Tipy & Triky

Věštění

Úspěšnost metody

Věštění: Předtím, než se ztotožníte se skutečností stát se hadačem, musíte vědět, co je vlastně orákulum, jako například Tarot, I-ťing a tak dále, a co vám mohou prozradit a co ne.

Musíte si stanovit zcela jasné podmínky, v opačném případě se můžete dostat do nevýhodné pozice, a tím ublížit lidem, kteří hledají vaši pomoc.

Věštění: Je rovinou, ve které člověk přijímá dojmy a odlišuje se od případu k případu. Někteří věštci, jasnovidci nebo jasnočítači lidé jsou fakticky již od přírody obdařeni zvláštními schopnostmi a vidí určité konkrétní události, jako jsou například potopy či prasknutí vodovodního potrubí, změnu bydliště, různé milostné aféry a jiné věci přesně dopředu. Jiní jsou zase více naladěni na spirituální a myšlenkové proudy a pomáhají ostatním překonat jejich blokády a to tím, že jim ukazují určité automatické vzorce chování, jak se mají správně chovat a upozorňují na jejich silné a slabé stránky. Nicméně existují i ​​věštci, kteří ovládají obojí.

Problémy lze řešit pouze tehdy, když člověk odkryl jejich pravou příčinu. Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet. Kontaktujte nás ZDE.

Stacks Image 853978

Foto © robstyle http://www.istockphoto.com I pmalenky

Biela mágia Pentagram

Zjistili jsme, že informace, které potřebuje o pomoc žádající člověk jsou vyvolatelné a v každém okamžiku k dispozici, ale ne vždy jsou správně interpretovány. Karty nedělají žádné chyby, ale je třeba je umět i správně číst a obvykle v 85 % případech mají věštci pravdu. Proč ne vždy?

Zaprvé proto, že budoucnost kolísá a s každým rozhodnutím, které tazatel udělá, se mění. Pomůcky na věštění (karty, runy a podobně) ukazují, co se s největší pravděpodobností stane, pokud by tazatel pokračoval tak jako dosud. Třeba zdůraznit: S největší pravděpodobností. Zadruhé, vaše interpretace závisí na zkušenosti, které jste získali v tomto nebo v minulých životech - a jelikož informace z každé duše se zpracovávají jiným způsobem, omyly nemůžeme nikdy zcela vyloučit. Z tohoto důvodu se musí tazatel aktivně podílet na výkladu. Čím intenzivnější je jeho účast, o to přesnější jsou vaše prognózy.

Tarotové karty a jiné orákula vás nutí pozorovat danou situaci přes tzv. filtr, který je určitým druhem šablony a prostřednictvím ní se pak díváte na situaci z jiné perspektivy a postupujete podle logických úsudků, které jsou již méně osobní. Ale žádná pomůcka na věštění neukazuje přesně danou budoucnost.
To, co vidíte s danou pomůckou, je pravděpodobná budoucnost v době vašeho výkladu. Na základě takto získaných informací si může člověk promyslet co je třeba udělat pro to, aby se těmto předpovídaným potížím zabránilo nebo aby určitá situace měla mírnější průběh, než by tomu bylo za normálních okolností.

Kromě toho, tyto pomůcky odrážejí i momentální stav věštce nebo tazatele. Když jste pod tlakem, získáte mylné informace nebo karty potvrdí vaše podvědomé myšlenky namísto toho, aby vám otevřely nové perspektivy do budoucnosti.

Biela mágia Pentagram

Veštení

Bílá magie

Věštění je užitečný nástroj a má své nezastupitelné místo i v magii. Richard Webster definuje věštění jako umění předpovídat budoucí události nebo objevovat věci tajemné či nejasné pomocí vyšších bytostí nebo určitých rituálů, pokusů, pozorování a podobně.

Co se týče věštění, tak budoucnost není přesně dána a člověk má toho mnohem více ve svých vlastních rukou jak si sám myslí. Věštění vám však může ukázat budoucnost, která vás pravděpodobně čeká, pokud zůstanete na silnici, na níž jste nebo budoucnost, která vás čeká, pokud půjdete jinou cestou a uděláte ve svém životě důležité změny. Ukáže vám možnosti řešení vašich problémů, které častokrát nevidíte, ale není neměnná. Samozřejmě, jsou i věci, které jsou předem dány nebo jsou podmíněny karmicky, ale mnohem více si toho určujeme sami. Věštění nám tedy pouze ukazuje jaká ta budoucnost bude, když se člověk bude chovat jedním, druhým nebo třetím způsobem. Pomáhá nám lépe se zorientovat v dané situaci, ale není návodem na náš život, protože ten máme všichni ve svých rukou.

Budoucnost vždy závisí na tom, jaké kroky člověk udělá. Lidé si častokrát myslí, že je to všechno předem dané už dopředu a že to tak musí být a nemohou to už nijak změnit. Ale takhle to nefunguje. Lidé však tomu chtějí věřit, chtějí věřit tomu, že mají již předem daný pevný osud, který nelze nijak změnit, protože oni sami se nechtějí změnit. Práce na sobě samém není snadná a mnoho lidí se tomu vyhýbá a pak trpí. Ale pokud změníte své myšlení, změníte své zvyky, vzorce chování, tak změní SVŮJ OSUD !!!

Protože osud není dán dopředu a určujete si ho vy sami. Vy sami si vytváříte svou vlastní realitu. Pokud si přejete jiný výsledek, než vám ukázali karty nebo jiné věštecké pomůcky, je ve vašich silách to změnit. Každý člověk má v sobě obrovský potenciál a otázkou je pouze to, zda ho také využije. Když nevíte jak, tak vám v tom pomohou právě meditace a čtení knížek nebo poslech námi doporučených audioknižiek. Otázkou tedy je, zda chcete změnit své zvyky, své myšlení? Jste svobodný člověk a nemusíte nic. Ale vskutku zde není něco, kvůli čemu by se to vyplatilo změnit?

Logo Věštění

Máte problémy udělat nějaké rozhodnutí? Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.

Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet.

Pokud máš pochybnosti, vytrvej a počkej, dokud nezmizí, odvážně postupuj dál. Pokud tě obklopuje mlha, vytrvej, vytrvej, dokud jí neprojde slunce a nerozplyne ji a věř, že se to stane. Pak jednej odvážné. (White Eagle, náčelník indiánského kmene Ponča)

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.