Tipy & Triky

Magie a voodoo - rituály

Magie a voodoo jsou osobní

Rituál je pro každého člověka osobní úkon. Je vyjádřením vlastní touhy dosáhnout určitého cíle. Není samoúčelný, že to člověk chce a hotovo. Prokazujeme jím, že věřím ve vyšší sílu, a děláme proto oběti. Jen s vírou a důvěrou v sebe sama mohou být naše ambiciózní cíle úspěšné. Tehdy i jednoduché napsání problémů na papír, jeho spálení a následné zakopání na zahradě, může být velmi efektivním rituálem. Nejsou žádné zlé nebo dobré rituály, nesprávné nebo správné. Úspěch rituálu závisí vždy na sebedůvěře a víře v život, Boha nebo lásku.

Rituály jsou s námi od nepaměti, protože jsou neoddělitelnou součástí naší kultury. Každý národ a každá země má svoje vlastní zvyky a rituály. Jejich osobitý charakter odráží víru ve vyšší síly.

Pokud chce mág realizovat určité přání, musí si ho dokázat vizualizovat a představit si sám všechny jeho detaily. V magii se nakládá s jistotou, že přírodní síly mají vliv na lidi, na jejich pocity, myšlenky i tělo. Proto jsou při rituálech stejně důležité: správný čas a pevná vůle, ale i použité magické pomůcky. Zázraky nebo nadpřirozené jevy vlastně neexistují. Je to jen osobité vnímání děje omezenými schopnostmi lidí, kteří nechápou sled událostí a nerozumějí jim. Přitom je mnoho způsobů, jak může magie pomoci.

Stacks Image 1369124

Magie nám nabízí spirituální pomoc při získání nové práce a při schopnosti si ji udržet. Pomáhá při léčení těla a duše. Chrání lidi před kletbami. Podporuje nás při opravdovém splnění našich skvělých snů a přání. „Magie je univerzální síla, která pracuje všude na stejném principu.“ Rozlišujeme tři hlavní oblasti magie: magie peněz, milostná magie a ochranná magie.

Biela mágia Pentagram

Bílá magie a Voodoo

Co by měl mág udělat před začátkem rituálu.

Úspěch rituálu závisí na úrovni mágova osobního rozvoje, než na rituálu samotném!

Dřív než mág cokoliv vykoná, musí si vytvořit celkový obraz o problému. Najít a odhalit příčinu problému, aby se mohl rozhodnout, jaký druh rituálu je nejvhodnější pro danou situaci.

Osobní rozhovor s klientem mu pomůže lépe porozumět celému problému. Jen lepší poznání se s klientem je cestou k nalezení nejvhodnějšího řešení daného problému. Proto se mág ptá i orákula a vykoná astrální cestu nebo meditaci.

Při astrální cestě mág jasně vidí a pochopí příčinu problému věcí i událostí. Současně se dozví, proč tomu tak je. Pokud člověk ještě není schopný vykonat astrální cestu, může použít orákulum.

Zde doporučujeme: Měli byste začít s runami. Je lepší, když si je vyrobíte sami, ale mohou být i koupené v obchodě. Začněte tím, že se s každou runou spojíte. Uděláte to tak, že na každou runu dáte jednu kapku své krve. Potom s ní budete meditovat každý den, dokud k vám jako k mágovi runa nepromluví. Přesný význam pro každý znak si přečtěte v knize o runách.

Zed doporučujeme: I-ťing - Kniha proměn, runy a tarotové karty.

Mág musí s těmito symboly pracovat velmi pozorně. Ke každé runě, tarotové kartě nebo I-ťingu byste měli meditovat, dokud se s ní vnitřně nespojíte a nepochopíte její hlubší význam. Popovídejte si o těchto věcech se zkušeným mágem.

Jen tehdy, když víte, v čem spočívá skutečný problém, je možné zvolit vhodný rituál, jaké božstvo přivolat a určit postup při rituálu. Všechno je třeba připravit pár dní před samotným rituálem.

Stacks Image 1369130

Literatura:
Richard Wilhelm - Kniha proměn; I-ťing, tajemná čínská věštba
Ralf Blum - Runy
Alan Oken - Základní tarot

Postup rituálu ochranné magie neboli pentagramového rituálu!

