Čo nasleduje po smrti?

Život po Životě

Co je předtím, než se člověk zrodí?

Předtím jako nějaký druh, živočišný, rostlinný nebo lidský, začne existovat, existuje něco jako “čel, záměr a úmysl”. Sbírá se energie a informace na to, aby se vytvořil vzorec daného zvířete nebo lidské rasy. V tomto prvotním “otisku” nformace, jsou sepsány všechny vnitřní a vnější reakce. To znamená, co daný druh ví nebo neví, jak se chová v určitých situacích. Samozřejmě, že je tam vždy vývoj. Všechno má svou posloupnost. To znamená, že i z předchozích druhů, které už nejsou takové funkční, se může vyvinout něco nového, funkčnější a lépe. Takže existuje nějaký prvotní člověk a v něm jsou všechny reakce. Slouží to jako informace, kterou má člověk automaticky v sobě. Říkáme tomu podvědomí, DNA nebo i autonomní nervový systém (ANS). V podvědomí se nachází také informace, která vedla k vývoji daného druhu. Náš ANS například ví, jak má člověk trávit, štěpit bílkoviny, jak mají růst svaly atd. Aniž nám to bylo vědomé. Je to dáno tímto prvotním otiskem. Totéž platí i pro každý strom a pro každé zvíře.

Stacks Image 30

Foto © Slávka Strešňáková I Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Dále jsou v podvědomí informace o předchozích druzích. Lidé se vyvinuli z opic nebo z nějakých jiných ras, či jiných planet a nachází se tam informace o tom, co tyto rasy už zažili. Část z těchto zážitků formuje charakter daného jedince a sebere se i jako částečka duše, které pak dáme jméno. To znamená, že je tam informace o tom, co prochází automaticky v podobě ANS, informace o karmě - co člověk nebo daná rasa zažila v předchozích životech, a vyšší - boží částečka, která je vědomím. Tyto tři věci se sloučí do jedné a tvoří duši člověka nebo zvířete. S tímto se pak člověk zrodí. Je zatížen karmou svých předchozích zrození. V případě zvířat tomu ale nemluvíme karma, ale jen zákon akcie a reakcie - skúsenosti.

Čím je tvor nižší, tak tím jsou tyto zkušenosti hlouběji v podvědomí. Čím je člověk nebo rasa vyspělejší, tak tím více jsou mu tyto věci vědomé. To je také proces duchovního vývoje. To znamená z nevědomých věcí udělat věci vědomé a snažit se je pochopit. Člověk musí poznat své minulé životy nebo poznat prvotní vzorec Adama Kadmona (původní nebo prvotní člověk), nebo i jiných inkarnací, které způsobily jeho nynější inkarnaci. Protože daný člověk mohl být inkarnovaný i na nějakých jiných planetách, jak jsme byli například i my. A pak zemře. Následně jde o to, na jakou duchovní úroveň se člověk dostal a co udělal.

Biela mágia Pentagram

Život po Životě

Co následuje po smrti?

Po smrti přechází člověk do astrální roviny. Mnoho autorů má pro tuto rovinu mnoho různých označení, jako například bardo v Tibetu, čtvrtá dimenze, úroveň, do které jdou lidé po smrti, astrální úroveň a podobně. V daném okamžiku neexistuje v tomto smyslu mezi autory žádný jednotný názor.

Například: Kedyž řekneme Afrika, tak každý na tomto světě ví, o čem mluvíme. Afrika je kontinent, který má své hranice. Když řekneme například bardo, tak to nic neznamená. Pouze nějaký autor to takto pojmenoval. Můžeme říci, že existuje astrální úroveň, která má různé frekvence. Nedá se ale říci, že jedna frekvence se jmenuje X, druhá Y a další Z. To je nesmysl.

