Tipy & Triky & Návod

Rituál pro vyvolání elementálních bytostí

Dostat se do rovnováhy znamená otřást tím, jak momentálně vnímáme svět!

Tento rituál byl velmi neobvyklý, protože za normálních okolností se přivolává jen jedna bytost z jednoho elementu. Kvůli tomu, že tohoto rituálu se zúčastnili různí adepti magie, kteří měli různé potřeby a různé charaktery, dohodli jsme se s Marion a Buschidom, že přivoláme všetky elementy.

Každý adept magie měl přivolat ten element, který je pro něj, pro jeho vnitřní a magickou rovnováhu nejdůležitější. Obvykle se přivolává jen jeden element a nejsnáze se vyvolává právě ten element, který nejlépe odpovídá charakteru adepta nebo mága.

Například, pokud je někdo inteligentní, dokáže se prosadit, má spoustu energie a hodně toho v životě dosáhl, tak pak by bylo pro něj nejjednodušší přivolat nějakou bytost ohně a komunikovat s ní. Pro jeho vnitřní magickou rovnováhu to ale vhodné není. Nejde o to, abychom udělali všechny lidi stejných, ale některé věci, jako astrální bytosti nebo jiné magické operace jsou možné pouze tehdy, když je člověk ve vnitřní i vnější rovnováze. To lze dosáhnout snadněji, když přivolá bytosti, které neodpovídají jeho vlastnímu charakteru, ale tento jeho charakter doplňují..

Pokud je někdo úspěšným manažerem, který toho hodně dosáhl, je tedy spojen s elementem ohně, je pro něj lepší komunikovat s bytostí vody, protože bytost vody mu prozradí, co všechno mu v jeho osobním vývoji ještě chybí, na čem musí ještě zapracovat, jak může člověk např. soucítit s ostatními, tak říkajíc zvětšit svůj soucit, rozvinout více svou emoční inteligenci, nebo i udělat něco pro jiné lidi atd. Jde o to, že když jsou některé vlastnosti vyvinuty více a některé zase méně, tak se člověk dostává do nerovnováhy a nemůže se jako mág, a ani jako člověk dále rozvíjet.

Příklad: Ja (Pavol Malenký) jsem byl vždy dobrý v matematice, ale špatný v cizích jazycích a nikdy mi dobře nešly. Dokonce ani jako matematik se nemohu dále vyvíjet, nebo jen do určitého stupně, pokud nemluvím žádnou jinou řečí. Potom jsem obvykle omezen jen např. na slovenštinu a češtinu a některé ideje v těchto jazycích nejsou dostupné. Je výhodou, jestli se mi to líbí nebo ne, mluvit také německy, anglicky nebo rusky, protože se pak mohu dostat k většímu množství informací, které mě jako matematika posunou dál.

Dodatočná navigácia stránky

Matematické vzorce jsou v podstatě v jednom jazyce a pro matematika pochopitelné, ale informace, jak někdo přišel k danému vzorci nebo rovnici, může být vysvětlena v jiném jazyce, který já neovládám. Tehdy mi jen samotný vzorec velmi nepomůže.

Ďalším přikladem je: Někdo je velmi extrovertní, je rád středem pozornosti, rád se prezentuje, má rád kolem sebe přátele, rád se setkává s jinými lidmi a má rád zábavu. Smyslem magie není udělat z něj úplný opak, úplného introverta, ale jde o to, že jako mágovi by mu nemělo dělat žádný problém strávit pár dní o samotě, mluvit i sám se sebou. Naopak platí totéž. Pokud je někdo převážně introvert, bude jím i nadále, ale nemělo by pro něj být problémem, setkat se i s jinými lidmi, jít na nějaké přednášky nebo se vyjádřit na velkých akcích.

Rituál na Sylt

Původním záměrem rituálu na Sylt bylo představit žákům krále trpaslíků jako živelnou bytost elementu země (Pavel a Marion s ním mají kontakt již delší dobu)..

Pavel Malenký šel na místo, kde se vyskytují. Na tom místě je mnoho pověstí o výskytu trpaslíků. Vesnice ležící kousek od toho místa má v erbu kotlík plný sladké kaše, který tam je proto, aby lidé nezapomněli na časy, kdy se v tomto kraji trpaslíci vyskytovaly ve velké míře a lidé s nimi měli spory. Tato vesnice se dnes jmenuje Wenningstedt, ale tehdy měla jiný název.

Jak erb se používá dodnes v Neukirchen – Nordfriesland a také v Utersum pro celou oblast. Muži s trpaslíky vedli válku. Ženy přišli na bojiště s hrnci plnými kaše, aby se muži posílily, ale muži jen ustupovaly. Ženy to velmi naštvalo a tak začali proti trpaslíkům bojovat samy pomocí vařeček a lžic a polévat jejich tou vroucí kaší. Trpaslíky to zastrašili a muže to velmi zahanbilo, takže začali konečně opravdu bojovat a společnými silami vyhnali trpaslíky daleko od vesnice, na území Braderupu, kde jsme rituál provedli. To znamená, že trpaslíci a král se usadili v této oblasti.

