Magie lásky & Spojení partnerů & Milostné rituály ❤

Ľúbostní magie

Spojení partnerů, ľúbostní rituály, opětovné spojení partnerů

Bůh je láska a láska je skutoční biía magie.

Vždy existuje důvod, proč dva lidé spolu harmonizují nebo ne. Magickou cestou umíme obnovit harmonii. Opustil vás partner? Vždy existuje cesta ke štěstí!

V prípade záujmu o absolvovanie nezáväzného telefonického rozhovoru alebo o skontaktovanie e-mailom klikněte ZDE.

Spojování partnerů, zda opětovné spojování rozptýlených partnerů, jsou nejstarší oblastí působnosti bílé magie. Milostná magie je jednou z nejkrásnějších činností naší práce a praxe. Díky milostné magii a milostným rituálem rozkvete vaše láska tím nejpřirozenějším způsobem.


Spojování partnerů, milostnou magii nebo opětovné spojování rozptýlených partnerů, děláme pouze těm párům, u kterých existuje duševní a karmické propojení. Zde je předpoklad, že milostná magie povede k větší radosti, rovnováze a prospěchu u obou partnerů.


Našli ste partnera svojich snov, no neviete sa s ním dať dokopy? Dohodnite si u nás nezávazní konzultace</p> p> Když se vám nedaří, navzdory několika pokusům, dát se dohromady s vaším partnerem snů, milostná magie vám může být velmi nápomocná. Pomocí bílé magie víme odstranit ty bariéry, které brání tomu, aby k vám přišel váš partner snů. Milostná magie napomáhá tomu, abyste se stali v očích partnera snů atraktivní / y ..

Chcete i vy sami vyzkoušet nějaké malé rituály na spojování partnerů? Podívejte se ZDE a vyskúšejte ich. Jste připraven / á čekat na svého vysněného partnera? Zkuste využít naši profesionální pomoc a zažijte profesionální spájení partnerů.

Stacks Image 1228900

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Magie lásky

Spojení partnerů, rituál lásky, opětovné spojení partnerů

Vždy existuje důvod, proč dva lidé spolu harmonizují nebo ne. Magickou cestou umíme opět nastolit harmonii. Opustil vás partner? Vždy existuje cesta ke štěstí.

Bůh je láska a láska je skutečná bílá magie.

Spojení partnerů nebo opětovné spojení partnerů, kteří se rozešli, patří mezi nejstarší oblasti působnosti bílé magie. Magie lásky je jednou z nejhezčích oblastí naší práce. Díky magickým rituálům lásky vaše společná láska celkem přirozeně nově rozkvete.

Můžete nás kontaktovat zde, abychom absolvovali první nezávazný telefonický rozhovor, nebo nám můžete také poslat e-mail.

Při spojení partnerů, rituálech lásky nebo opětovném spojení partnerů, kteří se rozešli, budou spojeni jen ti partneři, u kterých existuje duševní a karmické propojení. Jen tak přispěje magie lásky k větší radosti, harmonii a úspěchu.

Spojení partnerů

Magie lásky

Když se vám nedaří, navzdory vícerým pokusům, dát se dohromady s partnerem vašich snů, milostná magie vám může být velmi nápomocná. Pomocí bílé magie dokážeme odstranit ty bariéry, které brání tomu, aby k vám přišel váš partner snů. Milostná magie napomáhá tomu, abyste se stali v očích partnera snů atraktivními.

Při spojování partnerů je nevyhnutelná intenzivní spolupráce mezi námi - mágy a klientem. Pouze tehdy můžeme správně odhadnout, kolik energie máme klientovi poslat. Bílá magie a její rituály nemohou být ani příliš silné, ale ani příliš slabé. Klient se samozřejmě musí snažit o svoji vnější i vnitřní rovnováhu. Jsou situace, kdy si musí nanovo definovat svoji životní priority. I v této oblasti dokážeme být nápomocní. Milostnou magií vytvořený vztah musí vytvářet blahobyt u obou stran!

