Co? Jak? Proč? Cvičení & Rituály

Ovládání elementů: Bílá magie a voodoo

Rituál magického kruhu

Potřebujete 4 svíčky, které umístíte okolo sebe na 4 světové strany: žlutou na východ, červenou na jih, modrou na západ a zelenou na sever.

Barvy a světové strany symbolizují 4 magické síly. Když se věnujete bílé magii, voodoopomocným prostředkům delší dobu, vyzkoušejte umístit na východě meč (dýku nebo nůž), na jihu magickou paličku, na západě kalich a na severu pentagram, nebo misku se solí. Středem těchto 4 sil jste vy sám/sama.

Začněte na východě a poproste síly vzduchu, ať se jasné porozumění stane součástí vašeho kruhu. Soustřeďte se a zapalte žlutou svíčku.

Pokračujte ve směru na jih. Poproste síly ohně, ať se silná vůle stane součástí vašeho kruhu. Soustřeďte se a zapalte červenou svíčku.

Stacks Image 359094

Pokračujte směrem na západ. Poproste síly vody, ať se hluboké pocity stanou součástí vašeho kruhu. Soustřeďte se a zapalte modrou svíčku.

Skončete na severu. Poproste síly země, ať se stanou součástí vašeho kruhu. Soustřeďte se a zapalte zelenou svíčku. Následně se obraťte opět na východ.

Posaďte se do středu kruhu a dívejte se na východ. Věnujte se elementu vzduchu, kterého kvalitou jsou intelektuální/rozumové schopnosti. Buďte k sobě upřímný/á. Používáte je ve správné míře, nebo jim nevěnujete pozornost? Pokud v sobě najdete odpověď na tuto otázku, otočte se na jih a popřemýšlejte o síle své vůle. Ovládáte vy tuto sílu, nebo jste ovládaný/á svou vůlí a vášněmi? Nebo si dokonce nevěříte a nepoužíváte svou vůli? Odpovězte i na tuto otázku upřímně. Otočte se na západ a zeptejte se sebe na svůj vztah k vlastním pocitům. Posloucháte je nebo je ignorujete? Nebo nad vámi dokonce vítězí? Po tomto pozorování se otočte na sever a prozkoumejte svůj vztah k vlastnímu tělu a vaší schopnosti konat. Jak dobře znáte svoje tělo a svoje reakce? Věříte mu, staráte se o něj dostatečně?

Nakonec byste měli meditovat nebo se vážně zamyslet jak to s vámi ve skutečnosti je. Co všechno dokážete udělat pro to, aby vaše tělo (země), rozum (vzduch), vůle (oheň) a pocity (voda) byly plně funkční a harmonicky spolupracovaly? Ukončete svoji meditaci, projděte znovu magický kruh a zhasněte (nesfoukávejte!) svíčky od východu po sever. Přitom vyjádřete svoje díky všem 4 světovým stranám a 4 elementům.

Biela mágia Pentagram

Bílá magie a voodoo

Ovládání elementů

Mág, který chce dosahovat hmatatelných účinků vlastní síly, nevyhnutelně potřebuje dokázat ovládat jednotlivé elementy. Následovná cvičení mohou mágovi při tomto cíli pomoci.

Element vzduchu

Bílá magie a voodoo

Mág se usadí do pohodlné meditativní polohy. Pak si představí, že se nachází v nekonečně velkém prostoru, ve kterém je pouze vzduch. Přes póry svého těla vdechuje do sebe vzduch, přičemž dodržuje stejný počet nádechů a výdechů. Jako čerpadlo mág nasává do sebe stále více vzduchu, dokud se necítí snadno jako by byl sám ze vzduchu. Tehdy dosáhl cíle cvičení. Element pak stejným počtem nádechů a výdechů z těla vydýchá, dokud se nezbaví této lehkosti, přítomnosti živlu v těle. Když se podaří mágovi element vzduchu ovládnout, může se bez problémů okamžitě fyzicky přemisťovat na vzdálená místa.


Princip vzduchu: Mantra PAM, inteligence: Coradiel, Sumnidiel, Coachiel


Poznámka: Na systému 4 elementů fungovala medicína mnohá staletí. Dnes je to Jungova psychologie, která opětovně sáhla po 4 typech osobnosti a jejich vazbě na lidské chování a konání.