Pro ty, kteří vědí také německy připojuji link na stránku, kde si můžete přečíst původní verzi legendy – Bitka obrov s trpaslíkmi.

Stacks Image 89

Pavel tam šel s žákem P. (ména žáků budou nahrazeny pouze iniciálami z důvodu výskytu osobních informací v průběhu rituálu) eden den dopředu, aby zjistili, zda je OK, aby tam ten rituál dělali a zda je král trpaslíků ochoten komunikovat i se žáky.

Stacks Image 336

Toto první setkání bylo velmi zajímavé a trochu nečekaný zážitek v tom smyslu, že král trpaslíků přišel a řekl Pavlovi, že není vhodné, aby o něm lidé určitého typu věděli a znali jeho jméno a sigil, ale že dává k dispozici své dva syny, kteří jsou ochotni s námi komunikovat a pomáhat nám a našim žákům a je i možné zveřejnit jejich sigil a jména. Tito bratři se jmenují Muray a Mahea.

Další zajímavou věcí bylo to, že se Pavlovi do komunikace přimíchána (v pozitivním smyslu slova) i další bytosti. Král trpaslíků řekl, že je také spojen s jednou bytostí ohně, která se jmenuje Hashemi a s jednou bytostí vody, Elwe, a že můžeme navázat kontakt i s nimi. Pavel Malenky navázal tedy krátkou komunikaci i s těmito dvěma bytostmi, které mu dali své Sigil a jména a dohodli se na čase, kdy mohou všichni společně navázat spojení i s dalšími žáky během rituálu.

Po dalším rozmýšlení a konzultaci s Buschidom (mistr Pavla a Marion, léčitel v Brazílii, duchovní mistr) se shodli na tom, který žák by měl komunikovat se kterou bytostí na základě jeho nebo její momentálního charakteru, tedy živelného nastavení. Aby byl celý rituál vyrovnaný, rozhodli se přizvat ještě jednu bytost, zastupující živel vzduchu. Jméno této bytosti je Haeli. Žáků bylo pět, pátý žák (P.) dostal za úkol vyvolat Strážce prahu, který se jinak nazývá také Démon smrti. Takto bylo rozhodnuto proto, že P. má tendenci se příliš soustředit na materiální věci a je třeba, aby si trochu shora uvědomil, co je vlastně podstatné a snažil se vidět celkový obraz - tedy ne jen to, co chce dosáhnout v tomto životě, ale i to, co je podstatné z hlediska všech životů. Také proto, aby začal lépe astrální cestovat, nebál se smrti a tak dále.

Místo pro provedení rituálu, byť takto pozměněného oproti původnímu záměru, mohlo být zachováno podle původního plánu. Bylo to možné proto, že se na tomto místě setkávají všechny živly: Voda jako Severní moře, Vzduch jako neustále foukající vítr, Země zastoupena již popsaným výskytem trpaslíků a Oheň, který jsme si jednoduše rozložili :-).

Rozdělení bytostí bylo tedy následující:

Muraya a Mahea, jako bytosti elementu Zeme, dostal na starost D., protože má určité problémy s financemi a v určitých věcech nestojí nohama na zemi. Bylo by pro něj jednodušší vzývat Vodu, protože je to umělec - hudebník, má cítění, snadno by to tedy pochopil a procítil, ale pro jeho rozvoj je lépe pracovat právě na Zemi, edy aby se o sebe uměl postarat, aby se lépe ukotvil v tomto světě a nelétal tolik v oblacích atd. D. byl zvolen tedy proto, že jeho zemní element, tedy vnitřní rovnováha, jakož i vztah k penězům, by měly být posíleny.

Pro něj jsou po 1. peníze špinavé. A to byla první věc, kterou mu trpaslíci řekli, že tato myšlenka je naprostý nesmysl. Pokud má toto hluboko ve svém podvědomí, nikdy nebude mít dost peněz. Jako druhé mu bylo řečeno, že by měl převzít odpovědnost za sebe sama a své okolí, měl by se starat o sebe i jiných, protože jinak se nemůže dále rozvíjet. Více toho D. popsal v listu a také o něm se další věci nemohou zveřejnit.

Hashea, jako bytost elementu Ohňa, dostala na starost J. kvůli tomu, že se příliš rozdává a má momentálně problémy s energií. Tyto problémy pramení z toho, že se příliš obětuje pro jiné. Má tendenci mít výčitky svědomí ohledně její minulosti a další nezpracované věci, na co se snaží "zapomenout" v práci. Protože to s prací přehání, je pak vyčerpaná. J. má velmi dobře vyvinutou citlivost, to znamená, že vodní element je u ní velmi dobře vyvinutý, avšak je vyvinutý až extrémní. Aby se to vyrovnalo, měla zavolat bytost ohně.

Bytost Ohne, teda Hashea, jí měla říct, co by měla dělat. Tedy jak má žít v rovnováze a odkud má čerpat energii. A to ve smyslu motivace, stravy, dýchání, ale i ve smyslu toho, kdy je dobré říci „Ne“. ato bytost souhlasí také s tím, že jeho jméno a také sigil budou zveřejněny. Některé věci byly určeny ale jen pro J. a nebudou zveřejněny. Důvodem pro to, že J. přivolala bytost ohne, e to, že se J. příliš stará o jiných

Stacks Image 330

Bytost ohne jí řekla, že oheň nemůže existovat sám o sobě. Bez podpory jiných elementů vyhasne. Potřebuje element země kvůli dřevu a potřebuje vzduch - bez těchto 2 elementů oheň nemůže existovat a pokud je element jako voda příliš silný, tak potom vyhasne.

