Tipy & Triky & Návod

Rituál pro vyvolání elementálních bytostí

Dostat se do rovnováhy znamená otřást tím, jak momentálně vnímáme svět

Tento rituál byl velmi neobvyklý, protože za normálních okolností se přivolává jen jedna bytost z jednoho elementu. Kvůli tomu, že tohoto rituálu se zúčastnili různí adepti magie, kteří měli různé potřeby a různé charaktery, dohodli jsme se s Marion a Buschidem, že přivoláme všechny elementy.

Každý adept magie měl přivolat ten element, který je pro něj, pro jeho vnitřní a magickou rovnováhu nejdůležitější. Obvykle se přivolává jen jeden element a nejsnáze se vyvolává právě ten element, který nejlépe odpovídá charakteru adepta nebo mága.

Například , pokud je někdo inteligentní, dokáže se prosadit, má spoustu energie a hodně toho v životě dosáhl, tak pak by bylo pro něj nejjednodušší přivolat nějakou bytost ohně a komunikovat s ní. Pro jeho vnitřní magickou rovnováhu to ale vhodné není. Nejde o to, abychom udělali všechny lidi stejných, ale některé věci, jako astrální bytosti nebo jiné magické operace jsou možné pouze tehdy, když je člověk ve vnitřní i vnější rovnováze. To lze dosáhnout snadněji, když přivolá bytosti, které neodpovídají jeho vlastnímu charakteru, ale tento jeho charakter doplňují.

Pokud je někdo úspěšným manažerem, který toho hodně dosáhl, je tedy spojen s elementem ohně, je pro něj lepší komunikovat s bytostí vody, protože bytost vody mu prozradí, co všechno mu v jeho osobním vývoji ještě chybí, na čem musí ještě zapracovat, jak může člověk např. soucítit s ostatními, tak říkajíc zvětšit svůj soucit, rozvinout více svou emoční inteligenci, nebo také udělat něco pro jiné lidi atd. Jde o to, že když jsou některé vlastnosti vyvinuty více a některé zase méně, tak se člověk dostává do nerovnováhy a nemůže se jako mág, a ani jako člověk dále rozvíjet.

Příklad: Já (Pavol Malenký) jsem byl vždy dobrý v matematice, ale špatný v cizích jazycích a nikdy mi dobře nešly. Dokonce ani jako matematik se nemohu dále vyvíjet, nebo jen do určitého stupně, pokud nemluvím žádnou jinou řečí. Pak jsem obvykle omezen jen např. na češtinu a češtinu a některé ideje v těchto jazycích nejsou dostupné. Je výhodou, jestli se mi to líbí nebo ne, mluvit také německy, anglicky nebo rusky, protože se pak mohu dostat k většímu množství informací, které mě jako matematika posunou dál.

Matematické vzorce jsou v podstatě v jednom jazyce a pro matematika pochopitelné, ale informace, jak někdo přišel k danému vzorci nebo rovnici, může být vysvětlena v jiném jazyce, který já neovládám. Tehdy mi jen samotný vzorec velmi nepomůže.

Dalším příkladem je: Někdo je velmi extrovertní, je rád středem pozornosti, rád se prezentuje, má rád kolem sebe přátele, rád se setkává s jinými lidmi a má rád zábavu. Smyslem magie není udělat z něj úplný opak, úplného introverta, ale jde o to, že jako mágovi by mu nemělo činit žádný problém strávit pár dní o samotě, mluvit i sám se sebou. Naopak platí totéž. Pokud je někdo převážně introvert, bude jím i nadále, ale nemělo by pro něj být problémem, setkat se i s jinými lidmi, jít na nějaké přednášky nebo se vyjádřit na velkých akcích.

Rituál na Syltu

Původním záměrem rituálu na Syltu bylo představit žákům krále trpaslíků jako živelnou bytost elementu země (Pavel a Marion s ním mají kontakt již delší dobu).

Pavol Malenký šel na místo, kde se vyskytují. Na tom místě je mnoho pověstí o výskytu trpaslíků. Vesnice ležící kousek od toho místa má v erbu kotlík plný sladké kaše, který tam je proto, aby lidé nezapomněli na časy, kdy se v tomto kraji trpaslíci vyskytovaly ve velké míře a lidé s nimi měli spory. Tato vesnice se dnes jmenuje Wenningstedt, ale tehdy měla jiný název.

Jak erb se používá dodnes v Neukirchen - Nordfriesland a také v Utersum pro celou oblast. Muži s trpaslíky vedli válku. Ženy přišli na bojiště s hrnci plnými kaše, aby se muži posílily, ale muži jen ustupovaly. Ženy to velmi naštvalo a tak začali proti trpaslíkům bojovat samy pomocí vařeček a lžic a zalévat je tou vroucí kaší. Trpaslíků to zastrašili a mužů to velmi zahanbilo, takže začali konečně opravdu bojovat a společnými silami vyhnali trpaslíků daleko od vesnice, na území Braderupu, kde jsme rituál provedli. To znamená, že trpaslíci a král se usadili v této oblasti.

Pro ty, kteří hovoří také německy, připojuji odkaz na stránku, kde si můžete přečíst původní verzi legendy - Bitva obrů s trpaslíky.

