Zdravá výživa ☞ Tipy a triky při stravování ✔

Zdravé stravování

Co znamená "zdravé stravování"?

Mnoho lidí si začíná uvědomovat, že i stravování je potřeba přizpůsobit tomu, čeho chceme ve svém životě dosáhnout. Ať už se jedná o práci, hobby, zdraví či dlouhý život, vše závisí na tom, jak se cítíme. A právě to, co jíme, ovlivňuje zdaleka nejvíc i to, jak se cítíme. Je to jeden z pěti základních bodů, které mají přímý a dlouhodobý vliv na člověka a jeho život. Pro rekapitulaci, mimo stravování mezi ně patří také vzduch, který dýcháme; způsob, jakým dýcháme; prostředí, ve kterém se nacházíme; fyzická kondice.

První krok, který musí každý udělat, je uvědomit si svou výjimečnost. Právě uvědoměním si své výjimečnosti může člověk přejít od všeobecných rad k radám určeným přímo pro něj. Tím, že jsme každý žili a žijeme v jiném prostředí, máme každý své silné, stejně jako slabé stránky někde jinde. Naše slabé stránky je potřeba posílit a ty silné dále rozvíjet. Zde, v návaznosti na to, že každý z nás je jedinečná bytost, platí, že co je dobré pro jednoho, může druhému uškodit nebo na něj působit neutrálně bez účinku.

Foto © Pixelbliss http://www.fotolia.com I pmalenky

Proto je velice důležité poznat svoje tělo a jeho reálný stav. "Reálný" neznamená to, co si myslíme, ale to, co s ním skutečně je. Systémy těla jsou navzájem provázané, a tak může bolest kolena znamenat problém s ledvinami, a proto bychom si marně kupovali drahé masti, které by sice mohly odstranit symptomy, ale ne podstatu bolesti. A tak by se nám problém stále vracel, postupem času s větší intenzitou. Právě odstraněním příčiny problému zmizí i jeho příznaky. Ne všichni jsou od útlého věku vedení ke zdravé stravě a k poslouchání vlastního těla. Zde se ale musíme také osvobodit od myšlenek a domnívání se toho, co by s naším tělem mohlo být, nýbrž mu skutečně pouze naslouchat. Tomu je potřeba se naučit a postupem času to přijde samo a automaticky s tréninkem.

Do té doby, než to přijde, je ale nejlepší navštívit člověka - odborníka, zabývajícího se celostní medicínou, která bere člověka jako celek a zná vzájemné vztahy mezi orgány, vztah těla s prostředím a vztah těla ke způsobu myšlení. Jedině takový člověk nám může určit to, co je zdravé právě pro nás a co nám pomůže v našem plnohodhotném stravování. A právě tehdy, když takovou stravou dokážeme své těla vyladit na vyšší úroveň, naučíme se ho časem i poslouchat. Pestrou stravou tělu ukážeme hromadu nových ingrediencí tak, aby si jejich účinek v sobě zanechalo jako program, který se spustí právě tehdy, když bude tuto surovinu opět potřebovat.

Osud národů závisí na způsobu, kterým se stravují.
Anthelme Brillat-Savarin
Biela mágia Pentagram

Energie Slunce

Zdravé stravování a bílá magie

Nejčistší formou energie je Slunce a jeho záření. Bez něj by život na Zemi neexistoval. Právě Slunce dodává životní energii potřebnou pro existenci života na Zemi. Přijímání takové energie v co nejkratším řetězci je i jejím nejefektivnějším využitím. Právě proto je vegetariánská nebo veganská strava pro člověka tou nejvhodnější, také v závislosti na jeho duchovním vývoji. Právě tento řetězec, kterým se k nám dostane sluneční energie ve formě stravy, se razantně zkracuje, když s něj vyloučíme jezení masa zvířat, která nakonec také přijímají životní energii ve formě stravy z rostlin. Z rostlin tuto energii dostaneme přímo v její čistější formě, nikoliv přefiltrovanou přes zvířata. Pokud to dokážeme spojit právě s potravinami, která dokáží našemu tělu doplnit to, co mu chybí, dokážeme tak své tělo udržet ve formě a přípravené ke splnění cílů, které si v životě zadáme.

Nejnovější studie a životy milionů lidí ve všech odvětvích dokazují, že rostlinná strava je plnohodnotná pro pestrý život. Výkony vrcholových sportovců - veganů nebo vegetariánů dokazují, že člověku nechybí ani síla, ani rychlost, ba právě naopak, že jí má dostatek a dokáže vítězit na všech úrovních a stejně tak dokáže překonávat všechny překážky.

Foto © Jürgen Fälchle http://www.fotolia.com I pmalenky

Ve zdravém těle zdravý duch.
Juvenalis

Vegetariánské stravování

Co je za tím?