Pokud někdo chce mít hodně energie, musí se naučit mluvit toto “Ne“, musí se naučit odpočívat, protože v opačném případě pak člověk vyhoří a dostane burnout, čcož znamená, že oheň vyhasne, protože člověk nedostává dostatečnou vyrovnávající energii z jiných zdrojů. Pro J. to znamená ve vztazích, stejně jako v práci, umět říci „Ne“ měla by tím pochopit, že se množstvím práce a přílišným obdarováváním jiných lidí pokouší získat od ostatních jen lásku. Tato láska tady je stále, ale nedá se v této formě koupit. Tímto „obětovaním“ se tato láska kvalitativně nezlepší. Tato potřeba lásky se tímto způsobem neuspokojí.

Stacks Image 320

Haeli, jako bytost elementu Vzduchu, byla přidělena G. Ne proto, že by potřebovala pracovat na své inteligenci, ale vzhledem ke svému věku. Má ještě málo životních zkušeností a znalostí a tím pádem to, na co by se nyní měla soustředit, je získávání širšího obrazu a náhledu. To znamená čtení, poznávání nových kultur atd., Aby získala co nejvíce znalostí a mohla se tím pádem i duchovně posunout někam jinam.

G. ji vzhledem ke svému nízkému věku jen jemně cítila, ale bytost jí i tak přenesla energii, díky které se G. bude nyní snažit více hloubat do věcí, číst, atd..

Elwe, jako bytost elementu Vody, byl vyvolávaný A., který je naopak příliš málo citlivý. Proto Voda, aby se jeho citlivost zvýšila. A. během rituálu pocítil určitý klid a vyrovnanost a silné energie, ale ke komunikaci jako takové nedošlo, opět kvůli jeho nižší citlivosti. Nyní, po několika týdnech od rituálu, se jeho citlivost výrazně zvýšila. Začal si také troufat na to, aby invokoval nebo evokoval určité bytosti, což dříve nebylo možné.

P. toho vzhledem ke svému věku také mnoho necítil, ale Strážce prahu se dostavil a nyní povede jeho situace k tomu, aby mu ukázal: „Dosáhneš své cíle ... a? Jaký to má smysl? Jaký to má smysl v celkovém obraze?“ Dostane ho do situací, které ho přinutí se zastavit a popřemýšlet nad tím: „Proč sem tu?“

Dostat se do harmonie

Jelikož jsme vyvolávali tolik bytostí najednou, Pavel ani nečekal, že by se některá z těchto bytostí objevila, že by je bylo vidět. Nezklamala velmi citlivá J., která velmi jasně kromě jejího přiděleného Hashea, s nímž měla velmi silný zážitek, viděla i trpaslíky a navázala s nimi určitou komunikaci. Samozřejmě pro Pavla, Marion a J. byly viditelné, pro ostatní alespoň do určité míry cítitelné.

U každého ze žáků vyvolal tento rituál něco jako otřes. Když člověk vyvolává bytost, která pasuje nebo přibližně odpovídá jeho charakteru, probíhá to hladce a vyladěně. Něco, co je ale opačného charakteru, což má daného člověka vyladit (to znamená posunout ho blíže k opačnému pólu, než ke kterému právě inklinuje), mívá podobný efekt jako když zatřesete lahví - vše se rozvíří. Všichni žáci, kteří se zúčastnili rituálu, formulovali následující dny po jeho proběhnutí podobně: „Potrebujem byť sám, veľmi veľa premýšľam, potrebujem určité veci zmeniť, chcem sa uberať trochu iným smerom.“ Kromě toho se spojení s elementálního bytostmi promítlo i do jejich snů , kde práce s nimi, u každého v jedinečné podobě, pokračovala a nyní i nadále pokračuje.

Bílá magiePentagram

Praktické vyvolávání elementálního bytostí

Jak již bylo uvedeno na začátku, na provedení rituálu si vybereme místo, které odpovídá danému živlu. Pro oheň je nutná přítomnost dobře živeného ohně, pro vodu e to čistá voda, např. jezero, horský potok atd., pro vzduch kdekoliv, kde např. dost fouká a pro zem ěkde ve skalách, v jeskyni a podobně.

Vhodné místo na rituál: Tento rituál může mít stejný účinek i tehdy, když ho uděláme doma, ale závisí to vždy od dané bytosti a od toho, kolik obětin tam dáme a kolik energie do toho vložíme. Na teoretické úrovni můžeme vyvolávat nějakou bytost i na letišti, ale problémem zde je soustředění. Bude to rušivé jak pro nás, tak pro bytosti, které chceme přivolat. Člověk si musí uvědomit to, že vyvolání a materializace určitých bytostí nebo to, aby se oni projevily, není snadné ani pro mága, ani pro danou bytost. A proto je potřeba pro mága a i pro bytost vytvořit ideální podmínky. To znamená, že na nějaké velmi teoretické úrovni to můžeme dělat i na letišti, ale na praktické úrovni s tou bytostí na letišti asi žádný kontakt mít nebudeme, protože to kvůli různým rušivým elementem nebudeme vůbec schopeni vnímat.

