Naučte se, jak správně meditovat!

Instrukce pro vaši meditaci

Meditace je stav, ve kterém meditující zcela nebo částečně zaměřuje svou pozornost dovnitř, na své myšlenky, pocity a tok energie, aby je sledoval a učil se je kontrolovat. Zároveň se meditující pokouší poznat původ svých myšlenek a pocitů i směr proudění energie.

Někteří lidé jsou toho názoru, že meditace představuje únik z našeho života, před našimi bolestivými pocity, nebo dokonce od reality samotné. Ve skutečnosti představuje meditace přesný opak. Meditace znamená vystoupit z hluku okolního světa a vrátit se zpět k jednoduché a klidné jasnosti tady a teď. Meditace znamená zastavit se a podívat se tváří v tvář realitě. V meditaci prozkoumáme naši mysl otevřeně a upřímně, aniž bychom cokoli popírali.

Všichni chceme být šťastní. Navzdory moderní technice a veškerému pokroku jsou dnes lidé ještě ve větším stresu, než kdykoli předtím, a nejsou zrovna nejšťastnější. Od dětství jsme naprogramováni tak, abychom něco chtěli a pak toho dosáhli. Na tom není nic špatného, ​​dokud nám naše cíle a přání nebrání v tom, abychom byli šťastní. Máme mylnou představu, myslíme si, že až poté, kdy něčeho dosáhneme nebo se někým staneme, že až když si o nás něco myslí ostatní nebo nás uznávají, že teprve tehdy budeme šťastní a spokojení. Takhle to ale nikdy nebude…

Dokonalost se nachází ve všem! Tvá slova se těžko poslouchají. Řeknu ti však toto: Dokonalost se nachází ve všem. Usilujte ji vidět. To je změna vědomí, o které mluvím. Nepotřebujte nic. Přejte si všechno! Rozhodněte se pro to, co přijde. Přeciťujte své pocity. Vychutnejte si pláč. Vychutnejte si smích. Uctívejte svou pravdu. A když všechny pocity odezní... Zachovejte klid. A vězte, že Já jsem Bůh.
Řečeno jinými slovy:
Vnímejte posvátnost okamžiku uprostřed největšího neštěstí! I tehdy, když umíráte s kulkou v hrudi, ba dokonce i tehdy, když vás hromadně znásilňují. Teď to zní jako něco nemožného. Když se však přiblížíte k úrovni Božského vědomí, dokážete to. Samozřejmě, že to nemusíte dělat. Záleží na tom, jak si přejete ten konkrétní okamžik prožívat. V okamžiku největšího neštěstí si musíte utišit mysl a ponořit se do hloubky své duše.
Automaticky to děláte tehdy, když nad ní nemáte žádnou kontrolu.
Mluvil jste někdy s člověkem, který autem sjel z mostu? Nebo se díval do ústí zbraně? Nebo se téměř utopil? Často vám takoví lidé řeknou, že v tom okamžiku se čas zcela zpomalil, ovládl jejich zvláštní klid a najednou necítili žádný strach.
"Nebojte se, protože Já jsem s vámi!" Přesně to mají má "poetická" slova říci člověku, který čelí neštěstí...
Ve vaší nejtemnější hodině Já budu vaším světlem. Ve vašem nejčernějším okamžiku Já budu vaší útěchou. Ve vašem nejnáročnějším životním období Já budu vaší silou. A proto... mějte víru!
Neboť Já jsem váš pastýř; přivedu vás na zelené pastviny; přivedu vás k tichým vodám. Vzkřísím vaši duši a budu vás vést cestou správnosti v Mém jménu.
A ano, nebudete se bát špatného, ačkoli byste šli temným údolím.
Můj prut a moje hůl vám budou útěchou.
Prostírám vám stůl před očima vašich protivníků. Leji vám olej na hlavu a kalich vám naplním až po okraj. Dobrota a soucit vás budou jistě doprovázet po všechny dny vašeho života a vy budete přebývat v Mém domě a v Mém srdci, navždy.
Neale Donald Walsch: Rozhovory s Bohem, Kniha 1-3, Kniha druhá: Společnost a změna vědomí, konec 11 kapitoly.

Meditace pro začátečníky

1. Posaďte se nebo si lehněte

Pokud sedíte, ubezpečte se, že sedíte pohodlně, jinak můžete začít pociťovat bolest v zádech nebo jiné části těla, což zbytečně odvádí vaši pozornost. Nejlepším způsobem je opřít se o něco.

