Inspirace a pramen moudrosti

Příběh Rámájana

Príbeh Rámájana
Rámájana © stockshoppe - Fotolia.com/pmalenky

Hinduismus má několik svatých knih. Jednou z nich je Mahábhárata, druhou je Rámájana a další jsou Védy. Rámájana je v podstatě starověký indický epos o králi Rámovi, který se narodil jako dokonalý člověk. V Rámájaně se neklade důraz na nějaký děj, ale na dialogy.Rámův otec měl tři ženy. Ráma se po nějakém čase měl stát králem, ale jedna z těch žen měla u tohoto krále možnost, aby jí splnil 3 přání, protože mu svého času zachránila život. A ona předtím, než měl Ráma být korunovaný řekla, že králem se má stát její syn Bharat a že Ráma musí na 12 let odejít do lesů a 12 let se nesmí objevit v žádném městě.Ráma poslechl a odešel do lesů i se svým bratrem Lakšmanem a se svojí manželkou Sítou. Jeho otec se z toho od žalu utrápil a zemřel. Když se o tom celém dozvěděl jeho bratr Bharat, tak řekl vlastní matce, že už ji víc jak matku neuznává a přišel i s celým průvodem za Rámem, aby ho přesvědčil, aby se vrátil jako král. Řekl mu, že jeho důvodem je čistá láska a on, stejně jako všichni poddaní z království, ho milují čistou láskou a je tedy jeho povinností uznávat tento nejvyšší princip, princip čisté lásky a vrátit se jako král.Ráma mu však na to řekl, že jeho povinností je zůstat 12 let v lese, protože to je v souladu se zákony dharmy (to je něco jako 10 Božích přikázání jen rozšířených, to znamená způsob, jak se člověk musí nebo má chovat na to, aby nevytvářel nějakou negativní karmu), a že jeho pobyt v lese má svůj hlubší smysl a Bharat má akceptovat zákon dharmy, který je nejvyšším božským principem, který je vlastně zákonem, na kterém je postavený celý vesmír a má ho nechat 12 let v lesích.Když se neuměli dohodnout, tak Sítin otec Rádža Džanaka, který byl uznávaným světcem a zároveň králem, je měl rozsoudit a měl rozhodnout, který princip je tedy vlastně vyšší - princip lásky nebo princip dharmy (princip lásky nebo princip 10 Božích přikázání). Měl rozhodnout o tom, jestli se má Ráma vrátit nebo jestli má zůstat v lesích. Rádža Džanaka meditoval k Shivovi, dostal se do nejvyššího stavu vědomí a odpověděl: ,,Zákon - princip lásky je nejvyšším principem a na něm stojí celý vesmír a z tohoto zákona lásky se odvíjí zákon dharmy".To znamená, že Bharat vyhrál, když říkal, že zákon lásky je ten nejvyšší. Ale skutečná čistá láska nic nevyžaduje! Skutečná láska akceptuje a dělá něco pro toho druhého. To znamená, že když Bharat zkutečně miluje Rámu čistou bratrskou láskou, tak se má zeptat jeho, co chce a potom to i udělat jako důkaz čisté lásky.

Přeloženo ze slovenského originálu: Príbeh Rámájana

Poslední jízda

Taxi1
Taxikář v New Yorku povídá: Přišel jsem na zadanou adresu a zatroubil jsem. Po několika minutách čekání jsem zatroubil znova. Měla to být poslední jízda toho dne, a tak jsem si říkal že by jsem mohl odjet, ale namísto toho jsem auto zaparkoval, šel jsem ke dveřím a zaklepal na ně.

''Chviličku'', ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem jak tam něco tahá po zemi. Po dlouhém čekání se dveře otevřeli. Stála přede mnou malá, přibližně devadesátiletá žena. Byla oblečená v hedvábných šatech a měla klobouček se závojem jako v nějakém filmu ze čtyřicátých let.

Vedle ní stál na zemi malý kufřík. Byt vypadal jako by v něm už nikdo po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý utěrkami. Zdi byly prázdné. Na zdech nebyli hodiny, na poličkách nebyli hrníčky ani nějaké ozdůbky. V jednom rohu stála kartónová škatule plná fotografií a skleněného nádobí. Číst více...

