Nejčastější otázky: Magie, meditace, spiritualita ✔

Na internetu a v knížkách jsem si už toho mnoho přečetl/a a vyhledal/a - jak mám ale vědět, která metoda je správná?

Na internete a v knižkách som si už toho veľa prečítal/a a pohľadal/a - ako mám ale vedieť, ktorá metóda je správna?
Existuje tolik variant a možností a já nevím, co z toho je správné.

V bílé magii neexistuje žádná jedna „správná“ metoda. V závislosti na konkrétní problémové situaci nebo individuální situaci existují různé způsoby přístupu.

Bez ohledu na to a ve všeobecnosti ale platí jedno: Pozitivní myšlenky. Pozitivní emoce. Jen čistě pozitivní myšlení může přitáhnout pozitivní výsledky, což je pro většinu z nás výzvou.

Jako jednoduchý příklad bychom rádi uvedli někoho, kdo vykonává magii peněz a přitom myslí na to, že nemá žádné peníze. Toto je příklad negativního myšlení. O mnoho lepší je myslet na pozitivní výsledek: Budu mít mnoho peněz!

Podobné je to i v milostné magii: Namísto přemýšlení o tom, že osoba, po které toužíme, je daleko, byste měli mít pozitivní představu toho, jak jste spolu v budoucnu šťastní.

Úmyslem bílé magie je posílit tyto pozitivní myšlenky a emoce. Bílá magie ví, že všechno je vzájemné propojené v síti vědomí a energie. Úlohou je spojit svoje vlastní vědomí a svou vlastní energii tak, abychom mohli „skočit“ do této síte. Metoda, kterou se snažíte k sobě přitáhnout závisí na dané situaci. Barvy svíček nebo božstva nejsou vybrané náhodně, protože je potřeba posílit svoje pozitivní myšlenky. To, co pomůže jednomu, nemusí být správné i pro někoho druhého. Impulsem, který zesiluje emoce, mohou být například červené růže a božstvo Erzuli, ale možná se k určité situaci bude lépe hodit nějaké jiné božstvo. Důraz se klade zejména na dvě věci: Individuální problém a samotnou osobu. Pokud chcete najít individuální postup a metodu, platí na začátku jedno: Skočte a zkuste plavat! Tak jako i pro mnoho věcí v životě platí i v bílé magii: Někdy toho musíte jednoduše hodně vyzkoušet, abyste zjistili, co se k vám nejlépe hodí a co vám nejlépe vyhovuje.

Foto © Fotolia.De samiramay / pmalenky

Přeloženo z německého originálu: Weiße Magie: Fragen & Antworten

Už jsem se obrátil/a i na jiného bílého mága, ale zaplatil/a jsem mnoho peněz a ješte stále nevidím žádnou změnu mojí situace.

Už som sa obrátil/a aj na iného bieleho mága, ale zaplatil/a som veľa peňazí a ešte stále nevidím žiadnu zmenu mojej situácie.
Jak mám vědět, že tentokrát to bude jiné?

Samozřejmě se tu napřed nabízí otázka u jakého mága jste byli. V dnešní době existuje na internetu neskutečně mnoho webových stránek, které neudávají žádnou adresu, neposkytují žádné další kontaktní informace ani nenabízejí možnost navštívit daného mága osobně.

Právě v bílé magii je důležité si s mágom i osobně popovídat, navštívit ho nebo s ním přinejmenším navázat telefonický kontakt. V případě, že tyto podmínky nebudou splněný, což je případem mnohých internetových stránek, je možné předpokládat, že nám nebude poskytnuta ani žádná pomoc nebo podpora ze strany bílé magie. Magie pouze prostřednictvím e-mailové komunikace je nesmysl.

Naopak, bílá magie může velmi dobře pomoct, pokud klient nebo zájemce o některou z magických služeb navštíví daného mága osobně. V konečném důsledku to znamená, že osobní kontakt není pro bílou magii nevyhnutelný, avšak je velmi cenný a užitečný, což se nám doposud prokázalo v praxi. Pokud osobní kontakt není možný, v takovém případě je dobrý i telefonický rozhovor, avšak možnost vidět se osobně tváří v tvář (např. přes Skype&hellipWinking je ještě lepší. Toto jsou takové hrubé podmínky toho, abychom mohli společně pracovat na dosažení cíle.

Pokud došlo k osobnímu kontaktu nebo dokonce mág navštívil klienta osobně, další otázkou je to, co přesně dělal, nebo jaké pomůcky přitom použil. Zásadně je vždy velmi dobré navštívit mága osobně a pocítit v atmosféře něco zvláštního, něco neobvyklého. Prostory, ve kterých mág převážně vykonáva magii jsou nabité energíí, a když do nich člověk vstoupí, může cítit něco neobyčejného. Pokud tomu tak není, v takovém případě byste měli svoje rozhodnutí začít s takovým mágem spolupracovat ještě přehodnotit. Může to znamenat i to, že to přání, které nás k takovému „mágovi“ přivedlo, by se mělo na určitou dobu odložit. Bílá magie však neznamená, že jen proto, že jste vykonali nějaký rituál, můžete hned očekávat i výsledky.

Jako příklad můžeme uvést nějakou situaci z oblasti milostné magie. Muže, po kterém toužíte, ale momentálně má přítelkyni, nebudete moct pomocí rituálu od jeho přítelkyně oddělist a způsobit to, že se rozejdou. Rituály a bílá magie potřebují častokrát i celé měsíc než uvidíme první výsledky a často vyžadují i práci na sobě samých. Je to přirozený proces, které někdy potřebuje delší čas a vyžaduje i trpělivost a houževnatost.

Foto © Pavol Malenký / Marion Daghan-Malenky / Daghan-Malenky GmbH

Přeloženo z německého originálu: Weiße Magie: Fragen & Antworten

Co je skutečně bílá magie?

Čo je skutočne biela mágia?
Skutečná bílá magie vychází z poznání sebe samého. Z toho, že člověk našel sám sebe, že našel Boha. Potom i Bůh dává člověu nějaké zvláštní síly. Musí tam ale vždy být dobro. Magie je neutrální nástroj a jen sám člověk - mág jí dává barvu. V bílé magii člověk pracuje na sobě, aby pomohl jiným. V černé magii člověk pracuje na jiných, aby pomohl sobě. Černá barva znamená tedy něco negativního, zatím co bílá barva má pozitivní úmysly. Co je však pozitivní nebo negativní je poměrně relativní a mění se to i s časem.

Bílá magie je neutrální nástroj. Jen v rukách člověka je možné ho použít dobrým nebo zlým způsobem. Rozhodující je, jaký je cíl a motivace mága a klienta. Bílá magie je nástroj podobná atomové energii. Může nám vyrábět světlo, které nám pomíhá, nebo může ničit, pokud není použitá správně.

Bílá nebo černá magie je ale volená a praktikovaná vědomě. Při černé magii přislíbí mág svou duši ďáblu. Po svojí smrti potom musí mág ďáblovi sloužit. Jako protislužbu má v průběhu svého života síly, které může využívat ke svým egoistickým cílům.

Bílá magie, Weiße Magie.

Foto © GraconDesign - Istockphoto.com / pmalenky

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jaký je rozdíl mezi bílou a černou magií?

Aký je rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou?
Bílá magie © Vladimirs - Istockphoto.com/pmalenky

Magie sama o sobě není ani černá ani bílá. Bílá magie je neutrální nástroj. Existují různé techniky magie. Co se týče techniky, tak není mezi nimi v podstatě žádný rozdíl. Skutečná černá magie však funguje tak, že člověk - černý mág, zaprodá svoji duši ďáblu, za to získá určité síly a po smrti musí sloužit ďáblu dlouhou dobu a nikdo dopředu neví, jak dlouho to bude. Bílá magie se snaží pomoci a černá magie se naopak snaží zničit.

Dalším rozdílem je, že bílá magie funguje na základě osobního rozvoje a černá magie funguje tak, že po smrti se člověk znovu nezrodí, ale bude v podstatě sloužit negativním bytostem. Bílá magie vychází z vysokého duchovního rozvoje a v podstatě jde o pozitivum ve smyslu duchovního růstu. Existuje i tzv. „Šedá magie.“ Při této magii někdo něco dělá nebo si myslí, že dělá, ale v podstatě neví, co dělá a může to dopadnout různým způsobem.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede

Jaké jsou vaše ceny za magické služby?

Aké sú vaše ceny za magické služby?
Ceny za magii © urbancow - Istockphoto.com/pmalenky

Na naší stránce nenajdete žádný ceník za magické služby nebo rituály. Cena je vždy individuální a závisí na konkrétním klientovi. Každého klienta a jeho situaci posuzujeme individuálně. To znamená, první analýzu situace klienta, který se zajímá o některou z našich služeb, poskytujeme bezplatně a všechno ostatní je podle individuálních věcí. Až potom Vám můžeme říci, zdali je vůbec možné magii použít a kolik to bude stát.

Protože i magie lásky závisí na různých věcech. Například na tom, jak dlouho jsou partneři od sebe, kolik jiných lidí je do toho zainteresovaných, pokud ten druhý partner už má někoho jiného, pokud jsou do toho zainteresované děti nebo rodiče. Je tam vždyc tisíc různých aspektů, které na to mají vliv. V některých případech použití magie dokonce nedoporučujeme. Asi 50% klientů, kteří nám píší, radíme magii z různýdch důvodů nepoužívat. I kvůli tomu je tato první vstupní analýza problémů vždy bezplatná. V takovýchto případech doporučujeme klientům jednorázové sezení u Jara nebo u Darinky. Tato sezení zahrnují: meditace, energetickou práci, doporučení vhodné duchovní literatury, poradenství ohledně zdravé výživy nebo vypracování I-ťingu.Taková konzultace stojí 75 EUR a trvá asi hodinu a půl. Mnozí odcházejí spokojení už po této konzultace a rozhodnou se svůj problém řešit sami na základe dobře míněných doporučení a literatury. Složitější a dlouhodobější problémy vyžadují individuální péči a také další sezení.

Přeloženo ze slovenského originálu: Biela mágia: Otázky & odpovede