V tomto článku mluvíme o astrální úrovni, do které jdou lidé, když zemřou. Neexistují zde žádné přesné hranice. Stejně jako když řekneme slovo Afrika. Afrika je pouze umělý pojem, kterým jsme pojmenovali daný kontinent. Tento kontinent ale sousedí určitým způsobem i s Evropou a Asií. Když vezmeme například Asii a Evropu, tak hranice mezi nimi je také umělá. Není tam žádné moře, ani nic jiného, ​​co by je oddělovalo. To znamená, že jsou různé frekvenční úrovně, které plynule přecházejí z jedné do druhé a neexistuje mezi nimi žádná přesná hranice. Tento přechod je pomalý a plynulý. Jednotlivé úrovně po smrti si můžeme představit na základě následující praktické ukázky.

Stacks Image 54

Foto © bestdesigns http://www.istockphoto.com I pmalenky

Praktický pokus:

Do sklenice s vodou dejte kameny a nalijte olej. Bude to vypadat tak, jak je na obrázku. Kameny jsou dole, pak je voda a na povrchu plave olej. Když to i uměle zamícháme, tak olej postupně vyjde zpátky nahoru a kameny spadnou zase dolů. Je to dáno tím, že kámen má větší hustotu než voda, takže vždy padne dolů. Olej má zase menší hustotu než voda, takže bude vždy nahoře. Je to fyzikální zákon.

Poznámka: Můžeme tam udělat čáru a říct, že toto je sféra oleje, ale jakmile tam přidáme olej nebo vodu, tak tato čára již nebude platit.

Přesně stejně je to i s dušemi v astrálu. Duše má určitou světelnost nebo prošla určitým duchovním vývojem, který mluví také o její základní frekvencí, na které kmitá. O těchto frekvencích píše i Elisabeth Haich v knižce Zasvěcení. Nejhrubší frekvenci představuje neživá hmota, pak jsou rostliny, zvířata, lidé, géniové, proroci a bůh nebo božský člověk. Jsou to různé frekvence bytí a existence. Ale ani mezi těmito různými frekvencemi nelze říci, že by všechna zvířata, všechny rostliny nebo všichni lidé byli na jedné frekvencí. Hmyz má zcela jinou frekvenci a úroveň bytí, jako například delfín. Každá z těchto úrovní se ještě dále rozděluje. Tak jako zvířata se dělí na hmyz, delfíny, opice a podobně, tak stejně se dělí i lidé na zcela jednoduché až úplně vyspělé duše, duše, které pak jdou do stavu génia a v rámci toho génia jsou také různé rozdíly. Astrální svět je jeden svět, ale v rámci tohoto jednoho světa existují různé frekvence a duše půjde na tu úroveň, jakou frekvenci má sama. Zvířata mají také svoji samostatnou úroveň. Každý rod nebo podrod má svou vlastní úroveň.

Stacks Image 189

Foto © Monika Slivová I Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Kámen v našem příkladu půjde dolů. To znamená, že i těžká duše, duše člověka, který lhal, podváděl a zabíjel, půjde v astrálu na jiné místo, setká se s těmi dušemi, které dělaly totéž jako duše, která žila duchovním životem a pomáhala. Je to ale jeden a tentýž svět. Podstatné je, že v rámci tohoto světa můžeme jít, kde chceme. V rámci posmrtného světa jde naše duše na tu úroveň, jakou má frekvenci.

Existuje jedna astrální úroveň, která má různé frekvence. Jedním ze způsobů jejího rozdělení je například toto rozdělení

- úroveň, kde se duše dívá na svůj současný život,
- úroveň, kde se duše dívá na svůj současný a další minulé životy,
- úroveň, kde se duše zotavuje
- úroveň, kde se duše připravuje na svůj další život
a
- úroveň těsně předtím, než se duše narodí.

Sejdeme se po smrti s lidmi, které jsme měli na tomto světě rádi?

