Bílá magie

Milostná magie, Ochranná magie, Věštění a Meditace

Nový začátek

Jak vytvořit nový začátek ?

Nový začátek - Na vlastní kůži prožíváme různé osobní údery osudu nebo určité situace, které nás pořád znova a znova stavějí před nové etapy našeho života. Události, které se nás dotýkají a způsobují v nás zmatek a z různých důvodů nám znemožňují pokračovat dál tak, jak jsme byli zvyklí. Protože víme, že náš dosavadní životní styl vedl k nemocem, protože nám umřel milovaný člověk a my jsme vystavení konfrontaci se smrtí a nebo jsme přišli o práci.

Jak tedy vytvořit nový začátek? Jak můžu duchovní cestou najít cestu k sobě samému a dostat se z propasti? V následujícím textu bychom chtěli odpovědět na tuto otázku prostřednictvím různých situací. Ty jsou rozdělené do čtyř velkých zlomových momentů, s kterými se v životě můžeme setkat a i se setkáme: smrt, práce, vztahy a nemoci.

Nový začátek

Foto © SandraStumpf http://www.istockphoto.com I pmalenky

Ale začneme s pojmem "nový začátek." Nový začátek znamená jednu věc: Je to vstoupení do sebe, ujasnění si co chceme a především proč to chceme. Lidé dělají to, co je baví a co jim dělá radost, takže první otázka, kterou se musíme zeptat sami sebe je – co mi dělá radost? A proč?

Pro mnohé lidi je těžké to zformulovat a vyjádřit slovy. Některé věci děláme proto, aby s námi byli ostatní lidé spokojení, nebo abychom vydělali peníze, podle motta ''něco přeci dělat musím!'' No to je nesprávné.

Když dělám to, co mě skutečně baví, tak jednoho dne vydělám i peníze a potom úplně přirozeně, téměř jakoby v důsledku toho i jiným dělám radost. Udělám jeden krok dopředu, jeden dozadu, jeden napravo a potom zase nalevo, z ničeho nic zůstanu stát na místě. Chci dům, manžela a dvě děti? Proč to vlastně chci? A budu potom šťastný? Kdy nastane ten moment ''být šťastný/á’’?

Avšak i zdánlivě menší věci se dějí s plně vědomým záměrem, který člověku není hned jasný. Bungee jumping, jízda po dálnicí rychlostí 200 km/h a podobné věci jsou jenom touhou dosáhnout jednoho: bezmyšlenkového stavu. Musíme si však uvědomit, že to je to, co potřebujeme – moment zastavení se, nemyšlení.

''Být šťastný'', a vědomě, můžeme být jen Teď a Tady. Jenom proto, že dosáhneme nějakého cíle tak to automaticky neznamená, že jsme šťastní. Moje štěstí, prožívání tohoto momentu bezmyšlenkovosti a blaženosti, může vycházet jedině z mého nitra – což též vždy znamená, že kvůli tomu musím vejít do sebe, abych vypnul/a a začal/a od znova. Především bychom vás chtěli povzbudit k tomu, abyste si splnili své cíle. Zjistíte, kam chcete jít. Ale zvlášť chceme poukázat i na to, abyste nepodlehli mylnému přesvědčení, že člověk může být šťastný jenom tehdy.

Nový začátek

po smrti

Smrt je téma, které většina lidí z pochopitelných důvody raději obchází. Je to téma, kterým se nechtějí zaobírat a raději ho ze svého života vytěsňují. Avšak smrt je přítomná všude a jednou se s ní bude muset konfrontovat i mistr vytěsňování. Vždy přijde, prarodiče, rodiče i přátelé jednoho dne pominou.

Jestli chcete vytvořit nový začátek po takovémto šoku, spojeným s bolestí, je důležité, abyste se co nejdříve vypořádali se smrtí. V hloubce sebe samého. Když člověk pocítí smrt a konfrontuje se s ní až tehdy, když ji už prožívá jako situaci je často pozdě – člověk svůj smutek nedokáže překonat.

Nový začátek po smrti

Foto © grandeduc http://www.fotolia.com I pmalenky

Základem je zaobírat se ní opakovaně teď, především prostřednictvím meditace. V buddhismu se například medituje i na místech, kde se spalovali lidé, nám je bližší jít na místo, kde jsou lidé pohřbení a přemýšlet nad tím, kam půjdou. Kam půjdu. A jestli to opravdu znamená konec. Tělo je jenom fyzické a pominutelné ohraničení našeho neomezeného ducha, které překonává hranice mezi prostorem a časem.

