Ochranná magie & Exorcismus

Úspěšně & Seriózně

Ochranná magie

Ochranné amulety, osvobození od černé magie

Chraňte se před negativními energetickými vlivy! Ochranná magie, vyhánění zlých duchů a osvobození od černé magie patří mezi naše nejdůležitější služby. Naše klienty zbavujeme negativních vlivů a vytváříme pro ně energetickou ochranu a individuální energetické amulety. Praktikujeme exorcismus a osvobození od černé magie a posednutí démony a negativními entitami. Domluvte se s námi!

Ochranná magie

Nabíjíme amulety magickými silami, které vám poskytnou potřebnou ochranu před negativními energetickými vlivy, démony a negativními entitami. Tyto amulety vám dají vnitřní sílu, abyste dokázali překonat těžké časy. Tímto způsobem vám dodá ochranná magie více síly, víry a sebedůvěry. V případě zájmu o absolvování nezávazného telefonického rozhovoru nebo o kontakt prostřednictvím e-mailu klikněte sem.

Můžeme vám zakoupit vhodný ochranný amulet a nabít ho magickými silami, které jsou vhodné jen a jen pro vás. Klienti si vybírají z velké nabídky, podle svých individuálních představ a možností.
V našich rukou se na ochranný amulet může změnit i váš oblíbený šperk, který již máte a rádi nosíte! Magické nabíjení trvá vždy 28 dní, a to od novu do novu Měsíce.

Biela mágia Pentagram

Exorcismus, vyhánění zlých duchů — odborně, profesionálně a úspěšně!


Exorcismus

Vyhánění negativních entit, ochranná magie

Slovo exorcismus je pojmenování činnosti, při které se vypuzují démno a jiné negativní entity z lidí. Když se démon usadí hluboko v některé z čaker člověka, projevuje se to slyšením cizích hlasů, neobvyklou agresivitou nebo i onemocněním. Účinně se dá situace vyřešit použitím exorcismu. Jeho působením se negativní entity vyženou do podsvětí. Následně je potřeba vytvořit ochranný amulet. Působením jeho energie se zamezí návrat vypuzeného vampíra zpět.

Exorcismus je z energetického hlediska velmi náročná činnost. Obvykle se musí obětovat malé zvíře, k přilákání démona. Během toho, co se démon krmí energií obětovaného zvířete, mág rychle vytvoří ochranný energetický obal okolo postiženého. Tím zamezí démonovi návrat do čaker jeho lidské oběti.

Následně si osvobozený člověk musí posilnit svoje energetické pole energií z meditací a rituálů. Po vykonání exorcismu doporučujeme delší dobu (i několik měsíců) nepít žádný alkohol a nevystavovat se žádné extrémní záteži. Jak fyzické, tak psychické. Obě dvě oslabují imunitní systém člověka a snižují jeho energii. Absolutně nepřípustné je užívání byť jen lehké drogy! Vypuzený démon okamžitě využije situaci a vrátí se do těla své oběti.

Je dobré vědět, že:
- pokud je někdo posednutý, vždy trpí depresemi a nedostatkem energie; - po vykonání exorcismu je velmi potřebné pravidelně navštěvovat odborně vedené meditace nebo se modlit v kostele.
Dejte se do čtení duchovní literatury. Skvělá je i tato knížka:
David BurnsCítit se dobře (angl. originál Feeling Good: The New Mood Therapy).
Autor podrobně vede čtenáře jak se dostat z pasti ničivých myšlenek; jak porazit letargii a jak se zbavit deprese bez léků; či jak si poradit se zlostí nebo porazit pocit viny.

Exorcismus Ochranná magie

Neváhejte a nebojte se použít magii! Více doporučení týkajících se exorcizmu naleznete zde.

Žádný démon se své oběti nevzdá dobrovolně, proto musíme při exorcizmu navázat s démonem spojení a přinutit ho aby svou oběť opustil.

Postupy a zásady ochrany mága, jeho domu, rituálního prostoru, osob jemu blízkých a těch, kteří se zúčastní rituálů exorcismu

Jak je výše v úvodu. Mág, který vykonává exorcismus může vykonávat tyto rituály jedině s podporou a ochranou duchovních mistrů a boha všemohoucího. Musí dodržovat pravidla duchovní cesty a pravidelně očišťovat rituální prostory a svůj dům. Pokročit v životě stabilně na duchovní cestě s přijetím odpovědnosti za své činy a také za nepřátelství vůči jeho osobě od negativních bytostí, které během rituálů z posedlých osob vyhnal. Tyto bytosti využijí každou jednu možnost pomstít se a ublížit mágovi za jeho činy proti nim.