Pokud člověk přechází na vegetariánskou stravu, existuje pár základních rad, které je potřeba dodržovat. Je třeba si uvědomit, že většinou je stravování i prodej potravin přizpůsobený lidem, kteří jedí maso. Stejně jako byste marně hledali doplňky na svůj mercedes v prodejně BMW, i když by některé mohly pasovat, také většinou v běžných prodejnách potravin nenajdete suroviny, které obohatí vaši vegetariánskou stravu. Musít tedy začít navštěvovat prodejny, které se specializují na prodej potravin pro vegetariány nebo pro lidi výlučně na rostlinné stravě. Samozřejmě, že pro lidi, kteří nikdy nenavštívili takovou prodejnu, se může zdát, že rostlinná strava je jednotvárná a nudná. Ale opak je pravdou a složení jídelníčku člověka, žijícího na rostlinné stravě, bývá častokrát pestřejší než toho, který jí maso. Samozřejmě tomu musí předcházet i určité vzdělání v oblasti takové stravy a jak jsme už připomínali výše, musíme poznat svoje tělo, svůj organismus, abychom mohli vhodně doplnit látky, které zrovna chybí. To je podstata stravování. V první řadě doplnění látek potřebných ke správnému fungování organismu a až v řadě druhé je vychutnávání si pokrmu. To je častokrát zaměňováno a přerostlo to až do takových rozměrů, že do sebe lidé například ve velkém lijí velice škodlivé slazené nápoje jen kvůli chuti. A to je jen malý příklad. S doplněním látek potřebných pro jejich organismus to nemá nic společného, což je proti hlavními důvodu, proč lidé přijímají stravu. Proto takový způsob stravování dříve či později přinese pouze problémy.

Všeobecně se dá říci, ze nejdůležitější suroviny pro nás jsou lokální suroviny. Ty by měly tvořit základní konstrukci našeho jídelníčku. Důvodem je to, že právě lokální potraviny dodávají tělu v největší míře to, co potřebuje v tom prostředí, ve kterém se nacházíme. Ostatní potraviny by měly být pouze doplňkem a zpestřením našeho jídelníčku. Samozřejmě že to platí pro průměrně zdravé lidi a nemusí to tak stoprocentně platit pro každého.

Foto © aboikis http://www.fotolia.com I pmalenky

Jinak se může stát i to, že pokud člověk potřebuje doplnit látky, které mu dlouhodobě chybějí a v nějaké exotické rostlině se nacházejí ve větší míře nebo z ní jsou snáze dostupné, není třeba trvat na tomto "pravidlu lokálnosti" a v jednotlivých případech je vhodná a někdy i dokonce žádoucí výjimka. Proto například raw strava na Bali je super zdravá, ale u nás v Evropě je vhodná pouze k pročištění organismu a to nejlépe v horkých letních měsících. Nedoporučuje se například dlouhodobě pro starší lidi s poruchami trávení.

Vzhledem k tomu, že plnohodnotná vegetariánská strava není běžně dostupná, by měl každý člověk, který se dal na takový způsob stravování, k němu přistupovat zodpovědně. Jednak kvůli svému zdraví, ale i kvůli příkladu pro ostatní. Je potřeba ukázat i druhým, že veggie strava není škodlivá, jak se většina lidí mylně domnívá. Stejně tak člověk, který váhá, se může přesvědčit o tom, že to není problémem a může sám na sobě vyzkoušet účinky takové veggie stravy. Pokud bude takových lidí stále víc, bude to v budoucnu o to jednodušší a jakmile se zvýší počet obchodů se zdravou veggie výživou, zvýší se i počet takových restaurací. Jak se říká - kde je poptávka, bude i nabídka.
Všechny případy, ve kterých člověk, který přešel na veggie stravu skončil v nemocnici, podvyživený a podobně, byly zapřičiněny právě nedostatkem vědomostí o takovém stravování.

Jednalo se o neznalost svého těla, co je pro něj vyhovující a žádoucí. K tomu nedostatečně pestrá strava a množství bludů o tom, co je zdravé a co ne, získaných z internetu, jakož i různých zkušeností lidí, kteří nemají dostatečné vzdělání v této oblasti a sami podlehli takovým bludům. A právě šíření takových bludů v této oblasti nevzdělanými lidmi, které si neuvědomují souvislosti, vedlo k mylným názorům na to, jak je tato veggie strava neplnohodnotná a dokonce i škodlivá. Naštěstí dnes už velké množství vrcholových sportovců dokazuje, že opak je pravdou. Kdo chce a hledá, ten si pravdivé informace najde. Stačí používat vlastní hlavu a pátrat. Ta správná informace si vás vždy najde, pokud po ní pátráte. Kritické myšlení je v tomto směru vždy velkou pomocí.

Výživová pyramida

Každý má svoje preference.

Existuje výživová pyramida, která určuje, co a v jakých poměrech by měl člověk konzumovat. Pokud se ale vrátím na začátek, kde jsem psal o tom, jak jsme každý jedinečný a každý máme jedinečný organismus, je tato pyramida v dnešní době pro většinu lidí nepoužitelná. A to i právě z toho důvodu, kde člověk žije. To, co je vhodné pro evropana na severu, neplatní pro evropana na jihu. Všeobecně platí, že člověk by měl jíst nejvíc obilovin, na dalším místě by měla být vařená zelenina, luštěniny na dalším syrová zelenina a syrové ovoce. Dále houby a různé doplňky, jako jsou mořské řasy, klíčky, semínka, ořechy, oleje a sýry.