Život je láska

Život je krása, obdivuj jej.
Život je sen, udělej ho realitou.
Život je povinnost, naplň jej.
Život je hra, hraj ho. 
Život je cenný, pěstuj ho. 
Život je bohatství, chraň ho.
Život je láska, potěš se s ní. 
Život je hymnus, zpívej ho.
Život je výzva, přijmi ji. 
Život je dobrodružství, riskni ho. 
Život je štěstí, zasluž si ho. 
Život je život, braň ho!

Čas

Čas Příběh
Syn: ,,Tati, můžu se tě na něco zeptat ?"
Otec: ,,Samozřejmě, synu. Co třeba?"
Syn: ,,Tati kolik peněz vyděláš za jednu hodinu?"
Otec: ,,No, myslím, že tě to nemusí zajíímat. Proč to vůbec chceš vědět?"
Syn: ,,Jen tak. Prosím řekni mi kolik vyděláš za jednu hodinu."
Otec: ,,No dobře, když to teda musí být, tak vydělávám 40 Eur za hodinu."
Syn: ,,Ach!" (Se sklopenou hlavou)
Syn: ,,Tati, můžeš mi teď prosím půjčit 20 eur?"
Otec: ,,(Unavený prací se dost rozhněval) Takže tak! Tak to je důvod, proč se ptáš. Jestli je jediný důvod, proč jsi mě požádal o peníze, aby jsi si mohl koupit další hloupou hračku, nebo podobný nesmysl, tak to ne, kamaráde. Můžeš jít rovnou do svého pokoje a spát! Popřemýšlej, proč jsi tak sobecký. Každý den pracuji dost tvrdě, aby jsem vydělal a potom večer musím poslouchat takové drzé otázky!"

Malý chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel dveře.
Otec si sedl a začal být ještě rozzlobenější z chlapcových otázek.
,,Jak fikaný je můj syn! Jak se může ptát takové otázky, jen aby získal nějaké peníze!"Číst více...

Voodoo moudrosti 3

Voodoo múdrosti 3
Voodoo múdrosti © sculpies - Istockphoto.com/pmalenky
Nebojte se konat, když cítíte, že je to správné. (Stará egyptská moudrost)

Tam, kde člověk nepociťuje ostudu, necítí ani žádnou čest. (z Etiopie)

Kdo udává, sám dokáže málo. (z Nigérie)

Šťastní jsou ti, kteří jsou soběstační. (Zulova moudrost)

Pokud má mít nějaké dítě úspěch, nesmíme ho jen chválit. (Akan)

Měsíc se pohybuje pomalu, ale nakonec i tak překročí město. (Aschanti)

Pes neštěká jen proto, že je mocný, ale i ze strachu. (z Madagaskaru)

Stres a starosti nejsou znamením moci. (Hausa)

Nejdříve uzdrav sebe sama, až potom začni léčit ostatní. (z Nigérie)

Voodoo

Buddha odpověděl...

Buddha
Buddha © DanielBendjy - Istockphoto.com/pmalenky
'Jsi bůh?''
zeptali se Buddhy.
"Ne.”
''Jsi svatý?''
"Ne.”
''Jsi anděl?''
"Ne.”
''Tak kdo potom jsi?''
''Jsem probuzený.''
Odpověděl Buddha.

Bílá magie a peníze

Biela mágia peňazí
Peniaze © roccomontoya - Istockphoto.com/pmalenky
Za peníze si můžeme koupit:
Postel – ale ne spánek

Knihy – ale ne vědomosti
Jídlo – ale ne chuť k jídlu

Šperky – ale ne krásu
Domy – ale ne domov

Léky – ale ne zdraví
Luxusní věci – ale ne radost

Všechno – ale ne štěstí
Sex – ale ne lásku

Dokonce i kostel, ale ne nebe.