Ano, i ne. Když lidé zemřou, tak jsou v astrále přivítáni těmi dušemi, které s nimi během života harmonizovány. To znamená, že pokud nás měl někdo rád a my jsme měli rádi jeho, tak často nás pak tito lidé přivítají i na druhém světě. Ale to ještě neznamená, že s nimi můžeme i zůstat. Nikdy nás ale nepřivítá náš nepřítel. To znamená, že člověk se dostává na určitou úroveň a setkává lidí s podobnou frekvencí. Stejně ani ti lidé nejsou během života přáteli kvůli tomu, že jsou zcela odlišní, ale kvůli tomu, že mají stejné cíle a podobné frekvence. Podobné je to i po smrti. To znamená, že po smrti se jen těžko setkáme se svým vrahem, který by nás tam přivítal. Vrah je na nějaké jiné frekvenci. Kdyby nás chtěl poprosit o odpuštění, tak na to není vhodný moment. Může si na tomto druhém světě odpočinout, získat energii a jít pak do jiné frekvence, aby nás poprosil o odpuštění. Bude ho to stát hodně energie a v rámci toho se může dále vyvinout. Přesto po čase znovu klesne na tu frekvenci, která odpovídá jeho úrovni.

Když se chce duše v astrálu setkat s někým, kdo je v nějaké jiné frekvenií, tak to není tak jednoduché. Může s ním mít pouze telepatické spojení nebo mohou o sobě navzájem vědět. Na určitý moment sice může jít duše i do této jiné frekvence, ale bude ji to stát hodně energie. Je to podobné, jako v našem příkladu.

Stacks Image 207

Když chceme, aby kámen nebyl dolů, ale aby byl nahoře, tak to musíme pořádně zamíchat nebo ho dát nahoru svou rukou. Ale když ho pustíme, tak znovu spadne dolů. Takže, krátkodobě může jít člověk na jinou frekvenční úroveň, ale tak či tak potom klesne tam, kam patří. To je také problém posmrtného života. Duše člověka se tam setká pouze s dušemi téhož typu, takže se nemůže toho naučit tolik, kolik na tomto světě. Když máme kolem sebe pouze lidí, kteří mají stejné povahové vlastnosti jako máme my, stejné dobré nebo špatné názory, tak se učíme pomaleji. Proto se musíme vtělit. Na tomto světě se pak mohou energie a lidé navzájem míchat.

Pokud nějaký vztah na jedné straně je harmonický a není harmonický, tak to setkání je pak také jen dočasné. Těchto lidí můžeme navštěvovat nebo vidět natolik, nakolik budeme mít dost energie jít do jiné sféry nebo oni budou mít energii jít do naší sféry. Jít z vyšší úrovně do nižší je lehčí a jít z nižší úrovně do vyšší je obtížnější. Je to podobné, jako s návštěvami na tomto světě. Pokud má někdo známých v Americe, tak je může také navštívit, ale potřebuje k tomu čas a peníze. Na druhém světě je to totéž, jen penězi je energie. Kolik má daná duše energie, tolik si může i dovolit. Některé duše musí projít ještě dodatečným školením, ale ty, které jsou již na vyšší duchovní úrovni, ne. Můžeme tam pak s danou duší zůstat i navždy, ale i naše chtění má určitou sílu a nemůžeme bojovat proti určitým zákonům. Například: Někdo chce zůstat v Americe, ale nemá tam dlouhodobé vízum, takže to nezávisí od něj. Může tam zůstat na černo, ale nebude to dlouhodobě fungovat. Stejné je to i v jiné sféře. Někdo tam chce zůstat, ale pokud není světcem, nemá dostatek energie, tak po čase ho to jednoduše samočinně přenese do jiné sféry.

Příklad: Světec má přítele, který je v pekle. Řekne si, že ho chce podpořit a chce jít také do pekla. Není to pro něj žádný problém. Když ale člověk, který je v pekle řekne, že on chce jít do nebe, tak to už problém je. Musí nejprve projít očistným procesem a nemůže to obejít.

