Bílá magie & Poznání sebe sama

Aura

Energetické pole člověka

Každý živý předmět (člověk, zvíře, rostlina, věc…) má kolem sebe určité neviditelné pole - auru. Slovo "aura" pochází z řeckého slova "avron" a znamená "vánek". Je to energetické vyzařování člověka. V tomto vyzařování se zrcadlí i náš zdravotní stav, naše vlastnosti, charakter, ale i duševní a duchovní vývoj. Aura je u každého člověka jedinečná a neopakovatelná. Zmínky o ní najdeme už i v Bibli. Například:

"A když Aron a Izraelité uvidělí, že Mojžíšovi září tvář, báli se k němu přistoupit." (Exodus)


Auru je možné vnímat různými způsoby - někdo ji vnímá zrakem a rozeznává její barvy, jiní ji vnímají spíše pocitově.

Jednotlivé vrstvy aury: Aura se skládá ze čtyř složek. První část souvisí s energií. To znamená: Závisí na zdraví, na tom, do jaké míry je daný člověk v tělesné formě, na jeho věku, na tom, do jaké míry se vyspal nebo nevyspal, na momentální únavě. Nachází se v okolí těla od 0 do 30 cm. Člověk, který má schopnost ji vidět, ji vidí jako modré světlo. Pokud je člověk nemocný, bere silné léky, má negativní myšlenky, vznikají u něj v auře "díry", skrze které se potom mohou dostat démoni, kteří se potom mohou dostat při posednutí až do čaker.

Čakry souvisí s druhým typem aury, která se nachází v nás - v našem okolí od 5 až do 60 cm. Tato aura závisí na emocích, charakteru a intelektu. Přesně tyto věci - emoce, charakter a intelekt - se nacházejí v čakrách. Z toho vyplývá, že pokud má člověk například nějakou charakterovou vadu, vadu v intelektu nebo má dlouhodobě nesprávné emoce, projevuje se to na této úrovni. Samozřejmě co je správné a co je nesprávné je úplně samostatná kapitola individuálního rázu. Správné je to, co funguje s ohledem na cíl, kterého se snažíme dosáhnout.

Aura čaker: harmonická funkce

Stacks Image 1369734

Ilustrace © Anna Pospíšilová I Daghan-Malenky GmbH

Aura člověka při nedostatku energie

Stacks Image 1369739

Ilustrace © Anna Pospíšilová I Daghan-Malenky GmbH

Aura člověka při dostatku energie

Stacks Image 1369744

Ilustrace © Anna Pospíšilová I Daghan-Malenky GmbH

To už je aura, která může mít různou barvu. Tato barva závisí právě na tom, jaké emoce, charakter, intelekt konkrétní člověk má a čím se zabývá. Patří sem všechny barvy. Člověk může mít u hlavy jinou barvu, než jakou má u nohou.

Třetí část aury závisí na duchovním rozvoji. Má velikost 0 až několik 100 metrů. Několik set metrů má velikost právě u lidí, kteří jsou na vysoké duchovní úrovni jako například náš Mistr Buschido. Začíná vznikat tehdy, když se člověk začíná duchovně rozvíjet a začíná to jako takové "kulička" v oblasti našeho srdce nebo solar plexu. Tato "kulička" se potom neustále zvětšuje, a když má velký rozměr, vypadá asi takto - viz obrázky níže (nejprve je to jen kulička ve středu a potom se neustále rozšiřuje). Tato část aury je bílá, zlatá nebo stříbrná. Má pouze tyto 3 barvy a žádné jiné barvy zde nejsou. Nedá se říci, která z nich je lepší nebo horší.

Stacks Image 1369747
Stacks Image 1369749

2x Ilustrace © Anna Pospíšilová I Daghan-Malenky GmbH

Čtvrtá část aury závisí na tom, s jakými bytostmi je daný mág nebo duchovní člověk ve spojení. To znamená, že čím víc má různých duševních a duchovních spojenců, kteří pro něj pracují, tím výraznější je tato aura. Nemá žádnou barvu a můžeme ji popsat jako nějaký energetický vír nebo jiný útvar. Může vypadat například takto - viz obrázky níže. Závisí to i na karmě člověka. To znamená, že v závislosti na tom, jakou má daný člověk karmu, potom vypadá i tato další složka aury.

Stacks Image 1369755
Stacks Image 1369769
Stacks Image 1369752

3x Ilustrace © Anna Pospíšilová I Daghan-Malenky GmbH

Existuje spirituální sféra obklopující každou bytost, přírodní i tělesnou.
Emmanuel Swedenborg

Aura

Barvy aury a jejich význam

Aura má vícero barev. Na odstín barvy aury má vliv mnoho různých faktorů - náš momentální emocionální stav, naše myšlenky, zdraví, psychika, duchovní rozvoj a mnoho jiných. Barva aury nebo lépe řečeno odstín dané barvy tedy vždy odpovídá našemu duševnímu stavu. Jednotlivé barvy mají svůj pevný význam, ale u různých lidí se to může měnit.

