Milostná magie, Ochranná magie, Věštění a Meditace

Nový začátek

Jak vytvořit nový začátek ?

Nový začátek - Na vlastní kůži prožíváme různé osobní údery osudu nebo určité situace, které nás pořád znova a znova stavějí před nové etapy našeho života. Události, které se nás dotýkají a způsobují v nás zmatek a z různých důvodů nám znemožňují pokračovat dál tak, jak jsme byli zvyklí. Protože víme, že náš dosavadní životní styl vedl k nemocem, protože nám umřel milovaný člověk a my jsme vystavení konfrontaci se smrtí a nebo jsme přišli o práci.

Jak tedy vytvořit nový začátek? Jak můžu duchovní cestou najít cestu k sobě samému a dostat se z propasti? V následujícím textu bychom chtěli odpovědět na tuto otázku prostřednictvím různých situací. Ty jsou rozdělené do čtyř velkých zlomových momentů, s kterými se v životě můžeme setkat a i se setkáme: smrt, práce, vztahy a nemoci.

Stacks Image 68717

Foto © SandraStumpf http://www.istockphoto.com I pmalenky

Ale začneme s pojmem "nový začátek." Nový začátek znamená jednu věc: Je to vstoupení do sebe, ujasnění si co chceme a především proč to chceme. Lidé dělají to, co je baví a co jim dělá radost, takže první otázka, kterou se musíme zeptat sami sebe je – co mi dělá radost? A proč?

Pro mnohé lidi je těžké to zformulovat a vyjádřit slovy. Některé věci děláme proto, aby s námi byli ostatní lidé spokojení, nebo abychom vydělali peníze, podle motta ''něco přeci dělat musím!'' No to je nesprávné.

Když dělám to, co mě skutečně baví, tak jednoho dne vydělám i peníze a potom úplně přirozeně, téměř jakoby v důsledku toho i jiným dělám radost. Udělám jeden krok dopředu, jeden dozadu, jeden napravo a potom zase nalevo, z ničeho nic zůstanu stát na místě. Chci dům, manžela a dvě děti? Proč to vlastně chci? A budu potom šťastný? Kdy nastane ten moment ''být šťastný/á’’?

Avšak i zdánlivě menší věci se dějí s plně vědomým záměrem, který člověku není hned jasný. Bungee jumping, jízda po dálnicí rychlostí 200 km/h a podobné věci jsou jenom touhou dosáhnout jednoho: bezmyšlenkového stavu. Musíme si však uvědomit, že to je to, co potřebujeme – moment zastavení se, nemyšlení.

''Být šťastný'', a vědomě, můžeme být jen Teď a Tady. Jenom proto, že dosáhneme nějakého cíle tak to automaticky neznamená, že jsme šťastní. Moje štěstí, prožívání tohoto momentu bezmyšlenkovosti a blaženosti, může vycházet jedině z mého nitra – což též vždy znamená, že kvůli tomu musím vejít do sebe, abych vypnul/a a začal/a od znova. Především bychom vás chtěli povzbudit k tomu, abyste si splnili své cíle. Zjistíte, kam chcete jít. Ale zvlášť chceme poukázat i na to, abyste nepodlehli mylnému přesvědčení, že člověk může být šťastný jenom tehdy.

Biela mágia Pentagram

Rituál na nový začátek

V našem článku, 7 kroků, se kterými se dá dosáhnout téměř vše, jsme popsali 7, případně až 8 kroků, jejichž prostřednictvím můžeme úspěšně změnit své návyky. Tento osmý krok znamená, že určitým věcem musíme vědět říci i ne. .

Jde tu o to, že potřebujeme i důležitý bod pro naši paměť na to, abychom tyto věci dokázali zrealizovat. Když uděláme rituál na nový začátek, naše energie se spojí a cíle je dosaženo. Přemýšleli jste už někdy o tom, proč lidé vždy dělají takzvané předsevzetí na Nový rok? Většina z těchto předsevzetí se samozřejmě nedodrží, protože většina lidí potřebuje určitý bod, kde si mohou říci, že od nynějška se budu jinak chovat a reagovat! Nemusíme čekat na první leden, ale můžeme tento rituál dělat vždy znovu a znovu. My jako mágové doporučujeme dělat tento rituál v souladu s přírodou a to znamená, že takové rituály jsou dobré nejen v novém roce, ale i při každém novém měsíci. Nov měsíce znamená nový začátek a v čase novu měsíce je tento rituál silnější Rituál a meditaci si můžeme zpříjemnit i příjemnou hudbou. Doporučujeme poslouchat hudbu spojenou s božstvím, se kterým budeme při rituálu pracovat, v našem případě je to bůh Šiva (napr. Lord Shiva in DEEP meditation, Bhaktimala Shiva Vol.2 alebo Hari Om Shiva Om od Deva Preval).