Samozřejmě existují i ​​andělské a božské bytosti nebo guruové, kteří vzhledem ke své moudrost a energii dokáží chodit po různých úrovních. K tomu se ale daná bytost musí také vypracovat, trénovat to a potřebuje na to energii a moudrost. Když to už někdo trénoval během života, tak to bude pro něj snadnější. Pokud během života netrénoval, tak to bude pro něj prakticky nemožné. Adept magie se dokáže v těchto rovinách pohybovat lépe, protože to trénuje už během života a jeho magický výcvik pokračuje dál i po smrti. Jeho mistr je proto mistrem, protože dokáže procházet těmito sférami a být v nich. Přijde do dané sféry za žákem a adept tam bude dále dělat nějaké cvičení, pokud bude chtít. Ale i na těchto úrovních mají lidé svobodnou vůli, stejně jako na tomto světě. Když někoho na tomto světě nezajímají meditace, tak nebude meditovat ani na druhém světě. Nikdo je nenutí se něco učit. Ti, kteří se učí, postupují rychleji, kteří se neučí, zůstávají na své úrovni.

Zesnulá osoba někdy rozdíl mezi hmotným a astrálním tělem nepostřehne hned. Neuvědomuje si, že zemřela. Některé duše na to nepřijdou nikdy, protože to nedokážou ještě pochopit. Pokud má duše ještě určitou energii, tak je schopná nějakým způsobem reagovat, a když tu energii už přestane mít, tak ji proud energií jen jednoduše bude táhnout tam, kde má a bude dále připravovat její další inkarnace. Jedinou výjimkou z toho je to, pokud by se taková duše naučila vampirismu na živých lidech nebo zvířatech. To jsou pak energetičtí upíři.

Vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vyrobené stres management a meditační semináře!

ZDE najdete naše meditační semináře.

Co se děje s duší po smrti a čím prochází v jednotlivých stádiích?

Vysvětlíme si to na třech základních úrovních – velmi špatný člověk, průměrný člověk a velmi duchovní člověk, protože zážitky pro tyto lidi budou po smrti jiné.

Negatívní člověk - v astrálu se po smrti setká s různými negativními bytostmi a démony. Tento zážitek je pro něj velmi stresující. To, zda pochopí nebo nepochopí, že zemřel, závisí od jeho inteligence, od toho, kam se dostal a co považoval ještě během života za možné nebo nemožné. Energetický tok ho vtáhne do té dimenze, v níž musí vidět důsledky svých činů i z jiného úhlu pohledu. To však pro tuto duši není příjemné. Pokud člověk zemřel násilnou a rychlou smrtí, tak může mít ještě tendenci se tomu bránit. Může odejít i zpět na Zemi, protože to z té druhé strany nechce vidět. Jsou tam samozřejmě i různé andělské bytosti, které se mu budou snažit pomoci. Řeknou mu, že je třeba, aby to viděl a je třeba, aby se připravila jeho další inkarnace. Mohou ho však nutit jen do určité míry.
Například: Člověk zemřel násilnou smrtí. To znamená, že má ještě dost energie a na teoretické úrovni se může naučit přiživovat se na starých a nemocných lidech, zvířatech a nějaký čas zde ještě může dále existovat jako energetický upír. V takovém případě často mág nebo vysoce vyspělý duchovní člověk ho může potom dostat do té dimenze, kde se může podívat na své minulé životy.

Stacks Image 87

Foto © Slavka Stresnakova I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Velmi pěkný příklad najdete v knížce Strovoloský mág od Kyriacosa C. Markidesa v části, kde šlo o exorcismus (Vyhánění nacistických duchů - 2. kapitola). Šlo tam o židovské děvče, které bylo posedlé démony. Ve svých snech viděla a slyšela hlasy démonů. Daskalos při exorcismu mluvil s danými bytostmi a zjistilo se, že jsou to bývalí nacisté. Nenávist vůči židům přechovávali i po smrti a nepodařilo se jim zcela odejít na druhý svět. Zůstali mezi hmotným světem a astrální. Prostřednictvím bílé svíčky je pak dával do stavu, ve kterém se už nemohli bránit a byli přinuceni odejít do té dimenze, do které měli jít. Druhá možnost je, že daný člověk nebo vampír postupně ztrácí energii, a tím pádem ho to znovu vtáhne do té dimenze, podívá si to i z pohledu jiných a naplánuje se jeho další inkarnace. Když se to všechno takto naplánuje, tak duše si musí pak odpočinout. Duše má několik složek:

