Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Jaký význam má zasvěcení do voodoo a co to obnáší?

Jaký význam má zasvěcení do voodoo?
Voodoo je náboženství. Existuje neskutečné množství různých mistrů a každý z nich má svou vlastní techniku. Zasvěcení ve voodoo funguje tak, že člověk se spojí s určitým božstvem. Ve voodoo jsou vzývány různá božstva, například Erzulie pro lásku nebo Loco pro léčení, ale každý člověk má určitou predispozici komunikovat více než s jedním božstvem a zasvěcení ve voodoo znamená spojení právě s tímto božstvem.

Zasvěcení ve voodoo může fungovat i tak, že zasvěcenec předává část těla tomu božstvu a to božství se pak snaží přes tu část těla s ním komunikovat. Ve voodoo se to takto často dělá. Například Například malíček patří Locovi a pak do jisté míry (nebo celkem) člověk ztrácí kontrolu nad tímto malíčkem a malíček dělá určité pohyby, kterými se dané božstvo snaží člověku něco naznačit. Není to však něco, co bychom vám doporučovali. Je to klasická voodoo technika, kterou my nedoporučujeme a ani ji neděláme. Při zasvěcení je lepší, když s tím božstvím budete mít telepatický kontakt a bude se vám snažit říct, co máte a co nemáte dělat. To je hlavním smyslem zasvěcení - komunikace mezi božstvem a člověkem. A k tomu patří i astrální cesty. Není to tedy jen otázka techniky, ale otázka duchovního rozvoje a otázka toho, jaký ten člověk je. Skutečný mág musí pracovat na svých slabostech a skutečný zasvěcenec se nesmí nikoho a ničeho bát! To ještě neznamená, že zasvěcenec nebo mág necítí strach, ale dokáže jakékoliv negativní pocity využít i ve svůj prospěch. Využije je pro akci a není těmito věcmi paralyzován.

Dále do voodoo zasvěcení patří i ovládnutí astrálních cest. Daný člověk musí dokázat realizovat minimálně astrální cesty 2. stupně. Pak se to testuje tím způsobem, že často se tomu adeptu zlomí ruka nebo nějakým jiným způsobem ho zbijí, tak aby zjistili, zda vskutku nereaguje. To znamená, zda je opravdu v astrálu, mimo svého těla dostatečně silným způsobem. Techniky, které se však používají v Africe nebo na Haiti se nám Evropanům mohou zdát velmi brutální, jako například to, že adepta zavřou do rakve s živým hadem, zlomí mu ruku, zbijí ho nebo mu vypálí ohněm na ruku nějaké znamení, vycházejí však z dané kultury a mají svou tradici. V Evropě se většinou takové techniky nepoužívají. O to subtilnější a často i jinak stavěné pak dané zkoušky jsou.

Dalším důležitým bodem jsou sny. ny hrají ve voodoo neskutečně podstatnou roli. Protože prostřednictvím snů se božstva a stejně tak i předkové, andělé, či jiní duchové, snaží s daným člověkem komunikovat. A nezáleží na tom, zda jde o mága nebo člena daného společenství. Předtím než má někdo magické spojení s nějakým loa, tak tomu vždy předcházejí sny u toho daného člověka a tyto sny musí samozřejmě potvrdit příslušná mambo nebo příšlušný papa ve voodoo (mágové ve voodoo). dyž se tyto věci u daného člověka opakují, například daný člověk zažívá ve snech spojení s Erzulie alebo s Locom, ak tento daný člověk je jako kdyby vysvěcen ceremoniálně a je připraven pro spojení s tím daným božstvem.

Dané božstvo se ve snu vždy projeví tak, že je jasné, o jaké konkrétní božstvo jde. Když se někomu objeví ve snu například bílý had, který na něj syčí, tak je jasné, že jde o Simbiho. Když je to hadí žena, která ho chce znásilnit, tak je to Erzulie. A když je to bílá panna, která vychází z vody, tak je to určitě Yemanja. Vyplývá to už z těch snů. Čím užší to spojení s daným loa je, tím více omezení daný člověk ve svém fyzickém životě zažívá a tím více privilegií v rámci voodoo Společenství má.

To znamená, někdo je spjat například s Locom - čím užší je toto spojení, tím více se ten člověk musí věnovat léčitelství, protože od Loca přijímá zprávy, co se jak léčí a nemůže jít pracovat např. do banky nebo musí svou jinou práci pomalu redukovat na minimum, avšak tím větší podporu od Společenství má. Kvůli tomu, že on komunikuje s touto vyšší bytostí, tak i jeho společenství ho musí podporovat ve smyslu toho, že mu dává stravu, jídlo, peníze. Tyto věci mohou zajít až tak daleko, že mu může být zakázáno se oženit a mít děti. Co se nemusí, ale může stát! Protože například Erzulie je žárlivá a mohla by toho jiného partnera nebo partnerku napadnout. Toto jsou pouze příklady, které my známe, ale každé společenství je jiné. Voodoo nemá jednu knížku jako je například Bible v křesťanství nebo Védy, Rámájana a Mahábhárata v hinduismu, kterou se dané náboženství řídí. Takže to, co je pravda v Africe je zase jiné na Haiti, jiné na Kubě (Santer) a je jiné v Brazílii (Candomblé).

Foto: © adventtr - Istockphoto.com I pmalenky

Ľúbostná mágia, spájanie partnerov.


Přeloženo ze slovenského originálua: Biela mágia: Otázky & odpovede