Co o nich vlastně víme?

Čakry

Co jsou čakry?

Čakry jsou proudy vírů nebo energetická centra, které spojují materiální a nemateriální svět. Jsou známé pod názvem čakry. Existuje 7 důležitých čaker, stejně jako počet dní v týdnu. Počet zdánlivě nesouvisející ... Nebo přece jen? Strach není něco hmatatelné, proto je nemateriální. Bušení srdce a zvýšený krevní tlak, které cítíme jako následek emocí, jsou také nemateriální. K těmto spojením přichází v čakrách. Každá čakra odpovídá na materiální úrovni i určitému nervovému plexu, který ovlivňuje zase na naše vnitřní orgány a endokrinní žlázy. Tímto způsobem se myšlenky a pocity přenášejí na naše tělo a na to, jak se cítíme.

Určitě se ztotožníte s tím, že všechno stvořené božská SILOU je dokonalé. Tělo, které je hmotným nosičem pro nehmotnou duši, je dokonalým výtvorem.

Dodatočná navigácia stránky
Čakry

Foto © rafo http://www.fotolia.com I pmalenky

Geniální výtvor Boha, jako hybné inteligentní síly Univerza. Bůh stvořil člověka na vlastní obraz. A celkově vzato tvořil 6 dní a sedmý odpočíval. Proto je i sedmá čakra výjimečná. Je královským místem, spojnicí s nekonečnou životodárnou silou jménem LÁSKA.

Existuje sedm uzlů, a protože se pohybují otáčením kolem své osy, jako kolečko, dostali i jednoduchý výstižný název čakra, z prastarého lidského jazyka sanskrtu. Výraz je ča (rotující) – kra (kolo).

Jsou životně důležité, a proto se nenacházejí jen tak někde na povrchu těla. Jsou dobře chráněny uvnitř a mají své náležité místa.

Každá čakra má svůj vlastní název přenesen také ze sanskrtu: Múladháračakra, svádhišthánačakra, manipúračakra, anáhatačakra, višuddhačakra, ádžňáčakra a sahasráračakra. V našich čakrách jsou uloženy dlouhodobé zvyky a tendence. Takže pokud chcete léčit nebo očistit své čakry, musíte pracovat na svých životních postojích, etice a charakteristických vlastnostech. Dále mohou být čakry zakryty špatnou karmou, kterou můžeme zase neutralizovat pozitivními činy. Jde o to, abychom se odklonili od extrémního způsobu chování a ve všem se snažili najít zlatou střední cestu. Není možné chovat se podle určitých předepsaných vzorců chování, ale je třeba vycítit, co je v dané situaci vhodné.

Stacks Image 1747861

7 čaker

Bílá Magie

1. Múladháračakra se nachází na konci lidské kostrče a odpovídá elementu země. Barva Muladhara je červená. Mula znamená v sanskrtu kořen nebo začátek, adhara znamená v sanskrtu původ nebo základ. Na fyzické úrovni odpovídá plexu hypogastricus inferior (lat. název pro "panevní plexus"). Odpovídá za: konečník, prostatu, chámovod, dělohu a vagínu, močovod a močový měchýř. Pro Muladhara je důležité najít střední cestu mezi sexuální abstinencí a sexuálním přebytkem. Oba extrémy poškozují centrum jiným způsobem. Stejně důležité je mít správný vztah k materiálním věcem a penězům. Přílišný důraz na peníze a materiální věci je stejně škodlivý jako postoj: "Peníze jsou mi ukradené. Jsem tak či tak duchovní bytost ... ". Tato čakra, ačkoli je daleko od našeho mozku, je zodpovědná za náš selský rozum (zdravý rozum) a jednoduchou radost. Když má člověk problémy s touto čakrou, tak mu pomůže, když bude sedět na zemi, běhat naboso nebo pracovat v zahrádce! Procházky v přírodě jsou pro múladháračakru také velmi dobré..

