Inspirace a pramen moudrosti

Volanie

volanie

Prosím Bože, pomoz mi spatřit světlo z této tmy. Vzbudit se a začít žít, ukaž mi prosím, než mám být.

Prožívám každý den co den, no cítím stále, že to je jen sen. Sen, co jde vždy dokola, srdce mi po něčem jiném volá.

Cítím, že něco jiného se má nyní dít, něco musí přijít a z očí šátek vzít. Toto není to, proč tu jsem, cítím se jako osamocený strom.

Naše problémy zdají se být vážné, no jsou to naše materialistické vášně. Ach Stvořitel, ukaž mi skutečný svět, ukaž mi lásku, jejíž na tomto světě není.

Autorka: Lenka G. Osvícení
Foto © Yuri_Arcurs - Istockphoto.com I pmalenky

Meditace

meditacia_pokoj

Zavři oči, klidně dýchej,
svůj vnitřní klid, ticho přijímej.
Nádech, výdech
Od špatné energie se zkus odpoutat,
a tu dobrou k sobě přivolat.
Myšlenky v hlavě budou stále přicházet,
no ty zkus s nimi bojovat.
Dívej se jak přicházejí a nech je jít,
uvolni se a nech klid a lásku k tobě přijít.
Láska a vděčnost ať naplní každou buňku tvého těla,
pocítíš lehkost a nesmírnou lásku od svého Stvořitele.
Užívej si tyto chvíle a zkus se hlouběji ponořit,
užívej si to a nech i svou duši promluvit.
Preciťuj tu energii, která tebou prochází,
a pamatuj si ten pocit, když od tebe odchází.
Zkus ji znovu procítit, když se cítíš slabý,
tehdy znovu pocítíš od Boha dar drahý.

Autorka: Lenka G.
Meditace.
Foto © zeljkosantrac - Istockphoto.com I pmalenky