Vykládání karet s Tarotem. Tarot Online.

Tarotové karty online.

Věštění, jasnovidectví a předpovídání budoucnosti.

Každá tarotová karta má několik různých významů. Význam nezávisí jen na druhu otázky (povolání, vztahy nebo duchovní rozvoj), ale také na tom, jaký způsob vykládání se použije (např. tajemství vysoké kněžky, keltský kříž, kříž) – dívajíc doprava a dolů...) nebo na tom, která karta leží před nebo po vytažené kartě.

V tomto kontextu se budeme zabývat hlavními významy karet, které používáme v rámci výkladu karet a bílé magie. Nemáme v úmyslu přesně popsat všechny významy. Je to kvůli tomu, že jedna karta nabízí mnohdy různá, částečně až protichůdná hlediska, ze kterých se skládá nebo dá vykládat konkrétní obraz nebo symbol. Zde můžeme doporučit knížky od Hajo Banzhaf (Tarot - váš průvodce na cestě životem, Mezi nebem a zemí. Univerzální tarot) a od Anny Franklin a Paula Masona.

Máte nějakou otázku? Soustřeďte se na vaši otázku ... Klikněte pak na Tarot Online.

Stacks Image 1369618
Stacks Image 1369621
Stacks Image 1369624
Stacks Image 1369627

Tarot: 22 trumfových karet Velké arkány

Stacks Image 1369633

Blázen

0 Blázen: Písmeno Alef א, Planeta Uran ⛢

Blázen představuje dítě v nás. Stojí za spontánním novým začátkem a nezištnou otevřeností. Je vyjádřením hravé bezstarostnosti a radosti ze života a ukazuje nám, že vstupujeme do nového životního období bez nějakých stanovených očekávání a často bez znalostí. Taktéž může představovat dětinskou mysl a z toho vyplývající lehkomyslnost, pochablou naivitu, anebo hloupost, ale rovněž může poukazovat na jednoduchost, moudřejší a pokornější náhled, ke kterému můžeme dospět po dlouhém, často namáhavém hledání. Blázen může ztělesňovat chuligána jako například Till Eulenspiegels, ale rovněž velice čestného nepodplatitelného rádce ve dvoře Krále-Ega. V každé situaci žije plně v přítomnosti, je vyjádřením otevřenosti a spontánní čestnosti, stojí připravený získávat nové zkušenosti. Či tento postoj pramení z našeho odmítání být dospělým, anebo tento moudrý pohled pramení z duševní zralosti, musí být posouzeno mimo karty, z kontextu situace a jiných, sousedících tarotových karet. Blázen vždy poukazuje na oživení a nové zkušenosti, které jsou někdy dost chaotické, ale i když „padneme na nos", nepředstavují skutečné riziko. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: začátek, nové možnosti, skok do nového, kreativita, karta nabádá nebát se a jít do rizika. V negativním směru: bláznovství, naivita, nezodpovědnost, podceňování situace, brát věci na lehkou váhu. Volba partnera ze ziskuchtivosti, neschopnost řešit problémy.

Stacks Image 1370115

Mág

1 Mág: Písmeno Reš ר, Planeta Merkur ☿

Mág představuje moudrost, šikovnost, sebevědomí a aktivní formování života. Také přísluší období, kdy můžeme úspěšně zápasit s těžkými problémy a snadno zvládáme výzvy díky zostření vědomí a bdělosti. Ačkoli tato karta představuje sílu vědomí, neznamená to, že zapomíná na cit a jiné nevědomé síly. Naproti tomu: mimořádná síla a účinnost, které se prostřednictvím mága objevují, spočívají v tajemství hlubší harmonie mezi vědomým a nevědomým. Pouze takto získaná jistota dokáže přenášet hory. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat. V pozitivním směru: aktivní jednání, tvůrčí myšlení, využívání schopností, mistrovství. V negativním směru: zneužití moci a schopností, snaha manipulovat a mít moc.

Stacks Image 1369645

Velekněžka

2 Velekněžka: Písmeno Tav ת, Planeta Měsíc ☾

Velekněžka představuje naše nevědomé síly, náš šestý smysl, naši jasnozřivost a také nevysvětlitelné, ale hluboce zakořeněné přesvědčení. Ona je klíčem k tajným pravdám, které se vymykají přístupu logicky uvažujícího rozumu. Ona ví, že pravda, kterou můžeme vyslovit, není nikdy pravdou věčnou. V její světlé stránce je vyjádřením trpělivosti, porozumění, ohleduplnosti, dobra a připravenosti odpustit a projevuje se také jako pomocnice, léčitelka nebo jasnovidka, která používá síly pro blaho jiných. Její temná stránka se naopak projevuje jako archetyp "temné sestry", čarodějnice, která využívá své síly, aby jiných svedla, ochromila nebo škodila. Ve významu tarotu má však vliv pouze její přátelská, nápomocná stránka. Tradičně slouží jako jedna ze tří ochranných karet, což odpovídá v chápání křesťanské mytologie, v níž je hrdina, který je pod ochranou panny, nedotknutelný. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: označení nějakého muže (manžel, šéf, jiná autorita), aktivita, schopnost prosadit se, úspěch, ambice. V negativním směru: despota, zneužití moci, prosazování vlastních zájmů na úkor ostatních.

Stacks Image 1369651

Vládkyně

3 Vládkyně: Písmeno Vav ו, Znamení zvěrokruhu Býk ♉︎

Vládkyně zosobňuje nevyčerpatelnou sílu přírody, díky které neustále dokáže rodit nový život. Proto představuje živost, plodnost, růst a narození nového života. Ona je nevysychavým zdrojem veškerého života, který obnovuje náš tvůrčí potenciál a naše schopnosti přijmout impulsy a tím nechat vznikat nové. Na fyzické úrovni představuje růst a plodnost, na duchovní úrovni moudré nápady a hojnost objevů a v oblasti vědomí poznání. Neustálý zrod nového znamená také neustálou změnu v našich životech a také nezbytnost vydržet bolesti tohoto zrození.Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: bohatství a plodnost, milovaná žena: matka / manželka / milenka, šťastné období, svatba nebo mateřství. V negativním směru: marnivost, povrchnost, nevěra, volba partnera ze ziskuchtivosti, neschopnost řešit problémy.