Planeta: Mars; den: úterý; drahé kameny: karneol, jaspis, červený korál, červený safír, ušlechtilý červený spinel, červený diamant, rubín; kov: železo.
Mantry: samohláska U ve výšce tónu D (viz Práce s elementy), LAM, UM, Óm Mani Padmé Húm.
V této čakře začíná Ida Nadia (měsíční kanál), energetický kanál, který je zodpovědný za naše pocity, kreativitu, spánek a umění. Tento kanál začíná vlevo a točí se jako spirála kolem páteře, prochází šestou ádžňáčakru a končí v pravé polovině mozku.

2. Svádhišthánačakra odpovídá elementu ohně a proto je odpovědná za naše aktivity a vytrvalost. Barva je žlutá. Svá znamená v sanskrtu sám / svůj a ádhišthána znamená v sanskrtu místo nebo domů. NNa fyzické úrovni odpovídá plexu hlavní aorty (aorticus abdominalis) a proto odpovídá za tlusté a tenké střevo. Tato čakra se poškozuje leností na jedné straně nebo přehnaným neklidem a přílišným vorkoholizmom na druhé straně. Pro její správné fungování je důležité najít rovnováhu mezi aktivitou a pasivitou. Pokud někdo nemá dostatek energie a má tendenci k depresi a letargii, tak pomáhá, pokud se bude zabývat ohněm (zapálí svíčky, založí oheň a dívá se do ohně) nebo se bude opalovat na slunci. Když je někdo příliš aktivní nebo až agresivní, tak je důležité toto centrum zchladit! Například doporučuji kryoterapii!

Planetou je Merkur; den: středa; drahé kameny: chondrodit, žlutý diamant, sluneční kámen, šafránový zirkon, citrín, achát, smaragd a z kovu olovo.
Mantry: samohláska A ve výšce tónu A (viz Práce s elementy), RAM.
V této čakře začíná Pingala Nadia (sluneční kanál), energetický kanál, který je zodpovědný za naše činy, jakož i racionální uvažování, analýzu, koncentraci a počítání. Tento kanál začíná vpravo a točí se jako spirála kolem páteře, prochází šestou ádžňáčakru a končí v levé polovině mozku.

3. Manipúračakra je o něco vyšší v oblasti pupečníku.Barva je modrá. Stará se o trávení a pocity blaha na fyzické úrovni. I na bázi energií jí přísluší kvalita spokojenosti a hojnosti. Na fyzické úrovni odpovídá solárnímu plexu (plexus solaris). Mani puru můžeme v sanskrtu přeložit jako "město drahokamů". Toto centrum není v rovnováze, když je někdo příliš šetrný, nebo zachází příliš nezodpovědně s penězi a jídlem. Přejídání se, nebo vše do sebe nacpat, poškozuje tuto čakru. Úkolem je zde najít rovnováhu ve financích, mezi dáváním a přijímáním, mezi užíváním si a šetřením, mezi plánováním a spontánností. Stejně tak škodí i příliš jednostranné nebo příliš disciplinované stravování na jedné straně, jakož i hodování a / nebo nadměrné pití! Alkohol toto centrum velmi poškozuje!

Planeta: Jupiter; den: čtvrtek; drahé kameny: modrý diamant, apatit, modrý safír, Aquamarín, kočičí oko, mořský topas, švýcarský modrý topaz, kyanit, neonově modrý apatit a z kovu cín.
Mantry: Mantry: samohláska E ve výši tónu H (viz Práce s elementy), VAM.

  • Void patří k 2. jakož i 3. čakře a na fyzické úrovni odpovídá enterickému nervovému systému (hovorově i "mozku" v břiše nebo střevech). Void znamená prázdnotu. Barva voidu je oranžová. Úkolem je zde rozpoznat pravdu od toho, co není pravda. Náš vnitřní pocit nám říká, jak bychom se měli rozhodnout. Problém nastává tehdy, když následujete nesprávné ideje nebo věci příliš fanaticky nebo se chováte příliš strojeně. Náš intelekt a vnitřní pocit by se měly sjednotit. To mystické, věcné a intelektuální by zde mělo najít harmonii a jednotu. Pokud někdo neuzdravil svůj vztah k mystice a spiritualitě, tak se to tu velmi odrazí!

