Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Jak pracují energie? Co je možné si představit pod pojmem energie a práce s energiemi? Mohou být energie i nebezpečné?

Ako pracujú energie?

Energie je v podstatě něco jako světlo a něco jako informace. Práce s energiemi se dá představit tak, že v podstatě určité světlo, určitá síla, určité vědomí a určitá informace jsou poslány. A tyto aspekty v podstatě vcházejí do těla člověka anebo se slučují s jeho tělem. Energie mohou být i nebezpečné, pokud jde o černou magii. To znamená, pokud jde o opak života.

Každý člověk má kolem sebe auru, t.j. magnetické pole. V této auře se mohou vytvořit díry - ty mohou být způsobené chorobami, stresem, užitím drog anebo působením negativních emocí. Těmito dírami potom do těla mohou lehce proniknout negativní entity. Každý člověk může svou auru do jisté míry obnovit. Toho je možno dosáhnout správným stravováním, přiměřeným pohybem a duchovními cvičeními. K tomu patří například čtení duchovních knih, kterými jsou: Bible, Rámájana, Bhagavadgíta, Buddhistická písma (například Po stopách Buddhy), Tao Te Ting a jiné. Všechna náboženství vycházejí z jednoho zdroje, a tak je možné najít mnoho pravdy v různých náboženstvích a duchovních naukách. Měli bychom ale poznamenat, že každé náboženství deklaruje i mnoho polopravd, a proto by měl každý použít svých vlastních pocitů, aby odlišil pravdu od nepravdy. Na posilnění aury jsou samozřejmě velmi vhodné pravidelné meditace a modlitby.

Obrázek Energie © -M-I-S-H-A- - Istockphoto.com/pmalenky