2. Zavřete oči

Pokud jste unavení, můžete nechat oči otevřené, ale na něco se soustřeďte. Nejlepším způsobem, jak se soustředit, je dívat se do plamene svíčky.

3. Pozorujte svoje tělo

Pozorujte, jak dýcháte, jak dýchání způsobuje, že se vaše tělo trošku hýbe s každým nádechem a výdechem. Vnímejte všechno okolo vás - váš pokoj, zvuky, vůně, židli, na které sedíte, a tlak, který vyvíjí vaše tělo na židli…

4. Soustřeďte se na svůj dech

Nyní je čas zpomalit. Vizualizujte si, že všechno okolo vás se zpomaluje, i to, že dýcháte pomaleji. I vaše myšlenky již proudí pomaleji.

5. Pozorujte svoje myšlenky

Představte si, že jste v kině, sedíte a díváte se na film - a tento film je vaše mysl - vaše myšlenky. Jaké druhy myšlenke vám proudí hlavou? Jsou to myšlenky o práci, partnerovi, rozhovorech s některými lidmi, povinnostech…dovolených, budoucích plánech..? Pozorujte je pečlivě. Tyto myšlenky velmi ovlivňují vaše emoce a vaši pohodu! Dobré, konstruktivní a pozitivní myšlenky způsobují pozitivní pocity. Strach, pochybnosti, lítost a afirmace typu „Nejsem dost dobrý,“ „Mohu být oceněný jen pokud budu tvrdě pracovat“ a podobně způsobují negativní emoce, jako jsou smutek, depresi, hněv, nervozitu, frustraci a podobně.

6. Nebojujte se svými myšlenkami!

Nechejte je pouze přicházet a odcházet. Nepřemýšlejte o nich dále.

7. Teď se soustřeďte ještě houběji. Na vaše emoce, pocity

Pokud nejsou dobré, „vydechněte“ je pryč. S každým dalším nádechem se stále více a více uvolňujete.

Stacks Image 1369553

Foto © mstresnak I sstresnakova

8. Udělejte prohlášení

Zkuste si říct tato tvrzení a procítit je: „Jsem klid,“ „Jsem harmonie,“ „Jsem bezdůvodná radost.“ Můžete si pomoci i vizualizací - představujte si nějaká krásná místa, jako byste na nich byli a že všechno je jednoduše perfektní. Pokud to uděláte, bude jednodušší cítit se lépe.

9. Zůstaňte uvolnění a ciťte klid, harmonii a radost


10. Vraťte se nazpět

Když cítíte, že stačilo, vraťte se nazpět. Jemně zaměřte svou pozornost opět na svoje tělo, zhluboka se nadechněte, trochu se protáhněte a (pokud byly vaše oči zavřené) otevřte oči.

Meditace .MP3

První meditace


Meditace pro začátečníky i pokročilé .mp3 je dlouhá 17 minut a je vhodná zejména pro první meditace.

Na začátku je meditativní kytara s úvodem, který vysvětluje, co je to meditace. Potom následuje druhá část s dalším kytarovým doprovodem s afirmace.

Afirmace jsou myšlenkové vzorce, jejichž prostřednictvím vytváříme naše každodenní pozitivní prožitky a upevňujeme nové pozitivní myšlenkové vzorce.

Poté následuje hluboká relaxace s koláží různých zvuků přírody ... Užijte si to! A krásné meditace.

"Život člověka je to, co z něho udělají jeho myšlenky."

Hudba a slova jsou sice zvuky, ale prostřednictvím nich je možné vytvořit i ticho, klid a pohodu. Naučit se meditovat je velmi snadné. Nechte se jen vést.

V této meditaci je obsaženo 30 let našich zkušeností s meditacemi, hypnózou a tranše!

Stacks Image 1369545

Anděl a ďábel v hlavě

Každý z nás má ve své hlavě anděla a ďábla. Na začátku byste měli pracovat na své pozornosti, to znamená, že andělovi = lásce, vděčnosti a důvěře byste měli věnovat více pozornosti, než negativním myšlenkám. Naše pozornost je energie!
Negativní myšlenky jsou repetice = opakující se, a ve většině případů nepřinášejí ani žádné řešení. Je velmi důležité nevěnovat tímto neustále se opakujícím negativním myšlenkám pozornost. Nevěnovat jim žádnou pozornost znamená, že i pozornost ve smyslu NE, je pozorností. Například: Jsou dva způsoby, jak na něco myslet, buď chci myslet na něco konkrétního, nebo na něco konkrétního nechci myslet.

