Magie a voodoo - rituály

Magie a voodoo jsou osobní

struktura rituálu

Rituál je osobní úkon, který slouží k vyjádření touhy dosáhnout určitý cíl. Ale ne jen to, že člověk to chce, ale vyjadřuje i to, že věříme ve vyšší sílu, a proto přinášíme také oběti. Pouze s důvěrou v sebe sama mohou být naše ambiciózní cíle úspěšné. Dokonce i jednoduché psaní problémů na papír, spalování papíru a jeho následné zakopávání v zahradě může být velmi efektivním rituálem. Neexistují žádné špatné nebo dobré rituály či nesprávně nebo správně. Úspěch závisí vždy od sebedůvěry a od víry v život, Boha nebo lásku.

Rituály jako takové nás provázejí od nepaměti, protože jsou od počátku součástí naší kultury. Každý národ a každé království má své vlastní zvyky a rituály, které se slučují do skupin a měly by odrážet víru ve vyšší síly.

Pokud chce mág zrealizovat určité přání tak, jako první si ho musí vizualizovat tak, že si sám představí úplně všechny detaily. V magii se předpokládá, že přírodní síly mají vliv na lidi, jejich pocity, myšlenky a na jejich tělo. Z tohoto důvodu jsou správný čas k provedení rituálu a pevná vůle stejně důležité jako magické pomůcky, které se používají při rituálech.

Zázraky nebo nadpřirozené jevy jako takové, neexistují. Takový pohled mají pouze lidé, který nechápou události a věci kolem nich a nedokáží jim porozumět. Existuje mnoho způsobů, jak může magie pomoci. Magie nám nabízí spirituální pomoc, například při získání nové práce/ činnosti nebo při jejím udržení, pomáhá při léčení těla a duše, chrání lidi před kletbami, a pomáhá a podporuje nás při tom, aby se nám skutečně splnili naše dobré přání a sny. " Magie je univerzální síla, která v podstatě všude pracuje na stejném principu. " Rozlišujeme tři hlavní oblasti magie, například: magie peněz, milostná magie a ochranná magie.

Úspěch rituálu závisí na mágové osobního rozvoje, ne od rituálu samotného!

Bílá magie a Voodoo

Co by měl mág udělat před začátkem rituálu.

Bílá magie a voodoo - rituály

Než mág může cokoliv provést, musí si nejprve vytvořit celkový obraz problému. To znamená, že v první řadě je třeba nalézt a identifikovat příčinu problému a na základě tohoto poznání se pak rozhodne, jaký druh rituálu se nejlépe hodí pro danou situaci.

Osobní rozhovor s klientem mu může pomoci porozumět celému problému. Pro nalezení řešení daného problému je dobré se s klientem lépe poznat. Za tímto účelem se mág ptá i orákula a provede astrální cestu nebo meditaci.

V první řadě tedy mág provede astrální cestu, při které může velmi jasně vidět a pochopit příčinu problémů některých věcí. Zároveň se dozví, proč jsou věci takové, jaké jsou. Pokud člověk ještě není schopen provést astrální cestu, tak může použít orákulum.

Zde doporučujeme: Měli byste začít s runami. Je lepší, když si je můžete vyrobit sami, ale mohou být i zakoupené v obchodě. Jako první je důležité to, abyste se s každou runou spojily. To znamená, že na každou runu dáte jednu kapku své krve a pak na ni budete každý den meditovat, dokud runa nepromluví k mágovi. Přesný význam každého symbolu si můžete přečíst v knize o runách.

Zde doporučujeme: I - ťing - Knihu proměn, runy a tarotové karty. Mág musí s těmito symboly pracovat velmi pozorně - to znamená, že na každou runu, tarotové karty nebo i- ťing byste měli meditovat tak dlouho, dokud se s ní vnitřně nespojíte a neporozuměli její hlubší význam. Promluvte si o těchto věcech s mágem.

Pouze tehdy, když víte, v čem spočívá skutečný problém, je možné zvolit vhodný rituál, božstvo a celý postup, a vše se připraví pár dní před samotným rituálem.

Bílá magie a Voodoo

Ochranný kruh: Začátek a konec rituálu!

Na začátku každého rituálu vytvoří mág kolem sebe ochranný magický kruh, bez ohledu na to, zda jde o magii peněz, milostnou magii nebo ochrannou magii. Pokud si nejste jisti, kterým směrem leží světové strany, použijte na to i kompas! Pak si silně představte, že se nacházíte uprostřed zlaté koule. Tato koule představuje neproniknutelnou překážku pro všechny energetické bytosti a pro duchy! Pak se soustřeďte na pentagramy a barvy, které odpovídají příslušným světovým stranám.

Na začátku rituálu: Přivolávání: Pentagram ve směru hodinových ručiček
Na konci rituálu: Odvolávání: Pentagram proti směru hodinových ručiček

1. Východ, element: vzduch, anděl: Rafael, žlutá barva, božstvo: JHVH, EXARP

2. Jih, element: oheň, anděl: Michael, červená barva, božstvo: Elohim, BITOM

3. Západ, element: voda, anděl: Gabriel, modrá barva, božstvo: El, HCOMA

4. Sever, element: zem, anděl: Uriel, zelená barva, božstvo: Adonai, NANTA

Přeloženo z německého originálu: Weiße Magie und Voodoo - Rituale