Jak ji známe i neznáme

Hypnóza

Jak ji známe i neznáme

Mnohokrát nám život na naší cestě přináší různé motanice a z nich vzniknuté uzly. Vskutku si s nimi nevíme rady, stojí nás neuvěřitelnou námahu a dlouhý čas hledání. Mnoho návštěv odborníků a přece… Výsledek se míjí účinkem a my jsme doslova v pasti vlastních myšlenek a již nevíme, jak dál.

Nemusí to být jen duševní pnutí, jsou to různé jiné problémy na fyzické úrovni či v oblasti vztahů.

Lékaři bezmocně kroutí hlavou, výsledky jsou negativní, ale nám to i tak z bídy nepomůže. Obvykle to řešíme formou různých poraden či cvičení, ale pokud se nedostaneme k tomu správnému odborníkovi či technice, výsledku se nedočkáme.

Jednou z takových alternativ, které mohou pomoci, když selhává všechno ostatní, je HYPNÓZA.

Pokud nevyzkoušíme, nezatracujme!

Jako obvykle je potřeba propracovat se k příčine problémů. A odtamtud začít. Ale cesta je to i tak trnitá a může také trvat nějakou dobu.

Nemusí to tak ale být, někdy se úspěch dostaví velice rychle. Případ od případu. Dokážete si připustit, že tím pomockníkem může být HYPNÓZA? Není úmyslem provokovat vás, ale spíš dát do pozornosti nevšední způsob možné alternativy, nicméně překvapivě účinný.

Stacks Image 1369862

Foto © JPC-PROD http://www.fotolia.com I pmalenky

Hypnóza

Co je hypnóza?

Ve slovníku cizích slov se můžeme dočíst, že: "Hypnóza je vlastně umělý spánek, který je charakteristický zvýšenou vnímavostí a soustředěností. Hypnotizovaný ztrácí svou osobnost a poslušně se řídí příkazy hypnotizéra. Hypnóza se používá i k terapeutickým účelům."

Je to tak? Není? Někdy jsme vážně na pochybách, zdali uvěřit či ne. Nejlepší je vyzkoušet. Protože o hypnóze toho bylo napsáno již velice hodně, ale stokrát číst je určitě méně než jednou zažít.

Pokud budete chodit vážně okolo tématu hypnózy, dopátráte se různých zajímavých faktů, ze kterých je několik určitě nesporných. Například, že člověk může být:

1.) bdělý
2.) spící
3.) v hypnóze

Co je bdělý, to každý chápe. Každý živý tvor při bdělosti jaksi funguje v naší realitě pozemského bytí. Chodí, létá, plave či leze. Komunikuje s ostatními svého druhu, přijímá potravu atd.

Co se spánku týká, inu většinou se při něm leží, hlavně v noci. Vědomí bdělé mysli se ztrácí, přicházejí sny a bytost nevnímá okolí. Jednoduše řečeno spící je odpojený od svého okolí.

Při hypnóza je bytost vedena systematicky jakoby ke spánku, kde však plně vnímá pokyny a nechává se vést celým procesem. Dá se říci, že si hypnotizovaný pamatuje, co se dělo.

Takže, když se vrátíme o kousek nazpět, ruku na srdce, asi nevíte, co hypnóza vskutku je a co od ní můžeme očekávat. Takže se na ni pojˇmde podívat zblízka.

Bez pochyb jsme každý jiný a máme jiné schopnosti vnímání i jiné reakce. Někdo je doslova médium, to je ten, koho je možné do hypnózy uvést velmi snadno. Někdo je řekněme středního charakteru a jednou se mu do částečně změněného stavu bytí dostane snadno, jindy je naopak neoblomný a nic s ním nepohne.

Tento střed je nejběžnější vzorek populace a asi do něj patříte i vy. Takže pokud byste měli obavy, že vás hypnotizér zmanipuluje a bude si s vámi dělat, co chce, klidně je zahoďte. Nebude! Ale nechceme zde řešit žádná cirkusová čísla. Chceme přiblížit možné řešení našich stínů, které jsou ukryté hluboko v našem nitru. Dá se to?