Stacks Image 1369657

Vládce

4 Vládce: Písmeno Gimel ג, Planeta Jupiter ♃

Vládce představuje element vytvářející strukturu, představuje naši touhu po stabilitě, bezpečí a trvanlivosti. Ukazuje naše úsilí po nezávislosti od omezenosti přírody, od její nevypočítatelnosti. Proto odpovídá našemu civilizačními rozvoji, díky kterému stavíme domy, topení a klimatizační zařízení, aby nás chránily před vedry, chladem a vlhkostí, auta a letadla, abychom překonávali vzdálenosti pohodlněji a rychleji než když jdeme pěšky, a školy, abychom pro sebe zajistili vzdělání. Jelikož se zde může často provést mnoho dobrého, měli bychom si patřičně vážit pozitivní stránky této mnohdy podezíravě vnímané karty. Vládce ukazuje také náš smysl pro pořádek, střídmost, disciplínu, zodpovědnost a pragmatický způsob jednání ale také přehnané projevy ve formě strnulosti, neschopnosti žít, perfekcionismu, panovačnosti a tvrdého boje o moc. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: označení nějakého muže (manžel, šéf, jiná autorita), aktivita, schopnost prosadit se, úspěch, ambice. V negativním směru: despota, zneužití moci, prosazování vlastních zájmů na úkor ostatních.

Stacks Image 1369663

Velekněz

5 Velekněz: Písmeno Samek ס, Znamení zvěrokruhu Střelec ♐︎

Velekněz představuje svět víry a hluboké důvěry vyplývající z upřímného vyznání. Ve starších dobách sloužil jako jedna ze tří ochranných karet tarotu; ta, která v principu příznivě sladí průběh věcí. Toto porozumění znamená hodně, protože skrze něho vyjádřena síla víry se vztahuje také na naše sebevědomí tak na důvěru v hlubší smysl našich osobních životů a tím i na důvěru v naši budoucnost. Kromě toho ukazuje tato karta cestu etiky a mravních zásad a představuje naše osobní úmysly, které vyplývají z našich základních morálních hodnot.Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat:V pozitivním směru: učitel / rádce / muž s autoritou, spřízněná duše, dobrá rada, dobrá smlouva, duchovní radce, vnitřní vedení. V negativním směru: fanatismus, falešný vůdce, špatná rada.

Stacks Image 1369669

Milenci

6 Milenci: Písmeno Pe פ, Planeta Venuše ♀

Tato karta ztělesňuje dvě oblasti. Poukazuje na zkušenost velké lásky a vede nás také k poznání, že s tímto krokem je spojeno nějaké důležité rozhodnutí: zřeknutí se dosavadních životních postojů (rodičovský dům, sdružení mládeže, hodně milostných pletek) a jasné potvrzení této lásky. Pouze tento krok vede k uchvacujícím zážitkům, které ukazují "milenci". Tato karta se proto předtím nazývala "rozhodnutí". Může poukazovat i na důležitá rozhodnutí, která mají s láskou společného málo nebo vůbec nic. V takových případech znamená, že se máme rozhodovat celým srdcem, bez zloby a bez otevřených zadních dvířek. Kterémukoliv z těchto témat karta přízvukuje, ve své podstatě podporuje položenou otázku. V každém případě znamená velké bezvýhradné "ano". Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: dobré rozhodnutí, zkouška, láska, manželství, spojení, setkání, životní křižovatka. V negativním směru: zklamání v lásce, neúspěšná zkouška, nevěra, špatné rozhodnutí, konflikt, nerozhodnost.

Stacks Image 1369675

Vůz

7 Vůz: Písmeno He ה, Znamení zvěrokruhu Beran ♈︎

Vůz představuje velký skok dopředu. Ukazuje, že opouštíme známé prostředí a jdeme vlastní cestou. Přitom jsou naší hnací silou touha po svobodě, ctižádostivost, hledání ztraceného ráje nebo jednoduše touha mít hodnotu. Vůz je jediná tarotová karta, která významově ukazuje vydat se na cestu s úplnou důvěrou a radostí. U ostatních karet označuje loučení s pocity těžkosti a strachu. Tady však jde o rozhodnutí, smělou touhu podnikat cestu vpřed a připravenost snášet riziko. Karta poukazuje na velkou šikovnost (vliv vozu), zároveň taky nezkušenost (vstup do neznámého světa). Proto by se měla chápat i jako varování, nepřeceňovat vlastní síly a nevystupovat sebejistě a euforicky. Namísto toho bychom měli všas dospět k poznání, že se máme ještě hodně co učit. Příklad charakterisik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: cesta, vítězství, překonání překážek, úspěch, změna – skok dopředu. V negativním směru: porážka, vzdor, problém, pomsta.

Stacks Image 1369681

Síla

11 Síla: Písmeno Tet ט, Znamení zvěrokruhu Lev ♌︎

Karta síla má určitou souvislost s kartou mág (I). Podobně se i zde zakládá neobvyklá síla na tajemství hluboké vnitřní harmonie. Jak je velká síla vůle u mága založená na harmonickém souznění vědomého a nevědomého, tak jsou životní síla, odvaha a vášeň této karty projevem smíření civilizovaného člověka s jeho animální povahou. V mytologii se to výrazně ukázalo v přátelství mezi Gilgamešem a jeho nejdříve zarytým nepřítelem Enkidu. Tato karta zdůrazňuje, že by naším cílem nemělo být schovávat naši instinktivní přirozenost za vyblednuté mravní zásady, ale spíše bychom se měli otevřít v nás přibývajícím ohromným archaickým silám, abychom je mohli postupně ovládnout prostřednictvím láskyplného převzetí a jemného působení. Při tomto procesu nezískáme přístup pouze k těmto prapůvodním silám, ale také k rezervním silám, které jsme až dosud používali na potírání těchto instinktů. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: síla, síla vůle, poznání a úsudek, energie, odvaha, fyzická aktivita. V negativním směru: zneužití moci, ztráta energie, fyzické problémy, nerovnováha (fyzická, psychická).