Proto je mimořádně důležité pokročit stabilně a zodpovědně duchovní cestou k bohu všemohoucímu s jeho ochranou a podporou a nedat tak příležitost negativním bytostem na jejich projevy zpět směrem k mágovi a osobám, kterým mág svou exorcistickou činností v životě pomohl.

Z těchto důvodů, jsou pro mága realizujícího rituály exorcismu zásady ochrany a dodržování duchovní cesty závazkům na celý život. Za odměnu jsou mágovi dány duchovní síly a schopnosti, které on využívá na pomoc těm, kteří ji potřebují.

Tak jako je psané v úvodu, po ukončení rituálů exorcismu je bezpodmínečně nutné, aby klient dodržoval následující postupy a doporučení, které zabrání tomu, aby se negativní bytost vrátila tam, odkud byla rituálem exorcismu vyhnána a začala na klienta znovu působit.

Pro klienty je třeba dodržovat následující hlavní zásady. Mág jejich dodržuje automaticky po celý život:

 • Vyvarovat se látkám, které energeticky oslabují (alkohol, drogy, silné tlumící léky a jiné).

 • Vyvarovat se negativním myšlenkám a emocím, jejich extrémním projevem.

 • Vyvarovat se extrémním názorem, životním postojem (např. Extrémně puritánství, úchylky a jiné).

 • Provádět očistné koupele ve slané vodě (koupel nohou, omývání tváře, rukou, alternativně celkový koupel ve vaně ve slané vodě s cca 2 kg soli po dobu 15 min.)

 • Pravidelně meditovat s pomocí soli a bílé svíčky.

 • Pravidelně se modlit k bohu všemohoucímu.

 • Číst duchovní knihy a literaturu, kterou doporučujeme a pomáhá udržovat pozornost klienta na pozitivních tématech.

Dále je pro mága a také pro klienta postiženého negativní silou vhodné využít následující doplňující rady a zásady na ochranu proti negativním silám:

 • Ve svém domě a také v prostorách, kde vykonává rituály exorcismu, případně, kde se déle zdržuje, může umístit čtyři zrcátka s následujícím textem, který je napsán na přední části zrcadla:
  "Všechny šípy, které byly vystřeleny proti mně, ať se obrátí zpět k tomu, kdo je poslal a jeho luky ať jsou zlomené."
  Zrcátka s tímto textem se umístí odrazovou plochou směrem ven do oken, které směřují na jednotlivé světové strany. Každá světová strana, jedno zrcátko.

 • Nad všemi vstupy do domu a do rituálních prostorů může zavěsit ochranný magický znak (kříž, pentagram apod.) Do kterého vloží ochrannou energii a případně z předmětu vytvoří ochranný předmět, do kterého vloží elementální astrální bytost, která má za úkol ochraňovat svěřené místo.

 • Připravit ochranný magický amulet ideálně s ochrannou astrální elementálního bytostí a neustále ho u sebe nosit.

Osvobození od černé magie

Bílá magie a černá magie

Magie je neutrální nástroj. Ve správných rukou se dá využít k DOBRU, v nesprávných rukou zneužít ke ZLU. Určující je cíl a motivace mágaklienta. Sílu magie můžeme přirovnat k jaderné energii. Může být nápomocná a jako řízená jaderní reakce využitelná k výrobě elektrické energie. Tehdy nám pomáhá. Neřízená jaderná reakce funguje živelně a nekontrolovatelně a NIČÍ. Jako v Hirošimě či Nagasaki…

Magie může být také mimovolná nebo cílená - vědomá. Mág pracuje na vědomé úrovni a sám se rozhoduje. Jestli použije bílou nebo černou magii. Při praktikování černé magie se mág upíše ďáblovi. Po smrti musí černý mág sloužit ďáblovi. Je to protihodnota za zneužívání magických sil při egoistických cílech.

Takové duše po smrti trpí a je téměř nemožné, aby se ještě někdy inkarnovaly. Jsou to většinou velmi materiálně zaměření lidé. Skoro vůbec nevěří na existenci duše či na další narození a tak padnou do pasti. Tito lidé začnou na konci života litovat svých skutků a chtějí “smlouvu“ zrušit. Je skoro nemožné takovou duši zachránit. Situaci může zvrátit jen velmistr bílé magie a černý mág musí s plnou oddaností spolupracovat. To se ve většině případů nestane, protože zkoušky pro vykoupení černé duše jsou mimořádně obtížné. Velmi dobře je to popsané v knize Františka Bardona - Frabato.