Nuže určitě ano, pokud jste otevřeni informacím a opravdu toužíte propracovat se k sobě samému a k jádru svého problému.

Jsme tu, abychom vám pomohli a jsme rádi, že vás přitom můžeme provázet.

Kdo s hypnózou začal?

Je snadné si myslet, že hypnóza je jakousi převratnou technikou novověku. Vždyť do půlky 19. století se s hypnózou v naší společnosti vlastně nesetkáváme. Opak je však pravdou. Hypnóza provází lidstvo od nepaměti, v dnešní době se o tom jen tolik neví. Trans, který je totožnou technikou práce s podvědomím, je běžným rituálem kmenů přírodních lidí.

Využívali jej v dávnověku a využívají jej dodnes. Jistě jste viděli dokumentární filmy, v nichž jsou nasnímány kmenové tance mužů i žen, kteří za rytmického zvuku bubnů tancují, tancují a tancují… Postupně se dostávají do transu. V tomto změněném stavu vědomí se u nich začnou projevovat jiné schopnosti a přijímají silnou energii, kterou využívají pro životně důležité situace:

- vstup do dospělosti mladých jedinců
- boj o záchranu kmene
- lov kořisti
- silný magický zásah

Stacks Image 1369878

Foto © Tony Baggett http://www.fotolia.com I pmalenky

Jak to celé probíhá?

Trans je popravdě jen začátkem celého procesu hypnózy. Pokud má tedy dojít k regulérní hypnóze, jsou k tomu potřeba určité zásadní děje. Jaké? Zaprvé se člověk musí rozhodnout, že hypnózu podstoupí. Zadruhé, pokud chce dosáhnout výsledku, se musí setkat s hypnotizérem. Zatřetí musí být spolupracující osobou. Dokazovat si, že se mnou hypnotizér stejně nic neudělá, není vhodný přístup. Pokud se tedy svěříte do rukou hypnotizéra, je víc než vhodné být uvolněný a s terapeutem spolupracovat. Ještě jedna maličkost: Myslet si, že jednorázové setkání s hypnózou je 100% účinné, ve smyslu: "A mám navždy se svým problémem vystaráno!" je iluze. Určitě je vhodné se připravit na 2-3 opakování, možná i více.

Možná neuškodí podrobněji popsat celý postup. Hypnotizér s vámi určitě naváže ústní i vizuální kontakt a "oťuká" si vás. Proč jste přišli? Kdo vás k němu navedl? V čem spočívá váš problém? Potom si vás pohodlně usadí a slovně vás povede…

Pojďme se na to teda podívat z praktického hlediska, co můžete očekávat. Nic z toho, co zde popisujeme však není striktní. A pokud máte náhodou pocit, že bude hypnóza jen "duchařina", prosím, nikdo vám to nebere.

Stacks Image 1369868

Foto © hyperworx http://www.fotolia.com I pmalenky

A to nejdůležitější: při vážném klinickém stavu se odevzdejte to rukou lékaře! ☺ Naše příspěvky nejsou náhradou odborné pomoci.

ZA VZNIKLÉ STAVY NENESEME ZODPOVĚDNOST!

Stacks Image 1369876

Jak je možné pomoct si hypnózou například při odvykání kouření?

I když se může zdát, že je tohle ten nejjednodušší příklad pro hypnotickou praxi, vůbec to tak nemusí být.

Na začátku se hypnotizovaný musí ztotožnit s tím, že opravdu chce se svým kouřením něco udělat, tedy PŘESTAT KOUŘIT. Pokud tomu tak opravdu je, potom můžeme začít s hypnózou. V opačném případě to bude pouze promarněný čas, pokud opravdu NECHCE přestat kouřit.

Až nyní můžeme navodit trans. Důležitou silou zde je vlastní tělo hypnotizovaného. Jeho vlastní ruce mu ukážou, co podvědomí CHCE. Ruce pracují jako dva magnety. V předpažení s pokrčenými lokty ruce směřují a jdou k sobě. Rychlost, kterou se to děje, je ukazatelem jeho skutečné touhy po skoncování s kouřením. Při správné aplikaci nakonec klesnou do klína.

