Kontakty s druhým světem

Vymítání duchů, Provázení umírajících. Magie.

Kontakty s jiným světem

Vedení zemřelých duší do světla, osvobozování duší

Nabízíme vám pomoc s nadpřirozenými jevy. Všude tam, kde je potřebná pomoc na astrální úrovni. Máme schopnost vydávat se do jiných světů a úrovní, kde můžeme komunikovat s nadpřirozenými bytostmi, které za normálních okolností nejsou viditelné, ale jejich přítomnost je zřetelná.

Umřel vám někdo velice blízky? Máte pocit, že nenalezl klid? Mluvte s námi!

V případě zájmu o absolvování nezávazného telefonického rozhovoru anebo o kontaktování e-mailem klikněte SEM.

Stacks Image 54526
Biela mágia Pentagram

Očista domů a osvobozování od negativních vlivů a zásahů černé magie s pomocí bílé magie.

Velice často si pozůstalí přejí ještě alespoň jednou si promluvit se zesnulým. Anebo se stává, že zesnulý se chce o něco důležitého podělit. V takovýchto případech dokážeme našim klientům pomoct a zprostředkovat kontakt s jiným světem.

Velice často zůstávají duše, které byly za života velice materialisticky orientované, uvízlé v tomto světě. V takovýchto situacích může docházet k nadpřirozeným jevům. Pokud se něco takového děje, dokážeme pomoct zesnulému najít cestu do světla a vysvětlit mu, co se děje. Mrtví někdy jednoduše věří, i když jejich tělo je mrtvé, že stále žijí. Můžeme jim vysvětlit, jak se mají v jiných světech chovat a jak se nejrychleji dostanou do světla.

Často jsou zesnulí tady, i když už byli u Boha, ve světle. Ti tady zůstávají s požehnáním božstev, za účelem pomoci druhým, anebo za účelem jejich ochrany. Tak se duše může vyvinout za určitý čas v „ochranného anděla“.

Kontakt s takovouto duší nám vysvětlí, kdo vám chce pomáhat a v čem je potřeba ho poslechnout.

Jiný svět je všeobecný pojem. Bílý mág ví, že existuje mnoho jiných planet, kde je život a kde žije mnoho vysoce vyvinutých bytostí. Ale je i mnoho dalších světů, které mají jinou frekvenci než ten náš, a proto nejsou viditelné. Víme, že nevidíme a necítíme rentgenové záření, ale to neznamená, že neexistuje nebo na nás nemá vliv.

Existuje množství božstev, looů, andělů, živelných duchů, démonů, džinů, vampýrů, gnómů, koboltů, geniů a bytostí různých planetárních sfér. Některé jsou v zásadě dobré, některé v zásadě zlé, velký počet z nich jsou jako lidé, dobré i zlé. Když se potkáte s bytostí, ze které máte zlý pocit, nechte nás si s ní promluvit a když bude potřeba ji i zahnat.

Každý člověk má šestý smysl a může komunikovat s různými bytostmi, když chce anebo je trénovaný. Ne každý však dokáže odhalit a vypudit negativní bytosti!

Kontakty s jinými světy dávají mágovi možnost být v kontaktu s různými světy a bytostmi a dostávat tak sílu a informace. Ještě i dnes existují různé kultury a národy, které mají schopnost komunikovat se zvířaty, rostlinami, kameny a astrálními bytostmi. Takovéto skupiny lidi žijí v Austrálii, Africe a také Asii.

S očistou domů i osvobozováním od negativit a vlivů černé magie v budovách a domech máme bohaté zkušenosti. ZDE nás můžete kontaktovat.

Stacks Image 54534

Očista domovů. Vyhánění duchů.

Osvobození od negativních vlivů a černé magie.

Cítíte se ve svém domě, bytě anebo zámku nepříjemně, nepokojně nebo bez energie? Nemáte dost energie, i když máte dostatek spánku?

V takovém případě můžeme pomoct očistou vašeho domova a osvobozením domova od negativních vlivů nebo černé magie. Toho se dá dosáhnout prostřednictvím vykuřování, modliteb, magických zaříkadel jako i vypuzováním astrálních bytostí. K tomu všemu dokážeme u vás nechat nějakou bytost jako ochránce, která bude dlouhodobě šířit blahobyt a dobrou energii. Rostliny potom budou lépe růst a rovněž děti a zvířata se budou ve vašem domě cítit dobře. Osvobozování od negativních duchů vám následně pomůže udržet ve vašem příbytku dobrou prosperující atmosféru. Více…

Bílá magie

Provázení umírajících

Leží někdo, kdo je vám blízký, na smrtelné posteli a vy chcete, aby rychle našel cestu do světla? Už knihy jako Tibetská kniha mrtvých anebo Egyptská kniha mrtvých popisují, co má umírající očekávat, když odejde z tohoto světa a jak se má chovat, aby se posunul blíž k osvícení a Bohu.