Ochranný kruh: Začátek a konec rituálu!

Na začátku rituálu vytvoří mág okolo sebe ochranný magický kruh. Udělá tak vždy, bez ohledu na to, zda jde o magii peněz, milostnou magii nebo ochrannou magii. Pokud nevíte, kde se nacházejí světové strany, pomozte si kompasem! Potom intenzivně prociťte, že jste ve středu zlaté koule. Tato koule představuje neproniknutelnou překážku pro všechny energetické bytosti a pro všechny duchy! Až potom se soustřeďte na pentagramy a barvy, které odpovídají příslušným světovým stranám. Tento rituál se používá na ochranu před negativními energetickými vlivy zvenčí a na přivolání pozitivních energií (sil).

Na přivolání pozitivních energií použijeme pentagram na všech čtyřech světových stranách a to tak, že ho pomocí voodoo hůlky nebo jen rukou nakreslíme do vzduchu. Každé světové straně je přiřazený přislušný element, barva, stejně jako i znamení zvěrokruhu. (viz obrázek A níže)

Na začátku rituálu se dělá přivolávání: Pentagram ve směru hodinových ručiček.

Na konci rituálu se dělá odvolávání: Pentgram proti směru hodinových ručiček.

Krok 1:

Postavte se směrem k východu a postupujte ve směru šipky (viz obrázek) od východu ve směru hodinových ručiček. Nakreslete do vzduchu pentagram a uzavřete ho znovu na východě.

Řekněte následující formulku:
„Archanděli RAFAELI (רפאל) volám Tě, prosím přijď ke mně.”

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsané výše, a povězte:
EXARP volám Tě, prosím přijď ke mně.“

- nakreslete pentagram, jak je popsané výše, a povězte:
ORO IBAH AOZPI volám Tě, prosím přijď ke mně.“

- nakreslete pentagram, jak je popsané výše, a povězte:
JAHWE (יהוה) volám Tě, prosím přijď ke mně.“

Potom nakreslete do vzduchu příslušné znamení zvěrokruhu:

Vodnář

Ilustrácia © mystockicons http://www.istockphoto.com I pmalenky

Řekněte: „Děkuji Vám síly za to, že jste přišly.“ Představte si velké žluté světlo.

Stacks Image 1650447

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Krok 2:

Postavte se směrem k jihu a postupujte ve směru šipky (viz obrázek) od jihu ve směru hodinových ručiček. Nakreslete do vzduchu pentagram a uzavřete ho znovu na jihu.

Řekněte následující formulku:
„Archanděli MICHAELI (מיכאל) volám Tě, prosím přijď ke mně.”

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
BITOM volám Tě, prosím přijď ke mně.“

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
"OIP TEA PEDOCE"

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
ADONAY (אֲדֹנָי) volám Tě, prosím přijď ke mně.“

Potom nakreslete do vzduchu příslušené znamení zvěrokruhu:

Lev

Ilustrácia © mystockicons http://www.istockphoto.com I pmalenky

Řekněte: „Děkuji Vám síly za to, že jste přišly." Představte si velké červené světlo.

Stacks Image 1650597

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Krok 3:

Postavte se směrem k západu a postupujte ve směru šipky (viz obrázek) od západu ve směru hodinových ručiček. Nakreslete do vzduchu pentagram a uzavřete ho znovu na západě.

Řekněte nasledující formulku:
„Archanděli GABRIELI (גַּבְרִיאֵל ) volám Tě, prosím přijď ke mně.”

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
HCOME volám Tě, prosím přijď ke mně.“

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
"EMPEH ARSEL GAIOL"

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
EL SCHADDAI (אל שדי,) volám Tě, prosím přijď ke mně.“

Potom nakreslete do vzduchu příslušné znamení zvěrokruhu:

Štír

Ilustrácia © mystockicons http://www.istockphoto.com I pmalenky

Řekněte: „Děkuji Vám síly za to, že jste přišly." Představte si velké modré světlo.

Stacks Image 1650747

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Krok 4:

Postavte se směrem k severu a postupujte ve směru šipky (viz obrázek) ze severu ve směru hodinových ručiček. Nakreslete do vzduchu pentagram a uzavřete ho znovu na severu.