Rituály spojení partnerů zákonitě probudí u toho druhého touhu po vás. Pokud přijde očekávané vyznání lásky od partnera snů, není to pro klienta důvod ke vklouznutí do rutiny každodenního života. Ve smyslu: „Už ho/ji mám a více nemusím o nic usilvoat.“

Naopak, právě teď a tady je důležité žít jinak, nově rozpoznaným způsobem. Jen praxe z nás udělá mistry. I v lásce to platí. Lépe řečeno, ještě více, než v jiných oblastech života.

Důležité je uvědomit si: Rituály spojení partnerů dodávají chybějící impuls k prvním střetnutím. Následně má člověk štěstí ve svých rukou!

Spojování partnerů

a duchovní rozvoj

Někteří lidé, kteří si objednají spojování partnerů nebo milostnou magii, si myslí, že rituál, který provedeme, stačí na to, aby partnerství nabylo opět ten správný směr.Ale je to tak pouze částečně. Milostná magie pouze otevírá možnost dát vztahu novou šanci. Používá se, když se vztah začíná rozpadat a druhá osoba již není v partnerském vztahu spokojená. Spojování partnerů vstupují do hry, pokud partner již vztah ukončil.

V obou případech to však nemá smysl, pokud nedojde k žádným vnitřním změnám. To znamená, že někdo si objedná jednu z těchto dvou služeb (spojování partnerů nebo milostnou magii), ale nezmění nic na svím chování a setrvává dále ve svých starých kolejích tak, jako předtím. To znamená, že dříve nebo později se vztah znovu rozpadne. Proto je podstatné se duchovně rozvíjet a najít svou duchovní rovnováhu, abyste měli jasno v tom, co chcete a co nechcete. To vše je úžasně a způsobem, který je srozumitelný pro všechny, popsané v knize "Láska a osvícení - magie jako životní styl".

Vše, co existuje ve vesmíru, existuje na základě protikladů. To znamená, že Bůh je takříkajíc jako výchozí bod (bod 0), který je ve středu. A pokud něco vyjde z tohoto výchozího bodu, vezměme si například lásku, pak je tu i něco opačné, v tomto případě nenávist. Což znamená, že bez výchozího bodu (bodu 0) a bez protikladů, nelze stvoření.

Uveďme si jiný příklad: Světlo a tma. Červená barva a zelená barva. Zvuk a ticho. Nebo - 1 je přesným opakem + 1. Když se budete 30 sekund dívat na červený bod a pak se podíváte na nějaký bílý povrch, tak uvidíte zelený bod. To znamená, že v zelené barvě je potlačena červená (není viditelná), stejně jako tma ve světle. Jde o tzv.komplementární (protichodné) farby. Vezměme si hmotu, když ta existuje, pak existuje i antihmota. Tato hmota se chce vrátit zpět k výchozímu bodu (nultému bodu), což se projevuje jako bod přitažlivosti.

Nyní si určitě položíte otázku, co to má společného s milostnou magií a spojováním partnerů. Člověk existuje jen proto, že existuje i něco neprojevené. Pokud se člověk identifikuje pouze se svým tělem a hledá svou chybějící část v partnerovi, protože si myslí, že se k němu hodí, nebude to fungovat.

Biela-magia-logo

Člověk musí najít svou chybějící (komplementární) část při meditaci, hluboko ve svém nitru. Což znamená, že sexuální přitažlivost je jen falešným pokusem dostat se k výchozímu bodu. Víte, že máte duši a můžete se spojit se svou chybějící částí ve svém nitru. To však neznamená, že nemůžete poznat nebo milovat vhodného partnera! Znamená to jen, že se už nestanete závislým na partnerovi.