Například: Myslíme na červené Ferrari, jsou dva způsoby, jak můžeme myslet na červené Ferrari, pozitivní nebo negativní. Pozitivním způsobem je myslet na červené Ferrari, protože ho považujete za skvělé. Negativním způsobem je to, když si s tím spojujete špatné vzpomínky, například nehodu nebo pověru, neboť vám dal někdo do hlavy brouka, že když uvidíte červené Ferrari, stane se něco špatného. Pokud věnujete této negativní myšlence na Ferrari svou pozornost a věříte jí, vnitřně s touto myšlenkou bojujete. A červené Ferrari ve vaší hlavě bude stále větší a větší. To znamená, že bude vládnout našim myšlenkám.

Existuje tedy jen jeden způsob, jak nemyslet na něco, co nechceme. Musíte obrátit svou pozornost na něco jiného. Například doporučujeme meditaci s lotosovým květem, při které se soustředíte na lotosový květ ve 3. čakře. Nebo i na pocit lásky, vděčnosti a důvěry. Nebo na nějakou dechovou techniku, ale může to být i modlitba nebo mantra. Pouze tak se můžete osvobodit od negativních myšlenek. To znamená, že nemůžete udělat nic proti tomu, aby k vám tyto negativní myšlenky nepřišli, jsou normální.

Existuje takzvaný matrixová systém. Ďábel, Lucifer nebo i zlí duchové, kteří se nám neustále snaží vnucovat negativní myšlenky. To samo o sobě není žádný problém, problémem to začíná být až tehdy, když věnujeme těmto negativním myšlenkám pozornost. Takto to funguje i s reklamou, chce nás přesvědčit, že tento výrobek si musíme bezpodmínečně koupit.

Přitahuje naši pozornost, na chvíli zůstane v naší paměti, dokud si ho buď koupíme nebo nekoupíme. To znamená, že nemůžeme zabránit tomu, abychom do naší e-mailové schránky nedostali spam. Nicméně nesmíme spam otevřít a kliknout na link. Když to uděláme, automaticky nainstalujeme virus. Meditace znamená, že jsem si vědom toho, čemu věnuji svou pozornost. V meditaci, jakož i v každodenním životě si jednoduše zachovávám odstup od negativních vlivů a věnuji svou pozornost hlubším pocitem vnitřní lásky nebo dělám meditaci s lotosovým květem.

Stejné je to i s negativními myšlenkami. Nemůžeme zabránit tomu, aby k nám negativní myšlenky nepřišli, ale můžeme zabránit tomu, abychom se těmito negativními myšlenkami zabývali. To znamená prostřednictvím našeho postoje k negativním myšlenkám, zaměřit naši pozornost na pozitivní myšlenky a dát jim energii.
Můžete si to představit i tak, že nemůžeme zabránit ptákovi, aby přeletěl nad naší hlavou. Ale můžeme zabránit tomu, aby si na naší hlavě postavil hnízdo.

Nakonec ještě jeden malý indiánský příběh:

Meditace se světlem

Světlo je pro nás lidi velmi důležité. Během slunečních dní se cítíme lépe. Sluneční světlo má na naše tělo přímý účinek, reguluje biologické rytmy a stimuluje naše tělo. Moderní medicína už využívá světlo i na léčbu některých onemocnění.

Není tedy překvapující, že světlo můžeme používat i během naší meditace, a že bude mít pozitivní účinek na naše psychické a fyzické zdraví!

Nabízíme vám tři možnosti meditace se světlem. Měli byste si zkusit všechny tyto meditace se světlem a následně si vybrat jednu, která pro vás bude nejlepší, případně je můžete kombinovat tak, jak to cítíte.

1. Světelná koupel

Zavřete oči a uvolněte se. Začněte s chodidly a postupujte k trupu, rukám, krku a hlavě. Potom se soustřeďte na svoje dýchání, mělo by být pravidelné a rovnoměrné. Následně si vizualizujte světlo okolo vašeho těla. Ve skutečnosti se nacházíte ve středu světelné bubliny. Barva světla by měla být jasná a příjemná. Následujte svoje pocity - může být bílá, žlutá, růžová, nebesky modrá, fialová, zlatá… Pozorujte jejich účinky. Pokud máte problém vizualizovat si světlo, tak hledejte ve svojí paměti. Vzpomeňte si na krásný slunečný den někde venku v přírodě!

2. Světlo v nitru

Zavřete oči a uvolněte tělo. Začněte chodily a postupujte k trupu, rukám, krku a hlavě. Potom se soustřeďte na svůj dech, měl by být pravidelný a rovnoměrný. Teď si vizualizujte světlo v každé části svého těla. Začněte znovu s chodidly a následně přejděte k trupu, rukám, krku a hlavě. Pokud máte problém s vizualizací světla v některé části svého těla, je možné, že s danou částí máte nějaký problém nebo může jít o chorobu. Takže podnikněte potřebné kroky.

3. Vdechování světla

Zavřete oči a uvolněte tělo. Začněte s chodidly, postupujte k trupu, rukám, krku a hlavě. Potom se koncentrujte na dýchání, mělo by být pravidelné a rovnoměrné. Potom si představujte, jak s každým nádechem proudí do vašeho těla světlo. S každým výdechem si předststavujte, jak energie a pocity, které nejsou pro vás dobré, vycházejí z vašeho těla ven.

Stacks Image 1369575

Picture © sstresnakova

Meditace pro léčení těla

Všimli jste si, že myšlenky mají obrovský vliv na vaše tělo? Není to nic „výjimečného.“ Pokud chcete například zvednout svoji ruku, pomyslíte na to a zvednete ji. Všechny myšlenky, které máme, ovlivňují naše tělo! A teď popřemýšlejte o tom, jak vaše tělo ovlivní myšlenka typu: „Moje tělo není vůbec pěkné, má divný tvar..“ Možná máte „pravdu.“ Možná nevypadáte jako vítěz v soutěži fitness nebo profesionální tanečník. Nebo potřebujete zredukovat svoji hmotnost. Ale toto není důvod pro to, abyste neměli rádi svoje vlastní tělo! Potřebujeme se na naše tělo podívat z jiné perspektivy. Pravdou je, že nejsme jen toto tělo. Samozřejmě, naše tělo je součástí nás, ale vnímejme ho spíše jako užitečný nástroj než jako symbol naší hodnoty! Musíme znovu vidět jeho krásu a jedinečnost. A toto je účelem této meditace.

1. Sedněte nebo lehněte si

Pokud sedíte, ujistěte se, že sedíte pohodlně, jinak vás mohou začít bolet záda nebo jiná část těla a dostatečně se nesoustředíte. Nejvhodnější je opřít se o něco.

2. Zavřete oči

Pokud jste unavení, nechte oči otevřené, ale na něco se soustřeďte (například pozorujte plamen svíčky).

3. Vnímejte všechno, co je okolo vás

…váš pokoj, zvuky vevnitř i venku, vůně, tlak vašeho těla na židli, na které sedíte…

4. Soustřeďte se na svůj dech

Teď je čas zpomalit. Vizualizujte si, že všechno okolo vás se zpomaluje, i váš dech je pomalejší.

5. Pozorujte svoje tělo

Pozorujte, jak dýcháte, jak váš dech způsobuje to, že se vaše hruď hýbe s každým nádechem a výdechem. Vnímejte celé vaše tělo - nohy, ramena, trup, hlavu… Uvědomte si, že v nitru vašeho těla se právě teď dějí velkolepé věci! Trávení, biochemické procesy, transformace energie z jídla na energii/teplo, tlukot vašeho srdce, aktivita vašeho mozku… Naše tělo je něco výjimečného, symfonie milionů buněk, které pracují dohromady! Je to zázrak.

6. Popovídejte si se svým tělem

Co teď cítíte? Co byste teď nejraději řekli svému tělu, tělu, které vám dává možnost neuvěřitelného zážitku zvaného lidský život? Povídejte si teď se svým tělem s plným vědomím. Můžete mu říci nebo jako: „Ó, moje drahé tělo, děkuji ti za to, co jsi, že děláš to nejlepší každý den, že se snažíš poslouchat všechny moje pokyny. Přeji ti hodně zdraví a vitality. Jsi opravdu obrovským darem. Budu se snažit dávat ti jen to nejlepší - nejlepší výživu, zdravý pohyb, milující pozornost…“

7. Pozorujte, co se děje teď

Co cítíte, že vám „říká“ vaše tělo? Mluví s vámi prostřednictvím pocitů.

Stacks Image 1369563

Foto © a.schaffer I pmalenky

8. „Naskenujte“ svoje tělo od chodidel až k vrcholu vaší hlavy

Představte si, že můžete vidět, co je ve vašem nitru, uvnitř vašeho těla. Cítíte, že všechno je v pořádku? Nebo cítíte, že některé části nejsou v pořádku? Věnujte pozornost „problematickým“ zónám, nasměrujte tam svou pozornost a lásku/energii.

9. Vraťte se zpět

Dýchejte několikrát zhluboka. Nechejte věci jít. Pomalu otevřete oči a vraťte se do normálního stavu vědomí.