Stacks Image 1370117

Poustevník

9 Poustevník: Písmeno Ajin ע, Znamení zvěrokruhu Kozoroh ♑︎

Poustevník je karta osamělosti a vnitřního pozastavení. Představuje introvertní životní fázi, ve které se bráníme cizím vlivům, abychom se mimo dění a daleko od lidí dopracovali ke klidu a především k nám samým. Proto poustevník symbolizuje významné zkušenosti, při kterých můžeme zjistit, kdo jsme, co chceme a kam směřujeme. Sjednocuje v sobě dva vzácné extrémy: hloubku prožívání a výšku poznání. Této karty se mnoho lidí neprávem obává. Pouze tam, kde nebudou vaše kvality přijímány, dochází ke strachu ze samoty, opuštěnosti. Kdo volání poustevníka ochotně následuje, bude obohacen čistotou, silou a blaženou zkušeností moci být sám se sebou. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: přehodnocování představy o sobě a o světě, ponoření se do sebe, hledání správné cesty, úspěch při vzdělávání, zájem o duchovní nauky. V negativním směru: samota, opuštěnost, smutek, útěk před světem, podivínství.

Stacks Image 1369693

Kolo štěstí

10 Kolo štěstí: Písmeno Bet ב, Planeta Saturn ♄

Podle toho, jak se svému osudu postavíme, prožíváme naše kolo osudu buď jako projev moci - a bezmoc, nebo jako upozornění na životní zkušenost, díky níž můžeme růst a zrát. Z pohledu výsledku kolo ukazuje často situace, na které nemáme žádný vliv. Když se kolo kutálí pryč, znamená to, že naše záměry se prostě nemohou podařit. Počasí, dopravní situace, stávky, falešnost předmětu našeho zájmu nebo "vyšší moc" naše plány zmaří. Kolo štěstí nám pak ukazuje, že ještě nedozrál čas, abychom uskutečnili naše plány. Karty na zbývajících místech nám mohou v tomto případě dát užitečné pokyny, jak se můžeme dostat na opačnou, vzestupnou stranu kola. Představuje i šťastné, příjemné a také překvapivé zvraty. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: aktivní venkovní změna, zásah osudu dobrým směrem, nová příležitost, šťastná šance. V negativním směru: neštěstí, nestabilita, nepřízeň osudu, náhlý obrat špatným směrem.

Stacks Image 1369699

Spravedlnost

8 Spravedlnost: Písmeno Jod י, Znamení zvěrokruhu Panna ♍︎

Karta spravedlnost zahrnuje několik tematických oblastí. Představuje jasné, objektivní poznání, vědomím a rozhodnutím potvrzuje úsudek, nepodplatitelnost, vyváženost a čestnost a říká nám, že se dočkáme spravedlnosti. Na běžné úrovni nám říká, že okolní svět prožíváme jako odraz od našeho okolí a budeme konfrontováni jak s dobrými tak i se zlými následky našich činů: naše jednání bude nepochybně a náležitě odměněno; kde se však budeme snažit dosáhnout výhody nečestnými prostředky, tam selžeme. Proto tato karta zdůrazňuje vysokou míru zodpovědnosti za své jednání. Ukazuje, že nic nedostaneme jen tak darem, a naopak nebudeme bez příčiny potrestáni; a proto neseme za všechno, co dostaneme a prožijeme, plnou a osobní odpovědnost. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: spravedlnost, rovnováha, poctivost, následek našeho jednání, soudní procesy, smlouvy. V negativním směru: nespravedlnost, zaujatost, faleš, problémy se soudy.

Stacks Image 1369705

Viselec

12 Viselec: Písmeno M מ, Planeta Neptun ♆

Viselec znamená především to, že jsme uvízli v problémech a nedokážeme se pohnout z místa. Při hlubším pozorování však můžeme ve vnější strnulosti, takovém nuceném klidu, vidět příležitost dospět přes hluboké pochopení k nutnému změněnému pohledu na svět k životní změně. Pasivita, ke které jsme v takové fázi odsouzeni, se nejvíce projevuje formou nějaké nemoci, která se často ohlašuje prostřednictvím této karty. K žití projeveném prostřednictvím viselce říká CG Jung: "Jako pozitivní lze (...) dokonce považovat uvíznutí" (hanging on), což znamená na jedné straně zdánlivě nepřekonatelné potíže, ale na druhé straně představuje jedinečnou situaci, na jejíž zvládnutí je potřeba velké úsilí, a proto povolává ke splnění plánu celého člověka. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: změna směru, nový pohled na svět, zkouška, duchovní růst, oběť, obrácení hodnot. V negativním směru: stagnace, závislost a neschopnost se jí vzdát, ztráty, tresty, neštěstí, nemoc.

Stacks Image 1369711

Smrt

13 Smrt: Písmeno Nun נ, Znamení zvěrokruhu Štír ♏︎

Smrt znamená rozloučení, velké uvolnění, konec. Proto je dobré také připravit prostor na cestu za novým, přicházejícím; karta sama o sobě nám ukazuje především konec pro oči. Přitom to může být něco dobrého, protože přichází vytoužený, pro nás osvobozující konec, ale samozřejmě spojujeme s touto kartou i naše nejbolestivější zážitky. V protikladu s kartou 10 mečů, která ukazuje záměrný a také předčasný konec, znamená tato karta vždy přirozený konec a říká, že je na čase něco nechat odejít. Karta Smrt patří neprávem k nejobávanějším kartám. Věčný přikrašlovatel, který vám nerozumí, nám ji ukazuje pouze jako zvěstování něčeho nového a tím nás ochudí o hluboký zážitek rozloučení a s tím spojené pozitivní životní zkušenosti. "Oddělili jsme život od smrti a interval mezi nimi naplnil strach.", Říká Krishnamurti, a: "Nemůžete žít bez toho, abyste neumřeli." Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: ukončení (práce, etapy života), změna (může ale nemusí být vítaná), přirozený konec. V negativním směru: bolestná zkušenost, rozloučení, smutek, neúspěch, neštěstí, nemoc, ztráta (vztahu, práce a pod.).

