Magický meč – dýka, trojzubec

Glosář

Magický meč

Dýka, Trojzubec

Magický meč je velmi silným pracovním nástrojem pro každého mága. Má v sobě sílu vítězství a nadřazenosti nad všemi silami, i nad každou bytostí. Meč v sobě nese analogii světla a aspekt elementu ohně. Při používání v magii je víceúčelový, ale hlavně je symbolem absolutní poslušnosti pro spolupracující bytosti vůči mágovi a jeho silám.

Někdy mág při rituálech evokuje i negativní bytosti nebo bytosti, které nerady přebývají v zemské sféře. Překvapive při správné komunikaci s nimi mohou být velmi užitečné pro spolupráci v pozitivních vlivech. A právě zde síla magické hůlky nemusí být dostatečně velká. Tehdy přichází ke slovu magický meč, působící svou silou mnohem účinněji.


V Bibli se praví:

„Na počátku bylo Světlo – Slovo – a to Slovo bylo u Boha“.Každý, kdo se vyzná v mytologii a symbolice ví, že atributem archanděla Michaela, který zabil draka, je právě ohnivý meč. Drak je vyjádřením kvality nepřátelství a celého negativního principu.

Bibličtí Adam a Eva byli vyhnaní z Ráje právě andělem s ohnivým mečem. Symbolika je tu jasná a jednoznačná. Proto i mág, pokud má při silném rituálu získat žádaný efekt, použije magický meč. Jeho působením dokáže ve svůj prospěch vyvinout nátlak vůči nějaké síle - bytosti - i proti její vůli.

Stacks Image 68330

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Magický meč je nenahraditelnou pomůckou zejména pro ty mágy, kteří se zabývají výhradně prací s démony. Bez použití meče nikdy ničeho pozitivního nedosáhnou. Skutečně dobrý mág pracuje většinou se svou magickou hůlkou. Navzdory tomu se nevyhýbá ani jiným pomocným magickým prostředkům, jako je meč. Mívá ho při sobě, aby ho měl v případě nouze vždy po ruce.

Magický meč zvyšuje mágovu bezpečnost a upevňuje jeho autoritu. Při svých magických operacích, zejména při evokaci, má meč při sobě. Použije ho však až tehdy, když se jím vytipovaná síla postaví proti němu, nebo ho odmítne poslouchat. V některých grimoárech se namísto meče uvádí magická dýka. Magická dýka není v podstatě nic jiného než zmenšený meč a má i stejnou symboliku. Způsob výroby dýky je přesně takový, jako při výrobě meče.

Při práci s démony a nižšími duchy může být meč nebo dýka nahrazena i trojzubcem. Ten se nasadí na dlouho dřevěnou hůlku - rukojeť. Trojzubec je, stejně jako meč nebo dýka, donucovacím prostředkem. V grimoárech se také doporučuje vyrýt na trojzubec různá jména bohů. Toto je už velice specifické, v mnohém závislé na účelu evokace a na postavení mága. Trojzubec v jistém smyslu symbolizuje meč, přičemž jeho tři hroty vyjadřují trojdimenzionální svět. Pokud kouzelník chce, aby mu ovládnuté bytosti splnily jeho přání nejen v mentální a astrální úrovni, ale i v hmotném světě, využije síly trojzubce. Tehdy magie působí ve všeh třech rovinách současně.

Zde je vhodno vzpomenout, že démoni se ve všeobecnosti objevují s vidlicí se třemi hroty. S ní bývají i zobrazovaní. Neznamená to však, že na ni doslova napichují duše, jak je častokrát znázorňováno na obrazových výjevech z pekla. Přeneseně je v nich vyjádřeno skryté nebezpečí šíření zla a jeho vlivu sahajícícho od hmotného, skrz mentální až po astrální svět.

Výroba magického meče je vždy individuální. Meč vyrobený z nejlepší oceli (nejlépe z ušlechtilé oceli) je úplně dostačující. Pokud si mág nedokáže meč vyrobit sám, může si ho nechat vyrobit u dobrého kováře nebo jiného odborníka v oblasti zpracování kovů. Délka meče závisí na výšce člověka a pohybuje se v rozmezí od 70 do 100 cm. Rukojeť meče může být vyrobená z mědi, protože měď je velmi dobrý fluidní vodič. Tvar meče nehraje žádnou významnou roli. Stačí, pokud je jen jedna strana meče ostrá. Může být ostrý i z obou stran. Rozhodně však musí mít ostrý hrot. Mág se může rozhodnout, jestli meč vyzdobí vhodnými symboly nebo ornamenty na rukojeti. Tolik k výrobě magického meče.

Magické nabíjení meče probíhá tak, že se do meče za pomoci představivosti vloží vlastnosti, které mu náleží:
- moc nad všemi bytostmi,
- absolutní vítězství a respekt,
- symbol boje,
- symbol života a jiné.

Častým opakováním nabíjení se tyto vlastnosti dynamicky posilují.

Podle tradicí, popisovaných v různých knihách, se mágovi doporučuje používat pro jeho magické operace meč, kterým byl sťat člověk. Záměrem je probudit v mágovi silný pocit respektu a napětí v okamžiku, když se dotkne meče. Takový meč mohou používat skuteční mágové nebo lidí na vysoké vibrační úrovni, kteří se potřebují přenést do pozvednutého stavu vědomí. Co se týká běžné magie, pokud má praktikující člověk rozvinuté potřebné výjimečné schopnosti, nejsou z hermetického hlediska uvedené techniky nezbytné.

Logo Magický meč

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.