Nový začátek

po nemoci

To, co musíme udělat jako první, je položit si tuto jednoduchou otázku: Co jsem udělal/a špatně? V některých případech může sehrávat svoji roli alkohol, drogy, neúměrný nebo výstřední život, příliš hodně práce, příliš hodně stresu, nedostatek času pro sebe a podobně. Druhá otázka se týká jiné úrovně: Co je mým cílem jako duše, co je mým cílem jako těla? A jak můžu dosáhnout těchto různých cílů?

Zde může pomoci, když si založíme sešit: Které cíle sleduji? Přidávat, měnit, odškrtnout si dosažené cíle, díky zápisu si tyto cíle budeme stále nanovo uvědomovat a konfrontovat se s nimi. Řekněme, zapisovat si myšlenky, nalepovat obrázky nebo pracovat se sešitem jiným způsobem. Všechno toto pomáhá, abychom dokázali vidět cíle z jiné perspektivy.

Nový začátek Choroba

Foto © Kovalenko Inna http://www.fotolia.com I pmalenky

Věci, které člověk nemůže uskutečnit – člověk na invalidním vozíku, který touží stát se sprinterem – je potřebné napsat na jiný papír a ten slavnostně spálit. Aby je člověk pustil z rukou a přijal božskou energii. Je jedno jestli jde o cíl nedosažitelný pro nemoc, pro něčí smrt nebo kvůli partnerovi, který se už nikdy nevrátí – tímto listem papíru nebo i obrazem, který pálíme, říkáme: ‘’Dávám ti svobodu, loučím se s tebou'' a pouštíme ho z rukou.

Po překonání těžké nemoci je jedna věc, která rozhoduje, jestli propast dokážeme nebo nedokážeme překonat. Vědomí, že člověk je především ''duch''. Duch může tělo, které máme, jenom používat. Podobně jak na autě můžeme všelicos opravit, ale při totální škodě si koupíme nové auto. To však taky znamená, že i když jsem nemocný, mám stále hodnotu! Je nesprávné myslet si, že člověk nemá žádnou cenu jen proto, že byl vrcholovým sportovcem a pro nemoc se tomuto sportu nemůže dále věnovat – člověk má svou hodnotu v každé situaci, jen musí objevit své možnosti. Jsou lidé, kteří nemají ruce a navzdory tomu umí hrát na kytaru – nohama.

Základní otázka zní: Jak se můžu sám realizovat v situaci, ve které se nacházím?

Člověk si přitom nesmí zaměňovat touhy a cíle. Právě k cílům musím člověk přistupovat s pokojem a vždy je klást do souvislostí. A právě tento pokoj v souvislosti s cílem může člověk dosáhnout, když se na ně dívá z duchovního hlediska: když někdo sedí na invalidním vozíku, potřebuje tento pokoj duchovní perspektivy.

Mladí lidé, i když jsou milionáři, jsou v konečném důsledku vyčerpaní, úplně hotoví, jsou se silami na konci a jsou nemocní z toho, co dělají a to i nevědomě a v podstatě jsou nešťastní. Naproti tomu člověk, který nemá nic, umře chudobný na ulici a přeci je naplněný, spokojený a šťastný. Jak je to možné? Rozdíl spočívá v pohledu: Jsem naplněný, pochopil jsem to božské, umím vnímat a prožívat jiskření?
Všechno, co chcete na hmotné úrovni, je v pořádku a měli byste o to usilovat, jestli už jsou to děti, dobré vztahy, tučné bankovní konto – avšak to není nic takového, co nás udělá šťastnými.

Lidé, kterým se po těžké nemoci podařilo vyrovnat se s touto situací, vědí, jak se dívat na věci z duchovní perspektivy. Když se o to člověk pokouší až v akutní nouzi, je už často příliš pozdě. Člověk je přetížený. A na některé věci člověk potřebuje energii a předešlou konfrontaci, aby dokázal překonat propast. To znamená, že i když se fyzicky cítíme dobře, i když se právě v dané chvíli nemusíme vypořádávat s údery osudu, musíme se trénovat v duchovní perspektivě.

Nový začátek

ve vztazích

Slovo, resp. myšlenku ''vztahu'' často chápeme nesprávně, protože požadujeme něco od druhých. Vztah je ve skutečnosti na to, aby rostla naše vlastní radost.