Stacks Image 1369717

Mírnost

14 Mírnost: Písmeno Lamed ל, Znamení zvěrokruhu Váhy ♎︎

Význam karty mírnost bude srozumitelnější, když ji nazveme "správná míra". Ztělesňuje zdravý protiklad ke své v tarotu následující kartě Ďábla (XV), která představuje nestřídmost. Harmonie, vyváženost, mírnost a klid duše jsou proti tomu symboly, které charakterizují míru. Proto tato karta představuje život požehnaný, zdravý a v rovnováze se sebou samým, dobré zacházení se sebou samým a láska k sobě samému a z tohoto chování také vyplývá harmonická shoda se svým okolím. V kontextu se stanovenou otázkou znamená tato karta vyléčení a naději na uzdravení. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: harmonická, postupná změna, uzdravení, kompromis, rovnováha. V negativním směru: disharmonie, ztracená šance, překročit míru, konflikty.

Stacks Image 1370119

Ďábel

15 Ďábel: Písmeno Šin ש, Planeta Pluto ♇

Karta ďábel je ze všech tarotových karet nejtěžší na výklad, protože má pro každého z nás jinou tvář. Samotná karta znamená prožívání závislosti, ztrátu vůle, nezdařené dobré předsevzetí jakož i způsoby řízení, které jsou v rozporu s naším přesvědčením. Ďábel představuje temnou stránku mnoha tarotových karet: protiklad k mágovi (I) představuje černého mága, je záhadnou stránkou Velekněžky (II), pokrytecký a materialistický protiprincip velekněze (V), zápas o moc nebo bezduchou smyslnost živící stránky milenců (VI), podplatitelný nebo svéhlavý stín spravedlnosti (XI). Ztělesňuje neovladatelnou náruživost u síly (VIII), bezednost jako protiklad se správnou mírou (XIV), je vládcem nad odvrácenou stranou měsíční krajiny (XVIII). Ďábel nás nejčastěji pokouší nějakým lákavým způsobem. Karta ukazuje, že když si hrajeme s ohněm, musíme si dávat ďábelský pozor, abychom si nepopálili prsty. Na hlubší úrovni karta znamená, že jsme v prostředí, kde narážíme na naše temné stránky. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: být si vědom své temné stranky, co mě ovládá, z čeho mám strach. Ďábel pracuje přes nejistotu, strach a hloupost. Pokud si člověk uvědomí z čeho má strach, kde se musí ještě učit a ovládat sám sebe, ďábel zmizí. V negativním směru: moc, být ovládán, pokušení, závislost, slabá vůle, zdánlivě přitažlivé řešení, zlo.

Stacks Image 1370121

Věž

16 Věž: Písmeno Dalet ד, Planeta Mars ♂

Věž nám ukazuje, že jsme se v zájmu zajištění jistoty zazdili v prostoru, který se najednou začal pod námi otřásat. Proto se vždy jedná o struktury a dimenze, které se pro nás staly příliš úzké a malé. Z toho důvodu se karta může týkat našich přesvědčení a životních zásad jako naše myšlenky k zajištění ve smyslu kariéry a financí, ale také osobní přátelství a partnerské vztahy. Ve všech případech znamená věž koncept, který pro nás předtím znamenal příjemnou míru bezpečí či jistoty, ale který jsme už přerostli. Obecně jsou to překvapující zkušenosti, někdy skutečně bleskové nápady, které zboří starý koncept. Jelikož jde o podstatu naší jistoty, budeme tyto náhlé změny prožívat nejprve jako katastrofy. Teprve když opadne první šok, cítíme úlevu, osvobození od staré zátěže. Tento průlom může být vyvolán buď vlastním poznáním nebo vnější událostí. I-Ťing k tomu říká: "Bouře překonává hřměním a blesky rušivé napětí v přírodě." Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: zhroucení starých idejí a plánů, náhlé změny, nečekané události, osvobození od tíživé situace. V negativním směru: neštěstí, neúspěch, nemoc, nehoda, události nepůjdou podle našich představ.

Stacks Image 1369735

Hvězda

17 Hvězda: Písmeno Cade צ, Znamení zvěrokruhu Vodnář ♒︎

Hvězda je kartou naděje, moudrosti a nahlédnutí do vyšších souvislostí. Ukazuje, že začínáme nebo plánujeme věci, kterých v budoucnu dosáhneme a do kterých můžeme vkládat naše oprávněné naděje. Přitom si často v tomto počátečním stádiu realizace našich záměrů tohoto ještě nejsme vědomi. Až pohled zpět nám napoví, přes jaké výhybky, identifikované prostřednictvím hvězdy, jsme v těch dobách procházeli. Podobně jako je po zasetí potřebný určitý čas, aby bylo znát úrodné působení našich činů. V tradičním významu se na hvězdu dívá jako na jednu ze tří ochranných karet, které zvěstují potěšitelný úspěch. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: naději, zrušení zlých vlivů, příznivý vývoj, uzdravení, splnění přání, nový začátek. V negativním směru: zklamání, ztracená příležitost, odtržení od reality.