Stacks Image 1370063

Pavol tam šel s žákem P. (jména žáků budou nahrazena pouze iniciálami z důvodu výskytu osobních informací v průběhu rituálu) jeden den dopředu, aby zjistili, zda je OK, aby tam ten rituál dělali a zda je král trpaslíků ochoten komunikovat i se žáky.

Stacks Image 1369858

Toto první setkání bylo velmi zajímavé a trochu nečekaný zážitek v tom smyslu, že král trpaslíků přišel a řekl Pavlovi, že není vhodné, aby o něm lidé určitého typu věděli a znali jeho jméno a sigil, ale že dává k dispozici své dva syny, kteří jsou ochotni s námi komunikovat a pomáhat nám a našim žákům a je i možné zveřejnit jejich sigil a jména. Tito bratři se jmenují Muray a Mahea.

Další zajímavou věcí bylo to, že se Pavlovi do komunikace přimíchaly (v pozitivním smyslu slova) i další bytosti. Král trpaslíků řekl, že je také spojen s jednou bytostí ohně, která se jmenuje Hashea a s jednou bytostí vody, Elwe, a že můžeme navázat kontakt i s nimi. Pavol Malenký navázal tedy krátkou komunikaci i s těmito dvěma bytostmi, které mu daly své sigily a jména a dohodli se na době, kdy mohou všichni společně navázat spojení i s dalšími žáky během rituálu.

Po dalším rozmýšlení a konzultaci s Buschidem (mistr Pavla a Marion, léčitel v Brazílii, duchovní mistr) se shodli na tom, který žák by měl komunikovat se kterou bytostí na základě jeho nebo její momentálního charakteru, tedy živelného nastavení. Aby byl celý rituál vyrovnaný, rozhodli se přizvat ještě jednu bytost, zastupující živel vzduchu. Jméno této bytosti je Hael . Žáků bylo pět, pátý žák (P.) dostal za úkol vyvolat Strážce prahu, který se jinak nazývá i Démon smrti. Takto bylo rozhodnuto proto, že P. má tendenci se příliš soustředit na materiální věci a je třeba, aby si trochu shora uvědomil, co je vlastně podstatné a snažil se vidět celkový obraz - tedy ne jen to, čeho chce dosáhnout v tomto životě, ale i to, co je podstatné z hlediska všech životů. Také proto, aby začal lépe astrální cestovat, nebál se smrti a tak dále.

Místo pro provedení rituálu, byť takto pozměněného oproti původnímu záměru, mohlo být zachováno podle původního plánu. Bylo to možné proto, že se na tomto místě setkávají všechny živly: Voda jako Severní moře, Vzduch jako neustále foukající vítr, Země zastoupena již popsaným výskytem trpaslíků a Oheň , který jsme si prostě rozdělali :-).

Rozdělení bytostí bylo tedy následující:

Muray a Mahea, jako bytosti elementu Země, dostal na starost D., protože má určité problémy s financemi a v některých věcech nestojí nohama na zemi. Bylo by pro něj jednodušší vzývat Vodu, protože je to umělec - hudebník, má cítění, snadno by to tedy pochopil a procítil, ale pro jeho rozvoj je lepší pracovat právě na Zemi, tedy aby se o sebe uměl postarat, aby se lépe ukotvil v tomto světě a nelétal tolik v oblacích atd. D. byl zvolen tedy proto, že jeho zemní element, tedy vnitřní rovnováha, jakož i vztah k penězům, by se měly posílit.

Pro něj jsou zaprvé peníze špinavé. A to byla první věc, kterou mu trpaslíci řekli, že tato myšlenka je naprostý nesmysl. Pokud má toto hluboko ve svém podvědomí, nikdy nebude mít dost peněz. Jako druhé mu bylo řečeno, že by měl převzít odpovědnost za sebe sama a své okolí, měl by se starat o sebe i jiné, protože jinak se nemůže dále rozvíjet. Více toho D. popsal v dopise a také u něj se další věci nemohou zveřejnit.

Hashea, jako bytost elementu Ohně, dostala na starost J. kvůli tomu, že se příliš rozdává a má momentálně problémy s energií. Tyto problémy pramení z toho, že se příliš obětuje pro jiné. Má tendenci mít výčitky svědomí týkající se její minulosti a další nezpracované věci, na což se snaží "zapomenout" v práci. Protože to s prací přehání, je pak vyčerpaná. J. má velmi dobře vyvinutou citlivost, to znamená, že vodní element je u ní velmi dobře vyvinutý, avšak je vyvinutý až extrémně. Aby se to vyrovnalo, měla zavolat bytost ohně.

Bytost Ohně, tedy Hashea, jí měla říct, co by měla dělat. Tedy jak má žít v rovnováze a odkud má čerpat energii. A to ve smyslu motivace, stravy, dýchání, ale i ve smyslu toho, kdy je dobré říci "Ne". Tato bytost souhlasí také s tím, že jeho jméno a také sigil budou zveřejněny. Některé věci byly určeny ale pouze pro J. a nebudou zveřejněny. Důvodem pro to, že J. přivolala bytost ohně, je to, že se J. příliš stará o ostatní.

Bytost ohně jí řekla, že oheň nemůže existovat sám o sobě. Bez podpory jiných elementů vyhasne. Potřebuje element země kvůli dřevu a potřebuje vzduch - bez těchto 2 elementů oheň nemůže existovat a pokud je element jako voda příliš silný, pak vyhasne.