Protože již neodvozuje svou vlastní spokojenost a naplnění od svého partnera. Milujete svého partnera a užíváte si čas s ním, ale už nejste na něm závislí. Díky tomu je celá komunikace a váš společný život úplně jiný. Nejde zde více o boj o moc, ale o vzájemnou podporu a lásku.

Totéž však platí i pro jiné oblasti, než jsou bohatství, přátelství atd. To vše je pomíjivé, na žádný z těchto opěrných bodů se nemůžete a nesmíte spoléhat.
To je důvod, proč má smysl přiblížit se k své duši prostřednictvím meditace. Přiblížením se k své duši se dostanete zpět k výchozímu bodu (bodu 0), z něhož vychází vše, co nazýváme Bohem.Opět se budete ptát, co to má společného s milostnou magií a se spojováním partnerů. Souvisí to s tím, že své osobní štěstí a svou spokojenost již neodvozuje od svého partnera.Cítíte, že nejste sami, i když jste sami. Naopak mnoho neduchovných lidí se cítí osamělých, i když jsou obklopeni mnoha lidmi.

Spokojenost a štěstí můžeme dosáhnout jen sami. Pak zjistíme, že k tomu nepotřebujeme materiální věci a ani jiných lidí. Uveďme si příklad: Ztratili jste svou práci, jak to berete, či jako novou příležitost k nalezení lepší práce nebo jako konečnou stanici, je to, na čem záleží. To, jak se k tomu postavíte, či jako ke konci nebo jako k příležitosti na něco lepšího, závisí od myšlenek, kterým věnujete pozornost! Jak to sami hodnotíte! A stejné je to iv partnerství. Pokud například partnera pozvou někde jeho přátelé, můžete si myslet, "Je skutečně venku s přáteli?" nebo "těším se spolu s ním / s ní ...", takže závisí to přesně od toho, jak to hodnotíte.

Mnohé vztahy se rozpadnou kvůli žárlivosti a nedůvěře namísto toho, aby se lidé zaměřili na sebe (duchovní a spirituální rozvoj). Věříte svým zmanipulovaným myšlenkám nebo lásce, kterou máte v sobě? Člověk se ptá, proč a nač partner říká nebo dělá určité věci. Ptáte se ho / jí, proč tam jdeš, proč nezůstaneš doma? V určitém okamžiku již partner nemůže vydržet neustále otázky proč, načež, jak, protože ho to otravuje a odchází.

Neměli byste neustále podezřívat svého partnera a místo toho byste se měli soustředit více na sebe. To znamená duchovně se dále rozvíjet, věnovat se meditacím, čtení, učení se cizích jazyků apod. Fyzicky můžete změnit své stravovací návyky, případně snížit svou hmotnost a vzdát se špatných návyků, jako je kouření nebo pití alkoholu. Věnovat se nějakému sportu, možná se dokonce připojit k sportovnímu klubu.

Díky tomu všemu budete v očích partnera vypadat atraktivnější, rád s vámi opět něco podnikne, protože bude vidět, že se měníte a máte snahu pro vztah něco udělat. Bude hrdý na to, jak se pozitivně měníte po spirituální, duchovní a tělesné stránce. Vaše partnerství zažije pozitivní změnu.Nikdo není zodpovědný za štěstí a spokojenost toho druhého! Pouze vy sami můžete pravidelnou meditací a čtením duchovních knih splynout se svou duší. A tím dosáhnout i výchozí bod v sobě samém. A co má duchovno společného s vaší změnou?Na začátku každé činnosti je myšlenka! Jaká je tato myšlenka u vás? Je to láska a inspirace nebo strach a nenávist ?! Každý, kdo si položí tyto otázky, je už na své cestě k opětovnému spojení partnerů.

Magie lásky

Partner snů

Pokud jste už svého partnera snů měli a rozešli jste se, milostná magie vám může pomoci získat ztracenou rovnováhu. Důležité je, aby se partner osvobodil od blokád, které mají svůj původ v dětství či ve vztazích, ve kterých vyrůstal. V tomto procesu je důležité, aby s námi klient pravidelně komunikoval a držel se pokynů, které mu dáváme.