Avšak je potřebné zohlednit i toto: Já bych svoji radost rád s někým sdílel, vím, že ten někdo patří ke mně, ale daná osoba to jednoduše nechce. Je důležitá vlastní, vnitřní síla, abychom druhým dokázali dát tuto svobodu v tomto smyslu, že dokážeme říct: ‘’Miluji tě tak moc, že ti dávám i svobodu nebýt se mnou a nesdílet svou radost se mnou''. Toto sdílení často znamená, že si lidé myslí, že jsou sami. Ale nikdo není sám.

Nový začátek Vztahy

Foto © Coloures-pic http://www.fotolia.com I pmalenky

To, co druhý vydechne, já vdechnu. Nejmenší částice kůže se tak stanou součástí mého těla. Kde je ''Ty'' a kde je ''Já''? V konečném důsledku je to iluze. Je to lehké říci, ale existují meditativní stavy, ve kterých se můžeme právě toto naučit: Není žádné ''Já'' a žádné ''Ty'', žádný bůh a vůbec. Existuje jenom ''Já'', existuje jen ''Bůh'' a tento Bůh se projevuje v různých formách. Jsme vzájemně propojení. A proto platí: Jak jsem udělal pro někoho něco dobrého, v konečném důsledku jsem to udělal sám pro sebe. Jestli jsem udělal někomu něco zlého, též jsem udělal zle sobě samotnému. ''Já'' je zároveň v tobě a v druhých, v rostlinách a zvířatech, ve vzduchu.

To je též zákon karmy: akce – reakce. Jestli bouchnu do stolu, stůl též bouchne do mě. Jestli udělám něco zlého, vrátí se mi to taktéž nazpět.

To je také úlohou magie: musím vždy dobře zvážit, jestli to, co člověk chce, je taky dobré i pro všechny zúčastněné. Když se například dva lidé spojí, vrátí se to potom i k mágovi. Když jsou šťastní, vrátí se to zpět. Když je svazek negativní, tak se to taky vrátí zpět. Ztráta ve vztahu znamená, že nemůžu sdílet to, co bych sdílet chtěl.

To znamená zaprvé: zkouška vlastního ''Já'' – co jsem udělal špatně? Co se můžu naučit? K tomu může, ale nemusí dojít. Možná jsme však chybu neudělali my a porozumění chybí u partnera nebo je to jeho zacházení. To musíme akceptovat a dát partnerovi a situaci čas. Když partner dělá něco nesprávného, ukáže se to, uzel se může spravit a rozvázat, takže lidé nakonec opět najdou cestu k sobě.

Vězte, že nejste sami!

Nový začátek

v práci

Jestli jsme teď ztratili práci nebo z různých příčin nejsme schopní pokračovat ve vykonávání své činnosti nebo nemůžeme začít pracovat v nějaké konkrétní firmě – musíme mít svoje cíle stále před očima a musí nám být jasné, jak můžeme tyto cíle realizovat i jinak. Jak se můžu dále rozvíjet.

Neúspěch v práci neznamená žádný konec, znamená to, že se člověk může ještě něco naučit. Možná, že daná společnost nebyla pro mě z tohoto pohledu dost dobrá, možná je potřeba, abych se ještě dále vzdělával a rozvíjel se, abych uviděl nové obzory a rozšířil si ty moje.

Nový začátek Práce

Foto © Coloures-pic http://www.fotolia.com I pmalenky

Lidé, kteří nemají žádné pracovní problémy, jsou ti, kteří mají problémy s učením. Člověk se musí učit po celý svůj život. A měl by se učit celý svůj život. To by však mělo mít nějaký účel a stále bychom měli mít na paměti tu úplně osobní otázku: Co skutečně chci?

Musíme si vytyčit částečné cíle, abychom nakonec dosáhli finálního cíl. Co chci dosáhnout? Jak to dostanu? Klíčovým bodem je motivace.

Například se můžeme učit další cizí jazyky, abychom rozšiřovali své znalosti, vzdělávali se, posouvali se vpřed, abychom se přibližovali k našemu cíli. Když to bude těžké, posunuli jsme se dál a jsme na nové úrovni a přiměřeně tomu máme i nové výzvy.

Tragédie jsou vždy i nové příležitosti!

Logo Nový začátek

Nový začátek

Nový začátek po smrti
Nový začátek: Nemoci
Nový začátek: Vztahy
Nový začátek: Práce

Úplně vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru šité semináře stres managementu a meditační semináře!

Potřebujete pomoc nebo máte problém? ZDE nás můžete kontaktovat!

Máte problémy udělat nějaké rozhodnutí? Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.

Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet.

Přeloženo ze slovenského originálu: Nový začiatok

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.