4. Anáhatačakra sídlí v oblasti srdce. Stejně jako básníci píší o tomto místě pro lásku, je tato čakra svázána s oblastí srdce. Na fyzické úrovni stráži naši hnací sílu - srdce. Bez jeho tlukotu není v nás život na tomto světě. Také dále nezbytné a vlastně nejdůležitější, náš dech - a tedy plíce - jsou pod jejím dohledem. Anahata náda znamená v sanskrtu nekonečný zvuk. Mluvit o lásce jako o věci je nesmysl, je to nejkrásnější a nejdůležitější energie celého stvoření. Barva je zelená. Na fyzické úrovni odpovídá plexu cardiacus (lat. Název pro "srdeční spleť"). Důležité je zde rozlišovat mezi láskou a závislostí. Pokud se někdo zpráva příliš konzervativní a neprojevuje lásku, je to pro tuto čakru jednak škodlivé, stejně jako na druhé straně je škodlivé i to, pokud se někdo pro jiné celý rozdává. Největším nepřítelem této čakry je strach. Je v pořádku mít strach, pokud nás motivuje něco změnit k lepšímu. Pokud jsme ale paralyzováni strachem nebo děláme nesmyslné věci, tak to není dobré. Obzvlášť ve vztazích se dělá hodně nesmyslů právě ze strachu z opuštění nebo ze strachu být sám, nebo ze strachu z toho, že jsme nedostatečný. Důležité je zde věnovat pozornost této mantře: "Matka Země je mou Matkou. Bůh Otec je mým otcem a všichni ti, kteří hledají světlo, lásku a pravdu, jsou mojí rodinou." Kdo tato slova vnímá v meditaci jako pravdivé, dokáže vyléčit své srdce. Dále je zde důležité, najít rovnováhu mezi novými zážitky a učením se a rozlišovat důležité věci od nedůležitých.

7 čakier

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Planetou je Venuše; den: pátek; drahé kameny: smaragd, jadeit (jade), malachit, ruský diopsid, smaragd Trapiche, demantoid, fluorit, zelený turmalín a z kovu měď.
Mantry: Mantry: samohláska I ve výšce tónu C (viz Práce s elementy), YAM.

5. Višuddhačakra uložena v krční jamce, má ve své kompetenci zcela odlišné funkce. Hlas a sluch na úrovni těla. A pestrost chutí v ústech. Ovládat komunikaci je pro tuto čakru největší výzvou. Barva je fialová. Na fyzické úrovni odpovídá tato čakra plexu cervicalis ( "krční spleti"). Viš šuddhi můžeme ze sanskrtu přeložit jako "očistu jedů". Výzvou je zde mlčet, když nemáte co říct, a říkat, pokud tím někomu můžete pomoci. Mluvení beze smyslu a účelu toto centrum poškozuje, stejně jako na druhé straně přílišné mlčení, nebo mlčení ve chvílích, kdy někomu můžete vyprávěním pomoci. Toto centrum poškozuje i kouření. Mágové samozřejmě používají různé kadidelnice, ale ty jsou vyhrazeny pro mystické příležitosti a rituály. Náš mistr Buschido požitkářský kouří jednou za dva týdny jeden doutník a je starší než 100 let ... Jde tu o to, že mnoho lidí kouří příliš mnoho, jen kvůli tomu, aby sami sebe "odměnili" nebo aby utekli před stresem, což jim však nepomůže.

Planetou je Saturn; den: sobota; rahé kameny: onyx, obsidián, levandulový ametyst, kouřový křišťál, skořicový zirkon, fialový safír a také kov křemík.
Mantry: samohláska O ve výšce tónu E (vizPráce s elementy), ÓM.