Stacks Image 290

A tak jistě bude i bytost rušena letadly a jinými rušivými vlivy. Kromě toho budeme na to potřebovat mnohem více energie, než kdybychom bytost vyvolávaly v tom místě, kde se tato bytost cítí jako doma, a kde jsou pro ni vytvořeny určité podmínky. To znamená, že když se chceme setkat s trpaslíkem, tak to budeme dělat v jeskyni.

Můžeme to teoreticky dělat i doma a můžeme být také úspěšní, ale pak si doma musíme dát dost předmětů, které v rámci analogií odpovídají elementu země. Pokud jsme schopni vytvořit si takové podmínky i doma na oltáři, tak to můžeme udělat i doma. Ale v jeskyni na to budeme potřebovat nejméně energie a nejméně podpůrných věcí kolem sebe, protože už jeskyně samotná odpovídá trpaslíkem a elementu země. Protože už samotné toto místo vyzařuje určitou energii bez toho, abychom tam přinesli nějaké odpovídající korespondence. Když porovnáme tyto tři místa a trpaslíků tak z toho vyplývá, že když v jeskyni budeme potřebovat energii, kterou označíme jako 1, tak na místě, kde se pravidelně provádí magie (např. V našem Centru pro bílou magii) budeme potřebovat energii, kterou by jsme označili jako 2 (to znamená 2 x takovou), a když to budeme dělat v obývacím pokoji, kde díváme televizor, tak energie, kterou budeme potřebovat je asi 5 x taková, a na letišti by ta energie měla být asi 30 x taková..

Důležité je upozornit, že neradíme vyvolávat více bytostí současně, pokud vedle sebe člověk nemá zkušeného mága. Lepší je soustředit se na komunikaci s jednou bytostí, záležitost uzavřít a další den nebo další týden se spojit s další bytostí.

Pokud u sebe při vyvolávání magický adept nemá někoho jako je Marion Daghan-Malenký, Buschido apod. a nemá tedy jistotu, že komunikace bude čistá, je třeba se ujistit, že komunikuje opravdu s tím, s kým chce. Odpovídá bytost skutečně tak, jak by odpověděla bytost, která náleží vodě nebo ohni?

Např. oheň nikdy nebude říkat nic o tom, jak se máme přizpůsobit, to bude říkat voda. Tedy podle tónu komunikace je třeba posoudit, zda je vyvolána opravdu ta bytost, kterou chtěl vyvolat.

Pro dobré přijetí energie a informací, které konkrétní elementální bytost mágovi odevzdá, je třeba s ní po určité době kontakt obnovit. Pokud se opravdu necháme vést a jdeme po té cestě, na kterou nás bytost směřuje, dostáváme se energeticky výše. Jakmile jsme výše, automaticky se mění naše vnitřní podmínky a tím pádem i věci, které máme nebo nemáme dělat, abychom byli v rovnováze. Díky tomu je možné, že D., který se nyní potřebuje více soustředit na to, aby si užíval současnou práci a vyrovnal se s tím, že je tam, kde právě potřebuje být, se dostane za několik měsíců na takovou úroveň, že bude nutné , aby tuto práci nechal a vydal se takovým směrem, jakým se bude jeho situace vyvíjet.

Ideální je navázat kontakt s elementální bytostí přibližněe jednou za měsíc, dyž je dobrá konstelace planet Slunce a Měsíce. To znamená vědět, v jakém znamení je Slunce a na základě toho určit, kterému živlu současné znamení patří. Podle toho se v daný měsíc soustředíme na daný živel.

Na vyvolání bytostí používáme jednak obecné sigily, příslušející živlům, jednak sigil patřící konkrétní individuální bytosti, se kterou chceme navázat kontakt a samozřejmě jméno této bytost

Magické formulky použité při našem konkrétním rituálu byly z části tajné, z části intuitivní, příslušející jen tomuto konkrétnímu případu, a z části použité z knížky „Magie“ od Josefa Veselého. Na tuto knížku vás také odkazujeme v případě, že chcete s elementálními bytostmi také navázat kontakt

Vhodné oběti

Každá bytost má své preference, tato doporučení mohou tedy platit pouze pro tyto konkrétní bytosti, které jsme vyvolávaly na Sylt a jiným bytostem, ačkoli odpovídají stejnému živlu, mohou být tak říkajíc "ukradené". Velmi záleží na úrovni dané bytosti.