To znamená: minumálně jednou týdně si dal koupel ve slané vodě a nejméně dvakrát týdně meditoval, abychom mohli dělat přenos energie. Při meditaci by měla být zapálená svíčka.

Při spolupráci s námi se dá zaměřit i na změnu zaběhnutých životních postojů nebo si stanovit nové priority. Velmi vhodné je při tom věnovat se čtení doporučené literatury související s konkrétní situací.

Zde cheme znovu podotknout, že spojování partnerů, opětovné spojení partnerů, milostná magie a milostné rituály nefungují bez spolupráce klienta

Pokud klient nespolupracuje, trvá vytoužené šťastné shledání obou zamilovaných o mnoho déle. Jak dlouho bude celý proces trvat, závisí na rozsahu blokád a připravenosti obou zainteresovaných učit se. Proto doporučujeme neustálou intentivní spolupráci během celé délky trvání, aby se touženého cíle dosáhlo co nejdříve.

Spojování partnerů, milostné rituály, milostná magie nebo opětovné spojení partnerů jsou, v porovnání s osvobozováním od černé magie, příjemnou stránkou magické praxe. Láska je přirozený stav, a proto je pro skutečného mága lehce vykonatelná. Knihy opisují různé milostné rituály a elixíry. Takové rituály mohou pomoci získat pozornost druhé osoby, avšak pro návrat dlouhodobého vztahu nestačí. Dobrý mág musí umět identifikovat blokády a stejně tak je eliminovat. Na to spotřebuje hodně energie. Všechny složky této magické práce musí být vykonané správně. Až na základě toho se klient přetransformuje na nový způsob chování a reagování. Pokud má například někdo silný sklon k žárlivosti bez příčiny, a proto neustále kontroluje svého partnera, jeho vztah dlouho nevydrží. Takový člověk musí pracovat sám na sobě. Pochopit, že skutečná láska neklade žádné podmínky. Že dává svobodu, a to je přirozené. Takže chování žárlivce má něco společného s chybějící sebedůvěrou. Tu je dobré vědět, že spojování partnerů, milostné rituály, milostná magie či opětovné spojení partnerů jsou propojené s psychologií.

Opětovné spojení partnerů není manipulací se svobodnou vůlí. Smyslem je obnovení předtím existující harmonie.

Stacks Image 50805
Nemilujeme, protože nechápeme. Nechápeme, protože nemilujeme.

Opětovné spojení partnerů

Bílá magie a voodoo

Při spojení partnerů nebo při opětovném spojení partnerů se často opakují příčiny, kvůli kterým se partneři rozcházejí a nejsou spolu. Nejčastěji se stává, že obě strany od sebe vzájemně očekávají pomoc, lásku a porozumění, ale to přichází buď jen z jedné strany, nebo nepřichází vůbec. Je to, jako když se setkají dva žebráci a jeden od druhého očekávají pomoc, lásku a porozumění, ale ani jedna strana ho nemá. A proto jsou oba zklamaní.

Každý člověk může najít pomoc, lásku a porozumění v sobě a v Bohu a nebude již více žebrákem. Potřebujeme pozornost jiných lidí, protože se cítíme osamoceně. To je ale jenom iluze. Nikdy nejsme sami. Bůh a jeho služebníci a duchové jsou stále s námi. Pokud to klient jednou pochopil a hluboce tuto pravdu v sobě prožil, začne být sebevědomý a plný pochopení a lásky. A tak bude vyzařovat velkou sílu přitažlivosti, kterou každý vycítí a podvědomě přijme.

To, co podvědomě hledáme v našem partnerovi, je naše vlastní duše. Proto má spojení partnerů, opětovné spojení partnerů a magie lásky mnoho do činění s otázkami typu: „Kdo jsem? Jaký je cíl mého života?“ Každý člověk má své priority a tyto priority by se měly doplňovat a harmonizovat s prioritami jeho partnera.