Rovněž po smrti je možné pomáhat duším dostat se blíž k Bohu, osvícení a blaženosti, a to tak, že se jim poskytnou pokyny a rady, jak se co nejlépe chovat v jiných úrovních.

V mnohých krajinách a náboženstvích byli předkové, hovoříme o mrtvých členech rodiny, uctívaní. Proč by měl předek pomáhat svým potomkům? Členové jedné rodiny žijí jeden pro druhého a navzájem si pomáhají. A když některý člen rodiny zemře a existuje dál ve své jemnohmotné formě, není důvod, aby s ním ostatní členové rodiny přestali komunikovat, anebo aby si od něho nenechali pomáhat. Jako protihodnotu za pomoc dostávají předkové obětiny a jejich hroby se udržují v pořádku, takže si je člověk může nadále připomínat. Vliv předků sice není tak silný jako moc andělů a božstev, mají však vědomosti a poznání, i když ne tak výraznou moc, ovlivnit osud jejich potomků.

Bílá magie

Přivolávání zesnulých

Lidé příliš často myslí na zesnulé, kteří jim chybí, ale zesnulým, ani lidem to nijak nepomáhá. Dá se říct, že je to pro daného člověka jen ztráta času a energie. Problém je i v tom, že existují různé entity, které se za ty zesnulé vydávají a běžný člověk, pokud není dostatečně duchovně trénovaný, nemá šanci rozeznat, jestli jde skutečně o jeho blízkého zesnulého nebo jen o entitu, která se za něj vydává. Tato entita dokáže číst naše myšlenky, a proto umí odpovědět i na naše otázky, kterými si chceme ověřit, zda je to opravdu náš zesnulý, kterého jsme chtěli přivolat nebo ne. Jelikož umí číst naše myšlenky, umí si v naší mysli přečíst i odpovědi na naše otázky a odpovídá jako náš zesnulý.

Takže pokud za sebou nemáte magický výcvik a nevíte, odkud přicházejí vaše myšlenky, pocity a emoce, tak vám nedoporučujeme zesnulé kontaktovat. Jinak dochází k posednutí a je potřebný exorcizmus. Pro běžného člověka je to velmi nebezpečné. Běžným lidem proto doporučujeme duchovně na sobě pracovat, meditovat, číst duchovní literaturu a udržet si pozitivní nastavení mysli. Je důležité zbavit se svých strachů a obav a evokovat v sobě víc lásky a vděčnosti. To je to, co je podstatné. Když od nás nějaký zesnulý něco chce a má povolení přijít, tak se to uděje i bez našeho přičinění. V opačném případě jen podpoříte energetické upíry, kteří se rádi představí jako vaši zesnulí a cucnou si z vaší energie. Pokud se chcete ubezpečit, jestli je váš blízký zesnulý v pořádku, využijte naši profesionální pomoc.

Všechny fotografie a ilustracee na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Kontakty s jiným světem

Kontakty s jiným světem

Chtěli byste kontaktovat někoho na druhé straně? Máte v domě, v práci či na jiném místě nějakého ducha, nějakou duši, která se s vámi snaží kontaktovat? Toto jsou silné a znepokojivé věci, které se nedají lehce pochopit či přijmout. Umíme tyto bytosti, osoby kontaktovat, abychom pochopili, proč za vámi chodí. Budete překvapení, jak často jsou důvody, pro které se ozývají, pro vás osobní a silné.

Kontakty na jiný svět a na duchy jsou pro mága příležitostí vyměnit si poznání, energii a informace.

Zavolejte nám anebo nás kontaktujte e-mailem. Těšíme se na vás!

Všechno na světě má svoje vědomí a všechno je navzájem propojené. V této větě leží základní myšlenka bílé magie. I v našem moderním světě se tato myšlenka stále více prosazuje, anebo se o to snaží, například v ekologii.

Naši slovanští předkové měli na svět velice přírodně orientovaný pohled. V tom světě žili v lesích elfové, domovní trollové, každá studnička měla svoji vodní vílu, vzdušní duchové se proháněli ve vzduchu a božstva se projevovala ve zvířatech.

Přeloženo ze slovenského originálu: Kontakty s druhým svetom

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svou pohodu, radost a ochrana.


Máš pocit, jakoby nad Tvým životem visela kletba? Cítíš, jakoby Tě přemohli zlé síly nebo negativní energie? Víme Tě těchto negativních sil a černé magie zbavit. Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu.

Po celý čas zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžeš nás navštívit aj osobně za účelem rozhovoru anebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.