Pokud někdo chce mít hodně energie, musí se naučit říkat toto "Ne", musí se naučit odpočívat, protože v opačném případě pak člověk vyhoří a dostane burnout, což znamená, že oheň vyhasne, protože člověk nedostává dostatečnou vyrovnávající energii z jiných zdrojů. Pro J. to znamená ve vztazích, stejně jako i v práci, umět říci "Ne a měla by tím pochopit, že se množstvím práce a přílišným obdarováváním jiných lidí pokouší získat od ostatních jen lásku. Tato láska tady je pořád, ale nedá se v této formě koupit. Tímto "obětováním" se tato láska kvalitativně nezlepší. Tato potřeba lásky se tímto způsobem neuspokojí.

Stacks Image 1370157
Stacks Image 1369874

Haeli, jako bytost elementu Vzduchu, byla přidělena G. Ne proto, že by potřebovala pracovat na své inteligenci, ale vzhledem ke svému věku. Má ještě málo životních zkušeností a znalostí a tím pádem to, na co by se nyní měla soustředit, je získávání širšího obrazu a náhledu. To znamená čtení, poznávání nových kultur atd., aby získala co nejvíce znalostí a mohla se tím pádem i duchovně posunout někam jinam.

G. ji vzhledem ke svému nízkému věku jen jemně cítila, ale bytost jí i tak předala energii, díky které se G. bude nyní snažit více hloubat do věcí, číst, atd.

Elwe, jako bytost elementu Vody, byl vyvolávaný A., který je naopak příliš málo citlivý. Proto Voda, aby se jeho citlivost zvýšila. A. během rituálu pocítil určitý klid a vyrovnanost a silné energie, ale ke komunikaci jako takové nedošlo, opět kvůli jeho nižší citlivosti. Nyní, po několika týdnech od rituálu, se jeho citlivost výrazně zvýšila. Začal si také troufat na to, aby invokoval nebo evokoval určité bytosti, což dříve nebylo možné.

P. toho vzhledem ke svému věku také mnoho necítil, ale Strážce prahu se dostavil a nyní povede jeho situace k tomu, aby mu ukázal: "Dosáhneš svých cílů...a? Jaký to má smysl? Jaký to má smysl v celkovém obraze?" Dostane ho do situací, které ho přinutí se zastavit a popřemýšlet nad tím: "Proč jsem tady?"

Dostat se do harmonie

Jelikož jsme vyvolávali tolik bytostí najednou, Pavol ani nečekal, že by se některá z těch bytostí objevila, že by byly vidět. Nezklamala velice citlivá J., která velmi jednoznačně kromě jí přiděleného Hashea, se kterým měla velmi silný zážitek, viděla i trpaslíky a navázala s nimi určitou komunikaci. Samozřejmě pro Pavla Malenky, Marion Daghan-Malenky a J. byly viditelné, pro ostatní alespoň do určité míry cítitelné.

U každého z žáků vyvolal rituál něco jako otřes. Když člověk vyvolává bytost, která pasuje nebo přibližně odpovídá jeho charakteru, probíhá to hladce a vyladěně. Něco, co je ale opačného charakteru, co má daného člověka vyladit (to znamená posunout ho blíže k opačnému pólu, než ke kterému právě inklinuje), mívá podobný efekt jako když zatřesete lahví - všechno se začne vířit. Všichni žáci, kteří se účastnili rituálu, formulovali následující dny po jeho proběhnutí podobně: „Potřebuji být sám, velmi hodně přemýšlím, potřebuji určité věci změnit, chci se ubírat trochu jiným směrem.“ Kromě toho se spojení s elementálními bytostmi promítlo i do jejich snů, kde práce s nimi, u každého v jedinečné podobě, pokračovala a nyní i nadále pokračuje.

Stacks Image 31000

Praktické vyvolávání elementálních bytostí

Jak již bylo uvedeno na začátku, k provedení rituálu si vybereme místo, které odpovídá danému živlu. Pro oheň je nutná přítomnost dobře živeného ohně, pro vodu je to čistá voda, např. jezero, horský potok atd., pro vzduch kdekoliv, kde např. dost fouká a pro zemi někde ve skalách, v jeskyni a podobně.

Vhodné místo na rituál: Tento rituál může mít stejný účinek i tehdy, když ho uděláme doma, ale závisí to vždy na dané bytosti a na tom, kolik obětí jí dáme a kolik energie do toho vložíme. Na teoretické úrovni můžeme vyvolávat nějakou bytost i na letišti, ale problémem zde je soustředění. Bude to rušivé jak pro nás, tak pro bytosti, které chceme přivolat. Člověk si musí uvědomit to, že vyvolání a materializace některých bytostí nebo to, aby se projevily, není snadné ani pro mága, ani pro danou bytost. A proto je třeba pro mága a také pro bytost vytvořit ideální podmínky. To znamená, že na nějaké velmi teoretické úrovni to můžeme dělat i na letišti, ale na praktické úrovni s tou bytostí na letišti asi žádný kontakt mít nebudeme, protože to kvůli různým rušivým elementům nebudeme vůbec schopni vnímat.

A tak stejně bude bytost rušena i letadly a jinými rušivými vlivy. Kromě toho k tomu budeme potřebovat mnohem více energie, než kdybychom bytost vyvolávali v tom místě, kde se tato bytost cítí jako doma, a kde jsou pro ni vytvořeny určité podmínky. To znamená, že když se chceme setkat s trpaslíkem, budeme to dělat v jeskyni.