Řekněte nasledující formulku:
„Archanděli URIELI (אוּרִיאֵל) volám Tě, prosím přijď ke mně.”

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
NANTA volám Tě, prosím přijď ke mně.“

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
"EMOR DIAL HECTEGA"

- nakreslete znovu pentagram, jak je popsáno výše, a povězte:
ELOHIM (אֱלֹהִים) volám Tě, prosím přijď ke mně.“

Potom nakreslete do vzduchu příslušné znamení zvěrokruhu:

Býk

Ilustrácia © mystockicons http://www.istockphoto.com I pmalenky

Řekněte: „Děkuji Vám síly za to, že jste přišly." Představte si velké zelené světlo.

Stacks Image 1650897

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Potom se postavte znovu směrem k východu a nakreslete nad svou hlavu Davidovu hvězdu.

Začněte kreslit do vzduchu horní „trojúhelník“ (ve směru hodinových ručiček) a řekněte:

„EHEJE ASHER EHEJE“ (v hebrejštině) nebo „ÓM, SÓ HAM“ (v sanskrtu)
Význam: JSEM, KTERÝ JSEM.

Potom nakreslete do vzduchu „dolní“ trojuhelník a řekněte:

„ATA GIBOR LE OLAM ADONAY“ nebo „AGLA“ (zkratka; v hebrejštině)
Význam: Bůh je Všemohoucí.

Zopakujte to 3 x za sebou a poděkujte za energii.

Stacks Image 1650930

Foto © sstresnakova I Daghan-Malenky GmbH

Potom řekněte následující:

„Přede mnou stojí Rafael
za mnou stojí Gabriel
po mé pravici stojí Michael
po mé levici stojí Uriel.

Okolo mě hoří pentagramy
a nade mnou svítí Davidova hvězda.
Všechny negativní energie ode mě odcházejí.“

„JÁ JSEM SÍLA.
JÁ JSEM VĚČNÁ DUŠE.
JÁ JSEM V ROVNOVÁZE.
JÁ JSEM LÁSKA.
JÁ JSEM DUCH BOŽÍHO DUCHA.
JÁ JSEM LASKAVOST.
JÁ JSEM SVĚTLO.
JÁ JSEM VĚDOMÍ.
JÁ JSEM ZDRAVÍ.
JÁ JSEM ŠTĚSTÍ.
JÁ JSEM.”

Stacks Image 1650963

Obrázok A © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Na konci rituálu (podle potřeby) můžete ještě říci jednu nebo víc z těchto pozitivních afirmací.

Vysvětlivky:

Archandělé, které tu uvádíme, jsou Boží poslové a hlásají jeho slova. Více informací najdete ZDE: Archandělé.

JAHWE, ADONAY, ELOHIM a El SCHADDAI jsou Boží jména podle Starého zákona v hebrejštině

Každému elementu je přiřazený jeden anděl a jejich názvy pocházejí z henochiánské magie.

EXARP: Element Vzduchu
BITOM: Element Ohně
HCOMA: Element Vody
NANTA: Element Země

Moje zkušenost s pentagramovým rituálem

Jednoho dne jsem měla termín na telefonický rozhovor s klientkou, u které děláme exorcismus. o našem rozhovoru se mi začaly dít zvláštní věci. Přestal mi fungovat několikaměsíční iPhone a na nic nereagoval. Nakonec se mi ho podařilo po nějakém čase restartovat a obnovit. Cítila jsem se ale zvláštní a věděla jsem, že něco není v pořádku. V ten den jsem měla cestovat do Bratislavy na jeden víkendový seminář o hypnóze, na který jsem byla přihlášena už dávno. Najednou se mě začal zmocňovat strach a cítila jsem, jak ve mně narůstá napětí. Měla jsem pocit, jakoby mě někdo ovládal a podsouval mi negativní myšlenky. Byla jsem už připravená a sbalená na cestu, když mi najednou začaly přicházet myšlenky typu, že nemám nikde jít a mám zůstat doma. Někdo mi říkal, že jsem v nebezpečí a situace je vážná. Určitě nikde nechoď a zůstaň doma!