Tehdy je hypnotizovaný přiveden do stavu, kdy ucítí jak opojné je moci se nadechnout cigaretového dýmu a jak úžasně to působí na jeho stav bytí. Na pokyn hypnotizéra před sebe hypnotizovaný zvedne levou ruku (pokud je pravák). Pokud je levák, udělá to přesně opačně. Sleduje přitom jak je to těžké a nepříjemné mít před sebou nataženou ruku. Toto nepohodlí si spojuje s pocitem blaha při kouření. Hypnotizér slovně zvýrazňuje hypnotizovanému jak je jeho ruka těžká a čím víc vnímá pocit blaha z kouření, tím je ruka těžší. Těžší a těžší. Už to nevydrží a ruka padá dolů na koleno.

Zde nechá hypnotizér kuřáka dvakrát, třikrát situaci prodýchat a navozuje mu jiný stav. PŘEPROGRAMOVÁNÍ na nekouření. Samozřejmě, že kuřák tak moc touží po stavu bez cigarety, že očekává, jakou úlevu mu to přinese. Jak už nebude cítit potřebu zapálit si a nebude muset bojovat sám se sebou. S lehkostí sleduje jiné kuřáky, jak si jdou zapálit a jeho to vůbec nevzrušuje! Naopak ho to nechává klidným a nezávislým. Nyní hypnotizér pracuje s jeho pravou rukou (pokud je pravák). Ruka je natažená před tělem a hypnotizovaný se úplně soustředí na její váhu i to, že chce ruka klesnout dolů. Nejprve jako by ji tam silou vůle chtěl udržet.

Tehdy si uvědomí, jak jedno mu je, jestli někdo kouří, a bez odporu nechává klesnout nataženou pravou ruku pomaličku na koleno. A vnímá úlevu z toho, že si to dovolil, že si to UMOŽNIL.

Jsme zde, abychom vám pomohli a máme radost, že vás přitom můžeme provázet!

Stacks Image 1369880

Foto © Andriy Bezuglov http://www.fotolia.com I pmalenky

Autohypnóza a bolest hlavy

Náš život je tvořen zvyky, protože jsme se naučili reagovat určitým způsobem. Obvykle bohužel nesprávné. Když jsme si už jednou na něco zvykli, tak si musíme od toho odvyknout a přeprogramovat naše podvědomí jinak. Zejména pokud jde o něco negativního. Autohypnóza nám v tom může velmi dobře pomoci. Dokáže nám pomoci přeprogramovat naše podvědomí a nahradit negativní zvyky pozitivními.. Ale nejen to. Dokáže nám pomoci v různých oblastech života a v dnešní době má široké využití. Používá se na léčení různých psychických problémů, fobií, závislostí (kouření, alkohol), bolestí hlavy - migrény, žaludečních potíží, stresu, napětí, problémů s učením, nespavosti, depresí a mnoha jiných problémů. hypnóze nebo autohypnóze můžeme posílit i naši imunitu, zvýšit si sebevědomí nebo zapracovat na své sebelásce. Její možnosti jsou nekonečné.

Ukážeme vám jeden jednoduchý způsob, jak se pomocí autohypnózy rychle a účinně zbavíte bolesti hlavy.

1. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte (jako při meditaci). Dýchejte pomalu a zaměřte pozornost na své tělo. Nyní se soustřeďte na obličej, oči, uši, nos a ústa. Uvědomte si napětí, které v nich cítíte. S každým výdechem toto napětí pomalu uvolňujete stále více a více. Uvědomte si toto uvolnění ve všech částech obličeje. Toto uvolnění začíná šířit celým vaším tělem. Uvolněte si krk, ruce, hrudník, břišní dutinu, pánev, stehna, kolena a celá chodidla. Vnímejte svůj uvolněný stav. Pokud je vaše bolest hlavy příliš velká a nedokážete se soustředit na tento bod, tak ho můžete vynechat a přejít rovnou k bodu č. 2. Účinek bude stejný.