  • Božské Ja - které jde do těch vyšších dimenzí, které je vždy božské a není zatíženo karmou nebo zlými skutky.
  • Informace - de do informačního balíčku toho daného druhu (druh - lidé). Všechny skutky, myšlenky, pocity jdou do balíčku, který nazýváme Adam Kadmon a představuje jakýsi vzorec člověka. Podle těchto zážitků se pak tento vzorec upravuje tak, aby vše šlo správným způsobem a vyhodnocuje se to.
  • Energie

Průměrný člověk - na druhém světě ho přivítají lidé, se kterými harmonizoval. Mohou to být jeho přátelé nebo rodinní příslušníci, ale pouze ti, s nimiž měl srdečný vztah. Vysvětlí mu, že zemřel a že je to v pořádku. Řeknou mu, že smrt neexistuje. Dále mu vysvětlí, že je třeba, aby se podíval na svůj život i z té obecné stránky a pak se připraví i jeho další inkarnace. Opět může namítat a říct: “Ne, ale já žiji a chci dále pracovat na svém políčku”. V takovém případě ho nechají a on žije dál ve světě představ (viz příklad “Kniha mŕtvych” nebo “Strovoloský mág” - je tam popsaný příběh muže, který ještě i po smrti dál oral na svých smyšlených políčkách, které nebyly reálně a byl to jen jeho imaginární svět. Jelikož tento imaginární svět byl na téže frekvencí, jako byl on, tak v něm žil a byl to pro něj reálný svět tak, jak pro nás je reálný tento náš svět.).

Duchovní člověk - pokud zemře někdo, kdo byl na vysoké duchovní úrovni, tak se už nemusí, ale může zrodit (například náš mistr Buschido). Zrodí se kvůli tomu, aby jiným duším a energiím pomohl dostat se výše. Takovým duším je vždy dána možnost buď se zrodit a v rámci fyzického světa něco dělat, nebo mohou i z duchovního světa dělat posly energií nebo informací. To znamená, že posel může například způsobit to, co můžeme ukázat na příkladu Neala Donalda Walscha. Neale slyší hlas, který mu něco diktuje vždy, když se naladí na určitou frekvenci. To není Bůh, kdo mu to diktuje, ale vysoce vyvinutá duše, která se nachází na sedmé úrovni.

Takové duši říkáme, že má plné spojení s Bohem. Může například i inspirovat jiných lidí prostřednictvím snů. Někdo může říci, že měl sen, ve kterém mu někdo něco řekl nebo slyšel hudbu, zda dostal inspiraci, že má napsat knihu a podobně.

Během období, jako duše čeká na svou další inkarnaci, se zotavuje a učí se. Předtím než se inkarnuje musí načerpat energii. Pro duši je vždy stresující být na tomto světě, protože duše nezná žádné hranice ani omezení. To je důvod, kvůli kterému potřebujeme spát. Protože nejen naše tělo je unavené, ale i duše. Potřebuje odejít z těla na vyšší frekvenci a znovu se tam nabít energií. Podobné je to i po smrti. Přestože jsme na jiné frekvencí, chceme jít ještě na vyšší a nabít se božskou energií lásky. Některé duše mohou v tomto období dostat i nějaké dodatečné úkoly, které souvisejí s její karmou. To znamená, že by bylo vhodné, aby se daný člověk narodil tehdy a tehdy, ale jeho duše ještě musí odpočívat a je třeba“vylepšit” jeho karmu. Může to udělat tak, že přesto, že ještě “odpočívá a čerpá energii”, tak dostává ještě určité úkoly - například jít za někým, říct mu něco, inspirovat ho a podobně. Na určitý čas v podstatě působí jako anděl. Teprve potom, když se duše plně zotaví, což může znamenat tři dny, několik let, staletí nebo i tisíciletí, podle toho, jaké stresující ty zážitky pro ni byly a podle toho, na jaké duchovní úrovni se duše nacházela, se pak znovu inkarnuje na této nebo jiné planetě.

