Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Jaký význam má zasvěcení do voodoo a co to obnáší?

Aký význam má zasvätenie do voodoo a čo to obnáša?
Voodoo je náboženství. Existuje neskutečné množství různých mistrů a každý z nich má svou vlastní techniku. Zasvěcení ve voodoo funguje tak, že člověk se spojí s určitým božstvem. Ve voodoo jsou vzývány různá božstva, například Erzulie pro lásku nebo Loco pro léčení, ale každý člověk má určitou predispozici komunikovat více než s jedním božstvem a zasvěcení ve voodoo znamená spojení právě s tímto božstvem.

Zasvěcení ve voodoo může fungovat i tak, že zasvěcenec předává část těla tomu božstvu a to božství se pak snaží přes tu část těla s ním komunikovat. Ve voodoo se to takto často dělá. Například Například malíček patří Locovi a pak do jisté míry (nebo celkem) člověk ztrácí kontrolu nad tímto malíčkem a malíček dělá určité pohyby, kterými se dané božstvo snaží člověku něco naznačit. Není to však něco, co bychom vám doporučovali. Je to klasická voodoo technika, kterou my nedoporučujeme a ani ji neděláme. Při zasvěcení je lepší, když s tím božstvím budete mít telepatický kontakt a bude se vám snažit říct, co máte a co nemáte dělat. To je hlavním smyslem zasvěcení - komunikace mezi božstvem a člověkem. A k tomu patří i astrální cesty. Není to tedy jen otázka techniky, ale otázka duchovního rozvoje a otázka toho, jaký ten člověk je. Skutečný mág musí pracovat na svých slabostech a skutečný zasvěcenec se nesmí nikoho a ničeho bát! To ještě neznamená, že zasvěcenec nebo mág necítí strach, ale dokáže jakékoliv negativní pocity využít i ve svůj prospěch. Využije je pro akci a není těmito věcmi paralyzován.

Dále do voodoo zasvěcení patří i ovládnutí astrálních cest. Daný člověk musí dokázat realizovat minimálně astrální cesty 2. stupně. Pak se to testuje tím způsobem, že často se tomu adeptu zlomí ruka nebo nějakým jiným způsobem ho zbijí, tak aby zjistili, zda vskutku nereaguje. To znamená, zda je opravdu v astrálu, mimo svého těla dostatečně silným způsobem. Techniky, které se však používají v Africe nebo na Haiti se nám Evropanům mohou zdát velmi brutální, jako například to, že adepta zavřou do rakve s živým hadem, zlomí mu ruku, zbijí ho nebo mu vypálí ohněm na ruku nějaké znamení, vycházejí však z dané kultury a mají svou tradici. V Evropě se většinou takové techniky nepoužívají. O to subtilnější a často i jinak stavěné pak dané zkoušky jsou.

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky

Ľúbostná mágia, spájanie partnerov. Číst víc....

Co je to voodoo? Je voodoo černá magie?

Čo je to voodoo? Je voodoo čierna mágia?
Voodoo magie © Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH


Voodoo má neprávem špatnou pověst. Tuto magii považuje většina lidí za temnou, negativní nebo ji dokonce popisuje jako ďábelskou. Takové uvažování však není správné. Většina mágů černou magii nedělá. Je to spíše kulturní nepochoponení, kdy Američané opovrhovali „barbarskými zvyky černochů“ a zároveň se jich báli. Černá magie vyšla vlastně z potřeby bránit se. Voodoo není bílé ani černé. Voodoo je také magická technika. Základem voodoo je práce s duchy a přírodními silami. Je to spojení s božstvy a duchy. Voodoo jako takové je náboženství jako každé jiné, např. křesťanství, hinduismus či buddhismus. Voodoo magie už zachránila prostřednictvím léčebných rituálů velké množství životů. Pomocí voodoo už bylo uzdraveno neskutečně mnoho lidí. Je pouze v rukou lidí zdali budou dělat bílou nebo černou magii. Není to tedy otázka techniky, ale otázka toho, co člověk dělá a za jakým účelem.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede