problémy a obtížemi. Proto se dvojčata považují za mimořádně mocné bytosti. Už dopředu se považují za složité, prudké, zlomyslné a citlivé bytosti.

V každodenním životě je důležité zacházet s oběmi dětmi stejně. Citlivě reagují na to, když se mezi nimi dělají rozdíly. Často bývají rodiny dvojčat postižené chorobami nebo nešťastnými událostmi, což si stoupenci voodoo vysvětlují tím, že si rodiny nesplnily povinnosti vůči Marassovi.

Voodoo Vévé Marassa

Orúnmila (Òrúnmìlà, Orula, Orúnla)

Nesmrtelnost ve voodoo a Santérií

Jedním z nejdůležitějších božstev ve voodoo a Santérií je Orúnmila. Patronem věštění je věštecký systém ifá. Ifá se používá ve voodoo a Santérií stejně jako tarotové karty nebo křišťálové koule v našem západním světě. Orúnmila je proto patronem tohoto věštění, protože pozoroval stvořitele (Boha) při stvoření tohoto světa a proto ví, jak dlouho bude daný člověk a dané stvoření žít. Ví i to, jaké problémy a proč, člověk musí nebo by měl přežít.

Existují proroctví, které hovoří o tom, že Orúnmila je silnější než smrt, a když zjistil, že smrt si někoho vzala příliš brzy, jak bylo nevyhnutelné, vzal zubaté její kosu a vyjednával s ní. Nefunguje to tak, že si vezmeš člověka dřív, lidé musí prožít to, co je určeno. Smrt řekla, že existuje příliš mnoho lidí a bylo by lepší, kdyby si vzala některé duše dříve. Orúnmila řekl: "Dobře, pokud někdo bude nosit na levém zápěstí náramek s mými barvami - zelenou a žlutou a s 16 kamínky, tak potom si ho smrt nesmí vzít předčasně." ento náramek byl vyroben zasvěceným knězem (babalawom) z ifá-orákula.

Byla jedna známá spisovatelka Migene González-Wippler ejíž matka trpěla vážnou chorobou. Ležela na jednotce intenzivní péče a lékaři si mysleli, že pravděpodobně v následujících hodinách nebo dnech umře. Šla pak k jednomu zasvěcenému knězi a on se poradil s orákulem. Řekl jí, že by mohla ještě dlouho žít, ale musí být chráněna tímto náramkem. Proto ji kněz vyrobil a zasvětil takový náramek. Dcera nemocné matky se vrátila zpět do nemocnice a přinesla své matce, která byla v bezvědomí, náramek. V krátkosti si ještě povídala s lékaři, který pak odstavili infuzi, protože si mysleli, že matka tak či tak zemře. Dcera jí pak nasadila náramek a na druhý den lékaři zjistili, že matka se najednou uzdravila. Lékaři neměli slov a matka žila šťastně ještě několik let, tak to píše autorka.

Orunmila je uctíván v Santérií a ve voodoo jako léčitel a prorok a je mu připisována velká moudrost. Zná osud všech duší. Jeho barvami jsou, jak jsme již zmínili, zelená a žlutá a jeho číslem je 16.

Zombie

Voodoo magie

Zombie jsou vytvářeni černými mágy. Jsou schopni zabíjet lidi: To znamená, že duše těchto lidí nemohou odejít do té roviny, kam jdou všechny ostatní mrtvé duše, aby se znovu reinkarnovaly, ale zůstanou tak říkajíc bez hnutí viset nad tělem.

Po několika dnech přivede černý mág duši zpět do těla pomocí dalších rituálních procesů. Většinou jsou tito lidé nejen fyzicky, ale i psychicky oslabení a nejsou schopní se bránit ani utéct. Jsou to poměrně jednoduší polní pracovníci, po "znovuoživení" prodávaní mágy jako jednoduší pracovníci na polích.

Na Haiti to dělají i bílí mágové, když je zřejmé, že někdo spáchal zločin a z určitých důvodů nebyl potrestaný zákonnými institucemi např. z toho důvodu, že on sám je policistou apod. Pokud tento člověk způsobil větší škody ve formě zabití, znásilnění atd., potom si může komunita dát zavolat bílého mága, aby ho potrestal.

Tyto praktiky jsou velmi časté na Haiti a v některých afrických zemích. U nás se v takové formě nepraktikují a nejsou tady běžné. Je třeba rozlišovat mágy a mágy jako zasvěcence. Je běžné lidi, kteří mají být potrestáni, otrávit rybím jedem a nechat je zemřít. Většinou bývá používán jed čtyřzubce. Po 1-3 dnech se tělo znovu vykope a používá se jako pracovník na polích, nebo se dá k rodině, které způsobil utrpení. Každý mág si musí tyto praktiky velmi dobře promyslet, protože se to jednou někomu vrátí zpět. To je velice důležitý aspekt, na který je třeba v magii dbát. V tomto směru existuje mnoho případů, které byly zdokumentované a nebyly vymyšlené.

Existuje kniha od Wade Davise "Passage of Darkness: The Etymology of Haitian Zombie" ("Chodba temnoty: Etymologie haitského zombie"), ve které se píše o Clairviusovi Narcisseovi. Tento Clairvius zemřel, byl pochovaný a po 18 letech se vrátil domů a mohl dokázat, že je to skutečně on osobně.

Jeho smrt byla potvrzena dvěma americkými lékaři. Rodina měla jeho úmrtní list a on mohl dokázat a vysvětlit věci, o kterých věděl jen on a členové jeho rodiny. Tělo, které se nacházelo v jeho hrobě, byly pozůstatky někoho jiného. Pan Clairvius podal výpověď, že cítil mravenčení po celém těle a najednou se už nemohl pohnout. Viděl však, jak ho jeho rodina oplakává a "prožil" i svůj vlastní pohřeb. Pozoroval ho ze vzduchu nad hrobem a nemohl nic udělat, až dokud nepřišel tento černý mág a pomocí obřadních rituálů tak říkajíc navrátit jeho duši zpět do těla, což bylo pro Clairvia velmi dramatickým zážitkem. Potom ho mág prodal jako pracovníka a musel několik roků tvrdě pracovat na plantážích. V tomto období měl strach vrátit se nazpět do své vesnice, protože se bál, že ho znovu někdo otráví a bude to muset všechno prožít ještě jednou. O tomto případu bylo napsáno více knih a informovala o tom i média. Wade Davis našel při hledání podkladů pro svou knihu i to, jaké složení má tento jed. Řekla mu ho jedna ochotná čarodějka na Haiti. Zveřejnil tuto recepturu ve své knize. Avšak v konečném důsledku je složení jedu jen natolik důležité, aby někoho zabilo a odneslo duši z těla, ale to opravdu nejdůležitější na této práci je znovuoživení, které je možné jen díky speciálním schopnostem mága. Magické schopnosti slouží ke komunikaci s dušemi, k pohybování se v astrálních rovinách, pro vidění určitých jemnohmotných věcí z éterické látky a pro vyzvednutí těchto duší z jiných frekvenčních úrovní, které jsou viditelné jen pro určité lidi.

To si vyžaduje mnoho poznatků a cvičení a nezůstává se jen u jednoho obřadu. Pokud se někdo chce zabývat magií, resp. chce se naučit tuto magickou práci od nějakého mága, hogana nebo voodoo mistra, musí se bezpodmínečně zabývat astrálními bytostmi, viděním duchů a božstev a viděním energií.

Wade Davis popsal ve své knize také všechny možné chyby vytváření zombie, jakož i jejich oživování. Kdo o tom chce vědět víc a zajímá se o tuto problematiku, doporučujeme mu přečíst si celou tuto knihu.

Voodoo a súčasnost

Voodoo magie

Voodoo je stále populárnější v Evropě a Americe, protože:

1. se nezaměřuje na posmrtné dosažení nebe, ale na optimální přežití nynější inkarnace (Voodoo, zda Santer věří v minulé a budoucí životy). Takže běžné problémy jsou součástí komunikace ve skupině, či pravidelné konzultace s knězem (zdraví, léčení, peníze, láska, ochrana, štěstí, duchovní rozvoj ... či v temné verzí likvidace nepřítele, pomsta, vytvoření Zombieho ...).

2. se nezaměřuje na víru, ale na rituální přežití kontaktu s Idolem (Božstvím). Zde je nutná opatrnost a dát důraz na vedení správným knězem. Odrazuje od používání drog a jsme za používání dechových cvičení, tance a odevzdání se vyšší síle jako brány k transu a ke kontaktu s božstvím voodoo.

Důrazně varujeme před "zkoušením" rituálního posednutí jen tak na zkoušku v obýváku nezkušeným. Většinou takové pokusy skončí na psychiatrii posedlý, či exorzismom. Tady nejde o to, že by to samo o sobě bylo nebezpečné, ale je to podobné, jako když někdo nikdy netrénoval běhání a koupí si tenisky a zkusí odběhnout maratón pod 3 hodiny ... Určitě si roztrhne šlachu, natáhne si sval nebo si poraní meniskus. Když však začne pomalu, jednoho dne to odběhne v pohodě. Je třeba začít modlitbami, meditací, čtením duchovní literatury a literatury o voodoo!

3. Voodoo je kombinovatelné s jakýmkoli jiným náboženstvím či vírou.

Přečtěte si více o Candomblé (voodoo) a jednotě náboženství.


Voodoo magie

Doporučená literatura:

Heike Owusu - Rituály Voodoo (Vúdú) - původ, praktiky a ochrana
Papa Shanga - Voodoo (Vúdú) v praxi - magie
Papa Shanga - Praktikování Voodoo (Vúdú) - nové techniky, rituály a praktiky Voodoo (Vúdú)
Papa Nemo - Cesta Voodoo (Vúdú) - od základů po použití v praxi
Astrid Reuter - Voodoo (Vúdú) a jiná afro-americká nábožeství
Gert Chesi - Voodoo (Vúdú) v Africe
Marco Bergmann - Der Voodoo des Bokor Marco
Marco Bergmann - Bokor Marco's Voodoo - Nové teórie & Prax
Kenaz Filan - Voodoo Love Magic
Kenaz Filan - Příručka haitského voodoo
Veronika Šulcová - Vúdú (Magie a náboženství)
Logo Voodoo

Voodoo (Vúdú)

Uctívání předků ve Voodoo (Vúdú)

Zemře člen rodiny, ale stále přetrvává v materiální formě, pak není důvod, proč by s ním ostatní členové rodiny nemohli mluvit, nebo ho požádat o pomoc či radu. Za tuto podporu je nutné platit ve formě obětí a péče o hrob zesnulého, proto si ho členové rodiny častěji připomínají a více na něj pamatují. Předkové se nepovažují za tak mocné, jak je Loa, ale na druhé straně mají jisté poznání a moc ovlivňovat budoucnost a osud svých potomků.

Duše ve Voodoo (Vúdú)

Věřící Voodoo (Vúdú) si duši nepředstavují jako Nedílný celek, ale rozdělenou na dvě části: Ti-bon-ange (životodárná jiskra a vědomí - Voodoo (Vúdú)) a Gros-bon-ange (Jedinečná a nesmrtelná duše, kterou lze přirovnat k egu. Po fyzické smrti se tato část duše vrací do podsvětí duší.). Tyto dvě části spolu tvoří mysl a duši živého člověka.