Nefunguje to ale tak, že nějaká barva je pozitivní, jiná zase negativní nebo že odráží určité vlastnosti. Je to trochu komplikovanější, protože každá barva má tmavý a světlý odstín. Nejde o to, jestli má nějakou člověk zelenou auru a tedy je to něco pozitivního, nebo má zelenou auru a je to něco negativního. On může mít zelenou auru a může to být něco pozitivního i negativního. To znamená, že každá barva odráží určité vlastnosti, ale tmavý odstín té barvy odráží negativní vlastnosti nebo nepochopení určité věci a světlá barva nebo zářivá barva odráží zase pozitivní vlastnosti. Není možné to tedy zobecňovat v tom smyslu, že červená barva je dobrá a znamená to a to a nebo zelená barva je špatná a znamená zase to a to. Takhle to není. Žádná z těchto barev není ani dobrá, ani špatná, ale tyto barvy určitým způsobem vyjadřují duchovní a duševní stav člověka. Temné barvy hovoří o tom, že člověk něco nepochopil a světlé barvy hovoří o tom, že něco pochopil nebo se vyvinul. Kromě toho i každý orgán má tendenci zářit v jiné barvě. Tyto barvy souvisí do jisté míry i s barvami čaker.

Červená barva - odráží v první řadě sílu a přísluší první čakře. To znamená, že pokud má někdo dostatek vnitřního poznání, pokud stojí pevně nohama na zemi, pokud dokáže aspoň do určité míry ovládat svou sexualitu, má světle červenou barvu ve své auře a je to něco pozitivního. Ale pokud to jde do něčeho negativního, např. pokud někdo pracuje jako prostitutka nebo jako pasák nebo někdo nemá dobrý styk s realitou nebo je někdo agresivní, potom tato barva přechází do tmavě červené. Takže se nedá říci, že červená barva je dobrá nebo špatná, protože tady jde o to, jaký odstín červené barvy tam je.
Červenou barvou svítí pohlavní orgány. To znamená, že pokud má člověk nějakou fyzickou poruchu v rámci pohlavních orgánů, projevuje se to na této barvě. Pokud je vše v pořádku, také se to projevuje. Samozřejmě se to projevuje i tehdy, když jde člověk do extrému. Například když někdo odsuzuje sex, bude mít ve své auře tmavě červenou barvu nebo nějaký její jiný odstín. A stejně tak se bude projevovat opačný extrém, když bude střídat partnery nebo bude praktikovat sado-maso. Pokud má "normální" sexuální život, ve kterém se zaměřuje na kvalitu, je tato červená barva v pořádku.

Oranžová barva - oranžově, pokud je vše v pořádku, svítí játra. Jde tu v první řadě o rovnováhu aktivity a pasivity. Pokud je člověk příliš aktivní nebo pasivní, je tato oranžová barva poškozená. Stejně tak bude tato barva poškozená i tehdy, když jsou poškozená játra. To znamená pokud člověk pije nebo užívá nějaké silné léky.

Stacks Image 1369761

Foto © DeoSum http://www.istockphoto.com I pmalenky

Žlutá barva - pozitivní světle žlutá barva se projevuje u lidí, kteří mají určitou disciplínu a určité vnější poznání. To znamená, že mají určitý rozhled. Pozitivní vliv na to má učení se a to jakékoliv (např. cizí jazyk, matematika nebo cokoliv jiného). Patří sem i schopnost plánovat do budoucna. Tmavě žlutá hovoří naopak o slabé inteligenci. To znamená, že tyto věci se rozvíjejí tím způsobem, že člověk na sebe inteligenčně pracuje.
Žlutou barvou svítí střeva. Pokud má člověk problémy s trávením, projevuje se to i na jeho auře. A tak stejně se na střevech odráží strach. To znamená, že pokud má člověk hodně strachu, odráží se to v jeho auře na této žluté barvě.

Zelená barva - pokud má někdo dobré manažerské schopnosti nebo pracuje jako voják - důstojník s tím, že tuto službu využívá k dobrým věcem - např. na ochranu vlasti, ochranu majetku jiných, ochraňování slabších, ochraňování hodnot jako policista, má ve své auře světle zelenou barvu. Souvisí to i se schopností prosadit se v životě. Ale pokud někdo např. zabíjí lidi, je hrubý na ostatní, bije lidi nebo je sice voják, ale takový voják, který potlačuje jiné země a zabíjí jiné lidi (např. jako vojáci Islámského státu - IS), bude mít ve své auře tmavě zelenou. A tmavě zelená barva potom znamená něco špatného.
Zelenou barvou svítí žaludek a slinivka. To znamená, že pokud žaludek funguje správně, má tato zelená dobrý (světlý) odstín. Pokdu je ale žaludek zkažený, má člověk ve své auře tmavě zelenou barvu.

Modrá barva - souvisí v první řadě s komunikací. To znamená, že pokud člověk dokáže správně používat mlčení a mluvení, je modrá barva správně vyvinutá. Jak se píše i v knize Zasvěcení od Elisabeth Haich: "Mlčení a hovoření patří mezi dvanáct blíženeckých vlastností. Pokud člověk mlčí tam, kde by měl mluvit, je to špatné. Pokud člověk mluví tam, kde by měl mlčet, je to také špatné. Důležité je naučit se mlčet nebo hovořit vždy ve správném čase a na správném místě." Modrá barva souvisí i s pátou čakrou - tedy s hlasivkami a se štítnou žlázou. Tato 5. čakra nebo modrá barva může být poškozená i kouřením nebo životem ve špatném ovzduší. Nebo naopak může být podporovaná a posilněná čerstvým vzduchem, pohybem venku nebo správnými dechovými cvičeními.

Fialová barva - souvisí se 6. smyslem a se 6. čakrou. To znamená, že pokud je někdo blokovaný negativním nebo neustálým myšlením nebo nemá vyvinutý 6. smysl, tato fialová barva nebo správný odstín. A naopak, čím vyvinutější 6. smysl je, čím více se člověk dokáže dostat do bezmyšlenkového stavu, tím je tato fialová barva jasnější a silnější.

Když má někdo více nebo méně určitých barev nebo jsou tyto barvy temnější nebo světlejší, znamená to, že určité věci jsou u něj více nebo méně vyvinuté, nebo že určité jeho charakterové vlastnosti jsou lepší nebo hroší a tím směrem se potom musí ubírat.

Stacks Image 1369763

Aura

Jak posílit svou auru

Barva a záření aury je vždy důsledkem něčeho. A je to právě důsledek výše uvedeného. Každá část aury (všechny 4 složky) se musí posilovat svým vlastním způsobem. To znamená, že první část aury, jelikož je závislá na spánku a stravování, můžeme posílit přesně těmito věcmi - dostatečným spánkem, správným stravováním a podobně. Není možné posílit ji pouze tím, že si budeme okolo sebe vizualizovat určité světlo, Takto to nefunguje.
Druhá část aury hovoří o charakteru člověka. Když nějaký člověk není dobrým člověkem, nepomůže mu to, že si kolem sebe bude představovat světle modré světlo. Tímto způsobem vytvoří okolo sebe světle modrého elementála, ale s jeho aurou to nebud mít nic společného. Tuto část aury může posílit prací na svém charakteru. Je potřeba proto rozlišovat mezi elementálem a aurou. Třetí část aury si můžeme posílit prací na duchovnosti a čtvrtou část aury prací na spojování se s dalšími božskými bytostmi.

Elementál – je bytost, která byla vytvořená silnou koncentrací. Když do této silné koncentrace vložíme ještě silnou emoci, a když to spojíme s nějakým elementem, případně s nějakým duchem, vznikne elementál.
Například: Když si okolo sebe představujeme zářivě žlutou kouli s bodlinami, vytvoříme přesně takového elementála. Ale nemá to vůbec nic společného s naší aurou a jsou to dvě rozdílné věci.

Elementálové jsou vlastně bytosti, které vznikají tím, že člověk neustále na něco myslí. Když k tomuto nepřetržitému myšlenkovému pochodu přidá ještě emoci nebo se k tomu přidá nějaká modlitba nebo něco jiného, vnizká z toho elementál, který po čase může začít na daném člověku vampirizovat.

A když člověk nemá pod kontrolou své vlastní myšlenky, nebude mít pod kontrolou ani tohoto elementála a potom nastává problém.

Stacks Image 1369781

Jako názorný příklad bychom rádi uvedli jeden příběh o elementálovi psa z knihyStrovoloský mág od Kyriacose C. Markidese:

„Hovoří se v něm, že Daskalos měl jednoho žáka, který si vytvořil elementála psa, ale potom ho přestal ovládat. Tento žák dokázal vytvářet silné elementály. Vytvořil si elementála psa, kterému nemusel dávat najíst a on hlídal jeho dům. Čtyřicet dní se na tohoto elementála silně koncentroval a nabíjel ho éterem. Tento elementál ale zesílil natolik, že ho po nějaké době už nedokázal ovládat a v noci ho slyšel ještě i jeho sousedé. Elementál vždy získává vlastnosti toho, kdo ho vytváří. To je důležité vědět už při jeho vytváření a není radno na to zapomínat! Pokud ten, kdo vytváří elementála nemá někoho rád, elementál také nebude mít tuto osobu rád a zaútočí na ni. Platí to ale i naopak. Když někdo negativně smýšlí nebo je rozzlobený na tu osobu, která elementála vytvořila. I v tomto případě elementál zaůtočí. A toto se stalo i tomuto žákovi. Pes na něj začal útočit a už ho nedokázal vůbec ovládat. Nakonec přišel celý zoufalý za Daskalem a prosil ho o pomoc. Daskalovi se toho psa horko těžko pokařilo rozpustit a daného žáka vyloučil ze svého kruhu.

Logo Meditační výzkum

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93