 • Sigil Mesiaca

  Sigil Mesiaca

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Na tento rituál si připravíme sigil Měsíce(viz obrázek) Sigil si musíme nakreslit sami se stříbrným pérem nebo fixem. Můžeme si ho nakreslit i černým pérem nebo fixem, ale rituál bude účinnější, když použijeme stříbrnou barvu. Musíme si ho nakreslit sami z toho důvodu, protože už samotným kreslením vlastní rukou sem přivoláváme určité energie. Sigil Měsíce doporučujeme vytvořit ve velikosti 9 cm x 9 cm, protože 9 je číslem Měsíce. Není to ale striktní pravidlo a jde zde spíše o to, do jaké míry je daný člověk magicky vyspělý a jaký silný rituál chce udělat. Protože rituál sám o sobě bude fungovat i tehdy, když bude mít sigil jinou velikost, ale bude silnější, když bude právě v této velikosti. Čím více detailů mág dodrží, tím je rituál silnější. Pokud má někdo zájem o seriózní magický rituál, tak je třeba dodržet všechny detaily. Mág nebo adept magie musí dodržet všechny detaily, ale běžný člověk - nemagik se toho nemusí striktně držet a z tohoto důvodu si jej může přizpůsobit podle svých možností a schopností. Dále to vždy závisí také na tom, jaké má člověk možnosti. Pokud je právě na semináři a chce udělat nějaký rituál, tak je lepší ho udělat i malý, než jej neudělat vůbec. V tom případě je lepší jej udělat v takové hodině, která nám vyhovuje a s takovými pomůckami, které máme k dispozici bez ohledu na detaily. Pokud máme ale časovou, finanční a energetickou možnost dodržet těch detailů víc, tak je třeba to udělat. Závisí to vždy na podmínkách daného člověka. Student na koleji má úplně jiné možnosti a podmínky, jako pracující člověk s vlastním bytem nebo domem.

Předtím než začnete s rituálem je důležité pořídit si rostlinky a svíčky, které patří síle Měsíce. Při tomto rituálu použijeme 9 bílých svíček, ale lepší by bylo samozřejmě 9 stříbrných svíček. Proč právě 9 svíček? Magická analogie čísla 9 patří Měsíci, protože budeme využívat sílu Měsíce. Okurka je typická vodní rostlina, ze které také použijeme 9 kusů. Okurky, stejně jako ústřice jsou dobré jedlé rostlinky a mušle, které můžeme také použít. Ústřice jsou ideální, protože reprezentují přímo Měsíc a vodu . Opět použijeme 9 kusů. Mušle si můžete nasbírat sami nebo koupit na internetu. Důležité je zde vynaložení snahy a energie na jejich získání. Rituál je nejsilnější v době prvního novu Měsíce po novém roce. V roce 2021 to bude pak 13. ledna. Důležité je, abyste rituál dělali vždy časově po novém Měsíci, kdy už Měsíc přibývá a ne dříve, tedy až po dané hodině. Po této hodině ho můžete udělat kdykoliv nebo 1 den po novém Měsíci. Při Novu Měsíce 13.1.2020 je ideální udělat tento rituál na druhý den, tedy v 14.1.2020, protože pondělí je i dnem Měsíce.

Kdy je nov Měsíce najdete v našem lunárnom kalendári. První nov Měsíce v novém roce je již tradičně zasvěcen hinduistickému bohu Šivovi. Pokud byste chtěli jít magicky ještě hlouběji, tak doporučujeme dělat tento rituál v hodině Měsíce, kterou si můžete přesně vypočítat podle tabuľky planetárnych hodín pre letný čas alebo tabuľky planetárnych hodín pre zimný čas

Šiva představuje božství, které trestá negativní a dává různé nadpřirozené síly. Je také bohem lásky, bohem ničení, a proto je i bohem nového začátku. Pokud jste viděli obrázky Šivy, tak na jeho vlasech vidíte vždy i sigil Měsíce, což také znamená, že reprezentuje sílu Měsíce. Pokud jste křesťané a chtěli byste jít do křesťanské mytologie, tak můžete uctívat černou Madonu nebo archanděla Gabriela. Černá Madona byla vlastně i Marií Magdalénou, která po ukřižování odcestovala do jižní Francie a tam pak žila. Šamani mohou uctívat zase božstva západu, božstvo Měsíce nebo božstvo vody. Nezáleží na tom, jaké božstvo to je, můžete si však vybrat pouze takové, ke kterému máte i nějaký vztah. Může to být jakékoliv božství, které symbolizuje nový začátek, vodu a Měsíc. Může symbolizovat i konec, protože Šiva znamená i konec. To znamená, že pokud cítíte, že k danému božství nemáte žádný vztah, tak pak si budete muset pohlídat runové božstvo (napr. INGWUZ, INGWAZ, ING) nebo tarotovú kartu karty pro nový začátek (například Vůz). Velmi doporučuji právě Šivu a Měsíc, protože jsem s nimi vždy dosáhl ty nejlepší výsledky. Osobně jsem si zvolil pro tento rituál boha Šivu, protože jsem s ním byl ve svých minulých životech a mám k němu vztah. Pokud ale k němu nemáte žádný vztah, tak si vyberte jiné božstvo. Je to velmi důležité a nesmíte se nutit k tomu, že nyní musíte uctívat boha Šivu. U voodoo božstvách musíte mít trošku více magických zkušeností, proto je nedoporučuji žádnému začátečníkovi. Pokud si na ně člověk nevzpomene i během roku, neuctívá jejich a vzpomene si na ně jen tehdy, když něco potřebuje, tak začnou dotyčného strašit. Stejně nedoporučujeme božstva kombinovat, pokud si nejste jisti, že se k sobě hodí. Je to vždy individuálně. Pokud má mág příslušné informace nebo korespondence, tak je může kombinovat a přivolat i několik božstev. V zásadě nedoporučujeme kombinovat Šivu s archandělem Gabrielem. Na obrázku níže je znázorněn sigil k Šivovi, který doporučujeme také nakreslit, ale pouze v tom případě, pokud budete při rituálu pracovat se Šivou. Pokud si vyberete černou Madonu nebo archanděla Gabriela, tak si tento obrázek přizpůsobíte a namísto Sigil k Šivovi nakreslíte sigil pro archanjela Gabriela nebo sa pomodlete k Márii Magdaléne.

Nejdříve si vytvořte tento sigil Měsícea připravte si (stříbrné) svíčky, ústřice a okurky. Pokud máte vypěstované své okurky, tak je to vždy lepší, než koupené a když je kupujete, tak je vždy lepší je koupit v bio kvalitě. Nezáleží zde na velikosti. Výhodou je, pokud máte vámi vypěstované okurky, protože je tam i vaše vlastní energie a jste s nimi spojeni tím, že jste se o ně starali. Je dobré, pokud můžete při rituálu použít ještě i další věci, které symbolizují vodu a měsíc. Představivosti se zde nekladou žádné meze. Dále si připravíte 2 papíry a na jeden papír napíšete všechno, čeho se bojíte. Napíšete: "Loučím se s" nebo "Nelíbí se mi". Loučím se s kouřením. Loučím se s mým špatným stravováním. Loučím se s mou nemocí. Tento lístek vložte do obálky a přeškrtněte ji černou fixou tak, aby to vypadalo jako X. Je lepší, když si sigil Měsíce a tyto 2 papíry připravíte dopředu před samotným rituálem. Do druhé obálky vložte lístek, na který napíšete všechno, co chcete a také to, proč to chcete. Ve formě "Já jsem", "Já mám". Je zakázáno psát, že něco chcete (Já chci ...). Formulace "Já chci" odvádí tuto věc od nás pryč. Abychom to vysvětlili, když napíšu, že chci být zdravý, tak potom Vesmír říká, že pokud chce být zdravý, tak musí být i nadále nemocný. Takže musím napsat„Já sem“, „Já mám“. Je zakázano psát že neco chcete (Já chci…). Formulace „Já chci“ odvádí tuto věc od nás pryč. Abychom to vysvětlili, když napíšu, že chci být zdravý, tak potom Vesmír říká, že pokud chce být zdravý, tak musí být i nadále nemocný. Takže musím napsat „Ja sem zdravý“. Důležité je, abyste našli takový úhel pohledu nebo formulaci napsali takovým způsobem, jakoby to už byla pravda. Možná se ptáte, jak se to dá napsat, pokud na papíře stojí černé na bílém, že máte např. rakovinu. Když změníte své zaměření a jste si vědom toho, že jste duší, víte, že duše je vždy zdravá! Takže když napíšu já jsem zdravý, tak myslím v první řadě mou duši. Avšak pokud nevěříte tomu, že jste duší, tak pak musíte najít takovou formulaci, kde je to už nyní pravda. Např.„"Každým dnem jsem o něco zdravější a zdravější".. nebo: “Mé tělo najde způsoby a sílu, aby bylo zdravější.“

Na to, aby byl tento rituál úspěšný, je důležité vyvolat v sobě pozitivní emoce. Jako první hrdost a sebevědomí! To znamená, že budete muset nasbírat pro sebe energii, pokud je pro vás důležitá. Dokonce i tehdy, když je to těžké, nepřestávejte, dokud nedosáhnete to, co chcete dosáhnout, a na to můžete a měli byste být hrdí. Můžete to udělat také pomocí hudby nebo tance. Jde tu o několik aspektů. Prvním aspektem je pozitivně naladění se na to, co chci. Pokud někdo bude dělat tento rituál v depresi, tak si přitáhne opak toho, co chce.

 • Uhorky

  Uhorky

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Nebo když ho budete dělat v době, když jste nemocní, tak to také není dobré. Musíte být energeticky v pořádku a musíte být schopni v sobě vyvolat určitý nadnesený pocit. Je dobré, abyste do obálky s věcmi, které byste chtěli mít, dali i jednu kapku své vlastní krve. Tím se energeticky spojíte se záměrem! Tato malá bolest při píchnutí nás spojuje se vším a uvolňuje hodně energie. Stejně je dobré, abychom měli jako svědka nějakou zesnulou osobu, např. mám babičku, která zemřela, tak řeknu: „Slibuji při mé babičce, že ... teď se zastavím a půjdu touto cestou.“Svědka přivoláte a požádáte o pomoc v bodě, kdy čtete druhý lístek s tím, co chcete a proč to chcete .

Jako svědka si můžete vzít každého, ke komu máte silné pozitivní pouto, protože to přináší mnoho pozitivních emocí. Důležité je, že rituál probíhá dobře a dále je důležité hledat toto spojení, které znamená, že všichni jsme jedno.

Důležité je, abyste rituál nevykonávaly pro sebe pouze tehdy, když si řeknete "budu chodit více do fitka, abych byl zdravější.“ To je příliš slabé a nedostatečné. Na dlouhodobou motivaci to nebude stačit. Pokud si řeknete, že chcete být příkladem pro svého bratra nebo pro každého, tak je to mnohem lepší. Toto proč a hloubka tohoto proč je velmi důležitá. Je důležité, abyste si tyto věci napsali před rituálem. Všechny myšlenky s „já sem“, „proč“ atd. se přečtou při vyvrcholení rituálu. Rituál začněte vždy v čase novu Měsíce. Udělejte pentagramový rituál, a pak se v krátkosti pomodlete k bohu Ganéša (tu nájdete príklad modlitby pre Ganéšu), pretože vždy, keď uctievate iného hinduistického boha, tak si musíte najskôr uctiť Ganéšu. Môžete poprosiť Ganéšu 12-krát za sebou o jeho prítomnosť (boh Ganéša prosím ťa o tvoju prítomnosť) alebo recitujte Ganéša Atharva Sheersha (pochvalný zpěv ke Ganéše). Slova Ganéša Atharva Sheersha si můžete poslechnout i na YouTube, ale je lepší, když je přímo říkáte, protože tady jde o uctívání božství. Poslech je pasivní a stačí na to, aby se člověk naladil na dané božstvo, ale není to takové, jako když dané slova recitujete nebo říkáte, protože při rituálu předáváme určité věci vyšší moci. Pokud oslovíte Ganéšu jiným způsobem, tak je to také v pořádku (např. Použijete 12 jmen Ganéši, pomodlil se k němu vlastními slovy, vytvoříte pro něj básničku a podobně). To, co vychází ze srdce je vždy lepší, než něco předepsáno. Podstatné je to, aby to zarezonovalo v daném člověku. Pak pozorně 108 jmen boha Šivy (zde najdete příklad na jednu z verzí), následně meditujte a potom si přečtěte všechny věci, které chcete změnit a dosáhnout. Používá se 108 jmen boha Šivy, protože existuje 108 pramínků energie Kundaliní, která osvěcuje mozek, ale neexistuje správných 108 jmen Šivy. Můžete najít různé verze a jsou to vlastně jeho vlastnosti. Všechny verze jsou správné a je pouze na vás kterou si vyberete. Vyberte si těch 108 jmen nebo vlastností, se kterými se chcete sjednotit. Meditujte pouze při 9 svíčkách a žádné jiné při meditaci už nepoužíváte. Meditujte tak dlouho, dokud se dostatečně nenaladíte, myšlenkově neodevzdáte problémy a nespojíte se se svým novým Já. Nejde zde o délku, ale o hloubku. Takže přečteme druhý dopis, já, já mám, každý den jsem blíž a blíž k. Přečteme i to „proč“ to dělám. Když jste všechno udělali, tak poděkujte všem božstvům a rozlučte se s nimi. Zapálíte 9 svíček a položíte je na sigil. Jako kadidlo doporučujeme santalové dřevo, vlčí mák, levanduli, cedr, myrtu a skořici. Můžete si vybrat z těchto možností. Svíčky a kadidlo zapálíte úplně na začátku rituálu. Když máte vše hotovo, tak seberete první list, na kterém je vše přeškrtnuté, věci, se kterými se rozloučím. Pokud jsme doma a máme příležitost založit oheň, tak v něm tento papír spálíme. Po spálení musíme odpustit. Musíme být schopni to ukončit a odpustit nejen nám samotným, ale i všem ostatním zúčastněným stranám. Při spalování je důležité dodržovat pravidla protipožární bezpečnosti !!! Nejen kvůli sobě, ale i kvůli životnímu prostředí! Můžete si na tento účel vzít např. nějaký starý hrnec, ve kterém to spálíte. Popel dejte do tekoucí vody! Např. do řeky nebo do Severního moře ... Pokud máte tekoucí vodu příliš daleko, tak popel po vychladnutí můžete vyhodit do smetí, spláchnout do umyvadla nebo do WC