Element ohně

Bílá magie a voodoo

Mág se usadí do pohodlné meditativní polohy. Pak si představí, že celý vesmír se vším co v něm je, je obrovské ohnivé moře. Pomocí své síly vůle dýchá pouze tento element přes své póry do těla, přitom dbá na stejný počet nádechů a výdechů. Dává pozor na to, aby pozorně vnímal rozšiřující se sílu ohně. Když se tělo viditelně přehřálo, cíl cvičení byl dosažen. Stejným počtem nádechů a výdechů zase vydýcháme element z těla ven, dokud nedosáhneme běžné teploty těla. Když mág ovládne element ohně, dokáže se pohybovat i ve sněhu neoblečen a umí sníh v okruhu několika metrů či kilometrů také rozpustit. Kromě toho má například schopnost na určitou vzdálenost zapálit svíčku.


Princip ohně: Mantra RAM, inteligence: Jovis

Stacks Image 66592

Element vody

Bílá magie a voodoo

Mág se usadí do pohodlné meditační polohy. Představí si vesmír jako nekonečný oceán, v jehož středu plave on sám. Vpíjí do sebe povrchem těla tuto vodu. Zřetelně přitom cítí její chlad a magnetickou sílu. Dává pozor na to, aby se počet nádechů elementu do těla rovnal počtu výdechů z těla. Po ukončení cvičení by mág neměl cítit žádné zvláštní pocity. Kdo toto cvičení dělá správně, ten dosáhne schopnosti ovládnutí elementu vody. Mág je potom schopen vyvolat například déšť na poušti.
Princip vody: Mantra VAM, inteligence: Hydriel

Element země

Bílá magie a voodoo

Mág se usadí do pohodlné meditační polohy. Představí si, že celý vesmír je složený ze země. Jasně přitom prociťuje její hmotnost a hustotu. Skrz póry v pokožce vdechuje do svého těla zemi, přičemž počítá nádechy a výdechy. Když cítí tíhu, jako by bylo jeho tělo z olova, dosáhnul cíle cvičení. Stejným počtem nádechů a výdechů vytlačí element země z těla ven, dokud nedosáhne normálního pocitu v těle. Element země se dá mnohostranně využít. Například když chceme něco přesunout z nehmotného do hmotného světa. A nebo i tehdy, kdy se chceme před něčím bránit. Pokud to mág dokáže udělat bleskurychle, útočníka doslova ochromí. Dokonalé ovládání elementu země dává mágovi nezranitelnost.
Princip zeme: Mantra LAM, inteligence: Marbuel, Buriel, Urinaphton

Logo Ovládání elementů

Element éteru

Bílá magie a voodoo

Výjimečné postavení mezi elementy přísluší elementu éteru. Svými kvalitami a působením je odlišný od předešlých 4 a právem je na osobitém místě. Je pro člověka neviditelný, neslyšitelný, nehmatatelný, nezachytitelný. Navzdory tomu tady je a je třeba akceptovat jeho sílu. Je to vlastně nosič vyšších energií. Není možné odmítnout jeho existenci, jeho neuvěřitelnou schopnost nést neviditelné, neslyšitelné, nehmatatelné. Co všechno dokáže dnes ještě není úplně známo.

Mág se usadí do pohodlné meditační polohy. Důležité je to, aby okolo něj vládlo úplné ticho. Představí si nekonečný bílý vesmírný prostor, v jehož středu se nachází on sám.

Cílem cvičení je úplné odloučení se od světa. Na místě, kde čas a prostor neexistují. Potom mág umožní éteru, aby proudil skrz jeho povrch těla dovnitř a ven. Element éter se nedá v těle zadržovat ani využívat jako ostatní elementy. Když se mágovi podaří ovládnout éter, získá nezávislot na času a prostoru.

Princip éteru: Mantra HAM, inteligence: Metatron

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký problém? Mluvte s námi!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Daghan-Malenky GmbH
Mgr. Jana Čermáková
John-F.-Kennedy str.27b
341 28 Kassel
Mobil: +491 573 096 9172
+421 903 575 402
bilamagie@me.com


Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar
Telefon: +49 160 95 81 34 93