Stromová meditace

Jak již titulek napovídá, nejlepší místo, kde tuto meditaci uskutečňovat, je někde venku, v přírodě. Běžte do lesa nebo si najděte nějaké tiché místo v parku. Pokud je pěkný a slunečný den, medituje bosí.

1. Postavte se na trávu, nohy mírně od sebe. Musíte se cítit příjemné při tom, jak stojíte. Zhluboka se nadechněte a uvolněte se, relaxujte.

2. Pozorujte stromy okolo sebe. Stojí pokojně s kořeny v zemi a s větvemi natahujícími se ke Slunci a obloze

3. Zavřete oči. Představe si, že jste také strom. Vaše tělo je kmen, vaše chodidla jsou kořeny, vaše ramena a ruce jsou větve. Prociťte kořeny. Přerůstají z vašich chodidel do zeme. Jdou hlouběji a hlouběji, hledají si cestu skrz zem a kamení. Prociťte, jaké to je být zakořeněný v zemi. Ciťte zem, poslouchejte její šepot. Zvedněte ruku k Slunci. Představte si, že jsou to větve. Prociťte teplo a světlo, které přichází ze Slunce. Prociťe vítr ve vaší tváři. Prociťte vodu, která proudi vevnitř vašeho těla.

4. Co je za tím vším? Esence života, která proudí v každé bytosti na tomto světě. Je tomu tak u člověka, stejně jako i ve stromě nebo v malé mušce. Prociťte to. Nepřemýšlejte o tom! Nepřemýšlejte, jak byste se měli cítit nebo jestli to cítíte správně! Každý z nás má svůj jedinečný způsob, jak cítit a prožívat věci. Pokud žijete, tato energie je bezpochyby ve vás. Takže - uvolněte se a ciťte. Nechejte věci plynout…

5. Pokud cítíte, že už stačilo, vraťte se nazpět. Zhluboka se nadechněte, jemně soustřeďte opět pozornost na svoje tělo a otevřte oči.

Stacks Image 1369577

Foto © mstresnak I sstresnakova

Strom života

Základní význam Stromu Života vychází z funkce stromu jako zdroje životodárné potravy, léčivých plodů, kterými se živí i sami bohové a důležité stavební suroviny - dřeva. Strom Života pro nás ale znamená především lásku ke všemu živému. Je určen všem, kteří milují a respektují naši Planetu Zemi, lidi i zvířata.

Fantazii se však meze nekladou a každý si v něm může najít svůj vlastní hlubší význam. Může také symbolizovat propojení všeho ve Vesmíru, soudržnost a připomínku toho, že nikdy nejsme sami. Že každý z nás je součástí rodiny. Jeho složitá síť kořenů je symbolem předků, větve zase představují, jak tato rodina roste a rozšiřuje se po mnoho generací.

U nás v laskavostí Strom vyvolává pocit klidu a míru. Člověk, který se stromem života souzní, ctí rovnováhu mezi Zemí a Vesmírem. Bere každého jako sobě rovného a nemá vůči ostatním předsudky. Mezi stromy, do lesa, chodíme nejčastěji čerpat potřebnou energii a inspiraci k naší práci. Strom je vznešený. Na jeho majestátním pevném vysokém kmeni plápolají ve větvích něžné, křehké lístky.

K výrobě našich Stromů Života využíváme techniku macramé. Macramé nebo česky drhanými je řemeslo, či dokonce umění, které spočívá v ručním vázáni různorodých geometrických vzorů z přírodních látek bez využití háčků nebo jehel.

Laskavé Stromy Života jsou tvořeny v Boho stylu, který je o vyjádření vlastní osobnosti, kterou respektuje a neomezuje. Je symbolem svobody, je nespoutaný a pro svoji lehkost zároveň jemný a jednoduchý.

Stacks Image 1369685

Foto © Zuzka R. I pmalenky

Na našem spřáteleném e-shopu naleznete kompletní nabídku všech Stromů života,které jsme si pro Vás připravili. Čas od času naši nabídku aktualizujeme, aby nás ani Vás naše práce nepřestala bavit. Buďme k sobě i k naší Planetě laskaví, zasloužíme si to!.

Očišťující a harmonizující meditace

Tato meditace bude vyžadovat vaši představivost a soustředění. Může odstranit vnitřní blokády a v rámci toho obnovit proudění energie ve vašem nitru. Uvolněte se, nebuďte příliš vážní… Jednoduše si jen hrajte a relaxujte při tom. Abyste mohli dosáhnout harmonie a radosti, potřebujete být otevření tomu, co přijde, a nic neočekávat.