 • Sviečky a mušle, sigil k Šivovi

  Sviečky a mušle, sigil k Šivovi

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Na konci rituálu nechte svíčky a kadidlo úplně dohořet. Znovu to ale závisí na vašich podmínkách. V ideálním případě je nechte zcela dohořet, ale dbejte přitom na předpisy požární bezpečnosti.

Pak půjdete na nějaké místo se stojatou vodou a dáte do vody druhý dopis, kde jste popsali, co chcete dosáhnout. Do stojaté vody dáte i sigil Měsíce a sigil k Šivovi (nebo k jinému božstvu). Sigil se mohou také zakopat, ale důležité je, abychom je nevyhodili do koše. Pokud máte stojatou vodu daleko, tak druhý list spolu se Sigil můžete i zakopat u hrobu blízkého člověka nebo zvířátka. Můžete je předtím i spálit a po vychladnutí zakopat jejich popel nebo jej dát do stojaté vody. Pokud spalujete oba papírky, tak je důležité, abyste spálili zvlášť první a zvlášť druhý list a měli dvě separátní hromádky popelu. Představujte si, že už máte všechny tyto nové vlastnosti a návyky, a spojujete se s nimi, abyste vytvořili své nové nové Já.

Nesmíme přirozeně zapomenout na to, proč to děláme, např. protože chci motivovat svou rodinu a přátele nebo bych chtěl být pro někoho dobrým příkladem atd. My sami jsme to udělali na Sylt ve Waddenském moři, které je zase považováno za stojatou vodu (žádné vlny, žádný velký proud). V Baltském nebo ve Středozemním moři to můžete udělat také.

Pak můžete sníst ústřice a z okurek připravit pěkný salát. Důležité je, abyste všechny suroviny konzumovali čerstvé. Cokoli z těchto surovin připravíte, můžete nabídnout i lidem, kteří nebyli přítomni při rituálu, ale vnímají pozitivně vaši změnu a nový začátek. Nesmíte nechat toto jídlo zkazit, musíte použít a zpracovat vše. Zbytky svíček po dohoření recyklujte nebo vyhoďte. Nedoporučujeme jejich zakopávat kvůli ochraně přírody. Přírodní materiály (mušle, lastury z ústřic ...) zakopejte pod strom nebo vhoďte do stojaté vody. Nezáleží už na tom, kdy to uděláte. Hodně zábavy při rituálu na nový začátek.

Biela mágia Pentagram

Nový začátek

po smrti

Smrt je téma, které většina lidí z pochopitelných důvody raději obchází. Je to téma, kterým se nechtějí zaobírat a raději ho ze svého života vytěsňují. Avšak smrt je přítomná všude a jednou se s ní bude muset konfrontovat i mistr vytěsňování. Vždy přijde, prarodiče, rodiče i přátelé jednoho dne pominou.

Jestli chcete vytvořit nový začátek po takovémto šoku, spojeným s bolestí, je důležité, abyste se co nejdříve vypořádali se smrtí. V hloubce sebe samého. Když člověk pocítí smrt a konfrontuje se s ní až tehdy, když ji už prožívá jako situaci je často pozdě – člověk svůj smutek nedokáže překonat.

Stacks Image 68725

Foto © grandeduc http://www.fotolia.com I pmalenky

Základem je zaobírat se ní opakovaně teď, především prostřednictvím meditace. V buddhismu se například medituje i na místech, kde se spalovali lidé, nám je bližší jít na místo, kde jsou lidé pohřbení a přemýšlet nad tím, kam půjdou. Kam půjdu. A jestli to opravdu znamená konec. Tělo je jenom fyzické a pominutelné ohraničení našeho neomezeného ducha, které překonává hranice mezi prostorem a časem.

Nový začátek

po nemoci

To, co musíme udělat jako první, je položit si tuto jednoduchou otázku: Co jsem udělal/a špatně? V některých případech může sehrávat svoji roli alkohol, drogy, neúměrný nebo výstřední život, příliš hodně práce, příliš hodně stresu, nedostatek času pro sebe a podobně. Druhá otázka se týká jiné úrovně: Co je mým cílem jako duše, co je mým cílem jako těla? A jak můžu dosáhnout těchto různých cílů?

