Zkušenosti ✔ Magička Damona ✬

O nás

Zkušenosti

Magička Damona: Daghan-Malenky

Magička Damona získala své magické zkušenosti po celém světě: V Africe a v Jižní Americe u mistrů voodoo a v Evropě u mágů. Již přes 40 let se své poznatky pokouší předávat dál. Proto vám nabízíme kurzy meditace, tarotové semináře, stejně jako semináře bílé magie a voodoo.

Takové semináře přinášejí pravdivé informace o tom, jak je třeba pracovat se svým nitrem, aby byl člověk v bílé magii úspěšný. Samozřejmě, pak musí každý trénovat, zkoušet a získávat své vlastní zkušenosti sám. V bílé magii je důležité dělat určité rituály přesně tak, jak je dělali mistři před mnoha tisíciletími a je nezbytné věnovat pečlivou pozornost každému slovu a každé pozici prstů. V ostatních věcech je opět velká volnost, takže si takříkajíc musí každý najít svůj vlastní styl.

Stacks Image 69681

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Zkušenosti ukázaly, že je důležité vést si magický deník, do kterého si člověk zaznamenává své úspěchy, neúspěchy, sny a touhy. Takový deník je důležitý, aby člověk později uměl posoudit, co některý sen opravdu znamenal, které rituály bílé magie nebo voodoo rituály byly úspěšné a které neúspěšné a proč, a také jak je člověk může nebo musí vylepšit. Praktické zkušenosti s magií a meditací jsou stejně důležité jako teorie a vedení mistrem. I když se člověk chce naučit plavat, nestačí si přečíst několik knih nebo si popovídat s někým, kdo umí plavat. Člověk to musí sám zkoušet a nejlépe se učí pod vedením někoho, kdo to umí dobře.

Magička Damona - zkušenosti: ZDE si můžete přečíst děkovné dopisy od našich spokojených klientů. Další dopisy a zápisy do knihy hostů si můžete prohlédnout přímo v našem Centru. V našem Centru pro bílou magii, meditaci a duchovní rozvoj je vítán každý, nabízíme možnost vyzkoušet si meditaci, dozvědět se něco více o bílé magii nebo se zúčastnit věštění z tarotových karet.

Marion Daghan-Malenky měla svoje zkušenosti s lidmi, kteří zkoušeli vykonat nějaké kouzlo, ale když nerespektovali zákony analogie, kouzlo nefungovalo! Jako příklad můžeme uvést kouzlo lásky. Člověk, který chce vykonat kouzlo lásky, má návod, jak je potřeba při tomto kouzlu postupovat: Jsou na něj potřebné svíčky v určitých barvách (ty jsou předem stanoveny - lásce odpovídá Venuše a tím pádem zelená barva), ale když se této osobě nechce obstarat si tyto svíčky a tak místo nich vezme jednoduše svíčky, které má právě po ruce - v nesprávných barvách - kouzlo nemůže vést k opravdovému úspěchu a přesně tak to i je, když se nedodržují zákony analogie!

Marion Daghan-Malenky nás musela také naučit, že hodně lidí, kteří si chtějí vybudovat ochranný kruh, dělají chybu v tom, že se vůbec na tento kruh a jeho ochranu správně nekoncentrují, ale lehce a jednoduše se nechají rozptýlit a nesoustředí se na danou věc. Ochranný kruh se obvykle dělá křídou nebo solí a zabraňuje tomu, aby zlé nebo negativní energie, které by mohly škodit osobě, pronikly do nitra a aby zůstaly venku. Během vytváření ochranného kruhu musí všechna koncentrace, kterou člověk dokáže nahromadit, proudit do tohoto kruhu. Nic a nikdo vás nesmí vyrušovat nebo rozptylovat!

Dále Marion Daghan-Malenky zažila lidi, kteří jednoduše jen tak pro zábavu a ze zvědavosti, co se stane, zkoušeli používat magii nebo rituály. Když člověk zkusí přivolat některé božstvo, ale nedokáže v toto božstvo nebo v to, co chce dosáhnout, skutečně uvěřit, může se stát, že se dané božstvo kvůli tomu celkem naštve. Když se člověk danému božstvu nedokáže odevzdat a ani v něj celým srdcem nevěří, může se stát, že hněv tohoto božstva přinese člověku hodně zlého! Jen tomu, kdo celým svým duchem, srdcem a oddaností věří v božstvo, které se chystá přivolat, se božstvo zhmotní.

Marion Daghan-Malenky zažila i to, jaké to je, když člověk ztratí úctu a zdvořilost k duchům. Chyba spočívá v tom, že někteří lidé si myslí, že jsou mágy a můžou si vynutit všechno, co je v jejich moci, protože disponují mocí magického meče a/nebo jejich magické hůlky. Když člověk přivolá ducha a okamžitě se ho snaží trápit mečem nebo hůlkou, aby ukázal svojí moc, velký úspěch mu to nepřinese. Dříve se této osobě stane přesný opak! I když potkáte zlého ducha, magickou hůlku nebo meč byste měli použít jenom v případě nouze. Duch se rozzlobí a člověku uškodí. Duchy sice můžeme zdvořilým postupem upokojit, ale nesmíme zapomenout ani na to, že vlastně chceme o něco žádat my je.

