Čakry - Jak je poznáme i nepoznáme

Bílá magie & Poznání sebe sama

Čakry

Jak je poznáme i nepoznáme

Víme, co jsme? Ale víme to doopravdy? Jsme tu jen pro to, abychom jedli, pili, pracovali a užívali si zábavu různého druhu? To v tom lepším případě. V horším ohledu strádání, bolest a beznaděj. Určitě to není jen tak a i když se trochu hlubší pohled na věc začne ubírat k hluboké filozofii, nemusí být ŽIVOT sám žádnou komplikovanou záležitostí. Přijde na to, co od něj člověk očekává a jak se k tomuto daru z nebes postaví. Jestli s úctou a radostí nebo lhostejností a strastmi. Je tu volba. Pro každého. Neplatí, že je všechno dopředu naplánované a je třeba se podřídit toku času a vlivu vnějších událostí. Ti, kteří si už něco prošli, se určitě ztotožní s možností volby a správného výběru pro sebe. A následně se zodpovědným přístupem k sobě samému. Jako bytosti nejdůležitější na tomto světě, pro sebe samého. A garantujeme, není to SOBECTVÍ!

Čakry

Foto © rafo http://www.fotolia.com I pmalenky

Máme fyzické tělo, je to ale všechno?

Určitě ne! Naše bytost je mnohoúrovňová a pokud bychom se pustili do hlubokého bádání, našli bychom všelicos. To, co dokážeme běžnou orientací zjistit, je pouze vrchol ledovce plovoucího ve vodě. Nebudeme se věnovat všemu naráz, protože bychom se dost zamotali ve spleti informací. Chceme se nyní zaměřit na jednu velmi důležitou strukturu v živých bytostech. Je známá pod názvem ČAKRY. Je jich sedm, stejně jako dní v týdnu. Počet zdánlivě nesouvisící…Nebo přece jen?

Co za tím vězí?

Určitě se ztotožníte s tím, že všechno stvořené BOŽSKOU SILOU je dokonalé. Tělo, které je hmotným nosičem pro nehmotnou duši je dokonalým výtvorem. Plně funkčním, harmonicky pracujícím, v souladu s hodinami ve dni, dny v měsíci i s ročními obdobími. A pořádně předimenzované, tudíž s rezervou pro různé lidské výstřednosti. V pití či jezení, ve spaní - či nespaní atd.
Geniální výtvor Boha, jako hybné inteligentní síly Univerza. A Tvůrce si dal záležet. Stvořil člověka ke svému obrazu. A celkově vzato tvořil šest dní a sedmý den odpočíval. Proto je i sedmá čakra výjimečná. Místem královským, spojnicí s nekonečnou životadárnou silou jménem LÁSKA.

Biela mágia Pentagram

Co vlastně jsou čakry?

Bílá magie

Čakry jsou energetická centra v místě střetání hlavních životních uzlů na úrovni fyzického těla.

Není možné je vidět lidským zrakem ani nahmatat dotykem. Navzdory tomu existují a ví se o nich věky. Vědomost o existenci čaker je ve východních kulturách všeobecně známá a běžně využívaná. V naší západní kultuře se o nich začalo více hovořit ve druhé polovině 20. století.

Těch uzlů je na těle sedm, a protože se pohybují otáčením okolo své osy, jako kolečko, dostaly i jednoduchý výstižný název čakra, z prastarého lidského jazyka SANSKRTU. Výraz je ča (rotující) - kra (kolo).

Jsou životně důležité, a proto se nenacházejí jen tak někde na povrchu těla. Jsou dobře chráněny v nitru a mají svoje náležité místo podél vnitřní strany páteře. Každá z nich má svůj vlastní název přenesený taktéž ze sanskrtu: Muladhára, Svadhistána, Nábhi, Anahat, Višudhi, Adžňa a Sahasrára.

1. Muladhára se nachází na konci lidské kostrče a je základem, vyživujícím prvkem celého jemnohmotného systému.

2. Svadhistána je na úrovni podbřišku. Na fyzické úrovni má pod dohledem vylučovací systém a zčásti sexualitu. Na jemnohmotné úrovni k ní náleží tvořivost a poznávání v mnohých oblastech.

