Hypnóza

Jak ji známe i neznáme

Hypnóza

Jak ji známe i neznáme

Mnohokrát nám život na naší cestě přináší různé motanice a z nich vzniknuté uzly. Vskutku si s nimi nevíme rady, stojí nás neuvěřitelnou námahu a dlouhý čas hledání. Mnoho návštěv odborníků a přece… Výsledek se míjí účinkem a my jsme doslova v pasti vlastních myšlenek a již nevíme, jak dál.

Nemusí to být jen duševní pnutí, jsou to různé jiné problémy na fyzické úrovni či v oblasti vztahů.

Lékaři bezmocně kroutí hlavou, výsledky jsou negativní, ale nám to i tak z bídy nepomůže. Obvykle to řešíme formou různých poraden či cvičení, ale pokud se nedostaneme k tomu správnému odborníkovi či technice, výsledku se nedočkáme.

Jednou z takových alternativ, které mohou pomoci, když selhává všechno ostatní, je HYPNÓZA.

Pokud nevyzkoušíme, nezatracujme!

Jako obvykle je potřeba propracovat se k příčine problémů. A odtamtud začít. Ale cesta je to i tak trnitá a může také trvat nějakou dobu.

Nemusí to tak ale být, někdy se úspěch dostaví velice rychle. Případ od případu. Dokážete si připustit, že tím pomockníkem může být HYPNÓZA? Není úmyslem provokovat vás, ale spíš dát do pozornosti nevšední způsob možné alternativy, nicméně překvapivě účinný.

Hypnóza

Foto © JPC-PROD http://www.fotolia.com I pmalenky

Hypnóza

Co je hypnóza?

Ve slovníku cizích slov se můžeme dočíst, že: "Hypnóza je vlastně umělý spánek, který je charakteristický zvýšenou vnímavostí a soustředěností. Hypnotizovaný ztrácí svou osobnost a poslušně se řídí příkazy hypnotizéra. Hypnóza se používá i k terapeutickým účelům."

Je to tak? Není? Někdy jsme vážně na pochybách, zdali uvěřit či ne. Nejlepší je vyzkoušet. Protože o hypnóze toho bylo napsáno již velice hodně, ale stokrát číst je určitě méně než jednou zažít.

Pokud budete chodit vážně okolo tématu hypnózy, dopátráte se různých zajímavých faktů, ze kterých je několik určitě nesporných. Například, že člověk může být:

1.) bdělý
2.) spící
3.) v hypnóze

Co je bdělý, to každý chápe. Každý živý tvor při bdělosti jaksi funguje v naší realitě pozemského bytí. Chodí, létá, plave či leze. Komunikuje s ostatními svého druhu, přijímá potravu atd.

Co se spánku týká, inu většinou se při něm leží, hlavně v noci. Vědomí bdělé mysli se ztrácí, přicházejí sny a bytost nevnímá okolí. Jednoduše řečeno spící je odpojený od svého okolí.

Spánek a hypnóza

Foto © glisic_albina http://www.fotolia.com I pmalenky

Při hypnóza je bytost vedena systematicky jakoby ke spánku, kde však plně vnímá pokyny a nechává se vést celým procesem. Dá se říci, že si hypnotizovaný pamatuje, co se dělo.

Takže, když se vrátíme o kousek nazpět, ruku na srdce, asi nevíte, co hypnóza vskutku je a co od ní můžeme očekávat. Takže se na ni pojˇmde podívat zblízka.

Bez pochyb jsme každý jiný a máme jiné schopnosti vnímání i jiné reakce. Někdo je doslova médium, to je ten, koho je možné do hypnózy uvést velmi snadno. Někdo je řekněme středního charakteru a jednou se mu do částečně změněného stavu bytí dostane snadno, jindy je naopak neoblomný a nic s ním nepohne.

Tento střed je nejběžnější vzorek populace a asi do něj patříte i vy. Takže pokud byste měli obavy, že vás hypnotizér zmanipuluje a bude si s vámi dělat, co chce, klidně je zahoďte. Nebude! Ale nechceme zde řešit žádná cirkusová čísla. Chceme přiblížit možné řešení našich stínů, které jsou ukryté hluboko v našem nitru. Dá se to?

Nuže určitě ano, pokud jste otevřeni informacím a opravdu toužíte propracovat se k sobě samému a k jádru svého problému.

Jsme tu, abychom vám pomohli a jsme rádi, že vás přitom můžeme provázet.

Kdo s hypnózou začal?