Stacks Image 1369741

Měsíc

18 Měsíc: Písmeno Chet ח, Znamení zvěrokruhu Rak ♋︎

Karta měsíc nás vede do tajuplné oblasti temna a do noci a do obrazového světa duše, k našim předtuchám, touhám, snům, živým fantaziím a silným schopnostem vnímání. Světlá tvář představuje romantické snění, bujnou fantazii, schopnost vcítit se do ostatních. Spíše však karta ukazuje temnou stránku, propasti naší duše. Znamená strachy, nejistotu, noční můry, temné předtuchy a poukazuje na hrůzu z neviditelného, nepochopitelného. Tento strach cítíme, když jdeme v noci osamoceni lesem, a to nás učí bát se ve tmě. Nebo to představuje strach před démony našich předků, které v našich osvícených časech nazýváme novými jmény: bakterie, viry, znečištěný vzduch, kyselý déšť. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: varování před nástrahami, inspirace, snění, vliv skrytých sil. V negativním směru: nejistota, sebeklam, důvěra v něco, co neexistuje, neznámé nebezpečí, smutek, duševní krize, pomluvy, omyly.

Stacks Image 1370123

Slunce

19 Slunce: Písmeno Zajin ז, Znamení zvěrokruhu Blíženci ♊︎

Karta slunce je vyjádřením větší radosti ze života, vitality, tepla a důvěry. Představuje také osvícené síly vědomí, s kterými dosáhneme čistotu a které překonávají starosti, podráždění a nepříjemný strach. Proto je symbolem mladistvé svěžesti a pocitů znovuzrození. Charakterizuje sluneční stránku života. Na hlubší úrovni nás vyzývá, abychom v sobě přemohli temnou stránku, rozvíjeli naši stránku slunečnou, abychom osvobodili našeho temného bratra nebo temnou sestru a přivedli je do světla. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: úspěch, zisk, růst, štěstí, radost, zdraví, povýšení, manželství. V negativním směru: zklamání, přílišná aktivita.

Stacks Image 1369753

Soud

20 Soud: Písmeno Qof ק, Znamení zvěrokruhu Ryby ♓︎

Když se necháme ovlivnit názvem, karta soud může být lehce špatně pochopena. Soud, především tady myšlený poslední soud, je spojovaný především s trestem, odsouzením a tedy i se strachem a tísní. Význam každé karty se může chápat jen jako duchovní a mytologické obrazy něčeho, co zůstalo nevyřízeno. Toto na obrázku vyjádřené vzkříšení poukazuje na dojímavý zážitek vykoupení a osvobození a ukazuje, že co bylo předtím skryté anebo uvězněné, pravda a božské toto temné vězení otevřou a vejde světlo. Proto má tato karta pozitivní význam. Ukazuje rozhodující krok k získání sebehodnocení, vydařený proces alchymistické proměny, v rámci které se promění nižší na vyšší. Z pohledu běžného života znamená tato karta všechny formy osvobození: od starostí a problémů, z nepříjemných situací a závazků, od překážek a strachů. Kromě toho může upozorňovat, že v našem záměru leží náš „poklad". Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: možnost východiska, pokrok, nové začátky, vyřešení problému, splnění cílů, narození dítěte. V negativním směru: ztráta příležitosti, nepromyšlený čin s negativními důsledky, rozchod.

Stacks Image 1369759

Svět

21 Svět: Písmeno Kaf כ, Planeta Slunce ☉

Svět poukazuje na znovunalezenou jednotu, prožívání větší harmonie a pozitivní výsledek nějakého rozvoje. Vyjádřením krásy této karty ve slovech se vystavujeme nebezpečí, že použijeme kýčovité označení „happy end“. Na cestě hrdinů ukazuje šťastný konec, znovunalezený ráj, což přeneseno do našeho života znamená, že dosáhneme cíle. V některých případech to neznamená životní cíl, ale v principu spíše důležitou mezistanici. Z pohledu vnějšího prožívání to znamená, že jsme našli svoje místo, právě to místo, kam patříme. Z pohledu vnitřní zkušenosti karta ukazuje, že jsme udělali významný, anebo rozhodující krok k pochopení svojí hodnoty, ke skutečné autenticitě a celistvosti. Na úrovni vnějších událostí představuje svět šťastnější časy, ve kterých si častěji a plněji užíváme krásu našeho bytí. Může rovněž znamenat, že se máme starat o mezinárodní kontakty anebo že cestujeme. Příklad charakteristik, které může karta vyjadřovat: V pozitivním směru: dosažení cíle, úspěch, dokončení věcí, jistota, správné místo, správný postoj. V negativním směru: neschopnost dokončit, co se začalo, není místo pro další rozvoj.

Žezlo = Oheň

Horký, netrpělivý, má štěstí v podnikání, silný

Stacks Image 1369765
Žezlové eso

Tak jako každé eso - karty říkají, že žezlové eso znamená šanci, která leží v nás a kterou máme najít a rozvíjet. Toto eso znamená chuť podnikat, odvahu a radost z rizika, a také nadšení a elán a často mluví také o podobných oblastech rozvoje naší osobnosti. Oheň, který žezlo symbolizuje, se může projevit jako posílení naší vůle, jako naše přesvědčení a morální síla, nebo jako další vnitřní procesy zrání a růstu. Žezlové eso znamená pozitivní vnímání života, optimismus a chuť žít, ale vedle toho i období výbušnosti a nedostatečné trpělivosti.

Stacks Image 1369771
Žezlová dvojka

Nedostatečná angažovanost, neurčité stanovisko, lhostejnost, nezúčastněnost, neutralita, projev únavy.

Stacks Image 1369789
Žezlová pětka

Zdravá soutěživost, vzrušující měření sil, sportovní zápolení, trénink, vzájemné tvořivé zápasy.

Stacks Image 1369777
Žezlová trojka

Sebedůvěra, suverenita a důvěra. Předvídavost a dobré vyhlídky.

Stacks Image 1369795
Žezlová šestka

Dobré vyhlídky, úspěch, vítězství, optimizmus, potěšující zprávy.

Stacks Image 1369783
Žezlová čtyřka

Být otevřený, být družný, mít radost ze života, potěšení.

Stacks Image 1369801
Žezlová sedmička


Úspěšně se prosadit, udržet si svou pozici, odrazit útok.