Zde může pomoci, když si založíme sešit: Které cíle sleduji? Přidávat, měnit, odškrtnout si dosažené cíle, díky zápisu si tyto cíle budeme stále nanovo uvědomovat a konfrontovat se s nimi. Řekněme, zapisovat si myšlenky, nalepovat obrázky nebo pracovat se sešitem jiným způsobem. Všechno toto pomáhá, abychom dokázali vidět cíle z jiné perspektivy.

Stacks Image 68733

Foto © Kovalenko Inna http://www.fotolia.com I pmalenky

Věci, které člověk nemůže uskutečnit – člověk na invalidním vozíku, který touží stát se sprinterem – je potřebné napsat na jiný papír a ten slavnostně spálit. Aby je člověk pustil z rukou a přijal božskou energii. Je jedno jestli jde o cíl nedosažitelný pro nemoc, pro něčí smrt nebo kvůli partnerovi, který se už nikdy nevrátí – tímto listem papíru nebo i obrazem, který pálíme, říkáme: ‘’Dávám ti svobodu, loučím se s tebou'' a pouštíme ho z rukou.

Po překonání těžké nemoci je jedna věc, která rozhoduje, jestli propast dokážeme nebo nedokážeme překonat. Vědomí, že člověk je především ''duch''. Duch může tělo, které máme, jenom používat. Podobně jak na autě můžeme všelicos opravit, ale při totální škodě si koupíme nové auto. To však taky znamená, že i když jsem nemocný, mám stále hodnotu! Je nesprávné myslet si, že člověk nemá žádnou cenu jen proto, že byl vrcholovým sportovcem a pro nemoc se tomuto sportu nemůže dále věnovat – člověk má svou hodnotu v každé situaci, jen musí objevit své možnosti. Jsou lidé, kteří nemají ruce a navzdory tomu umí hrát na kytaru – nohama.

Základní otázka zní: Jak se můžu sám realizovat v situaci, ve které se nacházím?

Člověk si přitom nesmí zaměňovat touhy a cíle. Právě k cílům musím člověk přistupovat s pokojem a vždy je klást do souvislostí. A právě tento pokoj v souvislosti s cílem může člověk dosáhnout, když se na ně dívá z duchovního hlediska: když někdo sedí na invalidním vozíku, potřebuje tento pokoj duchovní perspektivy.

Mladí lidé, i když jsou milionáři, jsou v konečném důsledku vyčerpaní, úplně hotoví, jsou se silami na konci a jsou nemocní z toho, co dělají a to i nevědomě a v podstatě jsou nešťastní. Naproti tomu člověk, který nemá nic, umře chudobný na ulici a přeci je naplněný, spokojený a šťastný. Jak je to možné? Rozdíl spočívá v pohledu: Jsem naplněný, pochopil jsem to božské, umím vnímat a prožívat jiskření?
Všechno, co chcete na hmotné úrovni, je v pořádku a měli byste o to usilovat, jestli už jsou to děti, dobré vztahy, tučné bankovní konto – avšak to není nic takového, co nás udělá šťastnými.

Lidé, kterým se po těžké nemoci podařilo vyrovnat se s touto situací, vědí, jak se dívat na věci z duchovní perspektivy. Když se o to člověk pokouší až v akutní nouzi, je už často příliš pozdě. Člověk je přetížený. A na některé věci člověk potřebuje energii a předešlou konfrontaci, aby dokázal překonat propast. To znamená, že i když se fyzicky cítíme dobře, i když se právě v dané chvíli nemusíme vypořádávat s údery osudu, musíme se trénovat v duchovní perspektivě.

Nový začátek

ve vztazích

Tato kapitola je určena lidem, jejichž vztahy se rozpadly a věci zašli příliš daleko, stalo se toho hodně a každá šance na obnovení vztahu selhala. Je pro ty, kteří se nedokáží vzdát starého vztahu a myšlenek na něj. Každý zná ten pocit. Každý, kdo skutečně hledal lásku a myslel si, že ji našel. Pak je těžké rozloučit se s někým, do koho jste investovali tolik energie, času, lásky a naděje. Kolikrát jste si již dříve řekli, doufám, že je to už ten pravý, ta pravá? Ale po určitém čase se ukázalo, že je to fiasko. Důvod jsem uvedl v předchozím článku. Nyní vám chci ukázat, jak se z toho dostat.