Je snadné si myslet, že hypnóza je jakousi převratnou technikou novověku. Vždyť do půlky 19. století se s hypnózou v naší společnosti vlastně nesetkáváme. Opak je však pravdou. Hypnóza provází lidstvo od nepaměti, v dnešní době se o tom jen tolik neví. Trans, který je totožnou technikou práce s podvědomím, je běžným rituálem kmenů přírodních lidí.

Využívali jej v dávnověku a využívají jej dodnes. Jistě jste viděli dokumentární filmy, v nichž jsou nasnímány kmenové tance mužů i žen, kteří za rytmického zvuku bubnů tancují, tancují a tancují… Postupně se dostávají do transu. V tomto změněném stavu vědomí se u nich začnou projevovat jiné schopnosti a přijímají silnou energii, kterou využívají pro životně důležité situace:

- vstup do dospělosti mladých jedinců
- boj o záchranu kmene
- lov kořisti
- silný magický zásah

Hypnóza Indiáni

Foto © Tony Baggett http://www.fotolia.com I pmalenky

Jak to celé probíhá?

Trans je popravdě jen začátkem celého procesu hypnózy. Pokud má tedy dojít k regulérní hypnóze, jsou k tomu potřeba určité zásadní děje. Jaké? Zaprvé se člověk musí rozhodnout, že hypnózu podstoupí. Zadruhé, pokud chce dosáhnout výsledku, se musí setkat s hypnotizérem. Zatřetí musí být spolupracující osobou. Dokazovat si, že se mnou hypnotizér stejně nic neudělá, není vhodný přístup. Pokud se tedy svěříte do rukou hypnotizéra, je víc než vhodné být uvolněný a s terapeutem spolupracovat. Ještě jedna maličkost: Myslet si, že jednorázové setkání s hypnózou je 100% účinné, ve smyslu: "A mám navždy se svým problémem vystaráno!" je iluze. Určitě je vhodné se připravit na 2-3 opakování, možná i více.

Možná neuškodí podrobněji popsat celý postup. Hypnotizér s vámi určitě naváže ústní i vizuální kontakt a "oťuká" si vás. Proč jste přišli? Kdo vás k němu navedl? V čem spočívá váš problém? Potom si vás pohodlně usadí a slovně vás povede…

Pojďme se na to teda podívat z praktického hlediska, co můžete očekávat. Nic z toho, co zde popisujeme však není striktní. A pokud máte náhodou pocit, že bude hypnóza jen "duchařina", prosím, nikdo vám to nebere.

Hypnóza a hypnotizér

Foto © hyperworx http://www.fotolia.com I pmalenky

A to nejdůležitější: při vážném klinickém stavu se odevzdejte to rukou lékaře! ☺ Naše příspěvky nejsou náhradou odborné pomoci.

ZA VZNIKLÉ STAVY NENESEME ZODPOVĚDNOST!

Biela mágia Pentagram

Jak je možné pomoct si hypnózou například při odvykání kouření?

I když se může zdát, že je tohle ten nejjednodušší příklad pro hypnotickou praxi, vůbec to tak nemusí být.

Na začátku se hypnotizovaný musí ztotožnit s tím, že opravdu chce se svým kouřením něco udělat, tedy PŘESTAT KOUŘIT. Pokud tomu tak opravdu je, potom můžeme začít s hypnózou. V opačném případě to bude pouze promarněný čas, pokud opravdu NECHCE přestat kouřit.

Až nyní můžeme navodit trans. Důležitou silou zde je vlastní tělo hypnotizovaného. Jeho vlastní ruce mu ukážou, co podvědomí CHCE. Ruce pracují jako dva magnety. V předpažení s pokrčenými lokty ruce směřují a jdou k sobě. Rychlost, kterou se to děje, je ukazatelem jeho skutečné touhy po skoncování s kouřením. Při správné aplikaci nakonec klesnou do klína.

Tehdy je hypnotizovaný přiveden do stavu, kdy ucítí jak opojné je moci se nadechnout cigaretového dýmu a jak úžasně to působí na jeho stav bytí. Na pokyn hypnotizéra před sebe hypnotizovaný zvedne levou ruku (pokud je pravák). Pokud je levák, udělá to přesně opačně. Sleduje přitom jak je to těžké a nepříjemné mít před sebou nataženou ruku. Toto nepohodlí si spojuje s pocitem blaha při kouření. Hypnotizér slovně zvýrazňuje hypnotizovanému jak je jeho ruka těžká a čím víc vnímá pocit blaha z kouření, tím je ruka těžší. Těžší a těžší. Už to nevydrží a ruka padá dolů na koleno.

Zde nechá hypnotizér kuřáka dvakrát, třikrát situaci prodýchat a navozuje mu jiný stav. PŘEPROGRAMOVÁNÍ na nekouření. Samozřejmě, že kuřák tak moc touží po stavu bez cigarety, že očekává, jakou úlevu mu to přinese. Jak už nebude cítit potřebu zapálit si a nebude muset bojovat sám se sebou. S lehkostí sleduje jiné kuřáky, jak si jdou zapálit a jeho to vůbec nevzrušuje! Naopak ho to nechává klidným a nezávislým. Nyní hypnotizér pracuje s jeho pravou rukou (pokud je pravák). Ruka je natažená před tělem a hypnotizovaný se úplně soustředí na její váhu i to, že chce ruka klesnout dolů. Nejprve jako by ji tam silou vůle chtěl udržet.

Tehdy si uvědomí, jak jedno mu je, jestli někdo kouří, a bez odporu nechává klesnout nataženou pravou ruku pomaličku na koleno. A vnímá úlevu z toho, že si to dovolil, že si to UMOŽNIL.

Jsme zde, abychom vám pomohli a máme radost, že vás přitom můžeme provázet!

Hypnóza a kouření

Foto © Andriy Bezuglov http://www.fotolia.com I pmalenky

Autohypnóza a bolest hlavy

Náš život je tvořen zvyky, protože jsme se naučili reagovat určitým způsobem. Obvykle bohužel nesprávné. Když jsme si už jednou na něco zvykli, tak si musíme od toho odvyknout a přeprogramovat naše podvědomí jinak. Zejména pokud jde o něco negativního. Autohypnóza nám v tom může velmi dobře pomoci. Dokáže nám pomoci přeprogramovat naše podvědomí a nahradit negativní zvyky pozitivními.. Ale nejen to. Dokáže nám pomoci v různých oblastech života a v dnešní době má široké využití. Používá se na léčení různých psychických problémů, fobií, závislostí (kouření, alkohol), bolestí hlavy - migrény, žaludečních potíží, stresu, napětí, problémů s učením, nespavosti, depresí a mnoha jiných problémů. hypnóze nebo autohypnóze můžeme posílit i naši imunitu, zvýšit si sebevědomí nebo zapracovat na své sebelásce. Její možnosti jsou nekonečné.

Ukážeme vám jeden jednoduchý způsob, jak se pomocí autohypnózy rychle a účinně zbavíte bolesti hlavy.

 • 1. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte (jako při meditaci). Dýchejte pomalu a zaměřte pozornost na své tělo. Nyní se soustřeďte na obličej, oči, uši, nos a ústa. Uvědomte si napětí, které v nich cítíte. S každým výdechem toto napětí pomalu uvolňujete stále více a více. Uvědomte si toto uvolnění ve všech částech obličeje. Toto uvolnění začíná šířit celým vaším tělem. Uvolněte si krk, ruce, hrudník, břišní dutinu, pánev, stehna, kolena a celá chodidla. Vnímejte svůj uvolněný stav. Pokud je vaše bolest hlavy příliš velká a nedokážete se soustředit na tento bod, tak ho můžete vynechat a přejít rovnou k bodu č. 2. Účinek bude stejný.

 • 2. Zaměřte svou pozornost na svůj dech a snažte se dýchat zhluboka. Na prohloubení uvolnění a navození hypnotického stavu doporučujeme ještě pomalu počítat od 1 do 10. Dýchejte plynule a rovnoměrně. Soustřeďte se zejména na hlubší výdech. Koncentrujte se na světlemodré světlo a představujte si, že s každým nádechem naplňuje vaše tělo bleděmodré světlo. Akumulujte toto světlemodré světlo zejména v oblasti vaší hlavy. Následně si v duchu opakujte pořád dokola následující sugesce, případně jiné, které vás intuitivně napadnou:

  "S každých výdechem je moje bolest hlavy stále menší a menší. Bolest hlavy odchází pryč a už se nevrátí zpět ".

  "S každou vteřinou, která projde je moje bolest hlavy stále méně a méně intenzivní, až se pomalu zcela vytrácí. Vytrácí se stále více a více ".

  "Moje hlava je zcela uvolněná, lehká a bez napětí. Uvolňuje se stále více a více. ”

  "Cítím se velmi dobře a vnímám tento svůj uvolněný stav."