Magie lásky

Etika milostné magie

Mnoho lidí si není jistých tím, jestli je morálně správné používat milostnou magii k tomu, aby našli svého partnera snů nebo získali ex-partnera nazpět. První věc, kterou musíte udělat, je podívat se hluboko do nitra svého srdce, na vaše tajné myšlenky… Proč chcete právě tohoto partnera? Jak hluboká je skutečně vaše láska? Existují velké rozdíly mezi pravou láskou a touhou někoho vlastnit. Pravá láska dává svobodu a respektuje partnera. Ona ji/jej přijímá, takovou/takového, jaký/jaká on/ona opravdu je. Pravá láska by ji/jej nechtěla změnit. Čisté a pravé úmysly směřují k vaší vlastní změně, protože vy sami musíte udělat něco proto, aby se váš vztah mohl zlepšit nebo změnit!

To je zároveň i vaše oběť, kterou do vztahu přinesete! Abyste se stali lepší verzí sebe samých, abyste zlepšili vaši osobnost, vlastnosti, vaše porozumění a komunikaci. Pokud je vaše touha po tomto přání opravdu čistá a upřímná, potom stojí za to, abychom „bojovali" po vašem boku a pomohli vám její/jeho lásku získat zpět! Jsme jen nástrojem, který budete používat k dosažení svého přání. Poradíme vám a řekneme vám, jak by to mělo být z našeho úhlu pohledu, ale vy sami za to musíte převzít zodpovědnost. Pokud jste schopní převzít tuto zodpovědnost a milovat bez očekávání a podmínek, potom bude i milostná magie a spojování partnerů pracovat pro vás, protože přinesete do světa více štěstí a lásky.

Jednoduchá milostná magie

Magie lásky

Vezměte svojí fotografii a fotografii svého partnera. Zapalte jednu bílou a jednu červenou svíčku. Nejdřív se pomodlete Otčenáš a potom vyslovte modlitbu k Marii Magdaléně, nebo k hinduistickému bohu Šivovi nebo k voodoo bohyni Erzulii. Na oltář dejte čerstvou červenou růži. Vyslovte své přání a slepte dohromady obě fotografie voskem z červené svíčky.

Dejte fotografie pod červenou svíčku a meditujte. Myslete na to, co si přejete a ne na to, co si nepřejete. Po meditaci vezměte růži, svíčku a fotografie do přírody a zakopejte všechno pod strom. Poděkujte Bohu a snažte se v tichu vycítit, proč se věci udály právě tak, jak se udály. ZDE najdete rituály pro spojování partnerů a milostné rituály. Máte trápení v lásce? Mluvte s námi!

Teď zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z nich je láska.

Milostná magie

Jak si správně přát

Byla jednou dvě jednovaječná dvojčata, obě dvě stejného pohlaví. Byla si tak podobná, že je od sebe vůbec nikdo nedokázal rozlišit. Také spolu trávila spoustu času a dokonce obě dvě studovala to samé. Jednoho dne si obě dvě podala žádost na stejné pracovní místo. Byla to jejich vysněná práce. Jedno z dvojčat si pomyslelo, že tohle místo musí okamžite získat, a tak si i okamžitě domluvilo pracovní pohovor. Druhé dvojče si naproti tomu pomyslelo: "Udělám všechno pro to, abych tu práci získala, ale pokud se mi to teď nepodaří, při dalším pokusu to už určitě vyjde. A v případě, že by to nevyšlo ani příště, má to tak být a určitě si najdu nějakou lepší práci."