Můžeme to teoreticky dělat i doma a můžeme být také úspěšní, ale pak si domů musíme dát dost předmětů, které v rámci analogií odpovídají elementu země. Pokud jsme schopni vytvořit si takové podmínky i doma na oltáři, tak to můžeme udělat i doma. Ale v jeskyni na to budeme potřebovat nejméně energie a nejméně podpůrných věcí kolem sebe, protože již jeskyně samotná odpovídá trpaslíkům a elementu země. Protože už samotné toto místo vyzařuje určitou energii, aniž jsme tam přinesli nějaké odpovídající korespondence. Když porovnáme tato tři místa a trpaslíky, vyplývá z toho, že když v jeskyni budeme potřebovat energii, kterou označíme jako 1, tak na místě, kde se pravidelně provádí magie (např. v našem Centru pro bílou magii) budeme potřebovat energii, kterou bychom označili jako 2 (tj 2x takovou), a když to budeme dělat v obývacím pokoji, kde se koukáme na televizor, energie, kterou budeme potřebovat je asi 5x taková, a na letišti by ta energie měla být asi 30x taková.

Důležité je upozornit, že neradíme vyvolávat více bytostí současně, pokud vedle sebe člověk nemá zkušeného mága. Lepší je soustředit se na komunikaci s jednou bytostí, záležitost uzavřít a další den nebo další týden se spojit s další bytostí.

Pokud u sebe při vyvolávání magický adept nemá někoho jako je Marion Daghan-Malenky, Buschido apod. a nemá tedy jistotu, že komunikace bude čistá, je třeba se ujistit, že komunikuje opravdu s tím, s kým chce. Odpovídá bytost skutečně tak, jak by odpověděla bytost, která náleží vodě nebo ohni?

P>Např. oheň nikdy nebude říkat nic o tom, jak se máme přizpůsobit, to bude říkat voda. Tedy podle tónu komunikace je třeba posoudit, zda je vyvolána opravdu ta bytost, kterou chceme vyvolat.

Pro dobré přijetí energie a informací, které konkrétní elementální bytost mágovi předá, je třeba s ní po určité době kontakt obnovit. Pokud se opravdu necháme vést a jdeme po té cestě, na kterou nás bytost směřuje, dostáváme se energeticky výše. Jakmile jsme výše, automaticky se mění naše vnitřní podmínky a tím pádem i věci, které máme nebo nemáme dělat, abychom byli v rovnováze. Díky tomu je možné, že D., který se nyní potřebuje více soustředit na to, aby si užíval současnou práci a vyrovnal se s tím, že je tam, kde právě potřebuje být, se dostane za několik měsíců na takovou úroveň, že bude třeba, aby tuto práci nechal a vydal se takovým směrem, jakým se bude jeho situace vyvíjet.

Ideální je navázat kontakt s elementální bytostí přibližně jednou za měsíc, když je dobrá konstelace planet Slunce a Měsíce. To znamená vědět, v jakém znamení je Slunce a na základě toho určit, kterému živlu současné znamení patří. Podle toho se v daný měsíc soustředíme na daný živel.

Na vyvolání bytostí používáme jednak obecné sigily, příslušející živlům, jednak sigil patřící konkrétní individuální bytosti, se kterou chceme navázat kontakt a samozřejmě jméno této bytosti.

Magické formulky použité při našem konkrétním rituálu byly z části tajné, z části intuitivní, příslušející jen tomuto konkrétnímu případu, a z části použité z knížky "Magie" od Josefa Veselého. Na tuto knížku vás také odkazujeme v případě, že chcete s elementální bytostmi také navázat kontakt.

Vhodné oběti

Každá bytost má svoje preference, tato doporučení mohou tedy platit jen pro tyto konkrétní bytosti, které jsme vyvolávali na Syltu a jiným bytostem, byť odpovědným stejnému živlu, mohou být tak říkajíc „ukradená“. Velmi záleží na úrovni dané bytosti.

Stacks Image 1369918
Hashea, jako bytost ohně:
Cokoliv, co dobře hoří. To znamená kadidlo, santalové dřevo, kafr, vzácné dřevo.
Muray, Mahea, jako bytosti země:
V ideálním případě zlato nebo stříbro. Stačí malinký kousek, který má ale skutečnou cenu, než použít dejme tomu měděný plíšek. Na to jsou tyto bytosti velice citlivé. Tento kousek drahého kovu poté na místě rituálu zahrabeme, pečlivě schováme pod kámen, zkrátka docílíme toho, aby ho tam nikdo jiný nenašel.
Stacks Image 1369931
Elwe, jako bytost vody:
Elwe je bytost vysoké úrovně, jde jí tedy o vyšší dobro vody. Stačí jednoduše dělat něco pro čistotu vody. Čistit každý den jezírko, udělat něco symbolického, např. podpořit místní organizaci zabývající se tímto tématem atd.
Haeli, jako bytost vzduchu:
Haeli je podobně jako Elwe bytost vysoké úrovně, proto je v jejím zájmu vyšší dobro. Udělejte něco pro očištění ovzduší nebo použijte dobré kadidlo. Stejně tak jsou vhodná dobrá ptačí pera.