Stacks Image 264
Hashemi, jako bytost ohně:
Cokoliv, co dobře hoří. To znamená kadidlo, santalové dřevo, kafr, vzácné dřevo.
Muray, Mahé, jako bytosti země:
V ideálním případě zlato nebo stříbro. Stačí maličký kousek, který má ale skutečnou cenu, jak ku příkladu dejme tomu měděný plíšek. Na to jsou tyto bytosti velmi citlivé. Tento kousek drahého kovu pak na místě rituálu zahrabeme, pečlivě ho schováme pod kámen, zkrátka docílíme to, aby ho tam nikdo jiný nenašel.
Stacks Image 272
Elwë, jako bytost vody:
Elwë je bytost vysoké úrovně, jde jí tedy o vyšší dobro vody. Stačí jednoduše dělat něco pro čistotu vody. Čistit každý den jezírko, udělat něco symbolické, jako např. podpořit místní organizaci zabývající se tímto tématem atd.
Haeli, jako bytost vzduchu:
Haeli je podobně jako Elwë bytost vysoké úrovně, proto je v jejím zájmu vyšší dobro. Udělejte něco pro očištění ovzduší nebo použijte dobré kadidlo. Stejně tak jsou vhodné dobré ptačí pera.
Stacks Image 611

Postup rituálu a meditace

V této části se budeme zabývat tím, jak dosáhnout vyvolání konkrétní živlových bytosti, případně jako meditovat obecně na element ohně, element vody, element vzduchu, element země nebo element éteru. Tyto dva postupy se od sebe liší, proto si je projdeme každý zvlášť, krok za krokem. Opakujeme, že tyto rituály a meditační techniky jsou již pro pokročilé.

Jména, Sigil a doporučení na vyvolání těchto elementálního bytostí zde uveřejňujeme záměrně. Na jedné straně na doplnění celkového obrazu o funkci 5 živlů v lidském životě, na druhé straně proto, abychom vám pomohli v tom, jak více do hloubky pracovat na dosažení rovnováhy.

ť už budeme používat jednu nebo druhou techniku, je dobré před každou z nich nejdříve udělat samohláskové cvičení na daný element a pentagramový rituál.

1.) Meditace na všobecní sigil elementu

Tento postup použijeme v případě, že nechceme evokovat nebo invokovat konkrétní živelnou mocnost, ale chceme posílit naše spojení, cítění a projevení některého z elementů v nás.

Po vykonaní samohláskového cvičenia, které děláme vždy ve stoje ve směru příslušné světové strany, odpovídající danému elementu, máme na výběr ze dvou meditačních pozic—vleže či vsedě. Ležíme samozřejmě na zádech, rovně natažení. Pokud si vybereme pozici v sedě, v ideálním případě zaujmeme zaujmout otosovou pozici, pozici polovičního lotosu, případně sed se zkříženýma nohama. V každém případě je však nezbytné, abychom seděli s rovným hřbetem.

Sigil jednotlivých elementů:

*KKlikněte pro zvětšení obrázku!

 • Sigil - Element ohně

  Sigil - Element ohně

 • Sigil - Element vody

  Sigil - Element vody

 • Sigil - Element vzduchu

  Sigil - Element vzduchu

 • Sigil - Element země

  Sigil - Element země

 • Sigil - Element éteru / ducha

  Sigil - Element éteru / ducha

Další postup závisí na tom, na který živel chceme právě meditovat. Vždy si vybíráme jen jeden, a to ideálně podle toho, v jakém znamení se právě nachází Slunce - každé znamení totiž odpovídá svou povahou jednomu ze 4 živlů. Na éter, tedy ducha, můžeme meditovat kdykoliv.

 • Ohnivé znamení - Beran, Lev a Střelec
 • Vodní znamení - Rak, Štír a Ryby
 • Vzdušné znamení - Blíženci, Váhy a Vodnář
 • Zemská znamení - Býk, Kozoroh a Panna

Zaujmeme preferovanou meditační pozici. Jsme v bezmyšlenkovitě stavu. Řekneme mantru „Nome Ten Buschido Tischami“. Tato mantra platí ale jen pro žáky Pavla a Marion. Pro ostatní doporučujeme obecnou mantru „Om Só Ham“. Zaujmeme pozici rukou nebo mudry podle toho, na který element meditujeme a také na tom, zda sedíme nebo ležíme. (Viz obrázky)

Mudry pro jednotlivé elementy:

Element vzduchu, element ohně, element vody, element země

*Kliknite pre zväčšenie obrázku!

 • Element Ohně - v sedě

  Element Ohně - v sedě

 • Element Ohně - v lehu

  Element Ohně - v lehu

 • Element Vody - v sedě

  Element Vody - v sedě

 • Element Vody - v lehu

  Element Vody - v lehu

 • Element Vzduchu - v sedě

  Element Vzduchu - v sedě

 • Element Vzduchu - v lehu

  Element Vzduchu - v lehu

 • Element Země - v sedě

  Element Země - v sedě

 • Element Země - v lehu 1

  Element Země - v lehu 1

 • Element Éteru - hlboká koncentrace

  Element Éteru - hlboká koncentrace

 • Element Země - v lehu 2

  Element Země - v lehu 2

Všechny fotky © Monika Slivová I Pavel Malenka I Marion Daghan-Malenkov I Daghan-Malenkov GmbH

Provádíme 7 hlubokých (plných jogických) nádechů nosem, nasledovaných 7 výdechy ústy. Dbáme na to, aby výdech byl opravdu hluboký a úplný, ideálně dvakrát delší než nádech. Během toho si už vizualizuje příslušný sigil takovým způsobem, že se "jím stáváme".