Marion Daghan-Malenky poznala i lidi, kteří chtěli zaprodat svoji duši, protože si ve svém životě už nedokázali poradit. Ale o to nemá zájem žádný duch! Někdo, kdo nabízí jinému sebe samotného, sám o sobě pochybuje a celkově si s ničím nedokáže poradit, je absolutně nezajímavý. Dokonce ani Lucifera by taková duše nezajímala. Duchové potřebují lidi, kteří jsou vysoce rozvinutí, mají sílu, moudrost a silnou víru. To znamená, že pro duchy jsou přínosem hlavně takoví lidé, kteří jsou silnými osobnostmi.

Jedním z nejdůležitějších poznatků Marion Daghan-Malenky ze své kariéry je však tento: Neztrácejme sami sebe! Nezapomínejme, kdo jsme, odkud pocházíme, kdo je naše rodina, naši blízcí, naši přátelé! Nejdůležitější věcí v magické praxi je totiž zachovat si svou lidskost a nenechat se unést svým egem! Na tomto problému již pohořelo mnoho magiků!

Ego je dobrý sluha, ale zlý pán.
Marion Daghan-Malenky

Zkušenosti: Magie je životní styl!

Magie začíná v okamžiku, kdy si uvědomíme, že všechno je vědomí a energie. Z toho plyne, že i v životě mága je všechno důležité. Nejen myšlenky, ale i smích, jídlo, peníze, láska, další rozvoj… Když se adept zaměřuje jen na rituál, je to příliš málo! Jak žiji já? Jsem v harmonii se sebou samou? Vím, proč mám určité sklony nebo touhy? Dělám potřebné kroky k tomu, abych podpořila svoje záměry nebo jdu ve volném čase do hospody a koukám na televizi? Proč mám určité nemoci? Proč mám ty přátele, které mám? Každý dělá nejméně z 50% to, co od něj očekává jeho okolí. Co dělají tví přátelé ve volném čase? Učí se nebo berou drogy? Pijí pivo nebo chodí cvičit?

Při rituálu je důležité nejen pozitivní soustředění na výsledek, výběr správného času a pomůcek pro rituál, ale potom i vykonání příslušné akce! Pokud chci více peněz, potom se musím naučit něco nového, hledat si nové pracovní místo, rozvíjet se po profesionální stránce atd. Chci nazpět získat svou lásku? Rituál nám pomůže při novém začátku, ale co potom? Pochopil jsem už, proč se vztah pokazil a udělal jsem něco hlubšího proto, aby se to neopakovalo? Proč konám, jak konám? A tady začíná práce na sobě samém a na svém životním stylu. Taková je naše zkušenost, kterou jsme my (Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenky) vypozorovali nejen na nás samotných, ale i na našich žácích a klientech.

Důležité zásady a zkušenosti

  • Zdravě se stravujte, pravidelně sportujte, cvičte jógu, vyzkoušejte třeba i jógu smíchu. Všechno je energie a každý mág musí vědět, jak se svou energií správně zacházet, stejně tak jako musí pochopit, co je pro něj dobré a co ne. Důležité je přitom zabezpečit i to, čím se odmění a jakými prostředky zvládne případný stres. Takže to, co není dané, se může změnit díky rituálům a hypnóze! Je to alkohol, drogy nebo násilný sex? Nebo použije adept meditaci, procházku či jógu?…

Co jsou rituály? Co je to spiritualita?

Zaprvé znamená spiritualita (duchovnost) spojení s transcendentním nekonečnem. Rituály nejsou podle mých zkušeností vlastně ničím jiným, než neustále se opakující činnost.

Činnosti, které sa nám/vám vždy opakují:

  1. Připravit oltář,
  2. položit na něj magickou dečku.
  3. Vybrat vhodné barvy svíček odpovídající danému rituálu a uspořádat je.
  4. Vybrat vhodné kadidlo taktéž podle toho, čeho chci dosáhnout.
  5. Obětními dary rozumíme podle ročního období dostupné ovoce a oříšky.
  6. Kousek pergamenu s ručně napsaným přáním.
  7. Před začátkem každého rituálu se musíte důkladně očistit. To znamená osprchovat se nebo si dát koupel s mořskou solí. To proto, že je to velmi dobře dezinfekční a pokožka se taktéž osvobodí od negativní energie, kterou máme na sobě.

Takové jsou mé zkušenosti. Potom si na sebe oblečte pokud možno něco z bavlny, jelikož je přírodního původu. Když jste si toto všechno připravili, zapalte svíčky a dejte si krátkou meditaci, abyste se naladili na připravovaný rituál.

Prosím nezačínejte dělat žádný rituál, pokud nejste úplně čistí, to ukázaly mé zkušenosti. Když cítíte hněv, smutek nebo nenávist, budete přitahovat ještě více negativního. Nesete za to zodpovědnost, které si musíte být plně vědomi.

Naši žáci potřebují získat zkušenost v tom smyslu, abys věděli, že pouze důsledné dodržování těchto mnohých kroků jim přinese očekávané výsledky.

Logo Zkušenosti

Zkušenosti

Potřebujete pomoc nebo máte problém? Kontaktujte nás ZDE!

Máte problémy udělat nějaké rozhodnutí? Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování.

Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.

Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a sebeúctu!


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.