Postup rituálu a meditace

V této části se budeme zabývat tím, jak dosáhnout vyvolání konkrétní živlové bytosti, popřípadě jak meditovat obecně na element ohně, element vody, element vzduchu, element země nebo element éteru. Tyto dva postupy se od sebe liší, proto si je projdeme každý zvlášť, krok za krokem. Opakujeme, že tyto rituály a meditační techniky jsou již pro pokročilejší.

Jména, sigily a doporučení k vyvolání těchto elementálních bytostí zde zveřejňujeme záměrně. Jednak k doplnění celkového obrazu o funkci 5 živlů v lidském životě, jednak proto, abychom vám pomohli k tomu, jak více do hloubky pracovat na dosažení rovnováhy.

Ať už budeme užívat jednu či druhou techniku, je dobré před každou z nich napřed provést samohláskové cvičení na daný element a ochranný pentagramový rituál.

1) Meditace na obecný sigil elementu

Tento postup použijeme v případě, že nechceme evokovat nebo invokovat konkrétní živelnou mocnost, ale chceme posílit naše spojení, cítění a projev některého z elementů v nás.

Po provedení samohláskového cvičení, které děláme vždy vestoje ve směru příslušné světové strany, odpovídající danému elementu, máme na výběr ze dvou meditačních pozic - vleže či vsedě. Ležíme samozřejmě na zádech, rovně natažení. Pokud si vybereme pozici vsedě, v ideálním případě zaujmeme lotosovou pozici, pozici polovičního lotosu, popř. sed se skříženýma nohama. V každém případě je ovšem nezbytně nutné, abychom seděli s rovnými zády.

Sigily jednotlivých elementů:

Klepněte pro zvětšení obrázku

 • Sigil elementu Ohně

  Sigil elementu Ohně

 • Sigil elementu Vody

  Sigil elementu Vody

 • Sigil elementu Vzduchu

  Sigil elementu Vzduchu

 • Sigil elementu Země

  Sigil elementu Země

 • Sigil elementu Éteru - ducha

  Sigil elementu Éteru - ducha

Další postup závisí na tom, na který živel chceme právě meditovat. Vždy si vybíráme jen jeden, a to ideálně podle toho, v jakém znamení se právě nachází Slunce - každé znamení totiž odpovídá svou povahou jednomu ze 4 živlů. Na éter, tedy ducha, můžeme meditovat kdykoliv.

 • Ohnivá znamení - Beran, Lev, Střelec
 • Vodní znamení - Rak, Štír, Ryby
 • Vzdušná znamení - Blíženci, Váhy, Vodnář
 • Zemská znamení - Býk, Kozoroh, Panna

Zaujmeme preferovanou meditační pozici. Jsme v bezmyšlenkovém stavu. Řekneme mantru „Nome Ten Buschido Tischami“. Tato mantra platí ale jen pro žáky Pavla a Marion. Pro ostatní doporučujeme obecnou mantru "Om So Ham". Zaujmeme pozici rukou neboli mudru v závislosti na tom, na který element meditujeme a také na tom, jestli sedíme či ležíme. (viz obrázky)

Mudry pro jednotlivé elementy:

element ohně, element vody, element vzduchu, element země

Klepněte pro zvětšení obrázku

 • Element Ohně - vsedě

  Element Ohně - vsedě

 • Element Ohně - vleže

  Element Ohně - vleže

 • Element Vody - vsedě

  Element Vody - vsedě

 • Element Vody - vleže

  Element Vody - vleže

 • Element Vzduchu - vsedě

  Element Vzduchu - vsedě

 • Element Vzduchu - vleže

  Element Vzduchu - vleže

 • Element Země - vsedě

  Element Země - vsedě

 • Element Země - vleže

  Element Země - vleže

 • Element Éteru - hluboká koncentrace

  Element Éteru - hluboká koncentrace

Provádíme 7 hlubokých (plných jógických) nádechů nosem, následovaným 7 výdechy pusou. Dbáme na to, aby výdech byl opravdu hluboký a úplný, ideálně dvakrát delší než nádech. Během toho si již vizualizujeme příslušný sigil takovým způsobem, že se „jím stáváme“.

Na sigil se soustředíme tak dlouho, dokud nám od něj 3x neuteče pozornost. Což v praxi může znamenat, že to poprvé vydržíme třeba půl minuty, podruhé 2 minuty a potřetí 15 minut. Výsledky jsou velice individuální, každý udrží svou pozornost jinak dlouho - závisí to na schopnosti koncentrace meditujícího. Také je potřeba zmínit, že se ona doba, po kterou udržíme daný sigil v pozornosti, bude postupem času prodlužovat. Nečekejte tedy zázraky hned během první meditace, protože trpělivost a píle přináší své ovoce a důležité jsou dlouhodobé výsledky, které se v každém případě dostaví - u někoho dříve, u někoho později.

Poté, co nám potřetí uteče pozornost, pustíme mudru a dále meditujeme „volně“, tedy bez očekávání a cíleného směřování a to tak dlouho, jak potřebujeme. Bezprostředně po meditaci si do svého magického deníku zapíšeme, co jsme zažili. A to i v případě, že jsme nic nezažili.

2) Rituál na vyvolání konkrétní živelné bytosti

Chceme-li přivolat konkrétní bytost příslušící jednotlivým elementům, bude náš postup úplně jiný. Také zde máme na výběr ze dvou možností - evokace nebo invokace. Při evokaci nám jde o vizi, potažmo přímo zhmotnění dané bytosti, invokací rozumíme spíše vnitřní prožití a ztotožnění se s bytostí.

Ať už si vybereme postup jeden či druhý, před započetím vyvolávání vždy provedeme ochranný velký pentagramový rituál, vytvoříme magický kruh, ve kterém budeme rituál provádět a provedeme samohláskové cvičení odpovídající danému živlu.

Sigily živelných bytostí:

Klepnutím obrázek zvětšíte.

 • Sigil bytosti elementu Ohně

  Sigil bytosti elementu Ohně

 • Sigil bytosti elementu Vody

  Sigil bytosti elementu Vody

 • Sigil bytosti elementu Vzduchu

  Sigil bytosti elementu Vzduchu

 • Sigil bytosti elementu Země - Muray

  Sigil bytosti elementu Země - Muray

 • Sigil bytosti elementu Země - Mahea

  Sigil bytosti elementu Země - Mahea

Evokace elementálních bytostí

Za magickým kruhem vytvoříme tzv. trojúhelník zjevů - tedy místo, kde chceme, aby se daná bytost zjevila. V trojúhelníku umístíme oběti pro danou bytost (viz výše), nakreslený sigil dané bytosti a v magickém kruhu směrem k trojúhelníku zapálíme silné kadidlo opět odpovídající dané bytosti.

Trojúhelník zjevů - například na Syltu jsme ho vytvořili tak, že jsme do písku udělali velký kruh a na vnějším obvodu toho kruhu jsme v tom písku nakreslili trojúhelník. Tento trojúhelník ale můžeme udělat tak říkajíc z čehokoliv (např. z lana, křídy, nakreslit ho na nějaký velký papír a podobně). To, co je podstatné je, že si musíme uvědomit to, že ať už jde o kruh nebo trojúhelník zjevů jako takový, že není podstatné to, do jaké míry je uděláme na fyzické úrovni (např. na fyzické úrovni mohu mít deku a na ní udělám kruh, ale tato deka mi nebude nic platná, protože přes deku projde každý duch tak, jak projde přes stěnu).

Stacks Image 1370029

U magického kruhu nejde tedy o to, abychom ho udělali křídou, vonnou tyčinkou, lasem, nebo abychom měli nějakou podložku, ale jde o to, abychom se dostatečně soustředili a vytvořili soustředěním ochrannou kouli kolem nás.

Podobné je to i s trojúhelníkem zjevů. To znamená, že si ho nějakým způsobem fyzicky nastíníme (např. do písku, vytvořím ho lanem nebo křídou a podobně), ale to podstatné je to, že se pak soustředíme na trojúhelník a na danou bytost nebo sigil. Dále je podstatné to, že v trojúhelníku zjevů je kadidlo nebo nějaké dary, oběti nebo jiné věci, které pak daná bytost používá jako potravu k tomu, aby se mohla zhmotnit a projevit. Toto jsou podstatné věci. To znamená, že je jedno, jestli ho uděláme křídou nebo tam dáme lano, řetěz, ale podstatné je, aby tato čára nebyla přetržena (ať už kruh nebo trojúhelník) a abychom se soustředili a dali jsme do toho i něco, co bytost může použít jako potravu.

Konkrétně na Syltu jsme byli na písečné pláži, a proto jsme to udělali v písku. Ale to podstatné nebylo onen úkon v písku, ale soustředění se a oběti, které jsme dali do trojúhelníků, případně sigil bytostí, které jsou v trojúhelnících (na Syltu jsme my tyto sigily ještě neměli, protože bytosti nám je dali až při rituálu, ale je to podstatné pro ostatní).

Stojíme nebo sedíme v magickém kruhu, soustředíme se na sigil konkrétní bytosti a její jméno a odříkáváme magické formulky. Jejich znění bude ze zkušeností vždy trochu jiné - na jedné straně použijeme zavedeny magické formulky (pro inspiraci doporučujeme knížku Magie od Josefa Veselého), na druhé straně modlitby, které jsme dostali od svého Mistra, a tak stejně spontánní zaklínání, která nám přijdou během dané situace.

Bytost se zjeví v trojúhelníku.

Invokace elementálních bytostí

Chceme-li bytost invokovat anebo astrálně cestovat za účelem střetnutí s ní, provedeme opět velký pentagramový rituál a samohláskové cvičení a následně si v ideálním případě lehneme.

Představíme si, že jsme v jakémsi praku a před sebou máme sigil dané bytosti. Prak natáhneme a necháme se prostřelit skrz ten sigil. Dále pak již komunikujeme s danou bytostí.