2. Zaměřte svou pozornost na svůj dech a snažte se dýchat zhluboka. Na prohloubení uvolnění a navození hypnotického stavu doporučujeme ještě pomalu počítat od 1 do 10. Dýchejte plynule a rovnoměrně. Soustřeďte se zejména na hlubší výdech. Koncentrujte se na světlemodré světlo a představujte si, že s každým nádechem naplňuje vaše tělo bleděmodré světlo. Akumulujte toto světlemodré světlo zejména v oblasti vaší hlavy. Následně si v duchu opakujte pořád dokola následující sugesce, případně jiné, které vás intuitivně napadnou:

"S každých výdechem je moje bolest hlavy stále menší a menší. Bolest hlavy odchází pryč a už se nevrátí zpět ".

"S každou vteřinou, která projde je moje bolest hlavy stále méně a méně intenzivní, až se pomalu zcela vytrácí. Vytrácí se stále více a více ".

"Moje hlava je zcela uvolněná, lehká a bez napětí. Uvolňuje se stále více a více. ”

3. Jakmile mezi sugescemi pocítíte fyzickou změnu a bolest hlavy bude menší nebo zcela zmizí (stačí i na pár vteřin !!!), tak si tento pocit zakotvěte. Můžete si udělat kotvu například na svém prstě. Pomůže vám to znovu si tento pocit vyvolat. Pokud ji ale budete používat často, tak je potřeba ji čas od času i posilovat. Bez posilování po určitém čase zmizí a je třeba si ji vytvořit opět. U někoho může vydržet týden, u někoho rok a u někoho jiného i celý život. Je to velmi individuální. S hlubokým dýcháním a opakováním sugescí pokračujte, dokud nebudete cítit výrazné zlepšení a vaše bolest úplně nezmizí.

4. Když cítíte, že vaše bolest hlavy ustoupila, tak můžete začít načerpávat novou energii. Zůstaňte ještě chvilku v tomto uvolněném stavu a představujte si, že kolem vašeho těla je zářivé bílé světlo. Můžete si představit, že vaše tělo se nachází v této energetické bublině a s každým nádechem načerpává novou energii. Každým pórům svého těla přijímáte novou energii a cítíte se stále lépe a lépe.

5. Když máte pocit, že stačilo, tak se z hypnotického stavu vraťte zpět do tady a teď. Prohlubte své dýchání a začněte počítat od 10 do 1. Řekněte si, že se stáváte vědomi svého okolí a když napočítáte do 1 otevřete své oči. Počítat byste měli nahlas a rázně. Můžete počítat i potichu ve svém nitru, ale rychleji než dříve.

Po mnoha letech využívání hypnózy mohu prohlásit, že tam, kde se použít dá, daleko předčí medicínskou léčbu. Na rozdíl od medikamentózní léčby nepřináší žádná rizika a působí rychle a příjemně.
Ambroise A. Liebeault (francouzský lékař, otec léčebného využití hypnózy)

Osobní zkušenost Moniky Slivové:

Výše uvedený postup jsem vyzkoušela několikrát i sama na sobě. Poprvé mě to napadlo zcela spontánně. Byla jsem právě nemocná a měla jsem zanícené dutiny. Ráno jsem se probudila s neuvěřitelnou bolestí hlavy. Při každém pohybu to bylo ještě horší a nedokázala jsem ani vstát z postele. Užila jsem lék na bolesti hlavy a lehla jsem si zpátky do postele. Ale ani po 2 hodinách jsem necítila žádné zlepšení. Nejhorší na tom bylo, že od 12-té jsem měla dohodnuté termíny s klienty. Netušila jsem, co mám dělat, jestli je mám přesunout nebo mám ještě počkat, že to bude lepší. Pak mě najednou napadlo to, abych vyzkoušela autohypnózu. Mám za sebou několik kurzů v této oblasti, tak jsem si řekla, proč ne. Jelikož jsem byla unavená a vyčerpaná bolestí, tak jsem se velmi rychle dostala do hypnotického stavu a byla jsem překvapená z toho, jaké je moje podvědomí, navzdory únavě, bdělé. Všechny hypnotické sugesce jsem si říkala jen v duchu a mé podvědomí je zpracovávalo.

Po chvilce jsem pocítila úlevu a tato nepřetržitá bolest hlavy na pár vteřin přestala. Postupně to bylo stále lepší a lepší až se na mé překvapení zcela vytratila. Ještě chvilku jsem zůstala v tomto stavu, představovala jsem si, jak načerpávají novou energii a pak se z hypnózy vrátila zpět do přítomného okamžiku. Má bolest hlavy byla pryč a přesto, že jsem byla právě nemocná, jsem se cítila plná energie. Celé to trvalo asi 15 minut a brala jsem to už jako poslední možnost. Pokud to nepomůže, tak přesouvám termíny :-). Nakonec jsem pouze klientce, která mi měla volat o 12-té napsala, jestli mi může zavolat o 15 minut později, abych se stihla v pohodě připravit. Nakonec jsem vše zvládla a navzdory nemoci jsem se cítila velmi dobře.

O Monice si můžete přečíst ZDE!

Příklad hypnózy:

Hypnóza na zbavení strachů a blokád

1.) Předmluva
Problém, který řešíme: nejistota, žárlivost, blokády a nezpracované věci z minulosti. Příčina problému: snažit se zjistit, odkud to jde - malá sebedůvěra, pocity nejistoty, vlastní strach ze ztráty a samoty. Uvědomit si, že člověk není nikdy sám.

Souhlasíš s tím, co jsem řekla? Učinit vědomé rozhodnutí porazit své negativní pocity a začít si více věřit.

2.) Hypnóza není spánek. Není to ani žádný speciální stav a nepotřebuješ při tom ani nic speciální cítit nebo necítit. Tvá spolupráce je nezbytná. To znamená, že hypnóza nejde proti tobě, ale musí jít s Tebou. Máš v rámci ní aktivní roli. Musíš si představovat věci, které Ti budu mluvit, protože máme společný cíl.

Fenomén zvětšení prstu: Dva prsty se dají vedle sebe a má se říct, který prst je větší. Většinou lidé řeknou, že oba jsou stejné. Nebo pokud někdo řekne, který je větší, tak potom vezmeme ten druhý, který je menší. Pak se tento prst položí na stůl a daný člověk se má soustředit na tento prst. Soustředí se na to, jak se zvětšuje, jak přes něj proudí krev, na to, aby si uvědomoval, jaká je v něm teplota. Je třeba stopnout 60 sekund a během toho mu říkat sugesce ve smyslu toho, jak se ten prst zvětšuje, stále více a více, prokrvuje se, cítíš teplo a podobně. Po 60 sekundách, když člověk přiloží ruce k sobě, tak uvidí, že ten jeden prst je skutečně o pár milimetrů větší. Funguje to ale pouze u těch lidech, kteří si to představují.

3.) Definovat si jasný cíl. Vyřešení negativních pocitů a podvědomých reakcí. Probuzení svých vnitřních sil a lásky k sobě samému.

4.) Predhypnotické cvičení (například magnetické ruky)

Hypnoterapia

Foto © sylv1rob1 http://www.fotolia.com I pmalenky

5.) Uvoľnenie tela. Meditácia s prvkami hypnózy.

Cvičenie pred hypnózou - hľadanie negatívneho zážitku:

Nájdenie negatívneho zážitku a potom prechádzame do meditácie. Ak tento zážitok nenájdeme alebo je natoľko silný, že o ňom nechce hovoriť, tak necháme na podvedomie, aby si vybralo zážitok, ktorý bude v hypnóze riešiť. Týmto spôsobom sa lieči jeho vnútorné dieťa. Prihovárať sa mu, že je všetko v poriadku. Dôležité je odosobnenie sa - oddeliť negatívny zážitok od neho. To nie je on, ale to je jeho vnútorné dieťa, ktoré nereaguje správne a ešte nepochopilo, že už je dospelé. Týmto sa mu podarí odosobniť sa od toho a vidieť to ako program, ktorý tam prebieha a nie ako jeho. Dôležité je tu pochopenie a priznanie si tých pocitov a pravdy.

Meditace

Nyní si řekneme buď nahlas nebo jen v mysli naše 3 mantry a každou z nich si řekneme 3krát:

3 x Nome Ten Buschido Tischami

3 x Namaste Abrahám
3 x Namaste Jeremias

Matka Zem je mojou matkou, Boh je mojím otcom a všetci tí, ktorí hľadajú svetlo, lásku a pravdu sú moja rodina.

Nyní se soustřeď na svůj dech. Udělej tři hluboké nádechy a výdechy. Nadychuj se pomalu nosem a vydychuj pomalu ústy. Při nádechu si představuj jako pozitivní energie do Tebe vchází a při výdechu jako negativní energie z Tebe vychází. Ještě jednou. Zhluboka se nadechni nosem a vydechni ústy. Nadechni se zhluboka nosem, vydechni ústy a pomalu zavři své oči ...

Dýchej pomalu a zaměř pozornost na své tělo. Nyní se soustřeď na obličej, oči, uši, nos a ústa. Uvědom si napětí, které v nich cítíš. S každým výdechem toto napětí pomalu uvolňuje stále více a více.

Uvědom si toto uvolnění ve všech částech obličeje. Toto uvolnění začíná šířit celým tvým tělem. Uvolni si krk, ruce, hrudník, břišní dutinu, pánev, stehna, kolena a celá chodidla. Vnímej svůj uvolněný stav. V tomto uvolněném stavu chvilku setrvej a zaposlouchej se do tónů hudby ...

Posloucháš moje slova, cítíš váhu svého těla, a prochází tebou hluboké uvolnění. Stále více a více máš pocit, jako kdyby si neměla své tělo.

Když se tě dotknu rukou, dostáváš se stále hlouběji a hlouběji do tohoto uvolněného stavu a transu.

Používat:
Už to jde. Výborně. Zatímco posloucháš hudbu, můj hlas, dostáváš se stále více a více do transu. Stále hlouběji a hlouběji. Velmi dobře. 2 x tak silně. 4 x tak silně. S každým nádechem se dostáváš stále hlouběji a hlouběji. S každou vteřinou, která projde se dostáváš stále hlouběji a hlouběji do tohoto uvolněného transu. Stále hlouběji a hlouběji. Si úplně uvolněný a klidný. Velmi dobře. Super !!!

TimeLine

Nyní si představ, že vycházíš ven ze svého těla a stojíš před sebou. Pozoruj chvilku sebe sama. Pod sebou uvidíš časovou osu, která Tebou prochází. Jedním směrem jde do minulosti - druhým směrem jde do budoucnosti.

Fáze 1/2 - Do minulosti (k prvnímu zážitku - dohodnout si spolu předem reálný scénář)

- představit si konkrétních lidí a věci, které vyvolávají jeho negativní pocity, konfrontace, nechat mu dostatek času, aby přitom procítil všechny emoce a pocity ...

Jdi do minulosti, do pocitu, kde začali Tvé negativní pocity, kde si přijal určitý škodlivý program nebo informaci a prožij ještě jednou tu situaci, ale jako pozorovatel. Pozoruj, jak si se tehdy přes tu situaci přenesl. Přijmi to a pomoz svému starému Já znovu projít tu situaci jinak. Vznese se přes tuto časovou osu zpět do minulosti - přes poslední dny, týdny a roky zpět, až k prvnímu zážitku, který tě dnes napadne, a který souvisí s tímto tématem.

Poté se během vznášení nahoru viz na tento moment:

Jak by si mohl to, co se tam stalo, dnes jako dospělý muž, možná nově posoudit? Možná existují nové možnosti hodnocení ... možná i ne ... obojí je v pořádku. Dej této situaci světlo a lásku. Odpusť jiným i sobě samému.

...

Je to okay, když se hned teď jako nezranitelný a neviditelný návštěvník vznese do tohoto momentu a budeš doprovázet své mladší Já? Dobře.

Poté se pomalu vznesou do tohoto momentu - a trénuj své mladší Já prostřednictvím tohoto momentu. Polož svou ruku na jeho ramena. Dávej na sebe pozor. Dobře se sobě přimlouvej a dostaň se bezpečně na druhý konec této scénky znovu ven.

...

A pak se můžeš svému mladšímu Já poděkovat. Řekni mu děkuji za to, že jsi mi umožnilo tuto zkušenost ... řekni mu ale i to, že nyní už nechceš mít strach jdouce do budoucnosti - a tento strach zanecháš za sebou.

Poté se můžeš rozloučit, vzít své mladší Já ještě jednou do náručí a pomalu, mávaje, odejít z této scény, znovu se vznesou vzhůru nad časovou osu ...

a přes poslední roky, měsíce, týdny a dny zpět do Tady a Teď a do tohoto křesla.

Fáze 2/2 - Do budoucna (tentýž scénář s jinými emocemi)

- spojit ty lidi a scénář s dobrými emocemi a přimět svou mysl, aby cítila něco jiného než negativní pocity ...

A teď se ještě jednou pomalu vznese ze sebe ven, podél časové osy do blízké budoucnosti. Pár týdnů od dnes nebo do půl roku. Do nějakého momentu, který by ti předtím způsoboval potíže.

Nyní si představ nějakou situaci v budoucnosti, v níž jde o podobný problém, jak sis představoval předtím. Ale přitom si představ, že je tam už tvá nová lepší verze tvého Já. Nová optimální verze sebe sama, která zachází zcela uvolněně s tímto momentem. Všimni si jak reaguje. Si úplně jiný a úplně jinak, lépe zacházíš s touto situací. Uvědomuješ si svou cenu, neztrácíš hlavu, si v rovnováze ... Si úplně klidný. Máš hlubokou víru v sebe sama. Pozoruj, jak se Tvá nová lepší verze cítí. Jak se pohybuje? Jak drží ramena? Jaký má pohled? Jak dýchá? Jak se usmívá?

Všímej si to, v čem si šikovný. Co si už dokázal. Jaké děláš pokroky. Co se Ti na tobě líbí. Vzpomeň si, kdy ses naposledy cítil plný energie a síly. Pamatuješ se na to? Co si přitom dělal? Jak ses tvářil? Co si cítil?

A teď toto nové Ja přichází do Zde a Nyní a stojí nad tebou. Nyní toto nové Ja půjde dolů - vstupuje do tvého těla. Představ si, jak vchází do tvého těla a ztotožni se s tímto novým lepším Já. Pošli svému vnitřnímu dítěti energii. Odteď je už všechno jinak a nemusí se už ničeho bát. A potom začni prociťovat: Jak se cítíš? Jak se pohybuješ? Jak držíš ramena? Jaký máš pohled? Jak dýcháš? Jak se usmíváš? Kráčíš životem snadněji. Všude kam vstoupíš, vyzařuješ zázračnou pozitivní auru.

Máš pocit, jako by ses vrátil z dlouhé cesty. Tvé tělo a duše jsou obklopeny silou, světlem a energií. Si plný lásky.

Soustřeď se na svůj dech. Udělej tři hluboké nádechy a výdechy. Nadechni se zhluboka nosem, vydechni ústy. Ještě jednou. Hluboký nádech nosem a výdech ústy. Zhluboka se nadechni nosem, vydechni ústy, a pomalu otevři své oči ...

Logo Meditační výzkum

Hypnoterapie - Klinická a regresní hypnóza

Nabízíme vám i léčení pomocí klinické nebo regresní hypnóz, jakož i ndividuální poradenství k autohypnóze. Ck autohypnóze. Cena za 60 minut individuálního poradenství je 75 EUR. Poradenství k autohypnóze je možné i přes Skype, pro klinickou a regresní hypnózu je nutné osobní setkání. Cena závisí na délce trvání.

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají, aniž jsme si toho všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní.

Můžete dosáhnout všechno, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

ZDE si u nás můžete objednat konzultaci.

Vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vyrobené stres management a meditační semináře!

TU: Meditace, Meditační semináře.

Vše o meditaci.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.