V prvním okamžiku jsem chtěla zavolat Pavlovi s tím, že tu mám nějakou negativní bytost, aby mi poradil, co mám dělat. Pak jsem si ale uvědomila, že Pavel na mě bude křičet, jaká jsem to magička, když si nevím pomoci sama. A opravdu jsem to zvládla i sama. Rozhodla jsem se udělat pentagramový rituál. Jelikož jsem byla ve velké časové tísni, protože jsem za chvilku měla cestovat, tak jsem ho chtěla nejdříve udělat až poté, kdy se ubytuji v hotelu v Bratislavě. Bytost se ale nevzdávala a napětí se stupňovalo. Nakonec jsem si řekla, že stačilo a nedovolím jí, aby pokračovala dále. Navzdory časové tísni jsem udělala doma pentagramový rituál a krátkou meditaci. Bytost byla zažehnána a s ní i všechny negativní pocity a myšlenky.

(Osobní zkušenost Moniky Slivovej)

Logo Bílá magie Rituály

Bílá magie a Voodoo - Rituály a Obřady.

Máte problém a potřebujete pomoc? ZDE nás můžete kontaktovat!

Bílá Magie: Zákon přitažlivosti (rezonance)

Pojem „rezonance“ pochází z latiny a znamená „znít zpátky“ neboli ozvěna. Co vyšleme, to se k nám opět vrátí. Anebo řečeno jinak: Tvoje okolí je zrcadlem tebe samého.

Do svého života si přitahujeme takové věci, situace a lidi, s nimiž jsme v rezonanci, se kterými vibrujeme na stejné frekvenci. Naše okolí tedy bude vždy ukazovat, co my sami vyzařujeme. Když je například někdo agresivní a plný nenávisti, stejně se bude chovat okolí k němu - a sotva bude dostávat lásku. Když někdo podvádí, bude i on podveden. Když je někdo bázlivý, bude stále dokola konfrontován se svým strachem. Pokud někdo žije v lásce a radosti, přitahuje do svého života události, které s sebou přinášejí lásku a radost.

Když má někdo nějaký hudební nástroj, například kytaru, tak tento zákon zná velmi dobře. Pokud budete hrát melodii na jiném nástroji, a když kytara hraje přesně tutéž melodii, tak kytara bude rezonovat.

Přeloženo ze slovenského originálu: Bielá mágia: Rituály

Bílá magie: Zákon kauzality – Zákon karmy

Slovo karma je ze starodávného jazyka SANSKRT. Zákon činu a odplaty, příčiny a následku. Vliv vnitřního přesvědčení na lidské konání. Jinak řečeno - všechno, co se uděje, je souhrn akce a reakce. Základní fyzikální zákon říká, že energie je nezničitelná. Může se jen přeměňovat, ale neztrácí se. Vyslaná energie tedy vždy něco vyvolá. To, co vyšleme, se k nám opět vrací. Pokud narazíme do stěny, stěna působí protichůdně, zatlačí zpět na naše ruce (či hlavu). Je to úplně jednoduché. Pokud budeme dělat dobré skutky - dáme někomu peníze, tak se nám peníze vrátí nazpět! Neznamená to, že k nám přijdou od té samé osoby. Osud rozhodne, osud zařídí, jak a kdy to bude. Pokud někomu zachráníme život, někdo jiný zachrání život nám…

Z pohledu karmy je všechno, co se ve světě děje, logické a smysluplné. Znamená to, že každá myšlenka, každý pocit a každý čin jsou nesmazatelné a jako bumerang se vrátí k nám. Takže špatné životní zkušenosti nejsou trestem bohů, ale jsou tu za účelem dozrávání duše. Na proces sebeuvědomění skrz zkušenosti a poznatky. Zákon karmy slouží k tomu, aby byl člověk neustále konfrontován tím samým problémem, dokud ho svým konáním nezdolá. Tehdy se zákon karmy uzavírá a znovu se s tím člověk nesetkává.

Zákon karmy od nás vyžaduje, abychom přebrali plnou zodpovědnost za svůj osud. Důležité je, co jsme z okolnosti vytvořili a jak jsme pozitivně využili všechny příležitosti!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93