Element ohně

 • Sigil - Element ohně

  Sigil - Element ohně

 • Element Ohně - vsedě

  Element Ohně - vsedě

 • Element Ohně - vleže

  Element Ohně - vleže

 • Sigil bytosti elementu Ohně

  Sigil bytosti elementu Ohně

Element vody

 • Sigil - Element vody

  Sigil - Element vody

 • Element Vody - vsedě

  Element Vody - vsedě

 • Element Vody - vleže

  Element Vody - vleže

 • Sigil bytosti elementu Vody

  Sigil bytosti elementu Vody

Element vzduchu

 • Sigil - Element vzduchu

  Sigil - Element vzduchu

 • Element Vzduchu - vsedě

  Element Vzduchu - vsedě

 • Element Vzduchu - vleže

  Element Vzduchu - vleže

 • Sigil bytosti elementu Vzduchu

  Sigil bytosti elementu Vzduchu

Element země

 • Sigil - Element země

  Sigil - Element země

 • Element Země - vsedě

  Element Země - vsedě

 • Element Země - vleže 1

  Element Země - vleže 1

 • Element Země - vleže 2

  Element Země - vleže 2

 • Sigil bytosti elementu Země - Muray

  Sigil bytosti elementu Země - Muray

 • Sigil bytosti elementu Země - Mahea

  Sigil bytosti elementu Země - Mahea

Element éter / duch

 • Sigil - Element éteru / ducha

  Sigil - Element éteru / ducha

 • Element Éteru - hluboká koncentrace

  Element Éteru - hluboká koncentrace

Zkušenosti žáků z rituálu ☝️

 • Rituál Sylt 2016 / Hashea

  Ahoj Pavol,

  zde je můj zážitek z rituálu s elementy: Můj element byl oheň. Velmi silně a intenzivně jsem cítila střet s ohněm.

  Zavolala jsem mého ducha a on byl velmi přítomný. Šlo o mou práci a způsob práce. Bylo mi vysvětleno, že jsem v dětství stále hledala potvrzení toho, abych byla uznávána a aby si mě jiní všimli. Stále mi bylo opakované, jací dobří jsou jiní lidé, ale to člověk může dosáhnout jen s trochou píle a práce. Dodnes mám tyto věty v hlavě a znovu a znovu mi byly vtloukáno. Bylo to velmi emoční, ale ten hlas mi ukázal, že se jen mám naučit milovat samu sebe takovou, jaká jsem, a s láskou už více nepotřebuji žádné potvrzení, ale přichází to ze srdce. Nepotřebuji potvrzení, mám si věřit a důvěřovat.

  Dny pak byl pořád někdo se mnou, držel mi ruku, při každé meditaci jsem dostala novou informaci, kterou jsem měla pro sebe zpracovat. V noci jsem měla sny, viděla jsem šňůrku s uzly, které jsem postupně rozplétat. Úkolem bylo opustit to staré, to co se už stalo, i když mě to stále setkává. Prostřednictvím práce se to dá jen potlačit. Mým úkolem během těch dvou týdnů bylo naučit se opustit minulost, odpustit a přijmout samu sebe.

  Různé osoby mě potkávají při meditaci a v noci, které mi jako dítěti dali pocítit hodně bolesti, o čem zde nechci moc mluvit. Prožila jsem tyto věci a na konci snu jsem jim odpustila. V sobotu bylo setkání s mojí mámou, Žebrácká, ženou, která žije na ulici, byla opilá a prosila mě o cigaretu. Nazvala mě poklad a říkala mi, že její dcera se jmenuje XY, že má probodnuté srdce, a její muž ji včera večer zbil a chce jít jen k její dceři. Hned jsem věděla, že je to ona, ale nemohla jsem jí odpustit, ráda bych ji vzala do náruče, ale něco mě zadrželo. Jsme doma a totálně jsem se složila na zem, styděla jsem se, že jsem jí neodpustila, že jí nemohu pomoci a pak se mi znovu vrátil ten odpor a znechucení ze sebe samé, ta hanba. Co to má znamenat, proč jí nemohu odpustit? Prožila jsem horší věci, jak to s mámou. Od pondělí se snažím opět rozptýlit se prací, jak mohu dosáhnout pokroku??? Na co si mám dávat pozor a co mám dělat.

  Nestačí milovat jen samou sebe, musím si odpustit, a všem, kteří mi ublížili, ale i tak to nedokážu. Rituál to vše vynesl znovu na povrch a já jsem si myslela že tyto věci mám už dávno zpracované. Vím, že práce nemůže mou bolest vzít pryč. Dej mi prosím cvičení, abych se naučila odpustit jim a naučila jsem se přijmout sebe samu takovou, jaká jsem.

  Děkuji za tuto zkušenost.

 • Rituál Sylt 2016 / Muray, Mahea

  Ahoj Pavol,

  ještě jednou se ti chci poděkovat za tento nádherný zážitek. Velmi se mi to líbilo ai místo bylo pro mě velmi mystické a plné energie. ĎAKUJEM

  Zážitky a názory: po rituálu jsem cítil, že bych chtěl být raději sám a v klidu. Když jsem se vrátil domů a šel jsem do práce, písemně jsem vzal zpět svou výpověď a řekl jsem si, že tento čas natáhnu. Jsem plně motivován pustit se do toho !!!

  Pak jsem měl super zkušenost při meditaci s duhou a andělem na nebi.

  V noci se mi něco zdálo, na co jsem si už ráno nemohl vzpomenout. Až na to, co jsem ti poslal přes WhatsApp. Cítil jsem se však ráno velmi dobře, předpokládám, že to byly dobré sny. Jednou jsem měl rozhovor, ve kterém mi bylo řečeno, že toto není moje cesta. Vzal jsem to na vědomí a pokračoval jsem dál.