Je velmi důležité uvědomit si, že náš svět je tvořen myšlenkami. Myšlenky a způsob myšlení určují, zda jsme štastní nebo ne.Myšlenka je vždy příčinou toho, jak a zda se náš svět změní. Zde se musíme odhodlat udělat první odvážný krok a akceptovat, že je tomu opravdu konec a připustit si, že čas s tímto partnerem / touto partnerkou je již minulostí. Když to dokážeme, můžeme se pohnout kupředu se vztyčenou hlavou, vstříc novému životu. Jak jsem již řekl, myšlenky formují náš život, a proto budete muset začít s novými myšlenkami. Budete muset začít znovu a jiným způsobem.V ideálním případě byste se měli zbavit všeho, co vám připomíná partnera nebo to alespoň odložit do sklepa do času, kdy už vzpomínky nebudou takové bolestivé. Ti odvážnější to mohou ihned vyhodit. Chtěli byste partnera, který by měl věci ex-partnerky / ex-partnera odložené ve sklepě?

Dalším důležitým krokem je změna prostředí, na které jste zvyklí. Změňte i své návyky, dělejte něco nového,abyste měli nové podněty, které vás zaujmou a nedovolí vám zabývat se myšlenkami na minulost. Začněte sportovat, nejlépe týmový sport nebo něco, co rozvíjí vaše tělo ale i duši. Joga, taiči, fitness, aerobic, turistika - v dnešní době je velmi mnoho možností. Ale sport není všechno. Například co tak začít věnovat se i umění, malovat nebo začít hrát na nějaký hudební nástroj. Možná máte nějaký sen z dětství, který jste si chtěli splnit, ale neměli jste na to čas. Tímto směrem byste se měli ubírat. Začněte uskutečňovat své sny a tvořte si svůj život.

Dalším velmi důležitým krokem je pochopit, co a proč se nám to stalo Všichni jsme Boží stvoření a všichni jsme přišli na tento svět něco se naučit. Někteří jsou tu proto, aby překonávali větší překážky, a diví se ostatním, proč dělají stále stejné chyby, když mají řešení ,, pod nosem ". A to je to. Každý má řešení "pod nosem", ale ne každý ho chce vidět. Pokud tomu člověk porozumí, otevře se mu celý svět možností. Vše, co se stane, má svůj důvod, mělo by nás to posílit, abychom byli silnějšími a abychom zažívali něco, co je skutečnější a silnější. I když to tak na první pohled nevypadá, každý se v životě setká jen s takovými překážkami, které dokáže překonat. Takže pokud dojde k rozvodu, je to proto, že se potřebujeme opět posunout o něco dál, abychom v životě našli něco hezčí a důležitější. Proto je důležité mít otevřené oči a duši. Měli byste se osvobodit od starých způsobů myšlení, přičemž vám může pomoci tak příslušná literatura, jakož i změněný způsob života. Teprve po určitém čase pochopíte, že to všechno stálo za to. Když se znovu objeví štěstí a láska, uvidíme, proč jsme si museli toho v jedné etapě života tolik vytrpět a že se to vyplatilo. Bez změny myšlení to však nepůjde. Jakmile si přestanete klást otázky ,, Proč právě já? "a ,, Proč se mi to muselo stát? ", Jste na správné cestě. Přitom pomáhá čtení knih, protože nám ukazuje nové pohledy na staré situace, něco, co nás nikdo nenaučil, ani jsme to neviděli v našem okolí. V knihách je mnoho moudrosti a je velká škoda, že jsme je vyměnili za televizory a počítače. Jsou to právě knihy, ve kterých najdeme a pochopíme význam slov "pokud chceš někoho milovat, nejdříve se musíš naučit milovat sebe sama." Teprve potom, když se to naučíme, to můžeme používat v životě a sledovat, jak se mění svět kolem nás - naše okolí, lidé, se kterými se setkáváme a náš pocit pohodlí. Je třeba zbavit se strachu, udělat první důležitý krok a vyrovnat se s tím že on / ona se už nevrátí. On / ona nebyl / a pro vás ten pravý / ta pravá a vy jste také nebyli tou pravou / tím pravým pro něj / ni. Pokud byste k sobě patřili, tak byste zůstali spolu. Toto štěstí na vás teprve čeká a chce být objeveny. Se starými postoji a se starými názory se však dopracujete ke stejnému předchozímu výsledku. Pokud toto všechno překonáte, budete svému ex-partnerovi ještě vděčný, protože bez něj byste to celé nepochopili a nebyli byste tam, kde jste. Teprve potom pochopíte, proč se muselo stát všechno to ,, špatné "právě vám. Abyste zjistili, co je skutečná láska a štěstí. Nejde to z jednoho dne na druhý, protože staré způsoby myšlení je těžké odstranit, ale čím dříve s tím začnete, tím dříve uspějete.