Ti-bon-ange je jedinečná životodárná jiskra v člověku, která mu propůjčuje život, a bez které by nemohl žít. Pokud člověk zemře, Ti-bon-ange odejde do Dahome (podle Voodoo (Vúdú) je to "místo na druhém břehu"), kde přebývá spolu s předky a stává se jedním z nich. Gros-bon-ange je jedinečná část duše a představuje mysl člověka. Když člověk odejde z tohoto světa a jeho Gros-bon-ange setrvá dostatečně dlouho v Dahome, Gros-bon-ange se znovu narodí a při narození dostane novou Ti-bon-ange. Proto je pro věřící Voodoo (Vúdú) zcela logické hovořit ke svým předkům a žádat je o radu a pomoc, dokonce i tehdy, když zemřeli před mnoha lety

Bon Dieu

Bon Dieu (pozn.: z francouzštiny - "Dobrotivý Bůh") je univerzální síla a prvotní Bůh. Vytvořil všechna původní božstva a je ztělesněním univerzální síly. Světu daroval božský řád a udělil božstvům moc. Jeho slovo je zákon, dokonce i pro božstva. Věřící Voodoo (Vúdú) se téměř nikdy neobracejí na dobrotivého Boha (Bon Dieu) přímo - péče o problémy a záležitosti věřících je úkolem božstev.

Voodoo - Mambo a Oungan

Velekněžka a velekněz ve voodoo

Žádný problém není tak bezvýznamný, aby nemohl být předložen bohům a duchům: láska, bolest nebo finanční problémy, problémy dětí ve škole, rodinné spory nebo konflikty v práci, ale zejména zdravotní potíže - mambo nebo oungan mohou požádat božstvo (Loa nebo jeho pomocníky) o radu a podporu. Úloha Velekněžky (mambo) a velekněze (oungan) se proto méně porovnává s úlohou kněze nebo pastora v křesťanských církvích.

Ve Voodoo (Vúdú) se mambo a oungan věnují především praktické pomoci v každodenním životě a jsou spíše léčiteli, než kněžími. "Chrámy" Voodoo (Vúdú) jsou spíše "poradenskými centry", než zákonem. Mnohé Velekněžky mambo a velekněží oungan pro věřící organizují pravidelné "řečnické hodiny", během nichž se ptají božstev na problémy, které jim byly předloženy. Za tímto se skrývá víra, že nemoc, ale také jiné formy utrpení nebo nepřízně osudu jsou důsledkem narušených vztahů v duchovní sféře. Ve Voodoo (Vúdú) se zároveň věří, že je možné identifikovat odpovědné duchovní síly a ovlivnit je ve prospěch věřícího.

Máte problém, potřebujete pomoci? ZDE nás můžete kontaktovat.


E-mail od čtenáře:

Dobrý večer pan a paní Daghan-Malenky,
nemám zájem o žádnou službu. Důvod, proč Vás kontaktuji je následující: našla jsem vaši webovou stránku a přečetla jsem si vaše vysvětlení o voodoo. Narodila jsem se ve voodoo rodině, já sama jsem voodoo kněžka a žiji tady v Německu. Děkuji za pozitivní prohlášení o voodoo. Voodoo pochází, jak správně píšete z Egypta. Skutečnými Židy jsou Afričané, ne noví Židé, kteří tyto znalosti ukradli a přivlastnili si je. Voodoo je předchůdcem buddhismu, hinduismu, křesťanství atd. Velmi se těším, že Evropané se snaží objasnit i praktikovat voodoo. Slovo voodoo pochází z francouzštiny a znamená: Žít v jednotě se Stvořitelem / Vesmírem, lidmi a přírodou. Voodoo sahá až k počátkům lidstva, mnohem starším než jakékoliv známé světová náboženství. Děkuji za vaši pozitivní prezentaci. Mimochodem, voodoo nemá nic společného s panenkami a jejich propichováním, to je pouze hollywoodské znázornění, aby lidem úmyslně poskytli negativní představu o voodoo za účelem jejich manipulace a aby si neuvědomili pravdu. To je jeden z důvodů, proč mnozí Afričané a Američané sešli ze své cesty a dnes popírají svůj původ a dědictví svých předků.
Přeji Vám požehnání a všechno, vše jen to nejlepší.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.