Bílá magie peněz Meditace Voodoo

Hledání Boha

Hľadanie Boha
Hľadanie Boha © onebluelight - Istockphoto.com/pmalenky
Muž zašeptal, 'Bože, promluv ke mě'. A zaspíval slavík. Ale muž to neslyšel.
Tak muž zařval: 'Bože promluv ke mě!!' A přes oblohu se přehnal hrom a blesk. Ale muž neposlouchal...
Muž se rozhlédl a řekl: 'Bože, ukaž se mi''. A hvězda se jasně rozzářila. Ale muž ji neviděl.
A muž zavolal: 'Bože, ukaž mi zázrak' 'A zrodil se nový život. Jenomže muž si toho nevšiml.
Ten muž vykřikl v zoufalství: Dotkni se mě, Bože, a dej mi poznat, že tu jsi!' Na to se Bůh natáhl a dotkl se ho. Ale muž smetl motýla a šel dál...

Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být

Veci nie sú vždy také, akými sa zdajú byť
Anjelskí pútnici © hypergon - Istockphoto.com/pmalenky
Dva andělé poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina nebyla pohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Namísto toho byli ubytováni ve studeném sklepě. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru na stropě a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší anděl mu odpověděl: ''Věci nejsou takové, jaké se zdají být.“

Další noc si šli odpočinout do domu velice chudého, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Potom, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, které mléko bylo jediným přijmem rodiny, ležela mrtvá na poli.

Mladší anděl se zeptal staršího anděla, jak se to mohlo stát. ,,První muž měl všechno a ty jsi mu přesto pomohl'', vyčítal mu. ,,Druhá rodina měla málo, ale byla ochotná podělit se o všechno, a ty jsi dovolil, aby jim umřela kráva''.

''Věci nejsou takové, jaké se zdají být'', odpověděl starší anděl. ''Když jsme byli ve sklepě, všiml jsem si, že v té díře ve zdi byla zásoba zlata. Když majitel byl posednutý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem zeď tak, aby poklad nemohl najít. Potom, když jsme další noc spali v posteli farmáře, přišel si anděl smrti pro jeho manželku. Namísto ní jsem mu dal krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají být.

Bílá magie Voodoo Orákulum

Voodoo moudrosti 2

Záhuba nějakého z národů začíná v rodině. (Aschanti)

Nevědomost je zlá, ale ještě horší je nechtěná nevědomost. (z Nigérie)

Být šťastný je lepší než být králem. (Hausa)

Na světě máš tři přátele - odvahu, rozum a moudrost. (Fon)

Kdo se ptá, musí také připustit, že se mu dostane odpovědi. (z Kamerunu)

Bůh stvořil moře, my zas lodě. Bůh stvořil vítr, my zas plachetnice. Bůh stvořil bezvětří, my jsme stvořili kormidla a vesla. (ze Senegalu)

Nestěžujte si, že Bůh stvořil tygra, ale děkujte mu, že mu nedal křídla. (Ankara)

Voodoo

Skutky a trpělivost

Skutky a trpezlivosť
Skutky a trpezlivosť © AVTG - Istockphoto.com/pmalenky
Udělejte si čas na věci, které jsou pro vás důležité. Neodkládejte nic až na zítra nebo na později. Nikdo vám nezaručí, že potom to ještě budete moci udělat. Jestli máte o něčem sen, potom nečekejte s realizací toho snu, právě naopak, ubírejte svoji pozornost na uskutečnění toho snu.

Jestli člověk není trpělivý v malých věcech, nikdy nedosáhne velkých. (Konfucius)

Duchovní život není hra! Všechno, co uděláme nebo neuděláme má vliv na naše okolí, a taky na nás samotné!

Meditace

Indiánská modlitba

Indiánska modlitba
Modlitba © KenCanning - Istockphoto.com/pmalenky
Usiluji o sílu, ale ne proto, abych porazil svého bratra, ale proto, abych porazil mého největšího nepřítele – sebe samého. Prosím tě připrav mě na to, abych mohl k tobě přijít s čistýma rukama a přímým pohledem. Tak, aby moje duše mohla přijít k tobě bez hanby, když život vyhasne jako slunce k večeru. (Indiánská modlitba)

Velký duchu, ochraň mě před tím, abych začal někoho soudit bez toho, abych přešel míli v jeho mokasínech. (Apači)

Lidé, kteří jenom pracují, nemají čas snít. Jenom ti, kteří sní se dostanou k moudrosti. (Smohalla z Nez Perle)