Stacks Image 1369807
Žezlová osmička

Něco se blíží, dobré zprávy visí ve vzduchu, oživující impulsy, potěšitelný vývoj, nebýt daleko od cíle, příznivé vnuknutí.

Stacks Image 1369813
Žezlová devítka

Uzavřenost, vytvářet kolem sebe ochranný pancíř, zaujímat obranný postoj, cítit se ohrožený.

Stacks Image 1369819
Žezlová desítka

Těžké břemeno, krize v růstu, dočasné přetížení, ztráta radosti, ztráta perspektivy, narazit na svoje hranice.

Stacks Image 1369825
Žezlový chlapec

Vzrušující příležitost, podpora odvahy, pozvání do dobrodružství anebo jiné horké výzvy.

Stacks Image 1369831
Žezlový rytíř

Horkokrevnost, touha po zážitcích, bouřlivá touha jít vpřed, netrpělivost, temperamentní až výbušný entuziazmus...

Stacks Image 1369837
Žezlová královna

Královna se silnou vůlí, jedná se o hrdou, temperamentní osobnost, která je pro toho, kdo se ptá důležitá a motivuje ho, anebo zaujímá tento postoj ten, kdo se ptá.

Stacks Image 1369843
Žezlový král

Král se silnou vůlí, jedná se o temperamentní, dynamickou osobnost, která je pro toho, kdo se ptá, důležitá a motivuje ho, anebo zaujímá tento postoj ten, kdo se ptá.

Meč = Vzduch

Chladný, mrazivý, vypočítavý, konfliktní typ, inteligentní

Stacks Image 1369849
Mečové eso

Každé eso představuje šanci, která leží před námi. Mečové eso představuje princip hlubšího porozumění, které zde, jako síla poznání, vede k jasnosti, srozumitelnosti a rozhodnosti. Na rozdíl od následující karty (mečová dvojka), která vyjadřuje deptající sílu pochybností, tato karta symbolizuje sílu rozumu, která vyjasňuje a osvobozuje. Jde o to, aby se problém použitím prozíravosti rozpoznal a analyzoval, přičemž je třeba dbát na to, aby se neztratil pohled na celek a aby se neztratil zda nepodceňoval jeho význam.

Stacks Image 1369855
Mečová dvojka

Vnitřní pochybnosti, chodit stále v kruhu, nenacházet východisko, nejistota a z toho pramenící beznaděj.

Stacks Image 1369873
Mečová pětka

Porážka, pokoření, podlost, nepříjemnost, zloba.

Stacks Image 1369861
Mečová trojka

Deziluze, vnitřní konflikty, moudrá, ale těžká rozhodnutí, zprávy, které nás zasáhnou do srdce.

Stacks Image 1369879
Mečová šestka

Odchod spojený s pocity nejistoty, změna, stěhování, cesta.

Stacks Image 1369867
Mečová čtyřka

Vynucený pokoj, bezmocnost, nemoc, stav uvíznutí, který se může použít pro vnitřní rozjímání.

Stacks Image 1369885
Mečová sedmička

Lest a zákeřnost, mít v tom prsty, podvod, klam, vyhýbání se povinnostem.

Stacks Image 1369891
Mečová osmička

Překážky, zákazy, zřeknutí se, omezenost, nemoct rozvinout něco důležitého.

Stacks Image 1369897
Mečová devítka

Strach, starosti, hryzání svědomí, bezesné noci, noční můry, zoufalství.

Stacks Image 1369903
Mečová desítka

Násilný konec, bolestné rozloučení, smrt, „tabula rasa".

Stacks Image 1369909
Mečový chlapec

Šance něco si vyjasnit, pravděpodobný, ale rovněž blížící se konflikt.

Stacks Image 1369915
Mečový rytíř

Střízlivý, chladný, mrazivý pohled, pokles teploty, agresivita, chladnokrevné kalkulování.

Stacks Image 1369921
Mečová královna

Žena s kvalitami vzdušného elementu: chladná, duchaplná, nezávislá, šarmantní, moudrá, vypočítavá, udržuje si odstup, křehká. Žena, která se osvobodila silou svého rozumu od závislostí.

Stacks Image 1369927
Mečový král

Muž s kvalitami vzdušného elementu: chladný a moudrý, silného rozumu, duchaplný, vtipný, kritický, bystrý, věcný, udržuje si odstup, nestálý, objektivní a odborný poradce.

Kalich = Voda

Dobrotivý, zasněný, harmonický, jemný

Stacks Image 1369933
Kalichové eso

Kalichové eso je jednou z nejšťastnějších karet tarotu. Ukazuje, jakož i ostatní esa, velkou příležitost, která leží v nás: v tomto případě nás vede k nejhlubšímu naplnění. Co konkrétně toto naplnění znamená, závisí na individuálním životním postoji. Významové spektrum této karty začíná radostí, vděčností a spokojeností a pak také zahrnuje osobní úspěchy až k nejvyššímu štěstí z jednoty. V popředí stojí mystérium lásky ve všech formách: láska k bližnímu, k rodičům, smyslná erotická láska, láska k sobě samému a láska k Bohu. Může však naznačit i jinou, všednejší podobu štěstí, přičemž hmotná stránka tohoto pojmu je vyjádřena mincovým esem. V každém případě musíme mít na zřeteli, že se jedná o velkou šanci, která leží v nás nebo pro nás v našich záměrech. Nevnucuje se nám, to my ji musíme nejprve objevit a pak využít.

Stacks Image 1369939
Kalichová dvojka

Láskyplné setkání, být vítaný, navzájem se nacházet.

Stacks Image 1369957
Kalichová pětka

Zármutek, ztráta, výraz rozloučení, starosti, ztracená naděje.

Stacks Image 1369945
Kalichová trojka

Úspěch a vděčnost, uzdravení, dělit se o svoji radost s ostatními.

Stacks Image 1369963
Kalichová šestka

Radostný, anebo bolestný pohled zpátky, vzpomínat na minulé události, přání, plány a představy, nostalgie.