6. Ádžňáčakra nebo i třetí oko, jak zvykneme toto místo nazývat. Je nad slunce jasné, že mluvíme o místě uprostřed čela mezi obočím. Tato čakra nám pomáhá nahlížet do vyšších sfér. Slovo ádžňá znamená v sanskrtu poznání nebo moudrost. Na fyzické úrovni odpovídá thalamu, hypothalamu. Barva je bílá a stříbrná. Toto centrum je zablokováno, pokud nedokážeme odpustit sami sobě nebo jiným lidem. Je důležité, abychom všechny nepravosti, které se nám staly, předali do Božích rukou. To samozřejmě neznamená, že nepůjdeme na policii, pokud nám někdo udělá něco špatného. Pro nás samotných je ale důležité odpustit sobě a jiným, pokud si chceme užívat život. To ještě neznamená zapomenout nebo nepoučit se z chyb. Dále je tato čakra zablokována tehdy, pokud příliš pracujeme hlavou a nedokážeme vypnout. Stejně na druhé straně ho poškozuje i opačný postoj: "Vím toho dost a nepotřebuji se nic učit ...". Toto centrum se otevírá pouze tehdy, když se dokážeme během meditace dostat do bezmyšlenkovitého stavu. o vyžaduje mnohé hluboké pohledy a pravidelný hluboký trénink v meditaci. Chcete-li podpořit toto centrum, tak se dívejte na Měsíc nebo do plamene svíčky. Odpusťte sobě samému, ale i všem, kteří vám ublížili. Vím, že se to snadněji řekne, než udělá.

Planetou je Měsíc; den: sobota; rahé kameny: diamant, měsíční kámen, křišťál a také kov stříbro, jakož i perly.
Mantry: HAM, KSHAM ve výšce tónu F.

7. Sahasráračakra je nejvýše položeným místem na fyzickém těle každého jedince, na temeni hlavy. Koruna každé bytosti v pravém slova smyslu, ne jen symbolicky vyjádřeno. Spojnice mezi tělem a duchovním, mezi fyzičnem a nadčasovým prostorem. S ním se pojí vše pronikající síla Boha - Prána. Na fyzické úrovni odpovídá Sahasrára mozkové kůře (latinsky Cortex cerebri, zkráceně: Cortex). Barva je zlatá nebo sem patří všechny barvy. Sahasrára znamená v sanskrtu nekonečno nebo tisíc. Toto centrum je zablokováno, pokud někdo dělá věci sám proti sobě nebo proti jiným. V meditaci zde může člověk zažít, že my všichni jsme vědomí a energie a že jsme všichni navzájem spolu propojeni. Nepomůže v to věřit, ale je možné to přežít v meditaci. Pokud se v meditaci dostanete dostatečně hluboko, tak se vaše individuální duše, která sídlí v srdci, spojí s vaším Vyšším Já. Mnozí, kteří dosáhli toto centrum, uvádějí, že jsou poprvé konfrontováni se strachem, že "ztratí" sami sebe. Je tomu doslova tak. Člověk se zde musí vzdát své osobnosti, jinak tu nemůže zůstat. Naše přání a preference jsou nově uspořádány. Přebývají zde přání našeho vyššího Já, které v normálním životě příliš často potlačujeme. Tuto čakru podpoříte, pokud budete pomáhat jiným lidem :-).

Planetou je Slunce; den: neděle; drahé kameny: jantar a z kovu zlato.
Mantry: OM, šo HAM. Eheje, Ašer, eheje. (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, Jsem, kdo jsem.) Ve výšce tónu G.

Čakry jsou navzájem propojeny přes energetické dráhy, ve kterých proudí životodárná energie PRÁNA.

Cvičení:

  • Vyhněte se extrémům a podle toho, v které oblasti budete cítit problémy, používejte techniky, které jsou popsány v textu. Je zde zapotřebí trošku osobní přístup. Jednomu pomáhá pracovat s drahými kameny, jinému mantry, dalšímu dechové techniky nebo vizualizace. Musíte zde zohlednit i osobní zájmy. Pokud vám nejde nic dělat s kameny, neměli byste se k tomu nutit!

Knihy:

Mantry a barvy, které jsou zde uvedené, jsou jiné než v jiných knihách! Napsali jsme to podle našich osobních zkušeností, a ne podle jiných knih!

Logo Čakry

Čakry

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.