Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Co je skutečně bílá magie?

Čo je skutočne biela mágia?
Skutečná bílá magie vychází z poznání sebe samého. Z toho, že člověk našel sám sebe, že našel Boha. Potom i Bůh dává člověu nějaké zvláštní síly. Musí tam ale vždy být dobro. Magie je neutrální nástroj a jen sám člověk - mág jí dává barvu. V bílé magii člověk pracuje na sobě, aby pomohl jiným. V černé magii člověk pracuje na jiných, aby pomohl sobě. Černá barva znamená tedy něco negativního, zatím co bílá barva má pozitivní úmysly. Co je však pozitivní nebo negativní je poměrně relativní a mění se to i s časem.

Bílá magie je neutrální nástroj. Jen v rukách člověka je možné ho použít dobrým nebo zlým způsobem. Rozhodující je, jaký je cíl a motivace mága a klienta. Bílá magie je nástroj podobná atomové energii. Může nám vyrábět světlo, které nám pomíhá, nebo může ničit, pokud není použitá správně.

Bílá nebo černá magie je ale volená a praktikovaná vědomě. Při černé magii přislíbí mág svou duši ďáblu. Po svojí smrti potom musí mág ďáblovi sloužit. Jako protislužbu má v průběhu svého života síly, které může využívat ke svým egoistickým cílům.

Bílá magie,

Foto © GraconDesign - Istockphoto.com / pmalenky