Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Jaká jsou rizika magie, ponesu v budoucnosti následky za dopad magické činnosti?

Aké sú riziká mágie, budem niesť v budúcnosti následky za dopad magickej činnosti?

Magie vždy podléhá zákonu akce a reakce. To znamená, že všechno zlé se nám vrátí nazpět. A přesně kvůli tomu se my věnujeme jen bílé magii. Tedy naší magií není nikdo k ničemu nucen, ale jsou odstraňovány jen různé blokády, problémy a strachy, které brání tomu, aby se realita rozvinula v pozitivním smyslu tak, jak má.

Prostřednictvím ochranné magie se dá vybudovat ještě o něco silnější ochrana pro auru, než jaká se vyskytuje u běžné, zdravé populace. tato ochrana vydrží i několik roků a tak jsou naši klienti chránění před negativitami i několik desetiletí. To znamená, že dotyčná osoba zažívá mnoho náhodně-šťastných situací, které směřují její život k větší rovnováze a blahobytu. Proto doporučujeme ochrannou magii každému.


Rizika magie © agsandrew - Istockphoto.com/pmalenky
Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Ovlivňujeme při milostné magii svobodnou vůli toho druhého?

Ovplyvňujeme pri ľúbostnej mágii slobodnú vôľu toho druhého partnera?
Magie lásky © skynesher - Istockphoto.com/pmalenky

Magií nikdy neovlivňujeme svobodnou vůli toho druhého partnera. Jen odstraňujeme už existující blokády, které brání tomu, aby se láska rozvinula.

Co děláme my - lidé často nejsou spolu, protože jim k společnému štěstí brání nějaké blokáda, hádají se kvůli zbytečnostem, nedokáží správně komunikovat, mají nesprávné představy o sobě samém a o životě. Tyto věci se dají magií velmi dobře napravit a lásky a harmonie je tím pádem ve vztahu dvou lidí už navždy.

Naopak při černé magii se svobodná vůle člověka porušuje a jeden partner je přitáhnutý k tomu druhému pomocí démonických bytostí. Taková partnerská spojení však ještě nikdy nikoho neudělala šťastným a přitáhnutý partner se působením démona stává tak negativním, že každý, kdo takovou magii lásky použil jí 1000krát lituje. Máme mnoho klientů, kteří se na nás po nešťastném soužití s takovým partnerem s pláčem obrací o pomoc takové kouzlo lásky zrušit. Soužití s člověkem, kterého z části ovládá démon je plné hádek, chorob, nešťastných náhod, násilného sexu a náhlých úmrtí blízkých lidí.

Milostná magie, Spojování partnerů. Partnerzusammenführung.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Je magie vhodná pro každého klienta nebo kdy magii nedoporučujete a musíte klienta odmítnout?

Je mágia vhodná pre každého klienta alebo kedy mágiu neodporúčate a musíte klienta odmietnuť?
Magie © Necip Yanmaz - Istockphoto.com/pmalenky

Magie není vhodná pro každého klienta a někdy musíme klienta i odmítnout. Ve všeobecnosti magii nedoporučujeme do 24 let. Je to dané nevyzralostí Bytosti jako takové a nedá se urychlit něco neurychlitelného. Magii nedoporučujeme ani tehdy, pokud jsou u klienty nějaké psychické poruchy. Samozřejmě jsou i další situace, když magie jednoduše není vhodná a je vhodné použít něco jiného. Je to však vždy velmi individuální, a proto to i individuálně posuzujeme. Posuzujeme také to, do jaké míry je člověk, který má zájem stát se naším klientem, stabilní. To je také velmi důležitá věc. Stabilní znamená, že v kritických situacích dokáže zachovat aspoň do jisté míry chladnout hlavu.

V případě, kdy magii nedoporučujeme, určitě doporučujeme pro klienta alespoň vhodnout duchovní literaturu, meditace, věštění nebo jednorázové sezení s Jarem nebo Darinkou.

Bílá magie. Weiße Magie.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede