Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Jaký význam má zasvěcení do voodoo a co to obnáší?

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?
Voodoo je náboženství. Existuje neskutečné množství různých mistrů a každý z nich má svou vlastní techniku. Zasvěcení ve voodoo funguje tak, že člověk se spojí s určitým božstvem. Ve voodoo jsou vzývány různá božstva, například Erzulie pro lásku nebo Loco pro léčení, ale každý člověk má určitou predispozici komunikovat více než s jedním božstvem a zasvěcení ve voodoo znamená spojení právě s tímto božstvem.

Zasvěcení ve voodoo může fungovat i tak, že zasvěcenec předává část těla tomu božstvu a to božství se pak snaží přes tu část těla s ním komunikovat. Ve voodoo se to takto často dělá. Například Například malíček patří Locovi a pak do jisté míry (nebo celkem) člověk ztrácí kontrolu nad tímto malíčkem a malíček dělá určité pohyby, kterými se dané božstvo snaží člověku něco naznačit. Není to však něco, co bychom vám doporučovali. Je to klasická voodoo technika, kterou my nedoporučujeme a ani ji neděláme. Při zasvěcení je lepší, když s tím božstvím budete mít telepatický kontakt a bude se vám snažit říct, co máte a co nemáte dělat. To je hlavním smyslem zasvěcení - komunikace mezi božstvem a člověkem. A k tomu patří i astrální cesty. Není to tedy jen otázka techniky, ale otázka duchovního rozvoje a otázka toho, jaký ten člověk je. Skutečný mág musí pracovat na svých slabostech a skutečný zasvěcenec se nesmí nikoho a ničeho bát! To ještě neznamená, že zasvěcenec nebo mág necítí strach, ale dokáže jakékoliv negativní pocity využít i ve svůj prospěch. Využije je pro akci a není těmito věcmi paralyzován.

Dále do voodoo zasvěcení patří i ovládnutí astrálních cest. Daný člověk musí dokázat realizovat minimálně astrální cesty 2. stupně. Pak se to testuje tím způsobem, že často se tomu adeptu zlomí ruka nebo nějakým jiným způsobem ho zbijí, tak aby zjistili, zda vskutku nereaguje. To znamená, zda je opravdu v astrálu, mimo svého těla dostatečně silným způsobem. Techniky, které se však používají v Africe nebo na Haiti se nám Evropanům mohou zdát velmi brutální, jako například to, že adepta zavřou do rakve s živým hadem, zlomí mu ruku, zbijí ho nebo mu vypálí ohněm na ruku nějaké znamení, vycházejí však z dané kultury a mají svou tradici. V Evropě se většinou takové techniky nepoužívají. O to subtilnější a často i jinak stavěné pak dané zkoušky jsou.

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky

Ľúbostná mágia, spájanie partnerov. Číst víc....

Jaký význam má dnes všeobecně při magii zasvěcení nebo samozasvěcení?

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?
Samozasvěcení neexistuje. Zasvětit vás vždy musí někdo jiný. Význam zasvěcení spočívá v tom, že magie vyžaduje i určité mimosmyslové vnímání.

Existují různé druhy a stupně zasvěcení. Při těchto zasvěcením se v podstatě tyto schopnosti aktivují a dává se tomu žákovi jistým způsobem návod na to, jak má s těmito silami správně zacházet.

K zasvěcení však patří i zkoušky. Každý žák jimi musí projít a až tehdy, když jimi projde, tak může dostat zasvěcení.

Člověk může získat určitý status nebo schopnosti i bez vedení mistra, ale pouze v tom případě, že i v minulých životech tento status dosáhl. V takovém případě se s ním spojí nějaká energie nebo božstvo samostatně. Přesto ale musí projít neformálními zkouškami. Tehdy tato neformální zkoušky nejsou iniciované mistrem, ale nějakou vyšší inteligencí nebo božstvem, se kterým se ten člověk spojuje nebo je to iniciované mistrem z jiné energetické roviny. To znamená, že daný člověk je veden, aniž měl fyzický kontakt s mistrem. Je veden jen nějakými mistry z astrálu, ať už z roviny zesnulých nebo nynějších mistrů, kteří jsou na Zemi. Pokud projde těmito neformálními zkouškami, tak dosáhne určitý status a dojde k určitému zasvěcení. Přesto, ale musí mít to energetické vedení neviditelných mistrů. Ale vedení těchto mistrů má každý. "

Je to podobné, jako v knížce Rozhovory s Bohem od Neala Donalda Walsch: "Bůh mluví s každým." Vedení má každý. Jde o to, kdo poslouchá. A jde o to, kdo se nechá vést

Bíla Magie(Meditace, cesta k sobě samému)

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede