Tipy & Triky

Ochranná magie

Bílá magie a voodoo

Chraňte se před negativními energetickými vlivy! Ochranná magie, exorcismus, vymítání negativních entit a osvobození od černé magie patří k našim nejdůležitějším službám. Naše klienty zbavujeme negativních vlivů a vytváříme pro ně energetickou ochranu a individuální ochranné amulety.

Existuje mnoho rituálů a magických formulí, které se zabývají ochranou před negativními vlivy a energiemi. Z našich zkušeností vyplývá, že nejsilnější účinek má takzvaný "pentagramový rituál". Používá se k očistě duchovního prostoru okolo vás a k odstranění nežádoucích vlivů, které by vám eventuálně mohly škodit. Pracuje se v něm se silnými jmény archandělů a Božími jmény v hebrejštině. Proto je nutno ho vykonávat s přiměřeným respektem.

Modlitba pro spásu duše

Za účelem ochrany velmi doporučujeme i tuto modlitbu. První částí je modlitba Agapita Pečerského.
Otče můj Všemohoucí,
V Tebe jediného vkládám své naděje
A prosím tebe, Pane,
Jen o spásu duše své,
Buď vůle Tvá Svatá
Posílením mým na této cestě,
Neboť život bez Tebe je okamžik prázdný.
Jen ve službě Tobě je život věčný.
Já jsem věčná duše, radost a světlo.
Já jsem láska, důvěra a vděčnost.
Já jsem součástí Boha, moudrosti a života.
Já jsem zdraví, úspěch a rovnováha.

Voodoo: Magická bariéra

Rituál: Ochranná magie

Magická bariéra je další dobré kouzlo, které jsou zvyklí jako prevenci používat voodoo praktici. Je určena k odstranění negativních magických vlivů z vlastního domu nebo z jiného místa. Během celého obřadu mág odříkává chvalozpěv na Legbu. Tento úkon je však pro začátečníky příliš komplikovaný.

Vždy se začíná uvnitř domu vpravo od vchodu nebo jiného vstupního místa. Přitom se ručně sype sůl tak, aby tvořila na podlaze tenkou čáru mezi všemi otvory v domě. U každého otvoru se ručkou rituálního nože třikrát udeří ve středu jeho výšky na levé straně jeho rámu. Potom se hrotem nože přesuneme horizontálně k pravé straně otvoru. Celé to je, jako bychom napínali pomyslnou šňůru. Zde opět třikrát udeříme nožem. A tak dále pokračujeme ve směru hodinových ručiček po celém interiéru, až se opět vrátíme ke vchodu. Celé to ukončíme tenkou čárou ze soli na zemi a nakreslíme kříž pootočený o 45° (tedy ve tvaru X). Potom klasický vzpřímený kříž. Následně ještě symbolicky hrotem nože vyryjeme tyto znaky.

Pokud jde o otevřený prostor bez stěn, je potřeba obkroužit celé místo čárou z prášku Zonka nebo ze soli. Pomyslný ochranný kruh taháme s rituálním nožem ve výši hrudi. Vstupní místo není přesně určené. Volíme ho sami a začínáme u jedné ze světových stran.

Následně se vykonavatel rituálu postaví do středu domu nebo daného místa. Zavolá Legbu, aby chránil tento prostor a nedovolil žádným negativním vlivům proniknout dovnitř. Přitom si mág vizualizuje, jak se oslňující světlo šíří ze země podél stěn.

Stacks Image 66714

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia Pentagram

Toto kouzlo je účinné proti téměř všem magickým útokům jiných osob. Jedinou výjimkou je, pokud útočník vlastní osobní předmět člověka, který je objektem kletby. Kouzlo je účinné i tehdy, pokud se v očišťovaném prostoru nežádoucí bytosti už zdržují. Působí totiž jako Farradayova klec. Nic nedokáže proniknout dovnitř, stejně tak se ale už nic nedokáže dostat ven. Z toho důvodu není vhodné použít kouzlo na ochranu místa, kde se má vykonat rituál. K rituálu se vždy zvou pomocné bytosti. Při takové ochraně by se na takové místo mohly dostat jen velmi těžko, nebo na něj dokonce už vůbec nepronikly. Jedině za pomoci síly, kterou má Loa.

Z výše uvedených příkladů je možno vidět, že vysoká škola Voodoo magie je velmi rozmanitá a nesmírně složitá. Možná se ptáte, proč se takto komplikované rituály zdomácněly tam, kde je možné obdobných účinků dosáhnout i jinými magickými technikami? Odpověď je jednoduchá: Místní náboženství a Voodoo magie spolu tvoří neoddělitelný celek a jsou vžité. A právě to dává Voodoo magii dvě jedinečné vlastnosti - rychlost a neuvěřitelnou sílu.

Stacks Image 66722

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Právě proto je vysoká škola Voodoo magie tou nejžádanější disciplínou pro většinu osob, které se aktivně zabývají magií. Avšak naplno ji ovládali jen zasvěcení praktici voodoo. Proč? Jak už bylo řečeno, právě víra tu sehrává hlavní úlohu. A to je onen „zakopaný pes“! Proč by měl Loa pomáhat někomu, když ten někdo popírá jeho existenci nebo o něm pochybuje?

Více o ochranné magii, vyhánění negativit, exorcismu a osvobozování od černé magie.

Bílá magie: Kouzlo k očištění

Rituál bílé magie k osvobození od minulosti

Cíl:

Odstranit ze svého života negativní vlivy naší minulosti na náš současný život.