7 čaker

Foto © 21kompot http://www.istockphoto.com I pmalenky

3. Nábhi je o něco výše v oblasti pupku. Stará se o trávení a pocity blaha na fyzické úrovni. I na bázi energií jí náleží kvalita spokojenosti a hojnosti.

4. Anahat sídlí v oblasti srdce. Tak jako i básníci píší o tomto místě pro lásku, je tato čakra svázaná s oblastí srdce. Na fyzické úrovni stráží naši hnací sílu - srdce. Bez jeho tlukotu v nás není život na tomto světě. Také další nevyhnutelné a vlastně nejdůležitější, náš dech - a tedy plíce - jsou pod jejím dohledem. Hovořit o lásce jako o věci je nesmysl, je to nejkrásnější a nejdůležitější energie celého stvoření.

5. Višudhi, uložená v krční jamce, má ve své kompetenci úplně odlišné funkce. Hlas a sluch na úrovni těla. A pestrost chutí v ústech. Způsob komunikace na jemnohmotné úrovni.

6. Adžňa, neboli třetí oko, jak je ve zvuku toto místo nazývat. Je nad slunce jasné, že hovoříme o místě ve středu čela mezi obočím. Úžasně silné, produchovnělé místo vhledu do vyšších sfér. Na fyzické úrovni dozoruje náš zrak, tedy vidění a funkce mozku spolu s myšlenkami. Co se týká energií a duchovnosti, je toto místo pro odpouštění. Jedině, pokud dokážeme odpustit všem, kteří nám ublížili, ale i sobě samotnému, dochází k jeho plnému rozvinutí.

7. Sahasrára je nejvýše položeným místem na fyzickém těle každého jedince, na temeni hlavy. Koruna každé bytosti v pravém slova smyslu, nejen symbolicky vyjádřeno. Spojnice mezi tělem a duchovnem, mezi fyzičnem a nadčasovým prostorem. S ním se spojuje vše pronikající síla Boha - Prána.

Jak pracuje čakrový systém?

Čakry a bílá magie

Můžeme si čakry představit jako dětské větrníky, které se už při malém zavanutí samy od sebe otáčí. Čím silnější je proud vzduchu tím je jejich otáčení rychlejší. Vyzkoušejte, v podstatě stačí takový větrník přimontovat na řidítka a při jízdě na kole se točí sám. Stačí jen nasednout a jet.

Čakry jsou navzájem propojené přes energetické dráhy, ve kterých proudí už vzpomínaná energie - PRÁNA. Jsou tedy vlastně automaticky poháněné jejím prouděním - tokem.

První tři čarky jsou svým charakterem a funkčností sepjaté s fyzičnem a materiálním světem. Pocity uvědomění si života v Muladháře, správné vylučování ve Svadhistáně a nasycení se Nádhi čakře nejsou ničím jiným, než aspekty základního prožívání.

Anahat čakra je první nemateriální čakrou v systému čaker, začátek duchovního vnímání. Právě láska je tím prvkem, který není hmatatelný, ale výrazně potřebný. Pro každou živou bytost. Nejen pro člověka…

Anahat je následovaná třemi dalšími čakrami: Višudhi, Adžňa a Sahasrára. Toto už jsou místa s pokaždé vyššími energiemi. Dá se k nim dostat skrze touhu po duchovním růstu, objevováním nepoznaného a železnou sebedisciplínou. Samozřejmě vírou ve svou vnitřní sílu a úžasnou vnitřní pokoru. Takže jen obyčejným životem běžného smrtelníka se k ničemu vznešenějšímu nedopracujeme. Jen uvědoměním si, že chceme být jinými a dosáhnout více je cesta. Její okraj je lemovaný péčí o svoje tělo a hledáním zdrojů moudrosti.

Čakrový systém

Foto © DeoSum http://www.fotolia.com I pmalenky

Logo Meditační výzkum

Čakry

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddáváme aniž bychom si toho všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy dokážeme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život víc pozitivně než negativně. Můžete dosáhnout všeho, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

ZDE si u nás můžete objednat konzultaci.

Kdo hledá, najde!

Nenašli jste, co jste hledali? Zveme vás na naše webové stránky.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.