Bílá magie - Rituály

Tipy & Triky
  • Magie a voodoo - Rituály

Magie a voodoo - rituály

Magie a voodoo jsou osobní

Rituál je osobní úkon, který slouží k vyjádření touhy dosáhnout určitého cíle. Ale nejen to, že člověk to chce, ale vyjadřuje i to, že věříme ve vyšší sílu, a proto přinášíme také oběti. Pouze s důvěrou v sebe sama mohou být naše ambiciózní cíle úspěšné. Dokonce i jednoduché psaní problémů na papír, spalování papíru a jeho následné zakopávání v zahradě může být velmi efektivním rituálem. Neexistují žádné špatné nebo dobré rituály či nesprávně nebo správně. Úspěch závisí vždy na sebedůvěře a na víře v život, Boha nebo lásku.

Rituály jako takové nás provázejí od nepaměti, protože jsou od počátku součástí naší kultury. Každý národ a každé království má své vlastní zvyky a rituály, které se slučují do skupin a měly by odrážet víru ve vyšší síly.

Pokud chce mág zrealizovat určité přání, jako první si ho musí vizualizovat tak, že si sám představí úplně všechny detaily. V magii se předpokládá, že přírodní síly mají vliv na lidi, jejich pocity, myšlenky a na jejich tělo. Z tohoto důvodu jsou správný čas k provedení rituálu a pevná vůle stejně důležité jako magické pomůcky, které se používají při rituálech. Zázraky nebo nadpřirozené jevy jako takové, neexistují. Takový pohled mají pouze lidé, který nechápou události a věci kolem nich a nedokáží jim porozumět.

Magie Obřady

Existuje mnoho způsobů, jak může magie pomoci. Magie nám nabízí spirituální pomoc, například při získání nové práce/činnosti nebo při jejím udržení, pomáhá při léčení těla a duše, chrání lidi před kletbami, a pomáhá a podporuje nás při tom, aby se nám skutečně splnily naše dobré přání a sny. "Magie je univerzální síla, která v podstatě všude pracuje na stejném principu." Rozlišujeme tři hlavní oblasti magie, například: magie peněz, milostná magie a ochranná magie.

Úspěch rituálu závisí na úrovni mágova osobního rozvoje, ne na rituálu samotném!

Bílá magie a Voodoo

Co by měl mág udělat před začátkem rituálu.

Než mág může cokoliv provést, musí si nejprve vytvořit celkový obraz problému. To znamená, že v první řadě je třeba nalézt a identifikovat příčinu problému a na základě tohoto poznání se pak rozhodne, jaký druh rituálu se nejlépe hodí pro danou situaci.

Osobní rozhovor s klientem mu může pomoci porozumět celému problému. Pro nalezení řešení daného problému je dobré se s klientem lépe poznat. Za tímto účelem se mág ptá i orákula a provede astrální cestu nebo meditaci.

V první řadě tedy mág provede astrální cestu, při které může velmi jasně vidět a pochopit příčinu problémů některých věcí. Zároveň se dozví, proč jsou věci takové, jaké jsou. Pokud člověk ještě není schopen provést astrální cestu, tak může použít orákulum.

Zde doporučujeme: Měli byste začít s runami. Je lepší, když si je můžete vyrobit sami, ale mohou být i zakoupené v obchodě. Jako první je důležité to, abyste se s každou runou spojili. To znamená, že na každou runu dáte jednu kapku své krve a pak na ni budete každý den meditovat, dokud runa nepromluví k mágovi. Přesný význam každého symbolu si můžete přečíst v knize o runách.

Magie Rituály

Zde doporučujeme: I - ťing - Knihu proměn, runy a tarotové karty. Mág musí s těmito symboly pracovat velmi pozorně - to znamená, že na každou runu, tarotové karty nebo i- ťing byste měli meditovat tak dlouho, dokud se s ní vnitřně nespojíte a neporozuměli její hlubší význam. Promluvte si o těchto věcech s mágem.

Pouze tehdy, když víte, v čem spočívá skutečný problém, je možné zvolit vhodný rituál, božstvo a celý postup, a vše se připraví pár dní před samotným rituálem.

Bílá magie a Voodoo

Ochranný kruh: Začátek a konec rituálu!