Co si myslíte, která z nich dostala tu práci? Samozřejmě, že to bylo to druhé dvojče. A víte, proč tomu tak bylo? Protože první dvojče se svým vlastním přístupem dostalo pod příliš velký tlak a chtělo tuto práci získat za každou cenu, tím pádem ztratilo svou rovnováhu. Postoj tohoto z dvojčat způsobil to, že nemohla pořádně spát, byla nervozní, měla strach, potila se a dokonce začala koktat, takže na pracovním pohovoru působila velice nepřirozeným dojmem.

Na druhé straně to druhé z dvojčat, které si na začátku myslelo "Když se to nepodaří teď, podaří se to příště" a na pracovní pohovoro přišlo uvolněné, toto místo dostalo. Proč? Protože tohle dvojče bylo velice přirozené a nemělo vůbec žádný strach.

Podobné je to i ve vztahu. Když si řeknu, že svého partnera musím získat zpět ještě tento týden nebo tento měsíc, že to musí fungovat teď, okamžitě, potom se zachováte jako první z dvojčat, nebudete moct spát, budete mít strach, budete se potit, budete koktat, jednoduše nebudete působit přirozeně. To je hlavní překážkou pro vztah. Vždy, když se člověk něčeho bojí, potom si to k sobě i přitahuje. Tedy když mám strach z toho, že mě někdo opustí, nebo že mě druhá strana neakceptuje, neskončí to pro mě dobře a tato osoba mě po určité době taky opustí.

Bez nátlaku to funguje i v magii. Když magicky pracujeme - a magie nám slouží jako nějaký druh zesilovače - vztah dostane novou šanci. Ale co máme z takové šance, když jdeme na schůzku zpocení, koktáme, jsme nevyspaní, úplně hotoví a ve stresu… Co když to nepůjde podle našich představ? Existuje nekonečně množství "Co když…". Při schůzce nebo při odpovídáme na zprávy si zkuste dát trošku času a zkuste si jednoduše jen užívat to, co děláte nebo co píšete. Nejde o to, jestli je s vámi ten druhý spokojený, ale jde o to, jestli jste vy spokojení sami se sebou. Jste se sebou spokojení? Jste spokojení s tím, co děláte a říkáte? Pokud ano, potom tuto svou spokojenost s radostí přenesete i na druhou osobu. Ale když jste plní strachu, toho druhého si k sobě nepřitáhnete.

Ve vztazích je to, co k sobě přitahuje lidi, právě radost a spontánnost. Proč chtějí lidé trávit svůj čas s dětmi, se psy nebo kočkami? Protože děti, psi nebo kočky si danou chvíli užívají Teď a Tady. Dítě najde několik barevných tužek, namaluje si obrázek a má z toho radost. Dítě se těší, pokud mu dáme kousek čokolády. Je šťastné, když si hraje s hračkou. Ať prší nebo svítí slunce, dítě má stále radost. Stejně tak kočka nebo pes. Ale my jsme však v naší mysli stále komplikovanější, máme strach z toho, že bychom mohli o něco přijít nebo si děláme starosti s tím, co by na to řekli jiní lidé. Je nám to k něčemu dobré? Ne, to tedy není.

Proto vám dáváme stále tuto radu: Prosíme vás, nechte to tak, pusťte to! Nechat to tak nebo pustit to z hlavy neznamená, když řeknu, že chci tohoto partnera nebo jako v tomto příběhu, že chci tuto práci. Je v pořádku, pokud chcete mít tohoto partnera, nebo když se chcete ukázat v dobrém světle. Také je v pořádku, pokud usilujete dělat věci tak, že jste spokojení nejen vy, ale i ostatní kolem vás, a když na ně berete ohled. Pokuste se pouze zbavit se této myšlenky, že teď to musí být tak, jak to chcete vy. Každý dělá chyby. Ale jsou tyto chyby skutečně chybami, když se jako chyby uznají? Kolikrát musí takové dítě spadnout, než se naučí chodit. Ale kdyby si toto dítě pomyslilo, "už půl roku se snažím naučit se chodit a stále mi to nejde, zkouším to stále znovu a znovu, a stále znovu a znovu spadnu, jdu do boku, udělám pár kroků a opět padnu. Dobrý bože, vždyť už jsem spadlo alespoň 10 000-krát." Smějete se, ale takto neuvažuje žádné dítě. Dítě to dělá znovu a znovu, dokud se to nenaučí, stejně jako to dělá při čtení nebo dalších věcech.