Slovo, resp. myšlenku ''vztahu'' často chápeme nesprávně, protože požadujeme něco od druhých. Vztah je ve skutečnosti na to, aby rostla naše vlastní radost.

Avšak je potřebné zohlednit i toto: Já bych svoji radost rád s někým sdílel, vím, že ten někdo patří ke mně, ale daná osoba to jednoduše nechce. Je důležitá vlastní, vnitřní síla, abychom druhým dokázali dát tuto svobodu v tomto smyslu, že dokážeme říct: ‘’Miluji tě tak moc, že ti dávám i svobodu nebýt se mnou a nesdílet svou radost se mnou''. Toto sdílení často znamená, že si lidé myslí, že jsou sami. Ale nikdo není sám.

Stacks Image 68741

Foto © Coloures-pic http://www.fotolia.com I pmalenky

To, co druhý vydechne, já vdechnu. Nejmenší částice kůže se tak stanou součástí mého těla. Kde je ''Ty'' a kde je ''Já''? V konečném důsledku je to iluze. Je to lehké říci, ale existují meditativní stavy, ve kterých se můžeme právě toto naučit: Není žádné ''Já'' a žádné ''Ty'', žádný bůh a vůbec. Existuje jenom ''Já'', existuje jen ''Bůh'' a tento Bůh se projevuje v různých formách. Jsme vzájemně propojení. A proto platí: Jak jsem udělal pro někoho něco dobrého, v konečném důsledku jsem to udělal sám pro sebe. Jestli jsem udělal někomu něco zlého, též jsem udělal zle sobě samotnému. ''Já'' je zároveň v tobě a v druhých, v rostlinách a zvířatech, ve vzduchu.

To je též zákon karmy: akce – reakce. Jestli bouchnu do stolu, stůl též bouchne do mě. Jestli udělám něco zlého, vrátí se mi to taktéž nazpět.

To je také úlohou magie: musím vždy dobře zvážit, jestli to, co člověk chce, je taky dobré i pro všechny zúčastněné. Když se například dva lidé spojí, vrátí se to potom i k mágovi. Když jsou šťastní, vrátí se to zpět. Když je svazek negativní, tak se to taky vrátí zpět. Ztráta ve vztahu znamená, že nemůžu sdílet to, co bych sdílet chtěl.

To znamená zaprvé: zkouška vlastního ''Já'' – co jsem udělal špatně? Co se můžu naučit? K tomu může, ale nemusí dojít. Možná jsme však chybu neudělali my a porozumění chybí u partnera nebo je to jeho zacházení. To musíme akceptovat a dát partnerovi a situaci čas. Když partner dělá něco nesprávného, ukáže se to, uzel se může spravit a rozvázat, takže lidé nakonec opět najdou cestu k sobě.

Vězte, že nejste sami!

Nový začátek

v práci

Jestli jsme teď ztratili práci nebo z různých příčin nejsme schopní pokračovat ve vykonávání své činnosti nebo nemůžeme začít pracovat v nějaké konkrétní firmě – musíme mít svoje cíle stále před očima a musí nám být jasné, jak můžeme tyto cíle realizovat i jinak. Jak se můžu dále rozvíjet.

Neúspěch v práci neznamená žádný konec, znamená to, že se člověk může ještě něco naučit. Možná, že daná společnost nebyla pro mě z tohoto pohledu dost dobrá, možná je potřeba, abych se ještě dále vzdělával a rozvíjel se, abych uviděl nové obzory a rozšířil si ty moje.

Stacks Image 68749

Foto © Coloures-pic http://www.fotolia.com I pmalenky

Lidé, kteří nemají žádné pracovní problémy, jsou ti, kteří mají problémy s učením. Člověk se musí učit po celý svůj život. A měl by se učit celý svůj život. To by však mělo mít nějaký účel a stále bychom měli mít na paměti tu úplně osobní otázku: Co skutečně chci?

Musíme si vytyčit částečné cíle, abychom nakonec dosáhli finálního cíl. Co chci dosáhnout? Jak to dostanu? Klíčovým bodem je motivace.

Například se můžeme učit další cizí jazyky, abychom rozšiřovali své znalosti, vzdělávali se, posouvali se vpřed, abychom se přibližovali k našemu cíli. Když to bude těžké, posunuli jsme se dál a jsme na nové úrovni a přiměřeně tomu máme i nové výzvy.

Tragédie jsou vždy i nové příležitosti!

Logo Nový začátek

Nový začátek

Nový začátek po smrti
Nový začátek: Nemoci
Nový začátek: Vztahy
Nový začátek: Práce

Úplně vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru šité semináře stres managementu a meditační semináře!

Potřebujete pomoc nebo máte problém? ZDE nás můžete kontaktovat!

Máte problémy udělat nějaké rozhodnutí? Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.

Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.