Autohypnóza a bolest hlavy

Foto © Zastavkin http://www.istockphoto.com I pmalenky

 • 3. Jakmile mezi sugescemi pocítíte fyzickou změnu a bolest hlavy bude menší nebo zcela zmizí (stačí i na pár vteřin !!!), tak si tento pocit zakotvěte. Můžete si udělat kotvu například na svém prstě. Pomůže vám to znovu si tento pocit vyvolat. Pokud ji ale budete používat často, tak je potřeba ji čas od času i posilovat. Bez posilování po určitém čase zmizí a je třeba si ji vytvořit opět. U někoho může vydržet týden, u někoho rok a u někoho jiného i celý život. Je to velmi individuální. S hlubokým dýcháním a opakováním sugescí pokračujte, dokud nebudete cítit výrazné zlepšení a vaše bolest úplně nezmizí.

 • 4. Když cítíte, že vaše bolest hlavy ustoupila, tak můžete začít načerpávat novou energii. Zůstaňte ještě chvilku v tomto uvolněném stavu a představujte si, že kolem vašeho těla je zářivé bílé světlo. Můžete si představit, že vaše tělo se nachází v této energetické bublině a s každým nádechem načerpává novou energii. Každým pórům svého těla přijímáte novou energii a cítíte se stále lépe a lépe.

 • 5. Když máte pocit, že stačilo, tak se z hypnotického stavu vraťte zpět do tady a teď. Prohlubte své dýchání a začněte počítat od 10 do 1. Řekněte si, že se stáváte vědomi svého okolí a když napočítáte do 1 otevřete své oči. Počítat byste měli nahlas a rázně. Můžete počítat i potichu ve svém nitru, ale rychleji než dříve.

Po mnoha letech využívání hypnózy mohu prohlásit, že tam, kde se použít dá, daleko předčí medicínskou léčbu. Na rozdíl od medikamentózní léčby nepřináší žádná rizika a působí rychle a příjemně.
Ambroise A. Liebeault (francouzský lékař, otec léčebného využití hypnózy)

Osobní zkušenost Moniky Slivové:

Výše uvedený postup jsem vyzkoušela několikrát i sama na sobě. Poprvé mě to napadlo zcela spontánně. Byla jsem právě nemocná a měla jsem zanícené dutiny. Ráno jsem se probudila s neuvěřitelnou bolestí hlavy. Při každém pohybu to bylo ještě horší a nedokázala jsem ani vstát z postele. Užila jsem lék na bolesti hlavy a lehla jsem si zpátky do postele. Ale ani po 2 hodinách jsem necítila žádné zlepšení. Nejhorší na tom bylo, že od 12-té jsem měla dohodnuté termíny s klienty. Netušila jsem, co mám dělat, jestli je mám přesunout nebo mám ještě počkat, že to bude lepší. Pak mě najednou napadlo to, abych vyzkoušela autohypnózu. Mám za sebou několik kurzů v této oblasti, tak jsem si řekla, proč ne. Jelikož jsem byla unavená a vyčerpaná bolestí, tak jsem se velmi rychle dostala do hypnotického stavu a byla jsem překvapená z toho, jaké je moje podvědomí, navzdory únavě, bdělé. Všechny hypnotické sugesce jsem si říkala jen v duchu a mé podvědomí je zpracovávalo.

Po chvilce jsem pocítila úlevu a tato nepřetržitá bolest hlavy na pár vteřin přestala. Postupně to bylo stále lepší a lepší až se na mé překvapení zcela vytratila. Ještě chvilku jsem zůstala v tomto stavu, představovala jsem si, jak načerpávají novou energii a pak se z hypnózy vrátila zpět do přítomného okamžiku. Má bolest hlavy byla pryč a přesto, že jsem byla právě nemocná, jsem se cítila plná energie. Celé to trvalo asi 15 minut a brala jsem to už jako poslední možnost. Pokud to nepomůže, tak přesouvám termíny :-). Nakonec jsem pouze klientce, která mi měla volat o 12-té napsala, jestli mi může zavolat o 15 minut později, abych se stihla v pohodě připravit. Nakonec jsem vše zvládla a navzdory nemoci jsem se cítila velmi dobře.

O Monice si můžete přečíst ZDE!

Logo Meditační výzkum

Hypnoterapie - Klinická a regresní hypnóza

Nabízíme vám i léčení pomocí klinické nebo regresní hypnóz, jakož i ndividuální poradenství k autohypnóze. Ck autohypnóze. Cena za 60 minut individuálního poradenství je 75 EUR. Poradenství k autohypnóze je možné i přes Skype, pro klinickou a regresní hypnózu je nutné osobní setkání. Cena závisí na délce trvání.

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají, aniž jsme si toho všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní.

Můžete dosáhnout všechno, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

ZDE si u nás můžete objednat konzultaci.

Vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vyrobené stres management a meditační semináře!

TU: Meditace, Meditační semináře.

Vše o meditaci.

Bílá magie - úspěšně, osobně a individuálně.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.