Na začátku každého rituálu vytvoří mág kolem sebe ochranný magický kruh, bez ohledu na to, zda jde o magii peněz, milostnou magii nebo ochrannou magii. Pokud si nejste jisti, kterým směrem leží světové strany, použijte na to i kompas! Pak si silně představte, že se nacházíte uprostřed zlaté koule. Tato koule představuje neproniknutelnou překážku pro všechny energetické bytosti a pro duchy! Pak se soustřeďte na pentagramy a barvy, které odpovídají příslušným světovým stranám.

Na začátku rituálu: Přivolávání: Pentagram ve směru hodinových ručiček
Na konci rituálu: Odvolávání: Pentagram proti směru hodinových ručiček

1. Východ, element: vzduch, anděl: Rafael, žlutá barva, božstvo: JHVH, EXARP

2. Jih, element: oheň, anděl: Michael, červená barva, božstvo: Elohim, BITOM

3. Západ, element: voda, anděl: Gabriel, modrá barva, božstvo: El, HCOMA

4. Sever, element: zem, anděl: Uriel, zelená barva, božstvo: Adonai, NANTA

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Bílá magie Rituály

Bílá magie a Voodoo - Rituály a Obřady.

Máte problém a potřebujete pomoc? TU nás můžete kontaktovat!

Bílá Magie: Zákon přitažlivosti (rezonance)

Pojem „rezonance" pochází z latiny a znamená „znít zpátky". Co vyšleme, to se k nám opět vrátí. Anebo řečeno jinak: Tvoje okolí je zrcadlem tebe samého.

Do svého života si přitahujeme takové věci, situace a lidi, s nimiž jsme v rezonanci, se kterými vibrujeme na stejné frekvenci. Naše okolí tedy bude vždy ukazovat, co my sami vyzařujeme. Když je například někdo agresivní a plný nenávisti, stejně se bude chovat okolí k němu - a sotva bude dostávat lásku. Když někdo podvádí, bude i on podveden. Když je někdo bázlivý, bude stále dokola konfrontován se svým strachem. Pokud někdo žije v lásce a radosti, přitahuje do svého života události, které s sebou přinášejí lásku a radost.

Když má někdo nějaký hudební nástroj, například kytaru, tak tento zákon zná velmi dobře. Pokud budete hrát melodii na jiném nástroji, a když kytara hraje přesně tutéž melodii, tak kytara bude rezonovat.

Přeloženo ze slovenského originálu: Bielá mágia: Rituály

Bílá Magie: Zákon kauzality – Zákon karmy

Karma je slovo ze sanskrtu a znamená něco jako "řízení". Každé jednání je souhrn akce a reakce, to znamená, že veškerá vyslaná energie něco vyvolá, protože energie se nikdy neztrácí. To, co vyšleme, se k nám opět vrátí. Pokud narazíme do zdi, bude stěna působit na naše ruce v opačném směru. Takže můžeme říci: Pokud budeme dělat dobré skutky, například dáme někomu peníze, tak tyto peníze se vrátí zpět k nám! To však ještě neznamená, že k nám přijdou od téže osoby, ale osud rozhodne o tom, jak a kdy to bude. Pokud jsme někomu zachránili život, pak někdo jiný zachrání život zase nám...

Z pohledu karmy je vše, co se ve světě děje, logické a smysluplné. To tedy znamená, že každá myšlenka, každý pocit a každý čin jsou nesmazatelné a jako bumerang se k nám vrátí. Takže špatné životní zkušenosti nejsou trestem bohů, nýbrž slouží k dozrávání duše a procesu sebeuvědomování prostřednictvím zkušeností a poznatků. Zákon karmy slouží k tomu, aby byl člověk dokola konfrontován stejným problémem, dokud ho svým jednáním nevyřeší.

Zákon od nás vyžaduje, abychom přebrali plnou odpovědnost za svůj osud. Ne okolnosti, ale to, co jsme z nich vytvořili, zda jsme využili příležitosti, je důležité!

Kdo hledá, najde!

Nenašli jste, co jste hledali? Zveme vás na naše webové stránky.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.

Jaroslav Hladík
Mobil SK: +421 (0)944 513 672
Mobil DE: +49 151 24509989
bilamagie@me.com


Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 (0)944 572 078
bielamagia@me.com


Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Friedhofsweg 45
342 53 Lohfelden