1. Sedněte si a uvolněte se. Zhluboka se několikrát nadechněte a s každým výdechem uvolněte svoje tělo stále víc a víc.

2. Teď se soustřeďte na svůj dech. Představujte si, že každý nádech a výdech přináší do vašeho těla sílu života, která je všude a umožňuje nám všem žít. Můžete cítit, že vaše tělo je stále víc a víc naplněné životem. Představte si, že tuto energii můžete přenést i do jemnohmotného těla, které se nachází vevnitř lidského těla, ve skutečnosti je o něco větší, než hmotné tělo… Toto tělo také potřebuje vaši pozornost a je ovlivněné vašimi emocemi. Představte si, že síla života ve vašem nitru pomalu rozpouští „uzly“ vevnitř tohoto jemnohmotného těla a energie prousí znovu bez překážek.

3. Prociťte tento proud ve svém nitru. Nemyslete, jen jednoduše buďte. Vyzkoušejte to, myšlení se ve vašem nitru zastaví. Teď se můžete cítit zdravější, živější a čistější. Pokud cítíte, že je to na vás až příliš mnoho energie, položte ruce na zem a nechejte energii proudit do země.

4. Pokud máte pocit, že stačilo, vraťte se nazpět. Zhluboka se nadechnětě, jemně zaměřte svou pozornost zpět na svoje tělo a otevřte oči.

Stacks Image 1369579

Foto © mstresnak I sstresnakova

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Slávka Strešňáková I Daghan-Malenky GmbH I Autorka: Slávka I Překlad: Monika a Dominika, Miguel

Meditace pro zklidnění mysli


Někdy po přežití rychlého a pracovně náročného dne, nebo po řešení nějakého problému či situace, je skutečně náročné meditovat. Sedneme si k meditaci, ale jediné co dokážeme, je pozorovat, jak stovky našich myšlenek letí přes naši mysl. A my nejsme schopny jim říct: „DOST!“

Toto jednoduché cvičení, které má původ v zenové praxi, pomůže uklidnit vaši mysl a zaměřit se na vyšší JA, na to kdo skutečně jste.

1. Posaďte se a uvolněte se. Udělejte několik hlubokých nádechů a výdech. S každým nádechem a výdechem je vaše tělo stále více uvolněné.

2. Pamatujte, že jste to VY, kdo ovládá vaše tělo. Dělejte to dál soustředěně několikrát, pozorujte s plným vědomím své nádechy a výdechy. Potom vědomě zvedněte vaši ruku. Pamatujte, že VAŠE PŘÁNÍ je ten kdo zvedá vaši ruku. Potom ruku spusťte dolů a uvolněte ji.

3. Nyní s toutéž vlastní vůlí, dopřejte svému tělu, aby se regenerovala a naladilo se na energii přírody, která je kolem vás. Začněte počítat do deseti. S nádechem řekněte jeden, a vydechněte. Potom pokračujte dále - dva, tři ... S každým nádechem je vaše tělo více a více harmonizovány a uvolněné.

4. Pokud si uvědomíte, že jste se ztratili ve svých myšlenkách, a přestali jste počítat, jen začněte znovu od jedna. Toto cvičení nemá předpisy, nemá pevná pravidla, tak se neciťte provinile, když se při něm ztratíte. Jen se jemně, nenuceně vraťte k odpočítávání. To je cesta, která vaši mysl znovu uklidní.

Meditace na uvědomění si NEKONEČNOSTI BYTÍ

K meditaci sedáme s plným vědomím, vždyť máme touhu i záměr. Touhu po dosažení nirvány a záměr dosáhnout ji. Nejlepší je na začátku se soustředit na dýchání. S plným vědomím vést nádech za pomoci bránice až k pupíku a postupně dechem zaplnit celé plíce. Když to uděláme několikrát, zjistíme, jak se změnilo naše vnitřní naladění, jak tělo reaguje na zvýšený přísun kyslíku i na něco jiného, ​​velmi neobvyklé. Necháme se vnitřně vést těmito jemnými pocity. Právě zde je nejvohodnější čas na zavolání Bušida a Jeremiase, našich spolupracujících energií. Nikam se nespěcháme a užíváme si volnosti nekonečnosti. Po několika minutách pokračujeme.

PRVNÍ KROK:
Představte si, jaké by to bylo, kdyby naše Země byla živou bytostí - naší Matkou. Jaké by to bylo, kdyby všichni lidé, zvířata a rostliny byli spolu v míru a ve vzájemném porozumění.
Představte si to nejkrásnější místo, jaké znáte a buďte chvíli tam. Prociťujte to, jaké to je.
Potom vezměte veškerou svou lásku, soustřeďte ji do jediného bodu a pošlete ji k Matce Zemi. Na všechna místa, která jste si vybrali. Řekněte si, že Matka Země je vaší skutečnou matkou. A teď pošlete veškerou energii, která je ve vás i kolem vás, do středu Země a čekejte, až se vám vrátí zpět.
Obraťte svou pozornost ke svým nohám, které se dotýkají podlahy – jako Země. Sledujte zda a jak se energie vrací několik minut.
Počkáme a užíváme si uvolnění.

DRUHÝ KROK:
Představte si, jaké by to bylo, kdyby za vší Energií existovala inteligence, moudrost a láska. Nazvěme na chvíli tuto Energii Božským otcem.
Představte si naši Galaxii a Mléčnou dráhu, soustřeďte veškerou svoji lásku do jediného bodu a pošlete ji do centra Galaxie. Nebo ji pošlete do středu našeho Slunce. Řekněte si při tom: Otec Bůh je mým otcem.
Pokud jste všechnu svou lásku poslali do centra Galaxie nebo Slunce čekejte na odezvu. Sledujte zda a jak se energie vrací několik minut.
Počkáme a opět si užíváme uvolnění.

TŘETÍ KROK:
Představte si, že všichni lidé jsou propojeni nevitelnou Energií lásky a porozumění.
Představte si, jaké by to bylo, kdyby opravdu všichni lidé byli spojeni láskou a porozuměním. A ještě víc - představte si, jaké by to bylo, kdyby všichni ti lidé, kteří vás milují a rozumějí vám, byli vaší rodinou.
Soustřeďte veškerou energii lásky do jediného bodu a pošlete ji všem lidem dobré vůle a při tom si řekněte: Všichni lidé, kteří hledají lásku, světlo a porozumění jsou mou rodinou.
Když jste všechnu svou lásku poslali k těmto lidem, čekejte na odezvu. Zaposlouchejte se do ticha nebo jemné hudby, která vám hraje a vnímejte, co k vám přichází.
Prociťujeme a užíváme si ty krásné CHVÍLE.

Nakonec poděkujeme Jeremiasovi a Bušidovi za jejich přítomnost a ukončíme meditaci.

Lidské tělo a duchovní vývoj

Když mluvíme o duchovním vývoji, musíme vzít v úvahu nejen naši mysl, myšlenky nebo emoce, ale také naše tělo. Všichni víme, že tělo je vstupní branou – je chrámem pro ducha, a že všechno co máme ve svém životě se odráží i uvnitř našeho těla. Co to tedy znamená?

Říkáme, že lidské tělo je místem, kde se všechno děje. Znamená to, že naše myšlenky a emoce se odrážejí a projevují v těle. A když přicházejí do našeho těla, vytvářejí v nás určitý pocit, reakci, chování nebo i pohyb. Tak naše myšlenky a emoce přímo ovlivňují tělesné zdraví, stejně tak jak stojíme, mluvíme nebo se hýbeme.

Například: Šéf řekl o mně něco špatného a nepravdivého. První, co nastalo, když tato informace přišla do mé mysli bylo, že moje mysl ji rozanalyzovala a vyprodukovala myšlenku, že je to nečestné a nespravedlivé. Tato myšlenka způsobila reakci v podobě emoce, v tomto případě zlosti. A co byl hněv? Reakcí v mém těle. Vytvořilo se teplo v těle, tvář zrudla a já jsem se začala nahlas bránit. Nebo i když jsem nesmělý typ člověka, tak jsem to jen proglgla a byla ticho. A moje dobrá nálada ten den byla pryč. Jen myšlenky plné hněvu mi běžely v hlavě. Tato situace vytvořila stres v mém těle. A stres v těle oslabuje imunitní systém, a takto dlouhodobě opakující se reakce, jak tato vytvoří zdravotní problém.

Tělo má však i schopnost učit se. Má dokonce svoji vlastní paměť. Opakujeme-li nějaké úkony nebo způsoby chování často, přichází zvyk. Když se tělo učí těmto chováním a rekacím, začíná je používat přednostně ve všech nastávajících situacích. Mnohdy nás původně zažité chování omezuje, protože s automatickou reakcí nereagujeme na určitou situaci správně, ale bez rozmyslu - automaticky (plně to vystihuje fráze „být mimo svoji mysl“).

To, co cítíme v našem těle, je práce našeho nervového systému, a podnět přichází z mysli. Pocity jako štěstí nebo neštěstí jsou také produktem našeho nervového systému. Takže, pokud víme, jak to pracuje, máme možnost svobodně se rozhodnout, co chceme cítit! Jde o to, že to musíme trénovat. To co je nejvíce v naší mysli, to převládá. Pokud myslíme více pozitivně než negativně, vytváříme více stavy štěstí a spokojenosti. A takto si vytvoříme zvyk, jak prožívat věci jinak – z jiné perspektivy vnímat svět kolem sebe. Z toho vyplývá, že štěstí je více naučená dovednost a zdravá volba, než reakce na vnější okolnosti.

Jak můžeme využít tohoto poznání v našem duchovním rozvoji? Můžeme jej využívat tak, abychom převzali kontrolu nad našimi nevhodnými reakcemi, nezdravými zvyky a škodlivým chováním. Můžeme je vědomě nahradit příjemnějšími a zdravějšími pocity jako rovnováha, klid nebo štěstí. To se nazývá somatické vědomí.

Jak to udělat? Přes pozorování našeho těla. Buďte si vědomi, co se děje ve vašem těle, když jste rozzlobení, nervózní nebo znechucení. Kde to cítíte? Co přesně cítíte? Pokud jste schopni to zjistit, budete schopni zastavit své emoce, než se rozvinou na škodlivou a nezdravou úroveň. Prvním krokem je rozpoznat to po přežité situaci. Potom jednoho dne budete schopni to rozeznat, když to znovu jde propuknout. A v tomto bodě budete mít možnost si vybrat, jestli budete pokračovat nebo to zastavíte, uklidníte se, a zareagujete zdravým způsobem.

Skutečným výstupem meditace a duchovní práce by nemělo být jen prohlubování poznání a meditačních dovedností, ale především zlepšení našeho vlastního života, životů ostatních a naplnění své existence na této Zemi. Proto potřebujeme dát všechno, co se učíme do praxe, do života, do našeho těla…

Meditácia a problémy so spánkom

Osobná skúsenosť

Přibližně před rokem, dvěma jsem si začala uvědomovat problémy s usínáním a spánkem. Bydlím v zahraničí, sama přes týden, s manželem přes víkend. Málokdy jsem měla problémy s usínáním / spánkem, když jsem byla doma na Slovensku nebo o víkendech. Většinou jen přes týden, když jsem byla sama. Ležím v posteli, plno připravena usnout a nic. Ležím, počítám ovečky, zavřu oči. Zkouším to znovu a znovu. Samozřejmě prescrollovať nesmyslně facebook, zapnout si pohádku a stále nic. Byla jsem zoufalá. A hlavně, člověk přijde z roboty o 23-té vyčerpaný psychicky i fyzicky a o 6-té znovu do práce. Do práce s dementních lidmi. Ten pocit, když je člověk tak unavený, že nedokáže ani usnout. Pokud jsem dokázala po 2-3 hodinách usnout, zdálo se mi, že nespím, budila jsem se vícekrát za noc a zkoušela jsem znovu usnout. Nulová kvalita spánku. Byla jsem zoufalá. Začala jsem s meditací. Samozřejmě, že to nebylo jen čáry máry fuk a problém zmizel.

Samozřejmě mi trvalo velmi dlouho, uvědomovat si své dotěrné myšlenky, které přišly akorát tehdy, když jsem si lehla a potřebovala jsem klid. Vše, co jsem prožila přes den, posuzování, co budu dělat, když ... A tak jsem začala meditovat před spaním. A stalo se to. Nevěřila jsem, ale ten pocit, když je člověk unavený a hned usne, je k nezaplacení. Pocit štěstí. Naplnění. Ten je super. Samozřejmě to lidské chtění. Vím, že meditace pomáhá a cítím to na sobě. Ale i tak se vynořují ty líné myšlenky, však dej si dnes pauzu, meditovat můžeš i zítra. Samé výmluvy, přemlouvání. Třeba se překonávat a začít pro sebe něco dělat je velká věc.

Doporučujeme přečíst si i knížku Efektivnější spánek: 21 základních strategií, jak si prostřednictvím spánku zajistit výkonnější tělo, pevnější zdraví a úspěšnější život ... od Shawn Stevenson .

Děkujeme za osobní skúsenost!

Logo Meditační výzkum

Instrukce pro Vaši meditaci

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají bez toho, abychom si to všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní. Můžete dosáhnout vše, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Jsme tu, abychom Vám pomohli a jsme rádi, že Vás při tom můžeme provázet

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.