Pozadí:

V našich životech existují určité vzpomínky, které nás pořád nějakým způsobem pronásledují. Z tohoto důvodu by pro nás mohly tyto vzpomínky a minulé zkušenosti být škodlivé a mohly by negativním způsobem ovlivňovat náš život. Mohla by to být například vzpomínka na nějaký špatný vztah, nešťastné dětství, trauma z nějaké životní situace nebo nehody atd. Toto kouzlo má dvě úrovně: magickou - ovlivňujeme tok energie, přestřiháváme naše spojení s minulostí, aby už na nás neměla dosah, a terapeutickou - definujeme svůj problém, přijímáme ho a necháváme ho odejít.

Nejlepší čas pro rituál:

Tmavý Měsíc (nov), nejlepším dnem je sobota, ale může být i jiný den.

Tarotová karta:

Smrt - pokud rádi pracujete s tarotem, můžete tuto kartu použít jako symbol pro váš rituál. Bude symbolizovat konec vašeho utrpení. Aby mohl nastat nový začátek, musí jako první přijít smrt toho starého. Tato "smrt" pro vás bude novou jasnou cestou.

Příprava na rituál:

 • Napište si seznam svých dosavadních zkušeností a zážitků z minulosti, na které byste rádi zapomněli a chtěli jste se jich zbavit. Nejlepší čas k tomuto je první den po novu Měsíce. Potom budete 28 dní každý den pracovat na svém seznamu. Tím se akumuluje dostatek energie pro konečný rituál.
 • Každý den si ke každé zkušenosti řekněte: "Přijímám tě takovou, jaká jsi. Děkuji ti za lekci, kterou jsi mi dala. Od této chvíle nade mnou nemáš žádnou moc. Jsi svobodná a já jsem také svobodný. Sbohem."
 • Na začátku to nebudete opravdu cítit a s největší pravděpodobností budete cítit odpor při vyslovení těchto vět. I přesto v jejich odříkávání pokračujte, i kdyby to mělo být jen mechanicky. Myslete na úlevu, která bude vaší odměnou!
 • Dělejte to až do dalšího novu Měsíce. Potom vykonáte rituál, po němž spálíte svůj seznam a popel vhodíte do tekoucí vody. Odplave pryč.

Co potřebujete k rituálu:

 1. Dřevěné uhlíky do kadidelnice a ohnivzdornou misku
 2. Kadidlovou směs, která se používá v kostele k očištění
 3. Zápalky nebo zapalovač
 4. Křídu nebo sůl k vytvoření magického kruhu
 5. Tmavě modrou svíčku (představuje hluboké myšlenky nebo podvědomí)
 6. Černou šňůrku nebo kabel (dlouhý 21 cm)
 7. Nůžky
 8. Další ohnivzdornou misku ke spalování (například starý hrnec apod.)
 9. Seznam zkušeností z minulosti, na němž jste pracovali předchozích 28 dní

Postup rituálu:

 1. Udělejte kolem sebe křídou nebo solí magický kruh (návod na vytvoření magického kruhu najdete zde).

 2. Zapalte dřevěné uhlíky v kadidelnici a svíčku. Řekněte: "Kde byla doposud tma, tam je nyní světlo."
 3. Na dřevěné uhlíky nasypte kadidlovou směs. Uvolněte se a prociťte, jak dým očišťuje atmosféru.
 4. Na levé straně šňůrky uvažte uzel, který představuje vaši minulost. Uvažte další uzel na pravé straně. Tento uzel představuje vaši budoucnost bez nechtěných zkušeností z minulosti.
 5. Poproste Vyšší síly Světla a Lásky, aby přišly a pomohly vám.
 6. Existují dva způsoby, jak můžete přerušit spojení mezi minulostí a budoucností. Prvním z nich je podržet "minulost" v levé ruce a "budoucnost" v pravé ruce a nechat šňůrku nebo kabel přepálit nad plamenem. Další možností je "přestřihnout" spojení mezi "minulostí" a "budoucností" nůžkami. Vyberte si ten způsob, který vám připadá pro vás nejlepší.
 7. Potom položte uzlík "minulosti" spolu s papírem, na němž je váš seznam, do nehořlavé misky a nechejte je úplně shořet.
 8. Posaďte se, uvolněte se a meditujte. Modlete se k Vyšší síle. Poděkujte této Vyšší síle za pomoc.
 9. Ukončete rituál. Potom běžte někam ven do přírody a vysypte popel do tekoucí vody. Popřípadě vystoupejte někam na kopec a nechte vítr, aby ho odvál pryč.

Logo Ochranná magie

Ochranná magie

Cítíte, jakoby nad vaším životem visela kletba? Cítíte, jakoby vás přemohli zlé síly nebo negativní energie? Víme vás těchto negativních sil a černé magie zbavit.

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte e-mailem. Víme vám pomoci!

Voodoo: Černá lampa

Tento rituál se používá k odvrácení nepřátel nebo odstranění silných negativních sil.

Člověk ji zhotoví tak, že rozpůlí dýni a neodstraní dužinu. Jako podstavec budou sloužit tři kameny. Bavlněný knot přidržují dva překřížené úlomky z kostí.

Do lampy se položí trochu země z křižovatky cest, trochu červeného barviva, sušené a mleté ​​chilli papričky a nějaká menší věc, která bude představovat nepřítele nebo negativní sílu. Následně se lampa naplní olejem do lamp.

Pak se lampa zasvětí Agwemu a nechává se hořet tak dlouho, dokud je to možné. Vykonavatele rituálu je třeba ale varovat, že Agwe je velmi hrdý Loa a je velmi pomstychtivý. Když se mu zdá žádost, s kterou se na něj člověk obrací, bezvýznamná, nemusí mít tento rituál žádaný účinek. V takovém případě se může výsledek rituálu černé lampy změnit i v pravý opak.

Více o ochranné magii, vyhánění negativit, exorcismu a osvobozování od černé magie.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.