Principem bílé magie je, že bílý mág získává jako odměnu za svůj duchovní rozvoj magické síly a schopnosti.

Exorcismus

V případě napadení prostřednictvím černé magie doporučujeme klientům použít kompetentní a profesionální pomoc bílého mága, protože takovéto věci jsou velice závažné.

Logo Ochranná magie

V jistých případech nabízíme naši pomoc, ale to jen s podmínkou, že se klient při zbavování se prokletí z černé magie plně podřídí našim pokynům. Osvobozování od černé magie a vyhánění negativních entit považujeme za naše nejdůležitější služby.Ochranná magie

Posilte svou auru!

Každý člověk má kolem sebe auru, tj. magnetické pole. V této auře se můžou vytvořit díry – ty můžou být způsobeny nemocemi, stresem, užitím drog nebo působením negativních emocí. Těmito dírami pak do těla můžou lehce proniknout negativní entity. Každý člověk může svojí auru do jisté míry obnovit. Toho je možné dosáhnout správným stravováním, přiměřeným pohybem a duchovními cvičeními. K tomu patří například četba duchovních knih, jakými jsou: Bible, Rámájana, Bhagavadgíta, Budhistická písma (například Po stopách Buddhy), Tao Te Ting a jiné. Všechna náboženství pocházejí z jednoho zdroje a tak je možné najít mnoho pravdy v různých náboženstvích a duchovních naukách. Měli bychom ale poznamenat, že každé náboženství deklaruje i mnoho polopravd a proto by měl každý použít své pocity, aby odlišil pravdu od nepravdy. Na posílení aury je samozřejmě velice vhodná pravidelná meditace a modlitby.

Pomocí ochranné magie vás můžeme osvobodit od démonů, blokád a prokletí. Prostřednictvím Božské síly vám vytvoříme energetickou ochrannou zeď. Tahle zeď vám následně pomůže žít život v bezpečí.Prostřednictvím ochranné magie se dá vybudovat ještě o něco silnější ochrana pro auru, než jaká se vyskytuje u běžné, zdravé populace. Tato ochrana vydrží i několik let a tak jsou naši klienti chráněni před negativitami i několik desetiletí. To znamená, že dotyčný zažívá mnoho náhodně šťastných situací, které směřují jeho život k větší rovnováze a blahobytu. Proto doporučujeme ochrannou magii každému.

ZDE najdete rituály ochranné magie.

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Ochranná magie Exorcizmus

Ochranná magie

Cítíte, jako kdyby nad vaším životem visela kletba? Cítíte se, jako kdyby vás přemohli zlé síly anebo negativní energie? Umíme vás těchto negativních sil a černé magie zbavit.

Zavolejte nám anebo nás kontaktujte e-mailem. Dokážeme vám pomoct!

Nabíjíme amulety magickými silami, které vás ochrání před negativními energetickými zdroji, démony a negativními entitami! Tyto amulety vám dají vnitřní sílu, abyste překonali těžké časy. Tímto způsobem vám dá ochranná magie více síly, víry a sebedůvěry.

Takový ochranný amulet může být nabitý nejen silou vůle nebo léčivou silou, ale může s ním být po jistý čas spojená i nějaká dobrá bytost nebo anděl, kteří vám dají potřebnou sílu a ochranu. A tak budete mít díky ochrannému amuletu více síly, sebedůvěry a úspěchu. Každý mág používá nějaký ochranný amulet a samozřejmě používá speciální amulety při rituálech a vzývání duchů a božstev. Důležité jsou rovněž amulety pro zdravý spánek, protože se ve spánku neumíme vědomě chránit.

ZDE najdete rituály ochranné magie.

Kontakt.

Žalm 23
Hospodin je můj pastýř;
nebudu mít nedostatku.

Na pastvách zelených mne pase
a k vodám osvěžujícím mne přivádi.

Duši moji mi občerstvuje,
po spravedlivých cestách vodí mne
pro svoje jméno.

I kdybych kráčel temným údolím,
nebojím se zlého, protože Ty jsi se mnou,
Tvůj prut a Tvá palice mne utěšují.

Stůl mi prostíráš před mými protivníky,
hlavu mi pomazáváš olejem,
je přeplněn můj kalich.

Jen dobrota a milost
mne bude provázet po všechny dny mého života
a budu bydlet v domě Hospodina dlouhé věky.

Přeloženo ze slovenského originálu: Ochranná mágia

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.