Stejné je to i ve vztazích. Nejprve musíte poznat sama sebe a také toho druhého, abyste to rozpoznali a tento pocit i měli, jak mluvíte, jak dokážete porozumět tomu druhému, jak interpretujete stejné vlastnosti a projevujete náklonnost. Dovolte si i chyby, uvolněte se trošku. Chyby nejsou chybami, pokud se z nich člověk poučí. Chyby jsou důležité proto, abychom se z nich uměli poučit.

Pokuste se ve vašem partnerství nebo při jiných věcech k tomu postavit tak, jak to druhé z dvojčat, které řeklo: "Udělám všechno pro to, abych tuto práci získala, ale pokud se mi to teď nepodaří, při dalším pokusu to už určitě vyjde, a v případě, že by to nevyšlo ani příště, potom to tak mělo být a určitě si najdu nějakou lepší práci." Když se takto postavíte ke své práci, partnerskému vztahu, nebo k čemukoliv jinému, tak se ve vašem životě nebudete tolik nervovat a zažijete více radosti. Odkud víte, zda tuto práci, nebo svého partnera opravdu dostanete, a budete pak opravdu šťastní? Budete opět šťastní nebo znovu plní strachu, že o svou práci nebo svého partnera znovu přijdete?

Milostná magie

Harmonický vztah je osvobozený od závislosti

Mnoho lidí dostane díky magii lásky druhou šanci. Někteří lidé nemají pocit, že by chtěli dělat magii lásky. Mnohokrát jim život dá novou příležitost setkat se s bývalým partnerem znovu a mluvit o tom všem, co se stalo a promluvit si o těch věcech, o kterých se potřebují bavit. Když je někdo schopný změnit se a stát se silnějším a lepším, může takto vytvořit možnost začít vztah znovu, na nové lepší úrovni. Obvykle problémy nastávají, když někdo začne být závislý na svém partnerovi. Závislý člověk ztrácí svou individualitu. Taková osoba přestane žít svůj život a plně se zaměřuje na partnera. Sleduje, co dělá nebo říká. Závislí lidé se cítí zle, když se jejich partner cítí zle. Anebo jsou šťastní jen tehdy, když jejich partner dělá nebo říká něco, co ho dělá šťastným.
Závislost na partnerovi je toxická jako každá jiná závislost, lidé při ní ztrácejí sami sebe a tato nešťastná vazba je odstřihává od štěstí.
Jak zjistíte, že jste závislí? Lidé jsou závislí, když říkají: „Neumím žít bez něho nebo bez ní.“ Anebo „Nechci žít bez něho nebo bez ní.“ To vytváří nezdravý tlak na partnera. Vždyť kdo by chtěl být zodpovědný za život nebo štěstí své manželky nebo manžela? Snad nikdo nechce poslouchat: „Pokud mě miluješ, musíš to pro mě udělat!“

Mnozí z nás už zažili takovou situaci:Poznali jsme někoho inteligentního nebo pěkného a začali jsme randit.

Po čase ten někdo chtěl být s námi tak moc, že nás obviňoval už i tehdy, když jsme se chtěli jen setkat s přáteli bez něho. Následně tento vztah už nebyl pro nás víc příjemný. Obvykle se takto cítí partneři závislých osob.Mnozí z našich klientů jsou závislí na svých ex-partnerech.
Doporučujeme jim setkávat se i s jinými lidmi. Jít na večeři nebo do kina. Mít víc přátel, žít pestřejší společenský život. Právě tato pestrost snižuje závislost na jedné osobě. Když milujete někoho tak moc, že jeho: „Chci tě!“ nebo „Nechci tě!“, tak výrazně ovlivňuje váš život, že potom nejste pro partnera zajímavým. Když poznáte na vlastní kůži kouzlo svobody, můžete si potom říct, že už nechcete být víc závislý na svém partnerovi. Fajn, ale jak to udělat? Určitě by nepomohlo jen opustit svého nynějšího partnera a najít si někoho jiného. Scénář by se brzy znovu opakoval. Vy potřebujete porozumět tomu, že nejste sám.