  Od té doby kolem sebe vidím a zažívám spoustu věcí, zmatků a cítím hodně odporů. Čím dál tím víc a víc mám pocit, že moje okolí ke mně již více nepatří, i když to všechno připisuji práci. Já / my se cítíme jako otroci, se kterými se člověk hraje. To je vyčerpávající. V noci spím velmi dobře, ale i tak se ráno budím unavený, a když vstanu, cítím za očima a na čele silný tlak. Později to znovu ustoupí. Odkdy jsem opět doma, cítím se stále více a více vnitřně velmi rozrušený. Je to vnitřní hněv a agresivita a nemyslel jsem si, že se něco takového může ještě takto silně projevit.

  Snažím se věci v práci a kolem mě, co nejlépe přijmout, ale stále se mi to nedaří vždy. I můj způsob komunikace je pro mě velmi zarážející, někdy si říkám jen tak okrajově, abych sám sebe vzal do náruče a uklidnil jsem se.

  Pokud by ses chtěl se mnou promluvit, klidně mi napiš.
  S pozdravem, XY

Rozbalit vše Sbalit vše

Autoři Pavol Malenký & Monika Slivová & Michal Kubík I Všechny ilustrace na této stránce © Anna Pospíšilová & Daghan-Malenky GmbH I Všechny fotografie na této stránce © Michal Kubík & Pavol Malenký & Daghan-Malenky GmbH

Logo Meditace

Rituály pro vyvolání elementálných bytostí

Experimentujte a nevzdávejte se!

Jelikož jsme každý individuální bytost s rozdílnými preferencemi a vlastnostmi, každému z nás je bližší něco jiného. Někdo má rád teplo, jiný zimu, jeden rád maluje, druhý zase zpívá, někomu chutná špenát, kdežto jinému se chce zvracet už když slyší jeho název.

Právě tuto individualitu je nutno brát v potaz také a hlavně během magické praxe. I když je dobré obecně dbát zavedených postupů, protože mají takříkajíc vyšlapanou cestičku v astrálu, díky níž efektivně fungují, zůstaňme kreativní. Pokud se jednomu mágovi osvědčil určitý postup rituálu, ještě to nemusí nutně znamenat, že se přesně takto osvědčí i vám.

Pokud například nemáte hudební nadání a místo tónu potřebného pro samohláskové cvičení vydávají vaše hlasivky skřehot, který rozezní úplně jiné sféry, než které potřebujeme pro navázání kontaktu s elementální bytostí, zkuste zapojit třeba své malířské sklony a naladit se tímto způsobem. Dobré je to, co funguje vzhledem k cíli, kterého se snažíme dosáhnout!

Samozřejmě také není dobré snažení vzdát hned po prvním neúspěšném pokusu a zkoušet pokaždé něco jiného jen proto, že se nám to zrovna dnes takhle nepovedlo. Buďte vytrvalí a až pokud se pevně přesvědčíte, že zrovna tento postup není pro vás ideální, přistupte k jeho alternaci.

Závěrem tohoto článku přidáme snad už jen inspirativní příběh:

Několik mudrců se zarputile dohadovalo, čí způsob víry a uctívání je ten nejlepší. Protože měli všichni pádné argumenty, nemohli dojít k žádnému závěru. Obrátili se tedy k Šivovi, aby jejich při rozsoudil.

Ani ten však nebyl schopen určit, která z metod by byla nejlepší, a tak se rozhodli spojit se s Bohyní nepodmíněného Vědění, transcendentní Prasílou Vědomí prostupující všechny tři stavy bytí (bdění, snění a hluboký spánek). Ve společné meditaci ji vyvolali a ona jim řekla:

„Mudrcové! Vaše otázky budou zodpovězeny, jelikož vždy odpovím těm, kteří jsou se mnou. Jsem abstraktní inteligence, ze které vesmír počíná, ve které rozkvétá a do níž se rozpouští jako obrazy v zrcadle. Nevědomý Mne zná jako hrubý svět, moudrý Mne však cítí jako své vlastní, čiré Bytí, věčně žhnoucí jako „Já-Já“ v jeho nitru. Toho poznání je možno dosáhnout jen v hlubokém tichu myšlení prostého Vědomí, které je podobné hlubokému moři bez vln.

Milí jsou mi ti, kteří jsou se mnou v meditaci. Milejší jsou mi pak ti, kteří se mnou zůstávají i během běžného bdělého stavu. Ještě milejší jsou mi ti, kteří se mnou zůstávají během snění. A úplně nejmilejší jsou mi potom ti, kteří se mnou jsou i během hlubokého spánku.“

(převzato a upraveno z knihy „Tripura Rahasja“ od Jiřího Vacka)

Upozornění: Tento rituál není vhodný na opakování a nezveřejňujeme ho kvůli tomu, aby ho někdo opakoval !!! Za normálních okolností se přivolává vždy jen jedna bytost a podle této bytosti se pak volí i místo. Když budeme evokovat např. nějakou bytost vody, tak ji budeme evokovat někde u vody. Když budeme evokovat trpaslíky, tak si na to najdeme v Česku nějakou jeskyni.

Chcete se naučit meditovat? Vše o meditaci.

Potřebujete pomoc nebo máte problém? Kontaktujte nás ZDE!

Autor Pavol Malenky & Michal Kubík I Ilustrace na této stránce © Anna Pospíšilová & Daghan-Malenky GmbH I Fotky na této stránce © Michal Kubík & Pavol Malenký & Daghan-Malenky GmbH

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.