Stacks Image 1369951
Kalichová čtyřka

Rozmrzelost, být uražený, propásnout kvůli vlastní špatné náladě hodnotnou příležitost.

Stacks Image 1370125
Kalichová sedmička

Vize, často zasněnost, klam a iluze, touhy.

Stacks Image 1369975
Kalichová osmička

Loučení s těžkým srdcem, jít do nejistoty, odchod z vlastního rozhodnutí.

Stacks Image 1369981
Kalichová devítka

Spokojenost, radost ze života, družnost, bezstarostnost, odreagovat se.

Stacks Image 1369987
Kalichová desítka

Velké štěstí, hluboká harmonie, rodinné štěstí, emocionální jistota.

Stacks Image 1369993
Kalichový chlapec

Přátelský host, který se tázajícímu nabízí, dobrá příležitost, která se mu nabízí, která ho potěší.

Stacks Image 1370127
Kalichový rytíř

Přátelská, láskyplná, pokojná atmosféra, harmonie a zamilovanost.

Stacks Image 1370005
Kalichová královna

Žena s vlastnostmi vodního elementu: empatická, něžná, mediální, romantická, nápomocná, citlivá.

Stacks Image 1370011
Kalichový král

Muž s vlastnostmi vodního elementu: empatický, něžný, mediální, romantický, intuitivní.

Stacks Image 1370131

Mince = Zem

Důvěryhodná, spolehlivá, stabilní, pevná

Stacks Image 1370017
Mincovní eso

Mincovní eso poukazuje, tak jako i ostatní esa, na dřímající možnosti v nás. V tomto případě jde o objevení příležitosti v sobě nebo v současné situaci. Příležitost ve smyslu dobrých hmatatelných výsledků (protože mince je element země) k vnějšímu materiálnímu nebo vnitřnímu duševnímu bohatství. Vedle kalichového esa je to druhá nejšťastnější karta Malé arkány. Toto štěstí se ale nevnucuje, chce být objeveno. Je docela možné, že jeho hledání, podobně jako hledání pokladu ve vinici, je spojeno s velkou námahou. Výsledek ale pak nebude pouze trvalý a nezvratný, ale nás i hluboko potěší.

Stacks Image 1370023
Mincovní dvojka

Flexibilita, hravá nerozhodnost, jít s proudem, bezstarostnost, instinktivní důvěra.

Stacks Image 1370041
Mincovní pětka

Krize, strádání, nejistota, úzké místo, kterým je třeba projít, sypká půda, chudoba, jít do rizika.

Stacks Image 1370029
Mincovní trojka

Pokrok, složit zkoušku, něco dokázat, vstoupit do nové (tajemné) úrovně.

Stacks Image 1370047
Mincovní šestka

Velkomyslnost, darovat a být obdarován, tolerance, ochota pomoct, blahobyt, být přátelský k lidem.

Stacks Image 1370035
Mincovní čtyřka

Hrabivost, lakomství, pochybná potřeba jistoty, sevření, obava ze změn.

Stacks Image 1370053
Mincovní sedmička

Trpělivost, pomalý, ale vytrvalý růst, čas dozrávání.

Stacks Image 1370135
Mincovní osmička

Začátek, učit se novému, tvořivé nadšení a důvěra, dobré vyhlídky.

Stacks Image 1370065
Mincovní devítka

Výhra, příjemné překvapení, náhlé zlepšení, výhodný zvrat událostí.

Stacks Image 1370071
Mincovní desítka

Bohatství, jistota, stabilita, úspěch, solidní základ.

Stacks Image 1370077
Mincovní chlapec

Naskytující se dobrá příležitost, dobře použitelný návrh, pro tázajícího se hodnotný impulz.

Stacks Image 1370083
Mincovní rytíř

Pevný, ryzí stav mysli pramenící z usilovnosti a vytrvalosti, spolehlivý základ.

Stacks Image 1370089
Mincovní královna

Žena s vlastnostmi elementu země: stabilní, spolehlivá, zaměřená na skutečnost, dobromyslná, usilovná, plodná, praktická, se smyslnou radostí.

Stacks Image 1370095
Mincovní král

Muž s vlastnostmi elementu země: má obchodního ducha, pragmatický, spolehlivý, svázaný se zemí, smyslný, požitkářský.

Logo Tarot

Tarot

Potřebujete pomoc nebo máte problém? Kontaktujte nás ZDE!

Původ, název a struktura Tarotu

Původ tarotových karet není znám. Do Evropy se poprvé dostaly na konci 14. století, údajně z islámského světa. Karty z tohoto období jsou uložené v muzeu Topkapi v Istanbulu. Pocházejí od mameluků, panovnického rodu, který panoval Sýrii a Egyptu od 13. století. Tam se poprvé objevily symboly čtyř sérií, které jsou dodnes typické pro tarot ale i pro hrací karty: Meč (pika); kalich (srdce), mince (káro) a žezlo. Mamelukové byli nadšenci pro hru pólo, a proto hráče pólo povýšili na symbol pro palice (žezlo). V Evropě našli tyto čtyři série zajímavým způsobem svou obdobu ve čtyřech středověkých cechách: meč = rytíři, mince = obchodníci, kalich = duchovenství a žezlo (palice) = sedláci.

Dnes má Tarot 78 karet. Jádro Tarotu tvoří 22 karet náležící Velké arkáně (velkému tajemství). Ty se poprvé objevily v roce 1428 na dvoře milánského vévody Filippa Maria Viscontiho jako „Hra trumfů". Tyto krásné, ručně malované karty obsahovaly symbolické samostatné motivy, od symbolů blázna, papeže, císaře a poustevníka, přes kolo osudu, smrt, ďábla, po slunce, měsíc a hvězdu.