Že můžete být šťastný i bez tohoto nebo jiného partnera. Nejsme oddělení od světa kolem nás. Lidé kolem nás jsou také lidmi, kteří hledají světlo, lásku a pravdu. Někteří z nich si to už naplno uvědomují a chovají se dobře. Někteří z nich stále o tom ještě nevědí a v důsledku toho se chovají špatně. Tím dělají mnoho chyb a následně způsobují mnoho utrpení. Když víte, že život má hlubší význam, potom jste vítěz! Můžete jít svobodně za porozuměním a láskou k druhým. Ale jen slova nestačí, vy to musíte pochopit a cítit. Účinným nástrojem na dosáhnutí tohoto cíle je meditace.

Bílá magie Magie lásky

Bílá magie Lásky

Máte ve svém životě problémy se vztahy, láskou? Zraňující slova, hádky, chybějící harmonie? Skončil právě váš vztah, nebo ho chcete vy nebo váš partner ukončit? Tyto problémy se dají často odstranit, když se někomu svěříte, někomu, kdo ví, jak by se dala vaše konkrétní situace řešit. Dokážeme vám pomoct, aby byl váš vztah opět v harmonickém souznění! 

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte e-mailem. Těšíme se na vás!

Magie lásky patří k nejčastějším rituálům magie. Předtím než začneme se spojením partnerů nebo opětovným spojením partnerů, musí si klient ujasnit, proč vůbec po druhém tak moc touží.

Odpovězte si tyto otázky: Co hledám u partnera? Nudím se anebo jen nechci být sám? Jsem připravený nejen něco požadovat, ale do vztahu i něco investovat? Jsou mé životní priority v souladu s prioritami toho druhého? Akceptuji druhého skutečně takového jaký je nebo očekávám, že se kvůli mně změní? Co získám já a co získá ten druhý?

Spojování partnerů nebo opětovné spojování partnerů může fungovat pouze pokud si je člověk jist svými záměry a pohnutkami.


U spojování partnerů, magii lásky nebo opětovného spojování partnerů existují rozdílné úrovně a síla rituálů. Od jednoduché magie lásky, přes voodoo rituály až k silnému provázání prostřednictvím vzývaných božstev. Sila rituálů závisí na konkrétní situaci. Základním pravidlem je vždy harmonie a zdraví obou partnerů.

Pokud si hlavně mladí lidé, kteří naše služby využívají, nejsou úplně jistí, že se jedná o silnou lásku na celý život, spojování partnerů, milostnou magii či opětovné spojení partnerů nedoporučujeme. Správně vykonaný rituál není totiž vůbec jednoduché zrušit nebo odvolat.

Bible Kazatel 4

„Dvěma je lépe než jednomu, protože mají odměnu za svou námahu. Protože pokud padnou, jeden zvedne svého druha, běda však samému pokud padne! Nemá druhého, jenž by jej pozvedl. A opět, pokud dva leží spolu, zahřejí se, ale samotný jak se zahřeje? A pokud někdo přemůže jednotlivce, dva před ním obstojí. Trojitý provaz se rychle nepřetrhne.“ Bible

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a sebeúctu!


Máš pocit, jakoby nad Tvým životem visela kletba? Cítíš, jakoby Tě přemohli zlé síly nebo negativní energie? Víme Tě těchto negativních sil a černé magie zbavit. Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu.

Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.