Každému člověku přidělí na druhém světě i nějaké místo, ale není možné to naprosto přesně vymezit. Je to dáno tím, že některé dimenze jsou srovnatelné s naším fyzickým světem, protože se v nich nacházejí informace o tomto a jiných světech.
Například informace o psech. Toto je pes - prvotní informace - tato informace není jen ve formě nul a jedniček jako na počítači, ale je ve formě astrálního psa, který má všechny tyto vlastnosti a věci sám v sobě. Tento astrální pes pak v astrálu i normálně žije, stejně jako jiná zvířata. Když jsou různé druhy psů, tak tyto různé druhy existují i ​​v astrálu. Ale jsou i dimenze, které jsou čistěenergetické a informační. am se pak nedá mluvit o tom, že tam je nějaký dům nebo cesta. Čím výše se jde, tím méně formovatelné ty věci jsou, protože tím se stále více přibližujete k nulovému bodu. Nulový bod nemá formu. Z této nuly se pak vždy přechází do světla a tmy a pak se to dále dělí na geometrické útvary a podobně. Stále jsou ty formy pak složitější a složitější. Čím ale jdete výš “k Bohu”, ak tím jsou tyto formy zase jednodušší, až se dostáváte k něčemu, co je možné popsat pouze jako světlo. Informace jde vždy do informační části toho daného druhu a podle toho se dále rozhoduje. Když daný druh přestane mít smysl, vymře a zůstane pouze jako informace, která přejde do nového druhu, který se z toho vyvine..

Doporučujeme Vám prohlédnout si na toto téma i tyto filmy Náš Domov a Zázraky z nebe.

Život po životě - a co dále

A tady je něco, co nás stále vede ke zkoumání, jak to vlastně může být. Opravdu to je tak, že vlastně neumírá a žiji dál? Jak žiji? Kam vcházím a jsem tam vítán? Nečeká na mě další hrůza, ještě větší než jsem žil doposud? Strach takto smýšlejícího člověka je tak velký, že mu brání podívat se na tento opravdu NEZNÁMÝ PROCES jinými očima. Očima bytosti osvobozené od všech názorů předků i dogmat, které dělají z tohoto přirozeného procesu něco nepřirozené. Logicky vzato a převedeny do jednoduché řeči pro každého, kdo se chce zabývat touto tajemnou tématem. Co je podstatou strachu? Nepoznané. Do nepoznaného se dají sestaveny všechny hrůzy, jaké lidská fantazie dokáže stvořit. A pak účelově "vytahovat" na jedince. Mučit ho stále se vracejícími fiktivními obrazy.

Nic není takové, jak nám to popisují a podsouvají ti, kteří se snaží tvářit, že jsou v obraze. Ti, kteří se vrátili zpět z míst blízkých rozhraní dvou světů, jsou plní pohody a zázračné změny, která se v důsledku prožitku u nich naplno projevuje. Hovoří o bílém světle, neskutečném uvolnění a bezmezné lásce, které vše spolu vytváří extázi. Nemohou už kvůli tomu zážitku pokračovat v tom způsobu života, co žili dosud. Nenacházejí původně prožívané radosti z toho, čím se obklopovaly. Zážitek z toho, co viděli, jim ukazuje podstatu - o co má jít, aby byla každá bytost spokojená, naplněná radostí. Život po životě je něčím, za co se vyplatí žít. Žít tady, ale v úplně jiném smyslu.

Logo Život po Živote

Život po Životě

Vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vyrobené stres management a meditační semináře!

Hudba a slova jsou sice zvuky, ale prostřednictvím nich je možné vytvořit i ticho, klid a pohodu.
ZDE si můžete koupit naše meditační .MP3!

TU: Meditace, Meditační semináře.

Vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme vám na míru vyrobené stres management a meditační semináře!

Vše o meditaci.

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají, aniž jsme si toho všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní. Můžete dosáhnout všechno, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte e-mailem. Těšíme se na vás!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.