Na sigil se soustředíme tak dlouho, dokud nám 3 x neujde pozornost. Co v praxi může znamenat, že to poprvé vydržíme například půl minuty, podruhé 2 minuty a potřetí 15 minut. Výsledky jsou velmi individuální, každý udrží svou pozornost jinak dlouho - závisí to na schopnosti koncentrace meditujícího. Také je třeba zmínit, že tato doba, během níž udržíme daný sigil v pozornosti, se bude postupem času prodlužovat. Nečekejte tedy zázraky hned během první meditace, protože trpělivost a píli přináší své ovoce a důležité jsou dlouhodobé výsledky, které se dostaví - u někoho dříve, u někoho později.

Poté co nám potřetí ujde pozornost, pustíme mudry a dále meditujeme "volně", tedy bez očekávání a cíleného směrování a to tak dlouho, jak potřebujeme. Bezprostředně po meditaci si do svého magického deníku zapíšeme, co jsme zažili. A to i v případě, že jsme nic nezažili.

2.) Rituál pro vyvolání konkrétních živlových bytosti

Pokud chceme přivolat konkrétní bytost příslušející jednotlivým elementům, bude náš postup zcela jiný. Také zde máme na výběr ze dvou možností – evokace nebo invokace. Při evokací nám jde o vizi, případně přímo zhmotnění dané bytosti, invokací rozumíme spíše vnitřní přežití a ztotožnění se s bytostí.

Ať už si vybereme postup jeden nebo druhý, před zahájením vyvolávání vždy provedeme ochranný velký pentagramový rituál, vytvoříme magický kruh, ve kterém budeme rituál provádět a provedeme Samohláskovou cvičení odpovídající danému živlu.

Sigily živelných bytostí:

*Klikněte pro zvětšení obrázku

 • Sigil bytosti elementu Ohně

  Sigil bytosti elementu Ohně

 • Sigil bytosti elementu Vody

  Sigil bytosti elementu Vody

 • Sigil bytosti elementu Vzduchu

  Sigil bytosti elementu Vzduchu

 • Sigil bytosti elementu Země - Muray

  Sigil bytosti elementu Země - Muray

 • Sigil bytosti elementu Země - Mahea

  Sigil bytosti elementu Země - Mahea

Evokace elementálních bytostí

Za magickým kruhem vytvoříme tzv. trojúhelník zjevů – tedy místo, kde chceme, aby se daná bytost zjevila. V trojúhelníku umístíme oběti pro danou bytost (viz výše), nakreslený sigil dané bytosti a v magickém kruhu směrem k trojúhelníku zapálíme silné kadidlo opět odpovídající dané bytosti.

Trojúhelník zjevů - například na Sylt jsme ho vytvořili tak, že tam byl písek a v rámci toho písku jsme udělali velký kruh a na vnějším obvodu toho kruhu jsme v tom písku nakreslili trojúhelníky. Tento trojúhelník ale můžeme udělat tak říkajíc z čehokoli (např. Z lasa, křídy, nakreslit ho na nějaký velký papír a podobně). To, co je podstatné je, že si musíme uvědomit to, ať už jde o kruh nebo trojúhelník zjevů jako takový, že není podstatné to, do jaké míry je uděláme na fyzické úrovni (např. Na fyzické úrovni mohu mít deku a na ní udělám kruh, ale tato deka mi nebude nic platná, protože přes deku projde každý duch tak, jak projde přes zeď).

Při magickém kruhu nejde tedy o to, abychom ho udělali křídou, vonnou tyčinkou, lasem, nebo abychom měli nějakou podložku, ale jde o to, abychom se dostatečně soustředili a vytvořili soustředěním ochrannou kouli kolem nás.

Podobné je to i s trojúhelníkem zjevů. To znamená, že si ho nějakým způsobem fyzicky nastíníme (např. Do písku, vytvořím ho lasem nebo křídou a podobně), ale to podstatné je to, že se pak soustředíme na trojúhelník a na danou bytost nebo sigil. Dále je podstatné to, že v tom trojúhelníku zjevů je kadidlo nebo nějaké dary, oběti nebo jiné věci, které pak daná bytost používá jako potravu na to, aby se mohla zhmotnit a projevit. Toto jsou podstatné věci. To znamená, že je jedno, jestli ho uděláme křídou nebo tam dáme laso, nebo řetěz, ale podstatné je, aby tato čára nebyla přetržena (ať už kruh nebo trojúhelník) a abychom se soustředili a dali jsme do toho i něco, co bytost může použít jako potravu..

Konkrétně na ostrově Sylt jsme byli na pískové pláži, a proto jsme to udělali v písku. Ale to podstatné nebyl trojuhelnik v píseku, ale soustředění a oběti, které jsme dali do trojúhelníků, případně Sigil bytostí, které jsou v trojúhelnících (na Sylt jsme my tyto Sigily ještě neměli, protože bytosti nám je dali pouze při tomto rituálu, ale je to podstatné pro jiné).

Stojíme nebo sedíme v magickém kruhu, soustředíme se na sigil konkrétní bytosti a její jméno a odříkávame magické formulky. Jejich znění bude ze zkušeností vždy trochu jiné - na jedné straně použijeme zavedeny magické formulky (pro inspiraci doporučujeme knížku Magie od Josefa Veselého), na druhé straně modlitby, které jsme dostali od svého Mistra, a tak jistě spontánní zaklínání, které nám přijdou během dané situace.

Bytost se zjeví v trojúhelníku.

Invokace elementálního bytostí

Pokud chceme bytost invokovat nebo astrálne cestovat za účelem setkání se ní, provedeme opět velký pentagramový rituál a samohláskove cvičení a následně si nejlépe lehneme.

Představíme si, že jsme v jakémsi praku a před sebou máme sigil dané bytosti. Prak natáhneme a necháme se prostřelit přes ten sigil. Dále pak už komunikuji s danou bytostí.

Zkušenosti žáků z rituálu ☝️

Rituál Sylt 2016 / Hashemi

Ahoj Pavel,

de je můj zážitek z rituálu s elementy: Můj element byl oheň. Velmi silně a intenzivně jsem cítila střet s ohněm.

Zavolala jsem mého ducha a on byl velmi přítomný. Šlo o mou práci a způsob práce. Bylo mi vysvětleno, že jsem v dětství stále hledala potvrzení toho, abych byla uznávána a aby si mě jiní všimli. Stále mi bylo opakované, jací dobří jsou jiní lidé, ale to člověk může dosáhnout jen s troškou píle a práce. Dodnes mám tyto věty v hlavě a znovu a znovu mi byly vtloukány. Bylo to velmi emoční, ale ten hlas mi ukázal, že se jen mám naučit milovat sama sebe takovou, jaká jsem, a s láskou už více nepotřebuji žádné potvrzení, ale přichází to ze srdce. Nepotřebuji potvrzení, mám si věřit a důvěřovat.

Dny poté byl stále někdo se mnou, držel mi ruku, při každé meditaci jsem dostala novou informaci, kterou jsem měla pro sebe zpracovat. V noci jsem měla sny, viděla jsem šňůrku s uzly, které jsem postupně rozplétat. Úkolem bylo opustit to staré, to co se už stalo, i když mě to stále setkává. Prostřednictvím práce se to dá jen potlačit. Mým úkolem během těch dvou týdnů bylo naučit se opustit minulost, odpustit a přijmout sama sebe.

Různé osoby mě setkávají při meditaci a v noci, které mi jako dítěti dali pocítit hodně bolesti, o čem zde nechci velmi mluvit. Prožila jsem tyto věci a na konci snu jsem jim odpustila. V sobotu bylo setkání s mou mámou, Žebrácká, ženou, která žije na ulici, byla opilá a prosila mě o cigaretu. Nazvala mě poklad a říkala mi, že její dcera se jmenuje XY, že má probodnuté srdce, a její muž ji včera večer zbil a chce jít jen k její dceři. Hned jsem věděla, že je to ona, ale nemohla jsem jí odpustit, ráda bych ji vzala do náručí, ale něco mě zadrželo. Jsme doma a totálně jsem se složila na zem, styděla jsem se, že jsem jí neodpustila, že jí nemohu pomoci a pak se mi znovu vrátil ten odpor a znechucení ze sebe samé, ta hanba. Co to má znamenat, proč jí nemohu odpustit? Prožila jsem horší věci, jak to s mámou. Od pondělí se snažím opět rozptýlit se prací, jak mohu pokročit ??? Na co si mám dávat pozor a co mám dělat.

Nestačí milovat jen sama sebe, musím si odpustit, a všem, kteří mi ublížili, ale i tak to nedokážu. Rituál to vše vynesl znovu na povrch a já si myslela že tyto věci mám už dávno zpracovány.

Vím, že práce nemůže mou bolest vzít pryč. Dej mi prosím cvičení, abych se naučila odpustit jim a naučila jsem se přijmout sebe samu takovou, jaká jsem.

Děkuji za tuto zkušenost.


Rituál Sylt 2016 / Muray, Mahea

Ahoj Pavel,

ještě jednou se ti chci poděkovat za tento nádherný zážitek. Velmi se mi to líbilo a také místo bylo pro mě velmi mystické a plné energie. DĚKUJI

Zážitky a názory: po rituálu jsem cítil, že bych chtěl být raději sám a v klidu. Když jsem se vrátil domů a šel jsem do práce, písemně jsem vzal zpět svou výpověď a řekl jsem si, že tento čas natáhnu. Jsem plně motivován pustit se do toho !!!

Pak jsem měl super zkušenost při meditaci s duhou a andělem na nebi.

V noci se mi něco zdálo, na co jsem si už ráno nemohl vzpomenout. Až na to, co jsem ti poslal přes WhatsApp. Cítil jsem se však ráno velmi dobře, předpokládám, že to byly dobré sny. Jednou jsem měl rozhovor, ve kterém mi bylo řečeno, že toto není moje cesta. Vzal jsem to na vědomí a pokračoval jsem dál.