Jenže člověk, který má sedavé zaměstnání má svou pyramidu jinou než člověk, který má fyzicky aktivnější práci nebo je vrcholovým sportovcem a i zde záleží na tom, v jakém sportu. Všechno to má vliv na druh stravy, které suroviny by měl jednotlivec konzumovat, jak je tepelně upravovat a jak často je jíst.
Uvedu jeden příklad: Všeobecně platí, že ovoce je vhodné konzumovat jen v dopoledních hodinách právě kvůli množství cukru.

Stacks Image 1370293

Foto © Bogdan Wankowicz http://www.fotolia.com I pmalenky

Na jedné straně tělu dodá množství energie hned ze začátku dne, na druhé straně je tato energie během dne i využita. Zatímco je-li ovoce konzumováno večer, zůstává množství energie nevyužité a může se ukládat do zásoby v podobě tuku a také může v člověku kvasit. Ale pokud je někdo aktivním sportovcem, může si dát ovoce i před večerním tréninkem i po něm. Závisí to jen na tom, jaký druh sportu nebo aktivity to je a co jím sleduje. Jiná strava po tréninku bude pro člověka, který běhá a jiná pro člověka, který cvičí v posilovně a jeho cílem je nabrat svalovou hmotu. Zatímco běžci by množství svalové hmoty překáželo. Takže u každého je potom složení jídelníčku jedinečné a ani pro jednoho neplatí všeobecná pravidla. Stejně tak to bude i s řidičem z povolání, které celý čas prosedí za volantem a např. zedníkem. Všechny tyto okolnosti by měl člověk brát v potaz a přizpůsobit si tak jídelní lístek přesně pro svoje potřeby. Není to tak složité a po krátkém čase se to stává rutinou. Je zde jen jedna věc, alespoň v této době, se kterou je třeba počítat. Zatím není na každém rohu obchod se zdravou výživou ani profesionální vegetariánská restaurace. Je proto třeba myslet dopředu a když vím, že jdu někam, kde nenajdu pro mě nic vhodného, připravím se na to a vezmu si to s sebou. Ať už je to do práce nebo na trénink, stále se to dá do značné míry předvídat a připravit se.

Jak už jsem psal, časem se to stane rutinou a věřím, že časem přibude víc a víc obchodů i restaurací, kde si takovou stravu budeme moci obstarat denně a ve vysoké kvalitě.

Chtěl jsem se vyhnout přesným popisům toho, co by kdo měl jíst a v jakém složení, a to právě kvůli jedinečnosti každého z vás. Zase uvedu příklad, který napoví trochu víc. Člověk, který se snaží získat svalovou hmotu by měl jíst více luštěniny, ale i různé řasy a obilniny. Ale ne každá obilnina, ne každá luštěnina a řasa jsou pro jeho organismus vhodné, a tak i po snažení se a dodržování takového jídelníčku vy změny nemusel vidět právě proto, že konzumoval pro něj nevhodné obilniny a luštěniny. Potom si může myslet, že infromace jsou nepravdivé a zavádějící, a právě tomu se chci v tomto článku vyhnout. Právě takové články, které berou lidi uniformně, zavádějí své čtenáře a to je jeden z mnoha důvodů, proč někteří lidé nejsou spokojení s takovou stravou a mají dokonce problémy. Ta cesta poznávání svého těla a sebe samého je na každém z nás. Je velmi vhodné se v tom poradit právě s člověkem, který opravdu zná souvislosti mezi stravováním a jedinečností každého člověka. Takoví lidé jsou a není jich málo. Ale i mezi nimi je třeba si vybrat ty nejlepší. Jde přece o zdraví….

Autor článku Jaro Hladík je odborník na výživu, dlouholetý šéfkuchař restaurace pětihvězdičkového hotelu, držitel ocenění Zlatá vařečka a hrdý člen našeho týmu Bílé magie. V současné době se věnuje pořádání úspěšných kurzů vaření na školách na Slovensku zaměřených na zvýšení vědomí o stravování a také pracuje na dalších projektech. Ve své magické práci má na starost české klienty.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně zdravého stravování, již neotálejte a kontaktujte nás!

Logo Zdraví

Zdravé stravování

Cítíte se nemocný, slabý nebo úplně bez energie? V takových případech lidé nejčastěji začnou brát nějaké léky. Paradoxně léky častokrát problémy jen zhoršují. Pomůžeme vám překonat vaše zdravotní problémy i bez dodatečných podpůrných prostředků či různých zázračných pilulek.

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte e-mailem. Těšíme se na vás!

Dokážeme se podívat na původ a příčiny vašeho onemocnění a pomoci vám najít cestu k navrácení tělesného a duševního zdraví.

Vystresovaný? Manager? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vytvořené stress management a meditační semináře!

Upozornění: Ak máte zdravotní problémy, konzultujte je se svém lékařem! Všechny naše odporoučení mají jenom informativní charakter a slouží jako pomocní prostředek.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93