Později byly karty znovuobjevené v 18. století Antoinem Court de Gebelin (1725-1784), který je poprvé popsal ve svém rozsáhlém díle „Monde Primitiv" (1775-1784) jako „jediné dílo, které se zachovalo ze ztracených pokladů egyptské knihovny". Od té doby se i jiní chopili tohoto předpokladu, podle kterého tvořil právě národ Izraele propojení mezi starým Egyptem a západem. Tato hypotéza bývala často podkládaná souvislostí mezi 22 kartami Velké arkány a kabalistickým výkladem 22 písmen hebrejské abecedy. Hlavně velký francouzský okultista Aphonse-Luis Constant (1810-1875), více známý pod pseudonymem Eliphas Levi (Zahed), nás ve svém hlavním díle „Dogma a rituály vyšší magie" (1856) ujišťuje, že Tarot je právě tou knihou, kterou napsal podle Hebrejců Enoch, podle Egypťanů Hermes Trismegistos a podle Řeků mytický zakladatel měst Kadmos. Jiní se domnívají, že by tato hra mohla být indického původu, protože nejdůležitější kartové symboly mají atributy indických božstev. Například Roger Tilley upozorňuje ve své knize "Hrací karty" (1973) na zajímavou paralelu, že čtyři hlavní symboly Malé arkány (žezlo, meč, mince, kalich) se přiřazují i nejvyššímu božstvu Ardhanari, u kterého představuje levou stranu Šiva a pravou stranu nebeská Šakti.

Na přelomu minulého století nejen že vzrůstal zájem o tarotové karty, ale byly prostřednictvím Arthura Edwarda Waitea (1857-1941) i významným způsobem obohacené: Waite, rozený Američan, který vyrůstal v Anglii, byl velkým znalcem okultizmu. Stal se členem a později i velmistrem „Hermetického řádu zlatého úsvitu", vlivného magického řádu založeného v roce 1888 Samuelem McGregorem Mathersem, Dr. Wynnem Westcottem a Dr. Williamem Woodmanem. Dalšími známými členy řádu byli básník William Butler Yeats a známý mág Aleister Crowley. Waite je otcem nového Tarotu, který byl umělecky zpracovaný další členkou řádu, malířkou Pamelou Coleman Smithovou. Její iniciály PCS můžete najít na všech 78 kartách. V předešlých tarotových kartách byly ilustrované jenom karty Velké arkány, některé figury a čtyři esa. Waiteovy karty mají ilustrovaných i zbylých 36 karet obrazovými motivy, které inspirují k výkladu karty.

Chronologie Tarotu

Kolem roku 1370 – první zmínka o kartách v mnohých evropských městech.

Kolem roku 1430  - italské knížectví objevují karetní hry, které sestávají stejně jako dnešní tarotové karty z 22 trumfů a z 56 dalších karet.

Po roku 1505 – objevuje se italský název tarocco/tarochi, který se později vyvinul ve francouzský Tarot a německý Tarock.

Od 16. století – postupně se dotvářejí obrázky dnes známých klasických tarotových karet z Marseille.

Antoine Court de Gebelin odkrývá ezoterickou stránku tarotových karet.

1781 - Eliphas Levi spojuje Tarot a kabalu, Paul Christian spojuje Tarot s astrologií a zavádí pojem arkána na označení karet.

Polovina 19. století. - Ely Star prvně mluví o Malé a Velké arkáně. 

1889 - Oswald Wirth uveřejňuje první ezoterický výklad karet.

Novodobý Tarot

1909/ 1910 – 1909/ 1910 – Objevují se karty Rider - Waite, dnes nejpopulárnější tarotové karty.

1944 - Crowley uveřejňuje svoje tarotové karty jako KNIHU THOTH

Od 1970 - Tarot získává do té doby nevídaný zájem. Objevují se stovky nových variant Tarotu.

1983 - Salvator Dalí vydává svůj obsažný nádherný Tarot.

1979-1996 - Umělkyně Niki de Saint - Phalle přispívá fenomenálním způsobem do světa Tarotu. V Capalbio v Toskánsku vybuduje tarotovou zahradu, ve které umístí motivy Velké arkány ve formě plastik a soch.

Vykládací metody Tarotu

 3 
1   2
 4

Kříž

Vhodná ke: zhodnocení situace. Návrh a budoucí vývoj.

Křiž je jedním z nejlehčích, navzdory tomu ale ne méně zajímavých způsobů vykládání. Je to krátké, výstižné vyjádření, které dokáže často podat hodnotnou informaci. Proto je i všestranně použitelný. Když si ještě nejste jisti používáním všech 78 karet, při této metodě stačí, když použijete 22 karet Velké Arkány. Vytáhněte 4 karty a uložte je následovně:

Význam jednotlivých umístění karet:

1 = O to jde.
2 = Toto vás možná vzrušuje, ale měli byste se tomu vyhnout.
3 = Toto je správná cesta.
4 = Tato cesta vede tam.

Postup při výkladu karet

Vytáhněte kartu 1, tato někdy znamená skutečný Aha- efekt, někdy ovšem podá jenom spíše bezvýznamnou informaci. Následně je velmi důležité pochopit rozdíl mezi kartami na 2. a 3. místě, protože tady se nachází samotná řada karet k danému problému. Je třeba si uvědomit, že u podobných karet není jednoduché postřehnout jemný rozdíl mezi nimi a může uniknout něco podstatného. Na závěr vyberte kartu na 4. místo, které pojednává o vývoji, ke kterému následovně dojde.

Varianty

Stejný způsob výkladu můžete použít v případě, že jste neporozuměli významu některé karty. Zamíchejte nově všechny karty a vyložte karty znovu podle této metody s otázkou: "Co znamená karta X z poslední hry?"

V tomto případě mají jednotlivá místa následovný význam:

1 = O to jde.
2 = Toto karta neznamená.
3 = Toto karta znamená.
4 = Tam nás vede, k tomu je tato zkušenost dobrá.

Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok anebo jaké důsledky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste dělali jinak, kdybyste věděli, jaké důsledky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.

Zavolejte nám anebo nás kontaktujte e-mailem. Těšíme se na vás!

Přeloženo ze slovenského originálu: Tarot

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.