Od té doby kolem sebe vidím a zažívám mnoho věcí, zmatků a cítím hodně odporů. Čím dál tím víc a víc mám pocit, že mé okolí ke mně už více nepatří, i když to všechno připisuji práci. Já / my se cítíme jako otroci, se kterými se člověk hraje. To je vyčerpávající. V noci spím velmi dobře, ale i tak se ráno budím unavený, a když vstanu, cítím za očima a na čele silný tlak. Později to znovu ustoupí. Odkdy jsem opět doma, cítím se stále více a více vnitřně velmi rozrušený. Je to vnitřní hněv a agresivita a nemyslel jsem si, že se něco takového může ještě takto silně projevit.

Snažím se věci v práci a kolem mě, co nejlépe přijmout, ale stále se mi to nedaří vždy. I můj způsob komunikace je pro mě velmi zarážející, někdy si říkám jen tak okrajově, abych sám sebe vzal do náručí a uklidnil jsem se.

Pokud by si chtěl se mnou promluvit, klidně mi napiš.
S pozdravem, XY

Logo Rituál Sylt

Rituál pro vyvolání elementálního bytostí

Experimentujte a nevzdávejte se!

Jelikož jsme každý individuální bytost s rozdílnými preferencemi a vlastnostmi, každému z nás je blíže něco jiného. Někdo má rád teplo, jiný zimu, jeden rád maluje, druhý zase zpívá, někomu chutná špenát, zatímco jinému se chce zvracet už když slyší jeho název.

Právě tuto individualitu je nutné brát také v úvahu a hlavně během magické praxe. I když je dobré obecně dodržovat zavedené postupy, protože mají tak říkajíc vyšlapanou cestičku v astrálu, díky které efektivně fungují, zůstaňme kreativní. Pokud se jednomu mágovi osvědčil určitý postup rituálu, ještě to nemusí nutně znamenat, že se přesně takto osvědčí i vám.

Pokud například nemáte hudební nadání a namísto tónu potřebného pro Samohláskovou cvičení vydávají vaše hlasivky skřekot, který rozezvučí úplně jiné sféry, než které potřebujeme pro navázání kontaktu s elementálního bytostí, zkuste zapojit například vaše malířské sklony a naladit se tímto způsobem. Dobré je to, co funguje s ohledem na cíl, který se snažíme dosáhnout!

Samozřejmě také není dobré snažení vzdát hned po prvním neúspěšném pokusu a zkoušet pokaždé něco jiného jen proto, že se nám to akorát dnes takto nepodařilo. Buďte vytrvalí a až když se pevně přesvědčíte o tom, že právě tento postup není zcela ideální, přistupte k jeho alternaci.

Závěrem tohoto článku přidáme snad už jen inspirativní příběh:

Několik mudrců se tvrdošíjně dohadovali o tom, čí způsob víry a uctívání je ten nejlepší. Protože měli všichni pádné argumenty, nemohli dojít k žádnému závěru. Obrátili se tedy k Šivovi, aby jejich spor rozsoudil.

Ani ten však nebyl schopen určit, která z metod by byla nejlepší, a tak se rozhodli spojit se s Bohyní nepodmíněného Poznání, transcendentní Prasilou Vědomí prostupující všechny tři stavy života (bdění, snění a hluboký spánek). Ve společné meditaci ji vyvolali a ona jim řekla:

"Mudrci! Vaše dotazy budou zodpovězeny, protože vždy odpovím těm, kteří jsou se mnou. Jsem abstraktní inteligence, z níž vesmír počíná, v níž rozkvétá a do které se rozpouští jako obrazy v zrcadle. Nevědomý Ma zná jako hrubý svět, moudrý Ma však cítí jako své vlastní, čiré Bytí, věčně hořící jako "Já-Já" v jeho nitru. Tohoto poznání lze dosáhnout jen v hlubokém tichu myšlení prostého vědomí, které je podobné hlubokému moři bez vln.

Milí jsou mi ti, kteří jsou se mnou v meditaci. Milejší jsou mi pak ti, kteří se mnou zůstávají i během běžného bdělého stavu. Ještě milejší jsou mi ti, kteří se mnou zůstávají během snění. A úplně nejmilejší jsou mi pak ti, kteří se mnou jsou i během hlubokého spánku. "

(Převzato a upraveno z knížky “Tripura Rahasja“ od Jiří Vacek)

Upozornění: Tento rituál není vhodný na opakování a nezveřejňujeme ho kvůli tomu, aby ho někdo opakoval !!! Za normálních okolností se přivolává vždy jen jedna bytost a podle této bytosti se pak volí i místo. Když budeme evokovat např. nějakou bytost vody, tak ji budeme evokovat někde u vody. Když budeme evokovat trpaslíků, tak si na to najdeme na Slovensku nějakou jeskyni.

Chtěli byste se naučit meditovat? Vše o meditaci.

Potřebujete pomoc nebo máte problém? Kontaktujte nás ZDE!

Autori Pavol Malenký & Monika Slivová I Všetky ilustrácie na tejto stránke © Anna Pospíšilová & Daghan-Malenky GmbH I Všetky fotografie na tejto stránke © Michal Kubík & Pavol Malenký & Daghan-Malenky GmbH

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93