Myslím, že měřítkem hodnot pro civilizaci není výška betonových staveb, právě naopak, měřítkem hodnot je, jak si lidé v této civilizací rozumějí se svými blízkými a okolím. (Sun Bear z Chippewa)

Voodoo moudrosti 1

Moudrost se nedá ukrýt a dát do kapsy jako peníze. (Akan)

Každý dobrý skutek se oplatí. (z Guiney)

Je lepší, když člověk kráčí po cestě sám, než kdyby kráčel se zlou společností. (Senegal)

Přátele si drž oběma rukama. (z Tschadu)

I děti jediné matky můžou mít rozdílný názor. (z Nigérie)

Kdo s vámi pomlouvá, bude pomlouvat i vás. (z Egypta)

Voodoo

Bílá magie: Slova

Slabostí slov je to, že nám můžou rozzářit duši, ale když se otočíme, abychom se podívali světu do očí, může se stát, že nás nechají bez povšimnutí a my si budeme muset pomoci sami, tak jako vždy předtím, bez osvícení. Z tohoto důvodu bojovník vždy usiluje víc o činy jak o slova...

Carlos Castaneda

Bílá magie: Rituály

Zen Buddha

Zen Buddha Citáty
Zen Buddhizmus © Pavol Malenký
Když sedíš, tak seď, když jdeš, tak jdi, když pracuješ, tak pracuj. To je všechno, to je Zen.

Kdo ovládá umění života nedělá rozdíly mezi jeho prací a volným časem, mezi jeho duchem a tělem, mezi jeho výchovou a náboženstvím. Jenom těžko rozlišuje jedno a druhé. On následuje jenom hledání po naplnění a štěstí ve všem co dělá a rozhodnutí pro posouzení toho jestli pracuje nebo si hraje ponechává jiným. Snaží se dělat vždy obojí současně. (Zenová moudrost)

Tisíce svíček se dá zapálit z plamene jediné svíčky bez toho, abychom zmenšili její plamen. Radost se nezmenšuje, když je sdílená. (Buddha)

Meditace Bílá magie

Tvořivý proces

Zen Citáty
Sila © knape - Istockphoto.com/pmalenky
Je nemožné cítit se zle a zároveň mít dobré myšlenky. Pocit lásky je největší frekvence, kterou jste schopni vysílat. Čím víc lásky cítíte a vysíláte, tím větší je síla, kterou máte k dispozici.

Tvořivý proces vám slouží k tomu, abyste vytvořili, co chcete, třemi jednoduchými kroky: Žádejte, věřte a přijímejte.

Očekávání je mocná přitažlivá síla. Očekávejte to, co chcete a neočekávejte to, co nechcete.

Vaše současné myšlenky vytvářejí váš budoucí život. To, na co nejčastěji myslíte a nebo na co se nejvíce zaměřujete, se projeví v podobě vašeho života. Vaše myšlenky se stanou skutečností.

Bílá magie Voodoo Meditace

Cesta k Bohu

Cesta k Bohu Citáty
Cesta k Bohu © CWLawrence - Istockphoto.com/pmalenky
„Pokud jsi se rozhodl konat Mou vůli a kráčet po Mých cestách, musíš tak činit z celého srdce, ať to znamená cokoliv. Musíš brát věci tak, jak jsou, když se učíš následovat Mou vůli. Pouze tehdy, když všechno dáš, všechno dostaneš. V duchovním životě nemůžeš vybrat všechny rozinky z koláče a nechat těsto; buď všechno, nebo nic.

Mnohé duše si chtějí vybírat pouze ty životní úkoly, které je přitahují, a prohlížet ty, které nevyhovují jejich nižším potřebám. Pokud tak konáš, pak nežiješ duchovním životem; vybíráš si a volíš to, co chceš konat ty, ne to, co od tebe vyžaduji Já.

Nemůžeš očekávat, že se věci budou vyvíjet pro tebe příznivě, pokud je tvůj postoj takový. Já potřebuji tvou naprostou oddanost a odevzdanost, spíše než mohu konat divy a zázraky uvnitř a přes tebe. Teď, když to víš, proč pro to něco neuděláš?“

Meditace Voodoo Meditační Semináře