Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Jaký význam má dnes všeobecně při magii zasvěcení nebo samozasvěcení?

Aký význam má dnes všeobecne pri mágii zasvätenie alebo samozasvätenie?
Samozasvěcení neexistuje. Zasvětit vás vždy musí někdo jiný. Význam zasvěcení spočívá v tom, že magie vyžaduje i určité mimosmyslové vnímání.

Existují různé druhy a stupně zasvěcení. Při těchto zasvěcením se v podstatě tyto schopnosti aktivují a dává se tomu žákovi jistým způsobem návod na to, jak má s těmito silami správně zacházet.

K zasvěcení však patří i zkoušky. Každý žák jimi musí projít a až tehdy, když jimi projde, tak může dostat zasvěcení.

Člověk může získat určitý status nebo schopnosti i bez vedení mistra, ale pouze v tom případě, že i v minulých životech tento status dosáhl. V takovém případě se s ním spojí nějaká energie nebo božstvo samostatně. Přesto ale musí projít neformálními zkouškami. Tehdy tato neformální zkoušky nejsou iniciované mistrem, ale nějakou vyšší inteligencí nebo božstvem, se kterým se ten člověk spojuje nebo je to iniciované mistrem z jiné energetické roviny. To znamená, že daný člověk je veden, aniž měl fyzický kontakt s mistrem. Je veden jen nějakými mistry z astrálu, ať už z roviny zesnulých nebo nynějších mistrů, kteří jsou na Zemi. Pokud projde těmito neformálními zkouškami, tak dosáhne určitý status a dojde k určitému zasvěcení. Přesto, ale musí mít to energetické vedení neviditelných mistrů. Ale vedení těchto mistrů má každý. "

Je to podobné, jako v knížce Rozhovory s Bohem od Neala Donalda Walsch: "Bůh mluví s každým." Vedení má každý. Jde o to, kdo poslouchá. A jde o to, kdo se nechá vést

Bíla Magie(Meditace, cesta k sobě samému)

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH