Jak se naučit astrální cestovat ☞ Tipy & Triky ✔

Astrál & Astrální cestování

Co je to astrální cestování?

Vše, co je, musí nejprve existovat v podobě myšlenky. Člověk si chce například vytvořit sochu. Jako první potřebuje mít v hlavě představu o tom, co chce vlastně vytvořit. Na to, aby věděl jak to má uskutečnit potřebuje nápady a inteligenci. Při formování sochy v ní může znovu ztělesnit svou energii, své nápady a svou inteligenci a může si tak postavit svou vlastní sochu.

Stejné je to i v přírodě. Vidíme, že za každým stromem se skrývá mnoho různých chemických reakcí, aby strom mohl růst tak, jak roste. Musí se za tím skrývat jedna nesmírná inteligence, aby z jednoho malého semínka mohl vyrůst tak velký strom. Nebo že se z vajíčka dokáže vylíhnout mládě a z něj pak vyroste pták. Stejně jako ze spermií vzniká nový život. Za tím musí být nějaká myšlenka, nějaký záměr, inteligence a energie, která to všechno řídí. Světlu, této energií a této myšlence říkáme, že existují v astrálním světě.. To znamená, že v našem světě existuje určitá vyšší frekvence, která je pro nás neviditelná, ale je důvodem toho, co existuje v materiálním světě. Energie a inteligence existují proto, že existuje hmota, rostliny, zvířata a lidé. Za každým druhem se skrývá jistá inteligence, záměr a energie, což společně vytváří ducha, který to všechno řídí.

Mág je schopen vstoupit do astrálního světa, do světa energií, do světa prapůvodních myšlenek a inteligencí a může ovlivňovat tento svět.. Může to udělat prostřednictvím různých rituálů, energií, spolupráce s génii a elementy. V materiálním světě to má velký vliv, a to v tom případě, že mág disponuje základní myšlenkou, energií a inteligencí. Přesně stejně je tomu i v případě člověka, který si chce vytvořit sochu. Čím více představivosti, energie a inteligence má, tím má větší dosah a dokáže si postavit lepší sochu.

Dokonce i v nás samotných existuje duše a duch. Díky tomu se my lidé dokážeme spojit s astrálním světem. Ne každý je ochoten rozvíjet v sobě dále svého ducha, duši a svůj šestý smysl, který je v každém z nás a nechá se jím inspirovat a trénuje ho v sobě.

Stacks Image 110271

Foto © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Astrální cestování znamená, že mág cestuje do jiných světů a uplatňuje v nich svůj vliv.. Ale v konečném důsledku každý člověk a každé zvíře astrálně cestují, aniž by o tom věděli.

Když spíme, astrálne cestujeme. Pokud se nacházíme ve stavu transu nebo bezmyšlenkovitém stavu, tak jsme více spojení s naším duchem a naší duší a provádíme tak říkajíc malou astrální cestu. To znamená, že mág tuto schopnost u sebe jednoduše dále rozvíjí a trénuje, aby mohl do těchto světů vstupovat vědomě. Cvičení vypadá tak, že člověk musí nejprve dostat pod kontrolu své myšlenky a emoce a musí pochopit, proč myslí tak, jak myslí, proč se cítí tak, jak se cítí a jak dokáže své pocity a myšlenky usměrňovat tak, aby byly v souladu s jeho cíli.

Stacks Image 110192

Astrál & Astrální cestování

Čo je to trans?

Potom člověk trénuje stav transu. Je to stav, ve kterém člověk nevnímá zřeteľně vonkajší svět a nereaguje na vonkajší podněty, ale soustrědí se na vnitřníi podněty. Trans ještě dále dělíme na:

Astrální cestování prvního stupně. To znamená, že mág jde tam, kde chodí lidé, kteří se nacházejí ve fázi snového spánku, ale vědomě, a kde mág může uplatnit svůj vliv na načerpání nových sil nebo získání informací.

Astrální cestování druhého stupně. To znamená, že člověk jde tam, kde chodí lidé, kteří se nacházejí v hlubokém spánku, ale s tím, že je to při plném vědomí. Člověk tam může vědomě uplatnit svůj vliv a stejně tak se může při plném vědomí vrátit znovu zpět.

Při astrálním cestování třetího stupně člověk jde tam, kde chodí lidé, když zemřou, ale při vědomí. Člověk tam také vědomě působí a vědomě se vrací znovu zpět..

Na to, aby to člověk dokázal potřebuje určité předpoklady a určitou formu cvičení. Fyzické předpoklady jsou takové, že člověk musí být zdravý a musí mít dostatek energie na to, aby to zvládl. Při spánku si člověk bere energii do astrální úrovni prostřednictvím spánku. Pokud jde člověk do astrální úrovni při vědomí, tak energii ztrácí. Přinejmenším je tomu tak v první fázi, kdy to člověk ještě neví správně. Později může člověk astrální cestovat i při větším vědomí, aby tak získal energii určitých andělů nebo božstev. Nejdříve potřebuje více energie než obvykle na to, aby se dostal do astrálního světa. První, co adepta/zasvěcence čeká je setkání se Strážcem prahu, prahu, který odděluje astrální svět od fyzického světa. To znamená, že na každé úrovni vidíme nějakého ochránce neebo strážce prahu, té které úrovně, který dohlíží na to, zda ta dotyčná osoba má právo, znalosti a energii na to, aby přešla do této úrovni, a v případě, že tyto podmínky nejsou splněny, tak se ji odtud pokusí vykázat.

Fyziologické předpoklady existují také. Pokud je někdo psychicky nestabilní, tak si tímto astrálním cestováním přivodí ještě více nestability a skončí na psychiatrii. Mnozí se do této astrální úrovni pokoušejí dostat prostřednictvím různých drog.

Tímto se však člověk jen oslabuje. Avšak když jde člověk takto oslabený do astrálního světa, tak potom není schopen vědomě nic ovlivnit a věcem, které vidí nedokáže ani správně porozumět. Člověk tehdy neumí správně komunikovat a Strážce prahu si tak nepřikloní na svou stranu, nebo jej nepřemůže. Proto takové cesty nemají žádný význam. Význam mají pouze v případě, pokud je mág provádí prostřednictvím své energie, svých znalostí a svého tréninku. Na tomto místě vás prosíme, abyste neužívali žádné psychotropní látky. Člověk si tím jen uškodí. Člověk to dokáže i bez drog, prostřednictvím svého vlastního rozvoje, práce na sobě samém a prostřednictvím zvýšení své energie. K tomu slouží dechová cvičení, vizualizační cvičení, při kterých se člověk na něco silně koncentruje a představuje si určité věci.

Za tímto účelem je třeba zmínit skutečnost, že v astrálním světě můžete najít všechny bytosti. Ať už jsou to mrtví lidé, duchové, démoni, bohové nebo různé astrální projekce. To znamená, že když si člověk neustále něco představuje, například já si představuji, že bydlím ve velkém domě, tak potom tato představa bude fungovat i při astrálním cestování. Astrální cestu je možné přirovnat k internetu, člověk tam umí najít jak užitečné, tak neužitečné věci. Pokud nejste připraveni a vyškoleni, tak pak nejste schopni oddělit zrní od plev. Musíte si dávat pozor na to, s kým se spojujete nebo povídáte a komu věříte a komu ne.

Astrál & Astrální cestování

Koho můžeme setkat při astrálním cestování?

Člověk se tam může ssetkat s lidmi, kteří sní,, nebo spí. TTaké se může setkat s lidmi, kteří jsou již mrtví nebo se může setkat s kolektivními astrálními projekcemi, například když si tisíce lidí představuje to, že je nutné zlikvidovat židy, tak pak se v astrálním světě vytvoří bytost, která se bude snažit inkarnovat se av takovém případě prostřednictvím představ a myšlenek vstoupí do existence osoba jakou je Hitler. Pak ještě existují astrální égregorovéi. To je energie, která vzniká tehdy, když lidé na něco věří a něco uctívají, tak pak tato entita začne žít svůj samostatný život i na astrální úrovni. Příkladem toho je skutečnost, že lidé uctívají Pannu Márii. Panna Maria byla světice a v důsledku jejího uctívání se v astrálním světě vyprojektována samostatná bytost, která s Pannou Marií neměla původně nic společného. Součet představ a emocí tvoří lidé, kteří si Pannu Marii představovali.

Dále existují různí géniové, sou to prastaré inteligence a energie, které přispěly k tomu, že se vyvinuly některé rostliny, zvířata nebo lidé, a stojí za těmito výtvory a taky kreaturami. Nacházejí se tam i démoni. Jsou to astrální energie různých lidských vlastností neebo přírodních sil. Démoni představují síly, které jsou určeny na určité očistné procesy, něco podobného, ​​jako jsou vlci ve volné přírodě. Vlci sami o sobě nejsou zlí nebo zlomyslní. Požírají slabé zvířata za účelem nastolení rovnováhy. A přesně tak je tomu v astrálním světě. Démoni zde existují kvůli tomu, aby otestovali slabé bytosti nebo lidi, tedy aby je tak mohli protřídit. Podobně jako i mág využívá určitou sílu a schopnosti na ovlivnění našeho života, tak stejně ji využívají i démoni. Démoni se přitom vyvíjejí přesně stejně jako lidé nebo zvířata. To znamená, že když byl démon původně špatný, může se z něj stát i dobrý démon, pokud sloužil dobrému mágovi.

Pak přicházejí na scénu elementární bytosti, o znamená bytostii elementů. sou to bytosti představující určitý přírodní živel. Jako jsou například salamandři, kteří reprezentují oheň. Nebo elfové, kteří patří k vzduchu. Dále nymfy, které patří k vodě a gnómové nebo skřítci patřící k zemi. Elementární bytosti jsou bytosti, které vytvořil mág nebo člověk se silnou koncentrací s cílem zajistit si určité energie nebo informace nebo jejich někomu poslat.

Předpokladem astrálního cestování je to, že člověk už dokáže v meditaci dosáhnout určitou hloubku. To znamená, že dokáže kontrolovat své myšlenky, pochopit své pocity a dokáže je i ovládat. Pak dochází k tomu, že trénuje astrální cesty. Doporučujeme vstát ráno dříve a meditovat při východu Slunce. Pak si můžete opět lehnout spát a praktikovat vědomou astrální projekci. o znamená představovat si to, že celá vaše energie směřuje do jednoho bodu. Tělo si představuje, že celá vaše energie a síla představivosti se nachází ve vašem těle, a takto dostanete celou svou energii ze svého těla ven. Po takové ranní meditaci i můžete opět lehnout spát, avšak už nedokážete znovu usnout. Tím, že se nacházíte v spánku a zároveň v bdělém stavu, tedy v určitém polospánku, si vlastně trénujete vědomé vystoupení z vlastního těla.

Stacks Image 110275

Foto © sezer66 http://www.istockphoto.com I pmalenky

K tomu je potřebná citlivost. Nejlépe se to trénuje prostřednictvím metody ranního vstávání a meditování při východu Slunce. Tuto metodu lze vždy znovu a znovu obměňovat. Každý se musí rozhodnout sám, která z metod mu nejvíce vyhovuje.

Důkazem astrálního světa může být i morfické pole, které se v současnosti hypoteticky zařazuje do vědy. Jde tam o to, že někteří vědci přišli k závěru, že zvířata dokážou mezi sebou nějakým způsobem komunikovat, ačkoli nejsou spolu v žádném kontaktu. Například výzkumník William McDougall z Harvardské univerzity začal v roce 1920 pokus na myších. Držel myši zavřené v labyrintu a zjistil, že k nalezení cesty ven potřebují 160 pokusů. Další myši už na nalezení cesty potřebovali mnohem méně pokusů. Další generace myší potřebovala k nalezení správné cesty už pouze 20 pokusů. Vědec dospěl k závěru, že ačkoli myši nepřišli navzájem do žádného kontaktu, tak přesto museli spolu nějakým způsobem komunikovat..

Další příklad pojednáva o čištění potravy opic v Japonsku. Vědci zjistili, že pokud se některé opice naučili něco nového, tak stejné schopnosti najednou nabyly další opice, přestože byly od sebe vzdáleny 100 km. Vědci si to nevěděli vysvětlit. Přesně stejné je to iu lidí v těch případech, kdy tytéž vědecké objevy byly provedeny přibližně ve stejnou dobu na různých kontinentech současně různými vědci. Vypadá to tak, jako kdyby se lidé a zvířata dokázali napojit na určité energetické pole, kde existují určité rodové nebo planetární zkušenosti. V magii víme, že to vše se odehrává v astrálním poli na astrálních úrovních.

Logo Astrální cestování

Astrál & Astrální cestován

Vystresovaný? Manager? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vytvořené stress management a meditační semináře!

ZDE: Meditace, Meditační semináře

Vše o meditaci

Jsme tu, abychom Vám pomohli a jsme rádi, že Vás při tom můžeme provázet

TU si můžete koupit naše meditační .MP3
na iTunes...

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají bez toho, abychom si to všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní. Můžete dosáhnout vše, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93